Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged"

Átírás

1 Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1

2 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet Gál Zita 2

3 Tartalom I. Az óvoda bemutatása...4. o. Miért a Környezeti nevelés témáját választottuk?...5. o. II. A környezeti nevelés...7. o. III. Projektjeink o. 1.) Az Állatok Világnapjához kapcsolódó TÉMAHÉT o. Az Állatok témahét értékelése o. 2.) Farsangi ünnepkör o. A Farsang projekt értékelése o. 3.) Madarak és Fák Napjához kapcsolódó TÉMAHÉT o. Madarak és Fák Napja témahét értékelése o. IV. Fenntarthatóság folyamata o. Irodalomjegyzék o. 3

4 I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Három homogén óvodai csoport működik egy régi magánházban, mely a belváros egyik csendes mellékutcájában található, tiszta levegőjű, kerti játékokkal jól felszerelt udvarral övezve. A Szegedi Tudományegyetem Óvodájaként évente 76 gyermeket tudunk fogadni. Óvodánk sajátos helyzete, hogy többségében egyetemi dolgozók, egyetemi hallgatók gyermekei járnak ide. A szülőkben igyekszünk megerősíteni, hogy a nevelésben az elsődleges szerep őket illeti meg. Tiszteletben tartjuk a családok világnézetét, az otthon kialakult szokásokat. A családokkal való jó együttműködés érdekében közös sportdélutánokat, játékdélutánokat, barkácsműhelyi foglalkozásokat szervezünk, melyen lehetőség van közös, önfeledt játékra, mozgásra, vidámságra. A tagintézmény vezetővel együtt, 6 szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Mellettük 4 szakképzett dajka látja el a gondozási teendőket A partneri és a szülői visszajelzések mind azt mutatják, hogy óvodánk pedagógiai szolgáltatásai még városi szinten is magas szintűek. Ezt bizonyítja az is, hogy minden évben túljelentkezés van a leendő kiscsoportba. Ez a tény megerősíti a nevelői testületet abban, hogy a folytonos változás, fejlődés elengedhetetlen a mai világunkban, csak így lehetséges a kor felgyorsult fejlődésével haladni, és az egyre nagyobb igényeket kielégíteni. Céljaink között szerepel a tehetséggondozás még magasabb színvonalra emelése, az innovatív pedagógiai módszerekkel, kooperatív technikákkal és az IKT eszközök gyakorlatban való használatával. A projekt pedagógia kiváló lehetőséget nyújt a kompetencia fejlesztésre, a teljes személyiség fejlődésére. A gyermekeket jól motiválja az egy-egy témakör 4

5 köré csoportosított feladatok összessége, a foglalkozások keretében tanultak, az elhangzott mesék, a tanult vagy meghallgatott zenék, énekek, játékok, a kézügyesség és gondolatfejlesztő feladatok homogenitása. A különböző készségszintű feladatok egyidejű megoldási lehetőségeivel a spontán differenciálás egyszerűbben kialakul. A gyermekek valóban a nekik megfelelő szintű, őket érdeklő feladatokban vehetnek részt. Miért a Környezeti nevelés témáját választottuk? Csak a szelídek örökölhetik a Földet. Mindannyian átéljük a globalizációs jelenségeket. A földi környezet -a szaporodó emberiség civilizációs hatásai következtében- zsugorodni látszik. Gyermekeinket olyan időszakra készítjük elő, amelyben saját lakóhelyük környezetét felelősen védő, abban okosan gazdálkodó módon lehet csak élni. Szükséges a hétköznapi életvitel környezeti tudatossága, mert az ökológiai válságaink mélyülnek. A helyi életmód a természeti és épített környezethez fűződő viszonyok, a víz, levegő a talaj, az energia és a hulladékkezelés gyakorlati kérdései, a humán ökológiai sajátosságok mindegyike olyan tényező amelyek a helyi programba beépülve, elmélyítik a gyermekek környezettudatosságát és a környezetvédelem iránti érzékenységét. Az ember nem élhet hagyományok, gyökerek nélkül, s hogy azok a gyökerek milyen talajban, és milyen mélyen kapaszkodnak, a mi gyermekeink szempontjából nem elhanyagolható. Amit az ember a világról tudott ismeret, tapasztalat, természet, élőlények, életbölcsesség, viselkedésforma, erkölcs örökségként ránk, utódainkra hagyományozta. Sokat tehetünk azért, hogy ez a tudás, hagyomány beépüljön a mi gyermekeink életébe, és így megőrződjön. Válogathatunk a népi kultúra gazdag világából. A szokások többsége a naptári 5

6 évhez, a természet jelenségeihez, az évszakok változásaihoz, a munkához, az emberi élet fordulópontjaihoz, valamint egyházi ünnepekhez fűződik. Vagyis komplex lehetőséget rejt az óvodai nevelés számára: élményt ad, szórakozást nyújt, ismeretekhez segít, fejleszti az ízlést, közösséget épít, viselkedési mintákat közvetít. Megalapozza a gyermek érzelmi, esztétikai és morális biztonságát, eligazodik a világ dolgaiban, dönt, normákat, szabályokat alkot és használ. Takarékosságot tanul találkozik különböző anyagok újrahasznosítási lehetőségeivel / pl. környezetbarát, természetes anyagok /. Úgy gondoljuk, hogy ezek mind lehetővé, sőt szükségessé teszik, hogy a környezeti nevelést, mint műveltségi területeken átívelő komplex nevelési területet illesszünk be az óvoda helyi pedagógiai programjába a mindennapi élet meghatározó mozzanataként. Előtérbe helyezzük a gyakorlati tapasztalatszerzést mind a természeti és társadalmi környezetben is. A gyermekek kirándulásokon, kísérletekkel, megfigyelésekkel, mérésekkel, vizsgálatokkal faggassák a természetet, és csak ezt kövesse az elméletépítés. A fejlesztési tervnél még az eddigieknél is sokkal gyermekközpontúbban gondolkodunk, és az anyagot még inkább a differenciált nevelési folyamatba helyezzük. Sokan ellenzik a számítógép alkalmazását az óvodában, de a pedagógus által okosan kontrollált használata az óvodáskorú gyermekeknél fejlesztő eszköz lehet. Belvárosi óvoda lévén kevesebb lehetőségünk van a természetközeliségre, ezért fontosnak tartjuk az informatikai eszközök bevonását, melyek segítségével szinte észrevétlenül, játékos módon jutnak új élményekhez a gyermekek. Innovációnkban olyan projektötleteket mutatunk be, melyek segítségével a gyermekeket differenciáltan, kooperatív technikák alkalmazásával fejleszthetjük, kiemelt szerepet szánva az egyéni tehetséggondozásnak. 6

7 II. A KÖRNYEZETI NEVELÉS A környezeti nevelés óvodai alkalmazásánál fontos, hogy nem csak a környezetismereti foglalkozások biztosítják a megvalósítását, hanem annak szelleme, tevékenysége és eszközei az óvoda mindennapjait áthatják, azaz komplex módon jelenik meg. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége. A tevékenységeket a természet nagy körforgásának rendszere, a természet ünnepei, és a négy őselem köré épített jeles napok alapján terveztük. Nagy hangsúlyt kap az aktualitás, a természet ünnepei, jeles napok, ünnepkörök kínálta tevékenységek beépítése. Az óvodapedagógus feladatai a környezet megismerésére nevelés területén: Olyan feltételek, eszközök megteremtése, melyek lehetővé teszik minél több tapasztalat szerzését a természetben, a környezetben. A gyermekek a megfigyelés, a tapasztalatszerzés alapján ismerjék és értsék meg a valóságot a maga egészében. Ismerni kell a családi hátteret, a társadalmi, környezeti tényezőket, a gyermekek szokásrendszerét. Néphagyományok, a családi tárgyi kultúra beépülése, értékeinek megismertetése. Lehetőség szerint a foglalkozások az eredeti környezetben történjenek a gyermekek folyamatos tevékenykedtetésével. Alapvetően építeni kell a spontán érdeklődésre, kíváncsiságra, érzelmeikre, megismerési vágyukra. 7

8 Matematikai tapasztalatok, ismeretek tevékenységekben való alkalmazása A természet szeretetére, a környezet védelmére nevelés példamutatással annak értékeinek, szépségeinek megláttatásával. Az országunk, városunk szeretetére nevelés: Fogadalmi Templom, Egyetemek, Somogyi Könyvtár, Tisza part,...) Tevékenységek: kísérletek, hajtatások, csíráztatások gyűjtögetések, csoportosítás albumok készítése növények, állatok gondozása kirándulások, munkahely látogatások. 8

9 III. PROJEKTJEINK 1.Az Állatok világnapjához kapcsolódó témahét Október 04. Fontos nevelési feladatnak tekintjük, hogy a gyermekek megismerjék élő környezetüket, az állatokat, a felelősségteljes állatvédelem és gondozás alapjait. Természetes környezetben, élményszerű, komplex tevékenységeken keresztül, felfedező jellegű, játékos programokon ismerkednek meg az állatokkal. A közös kirándulások alkalmat adnak az egész életre szóló benyomások megélésére, kialakul környezettudatos magatartásuk. Kirándulás a szegedi Vadasparkba és egy óvodához közeli lovastanyára, 9

10 ahol megfigyeljük az állatokat Projektazonosító: TÁMOP / Tevékenység Időtartam Célja Érintettek Erőforrás Eredmény Kirándulás a szegedi Vadasparkba és egy Lovas tanyára Közvetlen tapasztalatszerzé s az állatokról (állatsimogatás, lovaglás, etetés) Az óvodába járó gyermekek, óvoda nevelőtestülete Személyi, anyagi, tárgyi (busz) A közös program maradandó élményt nyújtott Séta az óvoda környékén, A városban élő állatok megismerése (galamb, veréb, kutya, macska) Gyerekek, óvodapedagógusok Személyi feltételek Következtetések levonása a városi, és vidéki állatokról Kiállítás az Ovigalériában A témához való érzelmi kapocs erősítése Gyerekek, szülők, óvodapedagógusok Személyi és tárgyi feltételek Mindenki tetszését elnyerte a kiállítás Rajzverseny az elsősökkel közösen Az iskolával, és a tanítónőkkel való kapcsolat ápolása Nagycsoportosok, első osztályosok, tanítónők, óvodapedagógusok Személyi és tárgyi feltételek Ötletgazdag rajzok születtek Adomány gyűjtés Beszélgetés a házi kedvencekről Állatos képek gyűjtése Mesék, versek, dalok hallgatása Állatkert építés Dominó, memória, társas játék, puzzle ) Dramatizálás Tappancs Állatvédő Alapítvány számára gyűjtés (állateledel) Az állatgondozás tudatosítása, ismeretek bővítése A témára való ráhangolódás, állatfajták megismerése Művészeti kompetenciák fejlesztése Kreativitás fejlesztése Játékokon keresztül szabálytudat fejlesztése Metakommunik ációs Szülők, óvodapedagógusok óvodások óvodapedagógusok óvodások Gyerekek, szülők, óvodapedagógusok Gyerekek, óvodapedagógusok Gyerekek, óvodapedagógusok Gyerekek, óvodapedagógusok Gyerekek, óvodapedagógusok Személyi és tárgyi feltételek személyi Személyi, tárgyi Személyi, tárgyi Személyi, tárgyi Személyi, tárgyi Személyi, tárgyi Az állatvédelem megalapozása A gyerekek élményeiket, tapasztalataikat megoszthatták társaikkal A gyűjtés sikerélményt biztosít, ismereteik bővülnek. Irodalmi, zenei élmények által fejlődnek képességeik. Kreatív önmegvalósítás Örömteli, tartalmas játéktevékenység megvalósulása Fejlődik a gyerekek 10

11 Prezentáció megtekintése képességek fejlesztése Ismeretek rendszerezése Gyerekek, óvodapedagógusok Személyi, tárgyi beleélőképessége A projekt lezárása során élmények felidézése. Séta az óvoda környékén, a városban élő állatok felfedezése (galamb, veréb, cica, kutya) Kedvenc plüssállatom - kiállítás az Ovi-galériában Legkedvesebb állatom - rajzverseny az iskola első osztályosaival Adomány gyűjtés a Tappancs Állatvédő Alapítvány részére 11

12 Állatos képek, könyvek, újságok gyűjtése Állatok mozgásának, hangjának utánzása 12

13 Állatokról szóló mesék, versek, dalok hallgatása ( pl. Prokofjev: Állatok farsangja) Állatkert építése kockákból, természetes anyagok felhasználásával Játék az asztaloknál (dominó, memória, társas játék, puzzle ) Egyszerű állatos mesék, dalok dramatizálása (A három kiscica, A part alatt, Én elmentem a vásárba...) 13

14 Projektor segítségével prezentáció megtekintése a témával kapcsolatban. Az Állatok témahét értékelése A közös kirándulás feledhetetlen élményt szerzett a gyerekeknek. Közvetlen találkozhattak az állatokkal, több érszékszerven keresztüli tapasztalatszerzésre adott lehetőséget (pl.: állatsimogatás, etetés, lovaglás, stb.) A csoportszoba játékait is felhasználtuk a témahét feldolgozásának színesebbé tételéhez Az állatóvoda építésekor nemcsak egy egyszerű konstrukciós játék folyt, hanem a gyerekek ötleteit is belevéve konkrét tartalommal bővült a tevékenység során. A gyerekek figyelmét annyira lekötötte a játék, hogy szinte az egész csoport részt vett benne. Érdeklődőek, kreatívak a gyerekek. Igen gazdag az állatvilágról eddig szerzett ismeretanyaguk, tapasztalatuk, 2-3 gyerek kivételével könnyű őket motiválni. Amikor hangszerrel kezdeményeztünk valamilyen tevékenységet, azonnal körénk gyűltek. A mozgásos játékokat lelkesedéssel fogadták. A Mit visz a kishajó játék során jól megfigyelhettük a gyermekek egyéni ismeretszintjét az állatokról. Örömmel hozták otthonról az állatos képeket, nagy kedvvel festették az állatkert ketreceit és nyomdáztak bele állatokat. Ezekből is kiállítást rendeztünk. Behozták kedvenc plüssállatkáikat, melyeket kirándulni vittünk a székvonaton. Az állatzenekar és az állathangverseny olyan élmény volt a gyermekek számára, hogy ismételten kezdeményezték ezt a játékot. Fenntartásaink voltak az összeállított terv anyaggal kapcsolatban, hogy a kicsiknek beszoktatási időben ez nem túl sok és tömény-e, azonban a hét folyamán kiderült, ez így volt jó! A gyerekek nem feladatként fogták fel az egészet, hanem egész napos, folyamatos játéknak, amiben az óvónő is köztük játszott, kihasználva a lehetőségeket az egyéni fejlesztésre, differenciálásra. 14

15 2. Farsangi ünnepkör Mackó,mackó ugorjál Viháncolunk, nótázunk, karikákkal mókázunk Február vége A farsangi időszakhoz kapcsolódó hagyományokat, néphiedelmeket elevenítettük fel (pl. medvehiedelem, téltemetés-kiszézés). A projektzáró farsangi bált a szülőkkel közösen rendeztük meg. Álarcos táncmulatság és az óvónők meglepetés műsora színesítette a programot. Tevékenység Időtartam Célja Érintettek Erőforrás Eredmény Csoportszobák Ráhangolódás a Személyi, Óvodapedagógusok dekorálása témára, esztétikai anyagi, 13. szülők, gyerekek érzék fejlesztése tárgyi Hangulatos, esztétikus környezet létrehozása. Farsangi álarcok készítése Finommotorika, szín- és Óvodapedagógusok Személyi, Ötletes, szép formaérzék gyerekek tárgyi álarcok készültek fejlesztése Farsangi fánk sütése, közösségi érzés Fejlődött Óvodapedagógusok Személyi, vendégvárás a formálása a közös együttműködési gyerekek tárgyi babakonyhában cselekvéssel. készségük Medvével kapcsolatos időjóslások Maci barkácsolása Néphagyományok megismertetése, ápolása Finommotorika, produktív képzelet fejlesztése Óvodapedagógusok gyerekek személyi Bővül fogalomismeretük (időjóslás, csillagképek, stb.) Óvodapedagógusok Személyi, Kedves maci bábok gyerekek tárgyi születtek Találós kérdések, tréfás mesék, mondókák, dalok Kommunikációs-,. zenei készség, logika fejlesztése Óvodapedagógusok gyerekek személyi Fejlődött a gyerekek humorérzéke, beszédkészsége 15

16 Egyszerű Harmonikus Óvodapedagógusok Zenei és tánc személyi tánclépések 12. mozgás fejlesztése gyerekek élményének átélése gyakorlása Zenei Farsangi zenekar alkotóképesség alakítása fejlesztése Óvodapedagógusok Személyi, Hangszerek gyerekek tárgyi megismerése, Ügyesség és Óvodapedagógusok Személyi, Közösségi érzés versenyszellem Játékos vetélkedők 12. gyerekek tárgyi erősödött. fejlesztése Bohóc-puzzle készítése Meghívók és tombolajegyek készítése Kiszebáb égetése, Tavasz-tündér érkezése Álarcos Farsangi bál, táncos mulatság Testsémaismeret Óvodapedagógusok Személyi, Fejlődik a gyerekek fejlesztése gyerekek tárgyi énképe Kreativitás és finommotorika fejlesztése Néphagyományok megismerése, ápolása A családokkal közös farsangolás élményének átélése Vendégek és a Óvodapedagógusok Személyi, szülők részére gyerekek tárgyi elkészültek a meghívók Óvodapedagógusok gyerekek, Biztonságszervezés Osztály vezetője Óvodapedagógusok gyerekek, szülők Személyi, tárgyi Személyi, tárgyi, anyagi Élményeken keresztül ismerkedtek ezzel hagyománnyal a gyerekek Család és óvoda kapcsolata erősödött Csoportszobák dekorálása saját készítésű díszekkel 16

17 Farsangi álarcok készítése Farsangi fánk sütése, Farsangi vendégvárás a babakonyhában Medvével kapcsolatos időjóslások, maci barkácsolása 17

18 Találós kérdések, tréfás mesék, mondókák, dalok Egyszerű tánclépések gyakorlása Projektazonosító: TÁMOP / Farsangi zenekar alakítása Játékos vetélkedők Bohóc barkácsolása léggömbből, Bohóc-puzzle készítése Meghívók és tombolajegyek készítése 18

19 19

20 Kiszebáb égetése, Tavasz-tündér érkezése Álarcos Farsangi bál, táncos mulatság 20

21 21

22 A Farsang projekt értékelése A gyerekek örömmel, szívesen kapcsolódtak be a játékokba. Egy-két esetben terelődött csak el a figyelmük, de sikerült úgy alakítani a cselekmények fonalát, hogy visszatértünk a tervezett tevékenységhez. Összességében jól érezték magukat a gyerekek, nagy sikere volt a buszozás -nak, örömmel vitték haza a buszjegyeket. Lelkesen fogadták a lufival való játékos tornázást, és a karikagyakorlatokat is. A fánksütés közben elmesélték otthoni konyhai élményeiket, amikor segítettek anyának, és közben többen mondogatták velünk a verseket, énekeket. Ebben a formában még azok is élvezték a versmondást, és sokkal szívesebben kapcsolódtak be, akiket egyébként nehezebb motiválni, illetve félénkebbek. Formalyukasztóval készített figurákat ragasztottak nagy lelkesedéssel és örömmel a farsangi kalapokra. A Medve téma közel állt a gyermekek érdeklődéséhez, izgatottan figyelték, hogy jó időt jósol-e a maci. Az egyik apuka méhészkedik, így igazi akácmézet kóstolhattunk. Az óvoda homokozójában felállított Kiszebáb elégetésével ijesztettük el a telet, helyébe a közösen készített Tavasztündér került. Együtt énekeltünk tavaszi dalokat, mellyel a napsugarakat csalogattuk elő. A Farsangi mulatság, a jelmezes felvonulás, a gyermekek műsora nagy tetszést váltott ki a szülök körében. Az óvónők mesejátékát kétszer kellett előadni, nagy taps kísérte az előadást mindkét esetben. Nemcsak a gyerekek, a szülők is élvezték a műsort. A Délmagyarország című napilapban több újságcikk is megjelent rendezvényeinkről. 22

23 3. Madarak és Fák Napjához kapcsolódó témahét Május 10. A témahét célja, hogy a nevelés során alapozzuk meg a természettudatos (környezetre figyelő-óvó) életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlődését. A gyermekek váljanak alkalmassá saját élményű megtapasztalás útján, közvetlen és tágabb természeti környezetük felfedezésére, tiszteletére, annak megóvására. Szerezzenek a különböző madárfajokról és megóvásukról ismereteket. Tevékenység Időtartam Célja Érintettek Erőforrás Eredmény Kirándulás a Füvészkertbe Természet szeretetére, védelmére nevelés Nagycsoportos gyerekek, óvodapedagógusok Személyi tárgyi Téma iránti érdeklődés erősítése Séta a Mátyás térre, faölelés Madarak, fák megfigyelése Séta a Madárvédelmi kiállításra Játszótéri A fák és a madarak gyerekek, madarak, fák Személyi közvetlen óvodapedagógusok megfigyelése megfigyelése A madarak és fák életterének gyerekek, Tapasztalatok Személyi 14. megóvására óvodapedagógusok szerzése nevelés Madárvédelem megalapozása gyerekek, óvodapedagógusok a DÉMÁSZ programszervezője Személyi, tárgyi Felkeltettük a gyermekek érzékenységét a madárvédelem iránt. Több fafajtát, és Képek, Ismeretek gyerekek, Személyi, madárfajtát könyvek, újságok gyjtése 14. bővítése óvodapedagógusok tárgyi ismertek meg a gyerekek Kismadár barkácsolása Finommotorika, gyerekek, Személyi, Alkotás örömének fantázia 14. óvodapedagógusok tárgyi átélése fejlesztése 23

24 CD lemezrl madárhangok felismerése Akusztikus figyelem, gyerekek, Személyi, emlékezet óvodapedagógusok tárgyi fejlesztése Hallás útján, hangjukról felismerik a gyerekek a madarakat. Az égig ér fa meseillusztráció 14. Fantázia, kompozíciós gyerekek, Személyi, Esztétikus, ötletteli képesség óvodapedagógusok tárgyi munkák készültek fejlesztése. Mesék, mondókák, versek, dalok hallgatása Irodalmi és zenei Figyelem gyerekek, élményekhez Személyi 14. fejlesztése óvodapedagógusok juttattuk ma gyerekeket Drámajáték, bábozás Halmazképzés Kreatív önkifejezés fejlesztése Matematikai kompetencia fejlesztése gyerekek, Személyi, Mímes játék örömét óvodapedagógusok tárgyi átélték a gyerekek Halmazok gyerekek, Személyi, fogalmát, képzését óvodapedagógusok tárgyi megismerték a gyerekek Prezentáció megtekintése Ismeretek felelevenítése, rendszerezése gyerekek, Személyi, óvodapedagógusok tárgyi Megismerkedtek az interaktív táblával a gyerekek Kirándulás a Füvészkertbe (beszélgetés a természet és a madarak védelméről, élmények felidézése). 24

25 Séta a Mátyás-térre, faölelés Madarak, fák megfigyelése séták során és az óvoda udvarán Séta a Madárvédelmi kiállításra Képek, könyvek, újságok gyűjtése a témával kapcsolatban 25

26 Kismadár barkácsolása vegyes technikával CD lemezről madárhangok felismerése Az égig érő fa meseillusztráció Madarakkal és fákkal kapcsolatos mesék, mondókák, versek, dalok hallgatása Drámajáték Pl. Játsszuk el, hogy kel ki a tojásból a kismadár? Halmazképzés - Mennyi madár szállt a fára és mennyi repült el? Fecske és a szalmaszál bábozás Projektor segítségével prezentáció megtekintése a témával kapcsolatban. 26

27 A Madarak és Fák Napja témahét értékelése Egyre nagyobb fordítunk a tudatos környezetvédelemre, a gyermekeket bátorítjuk, hogy óvják és védjék a természetet. Séták, kirándulások alkalmával természetes élőhelyükön figyeltük meg a fákat, madarakat. Külön élmény volt, amikor a bokrok alatt egy sereg feketerigót pillantottunk meg, és a fákat megöleltük. A kooperatív csoportos játékok, és a dramatizálás jól motiválta a gyerekeket a tevékenységekbe való bekapcsolódásra. A DÁMÁSZNÁL megtekintett Madárvédelmi kiállításon megdöbbenve látták a gyerekek, hogy milyen veszélyesek az elektromos vezetékek a madarakra, és milyen jó, hogy tesznek ez ellen az emberek. Az internetről letöltött képek segítségével olyan, életkoruknak megfelelő ismertekhez juttattuk a gyermekeket (IKT eszközök alkalmazásával), amelyeket a közvetlen környezetükben nem tudnak megfigyelni, pl.: esőerdők kiirtása, madarak pusztulása a tengeri olajszennyezés miatt, stb. 27

28 IV. Fenntarthatóság folyamata A Környezeti nevelés interaktív, folyamatos összefogással működő tevékenységrendszer. Nem lehet elsajátítani elmondás, prédikáció alapján, csak átéléssel. Törekszünk arra, hogy az ismeretek valódiak, realisztikusak legyenek, és a célzott korosztálynak megfelelőek. Tartalmazzák a világkép, a kultúra és az értékrend elemeit. Az óvodai élet jó példát adhat szülőnek, gyereknek egyaránt. A környezeti nevelés nemcsak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósulhat meg. A környezethez, élőlényekhez, gazdálkodáshoz való viszonyulás, példaadás is fontos. A kert, az udvar, a hulladékkezelés, a vízzel és energiával való ésszerű takarékosság, a természetes anyagok használata egyaránt pedagógiai eszköz lehet. Úgy gondoljuk, hogy megoldható a komplexitás, ebben számunkra segítséget nyújt a korszerű felfogás. Innovációnkban nem csak új feladat vállalásokról van szó, hanem az eddigi tevékenységek tudatosabb, más szempontok szerinti csoportosításáról, egyes tevékenységek hangsúlyozásával szemléletbeli változásokról. A fenntarthatóságot segítő megoldások keresése elvezet a tervszerű, és következetesebb megvalósítási módok, a környezettudatos magatartás megalapozása felé. Terveink szerint a következő tanévben még több környezeti témával kapcsolatos projektet szeretnénk megvalósítani: Ózon világnapja Takarítási világnap Autómentes világnap Környezetvédelmi világnap 28

29 Irodalomjegyzék Óvodai nevelés Országos Alapprogramja Helyi Óvodai Nevelési Program KOMP Készség- és Képességfejlesztő Programcsomagok Bekker Zoltánné-kocsis Csilla-Kongyikné Kis Klára-Zaveczné Komáromi Katalin: Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez Fehér Anna: Játszunk? Természetesen! Dr. Tóth Tiborné: Néphagyomány Dr. Kuti István és Dr. Kuti Istvánné: Körlánc Környezeti nevelés az óvodában Zilahy Józsefné: Óvodai nevelés játékkal, mesével 29

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben