Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő"

Átírás

1 Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt december 31. napjáig hatályos, 2. számú melléklete értelmező rendelkezések I. fejezet 12. a) b) és c.) alpontjaiban definiált ügynöki tevékenységekre vonatkozóan. A Hpt január 1. napján hatályba lépett 6/C. (1) bekezdés a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit Közvetítőként definiálja, és aszerint különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független, vagy függő közvetítőként végzik. Közvetítők

2 Függő Közvetítők

3 A függő közvetítőknek nem szükséges tevékenységségi engedély a közvetítői tevékenység végzéséhez, az igénybevevő pénzügyi intézménynek szükséges a közvetítő igénybevételéhez engedélyt kérnie. [Hpt. 14. (1) bekezdés h) pont] A független közvetítők tevékenysége önálló, nem egy meghatározott pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódik, ezért a közvetítői tevékenységet a független közvetítők a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély alapján végezhetik. I. Független közvetítőként végzik a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységet a Hpt. 6/C. (1) bekezdés 1. ba) pontja szerinti többes kiemelt közvetítők; 2. bb) pont alá tartozó többes ügynökök; 3. bc) pontban meghatározott alkuszok. A független közvetítőnek minősülő többes kiemelt közvetítők, többes ügynökök és az alkuszok közvetítői tevékenységüket kizárólag a Felügyeletnek a törvényben meghatározott engedélyével végezhetik. [Hpt. 6/C. (3) bekezdés] A fenti I/1. pontban említett többes kiemelt közvetítő részére a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedéllyel végezhető az a kiemelt közvetítői tevékenység, amelyet közvetítő több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában folytat. A kiemelt közvetítői tevékenység fogalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet pontja határozza meg: a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. A fenti I/2 pontban említett többes ügynökként a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedéllyel végezhető az a ügynöki tevékenység, amelyet közvetítő több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában folytat. A Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet pontjában meghatározott ügynöki tevékenység a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján végzett pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek folytatásához abban az esetben szükséges engedély, ha a tevékenységet független közvetítőnek minősülő A versengő szolgáltatás fogalmát a Hpt. 2. számú melléklet Értelmező rendelkezések III. fejezet 19. pontja határozza meg az alábbiak szerint::

4 a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing, b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy c) betét és fizetési számla (bankszámla). A fenti I/3 pontban említett alkuszként a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedéllyel végezhető az alkuszi tevékenység, melyet a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet pontjában meghatároz meg az alábbiak szerint: a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyféllel kötött megbízási szerződés alapján és nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amely nem terjed ki az ügyfél nevében, javára történő kockázatvállalásra. II. Függő közvetítői tevékenységnek minősül a Hpt. 6/C. (1) bekezdés 1. aa) pontja szerinti kiemelt közvetítői tevékenység 1, amely egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatásának közvetítésére irányul; 2. az ab) pontban megfogalmazott ügynöki tevékenység 2, egy pénzügyi intézmény - ideértve a pénzügyi intézmény csoportját is - vagy több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatásának közvetítése; 3. az ac) pontban szabályozott pénzforgalmi közvetítői tevékenység 3 - a pénzforgalmi intézmény részére végzett közvetítői tevékenység. A Függő közvetítők igénybevételének rendje az alábbi: FIGYELEM!! A Függő közvetítők közül kizárólag a kiemelt közvetítők igénybevételéhez szükséges engedély, de az nem a közvetítőnek, hanem a közvetítőt igénybe vevő pénzügyi intézménynek (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) szükséges megkérnie. (Hpt. 14. (1) bekezdés h) pontja, Hpt. 15. (1) bekezdés f) pontja alapján.) A kiemelt közvetítőnek csak azt szükséges igazolnia, hogy a jogszabályok által előírt feltételeknek megfelel. 1 kiemelt közvetítői tevékenység fogalom meghatározását lásd a többes kiemelt közvetítőnél 2 ügynöki tevékenység fogalom meghatározását lásd a többes ügynöknél 3 Pénzforgalmi közvetítői tevékenység: pénzforgalmi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, a pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ideértve a pénzforgalmi intézmény nevében, javára és kockázatára történő pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megkötését is; (Hpt. 2. számú melléklet I/12.3.)

5 A függő ügynök igénybevételéhez a Felügyelet engedélye nem szükséges.[hpt. 3. (9) bekezdése], A függő közvetítők közé tartozó pénzforgalmi közvetítők esetében a közvetítőt igénybe venni kívánó pénzforgalmi intézmény köteles a Felügyeletnek bejelentést tenni, ha a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységét pénzforgalmi közvetítő igénybevételével kívánja végezni. A közvetítő igénybevételére vonatkozó bejelentést a megbízási szerződés megkötését követő öt munkanapon belül kell a Felügyeletnek bejelenteni, figyelemmel a Hpt. 18/B. (1) bekezdésében foglaltak teljesülésére is. III. Átmeneti rendelkezések: A évi CL. törvény 170. (10) bekezdésében foglaltak értelmében a fentebb felsorolt független közvetítők szeptember 30-ig folytathatják tevékenységüket a működésre jogosító engedély nélkül. Fenti rendelkezés egyaránt érvényes a korábbi szabályozás szerint a) típusú, illetve b) típusú ügynökként engedély vagy bejelentés alapján működő társaságokra, amennyiben az általuk végezni kívánt tevékenység alapján január 1-jét követően független közvetítőnek minősülnek, valamint a január 1-jét követően pénzügyi intézmény által megbízni kívánt független közvetítőkre január 1-jét követően a Hpt. 219/D. -ában meghatározott szakmai követelményeknek valamennyi közvetítő köteles megfelelni, ezen túlmenően a független közvetítők a Hpt. 13/E. szerinti feltételeket is kötelesek teljesíteni. A megbízó pénzügyi intézmények a Hpt. 14. (1) bekezdés h) pontja, illetve a 15. (1) bekezdés f) pontja értelmében január 1-jét követően - már a szeptember 30-ig terjedő időszakban is - kötelesek a Felügyelet engedélyét kérni kiemelt közvetítő és többes kiemelt közvetítő megbízása esetén a megbízó és a közvetítő közötti jogviszony létrejöttéhez. VI. Engedélyezési/bejelentési eljárás szabályai a közvetítői rendszer egyes szereplői esetében pénzügyi intézmény (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás megbízása alapján) VI./1. Függő közvetítők VI./1.1. Kiemelt közvetítő: - a megbízó pénzügyi intézmény a közvetítővel kötött megbízási szerződés benyújtásával köteles a Felügyelet engedélyét kérni pénzügyi szolgáltatási tevékenységének kiemelt közvetítő igénybevételével történő végzéséhez (Hpt. 14. (1) bekezdés h) pont, illetve 15. (1) bekezdés f) pont), - a közvetítő a megbízó pénzügyi intézmény által kezdeményezett engedélyezési eljárás során köteles igazolni a Hpt ában meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosítását.

6 VI./1.2. Függő ügynök: A Felügyelet engedélye nélkül végezhet ügynöki tevékenységet pénzügyi intézmények (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) javára - a megbízó pénzügyi intézmény a függő ügynök személyét a Felügyelet által meghatározott módon és gyakorisággal bejelenti a Felügyelet felé, (Hpt. 3. (9) és (10) bekezdés) - a függő ügynök a megbízó pénzügyi intézmény felé köteles igazolni, hogy a Hpt a által a pénzügyi szolgáltatás nyújtására előírt tárgyi feltételeknek megfelel. VI./1.3. Pénzforgalmi közvetítő: A pénzforgalmi intézmény által tett, a Közvetítő igénybevételére vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell - a pénzforgalmi Közvetítő 3. számú melléklet I. Fejezetében meghatározott azonosító adatait, - annak igazolását, hogy a pénzforgalmi Közvetítő rendelkezik a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, - a megbízási szerződést, amely azt a szerződési kikötést is tartalmazza, hogy a Felügyelet, a feladatkörében eljáró MNB és a megbízó korlátozás nélkül ellenőrizheti a pénzforgalmi közvetítőnél a megbízás tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos gazdálkodást és az üzleti könyveket, - a pénzforgalmi közvetítő pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályzatait, eljárásrendjét, - a pénzforgalmi közvetítő harminc napnál nem régebbi okirati igazolását arról, hogy személyes joga szerinti hatáskörrel rendelkező adóhatósággal, vámhatósággal, társadalombiztosítási szervvel szemben nincs tartozása, - természetes személy esetén a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelmező személyes joga szerinti ennek megfelelő okiratot, - nem természetes személy esetén a bejelentéskor hatályos létesítő okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele) megtörtént, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezető állású személyének az f) pontban meghatározott okiratát, - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzforgalmi közvetítő hozzájárul a bejelentéshez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez. A Felügyelet megtagadja a pénzforgalmi közvetítő nyilvántartásba vételét, ha a fent felsoroltakat hiányosan vagy nem megfelelő módon nyújtják be, és a hiánypótlásra történő felhívás is sikertelen.[hpt. 18/B (5) bekezdés] VI./2. A független közvetítők tevékenységének engedélyezése

7 VI./2.1. A független közvetítőkre vonatkozó általános szabályok: Független közvetítő többes kiemelt közvetítő, többes ügynök, alkusz a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelet engedélyével végezheti (Hpt. 6/C. (3) bekezdés). Független közvetítő csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó lehet, a) akinek vezető állású személye ideértve az egyéni vállalkozót is büntetlen előéletű, legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint az alkusz kivételével megfelel a 219/D. -ban foglalt szakmai követelményeknek. b) akinek a tevékenységéből eredő károk biztosítására az alkusz kivételével mindenkor legalább káreseményenként 5 millió forint, illetve évente együttesen legalább 50 millió forint összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. Független közvetítőként történő működésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: - a Hpt. 3. számú melléklet I. Fejezetében meghatározott azonosító adatokat, - a Kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor hatályos létesítő okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy a személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele) megtörtént, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezető állású személye megfelel a 13/E. (1) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeknek, - nyilatkozatát, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, - által folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot, - nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a független közvetítőként történő működését mikor kívánja megkezdeni, - nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére felkészült, - teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez (Hpt. 18/C. (1) bekezdés). VI./2.2. Többes kiemelt közvetítő: A többes kiemelt közvetítőknek tevékenységi engedélyük megadása érdekében a Hpt. 18/C. (1) bekezdése által előírt engedélyezési feltételek meglétén túlmenően azt is igazolniuk kell, hogy - részvénytársaságként vagy korlátolt felelősségű társaságként működnek, (Hpt. 8. (5) bekezdés) - az ötven millió forint összegű induló tőkéjük teljes egészében rendelkezésükre áll, (Hpt. 9. (11) bekezdés, 18. (2) bekezdés) - pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és szabályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak alapján, a Felügyelet mintaszabályzatának megfelelően elkészített szabályzatot és eljárásrendjét, (Hpt. 18. (2) bekezdés) VI./2.3. Többes ügynök:

8 A pénzügyi intézmények (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) által tett, többes ügynök megbízására vonatkozó bejelentését [Hpt. 3. (10) bekezdés] a Felügyelet abban az esetben veszi nyilvántartásba, ha a többes ügynök tevékenység végzésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedéllyel rendelkezik. VI./2.4. Alkusz: Az alkuszoknak a Hpt. 18/C. (1) bekezdése által előírt engedélyezési feltételek meglétének igazolásán túlmenően kérelmükhöz mellékelniük kell: - annak igazolását, hogy a káreseményenként tízmillió forint, évente együttesen százmillió forint összegű felelősségbiztosítással rendelkeznek, - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és szabályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben foglaltak alapján, a Felügyelet mintaszabályzatának megfelelően elkészített szabályzatot és eljárásrendet. (Hpt. 18. (2) bekezdés) IV./3. Közvetítői alvállalkozó: A közvetítők tevékenységük ellátásához igénybe vehetnek közvetítői alvállalkozót. Abban az esetben, ha a közvetítő alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Hpt. 3. (10) bekezdésében foglaltak alapján a megbízó pénzügyi intézmény bejelentési kötelezettsége az alvállalkozókra is kiterjed. A Hpt 3. (2) bekezdésébe foglaltak értelmében a közvetítő alvállalkozója további megbízási szerződést nem jogosult kötni. A Felügyelet a Hpt (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba veszi a közvetítői alvállalkozókat. V. A zálogkölcsön nyújtásához és a pénzváltási tevékenységhez igénybe vett közvetítők engedélyezésének rendje. V./1. Zálogkölcsön nyújtása közvetítőként: Amennyiben a pénzügyi intézmény (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) a zálogkölcsönzési tevékenységet közvetítő útján gyakorolja, azt kiemelt közvetítő (egy zálogügynök/egy megbízó pénzügyi intézmény) vagy többes kiemelt közvetítő (egy zálogügynök/több megbízó pénzügyi intézmény) igénybevételével végezheti. A pénzügyi intézménynek a közvetítő igénybevételére vonatkozó kérelméhez mellékelnie kell: - a kiemelt közvetítővel/többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződést, mely tartalmazza azt a szerződési kikötést is, hogy a Felügyelet, illetőleg a pénzügyi intézmény korlátozás nélkül ellenőrizheti a kiemelt közvetítő/többes kiemelt közvetítő - a megbízás tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos - gazdálkodását és üzleti könyveit, (Hpt. 19. ) - pénzügyi intézmény igazgatósága által jóváhagyott, a zálogtevékenységre vonatkozó üzletszabályzatot (ha az üzletszabályzat részletesen nem tartalmazza a zálogtevékenység ügymenetét, a zálogügynök által a zálogfiókban alkalmazandó belső szabályzatot is),

9 - megbízási szerződés, vagy üzletszabályzat mellékleteként kondíciós lista vagy hirdetmény (a kamatok, szolgáltatási díjak stb. vonatkozásában) - a tevékenységgel kapcsolatos 3 évre szóló üzleti tervet, - a pénzügyi intézmény nyilatkozatát arról, hogy a zálogfiók tárgyi-technikai feltételei biztosítottak, A Közvetítőre vonatkozóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: Személyi feltételek meglétének ellenőrzéséhez: a. becsüsi végzettség bizonyítvánnyal történő igazolása,(amely alapján a becsüs alkalmas a megbízási szerződésben feltüntetett tevékenység ellátására) b. becsüs és pénztáros erkölcsi bizonyítványa. Tárgyi feltételek meglétének ellenőrzéséhez a. a telephely használati jogosultságának igazolása (tulajdoni lap, bérleti szerződés), b. ha a kiemelt közvetítő/többes kiemelt közvetítő nemesfém kereskedelmi tevékenységet is végez a Nemesfémhitelesítő Igazgatóság nyilvántartásba vételi eljárásáról értesítés,(működési engedély, ha ékszer kiskereskedelemmel foglalkozik) c. vagyonbiztosítás, melynek kedvezményezettje a hitelintézet (a pénz és értéktárolás megfelelő voltát a szakértelemmel rendelkező biztosítási ügynök ellenőrzi, ennek hiányában vagyonbiztosítási szerződéskötésre nem kerül sor), d. záloghitel további fedezeteként javasolt biztosítékok (óvadék, kezesi szerződés, jelzálogszerződés), e. aláírási címpéldány a társaság jogi helyzete vizsgálatához, f. társasági szerződés (a már engedéllyel rendelkező zálogügynök a tulajdonosi szerkezet változása esetén köteles benyújtani) A felsorolt személyi és tárgyi feltételek meglétét nemcsak piacra lépés engedélyezése, hanem új telephely létesítése esetén is igazolni kell. - fedezet biztosítása érdekében jelzálog- vagy kezességi szerződés, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a zálogfiók min. 2 fővel a nevük feltüntetésével - működik, és a feladatok megosztásának szabályozása V./2. Pénzváltási tevékenység végzése közvetítőként: A pénzváltás közvetítésére csak kiemelt közvetítő vagy többes kiemelt közvetítő kaphat engedélyt. (Hpt. 16. (1) bekezdés) Amennyiben a hitelintézet a pénzváltási tevékenységet közvetítő útján végzi, úgy azt kizárólag kiemelt közvetítő (egy közvetítő/egy megbízó hitelintézet), vagy többes kiemelt közvetítő (egy közvetítő/több megbízó hitelintézet) igénybevételével végezheti. A hitelintézetnek a kiemelt közvetítő/többes kiemelt közvetítő igénybevételére vonatkozó kérelméhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:

10 - a kiemelt közvetítővel/többes kiemelt közvetítővel kötött megbízási szerződést, mely tartalmazza azt a szerződési kikötést is, hogy a Felügyelet, illetőleg a hitelintézet korlátozás nélkül ellenőrizheti a kiemelt közvetítő/többes kiemelt közvetítő - a megbízás tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos - gazdálkodását és üzleti könyveit, (Hpt. 19. ) - hitelintézet igazgatósága által jóváhagyott, a tevékenységre vonatkozó üzletszabályzatot, - a hitelintézet nyilatkozatát arról, hogy az üzlethelyiség tárgyi-technikai feltételei biztosítottak (Hpt. 13. ) A közvetítő vonatkozásában a jogszabály által előírt feltételek igazolására: a. a közvetítő alapító okiratát, b. közvetítő bejegyzésről szóló cégbírósági végzést, illetve három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, c. harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a közvetítőnek az adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs, d. a Közvetítő tervezett működési terület (országos kiterjedésű vagy meghatározott területi egységre korlátozott) meghatározását tartalmazó iratot, e. a Közvetítő szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem tartalmazza, csak abban az esetben, ha a pénzváltás közvetítését a Közvetítő kizárólagos tevékenységként végzi] f. a Közvetítő középtávú, a működés első három évére vonatkozó üzleti tervet, [csak abban az esetben, ha a pénzváltás közvetítését a Közvetítő kizárólagos tevékenységként végzi] g. annak igazolását, hogy a Közvetítő rendelkezik a pénzváltási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, h. a folytatni kívánt tevékenységekre vonatkozó, a hitelintézet által jóváhagyott, általános szerződési feltételeket és üzletszabályzatot, i. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pénzváltási tevékenységét a Közvetítő mikor kívánja megkezdeni, j. nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályban meghatározott, illetőleg jogszabályon alapuló adatszolgáltatások teljesítésére a Közvetítő felkészült, (297/2001. (XII.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése a)-j) pontja) A személyi feltételek meglétének ellenőrzéséhez be kell csatolni a a. a Közvetítő vezető állású személye(i) tekintetében az erkölcsi bizonyítványt, (Korm. rend. 5. a) pont, b. a Közvetítő nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Hpt. 13. (4-5) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok, c. a pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző tekintetében

11 - a valutapénztárosi és ügyintézői ismeretek tanfolyam elvégzését tanúsító, államilag elismert bizonyítványt, - a legalább alapfokú idegen nyelv-ismeretet igazoló államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt, (Korm. rend. 5. d) pont), d. erkölcsi bizonyítványt, (Korm. rend. 5. a) pont). A tárgyi feltételek meglétének ellenőrzéséhez be kell nyújtani a: a. megfelelően zárható és a tevékenység végzésére alkalmas helyiség meglétének igazolására (tulajdoni lap, használati jog, bérleti szerződés) (Korm. rend. 10. (1) bekezdés a) pont), b. biztonságos pénztároláshoz szükséges páncélszekrény (falba épített széf, vagy havi átlagban, napi ,- forintot meg nem haladó forgalom esetén lemezszekrény), (Korm. rend. 10. (1) bekezdés b) pont), c. valuta és csekkek forgalomképességének ellenőrzéséhez szükséges eszközök, valuta és csekktájékoztató, UV lámpa és nagyító, (Korm. rend. 10. (1) bekezdés c) pont) d. legalább egy telefonfővonal (távközlési szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés), (Korm. rend. 10. (1) bekezdés d) pont) e. árfolyamjegyzék, (Korm. rend. 10. (1) bekezdés e) pont) f. az ügyfelet érintő, a pénzváltással összegfüggő előírásokat angol és német nyelven tartalmazó tájékoztató tábla, (Korm. rend. 10. (1) bekezdés f) pont) g. olyan technikai eszköz telepítése és üzemeltetése, amely alkalmas arra, hogy a pénzváltó ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben lezajló folyamatokat filmszalagon, vagy más, hasonló képi, a történtek későbbi rekonstruálását lehetővé tévő módon rögzítse (kamera) a rendszer telepítőjével vagy üzemeltetőjével kötött szerződéssel kell igazolni, (Korm. rend. 11. (1) bekezdés) h. pénzváltási tevékenységre vonatkozó belső szakmai utasítás.

közvetítőként független függő Közvetítők

közvetítőként független függő Közvetítők A Hpt. 10. -a a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit közvetítőként definiálja, és aszerint különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független vagy függő közvetítőként végzik. Közvetítők

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1)2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK 2/125 I. SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖR KIDOLGOZÁSA A KÖZVETÍTŐK TÍPUSAI I.1. Közvetítők típusai I.2. Ügynök Közvetítő Biztosításközvetítő Tagszervező Hpt. Hpt. 2.sz. melléklet Értelmező

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalom 1. BEVEZETŐ... 2 2. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben