10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja"

Átírás

1 10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja Az építőipari méretpontossági követelmények előírási módjai Az építőipari követelményeket előírhatják: - jogszabályok, pl. törvény, kormányrendelet, ezek mindig kötelező érvényűek; - normatív utasítások, mint a szabvány, műszaki előírás, műszaki irányelv, szabályzat, műszaki szabályzat, ezek előírása már általában nem kötelező, de kötelezővé tehető; - az eljárások, előírások követelményei, melyeket a normatív utasítások szerint kezelhetünk. A földmérő és térképészeti (mérnökgeodéziai) szakterületi szabályozók évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről - 50/1999 (V.26.) FVM rendelettel módosított 16/1997. (III.5.) FM. rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény végrehajtásáról - 58/1999 (VI.18.) FVM-HM együttes rendelettel módosított 21/1997. (III.12.) FM- HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - a 63/1999. (VII.21.) FM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról - Ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. Törvény és végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet - a 85/2000.(XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról - 102/2003. (VIII.22.) FVM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló Évi LXXVI. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rendelet módosításáról - F.2. SZABÁLYZAT az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről, ( ) - M1. Mérnökgeodéziai szabályzat és jelkulcs SZABÁLYZAT A kéregmozgási szintezési hálózat létesítéséről - ÚTMUTATÓ Az EOTR földmérési alaptérkép készítésének és az ingatlan nyilvántartás átalakításának komplex végrehajtására - MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ igazságügyi földmérési szakértők részére - pren Geographic Information-reference Model - pren Geographic Information- Data Description-Quality - Térinformatikai szabványok, szabályzatok: 10-1

2 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz - DAT 1. szabályzat. Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsere-formátuma, dokumentálása, ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítése és állami átvétele. FM FTF, DAT 2. szabályzat. A földmérési alaptérképek digitális alaptérképpé történő átalakításáról és minőségellenőrzéséről. FM FTF, MSZ :1996 Digitális térképek. 1.rész: A digitális alaptérkép fogalmi modellje - MSZ :1996 Digitális térképek. 2. rész: A digitális topográfiai alaptérkép fogalmi modellje - MSZ 7771 Magyar térinformatikai adatcsereformátum - Az Európai Szabványügyi Hivatal (CEN) 287. Bizottsága szabványtervezetei: - prenv Minőség, - prenv Meta-adatok, - prenv Adatcsere, - prenv Lekérdezés és változásvezetés, - prenv Földrajzi azonosítók, - prenv Helymegjelölés. Építőipari szabályzók Törvények, kormányrendeletek évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről - a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról - az évi CXIV törvénnyel módosított évi LVIII törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Mérettűrések és mérések az építőiparban MSZH/MB/122, CEN/TS/CS, ISO/TCS9SC4 Szabványosítási Bizottság által gondozott szabványok MSZ ISO :1992 Építészeti tűrések. Épületek és épületelemek mérési módszerei és eszközei MSZ ISO :1990 Építészeti tűrések. Épületek és épületszerkezetek mérési pontjai MSZ ISO :1992 Épületek és mérnöki létesítmények fogalommeghatározásai. Általános fogalmak MSZ ISO 7077:1990 Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Elmélet MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Mérőszalagok. 10-2

3 MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai szintezőműszerek. MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Teodolitok. MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Optikai vetítőműszerek MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Lézeres műszerek. MSZ ISO :1992 Az építőipari mérőeszközök használati pontosságának meghatározási módszerei. Kitűző eszközök. MSZ KGST 2045:1979 Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai MSZ Építmény mozgások. Alapok függőleges mozgásának mérése és értékelése MSZ Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai MSZ Építőipari tűrések. Pontossági Osztályok MSZ :1984 Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések MSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése MSZ 20164:1988 Az építőipari méretpontosság statisztikai elemzése MSZ ISO :1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények MSZ ISO :1993 Építési tűrések. Értékelési és specifikációs alapelvek MSZ ISO :1993 Építési tűrések. A normális méreteloszlású szerkezeti elemek közötti várható illeszkedések valószínűségelméleti alapjai MSZ ISO :1993 Építési tűrések. A célméret megválasztásának eljárásai és a várható illeszkedés MSZ ISO :1993 Építési tűrések. A szerelés várható eltéréseinek és a tűrések kiosztásának meghatározási módszerei MSZ ISO :1993 Építési tűrések. Tűrési előírásokban használt értéksorok MSZ ISO :1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 1-es módszerrel MSZ ISO :1993 Építési tűrések. Az elfogadás kritériumainak alapelvei és a konformitás ellenőrzése 2-es statisztikai módszerrel 10-3

4 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz Tűrések, a tűrési specifikáció, előírt követelmények Az építési méretpontosság biztosításának követelményei a tervezett geometriai paraméterek tűrési értékei meghatározásával történik. A tűrési értékek előírása tűrési specifikációban történik. A tűrési specifikáció (a tűrés részletes leírása) az adott paraméter tartományát meghatározó kifejezések és azok jeleinek összessége. Minőségi követelmények: A minőségi követelmények előírása lehet: - minőségi osztályzástól független, - minőségi osztályzástól függő. A minőségi követelmény lehet technológiai vagy funkcionális. Építő- és szerelőipari szerkezetetek esetén a követelményeket előírhatják a rájuk vonatkozó ágazati szabványok (építési, szerelési előírások) ill. külön leírások. A tűrésekkel és előírt követelményekkel kapcsolatban az MSZ ISO :1993 szabvány a következőket adja meg: 10-4

5 A technológiai és funkcionális tűrések előírásaival az MSZ 7658/3-84 szabvány foglalkozik: Technológiai tűrés: A mértani paraméter adott tűrése, amely meghatározza a megfelelő technológiai folyamat vagy művelet végrehajtásának pontosságát. Funkcionális tűrés ( x f ) A mértani paraméter adott tűrése, amely előírja a szerkezetekkel szemben támasztott funkcionális követelményekhez meghatározott pontosságot. 10-5

6 Óravázlat a Építésirányítás, mozgásvizsgálatok előadásaihoz Az építőipari tűrések. Pontossági Osztályok című MSZ szabvány előírja: A tűrések értékeit a műszaki dokumentációban minden tűrésezett méretnél fel kell tüntetni: - vagy a pontossági osztály jelölésével (pl. g pontossági osztály); - vagy az alapméretek és a hozzájuk tartozó határeltérések (megengedett eltérések) nagyságának, irányának meghatározásával (pl /-5-10). Megjegyzés: elsősorban a szimmetrikus eltéréseknek kell előírni, de az egyirányú vagy aszimmetrikus eltérések is előírhatók. A tűrések az 1. táblázat pontossági osztályainak értékei közül úgy kell megállapítani, hogy azok: - lehetővé tegyék az építőelemek utólagos megmunkálás nélküli gyártását és szerelését (elhelyezését); - összhangban legyenek az üzembiztonsági (terhelés, szigetelés, stb.) és esztétikai követelményekkel; - a műszaki és gazdaságossági követelményeket legkedvezőbben elégítsék ki. Referenciaméret: a tervezés során megadott méret, amelyre az eltérések vonatkoznak. Megjegyzés: 1. e szabvány számításához az alsó és felső a megengedett eltérést tételezünk fel. Ahol ez nem így van, ott a méret alsó és felső határértékének középértékét kell referenciaméretnek tekinteni. 2. az ISO szerint definiált célméret fogalom szakkifejezése a referenciaméretnek egy különleges esete, amely általában az e szabványban használt referenciaméret fogalmával egyezik meg. Építési és kitűzési tűrések. Pontossági osztályok. Méretek pontossági tervezése Az építőiparban a tűrések értékeit a pontossági osztályok megjelölésével, vagy az alapméreteknek és a hozzájuk tartozó határeltérések (megengedett eltérések) nagyságának és irányának meghatározásával lehet megadni. Az épületelemek (épületszerkezeteknek) méreteire, alaki és felületi egyenetlenségeire, az épületelemek helyének kitűzésére és szerkezeti elhelyezésére, az épületelemek illesztésére (csatlakoztatására), és építmények méreteire vonatkozó tűrések előírásaira vonatkozó pontossági osztályokat az MSZ 7658/2-82 szabvány definiálja. Kitűzési tűrések, megengedett kitűzési eltérések meghatározása Valamely létesítmény építésekor a T tűrés a T gy gyártási, a T sz szerkezeti és a T k kitűzési tűrésből tevődik össze: T 2 = T 2 gy + T e ² + T k ² A gyártási és a szerelési tűrést összevonva T e építési értékbe: T² = T e ² + T k ² A kitűzési tűrést a T vagy a Te függvényében adhatjuk meg: T k = n * T 10-6

7 Az M1-es utasítás szerint az n tényező 0,25-0,6 érték között váltakozhat, általában n = 0,4 érték használandó. Az n tényező és a pontossági osztályok kapcsolatban vannak egymással: n = 0,25 értéknek három, n = 0,4 értéknek kettő, n = 0,6 értéknek egy pontossági osztály különbség felel meg. A t k megengedett kitűzési eltérés meghatározása szimmetrikus tűrésmező feltételezve: t k = T k /2 Kitűzési és ellenőrzési mérések tervezése. A méreteltérés és a középhiba összefüggése A kitűzések és az ellenőrző mérések tervezésénél a megengedett mérési középhiba m k meghatározása szükséges. Ennek számításakor a megengedett kitűzési eltérésből t k kell kiindulni. A két mennyiség között, normális eloszlású méréseket és p= 0,9973 valószínűségi szintet feltételezve az: m k = s * t k összefüggés irható fel, ahol s értékét az un. három σ szabálynak megfelelően 1/3-nak szokás felvenni. Az építőipari gyakorlatban szükséges ellenőrző mérések eredményeit is figyelembe véve. tk mk 2 Méréseink pontossági tervezésénél még támpontot jelentenek az MSZ ISO :1992 szabványban foglaltak, mely szerint az elfogadási követelmények meghatározásához a relatív négyzetes középhibát a megengedett eltérés 2,5-öd részeként kezeli. Az ilyen módon számított értékeket ellenőrző mérésekhez is használhatónak tartja. E szabván különböző méretekhez számszerű megengedett eltérési értékeket is megad. Az MSZ ISO 7077:1990 szabvány szerint: - esetenként azonban nagyobb pontosság lehet szükséges az ellenőrzési mérési eljáráshoz tartozó középhiba 1/10-e legyen a megengedett (építési) eltérésnek. 10-7

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai... 2 1.1.1 Alapdefiníciók... 2 1.1.2 Minőségügyi,

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ

KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI ALKALMAZÁSHOZ A 290/2007 (X 31.) Kormány Rendelet értelmében 2008. március Előzmények Ez év január 01-én lépett hatályba a 290/2007.

Részletesebben

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL 2008. május 17 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról,

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE.../2013.(....) HATÁROZATÁVAL 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 6 A TERVLAPOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük. Mahatma Gandhi A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban (Fogalmak, feladatok, eszközök, elvárások, szabványok) VCsOSzSz Műszaki Bizottság

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

VILLAMOSMÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA

VILLAMOSMÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA VILLAMOSMÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA 2009 november TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ (BEVEZETÉS)... 2 2. A MEGBÍZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA... 2 3. A VILLAMOSMÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA...

Részletesebben

Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban

Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban Digitális AlapTérkép (DAT) objektumorientált modelljének alapjai, kidolgozása és nemzeti konszenzus 1995-96-ban DR. MIHÁLY SZABOLCS Társadalom térinformatikai kataszter GISopen Konferencia 2010. március

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 2011. december 1-jétől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos jogszabályforrásnak.

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK AZ ÉTV. 38-39. -AINAK ELŐÍRÁSAI EBBEN A FORMÁBAN HATÁLYOSAK ÉS ÉRVÉNYESEK A 2009. OKTÓBER 1-IG MEGKEZDETT ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

Az épületek hőtechnikai tanúsítása

Az épületek hőtechnikai tanúsítása Az épületek hőtechnikai tanúsítása Ismeretes: a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét. Ebben a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki követelmények Lezárva: 2007.

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló Vizsga Szakértői Testület Kérdésbank a jogosultságokhoz kapcsolódó beszámoló vizsgához 2014. július 13. Tartalomjegyzék Kérdések a beszámoló vizsga általános jogismereti

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA. 2008. szeptember 1.

Magyar Mérnöki Kamara ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA. 2008. szeptember 1. Magyar Mérnöki Kamara ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJSZABÁSA 2008. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ (BEVEZETÉS)...2 2 A MEGBÍZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA...3 3 AZ ÉPÜLETEK

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben