6.4. melléklet. Alappontsurítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6.4. melléklet. Alappontsurítés"

Átírás

1 Alappontsurítés Víszintes értelmu alapppontsurítés A vízszintes értelmu alappontsurítést a Vetületi és az Alappontsurítési Szabályzatok (A.1 és A.5.) eloírásai szerint kell végezni, figyelemmel a GPS alkalmazásával végzendo pontmeghatározásokra vonatkozó útmutató eloírásaira is. Az alappontsurítést csak EOV-ben kell készíteni. Amennyiben a feldolgozással érintett terület több községre összefüggoen terjed ki, és ezen a területen EOV rendszerben rendelkezésre áll a IV. rendu vízszintes hálózat, de a földmérési alaptérkép még nem ebben a vetületi rendszerben készült, az alappontsurítést az új hálózatra támaszkodva kell végezni. A pontokat a földmérési alaptérkép (jelenlegi) rendszerébe is vissza kell transzformálni. (A.1 Szab és F.2 Szab. 28. old pont.). Ha a földmérési alaptérkép EOTR-ben készült, a változások méréséhez általában csak az egységes országos vetületi rendszerben (EOV) meghatározott alappontokat szabad felhasználni. Kivételt a szabatos felméréshez készített azok az alappont(hálózat)ok képezhetnek, amelyek bekapcsolása az új hálózatba megtörtént, és a közös pontok alapján folytatott vizsgálat megállapításai szerint megfelelo pontosságúak. Az ilyen régi hálózatnak a pontjait a közös pontok alapján levezetett transzformációs összefüggésekkel kell átszámítani az EOV rendszerbe. Magassági értelmu alappontsurítés A magassági pontsurítés jellemzoi: A magassági felmérést a balti alapszintre vonatkoztatott országos magassági alappont-hálózat pontjai és az ezek között meghatározott magassági alappontok felhasználásával kell végezni (a Balti és az Adriai tengerszint között 675 mm eltérés van). A magassági alappontokat IV. rendu vonalszintezéssel surítjük Az ipartelepek magassági alapponthálózatát a Mérnökgeodéziai Szabályzat eloírásai szerint kell kituzni és meghatározni. Alappontsurítés fotogrammetriai eljárással Nagyobb területre kiterjedo meliorációs munkákhoz, tereprendezéshez, vízrendezéshez, talajvédelmi táblásításhoz, vagy jelentos vonalas létesítmények tervezési feladataihoz a tervezési alaptérképet és a létesítményekrol a megvalósulási térképet fotogrammetriai eljárással célszeru készíteni a felmérési szabályzatok eloírásainak a betartásával. Fotogrammetriai eljáráshoz az illesztopontokat 1:1000 méretarányban felmérendo területeken IV. rendu, egyéb esetekben V. rendu alappontként határozzuk meg az A.3 vagy az A.4 Szabályzat eloírásai szerint. A felmérési alapponthálózat (F pontok) surítését fotogrammetriai eljárás alkalmazása esetén térbeli légiháromszögeléssel végezzük. Az F pontokat a 1

2 feladat követelményeitol függo suruségben határozzuk meg. Az F pontok kituzésekor a fotogrammetriai meghatározás szempontjain kívül azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a pontok a kituzés és a kiegészíto mérések céljainak is megfeleljenek, és az állandósított pontok fennmaradása is biztosított legyen. Az F pontokat összeméréssel ellenorizzük. Két pont koordinátákból számított és terepen mért távolságának megengedett legnagyobb eltérés 100 m-en belüli adat esetén: 1 : 1000 méretarányban 15 cm 1 : 2000 méretarányban 25 cm 1 : 4000 méretarányban 40 cm lehet. Ha a pontokat irányméréssel ellenorizzük, a megadott hibahatárok a tájékozásból számítható lineáris eltérésekre vonatkoznak. A fotogrammetriai pontsurítés jobb eredményekre is képes, ezért a fenti hibahatárok szigoríthatók, ha a megvalósulási térképet nagyobb pontossággal kell elkészíteni. Részletmérés és számítás Feladatok: Azonosítás (esetleg elhatárolás). Mérés (ellenorzo összemérések) és az adatok rögzítése. Koordináta számítás. Mindezt a vonatkozó felmérési szabályzatok hibahatárai szerint, esetleg fotogrammetriával. A számítás ezt követoen külön szoftverrel vagy a térképezéssel (térképszerkesztéssel) együtt történhet. Utóbbi esetben a dokumentálás általában egyszerusödik. A vízszintes értelmu részletmérésrol általában A vízszintes részletmérés történhet geodéziai vagy fotogrammetriai módszerrel. Mindenek elott azonban el kell végezni a megvalósulási térképen vagy változási vázrajzon feltüntetett terület határvonalának a vizsgálatát. Meg kell állapítani, hogy a határvonalat képezo régi földrészlethatárok a térképen és a terepen megfelelnek-e egymásnak. Ezt az azonosításra vonatkozó fejezetben (a kituzés hibahatárainál) ismertettük. Ha a határvonal földrészletek megosztásából keletkezett, akkor az azonosítás a földrészlet régi (külso) határvonalaira is célszeru, hogy kiterjedjen. A határvonalon belüli területek felmérésekor a részletpontok csoportosítását a DAT (illetve a korábbi szabályzatok) tartalmazza. Amennyiben a területrol 2

3 korábbi vetületi rendszerben levo térkép van érvényben, az arra vonatkozó hibahatárokat kell figyelelmbe venni. A részletmérést ortogonális és poláris módszerekkel végezzük - újabban adatrögzítéssel - esetleg GPS berendezéssel, vagy fotogrammetriai eljárásokkal a földmérési alaptérkép készítésére ismeretett módon. A mérések eredményét mérési jegyzeten rögzítik, illetve ábrázolják. Ezt A/4-es nagyságú rajzpapíron vagy füzetben kell készíteni. A lapokat úgy kell számozni, hogy a rajtuk ábrázolt terület kapcsolata egyértelmu legyen. A változás elotti állapotot a nyilvántartási térképpel egyezo tartalommal fekete színnel, az új állapotnak megfelelo vonalakat, az új helyrajzi számokat, muvelési ágak és alrészletek jelölését ettol eltéro (pl. piros) színnel célszeru feltüntetni. A megszunt régi vonalakat kettos áthúzással kell érvényteleníteni. mérési vonalakat eredményvonallal, az ordináta vonalakat vékony szaggatott vonallal kell ábrázolni. A mérési jegyzeten fel kell tüntetni a község nevét, a térképszelvény számát, a helyrajzi számot, az utcaneveket, a házszámokat, és az északi irányt. Nagyobb összefüggo területek felmérésekor a mérési jegyzetekrol mérési vázlatot vagy tömbrajzot kell szerkeszteni. Térképezésre alkalmas munkarésznek kell tekinteni a megvalósulás után a helyszínen mérésekkel ellenorzött kituzési adatokat tartalmazó kituzési vázlatot is abban az esetben, ha a mérést végzo szerv a muszaki leírásban igazolja, hogy a kituzött állapot a megvalósult állapottal a megadott hibahatárokon belül egyezik. A részletpontokat általában összeméréssel ellenorzik, a vonatkozó hibahatárok figyelembevételével arra az esetre is, ha a tervezett létesítmény kituzött fopontjait (pl. házhelyterületen belül a tömbök sarokpontjait) összeméréssel ellenorizzük. Szabatosan felmért területeken az 1954-ben kiadott Szabatos Felmérési Utasítás és a Mérnökgeodéziai Szabályzat eloírásait kell betartani. Digitális adatok felhasználása esetén legalább olyan formátumban kell az adatokat leadni, amilyenben a földhivatal azt szolgáltatta vagy (digitálisan) fogadni tudja. Magassági értelmu részletmérés A részletpontok magassági meghatározását végezhetjük: - vonalszintezéssel, - tahimetrikusan, - területszinteséssel, - hossz- és keresztszelvény felvétellel, - trigonometriai magasságméréssel, - sztereofotogrammetriai kiértékeléssel, de legalább a felmérési szabályzatokban a magasságmérésre megadott hibahatárokat be kell tartani. Fontos azonban megjegyezni, hogy az alkalmazandó hibahatárokat a munka célja, jellege és volumene a megrendelo oldaláról is befolyásolhatja! 3

4 Térképezés (térképszerkesztés) és objektum-azonosítók megadása A sajátos célú földmérési munkák során készülo vázrajzok fobb jellemzoi: Méretarány: alaptérképpel egyezo, vagy nagyobb! Elvárt pontosság: ugyancsak a fentiek szerint. Lap keretmérete: min. A/4, max. alaptérk. Lehet sáv-térkép is, ha indokolt, de digitálisan is készülhet, ha a megrendelo azt fogadni tudja. Anyaga:pausz, fólia, alubetétes rajzpapír, rajzlap, de készülhet csak mágneses hordozón is. Mértéke, terjedelme: Általában - minimum - az érintett egész földrészlet kell; de ha hosszan elnyúlik, több szelvényen, lehet csak annyit kidolgozni, amennyi a változás szemléltetéséhez elégséges. Tervezni lehetoleg "magán" az eredetin, vagy a földhivatal nyilvántartási térképén kell. Amennyiben numerikus adatok állnak rendelkezésre, automatikus koordinatográffal történhet a térképezés, majd a kirajzolás. Ha digitális adatok kezelésére alkalmas térképszerkeszto (pl. ITR, AutoCad, MicroStation, stb.) áll rendelkezésünkre, annak eszköztárából válogathatunk a térképezéshez szükséges adatok biztosítása és a végrehajtás módszerei között. A változás elotti és utáni térképi részletek az általános elvek szerint kerüljenek ábrázolásra. Igen fontos, hogy a térképi objektumok mind a grafikai megjelenítésükhöz, mind az esetleges adatbázisbeli elhelyezésükhöz (majd kezelésükhöz) szükséges egyedi azonosítóikkal rendelkezzenek! A szokásos - de valamennyi - azonosító egyediségét (pl. alrészletek betujele) biztosítja a beszúrási helyhez tartozó koordinátapár: a geokód, amelynek megadásáról digitális állomány esetén feltétlen gondoskodni kell. Területszámítás, területelszámolás Legalább az eredeti módszerrel, de lehetoleg koordináták alapján végezzük akkor is, ha a munkaterületrol csak analóg térkép grafikus rajza áll rendelkezésre. Grafikus térkép, vagy digitalizált koordináták alapján a területellenorzés illetve meghatározás - vonatkozó - hibahatárok alapján történo ráállítással oldható meg. A ráosztás a terület nagysága figyelembevételével történik. Amennyiben a nagyobb egység területén belül különbözo módszerrel végzett területmeghatározást végzünk, a következokre még tekintettel kell lennünk: 4

5 - tisztán grafikus módszer (Majzik, hárfa, planiméter, stb.) esetén 1/1, - részben mért adattal végzett számításkor 1/2, - tisztán mért adatokból végzett számításkor 1/4, - mérésbol számított koordináták alapján 0 arányban kell az egyes területrészeket szerepeltetni az eltérések ráosztásakor. Ha a koordináták ugyan digitalizálásból származnak, de az ingatlannyilvántartásba annak alapján kerültek be az adatok, ugyancsak nem kaphatnak javítást, egyébként grafikus meghatározásnak kell tekinteni (1/1 arányú javítás). Speciális területszámítás az az eset, amikor a térképi részletek ugyan grafikusak, de a változás területe koordinátákból számítható. Ekkor ugyanis egyrészt a nyilvántartási területek összegére, másrészt a koordinátákból számított területre is állnia kell a területelszámolásnak (pl. kisajátításnál). A területszámítást általában elégséges részben a változás elott, másrészt a változás után egyben végezni. Bizonyos esetekben azonban (lásd térrajz. illetve a kisajátítás) a változott határral metszett területrészenként is elo kell állítani az adatokat. Amennyiben a területellenorzéskor hibahatárt meghaladó ellentmondást találunk (ami az önellenorzés után is fennáll), a földhivatalhoz kell fordulni, az esetleges eredeti felmérési, területszámítási hiba kijavítását kérve. A területszámítás alapján ún. Területelszámolást akkor kell végezni, a térképi földrészlethatár vagy területváltozás történik. A területelszámolást néha Területkimutatás-nak is hívják, ami a változások területeltérésének kimutatására utaló elnevezés. Bizonyos esetekben - amikor a munkarész készítése követi a feladat végrehajtásának sorrendjét - a Területkimutatás külön készül a változás elotti, majd a változás utáni adatokról. Ekkor fontos annak biztosítása, hogy valóban összetartozó adatsor kétféle állapotát mutassa a munkarész! Ezért is: fontos kihangsúlyozni, hogy a Területkimutatás nem helyettesítheti a területszámítást, amit koordinátákból végzett meghatározásnál azok sorrendjét is mutató körülírással kell dokumentálni! A területelszámolás általában a vázrajzon kerül feltüntetésre. Amennyiben nem, arra utalni kell a vázrajzon. A területelszámolást a kisajátítási dokumentációban, esetleg a nagyobb arányu muvelési ág változásról, illetve muvelés alól történo kivonásról készült és az ITR-rel végzett munkáknál hivják területkimutatásnak; a házhelyosztások esetén Kiosztási földkönyv-formát ölt (lásd ott). Bizonyos esetekben - amíg a digitális átalakítás adott településen nem történik meg - eloírhatja a földhivatal, hogy a numerikus és a grafikus terültekek közötti ellentmondást (ellenhibát) ún. "fiktív", vagy a változással valójában nem érintett, általában csak érintkezo földrészletbe kezeljük le, vegyük figyelembe. Ez azonban csak igen gondos mérlegelést követoen teheto meg és nyilvántartásáról gondoskodni kell. 5

6 Amennyiben szoftverrel történik a területszámítás, annak jogtiszta voltáról a földhivatal bármikor tájékozódhat. Zárómunkák, felülvizsgálat A munkarészek elkészítése után a vállalkozónak egy belso vizsgálat keretében felül kell vizsgálnia a teljes folyamatot, majd minosítenie kell a munkát, hogy megfelel-e a vonatkozó szakmai elvárásoknak. Ez ún. kis munkák esetén külön dokumetálást nem igényel, de nagyobb volumenu munkáknál egyrészt a vizsgálatokat rögzíteni kell, másrészt nem is végezheti az, aki annak végrehajtásában részt vett. A feltárt hibák javítását ún. az vizsgálati jegyzokönyvben is rögzíteni kell azon túl, hogy valamennyi érintett munkarészen érvényesíteni kell. Ebben a szakaszban történik meg a munkarészek összeolvasása, végül a minoség tanusítása, majd a munkarészek leadásra történo összeállítása is. A minoség tanúsításának záradékszövegében - értelemszeruen - a következoknek kell szerepelniük: "A munka a természetbeni állapotot ábrázolja és megfelel a vonatkozó (F.2, stb.) szakmai szabályozás tartalmi és pontossági eloírásainak. Muszaki és ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas." A földmérési és térképészeti munkák muszaki leírása A sajátos célú munkákról a készítojének egy - a munkát jellemzo - Muszaki leírást kell készítenie. Digitális munkák esetében ez egy ún. Meta-adatsor, amelyben a munka végrehajtására vonatkozó legfontosabb jellemzoket kell belefoglalni, amelyek alapján bárki késobb tájékozódhat a végzett munkáról és annak adatminoségi jellemzoirol. 6

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 11.

Nagyméretarányú térképezés 11. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 11. NMT11 modul A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai SZÉKESFEHÉRVÁR

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 11.

Nagyméretarányú térképezés 11. Nagyméretarányú térképezés 11. A sajátos célú földmérési munkák és feladatai Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 11.: A sajátos célú földmérési munkák Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Mérnökgeodézia. A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok

Mérnökgeodézia. A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok Mérnökgeodézia A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok Kapcsolódó jogszabályok Főbb jogszabályok Építési törvény (Étv) Földmérési törvény

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! Kedves Kolléganők és Kollégák! A mai napon a Magyar Közlöny 2010. évi 062. szám közli az FVM 3 rendeletét, melyek rendkívül fontosak a szakmagyakorlók számára. 46/2010. (IV. 27.) FVM (F2) A földművelésügyi

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája

Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája A szakmai minősítő vizsga célja, hogy geodéziai tervezői jogosultságot szakmailag felkészült, a geodézia területén széles körű tapasztalatokkal rendelkező

Részletesebben

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban FÖLDMÉRÉS Karli Ildikó Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban Kisajátítási eljárás lefolytatása akkor indokolt, amikor törvényben meghatározott közcélok megvalósítása érdekében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 27., kedd Tartalomjegyzék 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 48/2010.

Részletesebben

18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlethatár változások vázrajzának készítése ITR szoftverrel.

18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlethatár változások vázrajzának készítése ITR szoftverrel. 18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlethatár változások vázrajzának készítése ITR szoftverrel. Műszaki földrendezésnek nevezzük az új földrészletek kialakításának

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Fábián József Nógrád Megyei Kormányhivatal

Fábián József Nógrád Megyei Kormányhivatal Fábián József Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami földmérési alaptérképi adatbázis Minőségi vizsgálatok: Belső vizsgálat: Teljes körű (tételes) Részleges (mintavételes) Minőség meghatározás Állami átvételi

Részletesebben

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése Purger Zoltán földmérési osztályvezető Zala Megyei Földhivatal 1. A digitális térképkészítés helyzete Zala megyében A digitális térképkészítés

Részletesebben

18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlet határ változási vázrajzának elkészítése ITR szoftverrel.

18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlet határ változási vázrajzának elkészítése ITR szoftverrel. 18. óra: Műszaki földrendezések a digitális térképen. I. Közigazgatási határ és földrészlet határ változási vázrajzának elkészítése ITR szoftverrel. Műszaki földrendezésnek nevezzük az új földrészletek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5000 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2018. évi 99. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az agrárminiszter 8/2018. (VI. 29. ) AM rendelete az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység

Részletesebben

2. oldal és térképés 8. községi területi gyűjtő: a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivata

2. oldal és térképés 8. községi területi gyűjtő: a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivata 1. oldal és térképés 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez

2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez 2. óra: Manuálé rajzolása nagyméretarányú digitális térképkészítéshez A következő órákon nagyméretarányú digitális térképrészletet készítünk, újfelméréssel, mérőállomással. A mérést alappont sűrítéssel

Részletesebben

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés Építésirányítási feladatok Kitűzési terv: a tervezési térkép másolatán Az elkészítése a tervező felelőssége Nehézségek: Gyakorlatban a geodéta bogarássza

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 16., kedd Tartalomjegyzék 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 49618 15/2013. (IV.

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető 25/2013. (IV.16.) VM rendelet Hatályos

Részletesebben

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk.

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk. Poláris mérés A geodézia alapvető feladata, hogy segítségével olyan méréseket és számításokat végezhessünk, hogy környezetünk sík térképen méretarányosan kicsinyítetten ábrázolható legyen. Mivel a földrészleteket

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat NYUAT-MAYAOSZÁ EYETEM EONFOMATKA KA SZÉKESFEHÉVÁ ZÁÓVZSA KÉDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom: Székesfehérvár, 2010.

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

A digitalizált térképek tűréshatárai

A digitalizált térképek tűréshatárai A digitalizált térképek tűréshatárai Boda Géza, földmérési osztályvezető Baranya Megyei Földhivatal Bevezetés A 2007. év végére az ország valamennyi településének, azon belül fekvésének a digitális térképi

Részletesebben

(1954), 6155-101/1953 (T.49.)

(1954), 6155-101/1953 (T.49.) Tűréshatárok A Csongrád megyei települések digitális térképi állományának nagy része grafikus térképek digitális átalakításával készült, a vonatkozó előírásoknak megfelelő, ellenőrzött digitalizálással.

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV. Földmérés ágazat szakképesítésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2018. (VI. 29.) MNB rendelet A Semmelweis Ignác-emlékév ezüst emlékérme kibocsátásáról 4838 24/2018. (VI.

Részletesebben

Geodéziai munkák végzésének kézikönyve

Geodéziai munkák végzésének kézikönyve Geodéziai munkák végzésének kézikönyve 2015 Összeállította: Oláh Béla 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K: Oldal Rövid összefoglaló a Geodéziai munkák végzésének kézikönyvéről 6 Előszó: 12 Egy rövid összefoglalás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. A FÖLDMÉRÉS HELYE A TUDOMÁNYOK KÖZÖTT... 7 1.2. A MÉRÉSRÕL ÁLTALÁBAN... 9 2. A MÉRÉS, MÉRTÉKEGYSÉGEK ÉS EGYES FELMÉRÉSI FOGALMAK... 11 2.1. A TÁVOLSÁG (HOSSZ) EGYSÉGEI...

Részletesebben

A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet változásai és kiemelendő részei

A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet változásai és kiemelendő részei A 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet változásai és kiemelendő részei XXXII. Vándorgyűlés 2019. július 4-6. Gábor Sándor földmérési szakfelügyelő Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 12.

Nagyméretarányú térképezés 12. Nagyméretarányú térképezés 12. A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 12.: A változási vázrajzok fogalma, fajtái Dr. Vincze, László Lektor:

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Szakmai nyelvhasználat

FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Szakmai nyelvhasználat FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A földmérési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV.

Részletesebben

A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye

A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye Dr. Busics György c. egyetemi tanár Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár MFTTT Vándorgyűlés, Békéscsaba, 2019.

Részletesebben

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt.

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Székesfehérvár GIS OPEN 2015 Pilot projekt II. fejezet Csongrád, Heves,

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztály. DAT2. szabályzat

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztály. DAT2. szabályzat Földművelésügyi Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztály DAT2. szabályzat A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé történő átalakításáról és minőségellenőrzéséről BUDAPEST, 1996. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái SZAKDOLGOZAT SOMLÓ CSABA Geodéziai feladatok az építıipar területein Alapadatok beszerzése Alappontok Digitális földmérési nyilvántartási térkép Digitális

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Piri Dávid BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA XI. KERÜLETI HIVATALA FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDMÉRÉSI ÉS FÖLDÜGYI OSZTÁLY. Földmérő Nap Budapest

Piri Dávid BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA XI. KERÜLETI HIVATALA FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDMÉRÉSI ÉS FÖLDÜGYI OSZTÁLY. Földmérő Nap Budapest Piri Dávid BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA XI. KERÜLETI HIVATALA FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDMÉRÉSI ÉS FÖLDÜGYI OSZTÁLY Az előadás tartalma 1. Felmérési, térképezési és területszámítási hiba fogalma, jogszabályok

Részletesebben

A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése poláris részletméréssel

A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése poláris részletméréssel Horváth Lajos A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése poláris részletméréssel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem

Részletesebben

DAT (DAT1, DAT2) A DAT

DAT (DAT1, DAT2) A DAT DAT (DAT1, DAT2) A DAT (Digitális AlapTérkép) fogalmi modellje. A digitális térkép DAT1-M1 Szabályzat szerinti adatcsere-formátumának megismerése, (a DAT objektumai, geometriai, topológiai elemei, attribútum-táblázatai,

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN A földmérés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXXV.

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép vízszintes értelmű tartalmának bemérése derékszögű részletméréssel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép vízszintes értelmű tartalmának bemérése derékszögű részletméréssel. A követelménymodul megnevezése: Horváth Lajos A földmérési alaptérkép vízszintes értelmű tartalmának bemérése derékszögű részletméréssel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul

Részletesebben

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések GIS OPEN 2004 Konferencia Székesfehérvár Előadó: Czimber Kornél DigiTerra Kft. DigiTerra - MePAR térinformatikai fejlesztések MePAR

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 7.

Nagyméretarányú térképezés 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 7. NMT7 modul Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

Részletesebben

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1.

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. A Geodézia terepgyakorlaton Sukorón mért geodéziai hálózat új pontjainak koordináta-számításáról Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. Dr. Busics György 1 Témák Cél, feladat Iránymérési

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, felhasználhatósága,

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, felhasználhatósága, Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, felhasználhatósága, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok alapját képező analóg térképekre vonatkozó szakmai előírások

Részletesebben

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Sopron 2013.07.11. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPTÖRVÉNYÜNK 1996. évi LXXVI törvény a

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 12.

Nagyméretarányú térképezés 12. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Vincze László Nagyméretarányú térképezés 12. NMT12 modul A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

Poláris részletmérés mérőállomással

Poláris részletmérés mérőállomással Poláris részletmérés mérőállomással Farkas Róbert NyME-GEO Álláspont létesítése, részletmérés Ismert alapponton egy tájékozó irány esetében T z T dott (Y,X ), T(Y T,X T ) l T Mért P l T, l P Számítandó

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz GISopen 2018 Székesfehérvár, 2018. március 13. RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz Haász László ügyvezető Infobex Kft. RTK szolgáltatás Követelmények az RTK val szemben

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA (MÉDI 2004) 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET (Készült: 2003-ben) Szerkesztők: Magyar Mérnöki Kamara: Andor Béla, Tel.: 455-88-66 Dr. Korda János, Tel.:

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 18.

Nagyméretarányú térképezés 18. Nagyméretarányú térképezés 18. Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 18.: Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Lektor: Dr.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. (...) FVM rendelete Tervezet az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változást eredményező sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének

Részletesebben

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Feleletválasztós kérdések, több válasz is helyes lehet Munkagödör megtámasztásához épített résfal mozgásvizsgálata a feladat. Milyen módszerrel

Részletesebben

1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése.

1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése. 1. előadás: A mérnökgeodézia alapfogalmai 1. Előadás: A mérnökgeodézia általános ismertetése. Alapfogalmak, jogszabályi háttér. Vízszintes értelmű alappont hálózatok tervezése, létesítése. A mérnökgeodézia

Részletesebben

Zalakerámia Zrt. Romhányi gyáregységének felmérési munkái

Zalakerámia Zrt. Romhányi gyáregységének felmérési munkái Zalakerámia Zrt. Romhányi gyáregységének felmérési munkái Gaál Szabolcs Földügyi informatikus szak Építési geodézia szakirány 2010.november 26. Feladat ismertetése Mérnökgeodéziai részletes felmérések

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közmûnyilvántartásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1990. évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében

Részletesebben

A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN DR. GIMESI LÁSZLÓ Bevezetés Pécsett és környékén végzett bányászati tevékenység felszámolása kapcsán szükségessé vált az e tevékenység során keletkezett meddők, zagytározók,

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 19.

Nagyméretarányú térképezés 19. Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 19.: A térképi változások átvezetése a Dr. Vincze, László Lektor: Dr. Hankó, András Ez a modul

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7

3.3.1.3. Pályáztatás és műszaki terv készítés...7 3. Digitális térképek előállítása Tartalom: 3.1. Bevezetés...2 3.2. A digitális térképkészítések folyamata...3 3.3. A digitális alaptérképek készítésének tervezése...5 3.3.1. A DAT előállításának előkészítése...5

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005

GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 GEODÉZIAI TEREPGYAKORLAT 2005 A terepgyakorlat csoport beosztása Időpont A csoport B csoport C csoport Április 25-29. Sukoró Topográfia Fehérvár Május 2-6. Fehérvár Sukoró Topográfia Május 9-13. Feldolgozás

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron 1 Vas megye Sárvári Járás 42 település 68546 ha 2 Előzmények: 2002-2012.január 1.: 4190 kérelem 2012. január 1-június 1.: 2421 kérelem Kérelmek

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Hossz- keresztszelvényezés. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Hossz- keresztszelvényezés. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai Horváth Lajos Hossz- keresztszelvényezés A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közműnyilvántartásról (egységes szerkezetben a 65/2001. (2002.I.1.) számú és a 11/2008.(III.4.) és a 23/2012.(V.31.)

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel.

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. 3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása Egy-egy ipartelep derékszögű

Részletesebben

DATR. a digitális térképek adatkezelője

DATR. a digitális térképek adatkezelője DATR a digitális térképek adatkezelője A térképezés története A legrégibb ismert országtérképünket, a Tabula Hungarie-t 1528-ban Ingolstadtban nyomtatják ki. (Lazarus) Ezt követi négy év múlva Johannes

Részletesebben