1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához"

Átírás

1 Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító 2. Tanító 3. Tanító 4. Tanító, művelődés szervező képzési területtel Közoktatási vezető szak /szakvizsga/ 5. Tanító Tanulási zavarok prezentív pedagógiája /szakvizsga/ 6. Tanító, testnevelés képzési területtel 7. Tanító 8. Magyar nyelv és irodalom könyvtár szak, Tanfolyam a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre 9. Biológia technika szak Osztálytanító, főnök, munkaközösség vezető Osztálytanító, igazgatóhelyettes, matematika szakkör, felzárkóztató, SNI tanulók fejl. órái Osztálytanító (magyar) Biológia technika tanítása 10. Német angol szak Osztályfőnök, angol nyelv tanítása, modul angol 11. Fizika- technika Osztályfőnök, fizika és szaktanfolyam a nem technika tanítása szakrendszerű oktatásban való részvételre 12. Magyar nyelv és irodalom Osztályfőnök, magyar nyelv történelem szak Tanfolyam a és irodalom történelem nem szakrendszerű oktatásban való részvételre 13. Informatika könyvtár szak; Osztályfőnök, Informatika, Tanfolyam a nem hon és népismeret tantárgy 1

2 szakrendszerű oktatásban való részvételre 14. Magyar nyelv és irodalom könyvtár szak; Tanfolyam a nem szakrendszerű oktatásban való részvételre 15. Biológia- technika-németkönyvtár szak; 16. Matematika-kémia szak 17. Földrajz- testnevelés szak (egyetem) 18. Matematika- testnevelés szak (egyetem) 19. Orosz testnevelés szak Közoktatási vezető szak Kistérs. tanügy igazgatási szakértő szak. 20. Földraj rajz szak tanítása Osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom tanítása Az angol nyelv tanítása, modulangol A matematika, kémia tanítása Foci sportkör Földrajz és testnevelés tanítása, tömegsport Matematika tanítása Etika tanítása, szivacskézilabda sportkör A földraj és rajz tantárgyak tanítása 2. A -oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 1. Érettségi iskolatitkár 2. Nyolc általános iskola Takarító 3.Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve Év Szövegértés Matematika (456;524) 513 (482;535) 475 (439;514) 570 (534;605) (456;515) 450 (422;477) 477 (453;509) 450 (429;473) 4.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Év évf. 8. évf. 2008/ / Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Tanítási év Végezett tanulók Nem tanult tovább Továbbtanulók megoszlása gimnáziumban szakközépiskolában szakiskolában 2009/ fő 23 fő 10 fő 6 fő 7 fő 2

3 6.Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége a.) Szakkörök tanévben működő szakkörök: Számítástechnika szakkör Angol nyelvi szakkör Magyar nyelvi előkészítő Matematika feladatmegoldó szakkör Praktika szakkör Fizika szakkör Énekkar b.) Mindennapos testedzés lehetőségei A mindennapos mozgás, sportolás lehetőségét biztosítják az órarend szerinti minden tanulót érintő testnevelés és néptánc órák, a látogatható tömegsport foglalkozások és labdarúgó edzések, az Országos Gyermeklabdarúgó Szövetség által meghirdetett labdarúgó program, a szivacskézilabda edzések. Hétfő Kedd Szerda csütörtök péntek 1-2. Tánc szivacskézilabda Labdarúgó edzés Tánc óra Labdarúgó edzés 3-4. szivacskézilabda Labdarúgó edzés Táncóra Labdarúgó edzés 5.-6 Labdarúgó edzés Tömegsport óra 7-8. Tömegsport óra Labdarúgó edzés Tömegsport óra Tömegsport óra 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata A házi feladat célja: - újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; - készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; - önálló kutatómunkát végezni valamely témában; - alkotómunkát végezni valamely témában. Elvek: Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 4-6 órája van, és minden órán tűznek ki számára kötelezően megoldandó feladatot. Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek 3

4 elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes.) A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni kell. Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint: meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el; Az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat kitűzése, stb.) Az önálló kutatómunkát, kiselőadást a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését - a befektetett munka arányában - jutalmazni kell. Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos. A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése), az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. ( Részlet az iskola Pedagógiai Programjából ) 8. Iskolai tanév helyi rendje Intézményünk Munkatervét az érvényben lévő jogszabályok előírásai szerint készíti el a hagyományoknak megfelelően. A Munkaterv tartalmazza a kötelező formai elemeket. A. A tanév helyi rendjének meghatározása A tanév kezdő és befejező időpontja a 2010/2011. tanévben: A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. (szerda) Az első félév vége: január 14. (péntek) Értesítési kötelezettség az 1. félév eredményéről: január 21. A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: június 15. (szerda). A tanítási napok száma: 183 nap A szünetek kezdő és befejező időpontja, időtartama Az őszi szünet: november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő) A téli szünet: december 22.-tól január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő) 4

5 A tavaszi szünet: április 21-tıl április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). B. A szorgalmi idő alatt a testület a tanév helyi rendjében általános iskolában és az óvodában öt pedagógiai munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel november 16: nevelési értekezlet december 20-tanítás nélküli munkanap április 20. nevelési értekezlet május 27. péntek DÖK nap december 21-e ledolgozása: december 18- szombaton C. A nemzeti, helyi intézményi megemlékezések, ünnepek időpontjai augusztus 31. hétfő Tanévnyitó ünnepély október 6. kedd Aradi vértanúk napja - megemlékezés október 22. péntek Megemlékezés az os októberi forradalomról december 9. Mikulás Nap december 18. Karácsonyi Ünnepély február 18. Farsang március 11. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról június 18. Ballagás D. Nevelőtestületi értekezletek időpontjai és témái c augusztus 23. Tanévnyitó megbeszélés d szeptember 20. Tanévnyitó értekezlet e október 19. Nevelőtestületi munkaértekezlet f november 8. Nevelőtestületi munkaértekezlet g november 20. Nevelési értekezlet h december 8. Nevelőtestületi munkaértekezlet i január 17. Osztályozó értekezlet, Munkaértekezlet j január 31. Félévi értékelő értekezlet k március 7. Nevelőtestületi munkaértekezlet l április 4. Nevelőtestületi munkaértekezlet m április 20 Nevelési értekezlet n május 2. Nevelőtestületi munkaértekezlet o június 15. Osztályozó értekezlet p június 24. Tanévzáró értekezlet 5

6 A tantestület szakmai munkacsoportjainak értekezleteit saját munkatervük tartalmazza. E. Szülői értekezletek, szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás a szeptember Osztály szülői értekezletek b szeptember 29. Iskolai szülői szervezet alakulása c november 30 Iskolai összevont fogadóóra d február Osztály szülői értekezletek e február 7-12 Nyílt hét Pedagógusok egyéni fogadóórájáról a tájékoztató füzetben, az iskolai faliújságon adunk tájékoztatást. F. Iskolai rendezvények, programok szeptember 24. Kerékpártúra október 8. Budapest magyar válogatott labdarúgó mérkőzésének megtekintése október 17. Budapest Széchenyi nyomában kirándulás október 29. DÖK szüreti bál november 12. Tisztasági nap november 19 NON- stop vetélkedő november 27. Iskolabál december 17. Karácsonyi projekt nap december 16. Karácsonyi koncert január 21. Kultúra napja kiállítás február 7-21 Fényes Diáknapok március 22. A víz VILÁGNAPJA (Kiállítás) április 9. A költészet napja /kiállítás/ április 17. Túranap április 20. Anyák napi megemlékezések május 27. Gyermeknap június 3. Trianoni Emléknap Kiállítás G. Éves diák-közgyűlés időpontja Az éves diákközgyűlést a június 16-án tartjuk meg. H. Fakultatív hit- és vallásoktatás megszervezése Iskolánkban a református és római katolikus egyház hitoktatója jelentették be igényüket hittan órák tartására. A foglalkozások megszervezésében segítséget adtunk, tantermet biztosítunk. A foglalkozások időpontját az órarend tartalmazza. I. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja A vizsgálatot az iskola test tanárai végzik a pedagógiai program szerint J. Tanulmányi versenyek Jegyzéken kívüli versenyek: Apáczai Kiadó versenyei, Körzeti rendezésű 6

7 sportversenyek. K. Riadó próbák A tűz- és bombariadó próbát két alkalommal tartunk az iskolában: szeptember és április hónapban. Az iskola kiemelt nevelési-oktatási feladatit, főbb pedagógiai, minőségirányítási célkitűzéseit a tanévnyitó testületi értekezlet jegyzőkönyve tartalmazza. A minőségirányítási csoport, a munkaközösségek külön munkaterv szerint működnek.. 9. Iskolai ok száma, illetve az egyes okban tanulók létszáma Osztályok a 7.b 8.a 8.b tanév Iskolaotthon/ tanuló- Tanulószoba szoba tanév

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben