DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok"

Átírás

1 DigiCart Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. Adaptálta: Dr.Vincze László DATVIEW adatcsere formátum feldolgozása ITR-3-ban Előkészítő s z e r k e s z t é s i szabályok Pontok: Pontszám: a valódi pontszám, nem kell egyedi pontszámozás. Pontkód: itt a 98/2002-től eltérő, az alábbiak szerint 1. karakter 2., 3. karakter 4.,5. karakter (rendüség) (állandósítás módja) (meghatározás módja) I. rendű 1 00 Nincs 01 Távmérés II.rendű 2 01 Terepen nem jelölt 02 Iránymérés III.rendű (állami alapadat) 3 02 Ideiglenesen jelölt 03 Irány és távmérés IV.rendű (állami alapadat) 4 Építmény domináns 04 GPS (geodéziai) 03 pontja 05 Inerciális (geodéziai) 04 Kő 06 Fotogrammetriai V. rendű 7 05 Csap 07 Szintezés I.rendű magassági rp.* 8 II.rendű magassági rp*. 9 III.rendű magassági** Festés 07 Szeg 08 Hilti 09 Határdomb 10 Határdomb kővel 11 Határdomb faoszloppal 12 Egyéb azonosító jelölés 13 Oszlop (vas,fa,beton) 08 Trigonometriai magasságmérés 09 Gravimetriai (geodéziai) Magasság: közötti érték. Középhiba osztályok: 0 (itt: nulla). Megjegyzés: * : a DATVIEW rendszerben változásvezetésekor nincs magassági részletpont. **: a pontkód max: 6 karakter hosszúságú. Ha a meghatározás módja nem szerepel a táblázatban, helyette 00 írandó. Földrészletek: A földrészletek vonalait szerkesszük a 2301, ill es rétegben. (Az illetékes földhivatal előírása dönti el, hogy a földrészlet határvonalával egyenesbe eső épület töréspontokat bekötjük, vagy sem a földrészlet vonalaiba.) A földrészletekbe a helyrajzi számot két rétegbe is el kell helyezni. 1.) megírásként: az es T_FELIRAT nevű rétegbe kell elhelyezni abba a pozícióba, ahol a kirajzolás történik. 2.) földrészlet-objektum azonosítóként: a 2391-es rétegben kell a közterületi, a 2491-es rétegben pedig a nem közterületi földrészletek helyrajzi számait kell kötelezően elhelyezni a földrészleten belüli tetszőleges pontban. Külterületi földrészletek száma 0 -val kezdődik! Felületkódok: 1.) alapértelmezett: belt. Köz- és nem közterületi földr. (BC01 és BD01) nem kell. 2.) egyébként - a közterület földrészletnél a 2390 rétegbe

2 Adaptálta: Dr.Vincze László - nem közterületnél a 2490 rétegbe kell a felületkód. Érték BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC07 BC08 BD01 BD02 Objektumféleség megnevezése Közterületi földrészletek objektumféleségei Belterületi közterületi földrészlet (BC03-BC08 kivételével) Külterületi közterületi földrészlet (BC03-BC08 kivételével) Közúti földrészlet Vasút földrészlet Dűlőút földrészlet Közmű földrészlet Közcélú vízfelület földrészlet Temető földrészlet Nem közterületi földrészletek Belterületi nem közterületi földrészlet Külterületi nem közterületi földrészlet Művelési ágak és művelés alól kivett területek jele és megnevezései Rövídítés ár bny cs csa E gy hto kert L mjr mk N megnevezés Árok Bánya Csatorna Csatorna Erdö Gyümölcsös Halastó Kert Gyep/L/ Major Kivett Nádas Rövídítés R Sz szo szö T tem tny Ud Út Vm Zk A kékkel (halványabban) jelzettek helyett mk -t használjunk. megnevezés Rét Szántó Szőlő Szőlő Tanya Temető Tanya Udvar Út vízm. Zártkert Alrészletek: Az alrészletek vonalait szerkesszük a 2501-es rétegben. Ahol az alrészlet és földrészlet határvonal azonos, ott nem kell összekötni. Az alrészlet betűjelét a 2592-es rétegbe, alakzaton belül kell elhelyezni. Minőségi osztályok: Területi szabvány felett: A vonalakat szerkesszük a 2601-es rétegben. Ahol a határ földrészlettel, vagy alrészlettel azonos, ott nem kell összekötni. Mindegyik alakzatba a 2693-as rétegben el kell helyezni a művelési ágat és minőségi osztályt jelölő feliratot, egy szóköz karakterrel elválasztva. Pl. sz 3 Művelés alól kivett jelölése: mk 0

3 Min.o. területi szabvány alatt: A vonalakat szerkesszük a 2602-es rétegben. Minden alakzatnak zártnak kell lenni, és a 2694-as rétegben el kell helyezni bennük a művelési ágat és minőségi osztályt jelölő feliratot. (lásd fentebb) Ahol nincs elkülönített minőségi osztály, ott nem kell (kivett-nél) az Mk 0 Épületek: Ahol földrészlet-határon elhelyezkedő épület található, ott az azonos, egymást fedő vonalszakaszokat mind a két rétegben ábrázolni kell. Az épület vonalak rétege Az épületekbe el kell helyezni az épület típusát jelölő feliratot: Épülettípus Magyarázat DAT DATVIEW ET01 egyéb épület CA09 ET02 garázsépület CA06 ET03 gazdasági épület CA06 CA06 ET04 irodaház CA09 ET05 közös bejáratú pince(közterületről) CA09 ET06 közterületről nyíló garázs CA09 ET07 közterületről nyíló pince CA09 ET08 lakóház CA01 CA01 ET09 lakóház és garázs CA01 ET010 lakóház és gazdasági épület CA01 ET011 önálló pince CA09 ET012 üdülő épület CA02 CA02 ET013 üzletház CA09 ET014 intézményi épület CA03 CA03 ET015 üzemi épület CA04 CA04 ET016 melléképület CA05 CA05 ET017 vegyes funkciójú épület CA07 CA07 ET018 rendezetlen funkciójú épület CA08 CA08 ET019 épület tartozék CA09 CA09 ET020 középület CA09 Az épületekkel körbezárt udvarokba ET00-t kell írni. Ebben a táblázatban a DAT oszlop szolgál az objektumféleség alapján történő épület típus megfeleltetésre. Ezt a DAT szabályzat szerinti adatcsere állományok betöltésekor alkalmazza a DATVIEW. A DATVIEW oszlop pedig az épület típus szerinti objektum meghatározásra. Ezt a DATVIEW a változásvezetéshez kiadott és abból fogadott adatcsere formátumnál alkalmazza. Épület tartozékok: Az épülettartozékok vonalainak rétege: Az alakzatoknak a saját rétegükben zártnak kell lenni.

4 Minden alakzaton belül a 3290-es rétegbe kell elhelyezni az objektumféleséget jelölő feliratot, az alakzaton belül: Érték Objektumféleség megnevezése CB01 CB02 CB03 CB04 (1) CB05 (1) CB06 (1) Közterületről nyíló pince bejárati ajtaja Épület tartópillére: felületszerű Épülethez tartozó lépcső: építészetileg meghatározó Épülethez tartozó lépcső: építészetileg nem meghatározó Terasz Rámpa (1): nem állami alapadat Alakzatnevek kezelése: A program az alakzatok képzésekor automatikusan kihagyja azokat, amelyek azonosítója: XXXXXXXXXX, XX, xx, vagy (a területszámítás során ez a karakter jelöli a név nélküli alakzatokat.) Épületeknél ezen túl kihagyja az ET0, ET00 nevűeket. E g y é b t u d n i v a l ó k Jelkulcsok: nem kellenek. Egyéb feliratok: Az összes további kirajzolandó feliratot az es, T_FELIRAT rétegben a megfelelő betűnagysággal és iránnyal kell elhelyezni. Az ITR állomány megjegyzés rovatában szereplő adatok közül törölni nem szabad! Ne módosítsuk a rétegneveket, rétegcsoportokat, a felirat- és vonaltípusokat! Ugyanakkor vehetünk fel újat bármelyikből (pl. réteget a sorszám között). De tudni kell, hogy itt a megadottaktól eltérő rétegekben szerkesztett térképi tartalom nem kerül be a DAT adatcserébe. Megjegyzés: DATView-ből konvertált állományban a feliratok mérete: egységesen 1,5 mm! A r é t e g k i o s z t á s áttekintése V o n a l a k obj.féleség(1) kódja Hrsz.(1) F e l i r a t o k alr./alosztály(3) Földrészlet -közterületi (2) nem közterületi (3) Alrészlet Alosztály - szabv. feletti szabv. alatti épület típus(1) Épület (4) Épülettartozékok Ereszvonal (CB07) Térképi felirat (5) (1): tetszőleges betűnagysággal és iránnyal, alakzaton belül. (2): csak ha nem BC01. (3): csak ha nem BD01. (4): csak ha nem lakóépület (CA01)

5 (5): a térképen kirajzolandó feliratok, helyes betűnagysággal, iránnyal és pozícióval. E l l e n ő r z é s I T R t e r ü l e t s z á m í t á s s a l Földrészletek: Rétegek: , 2391, , Név nélküli alakzat: nem megengedett. Egyéb: nem lehet több azonos helyrajzi szám. Alrészletek: Rétegek: , , 2501, Név nélküli alakzat: megengedett. Alosztályok: Rétegek: , , 2501, 2601, Név nélküli alakzat: megengedett. Területi szabvány alatti alosztályok: Rétegek: 2602, Név nélküli alakzat: nem megengedett. Épületek: Rétegek: , Név nélküli alakzat: nem megengedett. Épülettartozékok: Rétegek: , Név nélküli alakzat: nem megengedett. Az alakzatokban nem lehet egynél több azonosító! Fogalmak: DATView állomány= földhivatal által kiadott DAT adatcsere állomány ITR-DAT állomány = DAT adatbázis (Access-ben, idd kiterjesztéssel) ITR = vektoros rajzállomány az ITR3.3-ban.

6 Konvertálás A.) DATView-ből, feldolgozásra (kiegészítésre) és konvertálás 1. DAT(view) adatcsere-fájl bemásolása a Hdd-re 2. ITR megnyitása: Munkaszervező/Sablonok/DATView 3. DATView ikonsor, DAT varázslók és DAT eszközök ikonsorok (lásd lent; utóbbiak mindkét változathoz szolgálnak) 4. DATView adatcsere betöltése (3. ikon) indítása, ne töröljünk. 5. Szerkesztés/javítás ITR eszközökkel (a megadott rétegekben!) 6. ITR állomány ellenőrzése (5. ikon, közben elvégzi a területszámítást is) 7. ITR-DAT adatbázis feltöltése (7. ikon) rajzállományból 8. DAT adatbázis (ITR-DAT állomány) ellenőrzése (6. ikon) 9. Adatcsere-formátum készítése (8. ikon: DATView adatcsere ) 10. ITR-DAT adatbázis zárása (4. ikon). Később, ha szükséges még kiegészítő szerkesztés: 11. ITR-DAT megnyitása (1. ikon) és folytatás, értelemszerűen. B.) Amennyiben alaptérképi adatbázis létrehozása szerkesztése a feladat: 1.) A: 2, 2.) majd az 5.-től említett lépések szükségesek.

7 A fájlnév megadása után a DATView adatcsere-fájlból előbb ITR-DAT adatbázis, majd ITR3 rajzállomány keletkezik: A műveletek eredménye a Napló fájlba íródik, majd az adatbázis jellemzőit mutatja egy panel, amelyben pontosíthatunk, majd kilépve beolvasott lesz a DATView adatcsere, kitöltő színel ábrázolva azt, hogy adatbázis is tartozik a vektoros állományhoz, amit mindaddig lekérdezhetünk, amíg az adatbázis nyitva van. Két panelen feltett kérdésre kell még válaszolnunk, értelemszerűen (pl. Nem és Nem)

8 Ha mindkét kérdésre Nem-mel feleltünk, már csak az ITR rajzállomány látszik, amelyben szerkeszthetünk. A rétegkiosztás rétegcsoportokba foglalva jeleníthető meg. A DATView sablon rétegkiosztása külön is megtekinthető. Amíg az adatbázis (ITR-DAT) nincs lezárva, betekinthetünk a táblázatokba, és kereshetünk, rendezhetünk, kiegészíthetünk, szerkeszthetünk bennük, a felső sorban megjelenő ikonsor segítségével (természetesen változtatni csak a szerkeszthető mezők tartalmát lehet). Ha a mező értéke egy másik (pl. kód) táblából vehető, lenyitható és kiválaszthatók a megengedett értékek. A műveleti ikonok a következők: - új rekord (sor) beszúrása (első ikon) - csoportosítás (következő 3 ikon) - rendezés (valamely mező=oszlop értéke szerint: növekvő vagy csökkenő sorrendben - keresés és csere (nagyító ikonnal) - szűrés (tölcsér ikonnal) egy vagy több szempont szerint - koordinátára ugrás: yx (a rekordhoz tartozó felületek megjelenítésére) - táblázat tulajdonságai, - oszlop tulajdonságok, automatikus oszlopszélesség - nyomtatási kép, - mentés, - mező infók, kötelező mezők.

9 Kitöltés (kiegészítés) után célszerű ellenőrízni az adatbázist (ITR-DAT ellenőrzése) Lehet egyszerre (teljes ell.), vagy külön, azonnali automatikus javítással (ilyenkor be kell állítani, hogy mire vonatkozhat ez) vagy anélkül. Készíthetünk szabad SQL-eket is. A vizsgálat eredménye a Napló fájlban követhető, különféle színekkel: - kék: tájékoztató felirat - piros: hibásnak talált tételek - fekete: normál üzenet - barna: információs sor. Ha a sablonokból az F2_DAT-ot választjuk, a DAT varázslóval olvashatunk be, zárt láncolással. Ekkor az objektumok az alaprétegekbe (98/2002 FVM rendelet) kerülnek és csak az objektum-azonosítók számára kellenek új rétegek (tehát elég csak ezeket megtanulni, új ismeretként). Persze, a pontkódok itt is bekerülnek a rajzállományba, és azok az objektumazonosítók is, amelyeket pl. a DATView- adatcsere-formátumából hozott át a betöltő varázsló. Ezután el kell végezni a szerkesztéseket (célszerűen az alaprétegekben, de lehet újakat is létrehozni, aktívként, azaz a ki-konvertáláskor is figyelembe veszi a DAT-ki vitel varázsló, bár az alaprétegeket ajánlja fel, de ez itt pontosítható. Budapest-Székesfehérvár,

Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával

Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával A menüpont az ITR-4/Feliratok eszköztárán taláható. Készült Peremiczki Péter földmérő javaslata és segítsége alapján. A menüpont

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA 1 Regisztráció... 3 Adatok... 3 Lehetséges üzenetek:... 3 Aktiválás... 5 Aktiválás folyamata... 5 Aktiváló e-mail újraküldése... 5 Aktiválás... 6 Lehetséges üzenetek:... 6 Bejelentkezés... 7 Adatok...

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ESZJ Felhasználói kézikönyv XIV. számú melléklet 2015. 04. 01. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN Tutorial: Sopron, 2013. március 25. Balázs András (MTMT), Wolf György (MTMT) Az elmúlt időszak jelentősebb változásai az

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása

revolution Software Kft. 1133 Budapest, Váci út 76. 1/461-8090, fax: 1/352-1555 UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása UnasShop és revol Shop webáruház-kapcsolat beállítása Általános tudnivalók... 3 UnasShop/rEVOL Shop webáruház beállítása... 5 Devizanemek beállítása... 6 Első lépések a webáruházban és a programban...

Részletesebben

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Köszöntjük az Iron Trade Hungary Kft. webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Tisztelt Partnereink! Köszöntjük az webáruházában! Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni az áruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. 1. Regisztráció Az on-line áruházunkat a következő módokon

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben