ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A 2013 JÚNIUSÁBAN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Tamási június Észak-magyarországi műhely Olaszliszka június

2 A TÁMOP program 1. komponensének konzorciuma vállalt feladataival összhangban 2012 februárjában elindította szakmai műhely sorozatát. A területi műhelyek alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsenek a 2. komponens pályázói közti tapasztalatcserére, és ezzel megalapozzák a további együttműködéseket és a mindenki számára hasznos eredmények felhalmozását. A júniusi műhelyeket kettős céllal szerveztük. A TÁMOP program keretében konzorciumunk kiemelt feladata a támogatási programban megvalósuló tevékenységek tapasztalatai alapján, szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása. Mivel ajánlásaink egy részével a as EU támogatási időszak jelenleg is zajló tervezéséhez szeretnénk hozzászólni, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a program szakmai megvalósítóival műhelyek keretében is konzultáljunk. A műhelyekkel azt a célt is el szerettük volna érni, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerhessenek a vendéglátó konzorciumok tevékenységébe és lehetőségük legyen a megvalósítással kapcsolatos tapasztalatok cseréjére. Mindkét helyszínen a vendéglátó programok mélyebb megismerése mellett, alapvetően három témakört vitattunk meg a résztvevőkkel: Források, programok egymásra építése, fenntarthatóság Milyen fejlesztési stratégiába, fejlődési ívbe illeszkedik a program az előzményekkel, kapcsolódó fejlesztésekkel együtt milyen fejlesztési folyamat rajzolódik ki, milyen folytatásra volna szükség? Meglévő rendszerek összehangolása, új szociális szolgáltatások beillesztése A térségben eddig meglévő, megszokott (szociális, közösségi) szolgáltatásokhoz képest milyen (tartalmában, elért kliens kör tekintetében) új szolgáltatásokat hozott a program? Mi lesz ezekkel a program zárása után, mi marad belőlük, ki viheti ezeket tovább? Szabad tartalommal feltölthető pályázati kiírás előnyei hátrányai kapcsán A kiírás adta szakmai/tartalmi viszonylagos szabadság milyen lehetőségeket (esetleg problémákat) hozott? Milyen innovatív, jól működő, sikeres programelemeket sikerült eddig bevezetni, megvalósítani? Az összefoglalóban azokat az ötleteket, már működő vagy megvalósításra váró módszereket, eszközöket tesszük közzé, amelyek a műhelyek során kerültek szóba. Kész megoldásokat, biztosan működő recepteket ez az összegzés nem tud nyújtani, gondolatébresztőként a további munkához azonban bizonyosan használható. (Az összefoglaló a felmerült témákat, javaslatokat, kedvező vagy kedvezőtlen tapasztalatokat röviden tartalmazza, ennél jóval részletesebben került sor a témakörök megvitatására.) A házigazda projekteknek, a "Bodrog menti felzárkóztató programnak" és a "Közösséget a jövőért" című programnak köszönjük a helyszín biztosítását és a szervezésben nyújtott segítséget! 2

3 1. A TÁMOP program helyi előzményei, párhuzamosan futó programok és a források egymásra építése A mélyszegénység projekteknek több akcióterületen voltak különböző előzményei. Ezek általános tapasztalatai, hogy a programok megvalósítását, az együttműködéseket és a célcsoportok bevonását egyaránt megkönnyítik. Az előzményként értelmezett tevékenységek egy része uniós finanszírozású projekt (pl. Biztos Kezdet Gyerekház, adósságkezelési program, tanoda, Leader program, ROP pályázat, foglalkoztatási projektek) vagy egyéb, nem központi költségvetésből finanszírozott kezdeményezés (pl. Meséd program, Norvég Civil Alap, kívülről érkező közösség és szervezetfejlesztés). Másik részük központi költségvetésből megvalósított, igen eltérő célokkal és eszközökkel működő program (pl. Köztámháló, Start munkaprogram, szociális földprogram, Jelenlét program ). Van olyan akcióterület, ahol többéves, közösségfejlesztésre és közös tervezésre épülő tevékenységek jelentik az előzményeket. Máshol az önkormányzatnak van fontos kezdeményező, projektgeneráló és megvalósító tapasztalata, ami szintén segíti a sikeres megvalósítást. Egy két akcióterületen a Leader programhoz kapcsolódó helyi akciócsoport (annak vezetője) volt a kezdeményező. Ugyanakkor több helyen semmilyen megalapozó beavatkozás nem történt korábban. Ezeken a településeken jellemzően nincsenek civil szervezetek, hiányzik a civil élet, ami a mélyszegénység program megvalósítási szakaszát is nehézkesebbé teszi. (A pályázatíró cégek jellemzően ezeken az akcióterületeken jelentek meg.) Egy másik kategória az, amikor voltak ugyan különböző programok az akcióterület egy egy településén (pl. telepfelszámolás, konyhakerti programok, szociális földprogram), de ezeknek semmilyen hatása nincs a most futó mélyszegénység programokra, nem tekinthetők előzménynek. A más programokhoz, kezdeményezésekhez való kapcsolódás, a források egymásra építése kevésbé jellemző, még azokon az akcióterületeken is, ahol települési vagy kistérségi szinten több projekt fut egyszerre (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér; IKSZT, Kistérségi gyerekesély program ; GYEP). Ugyanakkor a mélyszegénység programok egy része próbálja megtalálni a kapcsolódási pontokat, vagy legalábbis igyekszik együttműködéseket generálni (pl. settlement házak által, a helyi szakemberek közös képzésén, együttműködésén keresztül). Több akcióterületet érintenek a kistérségi gyerekesély programok, amelyekkel a kapcsolódás csak részben tud megtörténni. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok vegyesek. Van, ahol a tervezésébe nem tudtak beleszólni, a megvalósítást a korábbi többcélú társulás munkaszervezete végzi. Máshol (a TÁMOP konzorciumában is részt vevő) szociális szolgáltatónak fontos szerepe volt a GYEP tervezésében, de a stáb teljesen kimaradt az egyeztetésekből. Egy harmadik tapasztalat szerint a mélyszegénység program stábja részt vett a GYEP tervezésben, és a kapcsolat jelenleg is élő. 2. ÚJ elemek. Meglévő rendszerek összehangolása, új szociális szolgáltatások beillesztése a TÁMOP programokba Szakmaközi együttműködések. Több program kiemelte, hogy az akcióterületen (vagy a résztvevő települések egy részén) kialakult a helyben dolgozó humán szakemberek együttműködésének valamilyen rendszeres formája (pl. szakmai fórum, szakmaközi és intézményközi kerekasztalok, közösségi tervezés). Ezeket a projektek generálták, és 3

4 tartják fenn. Több helyen fontos elem a helyi döntéshozók megszólítása (pl. segítő településvezetők klubja, érzékenyítő workshopok, jövőműhelyek ). Szélesebb célcsoport elérése nagyobb eszközrendszerrel. A projektben az addig alapszolgáltatóként vagy civil szervezetként elért célcsoport bővült, be tudtak vonni a programok egyes elemeibe olyan embereket/családokat, akiket korábban nem (mentorálással, egyéni fejlesztési tervekkel, közösségi házakkal, kiscsoportos foglalkozásokkal, számos közösségi programmal és egyéb motivációs eszközökkel). Több programban hiánypótló tevékenységekkel, szolgáltatásokkal tudtak válaszolni a szükségletekre, igényekre. Ugyanakkor probléma, hogy nincs kapacitás, erőforrás a tényleges és rendszeres szociális munkára. Bázis a projekt szolgáltatásainak összefogására. A programok egy részében létrehoztak valamilyen típusú közösségi házat, ahol bizonyos programok, szolgáltatások vehetők igénybe. A központi irányok, a súlypontok különböznek, de közös elem bennük az, hogy a programot intézményesítik, megteremtik központját/központjait, bejárható közösségi színteret biztosítanak (pl. Életmód Ház, Praktikák háza, settlement házak). Célcsoportok képzése, képesség és készségfejlesztése. Fontos elem mind az elsődleges (mélyszegénységben élők), mind a másodlagos (helyi humán szakemberek, döntéshozók) célcsoport képzése különböző formákban és eszközökkel, illetve eltérő hangsúlyokkal (pl. életvezetési workshop, képzések, kompetencia és személyiségfejlesztés, foglalkoztathatóságot javító képzések, konfliktuskezelés, számítástechnikai és nyelvi képzések, ECDL vizsga, tematikus műhelyek, öngazdálkodási programelemek, háztartásgazdálkodás). Az új szolgáltatások eredményeként említették a programok képviselői a pályázatok generálását, írását az akcióterülethez tartozó kistelepüléseken, a romák és nem romák közös bevonását, a munkaügyi központtal történő együttműködést, a szegénységben élő családok hatékony motiválását, aktivizálását, illetve a közösségfejlesztési tevékenységek eredményeit. 3. A projektek szolgáltatásainak, új elemeinek fenntarthatósága A projektben megalapozott kapcsolatokat (döntéshozókkal, szervezetekkel, szakemberekkel) fent lehet tartani, ami nagyban hozzájárulhat az eredmények továbbviteléhez. Ennek egyik eszköze a humán szakemberekből kialakított hálózat. Ez azonban mint sok más egyéb személyfüggő. A mélyszegénység programokban kialakult szakmai stábok továbbvihetik a szolgáltatások, programok egy részét, megtartásuk azonban kétséges (legalábbis pénz, illetve projektfüggő). Közösségi fenntartás önkéntesek bevonásával. Olyan működtető testületre van szükség, amely a projekt után is generálja az együttműködéseket és az önkéntesek munkáját. A közösségfejlesztési folyamatok nagyban hozzájárulhatnak az elért eredmények továbbviteléhez, fenntartásához. Önkormányzati ingatlan hozzájárulás, rezsiköltségek fedezése (ami alapvetően nem jelentős, de rendszeres kiadás). Ez lehet alapja a közösségi terek fenntartásának, amelyek összefogják a fejlesztéseket, fizikai bázist biztosítanak az eredmények fenntartásához. A kompetenciák fejlesztése, a képessé tevés, az igények felkeltése, a célok megfogalmazása fontos alapja a tevékenységek fenntartásának. Ezt segíthetik elő a szakmai visszajelzések, visszacsatolások (önkormányzatok és a célcsoportok számára). 4

5 A hasonló célú projektek egymásra építése, összekapcsolása. Az akcióterületeken forrásszerző, pályázatíró szakmai team ekre lenne szükség. (Ez természetesen függ a pályázati kiírásoktól, lehetőségektől.) A fenntarthatóságot, a megkezdett folyamatok továbbvitelét segítheti a mélyszegénység programok szakmai stábjainak hálózata, amely az egyes akcióterületeken dolgozó szakemberek számára jelenthet motivációt. Ez előmozdíthatná a program alapú szakmai tervezést is. 4. Javaslatok, ajánlások a konstrukcióhoz, a szabad tartalommal feltölthető pályázati kiírás előnyei hátrányai. A konstrukció előnye a komplexitás (szociális szolgáltatások, közösségfejlesztési és terület fejlesztés), illetve az, hogy ennek a három szakmának a módszertanát próbálja ötvözni. Hiányzik viszont vagy csak érintőlegesen jelenik meg a programokban a jövedelmet generáló gazdasági láb, a (támogatott) foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, megteremtése. Annak érdekében, hogy ne keljen külső pályázatíró cégeket bevonni a tervezésbe és a megvalósításba, fontos lenne a helyi szakemberek és döntéshozók megerősítése, képzése, a közösségi tervezés technikáinak átadása. (Ez különösen lényeges lehet a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.) A pályázat beadása és a projekt megkezdése között eltelt hosszú idő miatt a szükségletfelmérések, helyzetelemzések részben elavultak. Lehetővé kellene tenni, hogy aktuális helyzetelemzésből indulhassanak ki az egyes fejlesztési tevékenységek (akár úgy, hogy ez már a megkezdett projekt része). Szükség van a programok kísérésére, szakmai módszertani támogatására (1 es komponens). Egyes javaslatok szerint ezt érdemes kötelezővé tenni. Az 1 es komponens által szervezett képzéseket a programok indulásakor kellene megtartani, az előkészítő szakaszban sokkal nagyobb szerepet kellene vállalnia. A helyi konzultáció azonban lehetne opcionális. A projekt költségvetésén belül elkülönített alap szolgálhatná a helyi mini projektek generálását, fejlesztését. Ezeket a forrásokat a program szakmai támogatása mellett lehetne továbbadni a helyi civil kezdeményezéseknek, ebből lehetne fedezni a helyi közösségi akciók költségeit. Mind a stábtagoknak, mind a településvezetőknek, döntéshozóknak szükséges lenne kötelező képzést tartani a projektek indulásakor. Ennek része lehetne a kapcsolódó programok megismerése, feltérképezése. A projektek megvalósítása során felhalmozott szakmai, gyakorlati tapasztalatoknak nyoma kell, hogy maradjon. Ezeket olyan formában kell összegyűjteni, rendszerezni és elérésüket biztosítani, hogy használhatók, alkalmazhatók legyenek a későbbiekben is. A 2 es komponens programjainak felajánlása, hogy különböző fórumokon megosztanák tapasztalataikat a projekten kívül is. Ennek része lehet az is, hogy a programok ajánlásokat adhatnak azokról a szakemberekről, akikkel bevonva őket a programba hatékonyan tudtak együttdolgozni. Az akcióterületi lehatárolást újra kellene gondolni. A minimum népesség teljesítése főleg az aprófalvas térségekben okozott nehézséget, ami a szakmai megvalósítást is befolyásolja. 5

6 Fotók Olaszliszka, június

7 Tamási, június

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben

Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben TANULMÁNY Darvas Ágnes Ferge Zsuzsa Gyerekesély program a társadalmi és politikai mezőben A tanulmány a gyerekszegénység elleni program első lokális, kistérségi megvalósításának főbb összetevőit és tapasztalatait

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Támogató szolgálatának az

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉGI ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA. 2012. október

CSENGERI KISTÉRSÉGI ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA. 2012. október CSENGERI KISTÉRSÉGI ROMA INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA 2012. október Készítette: Partners Hungary Alapítvány Bevezető A stratégiát a Csengeri kistérségben megvalósult Kistérségi civil szektor fejlesztése és roma

Részletesebben

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély

A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély Domokos Veronika Kocsis Attila Németh Nándor A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban A gyerekek szegénységének csökkentését, esélyeik javítását célzó kistérségi gyerekesély programok

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról

Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról Beszámoló a Vissza az utcáról című felhívás keretében támogatott programok megvalósulásáról 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jogelődje (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) és a Hajléktalanokért

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek - a TÁMOP 5. 2. 1 kiemelt projekt régiós munkatársainak a kistérségi, támogató folyamat tervezését segítő útmutató

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja

2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja 2010 A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve Nemzeti Programja Bevezetés A különböző társadalmi, közösségi értékekkel, célokkal felcímkézett európai évek elsődleges célja az

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben