Jó tehetségsegítő program Gazdagító program a Tárogató Óvodában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jó tehetségsegítő program Gazdagító program a Tárogató Óvodában"

Átírás

1 Jó tehetségsegítő program Gazdagító program a Tárogató Óvodában Hittel valljuk: A kreativitással a tehetség sorskérdéseivel már óvodáskorban foglalkozni kell, hiszen ezek a kérdések már az óvodában dőlnek el leginkább. A program kidolgozója: Bognár Sándorné tehetségfejlesztő szakértő Tanácsadók. Horváth Rita és Marcali Hilda tehetségfejlesztő szakértők 1. Helyzetelemzés: Helyi nevelési programunk: "A Szeretet és Kreativitás"-a program teljes mértékben támogatja és segíti a gyermeki kreativitás felszabadítását, a tehetséggyanús gyermekek felfedezését és fejlesztését. A kreatív nevelőtestület minden tagja elkötelezett a gyermekek tehetségének felfedezésében és fejlesztésében. Az innovatív pedagógus közösség igényként fogalmazta meg a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek külön gondozást. Az intézmény belső szakmai továbbképzései keretében Dr. Gyarmathy Éva segítette együttgondolkodásunkat, és ültette el bennünk az óvodás gyermekek kreativitás fejlesztés tehetséggondozás iránti elkötelezettségünket. Tehetségsegítő programunk október 01-től indult. A tehetségsegítő gyakorlat bevezetését innovációs program előzte meg. Óvodánk 2004 óta a győri Talentum Műhelyének tagja. A műhely 2007 óta regisztrált Tehetségpontként működik. A Talentum Műhellyel a közös együttgondolkodás a tehetséggondozásban, a kiemelkedő képességű gyermekek korai felismerését, és megsegítését szolgálja. Az óvodáskorú gyermekek tehetséggondozása gazdagító program keretében újszerű innovatív próbálkozás óvodánk életében. 3 tehetségfejlesztési szakértő vezeti a tehetséggondozói munkát, gazdagító program keretében. Megtiszteltetés számunkra, hogy óvodánkat Tehetségponttá nyilvánította a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács től Tehetségpontként megkezdtük működésünket. 2. Melyek a komplex tehetségsegítő program céljai? Programunk egyik legfontosabb célkitűzése: a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/. A kiválóan kreatív tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító program keretében. 1

2 A programban a gondozás módszere: kiscsoportos kreativitást fejlesztő "tehetséggondozó" ok kiemelten projekt módszer segítségével. Feladataink: - Felismerni a kreatív gyermekeket - Ösztönözni, motiválni kreativitásukat - Kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági - Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével - Elkallódás elhárítása - Harmonikus fejlesztés - Segíteni őket a különböző helyzetekben - Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként olyan speciális célokat tekintettünk át és fogalmaztunk meg, melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk. Speciális célok a tehetséggondozásban: 1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. ( emlékezet, fantázia, logikus gondolkodás ) A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy ezeket elmélyíteni tudja. Nem célunk, hogy korán kis tudóst neveljünk belőle, hanem, hogy a sokféle dolgot megismerve később érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, a játék mindenek felett, intim körülmények tárgyi feltételek biztosítása fontos, logikai szellemi játékok, sakk. 2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. Problémák adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a gyenge oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge oldalát mindenképpen diagnosztizálni kell, és szakember segítségével fejleszteni kell. A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos ok szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális fejlődését akkor is, ha a gyermek ezeken a területeken nem rendelkezik jó adottságokkal. 3. Minden terület fejlesztése. A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk -a különleges esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. 4. Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása. A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy 2

3 túlbecsülje azt. Egy-egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan kiváló társa. Ezek a gyerekek általában jó szociális érzékkel rendelkeznek. Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték. 5. A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása. Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad idejében el tudja engedni magát. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, hogy a tehetséges gyerekek egy részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint kortársainak általában. A pihenés, a relaxáció lehetősége nem jelenti azt, hogy erőszakoljuk a délutáni pihenést, hanem a lehetőségét kínáljuk fel. Segíthetjük a gyermeket ezen a területen, ha ebben az időszakban különböző játékokat, okat kínálunk számukra: gazdagító kiscsoportos ok. 3. A tehetséggondozás óvodai értelmezése, gazdagító program keretében Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő tehetséggondozó ok keretében. Óvodapedagógiai munkánk során a kiválóan kreatív gyermekek saját csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban játszanak, azzal foglalkoznak, amivel akarnak, szeretnek. Kötelességünk, hogy segítsük őket a továbbfejlődésben, erősítsük erős oldalukat, erősítsük gyenge területeiket, (melyek a fejlődését megnehezítik) olyan légkört alakítsunk ki a gyermekek körül, amely őket elfogadja, személyiségüknek fejlődését segíti. Vegyes és tiszta életkorú csoportjainkban, a mindennapi tanulásos cselekvéses helyzetekbe építi be az óvónő a kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket. A gyermekek szabadon dönthetnek részt kívánnak-e venni a felkínált tevékenységekben. Ezek a tanulásos helyzetek nyitottak, bármikor elérhetőek, de a kilépés lehetősége is biztosított a gyermekek számára. Az óvodapedagógusnak az a szerepe, hogy észrevegye, támogassa, és komplex ismeretekhez jutassa a gyermekeket, hagyja kalandozni a tudomány világában. Többféle lehetőség kínálkozik a vegyes összetételű csoportokban a tehetségfejlesztésre, itt a dúsítás mellett a gyorsítás módszere is megjelenik spontán módon, az életkori sajátosságok miatt, hiszen a kicsik, ha akarnak részt vehetnek a nagyoknak szánt okon. Ez gyorsabb fejlődést biztosít számukra, ugyanakkor saját koruknak megfelelő készségeik zavartalanul fejlődhetnek. Idősebb korban a felkínált gazdagító ok pótolhatják ezt a módszert, a tehetségígéretes gyermekeknek. Kiscsoportos tehetséggondozó, gazdagító ainkkal hat éve kínáljuk meg tehetséggyanús óvodásainkat. Speciális programunkban a kiválóan kreatív gyermekek gondozása egy rásegítő programmal történik. Ennek keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással és ehhez kapcsolódó feladatelkötelezettséggel rendelkező tehetségígéreteknek olyan játékos okat tartunk, ami kielégíti tág érdeklődési területüket, illetve tovább bővíti azt. A lényeg az, hogy a gyerekek olyan komplex többletismereteket kapjanak, amivel a közeljövőben nem foglalkoznának, a programba be lehessen csempészni a lemaradó területek fejlesztését, egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek, érezzék, hogy a 3

4 t vezető óvó nénivel jól megértik egymást, és hogy ezeken a másfél órás okon elfogadó légkör veszi őket körül. A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze. Tapasztalataink, azt bizonyította, hogy leghatékonyabban az éves korosztály fejleszthető ilyen keretek között. Az óvodás gyermekek egészséges személyiségfejlődése akkor valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó támogató, gondolkodó környezetet teremtünk melyben egészségesen harmonikusan én erős személyiséggé fejlődnek. Ehhez nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvónő között kialakuló érzelmi biztonság, kötődés ez egy kiscsoportos gyermeknél a szeretett óvó néni jelenlétét feltételezi-, mert csak ennek hatására bontakoznak ki a különleges tehetségre utaló speciális képességeik, készségeik kreativitásuk. A túl korán történő kiemelés a gyermekek képességeit korlátozhatja. A gazdagító ok akkor hatékonyak, ha kis létszámúak. A gyermekek olyan közösségben érzik magukat biztonságban, amelynek létszáma nem haladja meg a csoportba járó gyermekek életkorának a kétszeresét. Ez a megoldás éves óvodások esetében maximum főt jelent. Természetesen a létszám alakulását a helyszíne is meghatározza. Ez a létszám csak úgy elviselhető, hogy az előteret, a folyosót is használjuk, jó időben az udvaron tevékenykedünk. A közösségben ekkor még lehetőség nyílik társakra lelni, de a közösségi élet szabályait (például, tevékenykedni, dolgozni másokkal; erőszakmentes vitát kezelni) is megtanulhatják a gyerekek. Intézményünkben egész évben heti 2 órában történik a kiválóan kreatív tehetségesnek tűnő gyermekek külön gondozása. A gondozás nem szűkül le korlátolt programtervezetekre, hanem egész nevelési évben folyamatos a gyermekek számára. 4. A gyermekek kiválasztásának folyamata, szempontjai, a kiemelkedő képességek felismerése Segítségünkre van egy tulajdonságlista, amely az óvodáskorú tehetséggyanús, kiválóan kreatív gyermekekre gyakran jellemző viselkedésjegyeket tartalmazza, és egyben segít a tehetség felismerésében. Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, októberben összegezzük a lista segítségével tapasztalatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont februárra az óvodába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapraesik. A tulajdonságlistát szakmai műhely munkában dolgoztuk ki. Három felosztás szerint csoportosítottuk: Kreativitás jellemzői Szociális képességek jellemzői Intellektuális képességek jellemzői Ezt a csoportosítást azért tartjuk fontosnak, mivel a tehetséggondozó anyagnak fontos összetevője. Ezek azok a területek, amelyek sarkalatosak a tehetséges gyermekek gondozásában. Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a kreativitásra, az értelmi szférára és a szociális képességek jellemzőire terjednek ki, hanem nagyon fontosnak tartjuk a gyermeket hajtó motivációt is, de azt beépítettük a szociális képességek, és a kreativitás jellemzői közé. A mérőeszközünket a szakirodalom tanulmányozása és saját megfigyeléseink eredményeit ötvözve készítettük el. Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem találhatók meg ennyire tiszta formában. Minden esetben célszerű, hogy a mindennapokban nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső óvónői megérzéssel, megfigyeléssel egy 4

5 pillanatra felkapom a fejem-, mindent észrevegyünk a gyermekek megnyilvánulásaiban, viselkedésében. A megfigyelések akkor pontosak, ha azonnal rögzítjük azokat. Ajánlatos naponta készíteni a kreativitást megfigyelő füzetbe egyéni feljegyzéseket számunkra leginkább feltűnő dolgokról. Napi tapasztalat átadása és megbeszélése a társ óvónővel értékes információkat hordozhat. A folyamat eredményeként nem jelent számunkra nehézséget a gyermekek kiválasztása. Minél több állításnál érezzük úgy, hogy ráillik egy kisgyermekre, annál valószínűbb, hogy tehetséges. Őket nem csak a csoportjukban, hanem külön gazdagító keretében is fejleszthetjük. Felelősségünk óriási, hogy felfedezzük a gyermekekben rejlő tehetséget, és kellő toleranciával kezeljük a kiválasztás folyamatában. A tulajdonságlista tartalmazza a gyermekek pozitív és negatív tulajdonságait is. Nem lehet a tehetséges gyermek örömet okozó megnyilvánulásai mellől egyszerűen lefaragni, a kellemetleneket. Az állandóan dolgozó agyat nem lehet tetszés szerint leállítani. A szenvedélyes érdeklődés, kíváncsiság velejárója bizonyos öntörvényűség. Az eredeti látásmód megnehezíti a konvenciók és azok jelentőségének észlelését. Mindez a gyermeket kevésbé alkalmazkodóvá, és a felnőtt számára esetleg igen fárasztóvá teszi. A leggyakoribb tulajdonságok, amelyek nehézséget okoznak óvónőknek: Erős kritikai érzék, a logika túlfejlődése, Fokozott energizáltság, nem tűri a tétlenséget, kicsi az alvásigénye, Makacs, véghez akarja vinni, amit szeretne, Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli, Megszállott ha valami érdekli, nehéz elterelni, Néha nehezen találja meg a közös hangot kortársaival, Egyenlőtlen fejlődés. Fontos megemlíteni a gyermeki viselkedést, ami ugyancsak utalhat a tehetségre, s a kiválasztás folyamatában fontos megfigyelési szempont. Ahogy kiválasztja az őt érdeklő dolgot, a mohóság, amivel ráveti magát, és a spontán, tartós, intenzív érdeklődés, amivel foglalkozik vele, mind jelzés értékű számunkra. A kiválasztás folyamatában a gyermek viselkedésében legjobban feltűnhet, hogy: A számára érdekes feladatokban nem igényel bíztatást, dicséretet, az életkora szerint elvárhatónál lényegesen hosszabb ideig képes figyelni. A feladatot, amit elkezd be, akarja fejezni. Mindig van valami, ami nagyon érdekli őt, ami nem érdekli, azzal nem foglalkozik. Sokszor foglalkozik felnőtt problémákkal (háború, halál stb.). Kicsi az alvásigénye. Ha az óvodáskorú gyermek kiemelkedő, vagy speciális képességekkel rendelkezik könnyebb a helyzetünk. A 3-4 évesen olvasni tudó gyermekre mindenképpen oda kell figyelni, mert tapasztalataink szerint az olvasás iránti nagyfokú érdeklődés az óvodásoknál iskolakezdés előtti időszakra esik. Ha korábbi időpontban tapasztaljuk, mindenképpen a gyermek átlag feletti képességét jelezheti. A korai olvasásnál érdemes bizonyos fokozatokat elkülöníteni: Szavakat, feliratokat, rendszámtáblákat olvas (5-6 éves kor táján gyakori) Mondatokat, meséket képes olvasni, de inkább maga az olvasás ténye érdekli, mintsem az olvasott szöveg. sajátos módon elsajátított olvasás is jellemző. Eszközjelleggel használja a könyveket: enciklopédiákat, lexikonokat. Korán felfigyelhetünk bizonyos művészi és pszichomotoros képességekre is. 5

6 A zenei tehetség (a speciális matematika mellett) az egyetlen igen korán megmutatkozó tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek. Korán megállapíthatók a gyermek adottságai, hallása, ritmusérzéke. Kiváló rajzkézség: ha a gyermek ügyesen rajzol, nem feltétlenül jelzi, hogy művész lesz belőle, fontos, hogy mit ábrázol, hogyan bánik a színekkel, anyagokkal, formákkal, mennyire érzelem gazdag, élményeket kifejezők a rajzok. A pszichomotoros képességek mindenütt szerepet játszanak, könnyen felismerhetőek: testi ügyesség, kézügyesség-egyes sportokban az alkalmasság. Kiemelkedő szociális, esetleg vezetői képesség is megmutatkozik óvodáskorban, magas színtű empátiás készség, szervezői hajlam, döntéshozó képesség. Megbízható eredményt akkor kapunk, ha a gyermekekkel foglalkozó összes felnőtt véleményét egybevetjük. Kollégáinknak, ha kérik, szívesen nyújtunk segítséget a gyermekek azonosításában, a tehetségcsírák felismerésében. Konzultációt kezdeményezhetnek velünk, hospitálásra hívhatnak, hogy közösen tervezhessük meg a gyermek fejlesztésének további útját. Tehetséggondozással foglalkozó személyek Szakmai végzettsége 1. Tehetségfejlesztő szakértő: Bognár Sándorné tehetségfejlesztő szakértő óvodavezető Horváth Rita tehetségfejlesztő szakértő óvodapedagógus Marcali Hilda tehetségfejlesztő szakértő óvodavezető helyettes A tehetséggondozók célja szakértelmük figyelembevételével: kiemelkedő képességű kiválóan kreatív gyermekek komplex személyiségfejlesztése Szakmai végzettsége 2. Tehetséggondozó pszichológus: Rogácsné Szímeiszter Helga tehetséggondozó pszichológus A tehetséggondozó pszichológus célja szakértelme figyelembevételével: a pszichológus által irányított tehetségazonosítás, egyéni mérés elvégzése, az intézményi helyi " Fejlődésem Története"c. egyéni fejlettségmérő és fejlesztést meghatározó BGR regisztrációs rendszer alapján intézményi szinten kidolgozott tulajdonságlista figyelembevételével. Szakmai végzettsége 3. Fejlesztőpedagógus: Bognárné Baricz Edina A fejlesztőpedagógus célja szakértelme figyelembe vételével: speciális diagnosztizálás, fejlesztés, a tehetséges gyermekek gyenge oldalának erősítése. 6

7 Tulajdonságlista modell bemutatása Tulajdonságlista a kiemelkedő képességek felismerésére re Kreativitás s jellemzői Kreativitás jellemzői 1.Eredeti ötletei vannak, kreatívan gondolkodik. 2.Szokatlan megoldásmódokat keres, mindig új elképzelésekkel áll elő. 3.Saját ötleteit, megoldásait szereti kipróbálni. 4.Sok szabadságot igényel tevékenységeihez, mozgásához. 5.Véleményét gátlás nélkül fejezi ki. 6.Kritikus önmagával és másokkal szemben. 7.Bizonyos dolgokról, jelenségekről fantáziál, megpróbálja azokat teljesen megérteni. Ötleteket keres. 8.Nagyfokú problémaérzékenységet mutat. 9.Egy egy téma sokáig foglalkoztatja, hosszabb rövidebb ideig tartó korszakokat él. Problémaérzékeny. 10.Figyel a dolgok esztétikumára, érzékeny, fogékony a szépre. 11.Humorérzéke feltűnően jó. 12.Elvont dolgok, fogalmak után érdeklődik, összefüggéseket keres: halál csillagászat, történelmi korok stb. 13.Foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, értékeli az embereket és az eseményeket. 14.Állandóan ég, nem tűri a tétlenséget./ kicsi az alvásigénye/ 15.Ha valami érdekli megszállottan, kutatja azt Rajzai különösen kifejezők, expresszívek. Szociális képességek jellemzői 1.Hajlamos arra, hogy ő legyen a játék irányítója. Általában irányító szerepet játszik. 2.Gyakran megváltoztatja a játékszabályt. 3.Általában jól együttműködik kortársaival és a felnőttekkel. 4.Nem szeret veszekedni, könnyű kijönni vele. Jó az empatikus készsége, társai szeretik. 5.Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki magát, mondanivalóját könnyen megértik. 6.Szeret szervezni. 7.Gyakori, hogy túlzottan kiemeli saját álláspontját, makacsul véghez akarja vinni azt, amit kitalált. 8.Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli. 9.Kritikus másokkal és önmagával szemben. 10.Néha nehezen találja meg a közös hangot kortársaival. Intellektuális képességek jellemzői 1.Általános tudás, készségek és fejlődés szempontjából lényegesen előbbre tart kortársainál. 2.Az intellektuális jellegű tevékenységek örömmel töltik el. 3.Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki magát, felnőttes kifejezéseket és mondatfűzést használ. 4.Rendkívül sok ismerete van különböző témákról. 5.Szereti az ismeretterjesztő könyveket, enciklopédiákat, filmeket. 6.Szívesen megy múzeumba, kiállításokra. 7.Érdeklődik a betűk iránt, önmaga tanul meg olvasni. 8.Az őt érdeklő témákkal elmélyülten foglalkozik. 9..Mindig van számára valami, ami nagyon érdekli. 10.A felkínált ismereteket könnyen megjegyzi, később könnyen felidézi azt. 11.Sok kérdése van, kérdései megdöbbentő logikát tükröznek. 12.A számok, matematikai műveletek érdekesek számára. 13.Eredeti ötletekkel oldja meg a logikai feladatokat és a konstrukciós játékokat. 14.Törekszik arra, hogy többet értsen, fedezzen fel a világból mint amennyit tud. 15.Éles eszű, érti az absztrakt fogalmakat, jól használja őket. Jó megfigyelő. 16.Egyenlőtlenül fejlődik. 5. Kiscsoportos gazdagító ok szervezése, a kiválóan kreatív, tehetséggyanús gyermekeknek Azokat a gyermekeket, akikre a listában szereplő tulajdonságok több mint a fele illik, kiválasztjuk, így ők kerülnek be tehetségfejlesztő csoportunkba. Nem zárkózunk el az olyan gyermekek beemelésétől sem, akik nagyon kilógtak a sorból, a tulajdonságlista tartalmi elemeivel is csak kis mértékben tudjuk beazonosítani őket. Ezekben az esetekben mindig az óvónők megfigyelései a döntőek, ha ők látnak valami csodát a gyermekben, akkor mi nem kételkedtünk ebben, és bekerül a csoportunkba. Fontos elvnek tartjuk, hogy egész évben, folyamatosan érkezhessenek és kapcsolódhassanak be a csoport munkájába a kiválasztott gyermekek. 7

8 Mindenkinek, aki a gazdagító okra jár, felkínáljuk a szabad választás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek szabadon dönthetnek arról, részt kívánnak-e venni a felkínált okon, vagy nem. Tehát ha bekerült a gazdagító programba, csak akkor nem jár oda, ha nem akar. Felnőtt ezt nem befolyásolja. A kiválasztás után, óvoda szinten team megbeszélést szervezünk. Ezen a megbeszélésen megtörténik a gyermekek átadása és átvétele. Alkalmunk nyílik arra, hogy kicseréljük gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről minden olyan információt, ami számunkra és természetesen a gyermekek előnyére fontos lehet. Ezeket a megbeszéléseket, ha csak az óvodapedagógusok nem igényelik előbb, háromhavonta megismételjük. Eközben folyamatos kapcsolattartásban érdeklődünk az összes kiválasztott tehetséggyanús gyermekről, fejlődésükről, az esetleges gondokról. Segítjük a kollégákat tehetségfejlesztő munkájukban, szakmai tapasztalatunkkal, szaktudásunkkal. Célunk: pozitív szemléletet átadni óvodapedagógus társainknak, együtt gondolkodva, segítve bevonni őket tervező, szervező munkánkba. A szülők tájékoztatása, segítése és bevonása is kiemelt feladatunk. Célunk: támogatni és segítséget nyújtani a kiválóan kreatív tehetséggyanús gyermekek szüleinek. Erre jól használható: Szülői kérdőív a kiválóan kreatív gyermek megismerésére,című kérdőív, melyet team munkába dolgoztunk ki. Ennek segítségével feltérképezzük, mit gondolnak a szülők gyermekük képességeiről, van-e valamelyiküknek speciális, kiemelkedő képessége, hobbija, esetleg ezt megosztaná-e velünk. Ezek az információk a későbbiekben segíthetik a szülők és a tehetségfejlesztő óvónők közötti együttműködést. A szülők partnerként vehetnek rész a tehetségcsoport munkájában. A kiválóan kreatív gyermekek nevelése, magatartásbeli különlegességei nehézséget okozhatnak szüleiknek. Megteremtjük azokat a fórumokat, önsegítő csoport formát, hogy gyermekeik nevelésével kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, felvessék problémáikat, kicseréljék tapasztalataikat, amelyek segítenek nekik saját problémájuk megoldásában. Évente egy alkalommal pszichológust is meghívunk a programra. A részben irányított beszélgetések alkalmával a következő témákat szoktuk érinteni: Kreatív vagy tehetséges? Mindenek előtt gyermek! Óvodástól elvárható viselkedést várjunk tőle. Bátorítsuk, de ne erőltessünk rá semmit! Érezze, hogy figyelünk rá, akár tehetséges, akár nem! 8

9 Szülői kérdőív modell bemutatása Szülői i kérdk rdőív v a kiválóan kreatív v gyermek A kérdőív célja: hogy a szülők segítségével megismerjük a gyermekük kiemelkedő képességeit, további fejlődésük érdekében. A gyermek neve: Születési hely, idő:. Anyja neve: Gondviselő neve: Gondviselő címe: 1.Ön szerint, gyermeke rendelkezik-e olyan képességgel mely átlag fölötti? Igen Nem Ha igen a válasz, nevezze meg.. 2. Mikor tanult meg gyermeke folyékonyan beszélni, és használt-e ekkor nehéz, kisgyermektől szokatlan, különleges szavakat?... 3.Tud-e gyermeke olvasni?. Ha igen, hány éves korában tanulta meg?.szavakat, feliratokat, rendszámtáblákat olvas?.mondatokat, meséket olvasni? Enciklopédiákat, lexikonokat használ? / a megfelelő választ húzza alá / 4.Már igen korán tartós érdeklődést mutatott egy bizonyos speciális területen. Igen Nem Milyen területen?. 5.Több témakörben igen jelentős ismeretei vannak? Igen Nem.Melyek ezek a témakörök?... 6.Rendkívül jó az emlékezete. Igen Nem 7..Szokatlanul élénk a képzelőereje. Igen Nem 8.Eredeti ötletei vannak a szabadidős tevékenység eltöltése terén. Igen Nem Milyen ötletek? 9.Melyek a sajátos hobbi- és érdeklődési körei, tárgyai? Használja-e a számítógépet? Igen Nem Milyen feladatokat végez rajta. megismerésére re 11.Érdeklődik-e gyermeke logikai és építő játékok iránt?... Hány éves korában tapasztalta ezt?. 12.Mit tett Ön, gyermeke bátorítása, tehetsége, érdeklődése fejlesztése érdekében? Kérem a válaszokat írja a kipontozott vonalra! Előrevivő könyvekkel látja el? Ellátja az érdeklődésének megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel? /pl.: festő, tudományos, vagy egyéb felszerelések./ Biztosítja a számítógép használatát?.. Segíti, hogy könyvtárba járhasson? Hozzásegíti a zenetanuláshoz?... Családi kirándulásokat szerveznek múzeumokba, hangversenyre, színházba, moziba vagy más érdekes helyekre? Hova? Biztosítja-e, hogy érdekes, értékes tévéprogramokat nézzenek? Miket? Járatja-e gyermekét különokra?. Mit tanul ott?... Egyéb lehetőségek: Van-e Önnek vagy házastársának olyan speciális képessége vagy érdeklődése, melyet szívesen megosztana a kreativitást fejlesztő csoportunkkal? Köszönöm az együttműködést! A helyes utat keressük ezért a gazdagító program végén a szülőknek készített Kimeneti jellemzés - ben egyéni üzenetet, tartalmazó útmutatást fogalmazunk meg. Hangsúlyos szerepet kapnak ebben a gyermek tehetségére utaló jegyek, és útmutatást nyújtunk a tehetség további fejlesztésének lehetőségeire. 6. A tehetséggondozó program során alkalmazott módszerek, tevékenységek A kiscsoportos kreativitást fejlesztő tehetséggondozó okat kiemelten projekt módszer segítségével valósítjuk meg. A külön gondozásban a gyermekek fejlesztése gazdagító projektek segítségével történik. A sokszínű témákat, tevékenységeket tartalmazó projekt kosárból folyamatosan kínáljuk a gyermekeket, hogy bátran fogyasszanak, mohón vessék rá magukat az ismeretlenre, az érdekességre, az újdonságra, soha ne érezzék a jó lakottság érzését. Csoportosítjuk a gyermekeket, a tehetségüket feltételező területek szerint, mert a projektek kiválasztásánál, a feldolgozás folyamatában, módszerek, eszközök felkínálásában segítséget nyújt. 9

10 A gazdagító programba résztvevő kiválóan kreatív, tehetséggyanús gyermekeket a következő speciális képességek szerint próbáljuk csoportosítani: A területek a következők lehetnek: Kiváló rajzkészség, Zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem Természetismereti témakör Matematikai képesség Anyanyelv-kommunikációs képesség Testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság, Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség Célunk, hogy a kiválóan kreatív, átlag feletti intellektuális és szociális képességekkel és az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkező tehetségígéreteknek olyan tanulási helyzeteket teremtünk, ami a tág érdeklődési területüket kielégíti, illetve tovább bővíti. Közben kérdéskultúrájukat, logikus gondolkozásukat, problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejezőkészségüket is fejlesztjük. Különösen hasznos lehet, hogy a gyermekek egymásról különböző képességeikről sokféle információt gyűjtsenek be, a képességek által minél több tehetségterületekkel találkozhassanak. A gazdagító programban résztvevő gyermekeknél nem a teljesítményeket várjuk tőlük, hanem az új élmények szerzése a lényeg, a többi különböző kreatív tulajdonságokat hordozó gyermekek által. A módszer komplexen szolgálja a tehetséges kreatív gyermekek haladási ütemét. Éves programjaink között szerepel: Közös kirándulások szervezése Zenebirodalom: hangverseny látogatás Kovács Margit Múzeum megismerése, bekapcsolódás a kis szobrász program A projektek kiválogatása, felkínálása tudatos felkészülést kívánnak tőlünk. A választás lehetőségének biztosítása, a kalandozások, az én másképp csinálom, másképpen képzelem helyzetek megteremtése, minden gyermeket együttgondolkodásra, együtttervezésre inspirál. Ügyelünk arra, hogy az azonos érdeklődésű gyermekekkel, azonos tartalmú projekteket dolgozzunk fel. Eközben erős oldalukat erősítjük, a gyenge területeiket fejlesztjük, ezáltal komplexen, harmonikusan fejlődik egész személyiségük. A projekteket tartalmazó füzetben részletesen megtalálható a feldolgozás tartalma és módja. A gyermekeket a gondolkodtató, egy-egy területen bő ismeretanyagot szolgáltató projektek lekötik, fantáziájukat beindítják. Hatására otthon is folytatódnak a kísérletek, kutatások, gyűjtések, melyeket a következő ra elhoznak és bemutatnak a gyerekek. Néhány feldolgozott projekt címe: Űrutazás: bolygók a világűrben; Mesék világa; Prokofjev: Péter és a farkas; Világtű játék stb. A projektek feldolgozása mellett alkalmanként gondolkodtató, kreativitást fejlesztő akadályversenyt is szerveztünk a gyerekeknek, melyek alkalmával egyedül vagy kiscsoportban, egymással kooperálva oldhatnak meg feladatokat. Minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, amely a gyerekek általános adatait, a tehetséget, feltételező adottságokat, ha van, a fejlesztésre szoruló területet, valamint a okon tapasztalt megfigyeléseket tartalmazza. 10

11 A projekt módszerrel párhuzamos technikák alkalmazása a tehetséggondozásban újszerű próbálkozás Gondolattérkép = pókábra Ötletbörze A tehetséggondozásban a gyermeki kreatív gondolkodás fejlesztése változatos eljárások bevezetését, és alkalmazását kívánja meg az óvodapedagógustól. A gyermeki kreatív gondolkodás fejlesztésének egyik módszere: a gondolattérkép alkalmazása a közös tervezéstől indítva, a megvalósításig kiemelt szerep van a tanulási folyamatban. 1. Gondolattérkép = Pókábra A gondolattérkép olyan tanulást és gondolkodást hatékonyabbá tevő módszer, amely az agy kapacitásának jobb kihasználásán alapul. Egy adott problémakörrel kapcsolatos asszociációk összegyűjtésére és kezdetleges rendezésére, feldolgozására szolgál. Készítése a következőképpen történik: A papírt fektetve helyezzük el, mert ez az elrendezés felel meg a vizuális mezőnk formájának. Nyomtatott nagy betűket is használhatunk, mert ezeket könnyebben megjegyezzük, képszerűen tároljuk. A pókábrát egy alapvető, a témához tartozó központi felírással vagy képpel kezdjük, vagy a kettő kombinálásával. Ebből ágazzanak el a fő témák vonalai, majd ezeket oszthatjuk al témákra. Írjunk a középpontból induló vonalakra, mert így rendezetté, követhetővé válik a kép. A 45 fokos szabály: ne írjunk dőlten, mert a 45 foknál jobban dőlt szöveg nem olvasható jól, és nehezebb megjegyezni. A színekkel segíthetjük a megjegyzést, kiemelhetünk, hangsúlyt adhatunk részeknek. Az ábra is szép lesz, kellemesebb nézni, tanulni azt. A képek sok információt hordoznak: egy kép száz szóval is felér. Kevesebbet kell írni, könnyebb megjegyezni. A különféle jelek, kódok segítik az eligazodást és segíthet értelmezni az információt. A pókábra készítésekor három fontos elvet észben kell tartani: A kevesebb több. Átlátható szerkezet. Az egész agy kihasználása. A gondolattérkép = pókábra óvodás szinten, képekkel, színes ábrákkal, közös rajzokkal, feliratokkal, (hiszen van gyermek aki tud már olvasni, és írni,) piktogramokkal, szimbólumképekkel, készülhet. A közös alkotás örömében, bontakozik ki a téma melyhez sok al téma kapcsolódhat. A vizualizáció, vagyis a tudás, a fogalmak lerajzolása, képekkel illusztrálva, az óvodás gyermekek számára sokat segít annak megértésben és ezáltal megjegyzésében. Mindent le lehet rajzolni, hiszen képzeletünk a szó maga is mutatja képekkel dolgozik. A 3-6 éves gyermekek szemléletes-képszerű, még kevésbé elvont gondolkodásmódja kedvez a divergens tevékenységformáknak, ez pedig ezt a korszakot az alkotóképesség fejlődése szempontjából kitüntetett jelentőségűvé avatja. Az ismereteket tehát nemcsak fejben, képzeletben, hanem a valóságban, papíron is érdemes rajzokban megjeleníteni. A pókábra akkor lesz igazán 11

12 hatékony eszköz, ha képekben gazdag. A központi témáról, vagy al témáról készített rajz fontos szerepet játszhat abban, hogy a gyermek megjegyezze azt. Minél kevesebb információt tartalmaz az ábra, ( konkrét kép) annál valószínűbb, hogy azokat meg is jegyezi a gyermek. Így lesz a pókábrán a kevesebb több. A pókábra az asszociációs gondolkodásra épít. A kulcsszavak, képek segítségével aktiválja a kapcsolódó ismereteket. 2. Az ötletbörze ez a kreativitást fejlesztő technika az óvodáskorú gyermekek számára is megtanulható, az óvodapedagógus bármilyen problémát megoldó helyzetben, tanulásos helyzetben alkalmazhatja. Kiemelt cél: a szabályok betartása az ötletek gyűjtésében, kreatív légkör megteremtésére való törekvés Feladatok: Minden gyermek bátran mondja el gondolatait ötleteit. A mennyiség fontosabb mint a minőség, minél több ötlet szülessen meg. Egymásra figyelés, egymás bíztatása, szociális magatartási kultúra fejlesztése. Ötletek elfogadása. Legjobb ötletek kiválasztása. Örömködés, humorosság az együttműködésben. Nem ítélkezünk: ez nem jó ötlet megfogalmazás nem elfogadott az együttgondolkodásban. 7. A tehetséggazdagító program feltételei Személyi feltételek biztosítása. A tehetségfejlesztő team tagjai: Bognár Sándorné óvodavezető szakvizsgázott óvodapedagógus Horváth Rita szakvizsgázott óvodapedagógus Marcali Hilda szakvizsgázott óvodapedagógus óvodavezető helyettes Tehetségfejlesztési Szakértő és Tehetséggondozás és Fejlesztés Specializáció szakirányú végzettség 12

13 A tehetségfejlesztő team munkáját a következő célok határozzák meg: Felismerni és gondozni a tehetségcsírákat óvodai keretek között, csoportjukban és kiscsoportos gazdagító okon. Segíteni az óvodapedagógusokat a tehetséggondozás megvalósításában: szellemiönképzés, szakmai tárgyi feltételek biztosításával-könyvekkel, cikkek sokszorosításával, belső kolléga illetve külső szakember előadásának megszervezésével, óvodán belüli bemutató ok tartásával, óvodán kívüli tapasztalatok megismerésével, - mások, hogy csinálják?-, pályázati lehetőségek kihasználásával. Segítve bevonni a szülőket tehetségfejlesztő munkánkba. Feladatainkat mindig az éves feladatterv alapján határozzuk meg. Újszerű párhuzamos technikák bemutatása: pókábra, gondolattérkép. A gyermekek átadása-átvétele a tulajdonságlista alapján. Együttműködő kapcsolat ápolása a győri Mentori műhellyel. A tárgyi feltételek biztosítása. A gyermeki fantázia rugalmasságának fejlesztésére a legkülönfélébb anyagok felkínálása és az ezekkel való foglalatoskodás lehetőségének biztosítása fontos feladat. Egy részét nyertes pályázatokból tudjuk finanszírozni, de sok ezer beszerezhető, ha a gyermekekkel közösen, a szülőket bevonva a környezetünkben lévő hulladékokat összegyűjtjük. Ennek tárolására alakítottunk ki egy sarkot, ahol a kacatos ládába minden megtalálható: anyagok, fonalak, gyapjú, rafia, drótok, stb. találhatók. Sok jelmezünk, kellékünk, fejdíszünk, parókák segítik az átváltozást, bútoraink, asztalaink, székeink is mobilok, ide-oda mozgathatóak. Mindent lehet használni, változtatni, átalakítani, beépíteni az ésszerűség határain belül. Célunk, hogy a gyermekek körül mindig legyenek olyan dolgok, amik érdeklik őket, ehhez szabadon hozzáférhessenek, és sokféleképpen felhasználhassák. Ahhoz, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson, olyan gazdag kelléktárra van szükség, melyből bátran és bőven válogathatnak tevékenységeik során. A különböző tevékenységi területekhez próbálunk olyan eszközöket is biztosítani, melyekkel a mindennapok során csak ritkán találkozhatnak. Ábrázolás-kézimunka- művészi tevékenységek gyakorlásához változatos, jó minőségű írószerek, rajzeszközök, festékek, pasztellkréta, üvegfestékek, különleges rajz-és kartonpapírok, dekortermékek, művész agyag, fonalak, anyagok,formavágó gép, stb. áll a gyerekek rendelkezésére. Zenei tevékenységekhez sokféle ütős-és ritmushangszer, dallamcsövek, csengettyűk várják a gyerekeket, de kipróbálhatják megszólaltatni a furulyát, hegedűt, gitárt, szintetizátort, harmonikát is. Megfigyelésekhez, kísérletezéshez nagyítók, mikroszkóp, távcsövek, fényképezőgép nyújtanak segítséget. A nagyvilág megismeréshez, természeti környezetünkben való kutakodáshoz földgömböt, térképeket, érdekes könyveket, CD-ket használhatnak a gyerekek. Logikájuk, gondolkodásuk, képességeik fejlesztéséhez változatos fejlesztőjátékok állnak a rendelkezésükre. Improvizációhoz, dramatikus-és szerepjátékhoz, bábozáshoz különböző színű és méretű anyagokat, jelmezeket, fej-kesztyű és újj bábokat, paravánt vehetnek igénybe a gyerekek. 13

14 Ezeket a tárgyi feltételeket a gyerekek a projektek feldolgozása során változatosan használhatják, segítségükkel ismereteiket, készségeiket sokrétűen bővíthetik, fejleszthetik, a különböző eszközök változatos, átlagtól eltérő használata során kreativitásuk szárnyalhat, tehetséget mutató területükön nagymértékben fejlődhetnek, belső késztetésből fakadó kíváncsiságukat maximálisan kielégíthetik. 8. A tehetséggondozás céljának elérését mutató indikátorok 1. Működéssel összefüggő indikátorok: Pályázatok Beadott pályázatok száma Megpályázatott támogatás összege Megnyert támogatás összege Önfenntartás alapítvánnyal szponzorok száma szponzorok által támogatott összeg tehetséggondozásra elkülönített összeg 2. Gazdagító program megvalósulásával kapcsolatos indikátorok: gyermeklétszám belső szervezéssel gyermeklétszám külső szervezéssel tehetséggondozó csoport száma speciális mutató programból kikerülő gyermekek %- os mutatója a tehetségének megfelelő iskolaválasztásról Statisztikai mutató Rögzítés időszaka Tehetségígéretes 4 éves Tehetségígéretes 5 éves Tehetségígéretes 6-7 éves Szeptember 30. Január 31. Speciális képesség területei Kiváló rajzkészség Zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem Természetismereti témakör Matematikai képesség Anyanyelvkommunikációs képesség Statisztikai mutató a speciális képességekre Tehetségígéretes 4 éves Tehetségígéretes 5 éves Tehetségígéretes 6-7 éves 14

15 Testi ügyesség, táncharmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság Kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség Programból kikerülő gyermekek %- os mutatója a tehetségének megfelelő iskolaválasztásról Név Iskola Speciális tagozat 3. Humánerőforrás fejlesztés indikátorai: tehetséggondozó programban résztvevő szakvizsgázott óvodapedagógusok tehetséggondozás szakirányú képzésben résztvevő óvodapedagógusok száma tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésben résztvevő óvodapedagógusok száma 4. Esélyegyenlőség indikátorai statisztikai mutató: SNI gyermekek HH gyermekek HHH gyermekek 9. HATÁSVIZSGÁLATOK A tehetséggondozó munkánkban az eredményesség és hatékonyság felmérését és növelését mérési-értékelési rendszerünk az IMIP tartalmazza. Eredményesség: Fejlettségmérő Naptár Ütemezett Feladattervvel c. koordinációs ütemterv. Az egyéni fejlődés nyomon követésére szolgáló BGR- es regisztrációs rendszer adaptációja, a sajátos regisztrációnkkal ötvözve, mely az egyéni fejlődést fejlesztést, mérést, értékelést tárolja a gyermekekről. A tehetséggondozás eredményesség mérése az egyéni tehetségmérő adatlappal történik évente. Eredményességi mutatója a programnak ha tulajdonságlista alapján több területen mutat fejlődést a gyermek. 15

16 Az óvodát elhagyó, iskolába menő tehetséges gyermekeink közül hány főnek sikerült kiemelkedő képességének megfelelő iskolát, tehetséggondozást találnia? Hányan fordultak hozzánk társintézményekből, családok, iskolából, érdeklődők, szakmai segítségnyújtásért? Tehetségfejlesztő szakértők segítése igény és elégedettségmérése. Gazdagító projektek sikeressége a gyermekek körében, a téma iránti elégedettség mérése. Hatékonyság: A partneri igény- elégedettség-elégedetlenség mérése az óvoda tehetségfejlesztő programjára kiterjesztve : szülők, gyermekek körében, gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, belső és külső szakemberek értékelése. Statisztikai kimutatás a tehetséggondozásban résztvevőkről időrendi katalógus vezetése: kiemelten a külső igények mérése, nemek szerinti megosztás HH, az SNI gyermekek, kimutatása. Városi tehetségnap gyakorlati bemutatója. Rendezvények, szakmai tapasztalatcserék értékelése; résztvevők száma. Szülői rendezvények látogatottsága, elégedettség. MOE Városi Területi Kör szakmai programján az óvoda tehetségcsoportjának értékelése Az óvoda honlapján nyomon követhető a tehetségfejlesztés: publikációk, fényképek, eredmények formájában. 10. Tehetségígéretek nyomon követésének kialakítása Az óvodánkból eltávozó az általános iskolát megkezdő tehetséggyanús gyermekek nyomon követését az alábbi táblázat alapján képzeljük el a jövőben. Tehetséggondozó programból kikerülő gyermekek nyomon követése az alapfokú oktatásban Név Iskola Tagozat Iskolán belül tehetségfejlesztő programban részt vett Iskolán kívüli tehetségfejlesztő műhelyben részt vett Nem vett részt tehetséggondozásban Eredmények Sikerek 16

17 11. Tehetséggondozó projektek bemutatása A különböző témákon keresztül az ismereteket mint a mézet fokozatosan csepegtetjük a gyermekek számára. A tevékenykedtetés - mely mindenki számára biztosított és benne a részvétel, a kísérletezés vezeti el a gyermekeket a sikeres cselekvéshez. A projekt kezdetétől a kivitelezésig az óvodapedagógus és a gyermekek együttműködése során létrejön egy sokszínű közös alkotás. Az óvónő feladata a felkészülés folyamatában, hogy mint a gyöngysort egymás után felfűzze és figyelembe vegye azokat a hatásokat, élményeket, melyek a gyermekeket érik. Rögzíti kreatív tervezésében, tudatosan átgondolja, hogy kik azok a gyermekek, akikre bizonyos tevékenységekben, játékokban rá kell, hogy figyeljen, becsempészi a kreativitást fejlesztő, célzó játékokat minden gyermekeknek úgy, hogy a gyerekek észre se vegyék. A megvalósítás folyamatában pedig engedi a gyermekek és saját fantáziáját szárnyalni, kalandozni, felkészülten fogadja a váratlan, szokatlan helyzeteket, és megteremti helyzetfelismerő képességével a játékhoz szükséges eszközöket, feltételeket. Mer bátran improvizálni, hagyja kibontakozni saját egyéni értékeit, képességeit. Minél színesebb, kreatívabb, ötletesebb az óvónő, annál követésre méltóbb, annál több örömet szerez óvodásainak, és gazdagítva játékukat, hatásosabban neveli- fejleszti személyiségüket. Empátiás képessége nyomán meg tud érezni és érteni a gyermekekben olyan emóciókat, indítékokat, törekvéseket, melyeket szavakkal nem lehet kifejezni. A tehetséggondozó projekteket készítette: Bognár Sándorné tehetségfejlesztési szakértő Marcali Hilda tehetségfejlesztési szakértő Horváth Rita tehetségfejlesztési szakértő 17

18 1. Tehetséggondozó program tervezet 60 órás i óra 2x45 heti egy alkalommal Időszak Október hó November hó December hó Projekt Tartalom Egymás nevének megismerése, illemszabályok ismerete, egymásra figyelés, egymás megismerése. Közös élmények, kirándulás szervezése. Kis szobrász : mellszoborkészítés önmagukról, egymásról tetszés szerint. Portrérajzolás igény szerint. Rongyos mese Fantáziafejlesztő játék, taktilis érzékelés hatására. Átváltozások, bábbal, dramatikus játékkal. Tevékenységek Egész csoportot mozgósító játékok: Üdvözöllek, Névmemória, Név-kör, Közös jellemzőink. 1. Látogatás a Xantus János Múzeumba 2. Kirándulás a Püspökvárba 3. Látogatás a Kovács Margit Múzeumba Játéktükör, című játék játszása a figyelem, egymásra figyelés, utánzás fejlesztésére. Agyagozás, rajzolás különböző technikák alkalmazásával. Érzésszobor Válogatás a rongyos zsákból tapintás alapján, milyennek képzeled? Bábkészítés, mesél a báb. Mozgásos tevékenységek, improvizáció a bábbal. Zenei: folyamatosan hallgatjuk 18

19 Január hó 12 Forogjon az észkerék különböző képességeket fejlesztő feladatok megoldása egyénileg. Tízpróba Január hó Február hó Tehetséggondozó projekt tervezése Ősember Kutatás: ősember testfelépítése, életkörülményei, fejlődése stb. Mit szeretnél tudni róla? Közös tervezés. Barkácsolás: kőkorszaki eszközök. Ruhák, ékszerek készítése. Vizuális tevékenységek. Ősi hangszerek, zene. Átváltozások Február hó 18 Februármárcius hó Bemutató előadás, kiállítás Szülőknek. Zenebirodalom bérlet előadásainak folyamatos látogatása. Vaskakas bábszínház Mozgásos Zenei Tánc Kiállítás megnyitása Utazás a helyszínre, előzetes ismerkedés a zeneművel, színházi előadással 19

20 Április hó 24 Április-május hó Látogatás az Állatkertbe lovas kocsival. Tehetséggondozó projekt tervezése Ismerkedés az állatokkal, életmódjukkal. Kapcsolatfelvétel az állatgondozókkal, hogy kielégítsék a gyermekek kíváncsiságát. Különlegességek megfigyelése A legkedvesebb állatom A gyerekekkel közösen tervezzük, szervezzük a okat a gondolattérkép segítségével. Vizuális tevékenységek, barkácsolás, átváltozások, zene az állatok világából kapcsolódhatnak hozzá. Május hó Könyvtárlátogatás Ismerkedés a könyvtárral. Miért jó könyvtárba járni? Ritkaságok megtekintése. Akadályverseny az udvaron Tíz próbát kell megoldaniuk a gyerekeknek, párosával, egymáshoz alkalmazkodva. Vizuális próbákat Mozgásos próbákat Zenei próbákat 20

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja Kerek Esztendő a Pedagógiai Programja Küldetésnyilatkozatunk: Kerek Esztendő Programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány-éltető tevékenységek

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BABAHÁZ ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL Budapest 2013 Készült 2 eredeti példányban. Iktatószám: Sokszorosítva 5 példányban. A dokumentum jellege:

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa Tehetség XXII. évfolyam 1 2014/4. szám 2014/4. szám T E H E T S É G A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa A tartalomból: A tehetségesekkel foglalkozók közül sokan tapasztalhatták, hogy a tehetséges

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben