A reáliák fordítása Honti Enikő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A reáliák fordítása Honti Enikő"

Átírás

1 A reáliák fordítása Honti Enikő Az alábbiakban a reáliák fordításakor felmerülő kérdéseket vizsgálom. Ezzel a problémával minden fordító szembesül és minden fordítónak az a célja, hogy minél adekvátabb módon oldja meg a reáliák fordítása során jelentkező nehézségeket. Elsősorban azt vizsgálom, hogy adott forrásnyelvi mű fordítása közben milyen problémákkal találkoznak a fordítók, és ezeket hogyan oldják meg. Kutatásom tárgya továbbá az is, hogy a reáliák fordításakor a fordítók milyen műveleteket használnak, meg tudják-e oldani a fordítást, úgy, hogy ne vesszen el a reáliák jelentéstartalma. A reáliák szerepe ugyanis meghatározó lehet egy műben, ezért fontos, hogyan fordítják le. A nem megfelelő fordítás következményeként elveszhet, vagy módosulhat a reáliák jelentéstartalma, mellyel együtt háttérbe szorulhat a szöveg specifikuma, esetleg mondanivalója is. A problémakör szemléltetésére szolgál a következő példa, a törökméz angol, illetve német nyelvre történő fordítása: (1) [ ] törökmézre [ ] (Molnár 8) (1a) [ ] a piece of halvah [ ] (Rittenberg 11) (1b) [ ] um türkischen Honig. (Alkalay 9) A törökméz egy sütőben készült édességféle. Az angol célnyelvi szövegben a fordító a halvah kifejezést használta, mely egy sűrű nugátos édesség megnevezésére szolgál. Mivel az angol kultúrában nem ismert a törökméz, így a fordító egy ahhoz jellegében hasonló édesség nevével oldotta meg a fordítási problémát. Ezt a fordítási műveletet analógiás fordításnak nevezik. A német célnyelvi szövegben szószerinti tükörfordítást alkalmazott a fordító. Ezzel azonban az a baj, hogy az olvasó a hétköznapi életben használt mézre fog gondolni, és azt hiheti, hogy a török jelző az elkészítés módjára, vagy a származási országra utalhat. Kutatásom korpuszát Molnár Ferenc egyik közkedvelt és máig népszerű ifjúsági regénye A Pál utcai fiúk és annak angol, illetve német nyelvű fordítása adja. Az angol nyelvű fordítás címe The Paul Street Boys, mely Louis Rittenberg nevéhez fűződik. A német nyelvű fordítást Edmund Alkalay készítette el, mely Die Jungen der Paulstrasse címmel jelent meg. A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a műben előforduló reáliák közül melyek fordítása okozott nehézséget, és hogy a fordítók milyen megoldást alkalmaztak ezen problémák leküzdésére. 1. A reália meghatározása Mi is a reália? A reáliák definiálásakor Klaudy Kinga (1997a) meghatározását vettem alapul: a reália azon tárgyak gyűjtőfogalma, melyek egy-egy kultúrára, nyelvközösségre jellemzőek, és egy másik kultúra számára ismeretlenek. Dróth Júlia (2004) hasonlóképpen értelmezi a reália fogalmát, de ő azzal is kiegészíti a 293

2 meghatározást, hogy a reáliák az adott kultúrához kötődnek, illetve abban gyökereznek. Valló Zsuzsa (2000) pedig kulturális reáliaként tekint minden olyan megnyilvánulásra, melyben az adott nyelvközösség saját élmény- és ismeretanyaga kerül kifejezésre, és melyek speciális jelentéssel rendelkeznek az adott kulturális kontextusban. 2. A reáliák jellemzői A reáliákat más terminussal non-ekvivalens lexikának nevezik, de definiálják kultúrafüggő elemként is, mely esetben a kultúra fogalmát olyan szinten kell kezelni, mint a reáliáét. (Forgács 2004) Kultúrtárgyak lehetnek az ételek, italok nevei, ruhák elnevezései, táncok megnevezése stb. (Klaudy 1997a) A reáliáknak nincs egységes definíciója, hiszen ahogy említettem, van, aki a nyelvközösségre jellemző kultúrtárgyakat tekinti reáliának, azonban van olyan is, aki megnyilvánulásokat is ide sorol. A definíciók között vannak szűkebb és tágabb meghatározások (Forgács 2004), így nem beszélhetünk egységes definícióról. Szűkebb értelemben a reáliák közé a nyelvközösségre jellemző tárgyakat, pl. ételek neveit, ruhák elnevezéseit sorolják (Klaudy 1997a), tágabb értelemben azonban ide sorolhatók a történelemmel vagy vallással kapcsolatos kifejezések is (Simigné Fenyő 2006). A csoportosításnál az alábbi tipológiát vettem alapul (Szergej Vlahov és Szider Florin in: Tellinger 2003): 1. táblázat: A reáliák csoportosítása Társadalmi-politikai Földrajzi reáliák Néprajzi reáliák reáliák Geográfiai képződmények Ember alkotta földrajzi objektumok Mindennapi élet reáliái Munkatevékenység reáliái Közigazgatás, államberendezkedés Hatalmi szervek Endémiák Művészet és kultúra Politikai élet Etnikai reáliák Katonai reáliák Mértékegységek és pénzek A vizsgált korpuszban előforduló reáliákat a Vlahov-Florin-féle csoportosítás alapján azonosítottam, illetve ide soroltam minden olyan kifejezést, melyről úgy gondoltam, hogy ismeretlen lehet a célnyelvi olvasók számára. 3. A reáliák fordítása A reáliák célnyelvbe való átültetése nagy kihívást jelent a fordítók számára (Dróth 2004), hiszen a kifejezés az egyik nyelvben ismert, míg egy másik nyelv számára ismeretlen. A reáliák fordítása egyfajta tükröt ad a fordítói munkáról (Tellinger 2003), milyen módon oldották meg a problémát, keletkeztek-e 294

3 veszteségek, és ha igen, sikerült-e azok kompenzálása. Elmondható, hogy annyi fordítás létezik, ahány fordító van, mert a fordító szubjektív döntést hoz azzal kapcsolatban, hogyan fordítja le a reáliát. (Dróth 2004) A fordítónak ismerni kell a célnyelv kultúráját is azon kívül, hogy birtokában van a megfelelő nyelvi ismereteknek (Simigné 2007), hiszen egyfajta kultúraközvetítő szerepet is betölt. 4. A reáliák fordításának módjai Négy gyakori módja van a reáliák fordításának. Az egyik ilyen mód a generalizálás, melynek oka, hogy a nyelvek nem egyformán tagolják a valóságot. Az adott kifejezés résztelesebben jelenik meg a forrásnyelvi szövegben, mint a célnyelviben. Általában akkor használják a generalizálást, ha a reáliának nincs különösebb szerepe a műben, például: (Klaudy 1997b) (2) [ ] a labdát meg a levattát! (Molnár [29]) (2a) [ ] the ball and bat! (Rittenberg 37) (2b) [ ] den Ball und die Schläger! (Alkalay 36) A levatta az ütő megnevezésére szolgál, melyet a méta (ütős labdajáték) játszásához használtak. Mindkét célnyelvi szövegben ugyanazt a megoldást alkalmazták a fordítók, a jelentések generalizálásával ütőként fordították le. A kihagyás műveletét is akkor alkalmazzák, ha nincs számottevő szerepe a reáliának, a célnyelvi olvasó számára nem jelent semmit. Ennek oka az eltérő háttérismeret. Szintén az eltérő háttérismeret miatt alkalmazzák a betoldást, azonban ebben az esetben megmagyarázzák a reáliát, kibővítik az olvasóközönség ismereteit. (Klaudy 1997b) Például: (3) [ ] és kimentem vele a Tisztviselőtelepig, [ ] (Molnár 57) (3a) I rode to the end of the city [ ] (Rittenberg 73) (3b) [ ] und fuhr bis zur Beamtenkolonie [ ] (Alkalay 73) A Tisztveselőtelep fordításakor mindkét célnyelvben más-más megoldáshoz folyamodtak a fordítók. Az angol célnyelvi szövegben Rittenberg betoldást alkalmazva a város vége kifejezést használja, míg Alkalay tükörfordítást alkalmazott. A betoldáshoz hasonló, bár annál tágabb terminus az explicitáció művelete. Ilyenkor a szövegben burkoltan jelenlevő kifejezések világossá válnak, mely azonban nem mindig jár plusz elemek betoldásával. (Klaudy 1997b) A teljes átalakítás esetében látszólag semmilyen logikai kapcsolat nincs a két nyelvi megfelelő között, ennek oka az eltérő szokásokban és háttérismeretben rejlik. (Klaudy 1997b) Ezeken felül a fordítók alkalmazzák a transzliteráció, tükörfordítás és analógiás fordítás műveletét is. 295

4 5. A reáliák szerepe A reáliák fordításakor figyelembe kell venni a reália műben betöltött szerepét is. Klaudy Kinga (1999) meghatározásban négy fő funkciója van a reáliának. Az egyik a dramaturgiai szerep, melynek célja, hogy jellemezze a szereplők társadalmi helyzetét: (4) Csak jertek mindenütt utánam! (Molnár 34) (4a) Just follow close behind me. (Rittenberg 45) (4b) Folgt mir nur nach. (Alkalay 43) Az író a tájnyelv használatával fejezi ki a szereplő társadalmi helyzetét, hovatartozását. Ez igencsak fontos, hiszen a szereplő mindvégig tájnyelven beszél a műben. A két fordító azonban figyelmen kívül hagyta a tájnyelvhasználatot, nem érzékeltették egyik fordításban sem, így veszteségessé vált a fordítás. A hangulatteremtő funkció megteremti az úgy nevezett helyi koloritet. Ezt a funkciót leginkább akkor alkalmazzák, ha minél ismeretlenebb a forrásnyelvi reália a célnyelvi olvasó számára (Klaudy 1999): (5) [ ] egy zongora-verkli, [ ] (Molnár 5) (5a) [ ] a hurdy-gurdy [ ] (Rittenberg 7) (5b) [ ] ein Leierkasten [ ] (Alkalay 5) A zongora-verkli egy mechanikus hangszer, mely egyszerre több szólamot is játszik. A hurdy-gurdy jelentése tekerőlant, mely mechanizmusában a zongoraverklihez hasonló hangszer. A fordító feltételezhetően nem ismerte a műben szereplő hangszert, így keresett egy hasonlót, mely ugyanazt a szerepet tölti be a célnyelvi szövegben, mint a zongora-verkli a forrásnyelvi szövegben. A német fordító általánosította a fordítást, zenélő ládaként fordította a kifejezést, ezzel közelebb vitte a fordítást a gyerekek nyelvezetéhez. Az ismeretterjesztő funkciónak köszönhetően megismerhetjük a forrásnyelvi nyelvközösség életmódját, szokásait, használati tárgyait (Klaudy 1999): (6) Előbb métát akartunk játszani [ ] (Molnár 13) (6a) First we thought of playing baseball [...] (Rittenberg 18) (6b) Wir wollten zuerst [...] Schlagball spielen, [...] (Alkalay 16) A méta egy jellegzetes magyar labdajáték volt régen, melyet ütővel játszottak. Feltehetően mindkét fordító számára ismeretlen volt ez a játék. Az angol célnyelvi szövegben a fordító az angol nyelvjárási területen ismert és közkedvelt labdajátékhoz, a baseball-hoz hasonlítja a kifejezést (analógiás fordítás). A német fordító egyszerűen ütős labdajátékként fordította le, mintegy körülírva a 296

5 kifejezést, a betoldás műveletét használva. Mindkét esetben elvesztette a reália ismeretterjesztő szerepét. Végül de nem utolsó sorban a kultúraközvetítő szerep csökkenti a kommunikációs zavarokat a forrásnyelvi és a célnyelvi nyelvközösség között (Klaudy 1999): (7)[ ] egy csendes kis csárdást táncolt, [ ] (Molnár 24) (7a) [ ] he tripped a silent csárdás. (Rittenberg 32) (7b) [ ] tanzte vor Freude darüber, [ ] (Alkalay 30) Az angol fordító nem fordította le a csárdás kifejezést, hanem transzliterálta, átvette az eredeti kifejezést az angol nyelvbe. Ezzel megőrizte a kifejezés a szerepét, jellegzetességét. Feltételezhetően, azért nem fordította le, mert az angol olvasók számára is ismert volt a csárdás. A német fordító ezzel szemben kihagyta a fordításból a tánctípust, pedig a német kultúra számára is ismert tánctípusról van szó, így veszteségessé vált a fordítás. Megjegyzendő, hogy a szerepek általában együttesen jelentkeznek, és legfeljebb az fordulhat elő, hogy az egyik szerep dominánsabb. 6. Összegzés Összességében elmondható, hogy az angol és a német fordító legtöbbször különböző megoldásokat alkalmazott egy adott reália fordításakor, mert másként gondolkodnak, mást tartanak szem előtt, illetve másra törekednek a fordítás során. Az angol fordító leginkább analógiás fordítást és betoldást alkalmazott, míg a német fordító gyakran választotta a tükörfordítás műveletét. A reáliák szerepe sok esetben figyelmen kívül maradt, veszteséges lett a fordítás, ill. a kompenzálás sem volt mindig sikeres. Az angol fordító többször igyekezett kompenzálni ezeket a veszteségeket és leküzdeni a kulturális akadályokat. Elmondható továbbá, hogy mindkét fordító leginkább betoldással és analógiás fordítással tudta egyértelműsíteni a forrásnyelvi műben szereplő reáliákat. 297

6 Irodalom Dróth J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás: tanulmányok a Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének kutatásaiból és kutatási témáiról. Gödöllő: Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar. Forgács E Reáliák és fordításuk Garaczi László műveiben. Fordítástudomány 6. évf. 2. szám Klaudy K. 1997a. Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica Kiadó. Klaudy K. 1997b. Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába angol/német/orosz fordítástechnikai példatárral. Budapest: Scholastica Kiadó. Klaudy K Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica Kiadó. Simigné Fenyő S A fordítás mint közvetítés. Miskolc: Stúdium Rendezvények és Nyelvtanfolyamok. Simigné Fenyő S A fordítás mint nyelvi, kulturális és politikai közvetítés. Miskolc: A Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei Társadalomtudományi Habilitációs Tanács. Tellinger, D A reáliák fordítása a fordító kulturális kompetenciája szemszögéből. Fordítástudomány 5. évf. 2. szám Valló, Zs A fordítás pragmatikai dimenziói és a kulturális reáliák. Fordítástudomány. 2. évf. 1. szám Forrás Molnár F The Paul Street Boys. ford.: Rittenberg, Louis. 2. bőv. kiad. Budapest: Corvina Kiadó. Molnár F A Pál utcai fiúk. 35. kiad. Budapest: Móra Könyvkiadó Molnár F Die Jungen der Paulstrasse. ford.: Alkalay, Edmund. Budapest: Corvina Kiadó. 298

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

A REÁLIÁK FORDÍTÁSA. Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA

A REÁLIÁK FORDÍTÁSA. Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA A REÁLIÁK FORDÍTÁSA Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA Miskolc, 2010 A REÁLIÁK FORDÍTÁSA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

AZ ETNOKULTURÉMÁK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN TELLINGER DUSÁN

AZ ETNOKULTURÉMÁK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN TELLINGER DUSÁN AZ ETNOKULTURÉMÁK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN TELLINGER DUSÁN Bevezetés Jelen tanulmány a reáliák kérdéskörét, majd azoknak egy tágabb értelmezését mutatja be. A reália terminusnak kettős értelme van. Egyrészt

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. Krisár Csilla Mária

A doktori értekezés tézisei. Krisár Csilla Mária A doktori értekezés tézisei Krisár Csilla Mária IRÁNYZATOK A REÁLIÁK FORDÍTÁSÁBAN SZABÓ MAGDA: AZ AJTÓ CÍMŰ KÖNYVE ALAPJÁN MAGYAR - NORVÉG NYELVPÁRBAN Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A MÉRTÉKEGYSÉGEK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN

A MÉRTÉKEGYSÉGEK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 29-33. A MÉRTÉKEGYSÉGEK SZEREPE A MŰFORDÍTÁSBAN TELLINGER DUŠAN 04001 Košice, Gerlachovská 8. tellinger.dusan@zoznam.sk Kivonat:

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE A FORDÍTÁSBAN (A FORDÍTÓ KULTURÁLIS KOMPETENCIÁJA SZEMSZÖGÉBŐL) TELLINGER DUŠAN

A KULTÚRA SZEREPE A FORDÍTÁSBAN (A FORDÍTÓ KULTURÁLIS KOMPETENCIÁJA SZEMSZÖGÉBŐL) TELLINGER DUŠAN A KULTÚRA SZEREPE A FORDÍTÁSBAN (A FORDÍTÓ KULTURÁLIS KOMPETENCIÁJA SZEMSZÖGÉBŐL) TELLINGER DUŠAN Jelen tanulmány a fordítás kulturális hátterét vizsgálja a fordító kulturális kompetenciája szemszögéből,

Részletesebben

Magyar reáliák fordítása udmurtra

Magyar reáliák fordítása udmurtra Magyar reáliák fordítása udmurtra OLGAIGNATYEVA Amberg A műfordítás során problémát jelentenek azok az elemek, amelyeknek nincs megfelelőjük a célnyelvben, ahol az adott fogalom ismeretlen. Ezeket a fogalmakat

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Tézisek HONOSÍTÁS ÉS IDEGENÍTÉS ÖRKÉNY EGYPERCES NOVELLÁINAK FORDÍTÁSAIBAN

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Tézisek HONOSÍTÁS ÉS IDEGENÍTÉS ÖRKÉNY EGYPERCES NOVELLÁINAK FORDÍTÁSAIBAN Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tézisek Mujzer-Varga Krisztina HONOSÍTÁS ÉS IDEGENÍTÉS ÖRKÉNY EGYPERCES NOVELLÁINAK FORDÍTÁSAIBAN című doktori értekezéséhez Budapest, 2009 1 1. Az

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Puskin Jevgenyij Anyegin c. művének reáliafordítási szempontból való elemzése

Puskin Jevgenyij Anyegin c. művének reáliafordítási szempontból való elemzése 240 Fodor Katalin Puskin Jevgenyij Anyegin c. művének reáliafordítási szempontból való elemzése Jelen tanulmány a reáliák kérdéskörével foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy mi tartozik a reáliák tárgykörébe,

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Doktori disszertáció tézisei. Wertheimer Gábor. Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása

Doktori disszertáció tézisei. Wertheimer Gábor. Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása Doktori disszertáció tézisei Wertheimer Gábor Hemingway magyar fordításai és magyarországi fogadtatása Budapest 2008 I. Az értekezés Ernest Hemingway néhány kiemekedő művének magyar fordításait vizsgálja

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy neptun kódja: MEIOK011AN

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai. TAKÁCS Boróka

A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai. TAKÁCS Boróka DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 21. DEBRECEN, 2014 A lefordíthatatlan fordítása Magyar étel- és italnevek finn és észt fordításai TAKÁCS Boróka 1. Bevezetés

Részletesebben

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 FÓRIS ÁGOTA 1. BEVEZETÉS A kutatás összetett kérdései a társadalmi gyakorlatban kialakult különböző kérdésekkel sok vonatkozásban érintkeznek.

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

METAINFORMÁCIÓS KUTATÁSOK SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA

METAINFORMÁCIÓS KUTATÁSOK SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA METAINFORMÁCIÓS KUTATÁSOK SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Mivel a konferencián már többször elhangzott a metainformáció szakkifejezés, én a metainformáció fogalmának tisztázására és a metainformációs kutatások rövid

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Német nyelv 1. Tárgyfelelős: Juhász Éva GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON NÉMET NYELVBŐL

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar TÉZISFÜZET Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Bárdosi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly

Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly 1. Bevezető Az amerikai filmek szövegében gyakorta előforduló konvencionálisan

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Amerikanisztika Tanszék Anglisztika Tanszék 2015/2016. tanév I. félév

Amerikanisztika Tanszék Anglisztika Tanszék 2015/2016. tanév I. félév HÉTFŐ Amerikanisztika Tanszék Anglisztika Tanszék 2015/2016. tanév I. félév 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NBBFL896K2 NMBAN117G3 NMBAN116K2 nyelvfejlesztés 1 Bevezetés a Nyelvtudomány és Nyelvtud.

Részletesebben

Fordítói műveletek a kompetencia függvényében Robin Edina és Makkos Anikó

Fordítói műveletek a kompetencia függvényében Robin Edina és Makkos Anikó Fordítói műveletek a kompetencia függvényében Robin Edina és Makkos Anikó 1. Explicitáció és implicitáció Blum-Kulka (1986) explicitációs hipotézisét az elmúlt két évtized során számos tanulmányban megvizsgálták,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A tárgy oktatásának célja

A tárgy oktatásának célja 1 A tárgy oktatásának célja Elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és tudják

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken

Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szakszövegek jellemzői és értékelése különböző fordítási szinteken A projekt feladata A projekt két részből állt: 1) egy angol magyar

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

A fordítás váratlan fordulatai

A fordítás váratlan fordulatai KÁNTÁS BALÁZS A fordítás váratlan fordulatai Kappanyos András Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer című monográfiájáról Kappanyos András ötödik, akadémiai doktori értekezésként

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

Szabadidős teniszezés és jóllét

Szabadidős teniszezés és jóllét Szabadidős teniszezés és jóllét Gáspár Zoltán¹²; Rosecker Péter³ ¹ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola ²ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet ³ELTE PPK Pszichológiai Intézet A Magyar Pszichológiai

Részletesebben

Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések

Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések Fábián Zsuzsanna ELTE BTK romanisztikai Intézet, Olasz Tanszék fabian.zsuzsanna@btk.elte.hu 1. A tanulmány célja az elsősorban

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

Napjainkban az élet minden területén kulcsfontosságú szerepet játszik egy

Napjainkban az élet minden területén kulcsfontosságú szerepet játszik egy Bajzát Tünde * ANGOLSZÁSZ KULTURÁLIS REÁLIÁK TANÍTÁSA ÉS MOTIVÁCIÓS JELENTÕSÉGE. EGY VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 1. Bevezetés Napjainkban az élet minden területén kulcsfontosságú szerepet játszik egy idegen nyelv

Részletesebben

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól S Z A K M A I F Ü Z E T E K B E L S Õ HASZNÁLATRA Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól (fordította: Parádi János) Siva Szamhita (fordították: Mezõsi Anna és Komon Erika) 1 S Z A K M A I

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Szabó Balázs A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége Forrástanulmány a japán művelődéstörténethez Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

Paul Natorp (1854 1924)

Paul Natorp (1854 1924) Portré Fodor László (1854 1924) a neokantiánusok az Immanuel Kant (1724 1804) által kidolgozott tanok újraértelmezésére, újraértékelésére és bővítésére törekvők áramlatához tartozó nagy hatású német filozófus

Részletesebben

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001)

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez (forrásmunkák felhasználásával összeállította Várhalmi Miklós, 2001) 1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum

AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum MBS037 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ ÍRÁS IHLETETTSÉGE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETŐ I. AZ IHLETETTSÉG MEGHATÁROZÁSA A. Isten

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 29 (2002) PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL. Orosz Gyuláné (Eger, Hungary)

Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 29 (2002) PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL. Orosz Gyuláné (Eger, Hungary) Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 9 (00) 07 4 PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL Orosz Gyuláné (Eger, Hungary) Kiss Péter professzor emlékére Abstract. In this article, we characterize the odd-summing

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA. Fischer Márta. Budapest

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA. Fischer Márta. Budapest DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Fischer Márta Témavezető: Dr. Muráth Ferencné, habilitált egyetemi docens, PhD Budapest Eötvös Loránd

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ A magyar nyelv leírása RÉCZEI MARGIT ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ 1. A magyarnak idegen nyelvként történő oktatása a közvetítő nyelv alkalmazhatósága szempontjából két nagy

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 004. október. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László:

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése

MK-1 Nyelvi kompetenciák fejlesztése NNMKONO01 - Otatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára közös képzési ré MK-1 Nyelvi kompetenciák fejletése 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 9 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben