A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet. Piackutatás kérdőívének feldolgozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet. Piackutatás kérdőívének feldolgozása"

Átírás

1 A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Piackutatás kérdőívének feldolgozása Kutatásmódszertan Készítette: Bartos Edina Oktató tanár: Éliás Zsuzsanna Tartalomjegyzék 1

2 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás és célkitűzés Kutatási terv Hipotézisek Alapfogalmak értelmezése A kutatás módszertana.. 2. A kutatás eredménye. 3. Összegzés 4. Felhasznált irodalom.. 5. Melléklet. 2

3 1. Bevezetés Mielőtt valaki üzleti vállalkozásba kezd, vagy tovább szeretné fejleszteni meglévő vállalkozását, elemeznie kell az ötletet és részletes kutatást kell végezni. Az üzleti terv a vállalkozásról alkotott jövőképet tartalmazza. Az üzleti terv önmagában nem garantálja a sikert, a kockázatokat nagymértékben csökkenthetjük általa. Ezért kell minden vállalkozásnak üzleti tervvel rendelkeznie, de különösképpen fontos ez, amikor új vállalkozásba kezdünk, vagy meglévő tevékenységeinket kívánjuk átalakítani, bővíteni. A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet piaci alapokon működő üzleti vállalkozás. Mint minden ilyen vállalkozásnak a PROMO szociális szövetkezetnek is szüksége van az üzleti terv elkészítésére. Mivel a piac és annak szereplői folyamatosan változnak ezért az üzleti terv egyes részeit is többször át kell dolgozni, új és frissebb adatokkal kell ellátni. A jól megírt üzleti terv a jól működő vállalkozás alapja. Ahhoz, hogy ez sikerüljön elengedhetetlen a jó piackutatás majd az azt követő, hozzá szorosan kapcsolódó piacelemzés. A piackutatás leírja az általános környezetet, meghatározza a potenciális vásárlókat és a versenyt. Ez a kutatás abban segít, hogy jobban átlássuk az általunk vizsgált vállalkozást, és ez képezi a pénzügyi elemzés és a vállalkozás belső működésének az alapját is. A piackutatás a következő kérdésekre kíván válaszolni: - Kell az embereknek a termékünk vagy szolgáltatásunk? 3

4 - Kell az embereknek a termékünk vagy szolgáltatásunk akkor, ahol, ahogyan és amennyiért nyújtani kívánjuk? - Lesz-e elég megrendelésünk (tehát bevételünk) ahhoz, hogy kitűzött üzleti célt megvalósítsuk? A piackutatás következő lépése a piac elemzése. Hogyan elemezzem a piacomat? A piac elemzéséhez először össze kell gyűjteni a megfelelő információkat. Mélyreható kutatásokat kell végezni, ide tartozik a személyes találkozások, interjúk készítése. Így juthatunk kellő információhoz versenytársainkról, potenciális vásárlóinkról. Így alkothatunk teljes képet arról a piacról, amibe szeretnénk belépni, vagy amiben már működünk. A piackutatás és a piac elemzése nem fog tudományosan pontos válaszokat adni. Sok minden függ az adatok értelmezésétől, elemzésétől, de ha a kutatás elemeit logikusan egymásra építjük, és megfelelő mennyiségű adatot gyűjtünk, ez az elemzés lesz az egyik legfontosabb része a kutatási munkának. Ezekre az eredményekre épül a működés, a marketing és a pénzügyi terv is. A begyűjtött adatok fontos információkat fognak adni a későbbi bevételek alakulásáról is. Menynyit kérhetsz el a termékért/szolgáltatásért? Mennyi vásárlóra számíthatsz? Mennyien lesznek hajlandóak fizetni ezért a szolgáltatásért? A piackutatás folyományaként ez a folyamat a találgatás fázisból kilépve alátámasztott stratégiai döntésekhez vezethet Témaválasztás és célkitűzés 4

5 A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet induláskor pályázati forrás segítségével valósította meg piacra lépését. A jelenleg támogatás lejárta után a szövetkezetnek új üzletpolitikát kell kialakítani. Ennek érdekében új üzleti terv készítése a feladat. Ennek részeként újból meg kell vizsgálnunk a jelenleg működő piacot, és az azon jelenlévő piaci szereplőket. Célkitűzésünk, hogy a meglévő széleskörű komplex szolgáltatásainkra megtaláljuk a potenciális vásárlókört. Megismerjem a piaci szereplők igényét a tekintetben, milyen célból vennék igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat. Mik azok a befolyásoló tényezők, amik a döntéseiket irányítják. A célom továbbá, hogy a most elsajátított SPSS Statisztikai program ismereteit minél jobban elsajátítsam, segítségével a későbbiekben az elemző munkákat (piacelemzés, pénzügyi elemzés, versenytársak elemzése) hatékonyabban végezzem Kutatási terv 1. A kutatási terv címe: A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Piackutatás kérdőívének feldolgozása. 2. A kutatás helyszíne: Nyugat-Dunántúl 3. A kutatás időtartama: április-május 4. A kutatást végzi: Bartos Edina 5. A kutatás egységei: Vállalkozások, szervezetek 6. A kutatás jellege: Piacelemzés SPSS program segítségével 7. A kutatás célja: A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet 5

6 célpiacának megkeresése és elemzése. A szövetkezet szolgáltatásai iránti kereslet vizsgálása. A kutatásmódszertan elméleti és az SPSS statisztikai program gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. 8. A munkavégzés fázisai: 1. hét: kutatásmódszertan elméletének elsajátítása 2. hét: kutatási terv elkészítése, kérdőívszerkesztése 3. hét: kérdőív elküldése interneten kitöltetése személyesen 4. hét: kérdőívek kitöltetése személyesen, interneten visszaérkezett kérdőívek nyomtatása 5. hét: adatok feldolgozása, SPSS statisztikai program segítségével rögzítése 6. hét: elemzés és kutatási jelentés készítése 1.3. Hipotézisek - A szövetkezet számára a mikró-, kis- és középvállalkozások jelentik a potenciális ügyfelet. - Minden vállalkozásnak szüksége van marketing nyilvánosságra. - A hangfelvétel- és videofelvétel készítést külsős céggel végeztetik a vállalkozások - Szolgáltatásainkat külső PR, üzleti célok elérése érdekében valamint a pályázatban előírt nyilvánosság megteremtése érdekében választanák. 6

7 - Nagyban befolyásolja a megrendelőket az ár és a minőség, legkevésbé pedig a fizikai elhelyezkedés Alapfogalmak értelmezése Mikró vállalkozás: 10 fő alatt a foglalkoztatottak száma Kis- és középvállalkozás: fő között a foglalkoztatottak száma Iparági szolgáltatási terület: A KSH különböző kategóriákba sorolja a vállalkozásokat, azok tevékenységei alapján. PR: Kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció és kapcsolatok tudatos szervezése, melynek célja az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése, fenntartása. Pályázat nyilvánossága: A pályázatok nyerteseinek a pályázat előírja a nyilvánosság előtt való megjelenést különböző feltételekkel A kutatás módszertana Az üzleti terv elkészítésének határideje meghatározta a gyorsaságot ezért a kérdőíves lekérdezést választottuk. A megkérdezettek nagyobb része a szövetkezet munkatársinak és tulajdonosainak eddigi ügyfelei közül illetve azok látóterébe tartozó vállalkozások közül kerültek ki. A kutatás leíró, részben magyarázó jelleg, prospektív azaz előre mutató jellegű. A kutatás feltáró jellegű, további vizsgálatok lehetőségét tartalmazza. A minta elemszáma alacsony ezért további lekérdezések szükségesek, de a szükséges javításokkal, amelyek a lekérdezések folyamán felmerültek. 7

8 Az alapsokaság: vállalkozások, szervezetek A minta elemszáma: 27 A kiválasztás módszere: kényelmi Az adatgyűjtés időtartama: 2012.április-május Az adatgyűjtés módja: A mintavétel jellege: kérdőíves megkérdezés (személyes, internetes) nem reprezentatív 2. Kutatás eredménye A szervezet típusa Frequency vállalkozás 19 70,4 70,4 70,4 költségvetési szerv 2 7,4 7,4 77,8 nonprofit szerv 6 22,2 22,2 100,0 A vállalkozás mérete Frequency 10 fı alatt 18 66,7 66,7 66, fı között 9 33,3 33,3 100,0 A szervezet székhelye 8

9 Frequency fıváros 1 3,7 3,7 3,7 megyeszékhely 14 51,9 51,9 55,6 város 8 29,6 29,6 85,2 falu 4 14,8 14,8 100,0 A megkérdezett vállalkozások típusát tekintve elsısorban vállalkozások, nonprofit szervezetek és kis része költségvetési szer. Méretük tekintetében kétharmad részben mikro vállalkozások, harmad részben KKV-k. A vállalkozások fele a megyeszékhelyen mőködik, harmada városba. Milyen iparági szolgáltatási területen tevékenykedik a szervezet Frequency élelmiszeripar 1 3,7 3,7 3,7 faipar 1 3,7 3,7 7,4 textilipar 3 11,1 11,1 18,5 kulturális szolgáltatások 5 18,5 18,5 37,0 közlekedési szolgáltatások 1 3,7 3,7 40,7 pénzügyi szolgáltatások 1 3,7 3,7 44,4 turisztikai szolgáltatások 4 14,8 14,8 59,3 egészségügy 1 3,7 3,7 63,0 oktatás 3 11,1 11,1 74,1 egyéb 7 25,9 25,9 100,0 A cég fıtevékenysége Frequency 9

10 kereskedelem 2 7,4 9,1 9,1 oktatás 3 11,1 13,6 22,7 rendezvényszervezés 2 7,4 9,1 31,8 betegápolás, szociális szolg. 3 11,1 13,6 45,5 turizmus 4 14,8 18,2 63,6 média, marketing 4 14,8 18,2 81,8 tudományos tevékenység 1 3,7 4,5 86,4 tanácsadás 3 11,1 13,6 100,0 Total 22 81,5 100,0 Missing System 5 18,5 Total ,0 A megkérdezettek negyede nem tudta besorolni magát az általunk felsorolt tevékenységi körök közé. A további 75% közül Kulturális tevékenységet és turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások vannak nagyobb arányban. A fı tevékenységek meghatározásánál is a túrizmus szerepel legtöbbször a megkérdezettek válaszai között. A következı kérdésben arra kerestük a választ, hogy mely szolgáltatásokat és milyen gyakran vennék igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Hangfelvétel készítés Frequency soha 10 37,0 37,0 37,0 ritkábban 7 25,9 25,9 63,0 évente 6 22,2 22,2 85,2 havonta 3 11,1 11,1 96,3 hetente 1 3,7 3,7 100,0 1 0

11 Videófelvétel-készítés Frequency soha 2 7,4 7,4 7,4 ritkábban 8 29,6 29,6 37,0 évente 10 37,0 37,0 74,1 havonta 6 22,2 22,2 96,3 hetente 1 3,7 3,7 100,0 Rendezvényeken mősorvezetés, konferálás Frequency soha 10 37,0 37,0 37,0 ritkábban 5 18,5 18,5 55,6 évente 9 33,3 33,3 88,9 havonta 3 11,1 11,1 100,0 Kiadványszerkesztés Frequency soha 3 11,1 11,1 11,1 ritkábban 4 14,8 14,8 25,9 évente 12 44,4 44,4 70,4 havonta 6 22,2 22,2 92,6 hetente 2 7,4 7,4 100,0 1 1

12 iratmásolás, sokszorosítás, korrektúra Frequency soha 15 55,6 55,6 55,6 ritkábban 7 25,9 25,9 81,5 évente 1 3,7 3,7 85,2 havonta 1 3,7 3,7 88,9 hetente 3 11,1 11,1 100,0 Marketing nyilvánosság Frequency soha 2 7,4 7,4 7,4 ritkábban 7 25,9 25,9 33,3 évente 10 37,0 37,0 70,4 havonta 8 29,6 29,6 100,0 Kommunikációs- és médiatréningek szrvezése és lebonyolítása Frequency soha 10 37,0 37,0 37,0 ritkábban 11 40,7 40,7 77,8 évente 5 18,5 18,5 96,3 havonta 1 3,7 3,7 100,0 1 2

13 Honlap készítés Frequency soha 5 18,5 18,5 18,5 ritkábban 7 25,9 25,9 44,4 évente 13 48,1 48,1 92,6 havonta 1 3,7 3,7 96,3 hetente 1 3,7 3,7 100,0 Médiareklám-ügyintézés Frequency soha 8 29,6 29,6 29,6 ritkábban 6 22,2 22,2 51,9 évente 8 29,6 29,6 81,5 havonta 4 14,8 14,8 96,3 hetente 1 3,7 3,7 100,0 Televíziósmős Frequency soha 8 29,6 29,6 29,6 ritkábban 7 25,9 25,9 55,6 évente 7 25,9 25,9 81,5 havonta 5 18,5 18,5 100,0 1 3

14 Televíziósmős Frequency soha 8 29,6 29,6 29,6 ritkábban 7 25,9 25,9 55,6 évente 7 25,9 25,9 81,5 havonta 5 18,5 18,5 100,0 Élı internetes közvetítés szervezése, lebonyolítása Frequency soha 13 48,1 48,1 48,1 ritkábban 10 37,0 37,0 85,2 évente 3 11,1 11,1 96,3 havonta 1 3,7 3,7 100,0 Internetes videó-megosztás jelszavas védelemmel Frequency soha 13 48,1 48,1 48,1 ritkábban 5 18,5 18,5 66,7 évente 7 25,9 25,9 92,6 havonta 2 7,4 7,4 100,0 Exkluzív, egyedi reklám- és ajándéktárgyak gyártása, tervezése 1 4

15 Frequency soha 7 25,9 25,9 25,9 ritkábban 8 29,6 29,6 55,6 évente 10 37,0 37,0 92,6 havonta 2 7,4 7,4 100,0 Fényképészet, fotózás Frequency soha 5 18,5 18,5 18,5 ritkábban 6 22,2 22,2 40,7 évente 8 29,6 29,6 70,4 havonta 6 22,2 22,2 92,6 hetente 2 7,4 7,4 100,0 Digitális nyomda Frequency soha 8 29,6 29,6 29,6 ritkábban 7 25,9 25,9 55,6 évente 9 33,3 33,3 88,9 havonta 1 3,7 3,7 92,6 hetente 2 7,4 7,4 100,0 Nagyformátumú nyomtatás 1 5

16 Frequency soha 11 40,7 40,7 40,7 ritkábban 8 29,6 29,6 70,4 évente 7 25,9 25,9 96,3 havonta 1 3,7 3,7 100,0 A szolgáltatásainak évente vagy annál ritkábban vennék igénybe a vállalkozások. Havonta igénybe vett szolgáltatások a videófelvétel-készítés, kiadványszerkesztés, marketing és nyilvánosság valamint a fotózás. Az évente igénybe vett szolgáltatások között is ezek szerepelnek nagyrész, valamint népszerő a honlap-készítés is. Internetes szolgáltatásainkat vennék igénybe legkevésbé. A továbbiakban azt vizsgáltuk, milyen célból vennék igénybe a szolgáltatásunkat. Külsı PR céljából venné igénybe Frequency igénybe veszi 18 66,7 66,7 66,7 nem veszi igénybe 9 33,3 33,3 100,0 Belsı PR céljából venné igénybe Frequency igénybe veszi 6 22,2 22,2 22,2 nem veszi igénybe 21 77,8 77,8 100,0 1 6

17 Belsı PR céljából venné igénybe Frequency igénybe veszi 6 22,2 22,2 22,2 nem veszi igénybe 21 77,8 77,8 100,0 Egy új termék bevezetése a piacra Frequency igénybe veszi 3 11,1 11,1 11,1 nem veszi igénybe 24 88,9 88,9 100,0 Pályázat nyilvánossága miatt Frequency igénybe veszi 14 51,9 51,9 51,9 nem veszi igénybe 13 48,1 48,1 100,0 Üzleti célok elérése érdekében Frequency igénybe veszi 19 70,4 70,4 70,4 nem veszi igénybe 8 29,6 29,6 100,0 Partnerkapcsolatok építése céljából 1 7

18 Frequency igénybe veszi 11 40,7 40,7 40,7 nem veszi igénybe 16 59,3 59,3 100,0 Egyéb és pedig Frequency nem veszi igénybe ,0 100,0 100,0 Elsısorban külsı PR és üzleti célok elérése érdekében vennék igénybe, de pályázati nyilvánosság érdekében is a megkérdezettek fele igényelné szolgáltatásunkat. A vállalkozások döntését befolyásoló tényezık is fontosak számunkra. A következı tényezıkre kérdeztünk rá: Minıség befolyásolja a döntését Frequency igen ,0 100,0 100,0 Ár befolyásolja a döntését Frequency igen 26 96,3 96,3 96,3 nem 1 3,7 3,7 100,0 1 8

19 Ismertség befolyásolja a döntését Frequency igen 2 7,4 7,4 7,4 nem 25 92,6 92,6 100,0 Komplexitás befolyásolja a döntését Frequency igen 5 18,5 18,5 18,5 nem 22 81,5 81,5 100,0 Gyorsaság befolyásolja a döntését Frequency igen 12 44,4 44,4 44,4 nem 15 55,6 55,6 100,0 Egyedi igény befolyásolja a döntését Frequency igen 8 29,6 29,6 29,6 nem 19 70,4 70,4 100,0 Fizikai elhelyezkedés befolyásolja a döntését 1 9

20 Frequency igen 3 11,1 11,1 11,1 nem 24 88,9 88,9 100,0 Referencia befolyásolja a döntését Frequency igen 4 14,8 14,8 14,8 nem 23 85,2 85,2 100,0 Fizetési feltétel befolyásolja a döntését Frequency igen 6 22,2 22,2 22,2 nem 21 77,8 77,8 100,0 egyéb tényezık befolyásolja a döntését Frequency igen 1 3,7 3,7 3,7 nem 26 96,3 96,3 100,0 2 0

21 A megkérdezettek mindegyikét elsısorban az ár és a minıség befolyásolja a döntésében, valamint fontos számukra a gyorsaság és az egyedi igények kielégítése. A vállalkozás mérete * Marketing nyilvánosság Crosstabulation Marketing nyilvánosság soha ritkábban évente havonta Total A vállalkozás mérete 10 fı alatt Count % within A vállalkozás mérete 11,1% 16,7% 38,9% 33,3% 100,0% % within Marketing nyilvánosság 100,0% 42,9% 70,0% 75,0% 66,7% % of Total 7,4% 11,1% 25,9% 22,2% 66,7% fı között Count % within A vállalkozás mérete % within Marketing nyilvánosság,0% 44,4% 33,3% 22,2% 100,0%,0% 57,1% 30,0% 25,0% 33,3% % of Total,0% 14,8% 11,1% 7,4% 33,3% Total Count % within A vállalkozás mérete % within Marketing nyilvánosság 7,4% 25,9% 37,0% 29,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% % of Total 7,4% 25,9% 37,0% 29,6% 100,0% A fenti kereszttábla mutatja, hogy az általunk választott mikró-, kis- és középvállalkozásoknak szükségük van marketing nyilvánosságra legalább évente egyszer. 3. Összegzés 2 1

22 Megállapíthatjuk, hogy az általunk meghatározott hipotézisek valósnak Bizonyultak. A megkérdezettek több mint 90 %-a vállalkozás vagy vállalkozás vagy nonprofit szervezetként működik. Számukra fontos a marketing nyilvánosság. Szolgáltatásaink mindegyikét kisebb vagy nagyobb mértékben, de igénybe vennék. Videó-felvételt évente vagy ritkábban, de igénybe vennék, míg hangfelvétel készítésére az igény alacsony. Itt a hipotézisünk nem valósult meg. Vártnak megfelelő a külső PR, és az üzleti célok elérése érdekében igénybe vevő szolgáltatások száma is. A vállalkozások döntésének befolyásoló tényezőkre felállított hipotézisünk is valósnak bizonyult, hisz mindenkinél első helyen szerepel az ár és minőség páros. A gyorsaság és az egyedi igények kielégítése is fontos számukra. A komplexitás, ami szintén jellemző a szövetkezetünkre nem fontos a megkérdezettek számára. Egyéb megjegyzést vagy észrevételt senki nem fűzött a kérdőívhez. 4. Felhasznált irodalom: PROMO Marketing és Média Szövetkezet Üzleti terve Melléklet : 2 2

23 Tisztelt Hölgyem/Uram! A PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet egy nemzetközi pályázaton vesz részt. Kérjük, segítse munkánkat a kérdıív kitöltésével, amely önkéntes, anonim. Csupán néhány percet vesz igénybe. Kérjük, a megfelelı bető bekarikázásával jelölje a válaszát. Ahol nem írjuk, hogy több választ is megjelölhet, ott csak egy választ adjon meg. 1. A szervezet típusa a. Vállalkozás b. Költségvetési szerv c. Nonprofit szervezet 2. A vállalkozás mérete a. Mikro vállalkozás (10 fı alatt) b. Kis- és középvállalkozás ( fı) c. Makro/nagyvállalat (250 fı vagy annál több) 3. A szervezet székhelye a. Fıváros b. Megyeszékhely c. Város d.) Falu d. Falu 4. Milyen iparági szolgáltatási területen tevékenykedik a szervezet? a. Élelmiszeripar b. Energetika c. Építıipar d. Faipar e. Fémipar f. Gépipar g. Szórakoztatóipar h. Textilipar i. Vegyipar 5. A cég fıtevékenysége: j. Közüzemi szolgáltatások k. Kulturális szolgáltatások l. Közlekedési szolgáltatások m. Pénzügyi szolgáltatások n. Postai és hírközlési szolgáltatások o. Turisztikai szolgáltatások p. Egészségügy q. Oktatás r. Egyéb, és pedig: 2 3

24 6. Mely szolgáltatásokat, és milyen gyakran venné igénybe a cég az alábbi szolgáltatásokat? (Kérem, tegyen a kiválasztott szolgáltatáshoz és gyakoriságnak megfelelıen X-et. Több szolgáltatást is megjelölhet!) Megnevezés Hetente Havonta Évente Ritkábban Soha Hangfelvétel-készítés Videofelvétel-készítés Rendezvényeken mősorvezetés, konferálás Kiadványszerkesztés Korrektúra, iratmásolás, sokszorosítás Marketing, nyilvánosság Kommunikációs- és médiatréningek szervezése és lebonyolítása Honlap-készítés Médiareklám-ügyintézés Televíziós mősorok, referenciafilmek, reklámfilmek készítése a megrendelı igényei alapján Élı internetes közvetítés szervezése, lebonyolítása Internetes videó-megosztás jelszavas védelemmel Exkluzív, egyedi reklám- és ajándéktárgyak gyártása, tervezése Fényképészet, fotózás Digitális nyomda Nagyformátumú nyomtatás 7. Milyen célból venné igénybe? (Többet is megjelölhet!) a. Külsı PR c. Egy új termék bevezetése a b. Belsı PR piacra 2 4

25 d. Pályázat nyilvánossága f. Partnerkapcsolat építése miatt céljából g. Egyéb, és pedig: e. Üzleti célok elérése érdekében 8. Mely tényezık befolyásolnák a döntését? (Többet is megjelölhet!) a. Minıség b. Ár c. Ismertség d. Komplexitás e. Gyorsaság f. Egyedi igények kielégítése g. Fizikai elhelyezkedés h. Referencia i. Fizetési feltételek j. Egyéb, és pedig: 9. Egyéb megjegyzés/észrevétel: Köszönjük válaszait! 2 5

26 26

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Az Y generáció vásárlási szokásai

Az Y generáció vásárlási szokásai PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Szombathely, 2012. április 05 - május 25. Az Y generáció vásárlási szokásai Kutatásmódszertan - SPSS Szerzı: Kéri Zsanett Vezetı tanár: Éliás Zsuzsanna Tartalomjegyzék

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Székház, Felolvasóterem 2012. november 20. Bizalom szerepe válságban Diadikus jelenségek vizsgálata a gazdálkodástudományban

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat címe: Irodavezető/titkárságvezető tanfolyam a vezetők munkáját támogató munkatársak számára (komplex kompetencia-fejlesztő képzési program) 2.) A pályázat

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján .. negyedév I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján Adatközlő szervezet neve: Kutatási feladatok 1 Kutatási feladatok összesen

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAM" (komplex képzési program)

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAM (komplex képzési program) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1.) A pályázat címe: ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAM" (komplex képzési program) 2.) A pályázat kiírója: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest, Pf.: 625. Tel: 06(1)33-60-834 Fax:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat címe: Értékesítési-üzletkötői tanfolyam (komplex kompetencia-fejlesztő képzési program) 2.) A pályázat kiírója: Európai Üzleti Iskola 1539 Budapest,

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A projekt közvetlen céljai A kiemelt projekt közvetlen céljai A projekt szakmai tartalma 1. Az ellenőrzési tevékenység és a működési folyamatok technikai támogatása

Részletesebben

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás

DIAMOND AGENCY. Bemutatkozás DIAMOND AGENCY Bemutatkozás PR, A BIZALOM STRATÉGIÁJA Diamond Agency, mint full-service ügynökség PR-, marketing- és kommunikációs stratégiák kidolgozásával, végrehajtásával, tanácsadással, kreatív tervezéssel

Részletesebben

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13.

Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából. Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. Nemzetközi partnerkapcsolatok építése a magyar cégek és szervezetek szempontjából Előadó: Kautny Alexander 2012. április 13. 0) Nemzetközi piacra lépés és partnerkeresés 1) Miért kell stratégia a külföldi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről

KUTATÁSI TANULMÁNY. Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések. és szakértői tevékenység iránti keresletről TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola által kínált szakmai továbbképzések és szakértői tevékenység

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím: Cím: E-mail: Honlap:

Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím: Cím: E-mail: Honlap: Sajtócsomag Elérhetőség: Telefon/Telefax: (1) 215-6061 Levélcím:1450 Budapest, 9. Pf.: 36. Cím: E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu, Honlap: www.quality-mmt.hu Magyar Minőség Társaság mint Magyarország egyik

Részletesebben

Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés

Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés 2011.11.17. Kutatás folyamata 2 Célkitűzések Rising Starok azonosítása Új KOL-ek meghatároz ása Közösség szerkezetének, összefüggéseinek elemzése 3

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. M E R K AT I N G I N N O V Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó K Ö ZH A S ZN Ú N O N P R O F I T K F T. C Í M : 5 0 0 0, S Z O L N O K T I S Z

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban

Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program a Dél-alföldi régióban Vállalati tanácsadás program A program lebonyolítására létrejött a KAVOSZ Konzorcium. A nyertes konzorcium tagjai : akavosz Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Javasolt támogatási irányok és területek az energiahatékonyság ösztönzésére

Javasolt támogatási irányok és területek az energiahatékonyság ösztönzésére Javasolt támogatási irányok és területek az energiahatékonyság ösztönzésére Mezősi Balázs 2015. május 20. A Virtuális Erőmű Program a MI6 energetikai része. ENERGETIKA Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

MKKV ügyfelek adósminősítő modelljének fejlesztése RapidMiner a TakarékBankban Frindt Anna Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 1 Budapest, 2011.10.06. A Takarékbank és a Takarékszövetkezetek/Bankok 1989

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?!

A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció záloga a logisztikában az idegen nyelv?! Készítette:

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-3.2.12.

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása, második felmérés, 2014. november Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben