ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT."

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , Fax : 22/ Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A települési Önkormányzat, valamint Társaságunk között fennálló, a település közigazgatási területén végzett lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési szerződés értelmében a Vertikál Zrt. javaslatot tesz a év 1-8 hó tényleges adatai alapján meghatározott évi szolgáltatási díjakra. A Vertikál Zrt évtől a jelenlegi szolgáltatási rendszer bővítését illetve az átalakítását tervezi. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szelektív hulladékgyűjtés jelenlegi rendszere (hulladékudvarok, hulladékszigetek) a települések lakosságának többnyire pozitív hozzáállása ellenére sem hozott észrevehető csökkenést a begyűjtött kommunális hulladékok mennyiségében. A hulladékszigetekről és udvarokról begyűjtött hasznosítható hulladékok fajlagos költsége utóválogatást és bálázást követően is mintegy ötszöröse a hasznosítók által Társaságunk részére fizetett átvételi árnak. A gépek és berendezések amortizációs költségei a szolgáltatás tervezett eredményével együtt sem képesek az elhasználódott eszközök pótlásához szükséges anyagi források biztosítására. Az energiahordozók árának folyamatos emelkedése közvetlenül (üzemanyag, villamos energia, gáz) és közvetve is (beszállítók, alvállalkozók évközi áremelései) növeli a szolgáltatás költségeit. A szolgáltatási díj utólagos számlázása, valamint a lakossági díjtartozás veszteségei miatt a szolgáltatás folyamatos működtetését a szolgáltató folyószámlahitelből kénytelen finanszírozni. A közszolgáltatók számára kötelező a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása, ugyanakkor egyre több településen jelennek meg olyan haszonanyag kereskedelemmel foglalkozó legális vagy illegális vállalkozások, akik ad hoc jelleggel a piacon éppen keresett és jó áron eladható hulladékokat a szolgáltató által fizetett átvételi árakra ráígérve begyűjtik - újabban már a gyűjtőszigetekre kihelyezett konténereket is megcsapolják -, míg a szolgáltatást egész évben biztosító közszolgáltató által begyűjtött hasznosítható hulladékok aránya és mennyisége rendre elmarad a várttól. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a jórészt pályázati forrásokból megvalósított hulladékkezelő és begyűjtő létesítmények, hulladékudvarok, szigetek, de ide sorolhatjuk a szelektív hulladékgyűjtés egyéb eszközeit gépek, járművek stb. fenntartását, karbantartását vagy pótlását a szolgáltatás árbevétele nem képes fedezni. (A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer a projekt megvalósulása esetén a rendszer működtetéséhez a jelenlegi díjak átlagosan 70%-os emelésével számol.) Mindezeket figyelembevéve elkerülhetetlen a szolgáltatási díjak nagyobb arányú emelése.

2 Nyílvántartásunk pontosítása érdekében Társaságunk 2009-től a szolgáltatást igénybevevők részére egyedi azonosító matricákat biztosít, a matrica tartalmazza az ügyfél nyilvántartott azonosítóját, valamint az általa használt edény méretét. A matricákat az év elején a számlákkal együtt postázzuk, év második negyedévtől kizárólag az érvényes azonosítóval ellátott edényeket szállítjuk el. A bejelentett ingatlanok száma valamint az évente elszállításra kerülő hulladék mennyíségének aránya alapján Társaságunk az azonosító matricák alkalmazásával a bejelentett ingatlan szám 2%-os növekedésére számít. Mindezeket figyelembe véve javaslatunk a évi szolgáltatási díjakra a következő: év 1-8 hó bázisadatai alapján számított szolgáltatási díjak: A évi költségek tervezésénél a KSH által megadott év 1-8 hónapra vonatkozó ágazati infláció értékét vettük figyelmbe, ami 11,7 % A Vertikál Zrt es év várható gyűjtési és szállítási nettó költségei lakossági kukás hulladékgyűjtésre Polgárdi Régióban: Költségelem 2008 évi várható költségek 2009 évi tervezett költségek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Fel nem osztott költségek Szelektiv hulladékgyűjtés ktg Szelektiv hulladékgyűjtés árbevétele Összesen év tervezett költségek megoszlása Gyűjtés ktg FT Összesen Gyűjtés ktg Szállítás ktg Éves gyűjtő km Éves szállító km Gyűjtés ktg Ft/km 1093 Szállítás ktg Ft/km 175 Bér, járulékok, személyi jellegű ktg Összesen Éves munkaóra 8373 Költség Ft/óra 3614 Számlázás ktg Számlázott ingatlan db Számlázási ktg Ft/ingatlan

3 Szelektív hulladékgyűjtés ktg* Begyűjtőtt lakosssági hulladékok kg Szelektív hulladékgyűjtés ktg ft/kg 2.15 Egyéb költségek,( Alvállakozók, Bérleti díjak) FNOK Összesen Űrített edényzetek db Egyéb költségek Ft/db *árbevétellel csökkentett A Vertikál Zrt évi várható lakossági szilárd hulladék elhelyezés nettó költségei Polgárdi Régióban: A hulladékgazdálkodásra vonatkozó, jogszabályokban előírt kötelezettségek (felügyeleti díjfizetési kötelezettség; elkülönített pénzügyi alap létrehozása; hulladékkezelési engedélyek illetékei; rekultivációs tervek készítése; depóniagázgyűjtő és kezelő rendszer kiépítése; akkreditált laboratórium által végzett mérések és vizsgálatok: depóniagáz összetétel vizsgálat, talajvízfigyelő kutak vízminta vizsgálatai, zajmérés, 13 frakciós hulladékösszetétel vizsgálat, szálló- és ülepedőpor mérés, lerakással ártalmatlanítani kívánt hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése, csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítása, stb.) teljesítése által generált költségeket a hulladékszállítási díj jelenlegi szintje nem fedezi. A jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés költségei 2008 és 2009-ben elsősorban az igénybevett szolgáltatások, valamint a bér és személyi költségek növekedesénél jelentekeznek.( szakértők igénybevétele, válogató személyzet bővítése stb..) 2008 évi várható költségek 2009 évi tervezett költségek Költségelem Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Felnemosztott Rekultiváció elkülönitett ktg Összesen évi tervezett fajlagos költségek Összes kezelt hulladék kg Költség FT/kg 5, évre számított nettó szolgáltatási díjak:

4 Berhida településen Ingatlanok száma: 1850 db Éves ürítések száma : 52 db Éves gyűjtő km: 1872 km Éves szállító km:6844km Éves munkaóra:676 óra Szállított és kezelt hulladék mennyisége: kg Éves űrített edényzet : db Nettó költségek FT Hulladékgyűjtés költsége Hulladékszállítás költsége Bér,járulékok,személyi jellegű ktg Szelektív hulladékgyűjtés árbevétellel csökkentett ktg Számlázás költségei Egyéb költségek Hulladék kezelésének költsége Tervezett eredmény (5%) Költségek összesen Űrítési költség Ft/db évi nettó űrítési díj 189 Szükséges díjemelés 14% A Vertikál Zrt évre javasolt díjai Díj emelés mértéke: 14% 120 literes edényzet ürítési díja: 216 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj:13479 Ft/ ingatlan A fenti díjak 1 db 120 literes szabványedényzet ürítésének költségeit tartalmazzák, további edényzet használata esetén az ürítés díja arányosan emelkedik. A további edényzetek ürítése külön szerződés kötés esetén lehetséges. Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés- hulladékudvarok gyűjtő szigetek- költségeit is. 240 literes edényzet ürítés díja: 428 Ft+20% Áfa 1100 literes kiskonténer ürítési díja: 2143 Ft+20% Áfa 4 m 3 -es konténer ürítési díja lakosság számára: Ft+20% Áfa Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 300 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők Társaságunk székhelyén. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: 3138 Ft+20 % ÁFA/hó

5 4 m 3 -es konténer: 6618 Ft+20 % ÁFA/hó Többlet szolgáltatások A települések lakosságának jogos igénye, hogy a hulladékszállítási szolgáltatást az ingatlanonként ténylegesen elszállított és kezelt hulladékok arányában fizesse meg. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 sz. Kormány Rendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős szolgáltatási díj alkalmazására, ami a szolgáltatás díját egy, minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő rendelkezésre állási alapdíjra, valamint az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiség arányában fizetendő ürítési díjra bontja. Társaságunk véleménye szerint a kéttényezős szolgáltatási díj bevezetése és alkalmazása hosszabb távú előkészítő munkát igényel. Ennek első lépéseként 2009-től kezdve a Vertikál Zrt. szolgáltatási területén a meglevő szelektív hulladékgyűjtő rendszerek mellett be kívánja vezeti az un. házhoz menő szelektív gyűjtést. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, elektronikai hulladék, valamint igény szerint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be heti, kétheti vagy havi rendszerességgel. Ez által biztosíthatjuk a lakosság számára, hogy a hasznosítható hulladékok különgyűjtésével csökkentsék a kukákba kerülő háztartási hulladék mennyiségét, valamint pontosabb képet kaphatunk a településeken keletkező kommunális hulladék mennyiségéről is. Ezáltal a kéttényezős szolgáltatási díj költségei, valamint a begyűjthető hasznosítható hulladékok mennyisége pontosabban meghatározhatóak lesznek. A Vertikál Zrt. arra törekszik, hogy a szolgáltatási díjak emelkedése tartalmazzon olyan pluszszolgáltatásokat is melyek nélkülözhetetlenek egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer működéséhez. Házhozmenő szelektív gyűjtés: A meglevő hulladékudvarok és gyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtést Társaságunk bővíteni kívánja ben bevezetjük a házhoz menő szelektív gyűjtést. Ebben a konstrukcióban a szelektíven gyűjtött PET palack, papír,elektronikai és zöld hulladékokat közvetlenül az ingatlanról szállítjuk el. Házhozmenő szelektív gyűjtés 2009 évre várható költségei Átlagos paraméterek Ingatlan szám db/év Várható igénybevétel (30%) db/év Gyűjtő km 465 Km/alkalom Szállító km Km/alkalom Munkaóra 16 óra/alkalom Zsákok Elsőalkalom db/év Csere db/év Átlag költségek

6 Gyűjtés Ft/km Szállítás 175 Ft/km Bér ktg Ft/óra/autó Zsák 20 Ft/db Bálázás+szállítás 9 Ft/kg A házhozmenő szelektív gyűjtés paramétereinek meghatározásakor figyelembe vettük a Polgárdiban októberben beindított, valamint a székesfehérvári szolgáltató tapasztalati adatait. Várható költségek PET palack Papír Elekronikai Zöld hulladék Összesen Gyűjtési alkalom/év Begyűjthető mennyíség kg /ingatlan/alkalom Költségek Gyűjtés költsége Szállítás költsége Személyi ktg Bálázás és szállítás Zsákok Költségek összesen Átételi ár* Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség/ingatlan Költség/ürítés * Az átvételi ár meghatározásánál figyelembevettük a hasznosítók által fizetett díjakat, valamint a hulladékok szelektív gyűjtése miatti, a hulladék kezelése során várható költség megtakarításokat is. A házhoz menő szelektív gyűjtés beveztésével, csökkenthető a háztártásokban keletkező előkezelést igénylő, vagy lerakással ártalmatlanítható hulladék mennyisége. A környezetvédelmi szempontokon túl a szolgáltatást igénybevevőknek érezniük kell a szelektív gyűjtés anyagi előnyeit is. A szolgáltató és az Önkormányzatok által biztosított szolgáltatások, házhozmenő szelektív gyűjtés, hulladékszigetek, hulladékudvarok, lomtalanítások igénybevételével a szelektíven gyűjtő háztartások csökkenthetik a rendszeres gyűjtés szállítás keretében elszállításra kerülő háztartási hulladékok mennyiségét, ezért számukra az eddig alkalmazott 120 literes helyett kisebb edény használata is elegendő lehet. A Vertikál Zrt től minden településen elérhetővé kívánja tenni a szolgáltatás igénybevételét 80 literes edényzettel is. A 80 literes edény használatát az ingatlan tulajdonosnak kell jeleznie a szolgáltató felé, a bejelentés alapján a Vertikál Zrt. átadja az ügyfélnek az edény azonosító matricáját és módosítja a kiállított számlákat. Társaságunk a 80 literes edényeket 5200 Ft+Áfa áron tudja biztosítani.

7 Tehát a fenti költségkalkuláció alapján a házhozmenő szelektív gyűjtés bevezetése ürítésenként 26 Ft-al, havi 113 Ft-al, éves szinten átlagosan 1352 Ft-al növeli egy háztartás hulladék szállítási költségeit, ugyanakkor lehetőséget biztosít kisebb edényzet használatra, valamint rugalmasabb átállást tesz lehetővé a kéttényezős díj bevezetésére mind a szolgáltató mind a lakosság tekintetében. Szolgáltatási díjak 2009-ben 120 literes edényzet ürítési díja: 216 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj:13479 Ft/ ingatlan Házhozmenő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén 120 literes edényzet ürítési díja: 242 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj: Ft/ ingatlan 80 literes edényzet ürítési díja: 199 Ft+20% Áfa Bruttó éves hulladékszállítási díj: Ft/ ingatlan A házhozmenő szelektív gyűjtés során begyűjtött hasznosítható hulladékok árbevétele a évi díjkalkulációnál költségcsökkentő tételként szerepel. A Vertikál Zrt. a többlet szolgáltatások bevezetésével arra törekszik, hogy a szolgáltatások összhangban legyenek a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósítandó hulladékgazdálkodási projekttel és annak vezetésével, mind szakmailag mind a lakosság felkészítésével készen legyen. A szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax : 22/

8

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület!

Ikt.szám: K/11849/2011. Települési Önkormányzat Képviselı Testülete Berhida. Tisztelt Képviselı Testület! VERTIKÁL ÉPÍTİIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról

ELŐTERJESZTÉS a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról ELŐTERJESZTÉS a KEOP 1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én tette közzé KEOP 1.1.1/C/13 kódszámú pályázati felhívását. A pályázati konstrukció a települési

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (06.19.) Öh. sz.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a szelektív hulladékgyűjtésről szóló. 34/2012. (X. 25.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 34/2012. (X. 25.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 42/2012. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi működéséről

Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi működéséről 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz. Tel: 52/371-622, 52/561-375, Fax: 52/561-403 e-mail: hhgkft@freemail.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu Ikt: 41-4/2014. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

12.. Az ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza. Ete Község Képviselőtestülete 3/2006.(III.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. (a 11/2007.(IV.27.) számú, az 1/2012.(I.25.) számú, és a 8/2012.(VI.7) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.)

Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) Kastélyosdombó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(XI.29.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kastélyosdombó Község Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modellje. (összefoglaló tanulmány)

A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modellje. (összefoglaló tanulmány) A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modellje (összefoglaló tanulmány) 1 Tartalomjegyzék: 1. Tanulmány célja 3. oldal 2. A Vagyonkezelő Kft 3. oldal 3. Gyűjtés

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (VIII. 26.) rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben