A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar"

Átírás

1 A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar május 21-én megrendezésre kerülő TMDK házi fordulójának REZÜMÉKÖTETE

2 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kari TMDK konferenciájának programja május Megnyitó. Helyszín: Díszterem A konferenciát megnyitja: Dr. Steklács János dékán A konferenciát köszönti: Mák Kornél alpolgármester Szekcióülések: 1. Pedagógiai és pszichológiai szekció: 33. terem 2. Környezeti és zenei nevelés szekció: Díszterem 3. Irodalom- és nyelvtudományi szekció: 24. terem kb Eredményhirdetés. Helyszín: Díszterem A rendezvény házigazdája: a kari TMDK Bizottság

3 Pályamunkák A fenntarthatóság pedagógiájának óvodai gyakorlata Erkölcsi, érzelmi és etikai nevelés a tanítási dráma módszereivel a középiskolában András Beáta Bakos Krisztina A hagyományos és a mai modern játékok hatása és jelentősége a 8-11 éves korú gyerekek viselkedését illetően Besze Csilla Környezeti nevelés az óvodában komplex dramatikus folyamatmunkában Zenei kompetenciák fejlesztése a drámapedagógia segítségével az általános iskolában Olvasóvá nevelés a színházi nevelés módszereivel Az óvodáskorú gyermekek családfogalma Játék és játékosság szerepe az óvodás gyermek környezettudatos magatartás formálásában Szleng az óvodában Teaching Reading Strategies in English Lessons A drámapedagógia módszereinek alkalmazása az óvodai és az iskolai hittanoktatásban Egészségnevelés az óvodában, A biztonságos közlekedésre való nevelés Az Anna, Peti, Gergő jelenség Harry Potter titkai, erények és bűnök a varázsvilágban A pszichodráma alkalmazhatósága az óvodában Értő olvasóvá és zenehallgatóvá nevelés a drámapedagógia eszközeivel Konfliktusok és agresszió az iskolában Teacher Code Switching in Teaching English as a Foreign Language to Young Learners Csalás a kisiskolások körében Bréska Nóra, Danku Tünde Emese Czinkóczi Szilvia Fodor Anita, Váradi Katalin Forrás Brigitta Katona Flóra Káplár Anett, Tóth Viola Medveczki János Monoki Mariann Gizella Petákné Bogár Judit Polyák Georgina Hermina Reile Péter Rózsa Szabina Szabó Klára Bernadett Szarvas Gréta Szlanka Anett Taskó Péter

4 András Beáta A fenntarthatóság pedagógiájának óvodai gyakorlata Témavezető: Ádám Ferencné főiskolai docens Dolgozatom az óvodai környezettudatos magatartásformálásról szól. Ezen belül részletesebben érinti a hulladékgazdálkodást, az újrahasznosítást, a levegő tisztaságát, valamint a vízkészlettel kapcsolatos ismereteket. Kutatómunkám célja az volt, hogy személyes tapasztalatokat szerezzek a gyermekek környezettel kialakított kapcsolatáról, és ezt az értékes fonalat megerősíthessem. Az óvodai nevelés célja megfelelő környezeti látásmódot és szokásrendszert kialakítani. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a világszerte kialakult környezeti válságok, melyeknek akkor is részesei vagyunk, ha nem is tapasztaljuk közvetlenül negatív hatásait. A gyerekek nyitottak és érdeklődőek, empatikusak környezetük iránt, szívesen tapasztalják meg gyakorlati úton, és fogadják meg a fenntarthatósági tanácsokat. Kutatómunkám során egy játékos interjú segítségével felmértem a gyerekek előzetes tudását a témával kapcsolatban (környezeti ismeretek, hulladékgazdálkodás, légszennyezés), majd részletesebben foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtéssel és a levegő tisztaságával. Projekthetünk produktuma az elkészült újrapapírok lettek, amely kifejezi az egész heti tevékenységek témáját. Befejezésként újra felmértem a gyermekek tudását, hogy megállapíthassam a fejlődés mértékét. A kezdeti pozitív eredmények szembetűnő ugrásszerű javulást mutattak, főként az új ismeretek, szavak, elvont fogalmak terén. A szülőkkel készített interjú eredményeként megállapítottam, hogy ha cselekedtetve tanulnak a gyermekek, akkor ezeket a cselekvéseket otthoni tevékenységeikbe is beleviszik és ezzel szüleiket is magatartásváltozásra ösztönzik. A jövőben szeretném ezt a kutatást oly módon folytatni, összehasonlítok egy hagyományosan működő óvodát és egy célzottan környezeti beállítottságú, zöld óvodát, hogy miben különbözik a kettő, és a különbségek mennyiben és milyen területeken térnek el.

5 Bakos Krisztina Erkölcsi, érzelmi és etikai nevelés a tanítási dráma módszereivel középiskolában (Etika tanításának alapjai) Témavezető: Koltói Lilla főiskolai adjunktus Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy egyfajta összegzést készítek a középiskolai, azon belül is a szakközépiskolai etikai tanítás lehetőségeiről, az erkölcsi és érzelmi nevelésről a tanítási dráma módszerei által. A téma kiválasztása során annak a közelebbi vizsgálata motivált, hogy abban az intézményben, ahol jelenleg tanítok, felmenő rendszerben a es tanévtől kezdve kerül bevezetésre az etika tantárgy. A kerettantervek vizsgálata során merült fel annak a lehetősége számomra, hogy egy ilyen tantárgyat a tanítási dráma módszereivel, és a témakörök effajta vizsgálatával, megjelenítésével lehetne tanítani a diákoknak. Szándékomban állt rávilágítani a drámapedagógiai módszerek magyarországi megjelenésére, valamint egyfajta rendszerezést is bemutattam. Vizsgálatom során az oktatás központúság vált fontossá, hiszen a tanítási dráma minden esetben egyfajta önképzés, önfejlesztés, erkölcsi nevelés, ami egyben a tanítás, illetve a tanítást végző pedagógus kiemelt feladata. A dolgozatom fő részét azonban a drámapedagógia és a pszichológia kapcsolatának bemutatása teszi ki. A drámapedagógia egy összetett fogalom, nemcsak a színházzal, hanem a pszichológiával és a pedagógiával is kapcsolatba hozható. Interdiszciplináris fogalomnak tarthatjuk, melyben több tudomány és művészet hatása talál egymásra. A hangsúlyt a pszichológián belül a fejlődéslélektannal való kapcsolatának vizsgálatára helyeztem. Főképp a játéktevékenységek, erkölcsi fejlődés vizsgálatát emeltem ki Piaget és Kohlberg elméletei alapján, ami által hangsúlyozni szerettem volna az erkölcsi és etikai nevelés fontosságát. Zárásképpen dolgozatomban bemutattam az etika tantárgy általam kidolgozott tanmeneténél alkalmazott szempontokat, kidolgozott óravázlatokkal, melyek támpontot adhatnak iskolánkban a 11. évfolyamon a tantárgy tanításához.

6 Besze Csilla A hagyományos és a mai modern játékok hatása és jelentősége a 8-11 éves korú gyerekek viselkedését illetően Témavezető: Ádám Ferencné főiskolai docens Dolgozatomban bemutatom, hogy milyen mértékben alakultak át az idők folyamán azok a régi, tradicionális játékok, melyeket a szülők egykor saját maguk, természetes alapanyagokból készítettek el gyermekeik részére, és használataikat, ismereteiket tekintve mennyire merültek feledésbe. Megvizsgáltam, hogy mennyire van hanyatlóban és háttérbe szorulva a 8-11 éves gyerekek játékok iránti érdeklődése, azon belül is a hagyományos játékok iránti érdeklődése, egymáshoz való kapcsolatuk a mai elektronikai eszközökkel szemben, valamint hogy milyen mértékben különülnek el a kifejezetten fiús, illetve lányos játékok a tanulók játékos tevékenységeiben. A téma feldolgozásához szükséges adatokat 86 tanuló által kitöltött kérdőívből emeltem ki. A kutatásom során közvetett megfigyelési módszert is alkalmaztam, melynek révén délutáni játékidőben egy teljes osztály kötetlen körülmények között játszó diákjait figyelhettem meg. Továbbá ugyanezen osztály tagjai számára összegyűjtöttem néhány régi és egyre kevésbé ismert játékot, és egy személyes beszélgetés keretében megismertettem velük azok működését, illetve megfigyeltem az ismeretlen, újszerűnek vélt játékokhoz való elsődleges reakcióikat és a játékok elindításához szükséges gyermeki kreativitásukat. A megfigyelések és az adatok feldolgozását követően arra jutottam, hogy a diákok a számítógépes játékok ellenére jobban érdeklődnek a hagyományos játékok iránt. Az általam bevitt játékok közül néhányat ismertek, azonban mivel sokszor nincs, aki játsszon velük, vagy aki elmagyarázná, esetleg megmutatná nekik azok működési elvét és lényegét, egyre ritkábban játszanak azokkal, így elfelejtik őket és az értéktelen, unalmas és elfeledett játékok közé kerülnek. A fiús és lányos játékok között még mindig megfigyelhetőek a kimondottan csak az egyik nemre jellemző játékos tevékenységek, de mind a szabadidős, mind a csapatjátékokat figyelembe véve kezdenek a játékok közötti, nemek szerinti különbségek eltűnni.

7 Bréska Nóra - Danku Tünde Emese Környezeti nevelés az óvodában komplex dramatikus folyamatmunkában alkalmazott drámajátékok segítségével Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Pályamunkánk célja egy újfajta szakmódszertani kísérlet bemutatása, melyben ötvözünk két egymástól látszólag különálló szakterületet. Az óvodai tevékenységi formák közül a külső világ tevékeny megismerése környezetismeret foglalkozások szakmódszertanába illesztettük be a színházi nevelés módszereit és annak munkaformáit. Ehhez készítettünk egy kéthetes fejlesztési tervet, melyben az óvodai külső világ tevékeny megismerése környezetismeret foglalkozások témái közül kiemeltünk egyet példaként, azt részletesen kidolgoztuk, rugalmasan beleillesztve a szabályjátékokat, alkalmazott drámajátékokat és a tanítási dráma elemeit. A kiválasztott témakörünk a kompetencia alapú nevelési program víz témakörébe tartozik, a tavi élővilág. Egy élőlényre, a békára fókuszálva ismertük meg a tavi élővilágot. Ezt az új szakmódszertani kísérletet a nagycsoportos, iskola-előkészítős óvodások számára fejlesztettük ki. Fő célunk, hogy megmutassuk a szakmában dolgozó pedagógusok számára, hogyan lehet a külső világ tevékeny megismerése környezetismeret foglalkozásokat izgalmassá tenni a drámapedagógia segítségével. Továbbá célunk az óvodáskorú gyermekek számára még érdekesebbé, illetve tanulhatóbbá tenni a külső világ tevékeny megismerése környezetismeret foglalkozások tananyagait.

8 Czinkóczi Szilvia Zenei kompetenciák fejlesztése a drámapedagógia segítségével az általános iskolában Témavezető: Liptainé Szeverényi Márta adjunktus Már az ókori görögöknél is nagyon fontos szerepet játszott a zene, mind az oktatásban, mind az élet más területein. Azt, hogy a különféle pszichoszomatikus betegségek a zene segítségével jól gyógyíthatók, igen korán felismerték. A drámapedagógia szintén nem új keletű dolog, hiszen Comenius a Schola Ludus című művében az egész tananyagot dramatizálta. Napjaink rohanó világában nagyon fontosnak tartom a zenei oktatás már évszázadokkal ezelőtt is bizonyított szerepének növelését. Sajnos nálunk, Magyarországon az iskolai zeneoktatás meglehetősen háttérbe van szorulva és nem jobb a helyzet a drámapedagógia esetében sem. Azt is be kell, hogy lássuk, hogy a gyerekanyag is egészen más a korábbi évekhez képest, hiszen ők már napjaink modern világának gyermekei. Sok tantárgynál nem lehet már a régi módszerekkel tanítani, változtatnunk kell. A zene és a drámapedagógia összefonásával a gyerekek olyan fejlesztését érhetjük el, ami az élet számos területére kihat. Azok a készségek, képességek lesznek fejlesztve, melyeket a mindennapi életben is tudnak majd hasznosítani. Dolgozatommal ezt igyekszem alátámasztani. A dolgozat első részében a külföldi és hazai zeneoktatás, és a drámapedagógia történetét mutatom be. Ezt követően igyekszem alátámasztani hipotézisemet, miszerint a drámapedagógia és a zenetanítás ötvözhető. A dolgozat záró részében a zene gyógyító hatását mutatom be. A mellékletekben több óravázlat is található a drámapedagógiai módszerekkel megtartott ének-zenefoglalkozásaimról. A DVD melléklettel, amin látható foglalkozás és előadás is, szeretném a dolgozatban leírtakat megerősíteni.

9 Fodor Anita Váradi Katalin Olvasóvá nevelés a színházi nevelés módszereivel Hatékonyságmérés bemutatása egy konkrét meseregény dramatikus módszerekkel történő feldolgozásán keresztül Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Pályamunkánk egy újfajta olvasásnépszerűsítő program munkafolyamatához kapcsolódva, azzal párhuzamosan született. Kutatásunkkal szerettünk volna megalkotni egy olyan értő-olvasóvá nevelő eljárást, amely kedvet ébreszt a gyermekekben az olvasás iránt. Ehhez egy olyan meseregényt próbáltunk keresni, mely mind a gyermekek, mind a felnőttek számára érdekes olvasmány lehet, így Békés Pál egyik nagyszerű művét, a Félőlény című meseregényt választottuk. Különböző drámás módszerekkel dolgozó motivációs foglalkozásokat (rendhagyó irodalomórát, motivációs órát, színházi előadást, valamint a nagyobb olvasási kedv eléréséhez könyvtári látogatást) terveztünk és szerveztünk, amellyel a 9-10 éves korosztályú gyermekeket céloztuk meg. Kutatásunkban a helyi gyakorló általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóit vizsgáltuk. A foglalkozások nem hagyományos pedagógiai szituációban zajlottak. A gyermekek nem voltak az iskola és a padok keretei közé zárva, hanem részt vehettek egy nyitottabb, hangulatosabb foglalkozáson, amely kellékek, díszletek, szereplők segítségével tette motiválóvá a meseregény elolvasását. A foglalkozások után, megfelelő időt hagyva az olvasásához, kérdőív segítségével derült fény arra, hogy hány gyermeket sikerült inspirálni, hányan olvasták el a könyvet. A módszerek hatékonyságának bizonyításaként egy másik iskola 3. osztályát is bevontuk, akik semmiféle motivációs foglalkozáson nem vettek részt, csupán a meseregényt ajánlottuk figyelmükbe. Az 5 osztály kérdőívének kiértékelése, összesítése után levontuk a következtetéseket, amelyek más-más szemszögből megközelítve eltérő eredményeket mutattak.

10 Forrás Brigitta Teréz Az óvodáskorú gyermekek családfogalma Témavezető: Koltói Lilla adjunktus Dolgozatomban az óvodáskorú gyermekek családfogalmát vizsgáltam. Kutatásom célja a gyermekekben élő család struktúrájának feltárása volt, különös tekintettel az elvált szülők gyermekeire. A vizsgálatomat négy óvodás gyermekkel végeztem el. A kutatásom első szakaszában hat hétig megfigyeltem a gyermekeket mind a játéktevékenységeik, mind a csoportban betöltött szerepük szerint, hogy teljes képet kapjak róluk, illetve, hogy ki tudjam alakítani a további vizsgálatokhoz szükséges bizalmi légkört. Igyekeztem minél több információt megtudni erről a négy gyermekről. Ez a kutatás elemzésének és értékelésének eredményességét segítette elő. Ezután családrajzot vettem fel a gyerekekkel a családstruktúra vizsgálatára. A kutatás harmadik fázisában pedig A mackógyerek egy napja című személyiségvizsgáló módszerrel dolgoztam a gyermekkel. Ez a módszer a gyermeki szerepjátékot veszi alapul, egy kötetlen, lazán irányított játéktevékenység, amely segítségével feltárható a gyermekekben élő családmodell. A gyermekek plüss mackókkal játszottak, egy saját, általuk kitalált történetet játszottak el. Ezt követően a rajzokat és az eljátszott történeteket egy megadott szempontsor alapján kielemeztem, kapcsolatot, összefüggéseket kerestem a családrajzokban és az eljátszott történetekben megjelenő tartalmak között. A gyermekek családképének vizsgálatánál azt figyeltem meg, hogy elsősorban azokat tekintik a családjuk szerves részének, akikkel a mindennapos interakcióik zajlanak, akikkel egy háztartásban élnek. Az elvált szülők gyermekei esetében viszont azt tapasztaltam, hogy bár a családdal nem együtt élő szülő ugyanúgy megjelenik a gyermek rajzában és játéktevékenységében, de a rajzban, a játékban a hiányzó szülő megjelenítése más, mint a kétszülős családba tartozó gyermekek esetében.

11 Katona Flóra Játék és játékosság szerepe az óvodás gyermekek környezettudatos magatartás formálásában Témavezető: Ádám Ferencné főiskolai docens Dolgozatomban arról írok, hogy a környezeti nevelés módszereivel, játékon keresztül, hogyan érhetjük el az óvodás korú gyermekek hatékony, környezettudatos magatartás formálását. Munkám során azt kutattam, hogy a környezeti nevelés és a játék kapcsolata milyen hatással van a gyermek környezettudatos gondolkodására? A környezettudatos magatartás formálásánál hatékony módszer-e a játék? Igaz-e az a feltevés, hogy ma a szülőknek kevesebb ideje van a gyermekekkel játszani? A környezettudatosság formálása hatásosabb-e, ha a gyermek nem csak hall róla, hanem részesévé is válik? Fontos-e, hogy a gyermek első, környezettudatossággal kapcsolatos élménye örömteli legyen? Vizsgáltam a szülők környezet iránti tényleges elkötelezettségét, azt, hogy mit váltott ki a környezettudatos játék a gyermekekből és a szülőkből, gyermek és szülő mennyit játszik együtt, valamint, hogy a szülők mennyire tartják fontosnak a környezeti nevelést. Először környezettudatos játékokat gyűjtöttem össze, majd ezeket kiosztottam a szülőknek, olyan céllal, hogy játsszák, készítsék el otthon a játékot gyermekükkel. Az elkészült játékokról és használatukról a szülők fényképeket küldtek nekem. Kérdőíves felmérésemmel többek között arra kerestem a választ, hogy mennyire fontos a szülőknek a környezettudatos életmód, mit gondol a szülő a gyermek környezettudatosságának alakításáról. Kutatásom során beigazolódott, hogy a környezettudatos magatartás formálásánál hatékony módszer a játék. Úgy gondoltam a szülőknek kevés ideje van a gyermekükkel játszani. Ezt a feltevésemet cáfolta kutatásom, hiszen a megkérdezett szülők többsége minden nap játszik gyermekével. Sikerült bebizonyítanom, hogy a környezettudatos magatartás formálása hatásosabb, ha a gyermek nem csak hall róla, hanem meg is tapasztalja azt. Vizsgálatom igazolta, hogy ha a gyermek első, környezettudatossággal kapcsolatos élménye pozitív, utána is szívesen játszik majd azzal a játékkal.

12 Káplár Anett Tóth Viola Szleng az óvodában Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Pályamunkánkban a gyermeki beszédet és a nyelvfejődést vizsgáltuk. Elméleti fejezeteinkben, a kapcsolódó nyelvi ismereteken át kitérünk a gyermeki beszéd fejlődésére egészen a csecsemőkortól az óvodás kor végéig. A beszédfejlődési elméletek ma is különböző nézőpontokat vallanak a beszédfejlődést és a nyelv fejlődését illetően. A téma ilyen módú felvezetését a kutatás nyelvészeti tartalma miatt véljük szükségesnek, hogy egyértelmű legyen a gyermeki beszéd fejlődését érintő és befolyásoló szlenghatás, a kreatív gyermeknyelvi szóhasználat és nyelvbotlás jelensége a gyermeknyelvben. Dolgozatunk azt taglalja, hogy amennyiben szétválasztható a három nyelvi jelenség, akkor miben különböznek ezek egymástól. Kutatásunkat táblázatban szemléltettük, amelyben az általunk megfigyelt gyermekcsoportok szóhasználatait kategorizálva rögzítettük. Megfigyeléses módszerrel szavakat és mondatokat jegyeztünk fel, illetve ezeket feldolgozva nyelvészeti definíciókat követve csoportosítottuk a mintákat (szleng, gyermeknyelv, nyelvbotlás stb.)

13 Medveczki János Teaching Reading Strategies in English Lessons Témavezető: Dr. Szabó Ildikó főiskolai docens Az elsődleges célom az volt a dolgozattal, hogy bemutassak néhány olyan olvasási stratégiát, ami a mai magyar oktatásban még nem elterjedt. Ezen felül szeretném bemutatni használatuk módját. Mindezt figyelembe véve összehasonlítottam két elterjedt tankönyvet az olvasás előtti, alatti és utáni feladatok tekintetében. Az elméleti áttekintést követi vizsgálatom, melynek során területi gyakorlatom helyszínén mérést készítettem egy csoporton belül, az úgynevezett hagyományos szövegfeldolgozás, illetve a metakognitív módszer hatékonyságának felderítésére. Előzetes várakozásaim beigazolódtak, mivel felmérésemből pontosan kiderül, hogy miért is hatékonyabb a metakognitív módszer a hagyományossal szemben. Mint írtam, az olvasás egy olyan készség, amit ha nem kezdünk el időben megfelelő módszerrel fejleszteni, akkor a tanuló hátrányt szenved, ami a későbbi tanulmányai során is ki fog ütközni. Magam is úgy gondolom, hogy későbbi pályafutásom során használni fogom a metakognitív módszert, ami sokkal hatékonyabbnak bizonyult a hagyományos szövegfeldolgozással szemben.

14 Monoki Mariann Gizella A drámapedagógia módszereinek alkalmazása az óvodai és az iskolai hittanoktatásban Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Dolgozatomban a drámapedagógia és a hittanoktatás kapcsolatát vizsgálom. A témának kiterjedt angol nyelvű szakirodalma van, azonban e két tudományterület összekapcsolása és módszertani közeledése Magyarországon még nem vált gyakorlattá. Arra kerestem a választ, hogy a drámapedagógia módszerei alkalmasake bibliai történetek feldolgozására, valamint hogy a módszerek, technikák hogyan segítik a történet megértését az óvodás, a kisiskolás és a középiskolás korosztálynál. Munkám során először a hittanoktatás ismert, alkalmazott módszereit, valamint a korosztályokra jellemző katetikai kommunikáció lehetőségeit tanulmányoztam. Minderre azért volt szükség, hogy érzékeltessem a korosztályok adottságait, előkészítve az új módszer bevezetését. Az ezt követő fejezetekben a drámapedagógia rövid történetét és az egyes drámatevékenységeket, majd a Bibliában fellelhető dramatikus vonásokat, a bibliai történetek műfaji jelentőségét és a dramatikus hittan színtereit ismertetem. A bibliai történetek feldolgozása során a drámamódszereket (drámajátékok, alkalmazott drámajátékok, tanítási dráma, szakértői játék) vezettem át hittanórai alkalmazásra. A drámás módszerekkel feldolgozott bibliai történetekbe a gyerekek bevonódnak és nem sérül a kinyilatkoztatás ihletettsége sem. Elméleti ismereteim, valamint gyakorlati tapasztalataim alapján olyan lehetőséget véltem fölfedezni a drámapedagógia eszköztárában, amelyek bevihetők az óvodai és az iskolai hittanórákra. A módszertani megújítási kísérletem az egyes korosztályok hittanórai témájának, tapasztalati, élményszerű befogadását célozza. Az óra- és foglalkozástervek alapján látható, hogy drámajátékok, az alkalmazott drámajátékok, a tanítási dráma, szakértői játék és a projekt-módszer is átmenthető a hittanoktatás módszertani kelléktárába.

15 Petákné Bogár Judit Egészségnevelés az óvodában A biztonságos közlekedésre nevelés Témavezető: Ovárdics Andrea adjunktus Kecskemét-Matkópusztán élek, ahol óvoda van, de iskola már nincsen. A kisgyermekeknek a tömegközlekedési eszközzel maguknak kell megoldani a bejárást a közeli Kecskemétre. Helyi járat már nem megy, helyközi járaton kell utaznia egy olvasni nem tudó, az életkori sajátosságok miatt egyébként is figyelmetlen, szétszórt kisgyermeknek. A szülők összefogással hozzák, viszik a gyerekek egy részét autóval, de ezt sokan nem tudják megtenni eszköz vagy idő hiányában. Ez gondolkodtatott el arról, hogy kinek a feladata megtanítani a gyermeket közlekedni? Mikor kezdjük el? Milyen lehetőségek állnak az óvodapedagógus rendelkezésére a közlekedésre nevelésben? Kutatásomat Kecskemét 3 óvodájának 4 csoportjában végeztem, kiegészítve telefonos és személyes interjúkkal. A célcsoport a Kecskeméten élő, óvodás korú gyermekekkel rendelkező szülők voltak. Hipotézisem szerint a közlekedési szokások oly mértékben változtak és tolódtak el a gépjármű használat felé, hogy a szülőknek nincs elégséges alkalmuk a gyalogos és a kerékpáros közlekedési szabályok bemutatására, így ez mára az óvodapedagógusok feladatává vált. Kérdéseim közt szerepelt, hogy kinek a felelőssége és feladata a prevenció ma és hogyan volt ez az ő gyermekkorukban. Itt a válaszadók többsége úgy gondolja, hogy napjainkban is és régen is a szülők feladata (volt) a közlekedési szabályok rejtelmeibe bevezetni a gyermeket. Kérdéseim a közlekedésben használt védőeszközökre is kiterjedtek és megállapítottam, hogy az ez irányú védelmet elengedhetetlenek tartják a szülők. A közlekedési játékok közül a legismertebb a Közlekedj okosan társasjáték. Dolgozatomban bemutatom az Országos Baleset-megelőzési Bizottság prevenciós lehetőségeit, mellyel élhet bármely óvodapedagógus. Látogatást tettem Szentendrén az Egészséges és Derűs Gyermekekért Alapítvány által fenntartott családi napköziben, ahol megnézhettem, hogy ők hogyan formálják a gyermekek közlekedési magatartását. Dolgozatomban közzéteszek a helyes közlekedési magatartás elsajátítására alkalmas játékokat.

16 Polyák Georgina Hermina Az Anna, Peti és Gergő jelenség Témavezető: Dr. Bárdos József főiskolai tanár Dolgozatomban Bartos Erika: Anna és Peti Irány az óvoda! című könyvét elemeztem. Alapvetően a mesék hatása érdekelt, illetve hogy milyen szerepet tölt be a mese a gyermekek fejlődésében. Köztudott, hogy a mesék oldják a feszültséget, a félelmeket. Egy olyan komplex tudásanyagot adnak át tudat alatt, mely a későbbiekben bármikor, bármilyen élethelyzetben előhívható. Pozitívan hatnak a személyiség fejlődésére, és biztos támaszt nyújtanak a gyerekeknek (is). Az elemzésem célja az volt, hogy egy mai, nagyon népszerű mesekönyvet megvizsgálva kiderüljön mindenki számára, hogy az megfelel-e mesének, illetve, hogy fejleszti-e a gyermekek gondolkodását, bővíti-e a szókincsüket, és a legfontosabb, hogy milyen értéket közvetít. Elsősorban a szöveg nyelvezetét, a szófajokat, a mondatszerkezeteket vizsgáltam meg. Ebből lehet arra következtetni, hogy milyen a szöveg, megfelel-e irodalmi műnek, avagy sem. Vizsgáltam a történetek valóságalapját, hogy mennyire mutatnak hamis képet, illetve a történetek jellegét (kiemelten a konfliktusokat). Az elemzések mellett egy kérdőív segített abban, hogy megállapíthassam, miért szeretik, illetve nem szeretik a szerző műveit. A kutatásom végén összegezve elmondható, hogy ezek a mai, gyermekirodalomnak nevezett művek nem felelnek meg sem irodalomnak, sem értékközvetítő meséknek. A szöveg nyelvezete primitív, nagyon sok az ismétlés és az egyszerű mondat. Szókincsbővítésre egyáltalán nem alkalmasak. A kép egy hamis világot mutat a gyermekeknek és a szüleiknek, hiszen a történetekben egy idilli családot mutat be, ahol mindig mindenki nagyon kreatív, nyugodt, megértő. Szinte egyetlen egy konfliktussal, hangos szóval nem találkozunk, minden szereplő nagyon cuki. Ezzel egyrészt a szülőben is frusztrációt keletkezhet, mivel ők nem olyan jó Anyák, mint Bartos Erika, és a gyermekek is kevesebbnek érezhetik magukat Annánál, Petinél és Gergőnél.

17 Reile Péter Harry Potter titkai, erények és bűnök a varázsvilágban Témavezető: Dr. Galuska László Pál adjunktus Dolgozatom témájául a Harry Potter-t választottam, mint modern kortársirodalmi regényt. Célom az volt, hogy egy olyan szemszögből mutassam meg a regénysorozatot mely méltán népszerű a fiatal olvasóközönség körében, melyből eddig még igen kevesen. Igyekeztem feldolgozni napjaink egyik legnagyobb problémáját is: az előítéletet, illetve ennek lecsapódását a regényekben. Főhőseink jellemét is elemzem ezzel kapcsolatban. Előadásom során bizonyítom, hogy a vallásosság éppúgy eleme a regényeknek, mint Kant erkölcsfilozófiája. Talán arra is sikerül rájönnünk, mi okozza a regénysorozat töretlen népszerűségét. A vallás és ezotéria témaköre különösen érdekelt, hiszen a regényben rengeteg utalást találunk arra nézve, hogy a varázslók világában mennyire elfogadottak például az okkultizmus bizonyos elemei. Gondoljunk csak a mágia-szakkönyvekre, a jóslástanra, vagy éppen Voldemort feltámadására, amely nagyon hasonlít régi hiedelmek szeánszaira, hiszen nem mindennapi hozzávalók kellenek. A könyvekben Isten nem jelenik meg, sem valamiféle felsőbb erő, de a hetedik kötetben bizony eljutunk egy olyan helyre, amely nagyon hasonlít a mennyországra. Véletlen volna az azonosság, vagy ez Rowling kiváló írói fogásai közé tartozik? Ezt is megvizsgálom. Az előítélet minden formája megtalálható a világunkban, s könyveiben az írónő is kiemelten foglalkozott ezzel a témával: xenofóbia, rasszizmus, előítélet. Mindegyik nagyon sarkosan szerepel a műben, egy felnőtt számára alig elrejtve jelenlétét. Dumbledore intelmei pedig amelyeket az ötödik kötetben intéz a főhős felé, megerősítik ezt a feltevést. Előadásomban választ keresek a regényben szereplő, az előítélettel kapcsolatos legtöbb kérdésre: Miért nem működik Hermione kezdeményezése, a MAJOM (A Manók Alkotmányos Jogaiért Országos Mozgalom)? Honnan gondolhatjuk, hogy valaha a házimanók, ha csak névlegesen is, de egyenrangúak voltak a varázslókkal és boszorkányokkal? El lehet-e ítélni Harryt, Ront, és a többi Griffendéles diákot, akik azt állítják, hogy nincs szükség a manók felszabadítására? Igaza van-e Ronnak, amikor azt mondja, hogy a manók jól érzik magukat így?

18 Rózsa Szabina A pszichodráma alkalmazhatósága az óvodában Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Pályamunkám egy olyan szakterületet jár végig, amiről a szakirodalomban nem lehet leírásokat találni. Kutatásommal szerettem volna bebizonyítani, hogy a gyermekpszichodráma elemei nem csak az iskolában, de az óvodás korú gyermekek között is használható. Ennek alátámasztása érdekében egy 10 foglalkozásból álló kutatómunkát végeztem el, melyben 10 nagycsoportos gyermek vett részt. Pályamunkám tervezésének folyamatát és alapjait az óvodás gyermekekre vonatkoztatott pszichológiai sajátosságok, valamint drámapedagógiával és pszichodrámával foglalkozó szakirodalmak képezik. Külön kitértem a mesékre is, mert ezek a levezetett foglalkozások kulcsfontosságú részei voltak. Ezen kívül szerepet kapott a gyermek legfőbb tevékenysége, a játék, ebből kiindulva pedig maga a drámajáték is. Az utolsó fejezetben kutatómunkám részletes leírása, valamint azon interjúk összesített eredményei olvashatók, melyeket a kutatás elején és végén készítettem a foglalkozáson résztvevő gyermekek óvónőivel. A mellékletben néhány képet, az interjúk kérdéseit, a felhasznált meséket, továbbá a foglalkozások terveit lehet megtekinteni, melyeket mindig a gyermekek személyiségéhez és a csoportban kialakult aktuális problémákhoz igazítottam. Ezek együttesen mind hozzájárultak kutatómunkám sikerességéhez.

19 Szabó Klára Bernadett Értő olvasóvá és zenehallgatóvá nevelés a drámapedagógia eszközeivel Témavezető: Fehér Éva tanársegéd Pályamunkámban a drámapedagógia eszközeivel történő értő olvasóvá és zenehallgatóvá nevelés lehetőségeit vizsgáltam. Kutatómunkám során részletesen tanulmányoztam az ének-zenei nevelés és a drámapedagógia helyét az oktatásban, illetve ennek a két területnek a módszertanát. A módszertan és a szakirodalmak megismerésével, felhasználásával egy módszertani kísérletet hoztam létre, amellyel célom az volt, hogy megvizsgáljam, lehet-e a drámapedagógia eszközeivel olyan rendhagyó ének-zene órát létrehozni, melyen a felső tagozatos tanulók is motiváltak az aktív részvételre, figyelmes zenehallgatásra, továbbá, hogy a drámajátékokon keresztül fel lehet-e kelteni a tanulók érdeklődését annyira, hogy szabadidejükben is utána olvassanak a foglalkozásokon megismert tananyagnak. A kísérleti csoporthoz egy 14 főből álló 6. osztályt választottam ki, náluk vezényeltem le a foglalkozásokat. Kísérletemben kvantitatív, vagyis számszerű eredményeket produkáló kérdőívet használtam. A kutatómunkám során kapott eredményekből arra következtetek, hogy a kísérlet sikeres volt, jól lehet, és érdemes is használni a drámapedagógia által kínált eszközöket. A dramatikus tevékenységek segíthetik a pedagógus munkáját abban, hogy élvezetes, érdekes órát hozzon létre, amelynek témája a későbbiekben is foglalkoztatja a tanulókat, és a komolyzenei darabok iránt pozitív attitűdöt hoz létre a diákokban.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben