Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázati Felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Alapkezelő. EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás"

Átírás

1 Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus Pályázati Felhívás ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ HU04 C program Ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben Minta projektek alprogramra 1

2 Pályázati felhívás: Minta projektek 1. ALAPINFORMÁCIÓ ÉS CÉLKITŰZÉS 1.2. Alapinformáció Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus program végrehajtására vonatkozóan Magyarország Együttműködési Megállapodást (Memorandum of Understanding, röviden MoU) írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel. A Megállapodás értelmében a programok megvalósításáról az EGT Finanszírozási Mechanizmus Szabályzata rendelkezik. Az Együttműködési Megállapodás az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államai (Norvégia, Izland és Liechtenstein) és Magyarország között a brüsszeli székhelyű Finanszírozási Mechanizmus Irodát (Financial Mechanism Office, röviden FMO) bízta meg az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz program működtetésével. Az FMO és Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, röviden REC) 2011 novemberében megállapodott arról, hogy a REC lesz az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon program Alapkezelője. A REC és az FMO közötti Program Végrehajtási Egyezmény aláírásával a REC az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon program hivatalos Alapkezelője. Az Egyezmény értelmében a REC felelős a program kidolgozásáért és megvalósításáért. Jelen pályázati felhívás a 7. Fejezetben feltüntetett jogi dokumentumokkal együtt értelmezendő. További fontos információkat tartalmaz az Általános Útmutató (General Application Guide, röviden GAG), amely a jelen pályázati felhívás mellékletében található (Annex 1) A program és a jelen felhívás átfogó céljai Az ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben című program átfogó célja, hogy elősegítse az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást, mélyítse az éghajlatváltozás hatásairól és a jövőben esetlegesen felmerülő problémákról az ismereteket, növelje a társadalom tudatosságát, és olyan minta projekteket mutasson be, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás várható káros következményeit. A program megvalósítása egy olyan rendszer alapjainak lerakására irányul, amely megbízható adatbázist nyújt a hazai adaptációs intézkedések kidolgozásához különböző (nemzeti, regionális, lokális) szinteken, hozzájárul az adaptációhoz kapcsolódó tevékenységekhez, mozgósítja az érintetteket és a helyi szintű döntéshozókat, tájékoztatja és felhatalmazza a szereplőket helyi adaptációs stratégiák elkészítésére és megvalósítására, és erősíti a klímaváltozással szembeni ellenálló képességet figyelembe véve a helyi hatásokat és a helyi közösség sebezhetőségét. A programon belül olyan minta projektek kerülnek megvalósításra, amelyek ismételhető példákként szolgálnak majd az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelésére helyi és kistérségi skálán. Egy további haszon, hogy a helyi lakosság jobban tudatában lesz a klímával kapcsolatos kérdéseknek és könnyebben megérti a konkrét cselekvések fontosságát és hatását. 2

3 Továbbá az is várható, hogy a program eredményeként megerősödnek a kétoldalú kapcsolatotok a norvég és magyar köz- és magán szervezetek között (helyi kormányok, kormányszervezetek és ügynökségek, a központi kormányügynökségek helyi szervezetei, kis- és középvállalatok). A program beleértve a jelen felhívást teljes mértékben összhangban van az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus célkitűzéseivel. Míg a program a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra koncentrál, emellett tágabb értelemben is megfogalmaz olyan célokat, mint a gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése. Ezeket a célokat az éghajlatváltozás káros hatásainak kezelésével együtt kívánja elérni. A program és a jelen felhívás különösen úgy lett megtervezve, hogy olyan projektek kerüljenek megvalósításra, amelyek megismételhető, jó példaként szolgálhatnak az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a vízgazdálkodás/víztakarékosság növelés területén. A jelen felhívás átfogó célkitűzése a vízgazdálkodás javítása, figyelembe véve az extrém időjárási események hatásait, amelyek valószínűleg gyakrabban fordulnak majd elő a következő évtizedekben. A csapadék várható egyenetlen eloszlása lényeges hatással bír a természetes rendszerekre, a gazdasági tevékenységekre, a lakosság kulturális és szociális körülményeire. A jelen pályázati felhívás a helyi és központi kormányzati intézményeket, ügynökségeket, szervezeteket, továbbá a kormányzati hatóságok helyi szervezeteit és helyi kis és közepes vállalkozásokat megcélozva arra irányul, hogy hozzájáruljon az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események következtében fellépő, a vízmérleggel kapcsolatos helyi és regionális problémák megoldásához. A régió kulcsszereplői közötti együttműködés kiemelt fontosságú. A most közzétett pályázati felhívás a programnak azt a részét erősíti, amely hasznosítja a lokálisan összegyűjtött információkat a tervezés a megvalósítás számára. Pénzügyi támogatást nyújt az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelését elősegítő tevékenységekre, amelyek összhangban vannak a helyi kistérségi tervezés erőfeszítéseivel és prioritásaival. Fontos, hogy a projektek, amelyek elnyerik a támogatást, megismételhetőek legyenek az ország más részein is (általános adaptációval kapcsolatos kihívásairól kell szólniuk), és a végrehajtás során ismertté kell tenni a projektet és eredményeit a szélesebb nyilvánosság számára; így a bemutatott példa ismert, az alkalmazott technika elérhető lesz más régiók számára is, és jó gyakorlattá válhat Jelen felhívás konkrét célja és beavatkozási területei A legutóbbi kutatások és tanulmányok szerint nagy valószínűséggel számíthatunk arra, hogy az éghajlatváltozás hatásaként a szélsőséges időjárási események gyakorisága megnövekszik a jövőben. Magyarországon az észlelési adatok azt mutatják, hogy egyes régiók mind a szárazságtól, mind a szélsőségesen nagy csapadéktól/árvizektől szenvednek, súlyos problémákat okozva ezzel az optimális vízháztartásban. A regionális klímamodellek eredményei azt vetítik előre, hogy Magyarországon a felmelegedési tendencia folytatódni fog a 21. században. A hőmérséklet emelkedés valószínű velejárója lesz a csapadék eloszlásának változása. Az éves csapadékmennyiség lényegesen nem fog változni, azonban a heves esőzések és a nyári un. száraz napok gyakorisága, beleértve azok időtartamát, valószínűleg emelkedni fog. Számos régió fog szenvedni vagy a csapadékhiány következtében fellépő aszálytól vagy a túl sok csapadék okozta árvizektől, a belvizek növekedésétől. Következésképpen, a legnagyobb kihívások a vízháztartáshoz kapcsolódnak, legsúlyosabb problémák az elérhető víz mennyiség és a kiszáradás területén vannak és lesznek. Mindez növekvő hatással lesz a biodiverzitásra, a lakosság mezőgazdasági tevékenységére és életfeltételeire azokon a vidékeken, ahol a jövedelmi szint és az életszínvonal alacsonyabb, mint a városokban. A vízzel illetve a vízgazdálkodással 3

4 kapcsolatos kérdések kezelése képezik az egyik legfontosabb megvalósításra váró tevékenységet Magyarországon az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás terültén. A program olyan minta projektek megvalósítására kíván támogatást nyújtani, amelyek ismételhetőek és a vízháztarással kapcsolatos kétféle problémát, nevezetesen a vízhiányt vagy a vízbőséget tudják eredményesen kezelni. A fent leírt általános célokkal összhangban a jelen nyílt egyfordulós pályázati felhívás keretében az alábbi két alprogramterület támogatható: Víz megtakarításra irányuló minta projektek A fenti témakörön belül a támogatott projekteknek olyan tervezésekre/megvalósításra kell irányulniuk, amelyek képesek kezelni a növekvő vízhiányt egy adott térségben. Pontosabban, a cél a vízben gazdag időszakok vizének minél nagyobb mértékű megtartása, a vizelfolyás mértékének csökkentése és olyan más csapadék-gyűjtő berendezések/eszközök alkalmazása, amelyek képesek csökkenteni a települési csatornahálózat terhelését szélsőséges csapadék esetében. A támogatott projektek tartalmazzanak vízvisszatartó és vízmegtakarító elemeket, javasoljanak és valósítsanak meg többcélú fizikai infrastrukturális megoldást a probléma kezelérése. További célkitűzés, hogy a projektek a vízmegtakarításon túl vegyék figyelembe a vízvisszatartáshoz kapcsolódó optimális tájhasználat váltás és felszínborítás kialakításának szempontjait. A projektek által javasolt megoldás legyen komplex és holisztikus, de ugyanakkor a helyi érdekelt szereplők és érintettek (lakosság és közintézmények) bevonásával kerüljenek megvalósításra. Az érintett terület lakóinak száma hozzávetőlegeses fő legyen projektenként. A projekteknek konkrét és innovatív megoldásokat kell javasolniuk az adott régióban és olyan új vízgazdálkodási gyakorlatot kell bemutatniuk, amely a vízvisszatartó képesség növelése révén kezelni tudja az elérhető vízmennyiség ingadozásait. A projektnek hozzá kell járulniuk a tájhasználat váltásához, javításához és tartalmaznia kell a javasolt technikai/technológiai tervek és berendezések leírását és megvalósítását. A támogatásban részesülő projektek céljainak összhangban kell lenniük azokkal az állami és helyi önkormányzati tervekkel és határozatokkal, amelyek elősegítik a tájhasználatban bekövetkező változásokat és legalább 25 települést érintenek. A javasolt megoldást/programot a helyi közösségeknek és föld-használóknak jóvá kell hagyniuk a projekt megkezdése előtt és ezt dokumentumokkal igazolni kell. Korábbi projekt tapasztalatokon/eredményeken alapuló, a fenti megoldás típusokat javasló projektek előnyt élveznek az értékelésnél. Egy másik lehetséges beavatkozási terület lehet a településeken belül vízmegtakarítás épületek szintjén, mint a kis-léptékű vízmegtakarítás minta projektje. Támogathatóak azok a projektek, amelyek a csapadékvíz gyűjtésére intézményi rendszert hoznak létre és a megtakarított vizet gazdasági célokra használják fel a drága és értékes ivóvíz helyett. A javasolt programnak egy legalább 25 települést érintő, állami vagy önkormányzati határozat által elfogadott területfejlesztési programmal rendelkező térségben kell megvalósulnia. A területfejlesztési programmal érintett települések közül legalább 5 településen történjen beavatkozás. A bevont háztartások számának elegendően magasnak kell lennie, hogy az elért hatás mind települési, mind regionális szinten jelentős legyen. Mindkét projekt típusnak alapvető követelménye, hogy a megvalósítás révén csökkentse a külső forrásoktól való függést és erősítse a regionális kohéziót. A projekt megoldásai segítsenek helyreállítani és összekapcsolni belső ökológiai és gazdasági folyamatokat, járuljanak hozzá az lakosság életszínvonalának emelkedéséhez és a helyi gazdaság fejlődéséhez. Jelen pályázati felhívás támogatja mind az előkészítő, mind a fizikai infrastruktúra építésére irányuló tevékenységeket, melyek mind a víz megtakarítás, mind a vízvisszatartás témaköréhez kapcsolódó kihívásokat holisztikus és környezetbarát módon kezelik. 4

5 Ellenálló képesség növelésére irányuló projektek A minta projektek célja eben az esetben a vízbő/belvíz és a vízhiányos időszakok egyidejű kezelése, az ellenállóképesség növelése azokon a területeken, ahol jelenleg a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására. A beavatkozási javaslatot olyan területekre várjuk, melyeken gyakori a vízhiány, míg más esetekben a rövid idejű, nagy mennyiségű csapadék következményeként komoly belvízi, csatornázási problémák lépnek fel. Alapvető célkitűzés az, hogy egy olyan beruházási minta projekt kerüljön megvalósításra, amely biztosítani fogja a jelenlegi mezőgazdasági tevékenység számára szükséges vízmennyiséget és számol a várható aszályosodás miatt a növekvő locsolási igények kielégítésével is. Az aszály kezelésére komplex eszközrendszer bevezetését várjuk, figyelembe véve a vízháztartási szélsőségek, így a belvizekkel kapcsolatos problémák megfelelő módon történő kezelését. A javasolt beavatkozásnak mindkét problémát eredményesen és költség-hatékonyan kell tudni kezelni. Röviden, a projektnek olyan területeken kell megvalósulnia, amelyek egyaránt szenvednek a vízbő/belvíz és a vízhiányos időszakok káros következményeitől az év bizonyos időszakaiban. A javasolt intézkedések lehetnek szerkezeti és konkrét építési beavatkozások, például vízkormányzó berendezések létrehozása, amelyek révén a térség belvízi biztonsága növelhető és megoldható a vízelvezetés az aszállyal sújtott területekre. Jelen pályázati felhívás keretében mind az előkészületi, mind a fizikai infrastruktúra létrehozására irányuló tevékenységek támogathatóak, amelyek a vízellátással és csatornázással kapcsolatos problémákat holisztikusan és környezetbarát módon kívánják kezelni (pl. figyelembe veszik az öntözéssel összefüggő sótartalom növekedést a talajban). A projektnek teljesítenie kell a fenntarthatóság követelményét hosszú távon, maximálisan kihasználni az ebből adódó előnyöket és hozzá kell járulnia a régióban élő emberek megélhetési feltételeinek javulásához és nyújtson lehetőséget további, vízgazdálkodás javítására irányuló projektek kifejlesztésére. A javasolt beavatkozásnak összhangban kell lenniük a Nemzeti Fejlesztési Tervben és egyéb ide vonatkozó, a regionális fejlesztési prioritásokat meghatározó dokumentumokban leírt célokkal. A pályázó bizonyított tapasztalata, ismerete a javasolt beavatkozás területén előnyt jelent az értékelésnél. Pályázni lehet már elkezdett beavatkozás következő fázisára is, amennyiben a folytatáshoz az anyagi források nem állnak rendelkezésre. A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A minta projektek nyílt pályázat keretében kerülnek kiválasztásra További feltételek A kétoldalú együttműködés a program szerves részét képezi. Amennyiben a projekt megvalósításában egy vagy több, az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államaiból (Norvégia, Izland és Liechtenstein) intézmény/társaság/szervezet vesz részt, kérjük, hogy a pályázatban legyenek név szerint feltüntetve. A nemek közötti egyenlőséget is biztosítania kell a program valamennyi projektjének megvalósítása során. Bár a jelen programnak ez nem alapvető célkitűzése, a projekt gazdának javasolt külön figyelmet fordítani a nemek közötti egyenlőség biztosítására. Az éghajlatváltozás káros következményei fokozott hatással vannak a gazdaságilag kevésbé fejlett területeken élőkre, ahol a megélhetés elsődleges forrása a mezőgazdaság. E tekintetben a nők a leginkább érintettek közé tartoznak, mivel általában ők a felelősek a családok ellátásáért, és az éghajlatváltozás következményeként ez nehézségekkel járhat. A projekt eredményétől nem csak azt várjuk, hogy hosszú távon a helyi vízháztartási szélsőségek okozta káros hatások korlátozhatóak legyenek, hanem azt is, hogy megalapozza a tájhasználat váltás koncepcióját. A javasolt beavatkozásnak elő kell segítenie a táj szerkezetének megfelelő gazdasági 5

6 tevékenységek fejlődését és a helyi lakosság életszínvonalának javítását, a térség szociális problémáinak megoldását. Mivel a projekt minta jellegű, ismételhetőnek és alkalmazhatónak kell lennie Magyarország más területeire is. 2. ALKALMASSÁG ÉS A PROJEKT TARTALMÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 2.1. Pályázók köre A nyílt felhívásra pályázhat minden Magyarországon bejegyzett és magyar székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaság és szövetkezet, költségvetési szerv és költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv, és magán vállalkozás. A pályázók körébe tartoznak a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, helyi és regionális alapítványok/szervezetek, központi hatósági szervek helyi irodái az adott régióban (vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok), kormányzati intézmények és hivatalok, valamint a jogi személyiségű nonprofit szervezetek. Amennyiben a pályázat elfogadásra kerül, a pályázatot benyújtó jogi személyiség lesz a Projektgazda, aki teljes felelősséget vállal a projekt megvalósítására. Támogatásra jogosult pályázók A Projektgazda önállóan vagy Projekt Partnerekkel együtt nyújthat be pályázatot. A Projekt Partnerek köre megegyezik a fent leirt pályázók körével. A Projekt Partnernek aktívan részt kell vennie a projekt megvalósításában és lényegesen hozzá kell járulnia a feladatok végrehajtásához. Az a Projektgazda, aki legalább egy Projekt Partnert megnevez, plusz pontokba részesül az értékelésnél. A donor országok részéről Projekt Partnerek lehetnek a donor országban (az EGT Finanszírozási Mechanizmus donor államai: Norvégia, Izland és Liechtenstein) regisztrált olyan állami intézmények és nonprofit szervezetek, amelyek a javasolt beavatkozás területén dolgoznak és a témában lényeges ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek, úgy, mint például kormányzati testületek, nemzeti ügynökségek, regionális vagy helyi hatóságok, nonprofit szervezetek, alapítványok Támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek A kötelezően megvalósítandó tevékenységek a projekt fő alaptevékenységét képezik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a várt eredményt elérjék, és ez által hozzájáruljanak a program célkitűzéséhez. 6

7 Projektmenedzsment A projekt céljainak a szerződés által meghatározott költségkereten belül és időbeli ütemezéssel történő megvalósítása érdekében kötelező tevékenység a menedzsment szervezet létrehozása és működtetése a Projektgazda és a Projekt Partnerek részvételével. A projektmendzsment szervezet felelős a Projekt Partnerek, konzultánsok és a bevont érintettek közötti koordinációért, a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséért, a költségkeret betartásáért, a szükséges dokumentumok és információk megszerzéséért, az ellenőrzésért stb., lehetővé téve a résztvevő intézmények és a REC számára, hogy a projekt előrehaladását nyomon követhessék. A projektmendzsment szervezet a Projektgazda és a projekt partnerek képviselőiből áll, legalább egy-egy fő képviseletével a Projektgazda valamint mindegyik Projekt Partner részéről. Javasolt egy Projekt Technikai Bizottság felállítása, amely a megfelelő technológia alkalmazásáért és a projekt aktivitások magas színvonalának biztosításáért felelős. A 3-5 tagú Technikai Bizottság felállítása a projektmenedzsment szervezet feladata. Tagjai lehetnek belső (projekten belüli) és/vagy külső szakértők. A Projekt Technikai Bizottság tagjait rendszeresen meg kell hívni a projektmenedzsment megbeszéléseire, és be kell vonni őket, hogy aktívan részt vegyenek a projekt magvalósításában. A projektmenedzsment tevékenységre a projekt elszámolható költségeinek maximum 10%-a fordítható. Projektmonitoring A projekt teljes megvalósítása során az egyes fázisokat és részeredményeket rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzés folyamatának megkönnyítésére ellenőrzési tervet kell készíteni, amelyben világosan meg kell adni ellenőrzési kritériumokat/mutatókat és azokat rendszeresen kell ellenőrizni a projekt megvalósítás során. A projekt befejezésekor a Projektgazda az Alapkezelővel (REC) egyetértésben köteles egy független szakértőt felkérni a projekt értékelésére. Projekt tartalmi kidolgozása A pályázónak (Projektgazda és a Projekt Partnerek) részletes leírást kell készítenie a pályázati felhívásnak megfelelő tervezett tevékenységekről, és meg kell adnia a projekt várható eredményeit valamint a várható igazoló dokumentumokat. A tervezett tevékenységeket logikus rendszerben kell bemutatni, altevékenységek szerinti bontásban, feltüntetve az időbeli ütemezést és a vonatkozó költségkeretet. Mind a tevékenységeket és a kapcsolódó várható eredményeket világosan le kell írni. A várható eredményeket és a vonatkozó mutatókat táblázatban kell összefoglalni. Víz megtakarításra irányuló minta projektek A vízmegtakarítás témájú projektek célja az, hogy az adott magyarországi régióban növeljék a vízvisszatartást. A javasolt projekt keretében konkrét intézkedéseket kell megvalósítani kvantitatív és bizonyítható eredményekkel az alábbi négy kategóriák valamelyikében: Vízelfolyás korlátozása Települési szintű vízmegtakarítás/vízvisszatartás (lakó épületek, közintézmények) 7

8 Szélsőséges csapadékmennyiséggel járó időjárási események bekövetkeztekor a csatornahálózatra jutó terhelés csökkentése A vízfelszín párolgásának és eutrofizálódásának csökkentése tájhasználat-váltás révén A projektnek tartalmaznia kell a vízmegtakarítással és vízvisszatartással összefüggő különféle elemeket, és a probléma megoldását szolgáló fizikai infrastruktúra több lehetséges példáját kell ajánlani. A projektnek egy meghatározott földrajzi régióra kell vonatkoznia, és a problémát a helyi érintettek bevonásával kell kezelnie, de ugyanakkor komplex, holisztikus megoldást kell alkalmazni. A probléma megoldására alkalmas technikai/technológiai berendezést kell javasolni, a terveket/tervezést ismertetni, a szükséges engedélyeket beszerezni és a beruházást megvalósítani kell. A projektben vállalt tevékenységeknek a környezetvédelmi hatásokra vonatkozó előírásokkal/szabályokkal összhangban kell lenni. A projektnek földrajzilag jól elhatárolható területre kell vonatkozni, amelyre a projekt tevékenység vonatkozik és a pozitív hatás érvényesül. Az érintett minimális lakosság szám durván fő és legalább 5 települést érintsen projektenként. A projektnek a helyi közösségekkel és földhasználókkal dokumentálhatóan előzetesen egyeztetett és elfogadott programon kell alapulnia. Korábbi projekt tapasztalatokat/eredményeket felhasználó, a fenti megoldás típusokat javasló projektek előnyt élveznek az értékelésnél. További fontos követelmény, hogy a projekt során megvalósított cselekmények állítsák vissza és kapcsolják össze az ökológiai és ökonómiai folyamatokat és járuljanak hozzá a helyi lakosság megélhetési feltételeinek javításához. Azok a projektek, amelyek a megvalósítás során vagy azt követően csökkentik a gazdasági és környezetvédelmi költségeket az érintett lakosság számára, kedvező elbírálásra számíthatnak. A javasolt beavatkozás legyen összhangban a Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseivel és egyéb más releváns dokumentumokkal. A pályázó dokumentált tapasztalata a javasolt beavatkozás területén előny lesz az értékelésnél. Ellenállóképesség növelésére irányuló projektek Projekt pályázatok Magyarország azon területeire nyújthatók be, ahol jelenleg a felszín alatti és felszíni vízkészlet nem elegendő a jelen mezőgazdasági gyakorlat fenntartásához és a lakosság megélhetésének biztosításához, ugyanakkor a belvíz következményei is sújtják. Azok a beruházási projektek támogathatók, amelyek képesek a mezőgazdasági célokra nem kielégítő vízmennyiség pótlását és az aszályosodás következtében fellépő megnövekedett öntözési igényeket kezelni. A projekttől azt várjuk, hogy hozzájárul a fejlődéshez azokban a régiókban, amelyek egyaránt szenvednek mind a belvíz mind az aszály következményeitől. A támogatást elnyert projektek komplex megközelítés alkalmazásával kell, hogy megfelelő választ adjanak mindkét problémára, a javasolt megoldások a víz kezelési megoldások széles spektrumát figyelembe véve költség-hatékony beavatkozások legyenek. A javasolt projekt eredménye révén újabb területeken is legyen elérhető vízforrás, és egyidejűleg a víz elfolyás kisebb mértékű legyen. Jelen pályázati felhívás keretében mind az előkészületi, mind a fizikai infrastruktúra létrehozására irányuló tevékenységek támogathatóak, amelyek a vízellátással és csatornázással kapcsolatos problémákat holisztikusan és környezetbarát módon kívánják kezelni (pl. figyelembe veszik az öntözéssel összefüggő sótartalom növekedést a talajban). Infrastrukturális építési tevékenységek esetén az eredmény objektum legyen alkalmas víztározásra, szükség esetén korlátozott mennyiségű extra víz mennyiség befogadására is. 8

9 A javasolt intézkedések lehetnek mind előkészítő jellegű tevékenység, mind maga a fizikai infrastuktúraépités azzal a céllal, hogy mind a belvíz, mind az aszály kezelés feltételei javuljanak. A projekt legyen fenntartható hosszú távon, a fenntartás költségei a projekt költségvetés terhére csak a projekt időtartama alatt számolhatók el. A projekt maximálisan használja ki a fenntarthatóságból adódó előnyöket, és hozzá kell járulnia a régióban élő emberek megélhetési feltételeinek javulásához. Azok a projektek, amelyek a megvalósítás során vagy azt követően csökkentik a gazdasági és környezetvédelmi költségeket az érintett lakosság számára, előnyt élveznek az elbírálásnál. A javasolt beavatkozás legyen összhangban a Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseivel és egyéb más a területfejlesztési prioritásokat tartalmazó dokumentumokkal. A pályázó dokumentált tapasztalata a javasolt beavatkozás területén előny lesz az értékelésnél. Ezen túl, támogatást elnyerhetnek olyan projektek, amelyek már elkezdett, de be pénzügyi források hiányában nem befejezett tevékenység folytatására irányulnak. Kockázat menedzsment A pályázatnak tartalmaznia kell egy kockázat kezelő tervet. A tervben részletezni kell a kockázati tényezőket, meg kell becsülni azok jelentőségét és bekövetkezési valószínűségét, és kockázatkezelési tervet kell készíteni a projekt kimenetét befolyásoló tényezők káros hatásának elhárítására. Kommunikáció A Projektgazda kötelessége, hogy a projekt vívmányait és eredményeit bemutassa a nagyközönség számára és ismertesse az EGT támogatás keretében megvalósuló projektet nemzeti, regionális és helyi szinteken. A kommunikáció során az EGT Alap pályázataira vonatkozó arculati elemek használata kötelező. A pályázatnak tartalmaznia kell egy kommunikációs tervet, amely arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet az éghajlatváltozás fontosságára és az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra. A kommunikációs tervnek tartalmaznia kell egy köszönetnyilvánítást az EGT Alap felé és azokat a tervezett tevékenységeket (kommunikációs eszközök, média, nyitó és záró rendezvény, stb.), amelyeken keresztül a projekt eredményeit bemutatja a leginkább érintett célcsoportoknak és a nagyközönségnek. A projekt eredményeinek közzétételét szolgáló tevékenységek (pl. projektnyitó esemény, az információszolgáltatás bármely más formája, sajtótájékoztató stb.) kötelezően megvalósítandóak és a pályázati űrlapon külön feladatként kell bemutatni a tervezett költségekkel együtt. Javasolt egy különálló projekt weblap létrehozása, amelyen a nagyközönség rendszeresen tájékozódhat a projektről és a megvalósítás egyes állomásairól. A weblapot a projekt teljes időtartama alatt működtetni kell. Érintettek: Projektgazda, Projekt Partnerek Költség limit: a projekt elszámolható költségeinek maximum 10 %-a Valamennyi fent felsorolt elem megvalósítása kötelező Elszámolható költségek Az alább felsorolt, projekttel kapcsolatos kiadások számolhatók el a projekt végrehajtása során. További részletek, kritériumok, követelmények az Elszámolhatósági Útmutatóban találhatók, mely alapos 9

10 tanulmányozására felhívjuk minden Pályázó figyelmét Elszámolható közvetlen költségek A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, összhangban a kedvezményezett számviteli politikájával, belső szabályozásával. Továbbá az Elszámolhatósági alapelvek e) pontjában jelzett elkülönített nyilvántartásban nyomon követhető/kimutatható, illetve az ott jelzett általános elszámolhatósági alapelveknek megfelel. Személyi költségek Elfogadható, jól megalapozott indoklás hiányában a személyi költségek aránya a teljes projekt költségvetéséhez viszonyítva nem haladhatja meg a 40%-ot. A kedvezményezett projektgazda/projektpartner által - munkaszerződéssel alátámasztatottalkalmazott munkatárs bruttó bérköltsége és az azt terhelő adók, járulékok számolhatók el személyi költségként, a projektben történő közreműködés arányában. Az adott személy projektben vállalt feladatai a munkaszerződésben, vagy a munkaköri leírásban kell, hogy szerepeljenek. A projektben részt vevő és a kedvezményezett alkalmazásában álló személyeket, illetve a projektben betöltött szerepüket (pl. projektmenedzser, projektasszisztens, pénzügyi munkatárs, szakértő stb.) ismertetni kell a pályázatban, és a költségvetésében. Amennyiben a résztvevők még nem ismertek a pályázat elkészítésének időpontjában, a projektben betöltendő szerepet és az ahhoz tartozó elvárásokat ismertetni kell a pályázatban illetve a költségvetésben. Közalkalmazottak és köztisztviselők díjazása abban az esetben számolható el, ha az a projekttevékenységekhez és nem az alkalmazott jogszabályi kötelezettségeihez és szokásos munkaköri feladataikhoz kapcsolódik. Természetbeni juttatások (cafeteria) elszámolása: az adott jelentési időszakra arányosítva számolhatók el (ahogyan a munkabér) amennyiben: 1. A foglalkoztató szervezet minden alkalmazottja számára biztosítja (Béren kívüli juttatások cafeteria szabályzata tartalmazza), 2. Igazolható a mértéke és a kifizetés ténye (bérjegyzéken szerepel a tényleges cafeteria összege, segédtáblában részletezett, bankszámlakivonattal, pénztári bizonylattal, átadás-átvételi dokumentummal igazolható stb.) Utazás, szállás, ellátás költségei, napidíjak A projekt megvalósításához szükséges belföldi, külföldi utazási, szállási, ellátási költségek számolhatók el az alábbi kritériumoknak megfelelően. A pályázatban feltüntetett, projektben részt vevő és a kedvezményezett alkalmazásában álló személyek utazás, szállás, ellátás költségei napidíjaik. Projekttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása miatt merült fel. Napidíj mértéke: a kedvezményezett projektgazda/partner belső szabályzatainak megfelelően. Külföldi napidíj esetén: belső szabályzatnak megfelelő napidíj+szállásköltség+belföldi utazási költség vehető figyelembe, de ezek együttes összege nem lehet több mint az EU Bizottság által meghatározott napidíjak összegénél. (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm) 10

11 Amennyiben napidíj nem kerül kifizetésre a szállás költség, belföldi közlekedési költség mellett ellátási költsége is elszámolásra kerülhet, számlával igazolható módon, a projektgazda/projekt partner belső szabályzatainak megfelelően. Utasbiztosítás költsége elszámolható. Eszközök beszerzése, költsége Műszaki berendezések, egyéb berendezések, gépek, felszerelések költsége elszámolható, amennyiben: Az eszközbeszerzések költsége a projekttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása miatt merült fel és a pályázatban, illetve a költségvetésében is szerepel. Új/használt eszközök értékcsökkenése elszámolható, de csak a projekt megvalósítási időtartamára vonatkozóan. Az elszámolni kívánt költség arányosítása méltányos, igazolható módszerrel fogadható el. Mértéke a Kedvezményezett számviteli politikájának illetve a hatályos Számviteli törvénynek (jelenleg Évi C. Sztv.) megfelelően határozandó meg. Új/használt eszközök teljes beszerzési összege elszámolható, amennyiben az eszköz a projekt végén üzembe helyezésre kerül és az eszköz használata a projekt zárása után kezdődik és/vagy abban az esetben, amikor az eszköz használata a projekt befejezése után csak és kizárólag a projekt céljaival összhangban álló tevékenységekre korlátozódik. Ebben az esetben a pályázó köteles: - beszerzett eszközökről listát vezetni - a projekt időtartama alatt és a projekt zárásától számított 5 évig a vásárolt eszköz tulajdonjogának fenntartására, a projekt céljaival összhangban álló használatára - projekt időtartama alatt és a projekt zárásától számított 5 évig a vásárolt eszköz káresemények (pl. tűz, lopás, egyéb) bekövetkezése esetére szóló biztosítására, - a projekt keretében beszerzett eszközökre, a projekt zárásától számított 5 éves fenntartási időszakra szükséges pénzügyi forrásokat elkülöníteni (fenntartási alapot biztosítani). A fenntartási alap létrehozásától a REC, konkrétan meghatározott eszközbeszerzések esetében eltekinthet, melyek pontosításáról a felek a támogatási szerződésben rendelkeznek. Amennyiben az eszköz bérleti költsége igazolhatóan költséghatékonyabb, mint az eszköz beszerzése, a projekt záró-dátumáig felmerült bérleti költség elszámolható. Eszköz lízingelésének költsége elszámolható, amennyiben projekt záró-dátumáig a Kedvezményezett tulajdonszerzése megtörténik. Az eszközökön a Kommunikációs útmutatóban jelzett arculati elemeket meg kell jeleníteni. Fogyóeszközök, kellékek költsége A hatályos számviteli törvény szerinti értékhatárig egy összegben leírható ( kis értékű ) tárgyi eszközök beszerzése, anyagok, felszerelések, fogyóeszközök és egyéb dologi jellegű kiadások elszámolhatók, ha a projekt végrehajtásához szükségesek, egyértelműen a projekthez rendeltek, és beazonosítottak. További részletek a Beszerzésekre vonatkozó általános szabályok pontban (lásd lejjebb!). Külső szakértők és szolgáltatások költsége A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen külső szakértők és szolgáltatások költsége számolhatók el az alábbi kritériumoknak megfelelően: Külső szakmai szakértők és szolgáltatások költsége: Szakértő projekt menedzser, pénzügyi menedzser, pénzügyi szakértő, könyvelő, jogi szakértő, közbeszerzési szakértő, műszaki 11

12 szakértő, projektasszisztens, kommunikációs szakértő amennyiben a Kedvezményezett alkalmazottai kellő szakértelemmel nem rendelkeznek. Egyéb szolgáltatások költsége: könyvvizsgálat költségei, hatósági díjak, illetékek, projekt részére elkülönített bankszámla költségei továbbá Eszközök beszerzése, költsége 3. bekezdésében jelzett eszközök biztosítási díjai (a projekt záró-időpontjáig megfelelőn, a fenntartási időszakra nem). Építések, felújítások, bővítések költsége Ingatlanon végzett építési, átalakítási, helyreállítási, felújítási költség elszámolható, amennyiben a pályázati kiírásban meghatározott cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, a pályázati kiírásban és a pályázati formanyomtatványban is szerepel. A beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan: - A beruházással érintett ingatlannak a projektet megelőzően már a Projektgazda tulajdonában kell lennie. - Az ingatlant semmiféle kötelezettség (pl. jelzálog, szennyezés által okozott kár) nem terhelheti. - A projekt keretében épített, felújított ingatlant a projekt zárását követő 5 évig nem lehet eladni, bérbe adni, jelzáloggal megterhelni. Az ingatlant projekt céljaival összhangban kell használni. Elszámolható költség továbbá a tereprendezés, építés, átalakítás, bővítés kivitelezése, melynek eredménye önmagában alkalmas valamely műszaki funkció betöltésére A felújítási költség mértéke nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható közvetlen költségének az 50%-át. Amennyiben a felújítással érintett területet vagy annak egy része szolgalmi joggal terhelt, a szolgalmi jog tulajdonosa hozzájárulásának beszerzésével és az Alapkezelő hozzájárulásával valosítható meg a beruházás. Beszerzésekre vonatkozó általános szabályok Azon beszerzések esetében, ahol nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, illetve a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok alatti és a beszerzés Bruttó Eurónak megfelelő vagy magasabb, ott a szállító kiválasztásához legalább három, három hónapnál nem régebbi, egyező tárgyú, összehasonlítható írásos ajánlatot kell bekérni illetve saját belső beszerzési szabályzatainak megfelelően köteles eljárni. Írásos ajánlatnak minősül a nyomtatott, dátumozott hivatalos árlista, árkatalógus is, amennyiben az összehasonlíthatóságot lehetővé teszi. Azon beszerzések esetében, ahol a kedvezményezett, a közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (jelenleg évi CVIII. Törvény továbbiakban Kbt.) szerint ajánlatkérőnek minősül, illetve amennyiben a megítélt támogatás mértéke eléri az elszámolható költségek 50%-át, úgy a támogatott projekt megvalósításával összefüggésben felmerülő beszerzéseit a Kbt. rendelkezései szerint köteles lefolytatni. A közbeszerzési törvényben foglaltak betartása a Kedvezményezett felelőssége. Az ajánlattevő nem lehet a projektben szereplő partner. 12

13 A nettó 500 ezer forint támogatástartalmú számlákhoz kapcsolódóan a kedvezményezett és a szállító/szolgáltató között írásbeli megrendelőt kell kiállítani vagy szerződést kell kötni, mely tartalmazza többek között a feladat ellátás tárgyát és a teljesítés feltételeit Elszámolható közvetett költségek Közvetett költségek azok az általános költségek, melyek közvetlenül nem rendelhetők a projekthez, de az elszámolható közvetlen költségekkel kapcsolatosan merültek fel, és a számviteli nyilvántartás alapján beazonosíthatók, indokolhatók. Ilyenek például az irodabérleti díjak, közüzemi költségek (fűtés-, víz-, elektromos áram és szolgáltatások költségei, posta, irodaszerek, telefon, fax költségek) Közvetlen elszámolható költségeket nem tartalmazhatnak! A projektre elszámolt közvetett költségeknek a kedvezményezettnél felmerült összes közvetett költséghez mérten, arányos, méltányos hányadot kell képviselniük, nem haladhatják meg az elszámolható személyi költségek 25%-át. REC az elszámolást felülvizsgálja, és projektenként egyedileg dönt az elszámolt költségek jogosultságáról. Közvetett költségek megállapítása az alábbi módon történik. A választott módszertől a projekt életciklusa alatt eltérni nem lehet: A) Közvetlen megállapítható a könyvelés analitikájából A Kedvezményezett könyvelési rendszere alkalmas a projektre elszámolt tényleges közvetett költségek elkülönítésére, egyértelműen beazonosíthatók a könyvelés analitikájából. B) Projektmunkaóra alapján: Projektmunkaóra/riport periódus Összes produktív munkaóra /riport periódus Összes produktív munkaóra/riport periódus = (törvényes munkanapok/riport periódus+fizetett munkaszüneti napok/riport periódus)* összes alkalmazott munkavállaló munkaszerződésében rögzített napi munkaórája (8 órás, 6 órás stb.). Az elszámolási jelentések tartalmazzák a közvetett költségek kalkulációs segédtábláját, és útmutatóját. C) Általány alapján Közvetlen költségek eszközök beszerzési költségével és külső szakértők és szolgáltatások költségével csökkentett összegének maximum 10%-a Tervezett és megvalósult költségek közötti különbség, költségvetés módosítások A már elfogadott költségvetés fő sorai (költségkategóriái) között 5%-os mozgás engedhető meg, mely minden jelentési periódusban vizsgálandó. Az 5% feletti eltérésekre a beszámolási jelentésekben tömör, írásos magyarázat szükséges. Amennyiben a REC úgy ítéli meg, költségvetés módosítást indítványozhat. 13

14 2.5. Kötelező eredmény indikátorok A projekt sikerességének mérőszámokkal való értékeléséhez a projekteknek kötelezően eredmény indikátorokat kell meghatározniuk. A pályázóknak indikátorokat kell javasolniuk a jellemző mérőszámmal együtt. Lehetséges indikátorok például az alábbiak: Minimális cél Mértékegység Eredmény indikátor Érintett lakosság Indikátor leírása Emberek száma, akiknek javult a megélhetése a projekt eredményének következtében száz ember Megtakarított/visszatartott víz mennyisége A projekt eredményeként megtakarított ivóvíz vagy öntözésre szánt víz mennyisége Köbméter Terület nagysága, ahol a Terület kiterjedése, amelyen a vízvisszatartó kapacitás vízvisszatartási kapacitás nagyobb lett a projekt hatására javult Terület nagysága, ahol a belvizek kezelésének kapacitás javult Terület kiterjedése, amelyen a belvíz kezelése sikeresen megoldott a projekt hatására Terület nagysága, ahol az Terület kiterjedése, amelyen az öntözési kapacitás öntözési kapacitás javult növekedett a projekt hatására ha ha ha Magas célszámok megadását javasoljuk. A Projektgazdák felelnek a megadott indikátorok mérőszámainak eléréséért. Az indikátorok mérhetők legyenek a projekt végrehajtásának teljes időtartama alatt illetve a fenntartás periódusa alatt. 3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 3.1. A támogatás összege és mértéke Jelen pályázatban a rendelkezésre álló teljes keretösszeg EUR, amelynek forrása az EGT Finanszírozási Mechanizmus A pályázat keretében az igényelhető támogatás összege projektenként minimum EUR maximum EUR. A támogatás összege a szerződésben euróban lesz meghatározva és a kifizetés is euróban történik. A 14

15 pályázónak a költségvetést és az igényelt támogatás összegét euróban kell megadnia. Elszámolásokban használatos Euróra történő átváltási módszer: Az elszámolásokban a felmerült és kifizetett költségeket is euróban kell feltüntetni. A nem euróban felmerült költségek (forint, és más külföldi pénznem) euróra történő átváltása a következő módszerrel lehetséges: A pénzügyi teljesítés havában érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyam: A maximálisan igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes projekt költség 85%-át Önerő biztosítása Az önerő a projekt finanszírozásában az elszámolható költségekre igényelt/megítélt támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak/kedvezményezettnek kell biztosítania. A Projekthez biztosítandó önerő minimális mértéke a projekt teljes elszámolható költségének 15 %-a. Az önerő a kedvezményezett saját forrásából és idegen forrásból tevődhet össze. Az önerő rendelkezésre állásának biztosítására a Projektgazda, partnerségi megállapodás alapján a Projekt Partner az alábbiak szerint vállalnak kötelezettséget: - önkormányzat költségvetési előirányzata - költségvetési szerv költségvetési előirányzata (Az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata a saját forrás biztosításáról. - Nyilatkozat és 30 napnál nem régebbi bankkivonat másolat az önerő meglétéről. - bankkölcsön Az önerő rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozattal, míg támogatói döntés esetén a támogatási szerződés megkötését megelőzően az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott módon és formában kell igazolnia. Nem-kormányzati, civil szervezetek, valamint társadalmi partnerek esetén az önerő legfeljebb 50%-a biztosítható az önkéntes munka természetbeni hozzájárulásként való beszámításával. A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. (5) bekezdésével összhangban a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni. Az ily módon számított természetbeni hozzájárulás értékéről a pályázó/kedvezményezett szervezet vezetőjének nyilatkozata szükséges Biztosítékok A kedvezményezett köteles biztosíték nyújtására annak érdekében, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése biztosított legyen. Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, amely tartalmazza a pénzügyi fedezethiány miatt 15

16 nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést (inkasszó) a projekt fenntartási időszakáig. A biztosíték értékének fedeznie kell legalább a folyósítandó támogatás ideértve az előleg összegét. A támogatási összeg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosíték a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre áll. Támogatói döntés esetén a kedvezményezett a felhatalmazó nyilatkozatot legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig köteles benyújtani Támogatás folyósítása Kifizetés igénylést kizárólag Projektgazda nyújthat be. A Projektgazda által benyújtott kifizetés igénylés tartalmazza a Projekt Partnerek beleértve a donor projekt partnerek által elszámolni kívánt költségeket, és az azokat alátámasztó dokumentumokat is, melyek részletezése az Elszámolhatósági Útmutatóban található. Minden jelentéshez csatolandó alátámasztó/igazoló dokumentum: Minden Ft feletti támogatástartalmú számla és kapcsolódó dokumentum (megrendelő, szerződés, kifizetést igazoló dokumentum, Bruttó 5000 euro feletti beszerzés esetén 3 árajánlat, közbeszerzési dokumentumok stb.) másolata az időközi és a záró jelentésekkel együtt a REC-hez küldendő. Helyszíni ellenőrzés esetén a Projektgazda késedelem nélkül biztosítja a monitorhoz, könyvvizsgálathoz, értékeléshez szükséges hozzáférést. Donor projekt partner esetében a donor projekt partner által megbízott független könyvvizsgáló által kiállított, angol nyelvű jelentés benyújtása szükséges. A jelentésben a könyvvizsgáló nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban szereplő költségek a szabályzatokkal és a Donor partner országának jogszabályaival és számviteli szabályaival, valamint a pályázati felhívással összhangban vannak. A kifizetési kérelmeket a REC ellenőrzi, igazolja és engedélyezi. Előfinanszírozás. Lehetőség van előleg igénylésére, illetve projekt megvalósítása során is igényelhető a jövőbeni, várható költségek fedezését szolgáló támogatás. Az előleg maximum a támogatási összeg 20%-a lehet. Folyósítása XX munkanapon belül történik, attól a naptól számítva, mikor a REC mindkét fél által aláírt szerződést megkapta. Az év közbeni pénzügyi jelentésekkel együtt igényelhető a projekt megvalósítása során a jövőbeni, várható költségek fedezését szolgáló támogatás, szintén előlegfizetési kérelem alapján. A kedvezményezett köteles a projekttel kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására és a támogatás fogadására elkülönített alszámlát vagy külön bankszámlát nyitni. Ennek megfelelően az elkülönített alszámla vagy külön bankszámla nyitásának és vezetésének költségei elszámolhatóak. Utolsó kifizetés A támogatás utolsó 10%-a a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása után kerül folyósításra. A záró jelentést legkésőbb a projekt befejezését követő 90 napon belül kell a Kedvezményezettnek benyújtania. 16

17 A végső kifizetés előtt a projektgazda köteles egy független könyvvizsgáló által hitelesített végső pénzügyi audit riportot a REC számára biztosítani. 17

18 4. FORMAI INFORMÁCIÓK 4.1. Pályázatok benyújtásának módja, helye, határideje A Pályázat benyújtásának határideje november 30. A pályázat benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell az Alapkezelő program honlapon: A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek kitöltése és megküldése elektronikus úton történik. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton, egy eredeti példányban a Projektgazda hivatalos, a bejegyzéssel megegyező, cégszerű aláírásával ellátva ajánlott küldeményként el kell juttatni az Alapkezelőnek. A pályázati űrlap kitölthető angolul vagy magyarul. Ha a pályázó a magyar nyelvet választja, akkor egy részletes angol nyelvű összefoglalót is mellékelni kell a projektről. A mellékletek nyelve lehet angol vagy magyar. Az elektronikus úton a pályázati anyagot a csatolmányokkal együtt az XXXXX címre kell elküldeni legkésőbb november :00 óráig doc, xls vagy pdf formában. Postai úton, ajánlott küldeményként a pályázatot legkésőbb november :00 óráig kell feladni (postai bélyegző dátuma) és az alábbi címre kell beküldeni: Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 2000 Szentendre, Ady Endre u. 9-11, Magyarország EGT Alap Minta projektek Pályázatok személyes és futárszolgálaton keresztül történő benyújtására nincs lehetőség. A pályázatokat akkor tekintjük benyújtottnak, ha mind a nyomtatott, mind az elektronikus változatot a pályázó időben elküldte. Csatolmányként az alábbi dokumentumokat kell a pályázathoz mellékelni: 1. A megadott (formanyomtatványokon) űrlapon feltüntetett adminisztratív és pénzügyi dokumentációk Kötelező 2. Partnerséget igazoló szándék nyilatkozat Kötelező 3. Célrendszer Kötelező 18

19 4. 5. Részletes költségvetési terv 4 havi bontásban, harmonizálva a tevékenységekkel a megadott űrlap szerint Közbeszerzési, beszerzési terv, árajánlatok vagy árlista a költségvetésben feltüntetett költségek igazolására (piaci árnak megfelel az igényelt támogatás) Kötelező Kötelező, ha a költségvetési elem a z állami közbeszerzési határértéket meghaladja 6. Földhivatal által kiadott tulajdonlap (30 napnál nem régebbi) és egyéb dokumentumok, amelyek föld tulajdonjogával kapcsolatosak Kötelező, ha a projekt ingatlanon történő tulajdon fejlesztésével kapcsolatos, pl. építés vagy rekonstrukció Tervezési költségbecslés De minis nyilatkozat Kötelező, ha a projekt épület építést vagy rekonstrukciót tartalmaz Kötelező, ha valamely partner csak de minimis segélyt kaphat 9. Résztvevő szakértők életrajza (CV) Kötelező 10. Organigram (projekt menedzsment szerkezete) Kötelező Kockázat kezelési terv 11. Kötelező Várható eredmények listája időbeli Kötelező 12 bontásban 13. Kommunikációs terv Kötelező 14. Egyéb dokumentumok Opcionális A csatolmányok mérete összesen nem haladhatja meg az 500 MB-t További információk és elérhetőségek A jelen pályázati feltételekkel, tudnivalókkal és az Ellenálló képesség növelése az éghajlatváltozás hatásaival szemben programmal kapcsolatban információk az alábbi honlapon érhetők el: A szükséges mellékletek, mint útmutatók, dokumentumok és űrlapok erről a honlapról tölthetők le. További információk kérhetők a REC ügyfélszolgálatától az alábbi elérhetőségen: Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ 2000 Szentendre, Ady Endre u. 9-11, Magyarország telefon: +36XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 19

20 Tárgy/hivatkozás: HU04-C3 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag a benyújtási határidő lejártát megelőzően legalább 10 nappal megküldött kérdések megválaszolását garantáljuk. 5. A PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat a REC, mint Alapkezelő látja el. Az Alapkezelő Értékelő Bizottságot hoz létre, amely ajánlásokat fogalmaz meg az Alapkezelő számára a támogatásra javasolt projektekre vonatkozóan. Az Értékelő Bizottság legalább három, az adott témában jártas szakértőből és a civil szervezetekkel kapcsolatban tapasztalattal rendelkező személyből áll. A döntés-előkészítés folyamata az alábbi lépésekből áll: befogadási kritériumok ellenőrzése formai ellenőrzés szakmai értékelés döntéshozatal A pályázat kiválasztása a pályázat benyújtási határidejétől számított 120 napon belül lezárul, ide nem értve a pályázó által az esetleg hiánypótlásra, tisztázó kérdések megválaszolására igénybe vett időt Befogadási kritériumok ellenőrzése Az Alapkezelő ellenőrzi, hogy a pályázat alkalmassági kritériumai teljesülnek-e. Ha az alábbi kritériumok közül valamelyik nem áll fenn, a projekt nem kerül értékelésre: a Projektgazda és/vagy a projekt partner a támogatásra jogosultak közé tartozik; a felhívásban megadott határidőig a megfelelő aláírással ellátott nyomtatott pályázatot benyújtották; az elektronikus pályázati csomagot a felhívásban megadott határidőig ben benyújtották; nyilatkozat az aláírási címpéldánynak megfelelően került aláírásra; az igényelt támogatás összege megfelel a felhívás szerint adható minimális és maximális támogatási összegnek; a projekt megvalósításának időtartama és a megvalósítás záró dátuma megfelel a pályázati felhívás szerinti határidőnek; a projekt végrehajtását semmilyen tulajdont érintő korlát ne befolyásolja. A benyújtást követően az Alapkezelő ellenőrzi a pályázat befogadási kritériumoknak való megfelelést. Ennek határideje a postai úton benyújtott pályázat beérkezésétől számit ott 10 nap, amely indokolt esetben 10 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a pályázat nem felel meg a befogadási 20

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C3 2013 kiírás

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató

Elszámolhatósági útmutató Regionális Környezetvédelmi Központ - Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz HU-04 Elszámolhatósági alapelvek Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz/adaptation

Részletesebben

HU09 1 PÁLYÁZAT. Program neve: iránya: Program kódja:

HU09 1 PÁLYÁZAT. Program neve: iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok szakmai 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program Kétoldali kapcsolatok

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23.

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Partneri Jelentés készítése Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Az első szintű ellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Együtt a sikeres projektzárásért!

Együtt a sikeres projektzárásért! Együtt a sikeres projektzárásért! OTP Hungaro-Projekt Kft. bemutatása, feladatai Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az OTP Bankcsoport tagja. Tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok.

III. A pályázat benyújtására jogosultak neve és címe Pályázatot nyújthatnak be a Njtv. 117. -a szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghívásos pályázati felhívása országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 2012. évi támogatására (Kategória kódja: NEMZ-ORSZ-12) A Közigazgatási

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16.

Gyakran felmerülő, általános problémák. dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Gyakran felmerülő, általános problémák dr. Vábró László, projektmenedzser BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2011. február 16. Küldés gomb - SOLID rendszerben elküldeni. Hiba: utólagos, visszamenőleges

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Tempus Közalapítvány másrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Előkészítő látogatásokra EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj Program projekt keretében Nyilvántartási szám: Főv. Bír.

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

Civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) Civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi

Részletesebben

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Program keretében Felhívás: A Nemzeti Adaptációs Térinformatikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Elszámolható költségek Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2008. július 7. Jogszabályi háttér Nemzetközi (EU) szabályozás (2008-2013) 2007/815/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.C-12/2

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.C-12/2 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép- Magyarországi Régióban TÁMOP-2.1.3.C-12/2 Alapvető cél: Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben