Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázati Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás"

Átírás

1 Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C kiírás 1

2 Tartalomjegyzék 1. HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉS Alapinformáció A program és a jelen felhívás átfogó céljai Jelen felhívás konkrét célja és beavatkozási területei Víz megtakarításra irányuló minta projektek Ellenálló képesség növelésére irányuló projektek További feltételek Pályázók köre Támogatható projekt partnerek Támogatható tevékenységek... 7 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek... 7 Projektmenedzsment... 7 Projektmonitoring... 8 Projekt tartalmi kidolgozása Víz megtakarításra irányuló minta projektek Ellenállóképesség növelésére irányuló projektek... 9 Kockázat menedzsment Kommunikáció Elszámolható költségek Elszámolható közvetlen költségek Elszámolható közvetett költségek Tervezett és megvalósult költségek közötti különbség, költségvetés módosítások Kötelező eredmény indikátorok A projekt megvalósítási időtartama PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A támogatás összege és mértéke Önerő biztosítása Biztosítékok Támogatás folyósítása FORMAI INFORMÁCIÓK Pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje További információk és elérhetőségek A PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Befogadási kritériumok ellenőrzése Formai ellenőrzés Szakmai értékelés Döntéshozatal Szerződéskötés Panaszkezelés A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE JOGI KERETRENDSZER MELLÉKLETEK

3 1. HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉS 1.1. Alapinformáció Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus program végrehajtása céljából Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel. A Megállapodás az EGT Finanszírozási Mechanizmus Szabályzatával együttes olvasandó. Az Együttműködési Megállapodás az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államai (Norvégia, Izland és Liechtenstein) és Magyarország között a Finanszírozási Mechanizmus Irodát (Financial Mechanism Office, röviden FMO) bízta meg az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz program működtetésével. Az FMO és a Közép-és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, röviden REC) 2011 novemberében megállapodott arról, hogy a REC lesz az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon program alapkezelője. A REC és az FMO közötti Program Végrehajtási Egyezmény aláírásával a REC az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon program hivatalos Alapkezelője. A megállapodás értelmében a REC felelős a program kidolgozásáért és megvalósításáért. Jelen pályázati felhívás a 7. Fejezetben feltüntetett jogi dokumentumokkal együtt értelmezendő. További fontos információkat tartalmaz az Általános Pályázati Útmutató, amely a jelen pályázati felhívás mellékletében található (1-es Függelék) A program és a jelen felhívás átfogó céljai Az ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben című program átfogó célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról az ismereteket, növelje a társadalom tudatosságát, és olyan minta projekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit. A program megvalósítása egy olyan rendszer alapjainak lerakására irányul, amely megbízható adatbázist nyújt a hazai adaptációs intézkedések kidolgozásához különböző (nemzeti, regionális, lokális) szinteken, hozzájárul az adaptációhoz kapcsolódó tevékenységekhez, mozgósítja az érintetteket és a helyi szintű döntéshozókat, tájékoztatja és felkészíti a szereplőket helyi adaptációs stratégiák elkészítésére és megvalósítására, erősíti a klímaváltozással szembeni ellenálló képességet figyelembe véve a helyi hatásokat és a helyi közösség sebezhetőségét. A programon belül olyan minta projektek kerülnek megvalósításra, amelyek ismételhető példákként szolgálnak majd az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelésére helyi és kistérségi skálán. Egy további várható haszon, hogy mivel a helyi lakosság megismeri a klímával kapcsolatos kérdéseket, könnyebben megérti a konkrét cselekvések fontosságát és hatását. Továbbá az is várható, hogy a program eredményeként megerősödnek a kétoldalú kapcsolatotok a donor országokbeli és magyar köz- és magán szervezetek között (helyi kormányok, kormányszervezetek és ügynökségek, a központi kormányügynökségek helyi szervezetei,). 3

4 A program beleértve a jelen felhívást teljes mértékben összhangban van az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus célkitűzéseivel. Míg a program a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra koncentrál, emellett tágabb értelemben is megfogalmaz olyan célokat, mint a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése. Ezeket a célokat az éghajlatváltozás káros hatásainak kezelésével együtt kívánja elérni. A program és a jelen felhívás különösen úgy lett megtervezve, hogy olyan projektek kerüljenek megvalósításra, amelyek megismételhető, jó példaként szolgálhatnak az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a vízgazdálkodás/víztakarékosság növelés területén. A jelen felhívás átfogó célkitűzése a vízgazdálkodás javítása, figyelembe véve az extrém időjárási események hatásait, amelyek valószínűleg gyakrabban fordulnak majd elő a következő évtizedekben. A csapadék várható egyenetlen eloszlása lényeges hatással bír a természetes rendszerekre, a gazdasági tevékenységekre, a lakosság kulturális és szociális körülményeire. A jelen pályázati felhívás a helyi és központi kormányzati intézményeket, ügynökségeket, szervezeteket, továbbá a kormányzati hatóságok helyi szervezeteit és helyi kis és közepes vállalkozásokat megcélozva arra irányul, hogy hozzájáruljon az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események következtében fellépő, a vízmérleggel kapcsolatos helyi és regionális problémák megoldásához. A régió kulcsszereplői közötti együttműködés kiemelt fontosságú. A most közzétett pályázati felhívás a programnak azt a részét erősíti, amely hasznosítja a lokálisan összegyűjtött információkat a tervezés és a megvalósítás számára. Pénzügyi támogatást nyújt az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelését elősegítő tevékenységekre, amelyek összhangban vannak a helyi kistérségi tervezés erőfeszítéseivel és prioritásaival. Fontos, hogy a projektek, amelyek elnyerik a támogatást, megismételhetőek legyenek az ország más részein is (általános adaptációval kapcsolatos kihívásokról kell szólniuk), és a végrehajtás során ismertetté kell tenni a projektet és eredményeit a szélesebb nyilvánosság számára; így a bemutatott példa közismert, az alkalmazott technika elérhető lesz más régiók számára is, és jó gyakorlattá válhat Jelen felhívás konkrét célja és beavatkozási területei A legutóbbi kutatások és tanulmányok szerint nagy valószínűséggel számíthatunk arra, hogy az éghajlatváltozás hatásaként a szélsőséges időjárási események gyakorisága megnövekszik a jövőben. Magyarországon a közelmúlt észlelési adatai azt mutatják, hogy egyes régiók mind a szárazságtól, mind a szélsőségesen nagy csapadéktól/árvizektől szenvednek, súlyos problémákat okozva ezzel az optimális vízháztartásban. A regionális klímamodellek eredményei azt vetítik előre, hogy Magyarországon a felmelegedési tendencia tovább fog folytatódni a 21. században. A hőmérséklet emelkedés valószínű velejárója lesz a csapadék eloszlásának változása. Valószínűsíthető, hogy az évi csapadékmennyiség lényegesen nem fog változni, azonban a heves esőzések és a nyári un. száraz napok gyakorisága, beleértve azok időtartamát, várhatóan emelkedni fog. Számos régió fog szenvedni vagy a csapadékhiány következtében fellépő aszálytól vagy a túl sok csapadék okozta árvizektől, a belvizek növekedésétől. Következésképpen, a legnagyobb kihívások a vízháztartáshoz kapcsolódnak,a legsúlyosabb problémák nagy valószínűséggel az elérhető víz mennyisége és a kiszáradás területén vannak és lesznek. Mindez növekvő hatással lesz a biodiverzitásra, a lakosság mezőgazdasági tevékenységére és életfeltételeire különösen azokon a vidékeken, ahol a jövedelmi szint és az életszínvonal alacsonyabb, mint a városokban. A vízzel illetve a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdések kezelése képezik az egyik legfontosabb megvalósításra váró tevékenységet Magyarországon az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás terültén. A program olyan minta projektek megvalósítására kíván támogatást nyújtani, 4

5 amelyek ismételhetőek és a vízháztarással kapcsolatos kétféle problémát, nevezetesen a vízhiányt vagy a vízbőséget tudják eredményesen kezelni. A fent leírt általános célokkal összhangban a jelen nyílt egyfordulós pályázati felhívás keretében az alábbi két alprogramterület támogatható: 1. Víz megtakarításra irányuló minta projektek A fenti témakörön belül a támogatott projekteknek olyan tervezésekre/megvalósításra kell irányulniuk, amelyek képesek kezelni a növekvő vízhiányt egy adott térségben. Pontosabban, a cél a vízben gazdag időszakok vizének minél nagyobb mértékű megtartása, a vizelfolyás mértékének csökkentése és olyan más csapadék-gyűjtő berendezések/eszközök alkalmazása, amelyek képesek csökkenteni a települési csatornahálózat terhelését szélsőséges csapadék esetében. A támogatott projektek tartalmazzanak vízvisszatartó és vízmegtakarító elemeket, javasoljanak és valósítsanak meg többcélú fizikai infrastrukturális megoldást a probléma kezelérése. További célkitűzés, hogy a projektek a vízmegtakarításon túl vegyék figyelembe a vízvisszatartáshoz kapcsolódó optimális tájhasználat váltás és a zöld felszínborítás kialakításának szempontjait. A projektek által javasolt megoldás legyen komplex és holisztikus, de ugyanakkor a helyi érdekelt szereplők és érintettek (lakosság és közintézmények) bevonásával kerüljenek megvalósításra. Az érintett terület lakóinak száma hozzávetőlegeses 5000 fő legyen projektenként. A projekteknek konkrét és innovatív megoldásokat kell javasolniuk az adott régióban és olyan új vízgazdálkodási gyakorlatot kell bemutatniuk, amely a vízvisszatartó képesség növelése révén kezelni tudja az elérhető vízmennyiség ingadozásait. A projekteknek hozzá kell járulniuk a tájhasználat váltásához, javításához és tartalmaznia kell a javasolt technikai/technológiai tervek és berendezések leírását és megvalósítását. A támogatásban részesülő projektek céljainak összhangban kell lenniük a legalább 25 települést érintő állami és helyi önkormányzati tervekkel és határozatokkal, amelyek elősegítik a tájhasználatban bekövetkező változásokat. A javasolt megoldást/programot a helyi közösségeknek és föld-használóknak jóvá kell hagyniuk a projekt megkezdése előtt és ezt dokumentumokkal igazolni kell. Korábbi projekt tapasztalatokon/eredményeken alapuló, a fenti megoldás típusokat javasló projektek előnyt élveznek az értékelésnél. Egy másik lehetséges beavatkozási terület lehet a településeken belül vízmegtakarítás épületek szintjén, mint a kis-léptékű vízmegtakarítás minta projektje. Támogathatóak azok a projektek, amelyek a csapadékvíz gyűjtését intézményesített formában valósítják meg és a megtakarított vizet gazdasági célokra használják fel a drága és értékes ivóvíz helyett. A javasolt programnak egy legalább 25 települést érintő, állami vagy önkormányzati határozat által elfogadott területfejlesztési programmal rendelkező térségben kell megvalósulnia. A területfejlesztési programmal érintett települések közül legalább 2 településen történjen beavatkozás. A bevont háztartások számának elegendően magasnak kell lennie, hogy az elért hatás mind települési, mind regionális szinten jelentős legyen. Mindkét projekt típusnak alapvető követelménye, hogy a megvalósítás révén csökkentse a külső forrásoktól való függést és erősítse a regionális kohéziót. A projekt megoldásai segítsenek helyreállítani és összekapcsolni a belső ökológiai és gazdasági folyamatokat, járuljanak hozzá az lakosság életszínvonalának emelkedéséhez és a helyi gazdaság fejlődéséhez. Jelen pályázati felhívás támogatja mind az előkészítő, mind a fizikai infrastruktúra építésére irányuló tevékenységeket, melyek mind a víz megtakarítás, mind a vízvisszatartás témaköréhez kapcsolódó kihívásokat holisztikus és környezetbarát módon kezelik. 5

6 2. Ellenálló képesség növelésére irányuló projektek A minta projektek célja eben az esetben a vízbő/belvíz és a vízhiányos időszakok egyidejű kezelése, az ellenállóképesség növelése azokon a területeken, ahol jelenleg a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására. A beavatkozási javaslatot olyan területekre várjuk, melyeken gyakori a vízhiány, míg más esetekben a rövid idejű, nagy mennyiségű csapadék következményeként komoly belvízi, vízelvezetési problémák lépnek fel. Alapvető célkitűzés az, hogy egy olyan beruházási minta projekt kerüljön megvalósításra, amely biztosítani fogja a jelenlegi mezőgazdasági tevékenység számára szükséges vízmennyiséget és számol a várható aszályosodás miatt a növekvő locsolási igények kielégítésével is. Az aszály kezelésére komplex eszközrendszer bevezetését várjuk, figyelembe véve a vízháztartási szélsőségek, így a belvizekkel kapcsolatos problémák megfelelő módon történő kezelését. A javasolt beavatkozásnak mindkét problémát eredményesen és költség-hatékonyan kell tudni kezelni. Röviden, a projektnek olyan területeken kell megvalósulnia, amelyek egyaránt szenvednek a vízbő/belvíz és a vízhiányos időszakok káros következményeitől az év bizonyos időszakaiban. A javasolt intézkedések lehetnek szerkezeti és konkrét építési beavatkozások, például vízkormányzó berendezések létrehozása, amelyek révén a térség belvízi biztonsága növelhető és megoldható a vízelvezetés az aszállyal sújtott területekre. Jelen pályázati felhívás keretében mind az előkészületi, mind a fizikai infrastruktúra létrehozására irányuló tevékenységek támogathatóak, amelyek a vízellátással és csatornázással kapcsolatos problémákat holisztikusan és környezetbarát módon kívánják kezelni (pl. figyelembe veszik az öntözéssel összefüggő sótartalom növekedést a talajban). A projektnek teljesítenie kell a fenntarthatóság követelményét hosszú távon, maximálisan kihasználni az ebből adódó előnyöket és hozzá kell járulnia a régióban élő emberek megélhetési feltételeinek javulásához és nyújtson lehetőséget további, vízgazdálkodás javítására irányuló projektek kifejlesztésére. A javasolt beavatkozásnak összhangban kell lenniük a magyar jogszabályokkal és stratégiai irányelvekkel és egyéb ide vonatkozó, a regionális fejlesztési prioritásokat meghatározó dokumentumokban leírt célokkal. A pályázó bizonyított tapasztalata, ismerete a javasolt beavatkozás területén előnyt jelent az értékelésnél. Pályázni lehet már elkezdett beavatkozás következő fázisára is, amennyiben a folytatáshoz az anyagi források nem állnak rendelkezésre. A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A minta projektek nyílt pályázat keretében kerülnek kiválasztásra További feltételek A kétoldalú együttműködés a program szerves részét képezi. Amennyiben a projekt megvalósításában egy vagy több, az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államaiból (Norvégia, Izland és Liechtenstein) intézmény/társaság/szervezet vesz részt, kérjük, hogy a pályázatban legyenek név szerint feltüntetve. A nemek közötti egyenlőséget is biztosítania kell a program valamennyi projektjének megvalósítása során. Bár a jelen programnak ez nem alapvető célkitűzése, a projekt gazdának javasolt külön figyelmet fordítani a nemek közötti egyenlőség biztosítására. Az éghajlatváltozás káros következményei fokozott hatással vannak a gazdaságilag kevésbé fejlett területeken élőkre, ahol a megélhetés elsődleges forrása 6

7 a mezőgazdaság. E tekintetben a nők a leginkább érintettek közé tartoznak, mivel általában ők a felelősek a családok ellátásáért, és az éghajlatváltozás következményeként ez nehézségekkel járhat. A projekt eredményétől nem csak azt várjuk, hogy hosszú távon a helyi vízháztartási szélsőségek okozta káros hatások korlátozhatóak legyenek, hanem azt is, hogy megalapozza a tájhasználat váltás koncepcióját. A javasolt beavatkozásnak elő kell segítenie a táj szerkezetének megfelelő gazdasági tevékenységek fejlődését és a helyi lakosság életszínvonalának javítását, a térség szociális problémáinak megoldását. Mivel a projekt minta jellegű, ismételhetőnek és alkalmazhatónak kell lennie Magyarország más területeire is. 2. ALKALMASSÁG ÉS A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 2.1. Pályázók köre A nyílt felhívásra pályázhat minden Magyarországon bejegyzett és magyar székhellyel vagy telephellyel rendelkező költségvetési szerv és költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv. A pályázók körébe tartoznak, az önkormányzatok, központi hatósági szervek helyi irodái az adott régióban (vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok), kormányzati intézmények és hivatalok, jogi személyiségű nonprofit szervezetek és helyi és regionális alapítványok/szervezetek. A pályázók körét az Általános Pályázati Útmutató 6. sz. melléklete tartalmazza részletesen, csak az ott felsorolt KSH gazdálkodási forma kóddal (GFO) rendelkező jogi személyiség nyújthat be pályázatot. Amennyiben a pályázat elfogadásra kerül, a pályázatot benyújtó jogi személyiség lesz a Projektgazda, aki teljes felelősséget vállal a projekt megvalósítására Támogatható projekt partnerek A támogathatók körébe eső pályázók konzorciumot is alakíthatnak a projekt megvalósítására. Az előzőekben felsorolt pályázható szervezetek mindegyike lehet projekt partner. A projekt partnernek aktívan részt kell vennie a projekt megvalósításában. Bevonható donor projekt partnerek az EEA Pénzügyi Mechanizmus országaiban (Izland, Lichenstein és Norvégia) regisztrált intézmények, amelyek a javasolt beavatkozással azonos területen dolgoznak és megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek Támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kötelezően megvalósítandó tevékenységek a projekt fő alaptevékenységét képezik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a várt eredményt elérjék, és ez által hozzájáruljanak a program célkitűzéséhez. Projektmenedzsment A projekt céljainak a szerződés által meghatározott költségkereten belül és időbeli ütemezéssel történő megvalósítása érdekében kötelező tevékenység a menedzsment szervezet létrehozása és működtetése a Projektgazda és a Projekt Partnerek részvételével. A projektmendzsment szervezet felelős a Projekt Partnerek, konzultánsok és a bevont érintettek közötti koordinációért, a szerződésben vállalt feladatok 7

8 teljesítéséért, a költségkeret betartásáért, a szükséges dokumentumok és információk megszerzéséért, az ellenőrzésért stb., lehetővé téve a résztvevő intézmények és az Alapkezelő számára, hogy a projekt előrehaladását nyomon követhessék. A projektmendzsment szervezet a Projektgazda és a Projekt Partnerek képviselőiből áll, legalább egy-egy fő képviseletével a Projektgazda és valamennyi Projekt Partner részéről. Javasolt egy Projekt Technikai Bizottság felállítása, amely a megfelelő technológia alkalmazásáért és a projekt aktivitások magas színvonalának biztosításáért felelős. A 3-5 tagú Technikai Bizottság felállítása a projektmenedzsment szervezet feladata. Tagjai lehetnek belső (projekten belüli) és/vagy külső szakértők. A Projekt Technikai Bizottság tagjait rendszeresen meg kell hívni a projektmenedzsment megbeszéléseire, és be kell vonni őket, hogy aktívan részt vegyenek a projekt magvalósításában. A projektmenedzsment tevékenységre a projekt elszámolható költségeinek maximum 10%-a fordítható. Projektmonitoring A projekt teljes megvalósítása során az egyes fázisokat és részeredményeket rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzés folyamatának megkönnyítésére ellenőrzési tervet kell készíteni, amelyben világosan meg kell adni ellenőrzési kritériumokat/mutatókat és azokat rendszeresen kell ellenőrizni a projekt megvalósítás során. Projekt tartalmi kidolgozása A pályázónak (Projektgazda és a Projekt Partnerek) részletes leírást kell készítenie a pályázati felhívásnak megfelelő tervezett tevékenységekről, és meg kell adnia a projekt várható eredményeit valamint a kapcsolódó igazoló dokumentumokat. A tervezett tevékenységeket logikus rendszerben kell bemutatni, altevékenységek szerinti bontásban, feltüntetve az időbeli ütemezést és a vonatkozó költségkeretet. Mind a tevékenységeket és a kapcsolódó várható eredményeket világosan le kell írni. A várható eredményeket és a vonatkozó mutatókat táblázatban kell összefoglalni. 1. Víz megtakarításra irányuló minta projektek A vízmegtakarítás témájú projektek célja az, hogy az adott magyarországi régióban növeljék a vízvisszatartást. A javasolt projekt keretében konkrét intézkedéseket kell megvalósítani kvantitatív és bizonyítható eredményekkel az alábbi négy kategóriák valamelyikében: Vízmegtartás javítása természetes adottságok alapján alacsony fekvésű területeken, Települési szintű vízmegtakarítás/vízvisszatartás (lakó épületek, közintézmények) Szélsőséges csapadékmennyiséggel járó időjárási események bekövetkeztekor a csatornahálózatra jutó terhelés csökkentése A víztestek eutrofizálódásának csökkentése a vízellátás javításával, a szervesanyag-terhelés csökkentése tájhasználat-váltás révén A projektnek tartalmaznia kell a vízmegtakarítással és vízvisszatartással összefüggő különféle elemeket, és a probléma megoldását szolgáló fizikai infrastruktúra több lehetséges példáját kell leírni. A projektnek egy meghatározott földrajzi régióra kell vonatkoznia, és a problémát a helyi érintettek bevonásával kell kezelnie, de ugyanakkor komplex, holisztikus megoldást kell alkalmazni. 8

9 A probléma megoldására legalkalmasabb technikai/technológiai berendezést kell javasolni, a terveket/tervezést ismertetni, a szükséges engedélyek beszerezése után a beruházást megvalósítani kell. A projektben vállalt tevékenységeknek a környezetvédelmi hatásokra vonatkozó előírásokkal/szabályokkal összhangban kell lenni. A projektnek földrajzilag jól elhatárolható területre kell vonatkozni, amelyre a projekt tevékenység megvalósul és a pozitív hatás érvényesül. Az érintett minimális lakosság szám legalább fő és legalább 2 települést érintsen projektenként. A projektnek az érintettekkel, pl. helyi közösségekkel és földhasználókkal előzetesen egyeztetett és elfogadott programon kell alapulnia. Korábbi projekt tapasztalatokat/eredményeket felhasználó, a fenti megoldás típusokat javasló projektek előnyben részesülnek az értékelésnél. További fontos követelmény, hogy a projekt során megvalósított cselekmények állítsák vissza és kapcsolják össze az ökológiai és ökonómiai folyamatokat és járuljanak hozzá a helyi lakosság megélhetési feltételeinek javításához. Azok a projektek, amelyek a megvalósítás során vagy azt követően csökkentik a gazdasági és környezetvédelmi költségeket az érintett lakosság számára, magasabb pontszámra számíthatnak az elbírálásnál. A javasolt beavatkozás legyen összhangban a magyar jogszabályokkal, stratégiai célkitűzésekkel és egyéb, a regionális/települési fejlesztésre irányuló hivatalos dokumentumokkal. A pályázó dokumentált tapasztalata a javasolt beavatkozás területén előny lesz az értékelésnél. 2. Ellenállóképesség növelésére irányuló projektek Projekt pályázatok Magyarország azon területeire nyújthatók be, ahol jelenleg a felszín alatti és felszíni vízkészlet nem elegendő a jelen mezőgazdasági gyakorlat fenntartásához és a lakosság megélhetésének biztosításához, ugyanakkor a belvíz következményei is sújtják. Azok a beruházási projektek támogathatók, amelyek képesek a mezőgazdasági célokra nem kielégítő vízmennyiség pótlását biztosítani és az aszályosodás következtében fellépő megnövekedett öntözési igényeket kezelni. A projekttől azt várjuk, hogy hozzájárul a fejlődéshez azokban a régiókban, amelyek egyaránt szenvednek mind a belvíz mind az aszály következményeitől. A támogatást elnyert projektek komplex megközelítés alkalmazásával kell, hogy megfelelő választ adjanak mindkét problémára. A javasolt beavatkozás költség-hatékony legyen és a vízkezelési megoldások széles spektrumából kerüljön kiválasztásra.. A javasolt projekt eredményeként újabb területeken is legyen víz elérhető, és egyidejűleg a víz elfolyás is kisebb mértékű legyen. Jelen pályázati felhívás keretében mind az előkészületi, mind a fizikai infrastruktúra létrehozására irányuló tevékenységek támogathatóak, amelyek a vízellátással és csatornázással kapcsolatos problémákat holisztikusan és környezetbarát módon kívánják kezelni (pl. figyelembe veszik az öntözéssel összefüggő sótartalom növekedést a talajban). Infrastrukturális építési tevékenységek esetén az eredmény objektum legyen alkalmas víztározásra, szükség esetén korlátozott mennyiségű extra víz mennyiség befogadására is. A javasolt beavatkozás lehet mind előkészítő jellegű tevékenység, mind maga a fizikai infrastuktúraépités azzal a céllal, hogy mind a belvíz, mind az aszály kezelés feltételei javuljanak. A projekt legyen fenntartható hosszú távon, a fenntartás költségei a projekt költségvetés terhére csak a projekt időtartama alatt számolhatók el. 9

10 A projekt maximálisan használja ki a fenntarthatóságból adódó előnyöket, és hozzá kell járulnia a régióban élő emberek megélhetési feltételeinek javulásához. Azok a projektek, amelyek a megvalósítás során vagy azt követően csökkentik a gazdasági és környezetvédelmi költségeket az érintett lakosság számára, előnyt élveznek az elbírálásnál. A javasolt beavatkozás legyen összhangban a magyar jogszabályokkal és stratégiai célkitűzésekkel és egyéb más a területfejlesztési prioritásokat tartalmazó dokumentumokkal. A pályázó dokumentált tapasztalata a javasolt beavatkozás területén előny lesz az értékelésnél. Ezen túl, támogatást elnyerhetnek olyan projektek, amelyek már elkezdett, de pénzügyi források hiányában nem befejezett tevékenység folytatására és befejezésére irányulnak. Kockázat menedzsment A pályázatnak tartalmaznia kell egy kockázat kezelő tervet. A tervben részletezni kell a kockázati tényezőket, meg kell becsülni azok jelentőségét és bekövetkezési valószínűségét, és kockázatkezelési tervet kell készíteni a projekt kimenetét befolyásoló tényezők káros hatásának elhárítására. Kommunikáció A Projektgazda kötelessége, hogy a projekt vívmányait és eredményeit bemutassa a nagyközönség számára és ismertesse az EGT támogatás keretében megvalósuló projektet nemzeti, regionális és helyi szinteken. A kommunikáció során az EGT Alap pályázataira vonatkozó arculati elemek használata kötelező. Bővebb információ az Általános Pályázati Útmutatóban található (4.sz. Függelék). A pályázatnak tartalmaznia kell egy kommunikációs tervet, amely arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet az éghajlatváltozás fontosságára és az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra. A kommunikációs tervnek tartalmaznia kell egy köszönetnyilvánítást/elismerést az EGT Alap felé és le kell írni azokat a tervezett tevékenységeket (kommunikációs eszközök, média, nyitó és záró rendezvény, stb.), amelyeken keresztül a projekt eredményei bemutatásra kerülnek a leginkább érintett célcsoportok és a nagyközönség számára. A projekt eredményeinek közzétételét szolgáló tevékenységek (pl. projektnyitó esemény, az információszolgáltatás bármely más formája, sajtótájékoztató stb.) kötelezően megvalósítandóak és a pályázati űrlapon külön feladatként kell bemutatni a tervezett költségekkel együtt. Egy különálló projekt weblapot kell létrehozni, amelyen a nagyközönség rendszeresen tájékozódhat a projektről és a megvalósítás egyes állomásairól. A weblapot a projekt teljes időtartama alatt működtetni kell. Érintettek: Projektgazda, Projekt Partnerek Költség limit: a projekt elszámolható költségeinek maximum 10 %-a Valamennyi fent felsorolt elem megvalósítása kötelező Elszámolható költségek Az alább felsorolt, projekttel kapcsolatos kiadások számolhatók el a projekt végrehajtása során. További részletek, kritériumok, követelmények az Elszámolhatósági Útmutatóban találhatók, melynek alapos tanulmányozására felhívjuk minden Pályázó figyelmét. 10

11 Elszámolható közvetlen költségek Az elszámolható közvetlen költségek a Projektgazda és a Projekt Partnerek által meghatározott költségek, amelyek a projekt megvalósitásához közvetlenül kapcsolódnak összhangban a kedvezményezett számviteli politikájával, belső szabályozásával. Az alábbi közvetlen költségek számolhatók el, feltéve, hogy az Elszámolhatósági alapelvek e) pontjá -ban jelzett elkülönített nyilvántartásban nyomon követhető/kimutatható, illetve az ott leírt általános elszámolhatósági alapelveknek megfelel. Személyi költségek Elfogadható, jól megalapozott indoklás hiányában a személyi költségek aránya a teljes projekt költségvetéséhez viszonyítva nem haladhatja meg a 40%-ot. A kedvezményezett projektgazda/projektpartner által - munkaszerződéssel alátámasztatottalkalmazott munkatárs bruttó bérköltsége és az azt terhelő adók, járulékok számolhatók el személyi költségként, a projektben történő közreműködés arányában. Az adott személy projektben vállalt feladatai a munkaszerződésben, vagy a munkaköri leírásban kell, hogy szerepeljenek. A projektben részt vevő és a kedvezményezett alkalmazásában álló személyeket, illetve a projektben betöltött szerepüket (pl. projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi munkatárs, szakértő stb.) ismertetni kell a pályázatban, és a költségvetésében. Amennyiben a résztvevők személye még nem ismert a pályázat elkészítésének időpontjában, a projektben betöltendő munkakört és feladatokat, a hozzátartozó elvárásokat ismertetni kell a pályázatban illetve a költségvetésben. Közalkalmazottak és köztisztviselők díjazása abban az esetben számolható el, ha az a projekttevékenységekhez és nem az alkalmazott jogszabályi kötelezettségeihez és szokásos munkaköri feladataikhoz kapcsolódik. Természetbeni juttatások (cafeteria) elszámolása: az adott jelentési időszakra arányosítva számolhatók el (ahogyan a munkabér) amennyiben: 1. A foglalkoztató szervezet minden alkalmazottja számára biztosítja (Béren kívüli juttatások cafeteria szabályzata tartalmazza), 2. Igazolható a mértéke és a kifizetés ténye (bérjegyzéken szerepel a tényleges cafeteria összege, segédtáblában részletezett, bankszámlakivonattal, pénztári bizonylattal, átadás-átvételi dokumentummal igazolható stb.) Utazás, szállás, ellátás költségei, napidíjak A projekt megvalósításához szükséges belföldi/ külföldi utazási, szállási, ellátási költségek számolhatók el az alábbi kritériumoknak megfelelően: A pályázatban feltüntetett, projektben részt vevő és a kedvezményezett alkalmazásában álló személyek utazás, szállás, ellátás költségei napidíjaik. Projekttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása miatt merült fel. Napidíj mértéke: a kedvezményezett projektgazda/partner belső szabályzatainak megfelelően. Külföldi napidíj esetén: belső szabályzatnak megfelelő napidíj+szállásköltség+belföldi utazási költség vehető figyelembe, de ezek együttes összege nem lehet több mint az EU Bizottság által meghatározott napidíjak összegénél. 11

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C3 2013 program Ellenálló képesség

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben