1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek"

Átírás

1 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai Alapdefiníciók Minőségügyi, mérésügyi értelmező és szakszótárak, fogalom meghatározási források A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása A minőségügy és a mérésügy jogi szabályozása Mérésügy A szabványosítás jogi szabályozása A Nemzeti akkreditálási rendszer A minőségügy és mérésügy szervezeti és intézményi rendszere Minőségügyi és mérésügyi nemzetközi és európai szervezetek A magyar minőségügy és mérésügy intézményrendszere Társadalmi, tudományos, műszaki egyesületek, társaságok, bizottságok és érdekképviseleti szervezetek Minőségi követelmények előírási módjai

2 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz 1.1. A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai Alapdefiníciók A minőség és a minőségügy kiemelt szerepű alapfogalmai értelmezését az EOQ MNB 1998-ban Budapesten kiadott A minőségügy nemzetközi értelmező szótára alapján az alábbiakban ismertetjük: MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Megjegyzések: 1. Szerződéses esetben, mint például a nukleáris biztonság vonatkozásában, az igényeket előírják, ugyanakkor más esetekben az elvárt igényeket fel kell mérni és meg kell határozni. 2. Számos esetben az igények idővel megváltozhatnak, ez szükségessé teszi a minőségi követelmények időszaki átvizsgálását. 3. Az igényeket rendszerint előírt kritériumokkal rendelkező jellemzőkké alakítják át (lásd minőségi követelmények). Az igények tartalmazhatják például a teljesítőképesség, a használhatóság, a megbízhatóság (hibamentesség, karbantarthatóság, karbantartás-ellátás), a biztonság, a környezet (lásd társadalom követelményei), a gazdaságosság és az esztétika szempontjai. 4. A minőség fogalmát nem helyes önmagában használni összehasonlító értelemben a kiválóság fokának kifejezésére, sem mennyiségi értelemben, sem műszaki értékelések esetében. Ezeknek a jelentéseknek a kifejezésére minősítő jelzőt kell alkalmazni. Például a következő szakkifejezések használhatók: a) relatív minőség, amikor az egységeket viszonyítási alapon a kiválóság foka szerint vagy összehasonlító értelemben rangsorolják (nem tévesztendő össze a fokozattal); b) a minőség szintje mennyiségi értelemben (ahogy ez az átvételi mintavételnél használatos) és a minőség mérőszáma, pontos műszaki értékelések esetén. 5. A kielégítő minőség elérése kiterjed a minőséghuroknak, mint egésznek minden szakaszára. Ezeknek a különböző szakaszoknak a minőséghez való hozzájárulását néha külön-külön is meghatározzák a kihangsúlyozás érdekében: például az igények meghatározásából adódó minőség, a termék tervezéséből adódó minőség, a megfelelőségből adódó minőség, a termék egész élettartama alatti kiszolgálásból adódó minőség. 6. Néhány hivatkozásban a minőség értelmezése: használatra való alkalmasság, célnak való megfelelőség, a vevő igényeinek kielégítése vagy a követelményeknek való megfelelősé. Ezek a fentiek szerint meghatározott minőségnek csak bizonyos vonatkozásait tükrözik. 1-2

3 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (quality assurance) A minőségügyi rendszeren belül alkalmazott és szükség esetén igazolt minden tervezett és módszeres tevékenység, amely megfelelő bizalmat hivatott kelteni arra, hogy az egység teljesíti a minőségi követelményeket. Megjegyzések: 1. A minőségbiztosításnak egyaránt vannak belső és külső céljai: a) belső minőségbiztosítás: a szervezeten belüli minőségbiztosítás bizalmat ébreszt a vezetőségben; b) külső minőségbiztosítás: szerződéses vagy más kapcsolatokban a minőségbiztosítás bizalmat ébreszt a vevőkben vagy másokban. 2. Egyes minőségszabályozási és minőségbiztosítási tevékenységek egymással kapcsolatban vannak. 3. Ha a minőségi követelmények nem tükrözik teljes mértékben a felhasználó igényeit, akkor előfordulhat, hogy a minőségbiztosítás nem ébreszt kellő bizalmat. MINŐSÉGHUROK (quality loop) Olyan, egymással kölcsönhatásban lévő tevékenységek elvi modellje, amelyek a különböző szakaszokban hatnak a minőségre, az igények megállapításától egészen annak értékeléséig, hogy ezeket az igényeket kielégítették-e vagy sem. Megjegyzések: A minőségspirális hasonló jelentésű fogalom. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK (requirements for quality) Az egység jellemzőire vonatkozó igények kifejezése vagy átalakítása mennyiségileg (vagy minőségileg) meghatározott körülmények összességére, hogy lehetővé váljon megvalósításuk és vizsgálatuk. Megjegyzések: 1. Lényeges, hogy a minőségi követelmények tökéletesen tükrözzék a vevő meghatározott és elvárt igényeit. 2. A követelmények fogalma egyaránt kiterjed a piacra alapozott és a szerződéses követelményekre, valamint a szervezet belső követelményeire. Ezeket lehet továbbfejleszteni, részletezni és korszerűsíteni a különböző tervezési szakaszokban. 3. A jellemzőkre vonatkozó, mennyiségileg meghatározott követelmények felölelik például a névleges értékeket, a gyártó által közölt adatokat, a megengedett eltéréseket és tűréseket. 4. A minőségi követelményeket funkcionális szakkifejezésekkel kell megadni és dokumentálni kell. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (quality management) Az általános irányítási feladatköröknek minden olyan tevékenysége, amely meghatározza a minőségpolitikát, a minőségre vonatkozó célkitűzéseket és feladatköröket, valamint megvalósítja azokat olyan eszközökkel, mint a minőségügyi 1-3

4 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz tervezés, a minőségszabályozás, a minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés, a minőségügyi rendszeren belül. Megjegyzések: 1. A minőségirányítás a vezetőség minden szintjének feladatkörébe tartozik, de a vezető szerepet a felső vezetőségnek kell vállalnia. Megvalósításába be kell vonni a szervezet minden tagját. 2. A minőségirányításban figyelmet kell fordítani a gazdasági szempontokra. MINŐSÉGPOLITIKA (quality policy) A szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyílvánított általános szándékai és irányvonala. Megjegyzések: A minőségpolitika a vállalati politika egyik eleme, és azt a felső vezetőség hagyja jóvá. MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS (quality control) Azok az operatív módszerek és tevékenységek, amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják. Megjegyzések: 1. A minőségszabályozás magába foglalja azokat az operatív módszereket és tevékenységeket, amelyek egyrészt a folyamat figyelésére, másrészt a nem kielégítő teljesítőképesség okainak kiküszöbölésére irányulnak a minőséghurok összes szakaszában a gazdasági hatékonyság elérése érdekében. 2. Egyes minőségszabályozási és minőségbiztosítási tevékenységek egymással kapcsolatban vannak. MINŐSÉGSZINT (quality level) A minőség mérőszáma mennyiségi értékben kifejezve mint a megfelelő darabok aránya, egy millió egységre vonatkoztatottan a nem megfelelő egységek aránya (ppm). MINŐSÉGI KÉZIKÖNYV (quality manual) Olyan dokumentum, amely meghatározza a szervezet minőségpolitikáját és leírja minőségügyi rendszerét. Megjegyzések: 1. A minőségügyi kézikönyv vonatkozhat a szervezet tevékenységeinek összességére, vagy annak csak egy részére. A minőségügyi kézikönyv címe és tárgya tükrözi az alkalmazási területet. 2. Minőségügyi kézikönyv általában a következőket tartalmazza, vagy legalább a következőkre tesz utalást: a) minőségpolitika: b) azoknak a személyeknek a felelőssége és hatáskörei, valamint kölcsönös kapcsolatai, akik minőséget befolyásoló munkát irányítják, végzik, igazolják vagy átvizsgálják; c) minőségügyi rendszer eljárásai; 1-4

5 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek d) kézikönyv átvizsgálására, korszerűsítésére és gondozására vonatkozó intézkedés. 3. A minőségügyi kézikönyv mélységében és alakjában változhat, hogy a szervezet igényeit kielégítse. Egynél több kötetből is állhat. A kézikönyv tárgyától függően jelző is alkalmazható, például minőségbiztosítási kézikönyv, minőségirányítási kézikönyv. MINŐSÉGÜGYI MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG /tervezés (quality engineering) A műszaki tevékenységnek az az ága, amely a termék- és szolgáltatásminőség elvi alapjaival és gyakorlatával foglalkozik. Megjegyzések: Noha a minőségügyi mérnöknek nem kell feltétlenül a következőkben felsorolt szakterületek mindegyikében képzettnek lennie, a tudománynak és az alkalmazott műszaki megoldásoknak az az ága magába foglalja a következőket, de nincs ezekre korlátozva: 1. Minőségi rendszerek kialakítása és működtetése. 2. Minőségbiztosítási és minőségszabályozási módszerek kialakítása és alkalmazása. 3. Meteorológiai és statisztikai módszerek alkalmazása a minőségparaméterek elemzésére, mind szabályozási, mind minőségjavítási célokból. 4. Vizsgálati, ellenőrzési és mintavételi eljárások kifejlesztése és elemzése. 5. Az emberi tényezők és a minőségre való motiválás közti kapcsolat figyelembevétele. 6. Gyakorlottság a minőségköltség ismeretében és módszereiben. 7. Ismerete és képesség a vezető információellátásának fejlesztésére és működtetésére, beleértve a minőségügyi programok felületvizsgálatát, hogy a hiányosságok feltárhatók és kiküszöbölhetők legyenek. 8. A termék-, folyamat- és szolgáltatástervezés átvizsgálásának ismerete, képesség annak kialakítására és az abban való részvételre. 9. Képesség megfelelő elemzések elvégzésére, a helyesbítő beavatkozást igénylő műveletek meghatározására. MINŐSÉGÜGYI RENDSZER (quality system) A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, eljárások, folyamatok és erőforrások. Megjegyzések: 1. Minőségügyi rendszernek annyira átfogónak kell lennie, amennyire ez a minőségre vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében szükséges. 2. Valamely szervezet minőségügyi rendszerét elsősorban úgy kell tervezni, hogy kielégítse a szervezet belső irányítási igényeit. Ez tágabb, mint egy adott vevő követelményei, mert az a minőségügyi rendszernek csak az őt érintő részét értékeli. 3. Szerződéses vagy kötelező minőségértékelő célokból szükség lehet a minőségügyi rendszer meghatározott elemei bevezetésének igazolására. 1-5

6 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz MINŐSÉGÜGYI TERV (quality plan) Olyan dokumentum, amely adott termékre, projektre vagy szerződésre vonatkozó konkrét minőséggel kapcsolatos gyakorlatot, erőforrásokat és tevékenységi sorrendet részletez. Megjegyzések: 1. A minőségügyi terv rendszerint hivatkozik a minőségügyi kézikönyv adott esetben alkalmazható részeire. 2. A terv tárgyától függően jelző is alkalmazható, például minőségbiztosítási terv, minőségirányítási terv. MINŐSÉGÜGYI TERVEZÉS (quality planing) Olyan tevékenységek, amelyek meghatározzák a célkitűzéseket és a minőségi követelményeket, valamint a minőségügyi rendszer elemeinek alkalmazására vonatkozó követelményeket. Megjegyzések: A minőségügyi tervezés a következőkre terjed ki: a) a termék tervezésére: a minőségre vonatkozó jellemzők meghatározására, osztályozására és súlyozására, valamint a célkitűzések, a minőségi követelmények és a korlátozó feltételek megállapítására; b) az irányítási és az operatív munkák tervezésére: a minőségügyi rendszer alkalmazásának előkészítésére, ideértve a szervezést és az időbeli tervezést is; c) a minőségügyi tervek elkészítésére és a minőségfejlesztésre vonatkozó intézkedések megtételére Minőségügyi, mérésügyi értelmező és szakszótárak, fogalom meghatározási források A minőségügy és a mérésügy egyéb fogalmai értelmezését az alábbi listán felsorolt értelmező szakszótárak és szabványok tartalmazzák: - A minőségügy nemzetközi értelmező szótára Magyar Szabványügyi Hivatal Bp., MSZ Minőségügyi fogalommeghatározások - MSZ ISO 7078:1990 Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai (ISO 7078:1985) - MSZ 271:1991 A szabványosítás fogalommeghatározásai - MSZ EN ISO 8402:1994 Minőségirányítás és minőségbiztosítás szakszótár - Nemzetközi Metrológiai Értelmező szótár (magyar változatának tervezete) Mérésügyi Közlemények XXXVI. évf. 2. sz. (aug.) - A minőségügy nemzetközi értelmező szótára EOQ MNB Budapest, MSZ EN ISO 9000:2000 Minőségirányítási rendszerek Alapok és szótár (ISO 9000:2000) - Az egyes szabványokban lévő, a szabvány tématerületét érintő fogalommeghatározások. 1-6

7 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1.2. A minőségügy és a mérésügy jogi és szervezeti szabályozása Az 1900-as évek folyamán a minőségügy területén forradalmi változások történtek. Az európai jogharmonizáció megteremtése, a társadalmi és gazdasági átalakulás követelményei a minőségügyi feladatok újrafogalmazását és intézményeinek átszervezését igényelték. Az ország gazdasági felemelkedése érdekében a demokratikus társadalmi rendszerekben működő, a fogyasztók és a piacgazdaság igényei szerint kialakított korszerű minőségügyi rendszert kellett kiépíteni. A demokratikus környezetben pl. már nem volt tartható a szabványok általános kötelező volta sem. Jelenleg már mondhatjuk, hogy a nemzeti minőségügyi rendszer főbb alkotóelemei már létrejöttek. A következőkben a létrejött nemzeti minőségügyi intézményi rendszer egyes elemei részleges ismertetésével valamint működtetésük lehetőségeivel és feladataival foglalkozunk A minőségügy és a mérésügy jogi szabályozása A minőségügy, mérésügy jogi szabályozására 1990 óta az alábbi listán felsorolt törvények, Kormány rendeletek és a Kormány határozatok jelentek meg, továbbá a Kormány 3545/1992. határozatával a minőségüggyel foglalkozó Tárcaközi Bizottságot hozott létre: évi XLV. törvény a mérésügyről. - A Kormány 127/1991. (X.9.) Korm. rendelete a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. - A Kormány 2006/1993. (HT.6.) Korm. határozata a minőségüggyel kapcsolatos kormányzati feladatokról évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról. - A Kormány 3545/1992. határozatával minőségüggyel foglalkozó Tárcaközi Bizottságot hozott létre évi CXII. törvény a mérésügyről szóló évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény módosításáról. - A Kormány 294/2001. (XII. 26.) Korm. rendelete a mérésügyről szóló évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló testület szervezetéről, feladatés hatásköréről valamint eljárásáról Mérésügy Az évi XLV. törvény a mérésügyről a Magyar Köztársaság területén a mérésügyi szervezet tevékenységére, a mértékegységek használatára és a joghatással járó mérésekre terjed ki. A törvény 2. - a szerint: 1-7

8 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz - A mérésügy a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességnek és pontosságának biztosítása céljából a jog eszközeivel kell szabályozni, és amelynek ellátásáról az állam gondoskodik. - A mérésügy országos hatáskörű, központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH), mely a Kormány felügyelete alatt áll, és önálló költségvetési szerv. Felügyeletét a Kormány által megbízott miniszter gyakorolja. A törvény 4. (1)/b szerint: - Meghatározza az egyes mérőeszközök minőségügyi követelményeit, kibocsáltja a hitelesítési eljárásokat, előkészíti a mérésügyi szabályokat, és kidolgozza a műszaki irányelveket, ellátja a mérésügyi engedélyezési feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, feljogosítja (akkreditálja) a kalibráló laboratóriumokat, gondoskodik a törvény és végrehajtására kiadott mérésügyi jogszabályok megtartásának ellenőrzéséről. A törvény 6. szerint (Joghatással járó mérés és eszközei) - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/ vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/ vagy minőség tanúsítására- a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására- vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. - Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. - Hiteles az a mérőeszköz: - amelyet a mérésügyi szervek hitelesítettek, - amelynek külföldi hitelesítését az OMH első belföldi hitelesítésként elismerte. A törvény 11. szerint (Feljogosítás kalibrálásra (akkreditálás)) - A nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök pontosságának kalibrálással történő ellenőrzéséről- az OMH- tól kapott feljogosítás alapján- a kalibráló laboratóriumok jogosultak kalibrálási bizonyítványt kiadni. A feljogosítás nélkül kalibrálás külső fél számára nem végezhető. - A kalibrálás nem hatósági tevékenység A szabványosítás jogi szabályozása Az évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról meghatározza a nemzeti szabványosítás szervezeti kereteit, működésének főbb elveit, követelményeit, kapcsolatrendszerét és gazdálkodásának főbb eszközeit. A törvény szerint: - A Magyar Köztársaság nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület ( a továbbiakban: MSZT ). - Az MSZT köztestület, amely az alapszabályának megfelelően működik. Köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el e törvény felhatalmazása alapján. 1-8

9 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek - Az MSZT feletti törvényességi felügyeletet a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter gyakorolja. - Az MSZT még 1995 évben megalakult. - Az MSZT a jogalkotó szerv felkérése alapján gondoskodik a közérdekű, különösen az élet, az egészség, a testi épség, a vagyon és az emberi környezet védelmét, továbbá a fogyasztói érdekek végelmét szolgáló jogszabályokhoz kapcsolódó nemzeti szabványok kidolgozásáról, illetve kiadásáról. - A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja A Nemzeti akkreditálási rendszer Az évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról meghatározza a nemzeti akkreditálás rendszerét, továbbá a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vizsgáló- és kalibráló laboratóriumai, tanúsító és ellenőrző szervezetei akkreditálásának feltételeit. A nemzeti akkreditálás rendszerének keretében a következő szervezetek akkreditálhatók: a) vizsgálólaboratóriumok, b) kalibráló laboratóriumok, c) terméktanúsító szervezetek, d) minőségügyi rendszert tanúsító szervezetek, e) személyzettanúsító szervezetek, f) ellenőrző szervezetek. A Magyar Köztársaság nemzeti akkreditáló szervezete e törvény felhatalmazása alapján a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban a törvényi hivatkozásoknál testület egyéb esetekben NAT). A Testület köztestület, amely az alapszabályának megfelelően működik. Köztestületként a nemzeti akkreditálás rendszerét irányító, működtető, ellenőrző és az akkreditálást végző tevékenységet lát el, kizárólagos jogkörrel. A Testület felett a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol. E Testület már 1995-ben megalakult. A Testület tagjai: a) hivatalból a minisztériumok, a Magyar Szabványügyi Testület, az Országos Mérésügyi Hivatal és az országos gazdasági kamarák, b) az akkreditált státusz fennállásának időtartamára az akkreditált szervezetek, c) az Akkreditálási Tanács jóváhagyásával az érdekképviseleti szervezetek, a tudományos és műszaki egyesületek és a felsőoktatási intézmények, ha az alapszabályt magukra nézve kötelezőnek elfogadják. A tagok jogait és kötelezettségeit a testület alapszabálya állapítja meg. A Testület feladatait a törvény részletesen szabályozza. 1-9

10 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz 1.3. A minőségügy és mérésügy szervezeti és intézményi rendszere A minőségügyi és mérésügyi nemzetközi és európai szervezetek listáját, a magyar minőségügy és mérésügy intézményrendszere, valamint a társadalmi, tudományos és műszaki egyesületek, társaságok, bizottságok és érdekképviseleti szervezetek ismertetőjét az alábbiak tartalmazzák Minőségügyi és mérésügyi nemzetközi és európai szervezetek - Méteregyezmény (Convention du Métre), Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (Bureau International des Poids et Mesuers, BIPM) - Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság (Comité International des Poids et Mesuers, CIPM) - Nemzetközi Mérésügyi Szervezet (Organization Internationale de Métrologie Légale, OIML), Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standarization, ISO), Nemzetközi Elektronikai Bizottság (International Elekrotechnical Commission, IEC), Nemzetközi Laboratórium akkreditálási együttműködés (Int.Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) - Minsőségügyi Világtanács (World Quality Council, WQC) International Measurement Confederation, IMEKO - Európai Regionális Metrológiai Együttműködés (EUROMET), Nyugat- Európai Mérésügyi Együttműködés (WELMEC), Európai Laboratórium Akkreditálási Együttműködés (European Cooperation for Accredetation of Laboratories, EAL), Európai Minőségügyi Szervezet (European Organization for Quality, EOQ) - Európai Vizsgálati és Tanúsító Szervezet (EOTC) - Európai Szabványügyi Bozottság (European Committee for Standardization, CEN), 1961, Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC), 1961, Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI), Minőségi Rendszereket Tanúsítók Európai Hálózata (IQNet) - Nyugat. Európai Kalibrációs Együttműködés (WECC), Nyugat-Európai Laboratórium Akkreditáló Együttműködés (West European Laboratory Accreditation Cooperation WELAC) 1-10

11 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek - Európai Vizsgálólaboratóriumi Szervezet (EUROLAB) A magyar minőségügy és mérésügy intézményrendszere Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Szakterületünket érintő szakmai bizottságok: - Mérettűrések és mérések az építőiparban Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság, (MSZT/MB/122-CEN/TC/CS-ISO/TC59SC4) - Térinformatika (GIS) Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság (MSZT/MB804/287-ISO/TC/21) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) Szakterületünket érintő szakmai bizottság: - Metrológia (kalibrálás) Szakmai Akkreditáló Bizottság (SZAB) Akkreditált szervezetek - vizsgáló laboratóriumok - kalibráló laboratóriumok - terméktanúsító szervezetek - minőségügyi rendszert tanúsító szervezetek - személyzettanúsító szervezetek - ellenőrző szervezetek Tanácsadó szervezetek Tanúsított cégek, intézmények Társadalmi, tudományos, műszaki egyesületek, társaságok, bizottságok és érdekképviseleti szervezetek Oktatási intézmények Társadalmi, tudományos, műszaki egyesületek, társaságok, bizottságok és érdekképviseleti szervezetek - Magyar Minőség Társaság (MMT) - Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) - Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület (MATE) - Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Minőségügyi Bizottság 1-11

12 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz - "A Minőség Oktatásáért" Alapítvány - A "Minőségért" Alapítvány - Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége - Magyar Vizsgáló és Tanúsító szervezetek Szövetsége - BME Szabványosítási és Akkreditációs Tanácsa - MTA Geodéziai Tudományos Bizottság Mérés és Minőségügyi Albizottsága (MTA GTB MMA) 1.4. Minőségi követelmények előírási módjai A minőségi követelményeket előírhatják jogszabályok, pl. törvény, kormányrendelet. Ezek mindig kötelező érvényűek. A normatív utasítás szintű előírás, mint a szabvány, műszaki előírás, műszaki irányelv, szabályzat, műszaki szabályzat előírása már általában nem kötelező, de kötelezővé tehető. Ugyanez vonatkozik az eljárások, előírások követelményeire is. 1-12

13 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás TARTALOMJEGYZÉK 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Az MSZT tagjai, szervei, feladata MSZT tevékenysége, szolgáltatásai, elérhetősége A szabványosítás Minőségirányítási rendszerszabványok Az ezredfordulón az MSZT által kiadott ISO 9000-es szabványok Az MSZ EN ISO 9000:2001 szabvány minőségirányítással kapcsolatos fontosabb meghatározásai Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány tartalmának ismertetése

14 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz 2.1. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Az MSZT tagjai, szervei, feladata Az MSZT tagjai Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a nemzeti szabványosítás célkitűzéseit, intézkedéseit támogatni kívánja. Az MSZT szervei: a) a közgyűlés, b) a Szabványügyi Tanács, c) a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok, d) a pénzügyi ellenőrző bizottság, e) az ügyintéző szervezet. Az MSZT feladata A részvétel és képviselet a nemzeti és az európai szabványügyi szervezetek munkájában, illetőleg más érintett szervezetek részvételének összehangolása. A Szabványügyi Tanács A Szabványügyi Tanács az alapszabályban meghatározott létszámú tagból áll. Tagjainak kétharmadát az MSZT közgyűlése választja. A választott tagok nem lehetnek köztisztviselők. A tagok egyharmadát az MSZT felkérésére a szabványosításban érdekelt központi közigazgatási szervek delegálhatják. A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok az MSZT önkéntes alapon szerveződő szakmai alapegységei, amelyek egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait operatívan és felelősséggel látják el. A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását, illetve megszüntetését bárki kezdeményezheti, de csak a Szabványügyi Tanács hagyhatja jóvá és dönt az ezzel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben is. Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok adatait. 2-2

15 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás MSZT tevékenysége, szolgáltatásai, elérhetősége 2-3

16 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz 2-4

17 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás 2.2. A szabványosítás A szabvány A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. A nemzeti szabvány (a szabványosítási törvény 5. - a szerint) (1) A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. (2) A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni a Magyar Köztársaságban csak nemzeti szabványként lehet. (3) A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes. (4) A nemzeti szabványt nemzeti szabványjellel kell ellátni. A nemzeti szabvány jele: MSZ (Magyar Szabvány). (5) A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthető. (6) A jogszabállyal kötelezővé tett nemzeti szabvány nyelve magyar. A nemzeti szabvány és a nemzeti szabványjel alkalmazása ( 6. - a szerint) (1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja. (2) A szabványok közül jogszabályok kizárólag nemzeti szabványt nyilváníthat egészben vagy részben kötelezővé alkalmazandónak. (3) A nemzeti szabványjel más szabványon nem használható. (4) A nemzeti szabványjelet a szabványnak való megfelelőségi jelölésére, a jelhasználat rendjének betartása esetén bárki alkalmazhatja. Nemzetközi és európai szabványok, szabványosítási szervezetek A nemzetközi szabványosítás két legfontosabb szerve a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization) ISO és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotecnical Commission) IEC. Az európai szabványosítási tevékenység az Európai Szabványügyi Bizottság (European Committee for Standardization) CEN és az Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság, CENELEC keretében folyik. Szakterületünket elsődlegesen az ISO és CEN szabványok érintik. Új európai szabványkiadványok (A Szabványügyi Közlöny 11.szám, novemberi számában közöltek szerint) Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból, ezen belül az európai szabványügyi szervezetekben (CEN, CENELEC, ETSI) való teljes jogú tagságunkból adódó 2-5

18 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz kötelezettségünk az európai szabványügyi szervezetek által megadott bevezetési határidőn belül. Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságban (CENELEC) az MSZT június 1-től, az Európai Szabványügyi Bizottságban (CEN) január 1-től teljes jogú tag. Az európai szabványügyi szervezetek szabályai szerint az európai szabványok nemzeti szabványként való bevezetése kötelező, nemzeti nyelven való bevezetésük azonban nem. A bevezetési határidők betartása érdekében, a magyar nyelvű bevezetéshez szükséges pénzügyi fedezet és idő hiánya miatt, hasonlóan az Európai Unio országai szabványosító szervezeteinek gyakorlatához, Magyarországon is az ún. jóváhagyó közleményes módszert kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az MSZT az európai szabványt jóváhagyó közleménnyel nyilvánítja magyar nemzeti szabvánnyá, és az európai szabvány angol nyelvű változata a magyar nemzeti szabvány. Ezek a szabványok az MSZT- ben megvásárolhatók. Az MSZT köszönettel vesz bárkitől minden olyan javaslatot, amelyben megnevezik azokat a szabványokat, amelyek magyar nyelvű változatának előkészítését szükségesnek tartják, és megjelölik az elkészítésükhöz szükséges pénzügyi forrásokat. Amint igény és anyagi fedezet lesz, az MSZT a szabványok magyar nyelvű változatát kiadja. Az európai szabványok magyar nyelvű címüket a bevezetésükkor kapják meg. A szabványosítás alkalmazási területei A szabványosítás kiterjedhet az élet minden területére. Az alapfogalmak fejezetben már szabványként megjelenő értelmező és szakszótárokra hivatkoztunk. Szakterületünket érintik: - a Mérettűrések és mérések az építőiparban Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság MSZT/ MB /122 által kezelt építőipari szabványok, - a Térinformatika (GIS) Nemzeti Szabványosítás Műszaki Bizottság MSZT/ MB 804/287 által kezelt geodéziai (földmérési) szabványok. Mérettűrések és mérések az építőiparban MSZ/ MB 90-es években érvényes szabványai részleges címjegyzékét a 4-es témakör keretében ismertetjük, a GIS szabványok közül az MSZ szabvány címlapját a mellékletben közöljük. Az MSZ szabvány tartalomjegyzéke önmagában is több minőséggel kapcsolatos információt nyújt. A szabványok közül különleges szerepet töltenek be a minőségirányítási rendszerszabványok. 2-6

19 2. előadás: A magyar nemzeti szabványosítás mellékle 2-7

20 Óravázlat a Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában előadásaihoz 2.3. Minőségirányítási rendszerszabványok A minőségirányítási rendszerszabványok megismeréséhez megadjuk az MSZH/MB 901 Minőségirányítás és minőségbiztosítás Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottság által megadott ISO 9000-es szabványcsalád 1990-es években érvényes listáját ( melléklet). Az ezredfordulón az ISO 9000-es szabványcsalád új koncepció (alapelv) szerint került átdolgozásra. Az ezredfordulón az MSZT által kiadott ISO 9000-es szabványok - MSZ EN ISO 9000: 2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2000) (Az MSZ EN ISO 8402: 1996 helyett) - MSZ EN ISO 9001: 2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények (ISO 9001:2000) (Az MSZ EN ISO 9001:1996, az MSZ EN ISO 9002: 1996 és az MSZ EN ISO 9003:1996 helyett) - MSZ EN ISO 9004: 2001 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez (ISO 9004:2000) (Az MSZ EN ISO : 1998 helyett) 2-8

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén

Európa - minőség. EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Európa - minőség EU-magyar jogközelítés a minőség-, és a szabványügy területén Haba József, Loidl Mátyás, Medveczky Gábor, Tóthné Veinperl Ilona, Vass Ilona, Winkler Istvánné 1995 ITDH, Bp. ITDH EURO INFO

Részletesebben

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 2012/58-01/Ú sz. MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNY ISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL [Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/5 A nemzeti szabványosítás szerepe mûszaki tartalmú jogszabályok egyszerûsítésében Szabványosítás az építési termékek területén Az átvételi mintavétel új területei A vevõi elégedettség mérése Önkormányzatok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.)

Minőségirányítási kézikönyv 6. kiadás, verzió 1.0 (2010. január 1.) Minőségirányítási kézikönyv kiadás, verzió (2010. január 1.) Nr. Dátum Rövid leírás Módosítás 1. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. címei megváltoztak. 2. 2003. 10. 01. Az IQ ConsultinG Kft. bemutatásának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A hegesztés jogi szabályozásának egyszerűsítése az ÁROP 1.1.3-2008-0002

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 65. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. december 23., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben