A különadók reinkarnációja: a közműadó. Kevés központi bevétel nehezen áthárítható teher

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A különadók reinkarnációja: a közműadó. Kevés központi bevétel nehezen áthárítható teher"

Átírás

1 A különadók reinkarnációja: a közműadó Kevés központi bevétel nehezen áthárítható teher Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzésében azt vizsgálja, hogy milyen általános következményei lehetnek a 2013-tól bevezetendő közműadónak a vállalkozások reakciói szempontjából. Az áthárítás díjemelés formájában csak korlátozott mértékű lehet a hatósági árak és a kormányzati rezsibefagyasztási és -csökkentési intézkedések tükrében. Az érintett vállalatok várhatóan költségcsökkentéssel válaszolnak: az új teher az adó nélkül tervezett beruházások vagy felújítások elmaradását eredményezheti a profitabilitás legalább részleges fenntartása érdekében. A hosszú távon romló közszolgáltatási színvonal miatt ugyanakkor a kormány a terhek méltányosabb elosztására vagy a közműadó mértékének csökkentésére kényszerülhet. A közműadó néhány érintett ágazatban kiterjedt önkormányzati tulajdon révén jövedelemátcsoportosítást jelent majd a helyhatóságok és a központi költségvetés között. A közműadó-szabályozás A 2013-tól hatályos, közművezetékek adójáról szóló évi CLXVIII. törvény 1 alapján a közművek tulajdonosait a közterületen húzódó vezetékeik (víz- és szennyvízvezetékek, villamosvezetékek, földgázcsövek, távközlési kábelek) után tételes adó terheli. A hírközlési kábeleket leszámítva itt az adó progresszív évente és méterenként 125 forint az adó mértéke. Az ebből származó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 1 A törvény pontos szövegét lásd:

2 A kormány a vezetékadóból 60 milliárd forint többlet adóbevétellel számol 2013-ra, az összeg azonban egy becslés alapján legfeljebb ekkora összeget tehet ki (felső becslés). 2 A reális szám várhatóan valamivel ez alatt maradhat. A bizonytalanság legfőbb oka, hogy nem pontosan ismert, a közművezetékek mekkora része képez adóalapot ugyanis kizárólag a közterületek alatt, illetve a közterületeken húzódó hossz tartozik e körbe. A legnagyobb befizetők a villamosenergia-iparban és a távközlés területén működő cégek lesznek. Az első táblázatban 3 látható, hogy a közműadó nettó árbevételhez viszonyított arányát tekintve a legjobban terhelt szektor a távközlés, a vízszolgáltatás és a szennyvízkezelés, az adózott pozitív nyereségtömeg alapján azonban utóbbi számíthat a legnagyobb teherre. 1. táblázat: közműadóval érintett iparágak adófizetési kötelezettsége INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ VILLAMOSENERGIA, GÁZ, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZGYŰJTÉS, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS nettó árbevétel (milliárd Ft) pozitív adózás előtti eredmény (milliárd Ft) adózott nyereségtömeg közműadó-alap (ezer km) közműadó (milliárd Ft)* közműadó / árbevétel 1,0% 0,7% 1,0% közműadó / adózott nyereség 7,7% 14,1% 15,1% Forrás: IDEA-számítás NAV (2012): évi társasági adóbevallás kiemelt adatai és KFIB (2012) alapján *A távközlésnél a progresszív adómértékek miatt az adóterhelés méterenént alacsonyabb. A rezsiköltségek befagyasztásának tervével 4, illetve az energiaárak 10 százalékos csökkentésével a közműadó áthárítása nehézségekbe ütközhet, különösen azon szolgáltatóknál, amelyek nem vesznek igénybe közvetlenül egyéb megrendelt szolgáltatásokat, illetve amelyek szolgáltatása hatósági áras. Utóbbi körbe tartozik a távközlési ágazat kivételével szinte minden közműszolgáltató. A kormány általánosságban árszabályozással, illetve kiterjedt közösségi tulajdonnal kontrollálhatja hatékonyan a 2 Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest (2012): A évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai. Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után. elemzese.pdf. 3 A táblázatban közölt ágazati besorolás csupán nagyságrendileg érzékelteti a különböző érintett iparágak közműadó-terhelését, részletesebb adatok nem állnak rendelkezésre. 4 A kormány január 1-től 10 százalékos lakossági gáz- és villanyár-csökkentést kíván érvényesíteni (lásd: Csökkentené a gáz- és villanyárakat a kormány December 10-én a miniszterelnök arról nyilatkozott, hogy a távhő árát is 10 százalékkal csökkentené (A távhő árát is lenyomná Orbán.

3 közműszolgáltatók profitját. Ez részben indokolt is, mert a közműszolgáltatások legnagyobb része természetes monopólium (egy adott területen), azaz gazdaságossági okokból nincs versenytársa, nem képes legalább két tartósan nyereséges cég ugyanazon a piacon fennmaradni, továbbá e szolgáltatások egyáltalán nem vagy csak nagyon költségesen helyettesíthetők. 5 A közműadó és az energiaellátók jövedelemadójának új szolgáltatási területekre való kiterjesztése, illetve mértékének emelése a 2013-tól megszűnő ágazati különadók részbeni kiváltását szolgálja a távközlési és az energiaellátók esetében -, bár a két adónem várhatóan a korábbinál nagyobb terhelést jelent majd a szektornak. A cél a profitszintek meghatározása, ez azonban kiegészül a rezsiköltségek befagyasztásának (illetve a legújabb kormányzati döntés alapján csökkentésének) szándékával. Fontos különbség ugyanakkor, hogy az elvonás mértékét tekintve nem differenciálnak a nettó árbevétel szerint, ez azonban nem jelenti azt, hogy a vezetékadó minden mérettartományban azonos mértékben érinti a cégeket: a közművezetékek hossza jelentősen eltér a fogyasztók számának vagy azok területi koncentrációjának függvényében, a közműadó-törvény azonban ezt az aspektust nem veszi figyelembe. Az anomáliát korrigálhatja, ha a hatóságilag megállapított és jóváhagyott árképletek alapján a szolgáltatási díjakban az indokolt többletköltség érvényesíthető. 6 Lehetséges vállalati reakciók A közműadóval érintett szolgáltató az adóemelésre válaszul többfajta stratégiát is kidolgozhat. Válaszolhat a korábbi profitszint fenntartása érdekében költségcsökkentő intézkedésekkel ezen belül a bérköltség, mint az egyik legjelentősebb elem is felmerül. Egy másik lehetőség az anyagköltségek visszavétele, ami egyet jelenthet a szolgáltatás minőségének romlásával (azaz gyengébb minőségű anyagok beépítésével). Speciális eset a beruházások visszafogása. A kormányzati kommunikációnak megfelelően állandónak 5 Egy párhuzamos hálózat kiépítésének és/vagy fenntartásának a fix költségei olyan nagyok, hogy a belépni szándékozó vállalat már nem tudná azokat kigazdálkodni. 6 Az eddigi gyakorlat szerint az állam elismeri a szolgáltatás nyújtásához szükséges költségszintet az árak kialakításakor, ugyanakkor fair profitszintet is biztosít utóbbi leginkább akkor jellemző, ha magántulajdonban levő cégek meghatározóak az ágazatban. Ugyanakkor jelentős beruházási szükséglet esetén a beruházás forrásigénye is megjelenhet az árakban.

4 tekinthető közműadó azonnal beépül az érintett vállalatok várakozásaiba, növelve a tőkeköltséget, azaz megnyújtva a beruházások megtérülési idejét. Ez lehet az a terület, ahol a többletteher mellett a profitabilitást rövid távon biztosítani lehet. Hosszú távon azonban az elmaradó beruházások a szolgáltatás minőségét rontják, egyúttal jelentősen megnövelhetik a költségszintet (például a szükségesnél több karbantartásra vagy felújításra adnak okot), illetve csökkentik a profitabilitást. A költségcsökkentésen kívül a vállalatok emelhetik a szolgáltatások árát, amennyiben erre lehetőségük van: ilyen lépésre leginkább a távközlési szektorban lehet mód, ott a sokszor csomagokban árult szolgáltatások manipulálásával az áremelkedés elrejthető, illetve a hatósági áraknak nincs szerepe. A többi érintett iparágban ez az út nem járható. Harmadik lehetőségként a vállalatok tartósan alacsonyabb profitszintre rendezkedhetnek be, elkerülve a szolgáltatás minőségét hosszú távon rontó költségcsökkentő döntéseket. Árcsökkentéssel megpróbálhatnak új fogyasztókat bevonni, egy-egy új ügyfél bekapcsolásának költsége ugyanis elhanyagolható (a méretgazdaságossági előnyök miatt). Azonban e lehetőség is korlátozott, tekintve, hogy a közműszolgáltatások lefedettsége szinte teljes körű a lakosság és a vállalkozások körében egyaránt, érdemi keresletbővülésre pedig sem potenciális új fogyasztók bekapcsolásával, sem a fogyasztott mennyiség növekedésével nem lehet számítani. A közműadóval érintett szektorokban az áthárítás várhatóan korlátozott marad, mivel az állami szerepvállalás mértéke, valamint a kormányzati elképzelések (a rezsiköltségek befagyasztása és csökkentése) ezt nem teszik lehetővé. Sokkal valószínűbb, hogy hosszabb távon a szolgáltatás színvonalának fenntartásához szükséges beruházások maradnak el, illetve azok megtérülését rontja a jelentős közműadóteher, azaz reálisan lehet számolni az anyagköltség csökkentésével. Hosszabb távon változatlan kormányzati hozzáállást feltételezve leginkább csökkenő profitszinttel lehet kalkulálni, mivel a közműhálózat színvonalának drasztikus romlása nem reális opció, különösen a kiterjedt állami tulajdon miatt. 7 7 A villamosenergia-szektorban az állami tulajdoni hányad jelentős (MVM-csoport, Mavir), és hamarosan az E.ON földgáz-nagykereskedelemi és -tárolási üzletágát is átveszi a kormány. Az önkormányzati tulajdon jelentős a víziközműveknél, a Fővárosi Önkormányzat pedig tulajdonos például a Fővárosi Gázművekben.

5 Hosszú távon korrekció lehet szükséges az adó mértékében Az adó tételes, így felmerül a kérdés, hogy a jövőben a mindenkori kormányzat szándékozik-e emelni mértékét, akár rendszeresen (például az inflációnak megfelelően), esetleg csak ad hoc módon ezzel az eszközzel hatékonyan szabályozhatja a profit mértékét. A jelenlegi kabinet a zérushoz közeli nyereséget tekintheti mérvadónak, a túladóztatásnál ugyanakkor lehetőség van az adótételek mérséklésére is. Ez az eset némelyik, aránytalanul nagy teherrel sújtott ágazatnál reálisan fennállhat. Végső soron a jelentős közösségi tulajdonú a víz- és szennyvízágazatban, illetve a távhőszolgáltatásban az adó a bevételnövelés szempontjából improduktív, a gazdálkodás fenntarthatóságát veszélyezteti, mert átcsoportosítást hajt végre a központi kormányzat és a helyi önkormányzati szektor között. Azzal, hogy a kabinet átvállalja az önkormányzatok adósságnak nagy részét, a települések nem szorulnak majd rá például víziközművek üzemeltetéséből származó profitra (keresztfinanszírozásra), a kamatkiadások mérséklődése pedig kompenzálja majd az elvonást. 8 Nem férhet kétség ahhoz, hogy a közműadó, kiegészülve 10 százalékos gáz-, áramés távhőárcsökkentéssel, valamint az energiaellátók jövedelemadójának 8-ról 31 százalékra emelt kulcsával súlyos terhet jelent a villamosenergia- és a gázszektorban tevékenykedő cégeknek is. 9 A beruházások drasztikus visszafogásával járó forgatókönyv megvalósulásával ugyanakkor a kormánynak a szolgáltatási színvonal csökkenésének elkerülése érdekében előbb-utóbb várhatóan meg kell fontolnia az adóteher méltányosabb elosztását, esetleg szelektív mérséklését. 8 Pontosan nem ismert az állam és a helyi önkormányzatok közötti 2013-tól érvényes új feladatmegosztás, és annak hatása az önkormányzatok pénzügyi helyzetére. 9 A közműadó bruttó 60 milliárd, az energiaadó pedig közel 70 milliárd forint többletterhet jelent az érintett ágazatoknak a kormány költségvetésben szerelő bevételi számai alapján, a rezsiköltség-csökkentés pedig jelentős, nettó milliárd forint közötti árbevétel-kiesést eredményezhet, amelynek legnagyobb része profitcsökkenést eredményez majd A rezsiköltségek mesterséges visszavétele ráadásul nem ösztönöz fogyasztáscsökkentésre, az energiahatékonyság növelésére.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után 2012. november 22. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi

Részletesebben

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól

T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól T/581/32 Becslés a T/581. számú törvényjavaslat külső tételeket érintő költségvetési hatásairól 2010. július 7. 1. Vezetői összefoglaló A Költségvetési Tanács a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési

Részletesebben

Se bevétel, se gazdasági aktivitás Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetésének következményei

Se bevétel, se gazdasági aktivitás Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetésének következményei Se bevétel, se gazdasági aktivitás Az egyszerűsített vállalkozói adó megszüntetésének következményei Egyelőre nem dőlt el, hogy a kormánytöbbség megszünteti-e az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) lehetőségét,

Részletesebben

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat véleményezése 2014. december 10. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a

Részletesebben

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? A kormány

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai 2013. november 30. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL

ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM MEGBÍZÁSÁBÓL MAKK Magyar Környezetgazdaságtani Központ 1016 Budapest Mészáros u. 18. Tel: 212 67 75 Fax: 212 67 78 Drótposta: makk@zpok.hu Világháló: www.zpok.hu/~makk ÖKOLÓGIAI ADÓREFORM II. KÉSZÜLT A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai

A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai A 2014. évi költségvetési törvény kockázatai 2014. 31. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010 végén megszüntetett

Részletesebben

1 forrás: 2007-es APEH jelentés

1 forrás: 2007-es APEH jelentés Út a valódi közteherviselés felé: a zöld adóreform Adócsökkentés helyett (előtt) adóreform Többen fejtegetik mostanában, hogy egy radikális kiadáscsökkentés nélkül nem lehet semmit tenni az adókkal és

Részletesebben

Adópolitika. az ingatlanadóztatás szélesebb körben és nagyobb összegben történő bevezetését,

Adópolitika. az ingatlanadóztatás szélesebb körben és nagyobb összegben történő bevezetését, Adópolitika 1. Bizonytalanság és kiszámíthatatlanság Az adópolitikai területén a jövő évi adómódosítások jelentős időbeli elcsúszása lényeges bizonytalanságot okoz nem csupán az adóalanyok működésében

Részletesebben

Gazdagok a szegényekért

Gazdagok a szegényekért Gazdagok a szegényekért interjú Rozsi É. Judittal készítette: Kovács Róbert Sok önkormányzati vezető meggyőződése, hogy az adóerő-képesség vizsgálaton alapuló költségvetési kiegyenlítő rendszer ellenérdekelté

Részletesebben

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12.

JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. JELENTÉS GYÁL VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 1.A.5. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: MERKEL & PARTNER HUNGARY KFT. 2014. MÁRCIUS 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Adatok összehasonlíthatósága,

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen:

Szociális kiadások. A szociális célokra tervezett kiadások többsége reálértékben 4-10 %-al csökken. Három nagyobb tétel nő jelentősen: Szociális kiadások 1. Vezetői áttekintés Mostani elemzésünkben a szociális kiadások közé a családpolitikai, gyermekvédelmi és gyermekjóléti, és szociális kiadásokat és a társadalmi felzárkózást segítő

Részletesebben

CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON?

CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON? CSENDES ADÓFORRADALOM MAGYARORSZÁGON? INTERJÚ DR. MATOLCSY GYÖRGY JEGYBANKELNÖKKEL 2010 után a magyar adórendszerben jelentős szerkezeti átalakítást hajtott végre a kormány. Miben látja a főbb eredményeit

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. XIV. évfolyam 2012. szám Posta szakmai folyóirat XIV. évfolyam 2012. 1. szám Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL Tájékoztatók a 2011. november 4-5-i Országos Postás Konferencia második munkanapjáról

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

Az ingatlanadó a magyar adórendszerben Elméleti megfontolások és mikroszimulációs elemzés

Az ingatlanadó a magyar adórendszerben Elméleti megfontolások és mikroszimulációs elemzés Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. május (389 411. o.) ELEK PÉTER KISS ÁRON Az ingatlanadó a magyar adórendszerben Elméleti megfontolások és mikroszimulációs elemzés A tanulmány az ingatlanadó hatásait

Részletesebben

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november

Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról. Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról 2014. november Elemzés a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról Elemzés az államháztartásról

Részletesebben

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra

Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra 87 Az egykulcsos személyi jövedelemadó várható hatásai az agrárfoglalkoztatásra HORVÁTH GÁBOR PARAGI MÁRTON Kulcsszavak: egykulcsos személyi jövedelemadó, munkavállalók, munkáltatók, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése

A hazai szállodaipar helyzetének értékelése A hazai szállodaipar helyzetének értékelése 2007 2012 A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének helyzetértékelése és javaslatai a magyar szállodák válságból való kilábalására 2012 október 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 50-63. o. Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Horváth

Részletesebben