NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13."

Átírás

1 NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzésére a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet II. fejezete szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 301 db kiinduló földrészletre vonatkozóan. tárgyú közösségi, nyílt, közbeszerzési eljárásban műszaki leírásleírás 4.0 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A MEGOSZTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA A MUNKAVÉGZÉS SORÁN KELETKEZŐ ADATOK EGYES MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖTELEZETTSÉGE MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Keretmérés Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás A MEGOSZTÁS KIINDULÁSI HELYÉT ÉS IRÁNYÁT MEGÁLLAPÍTÓ JOGERŐS HATÁROZAT EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSA, ANNAK EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉN SORSOLÁS Teljes körű egyezség létrehozása Kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolás MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS ÖNÁLLÓ FÖLDRÉSZLETTÉ ALAKÍTÁS Kitűzés és bemutatás Változási munkarészek elkészítése Földhivatali vizsgálat, záradékolás Ingatlan-nyilvántartási átvezetés Művelési ág változás átvezetése Földhivatali vizsgálat, záradékolás A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA A keretmérés elvégzésének igazolása A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának igazolása A művelési ág változás átvezetésének igazolása Végteljesítés igazolása műszaki leírásleírás 4.0 2

3 A részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 185 db, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 16 db, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 20 db és Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala illetékességi területére eső 80 db kiinduló földrészletre vonatkozóan, amelyeket jelen műszaki leírás 1., 2., 3. és 4. számú melléklete tartalmaz. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet előírásainak maradéktalan betartásával kell elvégezni a munkát, megfelelve a jelen műszaki leírásban foglaltaknak. 1 A MEGOSZTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA Az illetékes földhivatalok helyrajzi számonként tételesen megadták a földművelésügyi igazgatóságok Fkbt. 9/C. (4) bekezdése szerinti határozatokban felsorolt fedezetül szolgáló ún. tiszta földrészletek listáját. (A tiszta földrészletnek nincs más tulajdonosa, csak szövetkezeti földhasználati jog van bejegyezve.) A tiszta földrészletek listája a jelen műszaki leírás 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteként tartalmazza: település sorsolási száma, községnév, fekvésnév, helyrajzi szám, helyrajzi szám alátörés, ingatlanterület, kérelmezők (rész-arány tulajdonosok) darabszáma A közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) részére a földhivatal az alábbi adatokat szolgáltatja három ütemben: 1. ütem szerinti adatszolgáltatás: az érintett települések térképi adatbázisainak előállításához felhasznált analóg térképek egyszerűsített meta adatai (méretarány, vetületi rendszer, készítés technológiája). Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapját képező földmérési alaptérképi adatbázis készítésének technológiája, időpontja. állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis feladatot érintő kivágata, alappontok adatai, műszaki leírásleírás 4.0 3

4 aktuális földkönyvi adatok, amennyiben a földhivatal indokoltnak tartja, a keretmérés végrehajtásához a technológiát meghatározó vázlatot szolgáltat, egyéb földmérési munkarészek. 2. ütem szerinti adatszolgáltatás: mezőgazdászi helyszínelés jegyzőkönyve, 3. ütem szerinti adatszolgáltatás: a helyhez kötött jogok, tények továbbjegyzéséhez szükséges adatok, A jogi szolgáltató részéről a tulajdoni lap másolatok átadása a földmérő részére. 2 A MUNKAVÉGZÉS SORÁN KELETKEZŐ ADATOK A mezőgazdászi helyszínelés végrehajtása a földmérő munkavégzésétől függetlenül külön eljárás keretében zajlik. A megállapított földminőségi adatokban bekövetkezett változást a részarány-tulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban. A mezőgazdászi helyszínelés munkarészei alapján a földmérő a szükséges geodéziai felméréseket elvégzi és a földhivatal felé átadja. A jogi szolgáltató tevékenysége a földmérő munkavégzését érintően: teljes körű egyezség megteremtésére tesz kísérletet, teljes körű egyezségi okiratot szerkeszt és benyújtja az illetékes földhivatalhoz, megszervezi a sorsolást. 3 EGYES MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK 3.1 AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÖTELEZETTSÉGE Az előzetes és végleges számítások elvégzésével szakmai segítséget kell nyújtani a teljes körű egyezség létrehozásához és a sorsoláshoz. műszaki leírásleírás 4.0 4

5 3.2 MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE A megosztási eljárás előkészítése magába foglalja a keretmérést, a mezőgazdászi adatok változása esetén a mezőgazdászi helyszínelés munkarészei alapján a szükséges geodéziai felméréseket, amelyeket a földmérő végez. A földhivatal feladata a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításáról szóló döntés (határozat) mellékletét képező változási vázrajz elkészítése. A keretmérésről és a külön eljárás keretében zajló mezőgazdászi helyszínelésről a részarány-tulajdonosokat előzetesen nem kell értesíteni. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A mezőgazdászi helyszínelés és a keretmérés célja az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma és a helyszíni állapot egyezőségének vizsgálata a földmérő által végzett részletes felmérés alapján. A terepi munkavégzéshez felhasználható a földmérő által beszerzett, az állami digitális távérzékelési adatbázisban tárolt, két évnél nem régebben, lombtalan időszakban készített, belterületen legalább 10 cm cm geometriai pontosságú -, külterületen legalább 20 cm terepi felbontású cm geometriai pontosságú - georeferált ortofotó. A helyszín és az ingatlan-nyilvántartási térkép geometriai különbségei a georeferált ortofotó és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis összevetésével is meghatározásra kerülhetnek. Eltérés esetén a határvonalak helyzete meghatározható az ortofotóról, szükség esetén terepi helyszíneléssel és kiegészítő mérésekkel. Az ortofotóról történő adatnyerés bármely bizonytalansága esetén az adatokat terepi méréssel kell gyűjteni. Az adatáramlást a földmérő és a földhivatal között a napi kapcsolattartás szintjén, dokumentáltan kell megoldani. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott terület található és az az Evt. alkalmazásában nem minősül erdőnek, önálló földrészletté alakítás előtt nyilatkozattétel céljából a földhivatal megkeresi a NÉBIH-et Keretmérés A keretmérés során a helyszíni állapot műszaki felmérésére kerül sor. Az előkészítő helyszíni munka keretében kell elvégezni a szükséges alappontsűrítést a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, műszaki leírásleírás 4.0 5

6 létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet szerint. A táblán belül változott részletek, létesítmények, művelési ágak, művelési irányok meghatározását követően kerül elvégzésre a térképezés és területszámítás. A keretmérés során az esetleges helyszíni használatot is fel kell mérni. Amennyiben ortofotó nem kerül alkalmazásra, a keretmérés munkafázisában a földrészlet határpontok fő töréspontjai kitűzendők ideiglenes jelölés alkalmazásával. Amennyiben a földrészlet helyszíni kijelölésére kerül sor, mert az esetleges ortofotó felhasználása esetén arról nem azonosítható be, nem határozható meg minden földrészlet határpont, csak a fő töréspontokat kell kitűzni. A földmérő a Kitűzési és keretmérési vázlat -ot az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16) VM rendelet (továbbiakban: R.) előírásai szerint, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kivágata felhasználásával készíti. A terepi munkálatok során a földmérő mozgásának útvonalát kézi GPS eszközzel (amely pontosság szempontjából okos telefon is lehet) rögzíteni kell KML vagy GPX formátumban. A megjelölt, kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fényképfelvételt kell készíteni a felvételi hely földrajzi koordinátáinak és a felvétel időpontjának rögzítésével (exif adatok). A kitűzés során a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak a helyszíni kijelölését pirossal megfestett karóval, egyéb azonosított tereptárgya esetében piros festéssel kell elvégezni. A földrészlet főbb töréspontjainak kitűzését R.-ben szabályozott módon kell elvégezni. Amennyiben a töréspont fizikailag nem tűzhető ki (pl.: vízfelület), azt a keretmérést végző földmérőnek igazolnia kell. Az igazolás az akadályoztatást bemutató exif adatokat tartalmazó fényképfelvétellel történik. Ha az adott földrészleten belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdő található, azt önálló földrészletté kell alakítani. E földrészletek teljes körű egyezség hiányában a részarány tulajdonosok osztatlan közös tulajdonába kerülnek. Amennyiben a természetben az ingatlan-nyilvántartási térképen nem ábrázolt árok, csatorna, út vagy egyéb művelés alól kivett területnek minősülő területrész, illetve halastó található, és az nem felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából műszaki leírásleírás 4.0 6

7 adódik, azt a földmérő megfelelő módon felméri és annak műszaki munkarészeit a földhivatal részére dokumentált módon átadja. Amennyiben szükséges, úgy a földhivatal instrukciói alapján a művelési ág változások átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítése a R. előírásai szerint, majd azok átadása a földhivatalnak, a földmérő feladata, figyelemmel arra, hogy a mezőgazdászi helyszínelés során megállapított művelési ág változást külön eljárás keretében, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követően lehet átvezetni az ingatlannyilvántartásban. A keretmérés végrehajtása kapcsán a földmérő az elkészített munkarészeket a földhivatalnak átadás átvételi jegyzőkönyvvel adja át, amely jegyzőkönyv egy eredeti példányát az Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére haladéktalanul megküldi Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításáról szóló döntés (határozat) mellékletét képező változási vázrajz elkészítése a földhivatal feladatát képezi. A jogerős határozat ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése után átadja a földhivatal a földmérő részére a megváltozott digitális térképi állományt DAT adatcsere formátumban. 3.3 A MEGOSZTÁS KIINDULÁSI HELYÉT ÉS IRÁNYÁT MEGÁLLAPÍTÓ JOGERŐS HATÁROZAT A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító jogerős határozatot a földhivatal a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére haladéktalanul megküldi, amely az adott kiinduló földrészlet esetében, a földhivatali, pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolással együtt bizonyítja a földmérő által elvégzett munkát. A jogerős határozat kifüggesztésével egyidejűleg a földhivatal az érintett ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzi az Inytv. 17. (1) bekezdés d) pontja szerinti, telekalakítási eljárás megindítása tényét, melyről a jogi szolgáltatót haladéktalanul értesíti. A megosztási eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedése és az előző bekezdés szerinti tény feljegyzése után folytatható. műszaki leírásleírás 4.0 7

8 3.4 EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSA, ANNAK EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉN SORSOLÁS Teljes körű egyezség létrehozása A részarány-tulajdonosok a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására csak teljes körű egyezséget köthetnek. A részarány tulajdon önálló földrészletben történő kiadása során figyelemmel kell lenni a Korm. rendelet 25. paragrafusban megfogalmazott kivételekre. A földmérőnek a megosztást a Korm. rendelet 10. (3) (a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító jogerős határozat) bekezdése szerinti határozat alapján, és a teljes körű egyezség tartalma szerint kell elvégezni. A vázrajzok aláírattatása minden esetben a jogi szolgáltató feladata. Teljes körű egyezség esetén is földmérő feladata az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges változási munkarészek ideértve a művelési ág változás átvezetéséhez szükséges munkarészeket is, amelyet a tulajdonjog ingatlannyilvántartási bejegyzését követően lehet átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban elkészítése és azok átadása a földhivatal, illetve a jogi szolgáltatást végző részére Kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolás A sorsolást lehetőleg el kell kerülni teljes körű egyezség létrehozásával. A jogi szolgáltató és földmérő közreműködik a sorsolási bizottság munkájában. Sorsolással kapcsolatos feladatok: A földmérő részt vesz a sorsolási bizottság munkájában [Korm. rendelet 4. (3)]. A sorsolás folyamán, a helyszínen osztó program segítségével elvégzi a kisorsolt földrészletek kiosztását és erről térképvázlatot (hardcopy) készít, amely a sorsolási bizottság által készített sorsolási jegyzőkönyv részét képezi. A kinyomtatott térképvázlaton, a település és helyrajzi szám adatokon kívül, fel kell tüntetni a leendő tulajdonosok nevét vagy a sorsolási jegyzőkönyvben feltüntetett sorsolási sorszámát, és a betervezett utakat [Korm. rendelet 14. (1) bekezdés g)]. A megosztási eljárás - amennyiben nincs teljes körű egyezség - a földhivatal által záradékkal ellátott sorsolási jegyzőkönyv meglétét követően folytatható. 3.5 MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS Magába foglalja a megosztást, kitűzést és bemutatást, a változási munkarészek műszaki leírásleírás 4.0 8

9 elkészítését, a földhivatali vizsgálatot és záradékolást, a változások ingatlannyilvántartási átvezetését, majd földművelésügyi igazgatóság földkiadási határozata és a földhivatali tulajdonjog bejegyzés után a művelési ág változás munkarészeinek elkészítését. A megosztási eljárás akkor folytatható le, ha a földrészlet határvonalainak ingatlannyilvántartási és természetbeni állapota megegyezik, vagy annak teljesítéséhez szükséges adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás jogerősen lezárult. A megosztási eljáráshoz a földhivatal jogerős határozata alapján a megosztás kiindulási helye és iránya meghatározásra került. Az új utak kijelölése teljeskörű egyezség vagy sorsolási eljárás során történik a részarány-tulajdonosok véleménye és természetbeni kialakult használat figyelembe vételével. A kialakítandó új földrészletek megközelíthetőségéről az Fkbt. 12. (4) bekezdésének alkalmazásával kell gondoskodni. A megosztás szabályairól a Korm. rendelet ( ) részleteiben rendelkezik. A megosztás munkarészeit a R. szerint kell elkészíteni. 3.6 ÖNÁLLÓ FÖLDRÉSZLETTÉ ALAKÍTÁS Kitűzés és bemutatás A földmérő a teljes körű egyezségi okirat illetve a záradékolt sorsolási jegyzőkönyv alapján annak kézhezvételétől számított 30 napon belül elvégzi a kiosztott földrészletek kitűzését és bemutatását az alábbiak szerint: o o A kitűzést R. előírásainak megfelelően végzi és dokumentálja. A bemutatás időpontjáról a földmérő az adott földrészlethez a részarány tulajdonosokat közvetlenül értesíti azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve, hogy a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs, azonban meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A közvetlen értesítés tértivevényes levéllel történő értesítést jelent. műszaki leírásleírás 4.0 9

10 o A bemutatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a helyszínen a földmérő és a megjelentek aláírásukkal látnak el. Az így elkészült jegyzőkönyvet a földhivatalnak le kell adni. A bemutatási jegyzőkönyv aláírása során előforduló kifogásokat a földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállásának esetén vizsgálja. A kitűzés és a bemutatás során is a helyszínen megjelölt és kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fényképfelvételt kell készíteni a felvétel időpontjának és földrajzi helyének (exif adatok) rögzítésével. A fényképfelvételek fájlnevének a település+hrsz+pontszám karakterekkel kell kezdődnie. A földmérő átadja fényképfelvételeket a bemutatási jegyzőkönyvvel együtt a földhivatalnak és az NKP Nonprofit Kft-nek. Az NKP Nonprofit Kft-nek a jegyzőkönyv szkennelt másolatát kell leadni Változási munkarészek elkészítése A földmérő a bemutatást követő 15 napon belül elkészíti az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges (R. szerinti) munkarészeket és azokat a bemutatási jegyzőkönyvvel együtt záradékolásra benyújtja a földhivatalhoz Földhivatali vizsgálat, záradékolás Változási munkarészek vizsgálata, záradékolása A földhivatal az elkészült munkarészeket a R.-ben foglaltak szerint vizsgálja, záradékolja. Vizsgálja továbbá, hogy a vázrajzon a földrészletet érintő egyéb jogok és tények továbbjegyzését a földmérő jelölte-e Ingatlan-nyilvántartási átvezetés A kialakuló új földrészletekre szövetkezeti használati jog kerül visszajegyzésre. A földhivatal közli határozatát a földművelésügyi igazgatósággal, aki az Fkbt. 9/C. (7) bekezdése szerinti földkiadási határozatot hoz. A megosztással kialakuló új földrészletek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a földművelésügyi igazgatóság jogerős határozata alapján kerül sor. műszaki leírásleírás

11 3.6.5 Művelési ág változás átvezetése Külön eljárás keretében kerül átvezetésre az esetleges művelési ág változás a tulajdonjog bejegyzését követően. A földmérő a tulajdonjog bejegyzését követő 15 napon belül elkészíti a ingatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges (R. szerinti) művelési ág változás munkarészeit és azokat záradékolásra benyújtja a földhivatalhoz Földhivatali vizsgálat, záradékolás Változási munkarészek vizsgálata, záradékolása A földhivatal az elkészült művelési ág változás munkarészeket a R.-ben foglaltak szerint vizsgálja, záradékolja. 3.7 A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA A keretmérés elvégzésének igazolása A keretmérés elvégzésének igazolása a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó jogerős határozattal és a földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolásával történik A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának igazolása A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadása kiinduló földrészletenként a Földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolásnak kiadásával történik. A Földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolása tartalmazza a helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletet, és ahhoz kapcsolva a kialakított összes új földrészlet helyrajzi számát, és azok tulajdoni lap másolatait vagy a bejegyző határozatot A művelési ág változás átvezetésének igazolása A művelési ág változás átvezetése kiinduló földrészletenként a Földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolásnak kiadásával történik. A Földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolása tartalmazza a helyrajzi számmal azonosított földrészletet, és azok tulajdoni lap másolatait vagy a bejegyző határozatot. műszaki leírásleírás

12 3.7.4 Végteljesítés igazolása Az minősül végteljesítésnek, ha földmérő a feladatot teljes egészében elvégezte, azaz a részarány-tulajdonosok tulajdonjoga és a művelés ág változások a megosztási eljárások eredményeként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. A végteljesítés igazolása a Földhivatal pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolásnak a teljes mennyiségre történő kiadásával történik. A Földhivatal teljes mennyiségre vonatkozó pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolása tartalmazza a helyrajzi számokkal azonosított kiinduló földrészleteket tételesen, és azokhoz kapcsolva a belőlük kialakított összes új földrészlet helyrajzi számát, és azok tulajdoni lap másolatait vagy a bejegyző határozatait. műszaki leírásleírás

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Földügyi Főosztály A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Dr. Varga Márk főosztályvezető Békéscsaba, 2014. november 25. A részarány

Részletesebben

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok 37572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen konferencia Jogszabályi megújulás

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs,

Részletesebben

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt.

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Székesfehérvár GIS OPEN 2015 Pilot projekt II. fejezet Csongrád, Heves,

Részletesebben

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Földügyi Főosztály A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Békés Megyei Földmérő Nap, Békéscsaba,

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Cseri József ügyvezető igazgató 2016. november 16. A projekt

Részletesebben

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetése projekt I. ütemét

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Dr. Varga Márk főosztályvezető GISopen konferencia Székesfehérvár, 2015. március

Részletesebben

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai A projekt végrehajtásának szakmai tapasztalatai a földhivatalnál Krcsmárik Roland

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés Békés megyében a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr. Sóvári

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti ataszteri rogram Nonprofit ft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkafolyamatait támogató, irányító és ellenőrző rendszer (MTR) jellemzői és gyakorlati

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Sárvári Járás területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, 2015. május

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel 1 Ok-okozati láncolatként az OKTM földhivatali elvégzésének nehézségét 1. a feladat jogszabályba foglalt

Részletesebben

Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a

Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer bemutatása, a

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai FÖLDÜGYI NAP BÉKÉSCSABA 2016. november 23. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai Mátyás László műszaki

Részletesebben

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok FM-MFTTT konferencia 2014. szeptember 25. Földművelésügyi Minisztérium Budapest A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok Balogh József Holéczy

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Körmendi és Szentgotthárdi Járások területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Koós Tamás főosztályvezető - helyettes MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron, 2013. július 11-13. Az új

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető 25/2013. (IV.16.) VM rendelet Hatályos

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban FÖLDMÉRÉS Karli Ildikó Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban Kisajátítási eljárás lefolytatása akkor indokolt, amikor törvényben meghatározott közcélok megvalósítása érdekében

Részletesebben

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd A Vas megyei pilot projekt bemutatása vállalkozói oldalról A jelenleg

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! Kedves Kolléganők és Kollégák! A mai napon a Magyar Közlöny 2010. évi 062. szám közli az FVM 3 rendeletét, melyek rendkívül fontosak a szakmagyakorlók számára. 46/2010. (IV. 27.) FVM (F2) A földművelésügyi

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

(elő- és utókalkuláció)

(elő- és utókalkuláció) Pilot projekt: Vas megyei osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali tapasztalatai (elő- és utókalkuláció) 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron 1 Vas megye Sárvári Járás 42 település 68546 ha 2 Előzmények: 2002-2012.január 1.: 4190 kérelem 2012. január 1-június 1.: 2421 kérelem Kérelmek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal a 05/0. (XII. 8.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 27., kedd Tartalomjegyzék 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 48/2010.

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hajdúböszörményi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hajdúböszörményi Járási Földhivatal a 0/0. (XII..) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Hajdúböszörmény

Részletesebben

3 in 1 pilot project

3 in 1 pilot project 3 in 1 pilot project avagy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése Magyarország legnyugatibb megyéjében 1 VAS MEGYE 216 település 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290 000 helyrajzi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Vállalkozási szerződés módosítása földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 545 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Nem tudhatom, hogy Másnak e tájék mit jelent Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Kulcsár László Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd Munkaterület bemutatása Község Frsz db Kér.

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése Purger Zoltán földmérési osztályvezető Zala Megyei Földhivatal 1. A digitális térképkészítés helyzete Zala megyében A digitális térképkészítés

Részletesebben

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések Horváth Gábor István főosztályvezető VM Földügyi Főosztály Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan megosztásáról I. A földrészlettel kapcsolatos tudnivalók 1. A megosztással érintett földrészlet helyrajzi

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen 2014, Székesfehérvár Geo, 2014. április 15-17. Szakmai jogszabályaink

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére

Részletesebben

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai FÖLDMÉRÉS Dr. Földesi Csaba Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai Az ingatlanforgalmat, valamint egyéb szakmai és gazdasági szempontokat is fi gyelembe véve az államnak, a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 179. szám 24693 A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs, 2014. június 12.. Szakmai jogszabályaink A földmérési és

Részletesebben

Jogszabályi változások földmérési törvény

Jogszabályi változások földmérési törvény Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások földmérési törvény Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen - Székesfehérvár, 2013. március 12-14. A szakmai jogszabályaink jelenleg folyó

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szegedi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Szegedi Járási Földhivatal a 05/. (XII. 28.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Szeged 2 Szeged, Kálvária

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Jogszabályváltozások hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Sopron 2013.07.11. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPTÖRVÉNYÜNK 1996. évi LXXVI törvény a

Részletesebben

Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza

Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI 1 1. A felmérési, térképezési és területszámítási hiba kiigazítására irányuló kérelem, mint ingatlan-nyilvántartási eljárás az Inytv., a 25/2013. VM rendelet,

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

DAT (DAT1, DAT2) A DAT

DAT (DAT1, DAT2) A DAT DAT (DAT1, DAT2) A DAT (Digitális AlapTérkép) fogalmi modellje. A digitális térkép DAT1-M1 Szabályzat szerinti adatcsere-formátumának megismerése, (a DAT objektumai, geometriai, topológiai elemei, attribútum-táblázatai,

Részletesebben

Tárgy: Dédestapolcsány település belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészítése

Tárgy: Dédestapolcsány település belterületi vízrendezés vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja elkészítése ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 31-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1376-2/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 DB I. NAPIREND Tárgy: Dédestapolcsány település

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés a Gyomaendrődi Járásban a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr.

Részletesebben

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését;

Földhivatal. e) Megyei szinten koordinálja az ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjak beszedését; Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás szakterületét, biztosítja az egységes

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 18.

Nagyméretarányú térképezés 18. Nagyméretarányú térképezés 18. Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 18.: Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Lektor: Dr.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1

2012. évi XLVI. törvény. a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 1. oldal 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 1 Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - kövesse a globális, informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat, -

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

Kor mány ren de le tek

Kor mány ren de le tek 39202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 154. szám III. Kor mány ren de le tek A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév

Részletesebben

6.4. melléklet. Alappontsurítés

6.4. melléklet. Alappontsurítés Alappontsurítés Víszintes értelmu alapppontsurítés A vízszintes értelmu alappontsurítést a Vetületi és az Alappontsurítési Szabályzatok (A.1 és A.5.) eloírásai szerint kell végezni, figyelemmel a GPS alkalmazásával

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás

Részletesebben

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei 4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartást községenként (városonként, Budapesten és egyes megyei jogú városokban kerületenként) kell vezetni. Az ingatlan-nyilvántartás vezetésének

Részletesebben

A FÖLDHIVATALI OSZTÁLYOK FÖLDMÉRÉSI NYILVÁNTARTÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A FÖLDHIVATALI OSZTÁLYOK FÖLDMÉRÉSI NYILVÁNTARTÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A FÖLDHIVATALI OSZTÁLYOK FÖLDMÉRÉSI NYILVÁNTARTÁSAI A XXI. SZÁZADBAN 1 Nyilvántartott földmérési adatok: Megyei földhivatalokban: META adatok Alappontok Település- és fekvéshatár adatbázis 1:10000 átnézeti

Részletesebben

Telekkönyv és ingatlan-nyilvántartás az igazságügyi szakértői gyakorlat szemszögéből

Telekkönyv és ingatlan-nyilvántartás az igazságügyi szakértői gyakorlat szemszögéből Telekkönyv és ingatlan-nyilvántartás az igazságügyi szakértői gyakorlat szemszögéből 1 Dr. Forgács Zoltán igazságügyi szakértő Ha a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez

Részletesebben