6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez"

Átírás

1 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg július 1

2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 3 II. A projektgazda és a partnerek bemutatása... 3 II.1. A projektgazda tevékenységei... 3 II.2. A projektgazda korábbi fejlesztései... 3 II.3. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában... 4 II.4. Projektmenedzsment szervezet bemutatása... 4 II.5. Az önkormányzati partnerség bemutatása... 4 II.6. Konzorciumi tagok felsorolása, bemutatása, szerepük a projekt megvalósításában... 4 III. Fejlesztési igény megalapozása... 4 III.1. Stratégiai helyzetértékelés... 4 III.2. Piaci környezet elemzése... 4 III.3. Projekt célkitűzései, elvárt eredmények... 5 III.4. Projekt hatásai... 5 IV. Projekt bemutatása... 5 IV.1. Műszaki tartalom leírása... 5 IV.2. Működési és fenntartási javaslat... 6 IV.3. Pénzügyi terv... 6 IV.4. Marketing terv IV.5. Cselekvési ütemterv V. Kockázatelemzés VI. Mellékletek

3 Az üzleti terv javasolt terjedelme maximum 50 oldal. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A projekt tartalmának rövid összefoglalása, a főbb aspektusokat (pénzügyi, műszaki, szervezeti, önkormányzati partnerségi) lefedve. Adatalapú összefoglalás amely kitér: - a projekt üzleti indokoltságának alátámasztása (piaci, működési aspektusok), - a támogatásként igényelt összeg és az elszámolható költségek bemutatására, - a foglalkoztatási adatok, vállalások (indikátorok) és hatások bemutatására, - a beruházás keretében megvalósuló mindazon fejlesztések számszerű bemutatására, melyek a működéshez nélkülözhetetlenek, de a nem elszámolható költségek körébe tartoznak, - a projekttől elvárt eredmények (pl.: outputok, árbevétel és eredmény növekmény, fontosabb eredményességi, likviditási, tőkeáttételi és megtérülési mutatók) szöveges és számszerű bemutatása. II. A PROJEKTGAZDA ÉS A PARTNEREK BEMUTATÁSA II.1. A projektgazda tevékenységei A projekt gazda tevékenységeinek ismertetése (elsősorban azok, amelyek a pályázat tárgyát képező projekt szempontjából relevánsak). A projektet végrehajtó vállalkozás tulajdonosi szerkezetének, a vállalkozás kapcsolt és partner vállalkozásainak bemutatása. A projektet végrehajtó vállalkozás pénzügyi helyzetének bemutatása különösen: - forrásszerkezet, - likviditás, - árbevétel, - nyereségesség alakulása. II.2. A projektgazda korábbi fejlesztései A projektgazda (vagy kapcsolt és partner vállalkozásai) által az elmúlt 5 évben végrehajtott fejlesztések adatalapú, tömör ismertetése. Elsősorban a pályázat tárgyát képező fejlesztés szempontjából releváns, illetve ahhoz kapcsolható fejlesztések bemutatása szükséges, amelyek eltérő helyszínen is megvalósulhattak. 3

4 A projektgazda támogatásban részesített projektjeinek ismertetése. II.3. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában A projektgazda aktuális időszakra vonatkozó vállalati szintű stratégiájának rövid ismertetése. A pályázat tárgyát képező fejlesztés illeszkedése a vázolt stratégiához. II.4. Projektmenedzsment szervezet bemutatása A projekt megvalósítására és a projekt eredményeinek fenntartására felállítandó menedzsment szervezet bemutatása. Kompetenciák, feladatmegosztás, felelősségi kérdések. II.5. Az önkormányzati partnerség bemutatása Az önkormányzati partnerség részletes bemutatása, az önkormányzat által vállalt közvetlen és közvetett, a pályázat tárgyát képező projekt megvalósítását elősegítő eszközök bemutatása. II.6. Konzorciumi tagok felsorolása, bemutatása, szerepük a projekt megvalósításában A projektben résztvevő konzorciumi tagok bemutatása. Kompetenciák, feladatmegosztás és a felelősségi kérdések bemutatása. A projektben résztvevő konzorciumi tagok tulajdonosi szerkezetének és pénzügyi helyzetének bemutatása. III. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA III.1. Stratégiai helyzetértékelés A projekt megvalósítását motiváló kiinduló helyzet ismertetése. A pályázat tárgyát képező fejlesztés indokoltságának, szükségességének bemutatása, a fejlesztéshez kapcsolódó lehetőségek ismertetése. III.2. Piaci környezet elemzése A fejlesztés szempontjából releváns piac elemzése. Releváns ágazat jellemzése, kulcs sikertényezők, a fejlesztés tárgyát képező 4

5 termék/szolgáltatás életgörbéje, növekedési kilátásai, helyettesítő termékek/szolgáltatások, piaci versenytársak bemutatása. III.3. Projekt célkitűzései, elvárt eredmények A fejlesztés megvalósulásától várt abszolút/közvetlen eredmények (közvetlen fizikai outputok, árbevétel, foglalkoztatás stb.) ismertetése, a fejlesztéshez kapcsolódó indikátorok bemutatása, alátámasztása. A fejlesztés megvalósulásától várt relatív/közvetett eredmények (piaci részesedés, profitabilitás stb.), továbblépési lehetőségek ismertetése, számszerűsített bemutatása, összefüggésben a külső változásokkal (pl.: piac méretének változása). III.4. Projekt hatásai A projekt megvalósításának hatásai a környezetre, így különösen: - társadalmi - gazdasági (pl.: beszállítók, adók) - települési, térségi - foglalkoztatottakra vonatkozó hatások bemutatása, a fejlesztés hatására létrejövő munkahelyek száma (legalább az alábbi részletezettséggel, éves bontásban, kvalifikáltság megjelölésével): o Ügyvezető igazgató o Felsővezetők o Középvezetők o Egyéb szellemi dolgozók o Fizikai dolgozók o Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak o Bérmunkaerő o Teremtett munkahelyek száma, stb. IV. PROJEKT BEMUTATÁSA IV.1. Műszaki tartalom leírása A projekt megvalósítási helyszínének bemutatása (ipari parkban megvalósuló beruházás, saját vagy bérelt ingatlan, barnamezős vagy zöldmezős beruházás), a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan sajátosságainak bemutatása. A projekt megvalósítás/fejlesztés beruházási tartalmának tételes műszaki ismertetése. Az egyes beruházási elemekhez kapcsolódó egységköltségek bemutatása. 5

6 A projekt megvalósítása során tervezett fő tevékenységek műszaki jellegű bemutatása. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó egységköltségek bemutatása. IV.2. Működési és fenntartási javaslat A projekt megvalósítást követő fenntartási időszak HR, pénzügyi, műszaki erőforrás igényének (emberi erőforrás jelleg, száma, oktatás-képzés; induló és forgó készlet; tárgyi eszközök karbantartása, pótlása, felújítása stb.) és ezek rendelkezésre állásának bemutatása. A projekt keretében létrehozandó munkahelyek (létszám- és árbevétel terv) paramétereinek részletes bemutatása. IV.3. Pénzügyi terv A pénzügyi tervezés adatait a beruházási (megvalósítási) és a fenntartási időszakra kiterjedően kell megadni. A pénzügyi tervben a tervezésénél használt: - makrogazdasági feltételezések (pl.: árfolyamok, kamatlábak, árindexek), - a piac és a piaci részesedés alakulására vonatkozó feltételezések, volumen és ár feltételezések, - működési költségek alakulására vonatkozó feltételezések, - beruházásokra vonatkozó feltételezések, - működő tőke (készletek, vevők, szállítók) alakulására vonatkozó feltételezések, - finanszírozási struktúrára vonatkozó feltételezések bemutatása a korábban bemutatott stratégiai, piaci, működési és műszaki elemzésekkel összhangban. A pénzügyi elemzés keretében a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok összeállítása, beleértve a beruházási költségeket, a működési költségeket (üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a kumulált nettó pénzáramot. A táblázat tartalmazza mind a projekt megvalósítás mind a projektfenntartás időszakát. A beruházási költségek bemutatása a projekt adatlap elszámolható költségkategóriáinak megfelelően nevesítve és számszerűsítve, kitérve a pályázat szempontjából nem elszámolható költségekre is. A táblázatokhoz az értelmezésükhöz szükséges mértékben szöveges kiegészítéseket kell adni. 6

7 A megtérülési számítást két változatra kell elkészíteni: - A teljes beruházási költség megtérülése. - Az igényelt EU támogatással csökkentett beruházási költség megtérülése. A projekt pénzügyi teljesítmény mutatóinak (NPV: nettó jelenérték, IRR: belső megtérülési ráta) ismertetése a kiválasztott változatra vonatkozóan a projekt cash-flowjának becslésével. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának bemutatása, a fenntartási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi források ismertetése. A pénzügyi elemzés paraméterei Pénzügyi diszkontráta A vizsgálat időhorizontja (megvalósítási évek száma + fenntartási évek száma) Támogatás mértéke (támogatási arány) A saját forrás finanszírozásának módja (belső pénzeszköz, kölcsön, hitel, egyéb) A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) A projekt állami támogatás szempontjából történő besorolása (jogcím meghatározása) A projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye Az amortizáció kezelése Áfa kezelése (tartalmazza-e az üzleti terv) Infláció kezelése Támogatással történő megvalósulás bemutatása Az eredménykimutatást és cash flow számítást a számviteli törvényben rögzítettek szerint kérjük megadni az alábbi táblázatoknak megfelelően. Az adatokat a projektre vonatkozóan kérjük megadni. 7

8 Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással) Millió Ft "A" változat Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény 8

9 Megnevezés A cash flow-kimutatás tagolása I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - Évek millió Ft 9

10 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 10

11 A támogatás melletti megtérülés számítás összefoglaló eredménye Megnevezés Millió Ft Beruházás összege Várható hozamok jelenértéke Maradványérték NPV IRR További segítséget a pénzügyi terv elkészítéséhez az NFÜ honlapján található Általános Módszertani Útmutató ad. (http://www.nfu.hu/download/6944/%c3%81ltal%c3%a1nos%20m%c3 %B3dszertani%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf) IV.4. Marketing terv A fejlesztés által előállított, értékesíthető termék/szolgáltatás fogyasztóhoz való eljuttatásának javítását célzó stratégia (eladásösztönzés), a célcsoport, valamint a fogyasztás reklámokkal és egyéb eszközökkel való növelésének stratégiája összefoglalása. 1.) Ágazati áttekintés 2.) Termékek, szolgáltatások 3.) Piaci szegmentáció 4.) Versenytársak vizsgálata 5.) Marketing Mix a) Promóció b) Disztribúció c) Ár IV.5. Cselekvési ütemterv A projekt megvalósítása során tervezett fő feladatok bemutatása, időzítése, szükséges emberi erőforrás jellege (kompetencia szerint) és mennyisége (emberhónap). V. KOCKÁZATELEMZÉS A projekt eredményére hatással levő az üzleti tevékenységet érintő kockázatok és lehetőségek azonosítása. A hatás mértékének lehetőleg 11

12 kvantitatív, ha nem lehetséges kvalitatív becslése. A projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása és bemutatása, amelyek változásának legnagyobb a hatása az alapesetben kiszámított teljesítménymutatókra. A kockázatok kezelésének tervezett módja. A főbb elemzendő kockázati aspektusok: - Gazdasági, pénzügyi kockázatok, - Műszaki kockázatok, - Jogi kockázatok, - Társadalmi kockázatok, - Intézményi kockázatok, - Egyéb kockázatok. VI. MELLÉKLETEK Az üzleti terv anyagához kapcsolódó grafikonok, táblázatok, szakmai önéletrajzok és minden egyéb dokumentum. 12

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben