DAT (DAT1, DAT2) A DAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DAT (DAT1, DAT2) A DAT"

Átírás

1 DAT (DAT1, DAT2) A DAT (Digitális AlapTérkép) fogalmi modellje. A digitális térkép DAT1-M1 Szabályzat szerinti adatcsere-formátumának megismerése, (a DAT objektumai, geometriai, topológiai elemei, attribútum-táblázatai, gyűjtő és kódtáblázatai)

2 Előzmények 1982 Gradis rendszer, első interaktív grafikus munkahely kísérleti munkák XIII. kerület, Szeged (ASZSZ adatbázis) ITR fejlesztése KDIR rendszer (DataFlex) 21/1995 FM rendelet ITR-re épülő réteg szabvány+pontkód (98/2002 módosítás) Fővárosi fejlesztések svájci hitel (INFOCAM rendszer + BIIR) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. Törvény KÉKES rendszer (Füzesabony) MSZ 1997: ; A digitális alaptérkép fogalmi modellje (ún. DAT) szabvány és DAT1. és DAT2. szakmai szabályzatok TAKAROS (Térképen Alapuló KAtaszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) PHARE program keretében NKP I. program (80 település, terület 5%-a, 6.6 Mrd Ft hitel) DATView TAKARNET NKP II. program befejezése (KÜVET/BEVET, 9.8 Mrd Ft hitel) Budapesten átállás a TOPOBASE programra (V. VI., XIII.) DATR (FÖMI fejlesztés, Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer) Topobase rendszer Budapesten TakarNet Oracle SDE 1998 GML 2001 PostGIS 2008 MS SQL Server

3 Alapfogalmak I évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről Fttv évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről Az állami alapadat A Fttv. 1. (2) meghatározása szerint: "állami alapadat: állami földmérési és térképészeti alapmunkák, valamint ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő, államilag átvett földmérési és térképi adat, valamint ezek sokszorosított, kinyomtatott változata; állami alapadat, továbbá bármelyik állami térképnek és térképi adatbázisnak vagy részletének sokszorosított vagy kinyomtatott példánya." Háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térkép A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmán kívül az objektumok háromdimenziós térbeli elhelyezkedését is tartalmazza, így különösen a felüljárókat, hidakat, aluljárókat, alagutakat, aluljáróban lévő üzleteket, mélygarázsokat és az egyes közműlétesítményeket is.

4 Alapfogalmak II. Az állami földmérési alaptérkép A Fttv. 11. (1) meghatározása szerint: "Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban elõírt tartalommal vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott számítógépen kezelhetõ olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban elõírt tartalommal vonatkoztatási és vetületi rendszerben meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott számítógépen kezelhető olyan adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza: a) a település azonosítóját, b) a település közigazgatási- és fekvéshatárait, c) a földrészletek határvonalát és helyrajzi számát, d) önálló ingatlannak nem minősülő földfelszíni, valamint egyes földfelszín feletti, illetve alatti építményeket és egyéb létesítményeket, továbbá azok meghatározott tartozékait és azonosítóit, e) az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait, geometriai jellemzőit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóját, f) az alrészletek határvonalát, jelét és megnevezését, g) a dűlőnevet, utcanevet és házszámot, h) a pincék bejáratait, i) a művelési ágakat és azok betűjelét, j) a minőségi osztályokat és azok megjelölését, k) a földminősítési mintatereket, l) az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. e) f) pontjában meghatározott jogokat és m) a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti földhasználati joggal érintett területeket

5 Alapfogalmak III. A település fekvése Külterület (aminek részét képezik az ingatlannyilvántartásban külön egységként kezelt régi zártkerti területek) vagy belterület. KÜVET A KÜVET a külterületi analóg ingatlannyilvántartási térkép átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg térkép hiteles, digitális másolata melybe valamennyi rendelkezésre álló digitális és numerikus állomány bedolgozásra került. BEVET A BEVET a belterületi és zártkerti ingatlannyilvántartási térképek digitális átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve a hatályos ingatlannyilvántartási térképek digitális másolata, és melyekbe a meglévő digitális és numerikus állományok bedolgozásra kerültek.

6 Alapfogalmak IV. földrészlet elhatárolás A felmérés során a földrészlethatár azonosítással kiválasztott - elsődlegesen a természetbeni birtoklást jelölni hivatott, de a jogi viszonyokkal is összhangban lévő - pontjainak állandó módon való megjelölése abból a célból, hogy a későbbi felhasználás során az újbóli azonosítás egyértelműen megismételhető legyen a tárgybani részletpontokon előírt tűrési osztály és rendűség szerint. Ha a természetbeni birtoklás határvonala nem állapítható meg, akkor a földrészlethatár azonosítását a jogi határvonal töréspontjainak régi munkarészek alapján történő kitűzése helyettesíti. Az állandó módon megjelölt pontok a térképi állomány forgalomba adása után - az ellenkező bizonyításáig - a földrészletek tulajdoni viszonyait jelölik és hitelesen tanúsítják. Ez esetben jogerős elhatárolásról beszélünk. A forgalomba adást megelőzően az elhatárolás előzetes. Az elhatárolás fogalma használatos még a közigazgatási egységekkel és alegységekkel összefüggésben is.

7 Alapfogalmak V. Az állami átvétel Az 1/1998 FVM utasítás alapján összehívott Bizottság által történik, az elkészült térkép földhivatali vizsgálata és az erről kiállított zárójegyzőkönyv alapján. A forgalomba adás Azt jelenti, hogy az elkészült és államilag átvett térképek ingatlan-nyilvántartásban való érvényesítése a földhivatalok által történik. Ennek megtörténtét követően az ingatlan-nyilvántartás részét képező alaptérkép - az ingatlannyilvántartási térkép - az ingatlannyilvántartás adataival teljes mértékben megegyezik. Ez képezi az ingatlan-nyilvántartás alapját, melyeken a változások naprakészen szerepelnek. Közszemle Közhiteles térkép Az állami alapadatok adatbázisai az ellenkezõ bizonyításáig a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel hitelesen tanúsítják a rögzített adattartalom fennállását.

8 Közszemle meghirdetés A közszemle fogalma több eljárásban is szerepel, például: választói névjegyzék, városrendezési terv

9 Részletpontok rendűsége R1: A közigazgatási egységek és alegységek jellegzetes határpontjai, valamint a belterületi földrészletek közterülettel érintkező valamennyi határpontja. R2: A közigazgatási egységek és alegységek, valamint a belterületi földrészletek előbb fel nem sorolt határpontjai, a külterületi földrészletek állandó módon megjelölt határpontjai, továbbá az épületeknek, építményeknek és a vezetékek felszíni létesítményeinek a jelen rendűség szerint azonosítható töréspontjai. R3: A külterületi földrészletek előzőekben fel nem sorolt határpontjai, az épületeknek, építményeknek és a vezetékek felszíni létesítményeinek minden további töréspontja, valamint a közlekedési és vízügyi létesítményeknek, függőpályáknak és műtárgyaiknak a jelen rendűség szerint azonosítható töréspontjai R4: Azon részletpontok mindegyike, amelyek az előző három rendbe nem sorolhatók be és nem tartoznak az R5 rendbe. R5: A termőföld-minőségi osztályok határának pontjai, térségi jellegű területek határpontjai és a geokód pontok.

10 Adatbázis alapfogalmak Adatbázis - adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Relációs adatbázis (adatbázis táblák együttese) Sor Adatbázis tábla (reláció) Kulcsok (egyedi azonosító, egy vagy több oszlop) Külső kulcsok Redundancia Oszlop Mező Manapság egyre gyakrabban a geometriai adatokat is relációs adatbázisokban tárolják (Oracle Spatial, MS SWL Sever 2008, PostGIS, SpatiaLite, stb.)

11 Térképi állományok Budapest INFOCAM és TOPOBASE (Oracle, AutoCAD) NKP I. szakasz 80 település DAT állományai NKP II: szakasz teljes ország ITR 2.5 ITR állományok DATView-ba töltése DATView állományok betöltése DATR-be Minta állományok Formátumok Microstation DGN InfoCam Sequential ITR IBN ITR ASCII DAT ITR 2.5 MSZ 7772 DAT AutoCAD DXF/DWG konverziók? Oracle Spatial

12 DAT szabályzatok DAT1 szabályzat Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsereformátuma, dokumentálása, ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítése és állami átvétele DAT1-M1 A digitális alaptérkép adatbázisának szerkezete, adattáblázatai, adatcsereformátuma és kezelési szabályzata DAT1-M2 A digitális térkép jelkulcsai DAT1-M3 A digitális alaptérképi adatok belső konzisztenciájának vizsgálati és hitelesítő szoftvere a földhivatalokban DAT2 szabályzat A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé történő átalakításáról és minőségellenőrzéséről DAT2-M1 A Magyarországon használt vetületi rendszerek

13 Munkafolyamat Felmérési tanulmány készítése (településenként) Térkép készítésre vonatkozó pályázat Műszaki terv (pályázó készíti) Műszaki tartalom (kiírásnak megfelelőség, technológia, eszközök, adatbiztonság) Minőségi garanciák Határidők Árajánlat Vállalkozói megbízás Állami átvétel Forgalomba helyezés

14 Nyilvántartási térkép Belterület Zártkert

15 DAT adatbázis szerkezete Topológiai alapelemek Kódtáblázatok Geometriai alapelemek Objektumok Gyűjtő táblázatok Objektumok osztályozása Adatminőség

16 Geometriai alapelemek PONT HATÁR- VONAL VONAL HATÁR FELÜLET

17 Adatcsoportok Állami alapadatok Geodéziai alappontok, település, fekvés, körzet, tömb, földrészlet, alrészlet, művelési ág, EÖI épület, pillér, lépcső (építészetileg meghatározó), felüljáró, híd, alagút Alapadatok terasz, támfal, lépcső Egyéb adatok közterületi tartalom, közművek,... Objektum osztályok Objektum féleségek Objektum egyedek

18 Minta állomány T_PONT* 1*10.000*0.000**7** 2*0.000*10.000**7** 3*0.000*0.000**7** 4*10.000*10.000**7** 5*15.000*5.000**7** T_HATARVONAL* 1*1*1*2*0** 2*1*2*3*0** 3*1*3*1*0** 4*1*2*4*0** 4*2*4*5*0** 4*3*5*1*0** T_HATAR* 1*1*1*+* 1*2*2*+* 1*3*3*+* 2*1*1*+* 2*2*4*+* T_FELULET* 1*1*1*+* 2*1*2*+* T_OBJ_ATTRBD* 1*BD01*1*12404/2* 2*BD01*2*1111* EOF

19 Középhibák m GPS alappont középhibája a szomszédos GPS alapponthoz képest m Felsőrendű vízszintes alappont középhibája a felsőrendű ponthoz képest m Negyedrendű vízszintes alappont középhibája a szomszédos negyedrendűhöz képest m Ötödrendű vízszintes alappont középhibája a szomszédos ötödrendűhöz képest m Állandósított felmérési pont középhibája a szomszédos felmérési ponthoz képest m T11 tűrési osztály, R1 rendű középhiba m T12 tűrési osztály, R1 rendű középhiba m T21 tűrési osztály, R1 rendű középhiba m T22 tűrési osztály, R1 rendű középhiba m T11 tűrési osztály, R2 rendű középhiba m T12 tűrési osztály, R2 rendű középhiba m T21 tűrési osztály, R2 rendű középhiba m T22 tűrési osztály, R2 rendű középhiba m T11 tűrési osztály, R3 rendű középhiba m T12 tűrési osztály, R3 rendű középhiba m T21 tűrési osztály, R3 rendű középhiba m T22 tűrési osztály, R3 rendű középhiba m T11 tűrési osztály, R4 rendű középhiba m T12 tűrési osztály, R4 rendű középhiba m T21 tűrési osztály, R4 rendű középhiba m T22 tűrési osztály, R4 rendű középhiba m R5 rendű középhiba

20 Gyűjtő- és kódtáblák Gyűjtőtáblák tartalma településenként változik Egy gyűjtőtábla az összes feliratra utólag nem választhatók szét a Postai címek (egy földrészlet egy cím) Kódtáblák Minden településre azonos a tartalmuk. Pl. T_MUVEL_AG, T_MEGHAT_MOD

21 Feladat Minden diáknak egy kisebb területre (kb. 1 ha) kiterjedő ingatlannyilvántartási térkép részlet DAT adatcsere formátumú változatát kell elkészítenie. A megkapott digitális térképi állományból csak az állami alapadatokat kell feldolgozni. A feldolgozáshoz segédprogramokat biztosítunk, melyek segítségével a T_PONT, T_HATARVONAL, T_FELIRAT táblák tartalma részben automatikusan előállítható. Az elkészített állományok ellenőrzéséhez egy interneten keresztül elérhető lehetőséget biztosítunk. Lásd: Az oldal megtekintéséhez szükséges felhasználói nevet és jelszót az oktatótól kapja meg.

22 Feladat elkészítési folyamata DXF állományból csak az állami alapadatok megtartása Dupla vonalak megszüntetése, vonalak egybefűzése Segédprogrammal a T_PONT, T_HATARVONAL és T_FELIRAT tábla előállítása + azonosító feliratok pontokhoz és határvonalakhoz Pont és határvonal azonosítók betöltése a rajzi állományba Automatikusan előállított T_PONT, T_HATARVONAL, T_FELIRAT táblák ellenőrzése, kiegészítése T_HATAR, T_FELULET táblák manuális előállítása Objektum és T_CIM táblák manuális előállítás Állomány vizuális ellenőrzése AutoCAD/ITR AutoCAD MAP DOS Jegyzettömb FireFox

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban

Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban DR. MIHÁLY SZABOLCS Társadalom térinformatikai kataszter GISopen Konferencia 2010. március

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 16., kedd Tartalomjegyzék 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 49618 15/2013. (IV.

Részletesebben

DATR. a digitális térképek adatkezelője

DATR. a digitális térképek adatkezelője DATR a digitális térképek adatkezelője A térképezés története A legrégibb ismert országtérképünket, a Tabula Hungarie-t 1528-ban Ingolstadtban nyomtatják ki. (Lazarus) Ezt követi négy év múlva Johannes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPRAJZOK Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

GIS OPEN 2003. KÜVET az állami átvétel után?!

GIS OPEN 2003. KÜVET az állami átvétel után?! GIS OPEN 2003 KÜVET az állami átvétel után?! Tisztelt Hallgatóság! Kolléganők! Kollégák! A KÜVET készítése során felmerült szakmai problémákról, a földhivatali munkaszervezés gondjairól a munkatársaim

Részletesebben

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük. Mahatma Gandhi A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban (Fogalmak, feladatok, eszközök, elvárások, szabványok) VCsOSzSz Műszaki Bizottság

Részletesebben

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ A 290/2007 (X 31.) Kormány Rendelet értelmében 2008. március Előzmények Ez év január 01-én lépett hatályba a 290/2007.

Részletesebben

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL 2008. május 17 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról,

Részletesebben

DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok

DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok DigiCart Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. Adaptálta: Dr.Vincze László DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok Pontok: Pontszám: a valódi pontszám,

Részletesebben

INFOCAM LIS használata a földhivatali gyakorlatban

INFOCAM LIS használata a földhivatali gyakorlatban INFOCAM LIS használata a földhivatali gyakorlatban Az INFOCAM a Leica svájci cég terméke. A rendszer kifejlesztése az 1982-ben, Svájcban megkezdett RAV (Reform der Amtlichen Vermessung Állami Földmérés

Részletesebben

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Természeti és épített környezet igazgatása Budapest, 2014 SZERZŐ dr. Mikó Zoltán LEKTOR

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 6.

Térinformatikai alkalmazások 6. Térinformatikai 6. i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Térinformatikai 6. : i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja 10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása,

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. július 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

A NEMZETI KATASZTERI PROGRAM

A NEMZETI KATASZTERI PROGRAM Térinformatikai infrastruktúra 2004 A NEMZETI KATASZTERI PROGRAM Simon Sándor az NKP Kht. igazgatója Előzmények A kataszteri térképek (állami földmérési alaptérképek) digitális formában történő megjelenítésének

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási ügyekben?...2 Ki tekinthet be az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

A topográfiai térképezés jelentősége és története

A topográfiai térképezés jelentősége és története TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A topográfiai térképezés jelentősége és története A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak

Részletesebben