NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13."

Átírás

1 NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT BUDAPEST, ROKOLYA U MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala, Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala, Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala, Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességi területén, összesen 448 db kiinduló földrészlet vonatkozásában. műszaki leírásleírás 4.0 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGOSZTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA A NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. RÉSZÉRŐL 3 2. A MUNKAVÉGZÉS SORÁN A FÖLDHIVATAL ÉS A JOGI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGE SORÁN KELETKEZŐ ADATOK EGYES MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK TULAJDONOSOKKAL EGYEZTETÉS A HELYSZÍNI HASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, KÖZREMŰKÖDÉS AZ EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSÁRA MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Keretmérés Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás A MEGOSZTÁS KIINDULÁSI HELYÉT ÉS IRÁNYÁT MEGÁLLAPÍTÓ JOGERŐS HATÁROZAT EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSA, ANNAK EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉN SORSOLÁS Egyezség létrehozása Kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolás LEOSZTOTT FÖLDRÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA Kitűzés és bemutatás Változási munkarészek elkészítése Földhivatali vizsgálat, záradékolás A MUNKAFOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSÁT ÉS ELLENŐRZÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZER A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA A keretmérés elvégzésének igazolása részteljesítésként Kiinduló földrészletenként az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének igazolása Végteljesítés igazolása műszaki leírásleírás 4.0 2

3 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt földmérési munkák elvégzésére a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala, Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala, Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala, Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességi területére eső 448 db kiinduló földrészlet adatait a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Korm. rendelet előírásainak maradéktalan betartásával kell elvégezni a munkát, megfelelve a jelen műszaki leírásban foglaltaknak. 1. A MEGOSZTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA A NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. RÉSZÉRŐL Az illetékes földhivatal a Korm. rendelet 6. (3) bekezdése alapján megadta a megosztási eljárásba bevonandó földrészletek adatait, amelyeket a vállalkozási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza az alábbi tartalommal: - a település nevét, a települési sorszámot, - fekvést, - a helyrajzi számokat, - az érintett földrészletek területét, - a tulajdonosok számát, - a kérelmet benyújtók számát, - a kérelmezőnkénti összesített tulajdoni hányadot, - az állami tulajdon megjelölését, - a perfeljegyzés darabszámát, - terhek darabszámát, - széljegyek darabszámát. műszaki leírásleírás 4.0 3

4 A közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) részére a földhivatal az alábbi adatokat szolgáltatja: a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú földrészletek esetében a kérelmek digitális másolata, a még nem nevesített földrészletek esetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény (továbbiakban: Fkbt.) 9/C. (4) bekezdésében meghatározott sorsolási jegyzőkönyv, földmérési munkarészek és ingatlan-nyilvántartási adatok: az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységhez történő adatszolgáltatás, alappontok adatai a munkaterületre vonatkozóan, a hatályos állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból a munkával érintett terület és környezetét tartalmazó kivágat, a földhivatalban rendelkezésre álló új felmérések mérési munkarészei másolatban, a fellelhető korábbi földmérési munkák munkarészei másolatban (vázrajz, mérési vázlat, koordináta jegyzék, területszámítás, terület-kimutatás), metaadatok, az új földrészletek kialakításához a kiinduló helyrajzi számok, érintett földrészletek földmérési földkönyvi adatok, amennyiben a földhivatal indokoltnak tartja, keretmérés végrehajtásához technológiát meghatározó vázlat szolgáltatása, egyéb földmérési munkarészek, mezőgazdászi helyszínelés jegyzőkönyve. műszaki leírásleírás 4.0 4

5 2. A MUNKAVÉGZÉS SORÁN A FÖLDHIVATAL ÉS A JOGI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGE SORÁN KELETKEZŐ ADATOK A földhivatal tevékenysége során keletkező adatok A mezőgazdászi helyszínelés végrehajtását a keretmérés előtt célszerű megkezdeni. A földhivatal a mezőgazdászi helyszínelési jegyzőkönyvben és szükség esetén a keretméréshez készített vázlaton megadja a bemérendő terepi objektumokat, esetlegesen az új művelési ágakat. A jogi szolgáltató tevékenysége során keletkező adatok egyezség létrehozásának előkészítése, egyezségi meghívó, egyezségi okirat szerkesztése és benyújtása az illetékes földhivatalhoz, sorsolás esetén elkészíti a sorsolási jegyzőkönyvet és záradékolásra benyújtja az illetékes földhivatalhoz. 3. EGYES MUNKAFÁZISOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, FELADATOK 3.1. TULAJDONOSOKKAL EGYEZTETÉS A HELYSZÍNI HASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, KÖZREMŰKÖDÉS AZ EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSÁRA A részarány-tulajdonosokkal és a jogi szolgáltatóval történő együttműködés folyamatos kötelezettsége a földmérőnek. A helyszíni használatokra vonatozó adatok összegyűjtésén túl, fel kell tárni azokat az információkat, amelyek elősegítik a kérelmező részarány-tulajdonosok akaratának érvényesülését egyezségek létrehozásán keresztül. Az előzetes területosztások elvégzésével szakmai segítséget kell nyújtani a megosztásokhoz. Eredményes egyezség esetén sorsolás nem kerül lefolytatásra, az eljárás hamarabb befejeződik MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS Magába foglalja: a megosztási eljárás előkészítése érdekében a mezőgazdászi helyszínelést és a keretmérést, valamint a keretmérés vizsgálatát, szükség esetén, a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására műszaki leírásleírás 4.0 5

6 irányuló eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárást, a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése esetén a földminősítési eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlannyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárást, a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást, a kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló eljárást, amely lehet egyezség befogadása vagy az Fkbt. 12/H. -a szerinti sorsolás, az egyezség, vagy sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek soron kívüli vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárást, és a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással bekövetkező változásnak az ingatlannyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárást (a továbbiakban: változásátvezetési eljárás). A megosztási eljárás akkor folytatható le, ha a földrészlet ingatlannyilvántartási és természetbeni állapota megegyezik, vagy annak teljesítéséhez szükséges adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás jogerősen lezárult. A megosztási eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedése után folytatható. Teljes körű egyezség esetén a földhivatal a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatot hatályon kívül helyezi és a teljes körű egyezségben foglaltaknak megfelelően folytatható az eljárás. A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatban a földhivatal rendelkezik az új szántóföldi műveleti út helyzetének kialakításával műszaki leírásleírás 4.0 6

7 kapcsolatban szükség esetén a helyi önkormányzattal és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségével történő egyeztetés szükségességéről. A kialakítandó új földrészletek megközelíthetőségéről az Fkbt. 12. (4) bekezdésének alkalmazásával kell gondoskodni. A megosztás szabályairól a Korm. rendelet ( ) részleteiben rendelkezik. A megosztás munkarészeit a R. szerint kell elkészíteni. A földmérő feladatainak minősül különösen az egyeztetés: az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségével, olyan utak kialakítása esetén, amelyek elsőrendű célja a mezőgazdasági termelés szállítási és közlekedési feladatainak kiszolgálása, továbbá feltételeinek megteremtése, az önkormányzattal belterületi megosztás esetén, a helyi építési szabályzat előírásainak követelményeiről MEGOSZTÁSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Magába foglalja a mezőgazdászi helyszínelés eredményének arról készült jegyzőkönyv alapján történő feldolgozását, a keretmérést, adatváltozás esetén az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre irányuló eljárásban a változási munkarészek elkészítését, ahol földhivatali feladat a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása a keretmérés során a földmérő által tett bejelentés alapján. A megosztási eljárás előkészítése mezőgazdászi helyszínelésből és keretmérésből áll. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről a kérelmezőket előzetesen nem kell értesíteni. A keretmérésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A mezőgazdászi helyszínelés és a keretmérés célja az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma és a helyszíni állapot egyezőségének vizsgálata a feltárt eltérések tételes rögzítésével. műszaki leírásleírás 4.0 7

8 A terepi munkavégzéshez felhasználható az állami digitális távérzékelési adatbázisban tárolt, két évnél nem régebben, lombtalan időszakban készített, belterületen legalább 10 cm +18 cm geometriai pontosságú, külterületen legalább 20 cm terepi felbontású +40 cm geometriai pontosságú georeferált ortofotó. A helyszín és az ingatlan-nyilvántartási térkép geometriai különbségeinek meghatározása az georeferált ortofotó és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis összevetésével is meghatározásra kerülhetnek az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16) VM rendelet (továbbiakban: R.) előírásainak a figyelembevételével. A határvonalak helyzete meghatározható az ortofotóról, szükség esetén terepi helyszíneléssel és kiegészítő mérésekkel. Az ortofotóból történő adatnyerés bármely bizonytalansága esetén az adatokat terepi méréssel kell gyűjteni. A használati megállapodásban rögzített és a mezőgazdászi helyszínelés vázlatán megjelölt helyszíni használatot be kell a földmérőnek mérnie. Az adatáramlást a földmérő, földhivatal és a jogi szolgáltató között a napi kapcsolattartás szintjén kölcsönösen együttműködve kell megoldani. Az együttműködés elektronikus úton is végezhető Keretmérés Ha az adott földrészleten belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdő található, ide nem értve a külterületen lévő fásítást, azt önálló földrészletté kell alakítani. E földrészletek az önálló földrészletté alakítást megelőzővel egyező arányban továbbra is a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak, kivéve, ha a tulajdonosok ettől eltérő tulajdoni arányokra teljes körű egyezséget kötnek. Ha az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott terület található, ami az Evt. 6. (1) bekezdés b) pontja alapján nem minősül erdőnek, műszaki leírásleírás 4.0 8

9 az önálló földrészletté alakítás előtt nyilatkozattétel céljából a földhivatal megkeresi a hatáskörrel rendelkező szervezetet. A keretmérés során a helyszíni állapot műszaki felmérésére kerül sor. Az előkészítő helyszíni munka keretében kell elvégezni a szükséges alappontsűrítést a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet szerint. A táblán belül változott részletek a R-ben megadott részletpont rendűségek értékeinek figyelembe vételével meghatározhatók helyszíni mérések alapján, illetve az előírásoknak megfelelő ortofotó felhasználásával, majd ezt követően kerül elvégzésre a mérési eredmények feldolgozása és az ellenőrző területszámítás. A keretmérés során a helyszíni használatot is be kell mérni vagy az előírásoknak megfelelő ortofotóról meg kell határozni. Amennyiben a földrészlet helyszíni felmérése válik szükségessé, mert az ortofotóról nem azonosítható, vagy a R. pontossági követelményei szerint nem határozható meg minden földrészlethatár-pont, a kiinduló földrészlethatárok töréspontjait a vonalpontok kivételével ki kell tűzni. A földmérő keretmérésről készült jegyzőkönyvet és a mérésről készített mérési vázlatot az úgynevezett Kitűzési és keretmérési vázlat -ot a R. szerinti tartalommal a keretmérést követő 8 napon belül adja át a földhivatalnak. A keretmérés során készített mérési vázlatot az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kivágata felhasználásával kell elkészíteni. A keretmérés során, a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt és kitűzött földrészlet határpontok a helyszíni kijelölését pirossal megfestett karóval, illetve piros festéssel kell elvégezni. műszaki leírásleírás 4.0 9

10 Amennyiben a töréspont fizikailag nem tűzhető ki (pl.: vízfelület), azt a keretmérést végző földmérőnek igazolnia kell. Az igazolás az akadályoztatást bemutató fényképfelvétellel történik. Amennyiben a természetben az ingatlan-nyilvántartási térképen nem ábrázolt árok, csatorna, út vagy egyéb művelés alól kivett területnek minősülő területrész, illetve halastó található és az nem felmérési, térképezési vagy területszámítási hibából adódik, azt a földmérő megfelelő módon felméri és annak műszaki munkarészeit a földhivatal részére dokumentált módon átadja. Az önálló földrészletté alakításról a földhivatal a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatban rendelkezik, amelyhez a földmérő készíti el a változási munkarészeket. A korábbi megosztási eljárás eredményeként visszamaradó földrészleten a mezőgazdászi helyszínelés eredményeként a változott részletek meghatározását és a keretmérést ismét el kell végezni. Amennyiben szükséges, úgy a földhivatal előírásai alapján a művelési ág változások átvezetéséhez szükséges munkarészek elkészítése a R. előírásai szerint, majd azok átadása a földhivatalnak, a földmérő feladata. A keretmérést minden a kiírásban szereplő földrészlet teljes területére el kell végezni. A földmérő a R. előírásainak megfelelően elkészített munkarészeket a földhivatalnak átadás átvételi jegyzőkönyvvel adja át, amely jegyzőkönyv másolatát a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére elektronikus formában haladéktalanul megküldi. Keretmérés végrehajtásának dokumentálása Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. felé: A terepi munkálatok során a földmérő mozgásának útvonalát navigációs GPS eszközzel (amely pontosság szempontjából okos telefon is lehet) rögzíteni kell KML vagy GPX formátumban. A megjelölt és kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fénykép felvételt kell készíteni a felvételi hely földrajzi koordinátáinak és a felvétel időpontjának rögzítésével (exif adatok). műszaki leírásleírás

11 Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás Szükség esetén a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás a járási földhivatal hatáskörébe tartozik, a változási munkarészek elkészítése a földhivatal feladata. A jogerős határozat és a változási munkarészek kézbesítése a földhivatal feladata. A jogerős határozat ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése után átadja a földhivatal a földmérő részére az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis DAT adatcsere formátumú, feladatot érintő kivágatát A MEGOSZTÁS KIINDULÁSI HELYÉT ÉS IRÁNYÁT MEGÁLLAPÍTÓ JOGERŐS HATÁROZAT A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító jogerős határozat másolatát a földhivatal a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére elektronikus formában haladéktalanul megküldi, amely az adott kiinduló földrészlet esetében, a pénzügyi teljesítéshez szükséges földhivatali igazolással együtt bizonyítja a földmérő által elvégzett munkát. A megosztási eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat jogerőre emelkedése után folytatható EGYEZSÉG LÉTREHOZÁSA, ANNAK EREDMÉNYTELENSÉGE ESETÉN SORSOLÁS Egyezség létrehozása A kérelmezők a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására egyezséget köthetnek. Az első egyezségi tárgyalást az eljárás megindulását követően, a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozat meghozatala előtt kell megtartani. A földmérő az első egyezségi tárgyaláson a jogi szolgáltató által értesített időpontban köteles részt venni a Korm. rendelet 4. (3) bekezdés b) pontja műszaki leírásleírás

12 szerinti egyeztetések meglétével, valamint a Földhivatallal előzetesen egyeztetett módon a tervezett megosztás kiindulási helyének és irányának javaslatával. A földmérőnek a megosztást a Korm. rendelet 11. (1) bekezdése szerinti határozat alapján, és az egyezség tartalma szerint kell elvégezni. A kérelmezők egyezséget köthetnek a kérelmet elő nem terjesztő tulajdonostársakkal is. Ez a teljes körű egyezség. Ebben az esetben a megosztási eljárás a Korm. rendelet 16. alapján történik. Egyezség, illetve teljes körű egyezség esetén is földmérő feladata az ingatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges változási munkarészek ideértve a művelési ág változás átvezetéséhez szükséges munkarészeket is elkészítése és azok átadása a földhivatal, illetve a jogi szolgáltatást végző részére. A változási vázrajzot alá kell írnia egyezség esetén minden kérelmezőnek, teljes körű egyezség esetén minden tulajdonosnak. A változásátvezetési eljárás az ingatlan-nyilvántartási jogszabályoknak megfelelő erre irányuló önálló kérelem és okiratok (változási vázrajz és egyezségi okirat) alapján indul Kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolás A sorsolást lehetőleg el kell kerülni egyezség létrehozásával. A sorsolást 3 tagú sorsolási bizottság folytatja le. A sorsolási bizottság elnöke a járási földhivatal, vagy a megyei földhivatal alkalmazottja egy tagja a jogi szolgáltató másik tagja a földmérő. A földmérő sorsolással kapcsolatos feladatai: A földmérő a sorsolási bizottság tagjaként részt vesz a sorsolási bizottság munkájában [Korm. rendelet 17. (3) bekezdése]. A sorsolás folyamán, a földmérő a sorsolási jegyzőkönyv mellékleteként, osztó program segítségével elkészíti és kinyomtatja a megosztási térképvázlatot, melyen feltünteti a kialakítandó földrészletek ideértve a betervezett utakat és a közös tulajdonban maradó földrészletek is műszaki leírásleírás

13 jegyzőkönyvben szereplő azonosítóit, határvonalait és a kiosztott földrészletek tulajdonosainak nevét, valamint elkészíti a területkimutatást. [Korm. rendelet 19. (1) bekezdés i) és j) pontja]. Sorsolás esetén a változási vázrajzon a tulajdonosi aláírásokat a sorsolási jegyzőkönyv (melléklete a jelenléti ív) pótolja. A záradékolt sorsolási jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a megosztási eljárás a sorsolás eredményének megfelelően folytatható LEOSZTOTT FÖLDRÉSZLETEK KIALAKÍTÁSA Kitűzés és bemutatás A földmérő a földhivatali befogadó nyilatkozattal ellátott egyezségi okirat, vagy a záradékolt sorsolási jegyzőkönyv alapján annak kézhezvételétől számított 30 napon belül elvégzi a leosztott földrészletek kitűzését és bemutatását az alábbiak szerint: A bemutatás időpontjáról a földmérő az eredeti földrészlet összes tulajdonosát közvetlenül, legkésőbb a bemutatás előtt 5 nappal értesíti azzal, hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve, hogy a távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs, azonban meghatalmazás útján képviseltetheti magát. A közvetlen értesítés postai tértivevényes levéllel, vagy személyesen átadott irat útján (úgy, hogy az átadás igazolható módon történjen) történő értesítést jelent. A bemutatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a helyszínen a földmérő és a megjelentek aláírásukkal látnak el. A megosztással kialakult földrészletekre a már meglévő földmérési jelet a földmérőnek a földrészlet bemutatása során az érintett földrészlet tulajdonosának be kell mutatnia és azt át kell adnia. A bemutatásról és az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A bemutatási és átadási jegyzőkönyvben ki kell térni a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 27. (2) (6) bekezdésében foglaltakra. műszaki leírásleírás

14 Az így elkészült jegyzőkönyvet a földhivatali iratokhoz kell csatolni. A bemutatási jegyzőkönyv aláírása során előforduló kifogásokat a földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállásának esetén vizsgálja. A kitűzés munkarészeit a R. előírásainak megfelelően készíti el és dokumentálja. A földrészlet határvonalak természetbeni kitűzését minden kiírásban szereplő valamint a megosztás során kialakult földrészletre el kell végezni, majd a tulajdonos(ok)nak birtokba kell adni. Amennyiben a tulajdonostárs a kérelmét visszavonta, illetve részére bármilyen okból nem lehet az önálló földterületet kialakítani (területi minimumot nem éri el a tulajdoni hányada, vagy EU támogatásokat nem vehet igénybe), akkor a tulajdoni hányada, használati megosztás megkötés érdekében, a kérelmet be nem nyújtott, passzív tulajdonostársak visszamaradó földrészletétől elkülönülten, új közös tulajdonban lévő földrészletben kerül kiadásra. Fkbt. 12/H. (8) bekezdésének megfelelően Akik önálló földrészlet kialakítását nem kérték a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradnak. Fkbt. 9/C. (6) bekezdésének megfelelően A kialakítandó új, önálló földrészletek 3000 m2-nél kisebb területűek nem lehetnek. Az július 27-éig hatályban volt jogszabályok alapján zártkertnek minősült területen a kialakítandó önálló földrészlet legkisebb területe 1500 m 2 lehet. A jogszabály megkülönböztet visszamaradó és új önálló földrészleteket. Természetesen a területkimutatás változás utáni oldalán minden ingatlan új abban a tekintetben, hogy új hrsz, új terület, sőt új tulajdonosi kör, azonban a jogszabály a kiinduló földrészlet maradványát nem tekinti új önálló földrészletnek. Teszi ezt azért is, mert a részarány földkiadás során kialakult osztatlan közös tulajdonban álló földek akadálya a műszaki leírásleírás

15 gazdaságos, ésszerű mezőgazdasági tevékenységnek megszüntetése illetőleg számának lecsökkentése a jogalkotó célja. A kérelmek mindenki által történő benyújtására kötelezettséget nem írt elő, azonban a kérelmező aktív tulajdonosok lehetőséget kapnak ezáltal a passzív tulajdonostársi körből való kiválásra. Lehetőségük határát, azonban a területi minimum megszabja az alábbiak szerint visszamaradók (akár területi minimum alatti is) kérelmet visszavonók (területi minimumot el KELL érnie) R. 15. (9) új önálló sorsolás során területi minimumot el nem érők (területi minimumot el KELL érnie) R. 21. (5) új önálló további kérelmet beadók, egyezséget kötők vagy sorsoltak új önálló földrészletek (területi minimumot el KELL érnie) A kitűzés és a bemutatás során is a helyszínen pirossal megfestett karóval, illetve piros festéssel megjelölt és kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fényképfelvételt kell készíteni a felvétel időpontjának és földrajzi helyének (exif adatok) rögzítésével. A fényképfelvételek fájlnevének a település+hrsz+pontszám karakterekkel kell kezdődnie. műszaki leírásleírás

16 Változási munkarészek elkészítése A földmérő a bemutatást követő 15 napon belül az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges munkarészeket, a bemutatási jegyzőkönyvvel és a földmérési dokumentációval együtt benyújtja a földhivatalhoz Földhivatali vizsgálat, záradékolás Változási munkarészek vizsgálata, záradékolása: A földhivatal az elkészült munkarészeket soron kívül a R.-ben foglaltak szerint vizsgálja, záradékolja. Vizsgálja továbbá, hogy a vázrajzon a földrészletet érintő egyéb jogok és tények továbbjegyzését a földmérő helyesen vezette-e át A MUNKAFOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSÁT ÉS ELLENŐRZÉSÉT TÁMOGATÓ RENDSZER A földmérő vállalkozó köteles a teljesítés nyomon követése érdekében a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által a honlapján üzemeltetett Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszerben minden munkáját érintő adatot naprakészen vezetni, a munkafázisokhoz kapcsolódó dátumok rögzítésével a szükséges dokumentumok feltöltésével. A földmérő vállalkozó részére a naprakész feltöltési kötelezettség különösen az alábbi témakörökre terjed ki: adatszolgáltatás átadás-átvételi jegyzőkönyvei (PDF formátumban), keretméréssel kapcsolatban az alábbi dokumentumok: o a keretmérés munkarészeinek átadás-átvételi jegyzőkönyve (PDF formátumban), o földhivatali vizsgálat alapján az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok (PDF formátumban), o földmérő mozgása útvonalának rögzítése (KML, GPX formátumban), o megjelölt és kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fénykép felvételek (geokódot tartalmazó exif adatokkal), műszaki leírásleírás

17 megosztási eljárás során az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges munkarészek záradékolásra történő átadásával kapcsolatban: o bemutatásról és az átadásról szóló jegyzőkönyvek (PDF formátumban), o földmérési dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyvei (PDF formátumban), o földhivatali vizsgálat alapján az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok (PDF formátumban), o földmérő mozgása útvonalának rögzítése (KML, GPX formátumban), megjelölt és kitűzött földrészlethatár pontokról digitális fénykép felvételek (geokódot tartalmazó exif adatokkal), a még nem nevesített földrészletek művelési ág változás szükségességének rögzítése (igen/nem), a még nem nevesített földrészletek művelési ág változásának munkarészeivel kapcsolatos alábbi dokumentumok: o művelési ág változás munkarészeinek átadás-átvételi jegyzőkönyvei (PDF formátumban), o földhivatali vizsgálat alapján az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozatok (PDF formátumban), o földhivatali záradékkal ellátott munkarész feltöltése, o földmérő mozgása útvonalának rögzítése (KML, GPX formátumban). Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer esetlegesen előforduló működési akadályoztatása esetén a változásokat a Korm. rendelet előírásaival összhangban a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által megküldött részletes ügylista állományban szükséges naprakészen vezetni és minden héten hétfői napon a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére megküldeni. műszaki leírásleírás

18 3.8. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA A keretmérés elvégzésének igazolása részteljesítésként A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletre a részteljesítés igazolást a megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító jogerős határozat meglétével, a pénzügyi teljesítéshez szükséges földhivatali igazolás alapján adja ki Kiinduló földrészletenként az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének igazolása A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. a helyrajzi számmal azonosított kiinduló földrészletre a részteljesítés igazolást a kiinduló földrészlethez kapcsolva kialakított összes új földrészlet helyrajzi számát és a bejegyző határozatot, elutasító végzést tartalmazó pénzügyi teljesítéshez szükséges földhivatali igazolás alapján ad ki. A részarány tulajdon önálló földrészletben (a még nem nevesített földrészletek esetében) történő kiadásakor a művelési ág változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének is meg kell történni a pénzügyi teljesítéshez szükséges földhivatali igazolás kiállításához. Ezen teljesítésigazolás kiadása, a helyrajzi számmal azonosított a kiinduló földrészlettel kapcsolatos valamennyi szükséges földmérési munka elvégzését jelenti Végteljesítés igazolása Az minősül végteljesítésnek, ha a földmérő a földmérési feladatokat teljes egészében elvégezte, a kérelmezők (részarány-tulajdonosok) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. A végteljesítés igazolása a pénzügyi teljesítéshez szükséges földhivatali igazolás a teljes mennyiségre történő kiadásával történik. műszaki leírásleírás

19 A földhivatal teljes mennyiségre vonatkozó igazolása tartalmazza a részajánlattételi terület számát, megye-, járás- és település megnevezését a helyrajzi számokkal azonosított kiinduló földrészleteket tételesen, illetve a megosztási eljárás során kialakított földrészletek helyrajzi számait, végzést, bejegyző határozatot. műszaki leírásleírás

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13.

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. MŰSZAKI LEÍRÁS Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához kapcsolódó földmérési munkák

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján

A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Földügyi Főosztály A program megvalósításának jogszabályi háttere, jogalkotási feladatok a pilot projekt tapasztalatai alapján Dr. Varga Márk főosztályvezető Békéscsaba, 2014. november 25. A részarány

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám

4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám 4068 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 40. szám A Kormány 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012.

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének jogszabályi háttere Dr. Varga Márk főosztályvezető GISopen konferencia Székesfehérvár, 2015. március

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos tapasztalatok és eredmények Cseri József ügyvezető igazgató A földügyi szakterület legnagyobb kihívása

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai

MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 2-4. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének tapasztalatai Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetése projekt I. ütemét

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali munkái 1 I. Pilot project tapasztalatai Vas megyében: - 4 járásban (3 járási földhivatal) 1894 db kiinduló ingatlan - 2013. július eleje 2014. október

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás

Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Földügyi és Térinformatikai Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése - felkészülés és végrehajtás Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs,

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓKI Hirdetmény A Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali/Földügyi Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy Valkó nagyközség területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok

I. FEJEZET A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. 1. Általános szabályok 37572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés Békés megyében a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr. Sóvári

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt végrehajtása Cseri József ügyvezető igazgató 2016. november 16. A projekt

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Földügyi Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen konferencia Jogszabályi megújulás

Részletesebben

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Nemzeti ataszteri rogram Nonprofit ft. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének munkafolyamatait támogató, irányító és ellenőrző rendszer (MTR) jellemzői és gyakorlati

Részletesebben

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai

Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA Részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt tapasztalatai A projekt végrehajtásának szakmai tapasztalatai a földhivatalnál Krcsmárik Roland

Részletesebben

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása

A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Földügyi Főosztály A földhivatalok felkészülése a megszüntetési munkák végrehajtására, a megosztási munkák országos megindulása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Békés Megyei Földmérő Nap, Békéscsaba,

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt.

Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben. Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Vállalkozói tapasztalatok az OKTM 405/2012 Korm. rend II. fejezete szerinti projektben Király Róbert műszaki igazgató KOMUNÁLINFÓ Zrt. Székesfehérvár GIS OPEN 2015 Pilot projekt II. fejezet Csongrád, Heves,

Részletesebben

Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a

Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a Országos értekezlet 2015. február 18. A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a Munkafolyamatok irányítását és ellenőrzését támogató rendszer bemutatása, a

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Dr. Varga Márk főosztályvezető Szolnok, 2015. július 2. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 04-i döntése: 17. Előterjesztés a

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Sárvári Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Sárvári Járás területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon, 2015. május

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetés a Gyomaendrődi Járásban a 374/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerint Dr.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák!

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Tisztelt Földmérő Kollégák! CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA Ügyiratszám:36-2/2015. Tárgy: Kitűzés Ügyintéző: Hidjapusztay Andor Hiv. szám: - Tel.: 62/680-153 Melléklet: - Tisztelt Földmérő Kollégák! Az utóbbi időben megszaporodtak

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel Az osztatlan közös tulajdon megszüntetési folyamat felgyorsításának lehetőségei földhivatali szemmel 1 Ok-okozati láncolatként az OKTM földhivatali elvégzésének nehézségét 1. a feladat jogszabályba foglalt

Részletesebben

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

Hirdetmény NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK! Hirdetmény A Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Körmendi és Szentgotthárdi Járások területén, a hirdetményben felsorolt ingatlanokon,

Részletesebben

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében

Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Földmérési vállalkozók az osztatlan közös tulajdon megszüntetésében Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd A Vas megyei pilot projekt bemutatása vállalkozói oldalról A jelenleg

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai FÖLDÜGYI NAP BÉKÉSCSABA 2016. november 23. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt I., II., III. ütemei végrehajtásának tapasztalatai Mátyás László műszaki

Részletesebben

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére

Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére Tájékoztató első egyezségi tárgyalás résztvevői részére osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan megosztásáról I. A földrészlettel kapcsolatos tudnivalók 1. A megosztással érintett földrészlet helyrajzi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hajdúböszörményi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hajdúböszörményi Járási Földhivatal a 0/0. (XII..) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Hajdúböszörmény

Részletesebben

(elő- és utókalkuláció)

(elő- és utókalkuláció) Pilot projekt: Vas megyei osztatlan közös tulajdon megszüntetése földhivatali tapasztalatai (elő- és utókalkuláció) 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás tapasztalatai földmérő vállalkozói oldalról Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás

Részletesebben

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok

A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok FM-MFTTT konferencia 2014. szeptember 25. Földművelésügyi Minisztérium Budapest A Vas megyei osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérő vállalkozói tapasztalatok Balogh József Holéczy

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Hódmezõvásárhelyi Járási Földhivatal a 05/0. (XII. 8.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé:

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében

A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében A részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése pilot projekt tapasztalatai Vas megyében 1 VAS MEGYE 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 216 település 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290

Részletesebben

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban

Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban FÖLDMÉRÉS Karli Ildikó Földmérési munkavégzés sajátosságai a kisajátítási eljárásokban Kisajátítási eljárás lefolytatása akkor indokolt, amikor törvényben meghatározott közcélok megvalósítása érdekében

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok Koós Tamás főosztályvezető - helyettes MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron, 2013. július 11-13. Az új

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Vállalkozási szerződés módosítása földmérési munkák elvégzésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 545 db kiinduló földrészlet vonatkozásában.

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron

Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron Osztatlan közös tulajdon megszüntetéss előkészítése Sárváron 1 Vas megye Sárvári Járás 42 település 68546 ha 2 Előzmények: 2002-2012.január 1.: 4190 kérelem 2012. január 1-június 1.: 2421 kérelem Kérelmek

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetés tapasztalatai vállalkozói szemmel Kulcsár László Iván Zsuzsa Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd Munkaterület bemutatása Község Frsz db Kér.

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

3 in 1 pilot project

3 in 1 pilot project 3 in 1 pilot project avagy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése Magyarország legnyugatibb megyéjében 1 VAS MEGYE 216 település 5 járási földhivatal ( 7 járás ) 509 fekvés ( 326 EOTR ) 290 000 helyrajzi

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet szabályozó jogszabály várható változásai. Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető 25/2013. (IV.16.) VM rendelet Hatályos

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szegedi Járási Földhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A Szegedi Járási Földhivatal a 05/. (XII. 28.) Kormányrendelet. () szerint az alábbiakat teszi közzé: Szeged 2 Szeged, Kálvária

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések Horváth Gábor István főosztályvezető VM Földügyi Főosztály Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése

A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése A külterületi vektoros térképek (KÜVET) forgalomba helyezése Purger Zoltán földmérési osztályvezető Zala Megyei Földhivatal 1. A digitális térképkészítés helyzete Zala megyében A digitális térképkészítés

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen 2014, Székesfehérvár Geo, 2014. április 15-17. Szakmai jogszabályaink

Részletesebben

Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza

Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza Szerződés módosítás Bács Kiskunfélegyháza Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Nem tudhatom, hogy Másnak e tájék mit jelent Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens

Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Földügyi aktualitások (az Önök gyakori kérdései alapján) Dr. Doktor Emerencia Földügyi referens Az előadás vázlata (GYIK) Mi a teendő, ha a szomszéd elszántja a földem? Hogyan áll az osztatlan közös tulajdon

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Vállalkozási szerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt földmérési munkák elvégzésére

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai

Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai FÖLDMÉRÉS Dr. Földesi Csaba Az időszakonként végzett helyszínelés eljárási szabályai Az ingatlanforgalmat, valamint egyéb szakmai és gazdasági szempontokat is fi gyelembe véve az államnak, a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

Kor mány ren de le tek

Kor mány ren de le tek 39202 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 154. szám III. Kor mány ren de le tek A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév

Részletesebben

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Kedves Kolléganők és Kollégák! Kedves Kolléganők és Kollégák! A mai napon a Magyar Közlöny 2010. évi 062. szám közli az FVM 3 rendeletét, melyek rendkívül fontosak a szakmagyakorlók számára. 46/2010. (IV. 27.) FVM (F2) A földművelésügyi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/81 Vállalkozási szerződés módosítás az osztatlan közös tulajdon megszüntetése földmérési munkák elvégzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal illetékességi területén, összesen 704db

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról

A Kormány 129/2010. (IV. 21.) Korm. rendelete egyes ingatlanügyi jogszabályok módosításáról 13158 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 58. szám 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a) 13. (2) bekezdésében a gazdálkodó

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly krt.5/a Tel./Fax: 413-1912 E-mail:maet2000@freemail.hu,ill. mae2000@gmail.com Honlap: www.maet.hu TÁJÉKOZTATÓ Tárgy:

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI

FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI FÖLDMÉRÉSI JOGSZABÁLYOK FÖLDHIVATALI VETÜLETEI 1 1. A felmérési, térképezési és területszámítási hiba kiigazítására irányuló kérelem, mint ingatlan-nyilvántartási eljárás az Inytv., a 25/2013. VM rendelet,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1.1.2. A teljesítést meghatározó körülményekkel kapcsolatos tapasztalataink... 4

TARTALOMJEGYZÉK. 1.1.2. A teljesítést meghatározó körülményekkel kapcsolatos tapasztalataink... 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐADÁS: A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZŰNTETÉSÉNEK TAPASZTALATAI VAS MEGYÉBEN... 3 1.1. A MEGOSZTÁSI ELJÁRÁSBAN A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 62. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 27., kedd Tartalomjegyzék 136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 48/2010.

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2)

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja

1. Általános rendelkezések. 2. Az iratkezelés módja M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 179. szám 24693 A földművelésügyi miniszter 39/2014. (XII. 18.) FM rendelete az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Nagyméretarányú térképezés 18.

Nagyméretarányú térképezés 18. Nagyméretarányú térképezés 18. Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Nagyméretarányú térképezés 18.: Egyes további (változási) vázrajz-készítési Dr. Vincze, László Lektor: Dr.

Részletesebben