A magyarországi ingatlanpiac helyzete és kilátásai januári felmérések alapján - Készült az. AL Holding valamint az Ingatlan és Befektetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi ingatlanpiac helyzete és kilátásai. - 2009. januári felmérések alapján - Készült az. AL Holding valamint az Ingatlan és Befektetés"

Átírás

1 A magyarországi ingatlanpiac helyzete és kilátásai januári felmérések alapján - Készült az valamint az Ingatlan és Befektetés címő folyóirat támogatásával Budapest

2 Postacím: 1461 Budapest, Pf Internet hálózati cím: Székhely: 1092 Budapest, Ráday u Tel: ; Fax: ; Készítette: Munkácsy Anna Petz Raymund Szerkesztette: Akar László Copyright: GKI Gazdaságkutató Zrt. A tanulmánynak vagy részeinek bármely módon való sokszorosítása tilos! A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetık.

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 I. Az ingatlanpiacot érintı makrogazdasági folyamatok... 2 II. A GKI Zrt. és az fıvárosi ingatlanpiaci indexe... 6 III. A lakáspiac... 9 IV. Az irodapiac V. Az üzlethelyiségek piaca VI. Az ipari ingatlanok, üzemcsarnokok piaca VII. A raktárpiac VIII. Építési telkek IX. A beszerzési árak alakulása X. A felmérés mintája... 26

4

5 Bevezetés A GKI Gazdaságkutató Zrt. negyedévenkénti ingatlanpiaci felméréssorozata az támogatásával valamint az Ingatlan és Befektetés címő folyóirat közremőködésével folyik. A cégek körében végzett megkérdezés alapvetıen két célcsoportra fókuszál: - egyrészt az ingatlanfejlesztéssel, -tanácsadással forgalmazással és üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozásokra (amelyek mindennapi kapcsolatban vannak az ingatlanpiaccal) - másrészt a gazdálkodó szféra cégeire (amelyek ritkábban kerülnek kapcsolatba ezzel a piaccal, de szándékaik és várakozásaik nyilvánvalóan fontosak, elsısorban ezek a vállalkozások jelennek meg ugyanis az ingatlanpiac keresleti oldalán). Mindemellett felhasználjuk a lakosság körében szervezett közvélemény-kutatás eredményeit is. A 2009 januárjában szervezett felmérés során a kitőzött határidıre a különbözı vállalkozásoktól összesen 1179 értékelhetı válasz érkezett. Ez megfelel a korábbi kutatások során kapott mintaelemszámoknak. A válasz-minták, azaz az ingatlan-szektor és a gazdálkodó szféra cégeibıl álló két minta szerkezete és tulajdonságai révén alkalmas keretet nyújt az ingatlanpiaci folyamatok tanulmányozására a válaszadók (területi, tevékenységi) összetétele sem tér el jelentısen a korábbiaktól. A kutatási jelentés tárgya a lakás-, az iroda-, az üzlethelyiség-, a raktárés üzemcsarnok-, valamint a telekpiac. A magyar ingatlanpiac természetesen nagyon összetett, egyes területein sajátos folyamatok zajlanak. A kutatás ezekre nyilván nem tud kitérni, hanem az általános trendeket igyekszik megragadni. Tanulmányunkban kiemelten foglalkozunk a fıvárosi piac fejleményeivel. 1

6 I. Az ingatlanpiacot érintı makrogazdasági folyamatok A nemzetközi befektetıi környezetet jelenleg általános bizalom-hiány és a kockázatok elıli menekülés jellemzi. A világ összes jelentıs gazdasági erıcentrumában recesszió és ennek nyomán dezinflációs folyamatok bontakoztak ki. Ezek a magyar nemzetgazdaság várható fejlıdésére is rendkívül negatívan hatnak, jelentısen korlátozzák hazánk gazdasági mozgásterét. Az USA-ból indult jelzálogpiaci válság nyomán kialakult általános recesszió mélysége és az ebbıl való kilábalás várható idıpontja egyelıre teljesen bizonytalan. Pillanatnyilag a 2009 végén, 2010 elején kezdıdı javulás látszik a legvalószínőbbnek, de ennél akár jóval kedvezıtlenebb forgatókönyv megvalósulása sem zárható ki ben a magyar gazdaság teljesítménye várhatóan mintegy 2,5%-kal csökken. Ez egyrészt átlagos idıjárást feltételezve - a évi növekményt nagyban hordozó mezıgazdasági kibocsátás természetes mérséklıdésének, másrészt a többi ágazat már tavaly elkezdıdött visszaesése elmélyülésének következménye. Az iparban elsısorban az exportlehetıségek beszőkülése miatt - várhatóan 3% körüli termelés-csökkenés valószínő. Az építıiparban folytatódik a már két éve tartó visszaesés a hitelszőke egyaránt visszafogja az állami, a vállalati és a lakossági beruházásokat is. A magyar gazdaság nagy részére eddig is jellemzı erıs versenyt tovább serkenti az összességében csökkenı kereslet, ami a kisebb, tıkeszegény cégek körében jelentheti a csıdhullám felgyorsulását. A pénzszőke következtében minden bizonnyal nıni fog a körbetartozások mértéke. Az infláció fıként a világpiaci energia- és nyersanyagárak jelentıs esése miatt 2009 elején gyorsan mérséklıdik s az év egészében várhatóan 2,5% körül alakul. Mindazonáltal ha a forint árfolyama tartósan nagyon gyenge marad, az inflációs nyomás erısödhet. 2

7 A fogyasztók megtakarítási hajlandósága minden bizonnyal erısödik. Ez részben kényszer hiszen a hitelek nehéz hozzáférhetısége és a korábbinál jóval magasabb költsége -, részben az érdekeltség magas betéti kamatok, a hitelek önrészeinek növekedése - következménye lesz. A bruttó bérek 4% körüli emelkedése a versenyszférában s 1% körüli csökkenése a közszférában a reálkeresetek 1%-os csökkenését valószínősíti. A megtakarítások növekedése miatt a fogyasztás ennél gyorsabban, mintegy 2,5%-kal esik vissza 2009-ben. Az euró árfolyama januárjának végén 300 forint közelében tartózkodik. Ez a devizahitellel rendelkezık számára igen kedvezıtlen helyzetet, sokuk számára feloldhatatlan pénzügyi nehézségeket jelent. A kevéssé likvid bankközi devizapiacok és a pénzügyi befektetık kockázat-kerülése miatt az év további részében is jelentıs volatilitású árfolyam jelezhetı elıre. A forint várhatóan csak nagyon lassan és fokozatosan értékelıdik ismét fel, 2009 végén kedvezı esetben egy euróért várhatóan 260 forint körüli összeget kell adni. 3

8 II. A válság következményei és túlélési technikák az ingatlanszektorban A jelen felmérés során az iránt is érdeklıdtünk az ingatlanfejlesztıktıl, - forgalmazóktól, -tanácsadóktól és üzemeltetıktıl, hogy hogyan hat tevékenységükre a globális válság. Csupán minden tizedik válaszadó jelezte, hogy a válságnak nincs és várhatóan nem is lesz semmilyen hatása az adott vállalkozás üzletmenetére. Következésképp a szektor kilenc tizedét valamilyen formában érinti a recesszió. A nemzetközi válság jelenleg és várhatóan hogyan érinti az Önök vállalkozásának mőködését? (említési gyakoriság, százalék) Fejlesztık Forgalmazók Tanácsadók, Összesen üzemeltetık Drágulnak a hitelek Szőkülnek a hitelforrások Nınek a kintlévıségek Csökken a kereslet Romlik a jövedelmezıség Nincs és nem is lesz érdemi hatás A két legerısebb negatív hatás a kereslet várható csökkenése és a szőkülı hitelforrások. Ezektıl alig marad el a dráguló finanszírozás említési gyakorisága. Mindegyik tényezı esetében az ingatlanforgalmazók érzik illetve anticipálják a legerısebb hatást. Ennek oka vélhetıen az, hogy ezek a cégek vannak legközelebb a vevıkhöz s így a bekövetkezett hatásokat is ezek érzékelik a legnagyobb mértékben. 4

9 A növekvı kintlévıségek és a romló jövedelmezıség a cégek több mint harmadának okoz gondokat. A kintlévıségek legkevésbé a fejlesztıknek, leginkább vélhetıen az ingatlan-üzemeltetıknek okoznak fejfájást. A válság következményeinek kezelésében szinte minden cég életében elsıbbséget élvez a szigorú takarékossági politika azaz a költségek csökkentése. A szigorúbb likviditás-menedzsment és a fejlesztések elhagyása vagy késıbbre halasztása a válaszadók harmadának fegyvertárába tartozik. A likviditás-menedzsment a fejlesztık esetében az átlagosnál jóval hangsúlyosabb. Érthetıem, hiszen a fejlesztési projektek menedzselésében kiemelten fontos a pozitív pénzáram fenntartása. Ha az Önök cégének mőködését a válság következményei érintik, mit tesznek ellene? (említési gyakoriság, százalék) Fejlesztık Forgalmazók Tanácsadók, Összesen üzemeltetık Költség-takarékosság Szigorúbb likviditásmenedzsment Munkaerı-leépítés Telephely-bezárás Telephely-áthelyezés Fejlesztések elhagyása Profilváltás Innováció Vállalatfelvásárlás, összeolvadás Egyéb A munkaerı leépítése is viszonylag népszerő eszköz: minden negyedik válaszadó számol ezzel a lehetıséggel. A nagy elhatározásokat 5

10 igénylı eszközök bevetése (a telephely-bezárás vagy áthelyezés, a profilváltás illetve a vállalatfelvásárlás és összeolvadás) viszonylag ritka. A cégek többsége eszerint úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi recesszió átmeneti lesz s következményeinek leküzdése a nadrágszíj meghúzása, fejlesztések halasztása -típusú eszközökkel megoldható. III. A GKI és az fıvárosi ingatlanpiaci indexe A GKI és az fıvárosi ingatlanpiaci indexe egy olyan összefoglaló mutató, amely a részpiacok (lakás, iroda, üzlethelyiség, raktár) várható konjunktúráját egyetlen számmal fejezi ki, s ezzel összefoglaló képet ad a piaci szereplık helyzetértékelésérıl és kilátásairól. Az egyes piaci szegmensekre vonatkozó várakozásokat kifejezı indexek 2009 januárjában, 2008 októberében és 2008 januárjában Lakáspiaci index Irodapiaci index Üzlethelyiség piaci index Raktárpiaci index Lakosság/ Vállalatok -56 (-51)[-48] -3 (-8) [-3] 2 (-5) [3] 3 (-5) [-5] Ingatlanforgalmazók -41 (-21) [-17] -41 (-36) [-33] -41 (-33) [-21] -11 (-8) [-18] Ingatlanfejlesztık -35 (-33) [-17] -50 (-27) [-35] -30 (-8) [0] 0 (0) [-25] Összesen -44 (-30) [-25] -24 (-21) [-18] -16 (-8) [-2] 0 (-3) [-14] Az indexek a pozitív és negatív választ adók súlyozott átlaga, minimális értéke 100, maximális értéke +100 lehet. Kerek zárójelben a októberi, szögletes zárójelben a januári értékek 6

11 Az egyes piaci szegmensekre vonatkozó részindexek tartalma nem más, mint az adott piac tekintetében növekvı és csökkenı keresletrıl beszámoló cégek arányának súlyozott átlaga. A részindexekbıl egy súlyrendszer felhasználásával állítható elı a teljes ingatlanpiacot jellemzı fıvárosi index. E mutató értéke (miként a részindexeké is) a és +100 intervallumban mozoghat. A pozitív értékek derőlátást, növekvı keresletet, míg a negatív érték visszafogottságot, potenciális túlkínálatot, óvatosságot jeleznek. A fenti táblázat a részindexeket mutatja be a piaci szereplık szerinti dimenzióban. A jelen felmérés adatai mellett közöljük az egy negyedévvel és a szezonális hatás csökkentése okán az egy évvel ezelıtt mért értékeket is. A GKI és az fıvárosi ingatlanpiaci indexe, Jan Ápr Júl Okt Jan Ápr Júl Okt Jan Ápr Júl Okt Jan Ápr Júl Okt Jan Ápr. GKI- index Átlag ( ) Júl Okt Jan Ápr Júl Okt Jan. A GKI fıvárosi ingatlanpiaci indexének értéke 2009 januárjában 21. A tavaly júliusban még elég derőlátó kilátásokat tükrözı index értéke októberben számottevıen, majd januárban még ennél is nagyobb mértékben csökkent. A fél év alatt 7

12 bekövetkezett esés mértéke a felmérések kezdete óta a legnagyobb (11 pont), matematikailag ennél borúsabb kilátásokat 2003 elején mértünk utoljára. Ugyanakkor a jelenlegi borúlátás mértéke közel áll az eddigi pesszimista idıszakok jellemzı értékeihez. A lakáspiacon jelentısen nıtt a túlkínálat mértéke az egy negyedévvel ezelıttihez képest, s a következı 12 hónapra vonatkozó várakozások sem ígérik a helyzet jobbra fordulását. A lakosság lakásvásárlásra és építésre vonatkozó várakozásai januárban újabb történelmi minimumot produkáltak. Az irodapiacon tovább csökkent a kihasználtság és tovább romlottak a kilátások. A kereskedelmi üzlethelyiség-piacon nıtt a túlkínálat mértéke és a közeljövıre vonatkozó várakozások is borúsabbakká váltak. A válaszadók helyzetértékelése a logisztikai ingatlanok piacán alig változott az elızı negyedévhez képest, de a kilátások nagyon enyhén javultak elsısorban a keresleti oldal képviselıinek véleménye miatt. A következı egy évben várhatóan a telekpiacon is túlkínálat alakul ki. Az ingatlanpiaci index csökkenése a piaci kilátások egyértelmő romlását jelezi, de ennek mértéke korántsem drámai. A megkérdezettek válaszaiból egyfajta kivárás rajzolódik ki. Az ingatlanpiac is nyilvánvalóan megszenvedi az általános recesszió negatív következményeit, de sokan reménykednek az ingatlanpiacot érintı negatív folyamatok átmeneti jellegében. 8

13 IV. A lakáspiac A magyar háztartásoknak nyújtott lakáshitelek terén 2004 óta a devizahitelek gyorsan terjedtek közepe óta a forint-hitelállomány folyamatosan csökken: ez végén 137 milliárd forinttal volt kisebb, mint egy esztendıvel korábban. A forint árfolyamának mélyrepülése (egy euróért január végén 27%-kal több forintot kellett adni, mint júliusának végén) a devizában eladósodottak pénzügyi pozícióit egyértelmően gyengíti. 900 A lakosság lakáshitel-állományának változása a megelızı 12 hónapban (milliárd Ft) jan febr márc ápr. Forrás: MNB 2006.máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr. árfolyamhatással korrigálva 2007.máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug. aktuális árfolyamon 2008.szept okt nov dec. A teljes lakossági lakáshitel-állomány 2008 végén - aktuális árfolyamon 782 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel ezelıtti értékét. Az árfolyamhatással korrigált állományok esetében az emelkedés csaknem eléri az 580 milliárd forintot. Ez utóbbi érték közel 80 milliárddal haladja meg az egy évvel korábbi hasonló adatot. Mindez 9

14 azt jelenti, hogy a folyamatok tehetetlensége (és csak az év végéhez közeli jelentıs feltételváltozások) okán a számokban még nem látszik a visszaesés. A lakáspiac szegmenseinek értékelése és a következı 12 hónapra szóló várakozás* Helyzetértékelés Várakozás Várható Okt. Január változás változás Budapest Nem panel társasházi lakások Budai zöldövezet Egyéb Buda Pesti belváros Pesti zöldövezet Egyéb Pest Panellakások Észak-Pest Dél-Pest Buda Családi házak Pest Buda Kelet-Magyarország Nem panel társasházi lakások Panellakások Családi házak Nyugat-Magyarország Nem panel társasházi lakások Panellakások Családi házak */ egyenleg-mutatók: a túl-keresletet és túlkínálatot jelzık arányának súlyozott különbsége, értéke 0, ha egyensúlyi a piac, negatív, ha túlkínálat és pozitív, ha túlkereslet érezhetı. 10

15 A fenti táblázatban foglaltuk össze a megkérdezett ingatlanokkal foglalkozó cégek véleményét az egyes lakáspiaci szegmensekrıl illetve ezeknek a következı egy évben várható alakulásáról. A lakáspiac megítélése Budapesten nagyon jelentısen romlott az elızı megkérdezéshez képest, azaz számottevıen nıtt a túlkínálat. A mostanihoz hasonlóan gyenge piacértékeléssel utoljára 2007 elején találkozhattunk. Budapesten csak a pesti belváros megítélése nem romlott az egy negyedévvel ezelıttihez képest, viszont szinte zuhant a panel-lakáspiac értékelése. Nyugat-Magyarországon összességében változatlan, Kelet- Magyarországon a fıvárosinál kevésbé, de számottevıen romlottak a helyzetértékelések. A válaszadó ingatlanfejlesztı és -forgalmazó vállalkozások a következı 12 hónapban az összes vizsgált térségben összességében lényegében változatlan (Budapesten egy hajszálnyit javuló) piaci helyzetre számítanak. A használt lakások átlagára 2008-ba Budapesten 0,5%-kal, a paneleket figyelmen kívül hagyva 1% körül növekedett, míg vidéken enyhe árcsökkenés következett be (nyilván területenként igen nagy szóródással). A fıvárosban a használt lakóingatlanok árának alakulására vonatkozó várakozások a legtöbb területen stagnálásra, a panellakások esetében egyértelmő csökkenésre utalnak. Kelet- Magyarországon erıteljesebb, Nyugat-Magyarországon enyhén árcsökkenés valószínő. 11

16 A használt lakások fajlagos (négyzetméterenkénti) árának változása 2008-ban és várható változása a következı 12 hónapban (százalékos változás 2007-hez illetve a jelenlegi árakhoz képest) Nem panel társasházi lakások 2008-ban A következı 12 hónapban Budai zöldövezet 2 0 (5) Egyéb Buda 1-1 (3,5) Pesti belváros 1 0 (3) Pesti zöldövezet 0,5 0 (3) Egyéb Pest 0-1 (3) Panellakások - Észak-Pest -2-2,5 (0) Panellakások Dél-Pest -2-3 (0) Panellakások Buda -1-1,5 (0) Családi házak Pest 0 0 (3) Családi házak Buda 1,5 0 (4) Budapest összesen 0,5-0,5 (3,5) Kelet-Magyarország -1,5-4 (1) Nem panel társasházi lakások 0-2 (2) Panellakások -2-5 (0) Családi házak -2-4 (0) Nyugat-Magyarország -1,5-2 (1) Nem panel társasházi lakások 0 0 (2) Panellakások -2-5 (0) Családi házak -2 0 (0) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. Az új építéső lakások áraira vonatkozó prognózisok esetében nagy az elnyílás a fıvárosi és a vidéki területek között (ez utóbbi esetekben egyáltalán nem várható áremelkedés). Budapesten a leggyorsabb ütemő áremelkedésre a budai zöldövezetekben lehet számítani (4%- osra). 12

17 Az új építéső társasházi lakások fajlagos (négyzetméterenkénti) várható változása a követı 12 hónapban (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) 2008-ban A következı 12 hónapban Budapest 2,5 2,5 (6,5) Pest megye 2 2 (5) Nyugat-Magyarország 2 0 (3) Kelet-Magyarország 4,5 0 (3) Összesen 3 1,5 (3,8) Zárójelben az elızı júliusi - felmérés adatai A GKI Gazdaságkutató Zrt. országosan reprezentatív 1000 fıs mintán végzi a lakosság gazdasági várakozásainak és beruházási terveinek felmérését az Európai Unió módszertanát követve. Ennek keretében negyedévente kerül sor a lakosság lakásépítési, -vásárlási, illetve -felújítási terveinek felmérésére. A januári felmérés eredményei szerint a lakásépítésre és - vásárlásra vonatkozó lakossági várakozások az elızı negyedévhez képest összességében enyhén romlottak. Lényegében nem változott azon háztartások aránya, amelyek a következı egy évet tekintve biztosak abban, hogy lakást vásárolnak, vagy építenek, ugyanakkor visszaesett azon háztartások aránya, amelyek nem ennyire biztosak elhatározásukban. A jelen felmérés eredményei mintegy 27 ezer a következı 12 hónapban biztosan lakást építı vagy lakást vásárló háztartás jelenlétére utalnak. Az építési-vásárlási tervekhez hasonlóan a lakásfelújítást és - korszerősítést biztosan vagy valószínőleg tervezık arányai is visszaestek mind az elızı negyedévhez, mind pedig az elızı évhez képest. A felmérési eredmények 2009 januárjában mintegy 37 ezer háztartás biztos lakás-felújítási szándékát jelzik a következı egy évben. A fentieken túlmenıen további 164 ezer háztartás tartja 13

18 valószínőnek ilyen kiadásait. Ez utóbbi érték jóval kisebb az egy negyedévvel ezelıttinél. A lakosság lakásépítési, vásárlási és felújítási szándékai (4 negyedéves mozgóátlagolt értékek) (ezer háztartás) Negyedév Lakásépítés, -vásárlás Lakásfelújítás, -bıvítés Biztosan Valószínőleg Biztosan Valószínőleg Forrás: a GKI lakossági felmérései 14

19 V. Az irodapiac 2008 iroda-átadási csúcsot hozott Budapesten, a modern kínálat az év egészében csaknem 249 ezer négyzetméterrel bıvült ez derül ki a Budapesti Ingatlan-tanácsadók Egyeztetı Fórumának (BIEF) adataiból. Ez a szám mintegy 17%-os növekedést jelent 2007-hez viszonyítva. A negyedik negyedévben 46 ezer négyzetméter új kapacitás lépett be. Ez az elızı negyedévhez képest 38%-os csökkenést, de az egy évvel korábbi azonos negyedévhez képest 100%-os növekedést jelent. A bérlıi aktivitás a negyedik negyedévben a beköszöntı válság ellenére nem esett vissza, sıt jelentısen nıtt: a BIEF adatai szerint a fıvárosban 2008 utolsó három hónapjában mintegy 135 ezer négyzetméternyi irodaterületet vettek bérbe. Ez 46%-kal több mint a tavalyi azonos idıszakban s a harmadik negyedévhez képest 127%-os bıvülést jelent. Mindezek ellenére a kihasználtsági ráta az elmúlt öt évben mért legalacsonyabb szintre süllyedt. A fıvárosi irodák kihasználtsága A típusú (%) B típusú (%) Pesten 81 (82) 78 (79) Budán 80 (84) 79 (81) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A GKI felmérési eredményei szerint a kihasználtsági ráták a fıváros minden piaci szegmensében csökkentek. A pesti és a budai oldal között e téren immár nincsenek jelentıs különbségek. Országos átlagban az egy negyedévvel ezelıttihez képest némileg romlott a piaci helyzet értékelése. Különösen erıs a piaci helyzet kedvezıtlenebbé válása Budapesten (a válaszadók háromnegyede érzékelt túlkínálatot s negyede kiegyensúlyozott piacot), de romlott az 15

20 összkép Kelet-Magyarországon is. Enyhén javult a megítélés viszont hazánk nyugati részében. A jelen felmérés során módosult a korábbi kép: Nyugat- Magyarországon kisebb, Kelet-Magyarországon nagyobb túlkínálat érezhetı. Az átlagos kihasználtsági ráta nyugaton 80%, míg keleten 78% körüli. Az ingatlanfejlesztı és -forgalmazó vállalkozások a következı tizenkét hónapban minden régióban egyértelmően a piaci helyzet romlására számítanak. Összességében visszaesést várnak ezen a részpiacon a gazdálkodói szférában is: a vállalatok azaz a keresleti oldal - reprezentánsai országosan enyhén csökkenı igényekkel számolnak. Az ingatlan-portfoliót változtatni tervezı cégek szándéka az irodapiacon a következı egy évben (százalék) A saját iroda Területe A bérelt iroda területe Nı Csökken Nı Csökken Budapest 22 (23) 27 (30) 16 (11) 16 (11) Pest megye 25 (30) 17 (17) 8 (9) 0 (4) Nyugat-Magyarország 10 (18) 28 (9) 7 (4) 0 (0) Kelet-Magyarország 32 (13) 25 (6) 4 (1) 7 (4) Összesen 23 (18) 27 (12) 7 (5) 7 (5) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. Az újonnan épített irodák árindexe 2008-ban a megkérdezettek szerint mintegy 4%-os volt, míg a használt irodák eladási áraiban már tavaly sem lehetett emelkedést észlelni. Az új irodák értékesítési árainak várható növekedése a következı 12 hónapban a válaszadók várakozásai szerint országos átlagban 1% 16

21 körül lesz, ami jelentıs csökkenés az egy negyedévvel ezelıtti várakozásokhoz képest, s egyértelmően dekonjunktúrára utal. A felmérés résztvevıi a használt szegmensben a legtöbb területen szerény áresést valószínősítenek. Az irodák értékesítési árának és bérleti díjának a következı 12 hónapban várható alakulására vonatkozó várakozások (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) Értékesítési árak Bérleti Új ingatlan Használt ingatlan díjak Budapest 0 (6) -2 (0) 2 (4) Pest megye 5 (4) 2 (0) 2 (5) Nyugat-Magyarország 1 (3) 0 (0) 0 (3,6) Kelet-Magyarország 1 (3) -2 (0) 0 (3,7) Összesen 1 (4) -2 (0) 1,5 (4) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A válaszadók szerint az irodabérleti díjak a következı 12 hónapban várhatóan csak szerény mértékben emelkedhetnek. VI. Az üzlethelyiségek piaca A magyarországi kiskereskedelmi üzlethálózat alapterületének fokozatos növekedése 2008-ban is folytatódott. Mindeközben tovább csökkent az üzletek száma: a tavalyi év végén a GKI becslése szerint mintegy 4000-zel kevesebb üzlet mőködött hazánkban, mint 2007 végén. A fluktuáció 2008-ban a korábbiakhoz képest erısödött, a teljes állomány mintegy 13%-át tették ki az újonnan nyitott üzletek, a bezártak viszont csaknem elérték a 17%-ot. Az üzletek száma szempontjából így a magyar kiskereskedelmi szektor az évezred eleji szintre tért vissza. A koncentráció tehát tovább fokozódott. Folytatódott 17

22 az a trend is, hogy az élelmiszer-jellegő üzletek aránya trendszerően csökken, míg az iparcikk-jellegőeké nı. A kiskereskedelem területi megoszlása a közelmúltban nem változott érdemben: 2008-ban az üzletek csaknem ötöde volt a központi régióban, 47%-a Kelet- és a fennmaradó 33%-a Nyugat- Magyarországon mőködött. Az üzlethelyiségek piacán az elızı felméréshez képest országos átlagban jelentısen nıtt a túlkínálat mértéke, a piaci helyzet értékelése 2006 végén volt hasonlóan kedvezıtlen. A jelen megkérdezés során a válaszadók minden vizsgált régióban a kínálat erısödı túlsúlyáról számoltak be. Az ingatlanokkal foglalkozó cégek válaszadó képviselıi a következı egy évre Budapesten lényegesen, Nyugat-Magyarországon enyhébben romló, míg Kelet-Magyarországon lényegében változatlan helyzetre számítanak. Az ingatlan-portfoliót változtatni tervezı cégek szándéka az üzlethelyiségek piacán a következı egy évben (százalék) A saját üzlet területe A bérelt üzlet területe Nı Csökken Nı Csökken Budapest 6 (13) 5 (17) 6 (6) 3 (0) Pest megye 0 (10) 8 (0) 0 (4) 0 (0) Nyugat-Magyarország 7 (7) 10 (5) 3 (0) 0 (0) Kelet-Magyarország 5 (4) 12 (4) 0 (3) 5 (2) Összesen 4 (8) 10 (7) 2 (3) 3 (1) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A gazdálkodói szféra reprezentánsai országos átlagban - a tulajdonosi szegmensben a kereslet némi csökkenését vélik a leginkább valószínőnek, míg a bérleti szegmensben alig változó 18

23 keresletet jeleznek elıre. A budapesti cégektıl az országos átlagnál egy hajszállal kedvezıbb prognózisok érkeztek ban a válaszadók szerint az új építéső kereskedelmi ingatlanok átlagára lényegében stagnált, a használtaké 2-3%-kal csökkent. Mind az új építéső, mind a már meglévı üzletek eladási árai esetében az elızı felméréshez képest számottevıen csökkentek a várakozások, a használt szegmensben a legtöbb régióban kifejezett árcsökkenés valószínő. Az üzlethelyiségek értékesítési árának és bérleti díjának a következı 12 hónapban várható alakulására vonatkozó várakozások (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) Értékesítési árak Bérleti Új ingatlan Használt ingatlan díjak Budapest 1,5 (2) -1,6 (3) 2 (3,5) Pest megye 2,5 (2) -5 (0) 2 (4,5) Nyugat-Magyarország 1,5 (2) 0 (1) 1,5 (4) Kelet-Magyarország 0 (6) -2 (3) 3 (4) Összesen 1,5 (3) -1,5 (2) 2 (4) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A bérleti díjak várható alakulására vonatkozó elırejelzések is számottevıen csökkentek az egy negyedévvel ezelıtti megkérdezéshez képest. A válaszadók összesített várakozása alapján a várható inflációs ütem alatti díjemelkedés a leginkább valószínő. 19

24 VII. Az ipari ingatlanok, üzemcsarnokok piaca Az ipari ingatlanok piaci helyzetének országos átlagban - az elızı felméréshez képest kissé romlott a megítélése: a túlkínálat minden régióban növekedett. A január felmérés válaszadóinak 45%-a érzékelt túlkínálatot, 50%-a kiegyensúlyozott piacot és 5%-a túl-keresletet. Az elkövetkezı egy évben a válaszadók szerint minden területen a mai piaci helyzet fennmaradása valószínő. Most is igaz, ami a korábbi felmérések során is kiderült: a többi ingatlanpiaci szegmenshez képest az üzemcsarnok-piac mutatja a legnagyobb stabilitást, általában e téren a legkisebbek a változások. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van azzal, hogy az üzemcsarnokokban általában termelı jellegő tevékenység folyik, amit lassabban és nagyobb költséggel lehet változtatni, mint az irodákban vagy az üzlethelyiségekben folyó tevékenységeket. A gazdálkodó szféra képviselıi az üzemcsarnokok iránti kereslet stagnálásával számolnak, jelentıs területi szóródás mellett. Az ingatlan-portfoliót változtatni tervezı cégek szándéka az üzemcsarnokok piacán a következı 12 hónapban (százalék) Saját csarnok területe Bérelt csarnok területe Nı Csökken Nı Csökken Budapest 15 (23) 12 (21) 13 (11) 13 (7) Pest megye 24 (21) 18 (13) 5 (9) 8 (0) Nyugat-Magyarország 10 (30) 11 (15) 10 (6) 0 (4) Kelet-Magyarország 10 (25) 21 (11) 5 (10) 8 (0) Összesen 19 (23) 18 (14) 7 (9) 7 (3) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. 20

25 A kereslet bıvülésére elsısorban az iparvállalatok számítanak, a többi szektorban inkább az üzemcsarnok-állomány alapterületének csökkenése várható. A foglalkoztatott létszám alapján képzett csoportok közül az 51 és 250 fı között foglalkoztató középvállalatok fogalmaztak meg növekvı keresletre utaló összesített elırejelzést, a kis- és nagyvállalatok inkább a leépítésben érdekeltek. VIII. A raktárpiac A magyar raktárpiaci fejlesztések üteme 2007 második félévében vett lendületet, azóta gyors e terület bıvülése hasonlóan az irodapiachoz - fejlesztési rekordot hozott. Budapesten és környékén a Colliers adatai szerint tavaly 250 ezer négyzetméter területő spekulatív kapacitás épült fel, ami 73%-kal több mint 2007-ben. A további fejlıdési lehetıségeket behatárolja az Európában bekövetkezı recesszió, s az ebbıl következı szállítási igény-csökkenés. A felmérés válaszadói az egy negyedévvel ezelıttihez képest - országos átlagban lényegében változatlan piaci helyzetértékeléseket fogalmaztak meg: a válaszadók 78%-a érzékelt egyensúlyi piacot, 18 és 4% pedig túlkínálatot illetve túl-keresletet. A következı egy évet illetı várakozások alapján némi romlásra, a túlkínálat enyhe erısödésére lehet számítani. Ez a várakozás hazánk minden régiójára jellemzı. A gazdálkodó szféra képviselıi is a logisztikai ingatlanok iránti igények enyhe csökkenésére számítanak Budapest kivételével. Az egyes ágazatok közül az ipar az egyetlen, ahol az igények várhatóan kissé növekednek, a többi ágazat raktárak iránti kereslete minden bizonnyal csökkeni fog az elkövetkezı egy esztendıben. 21

26 Az ingatlan-portfoliót változtatni tervezı cégek szándéka a raktárpiacon a következı 12 hónapban (százalék) A saját raktár területe A bérelt raktár területe Nı Csökken Nı Csökken Budapest 13 (13) 13 (27) 9 (10) 6 (3) Pest megye 8 (25) 24 (9) 0 (8) 8 (0) Nyugat-Magyarország 10 (20) 24 (18) 7 (4) 4 (2) Kelet-Magyarország 18 (25) 15 (10) 2 (7) 10 (4) Összesen 14 (22) 18 (15) 5 (8) 9 (3) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A logisztikai ingatlanokkal is foglalkozó cégek véleménye szerint ban a használt raktárak eladási árai nem emelkedtek, míg az újonnan építetteké mintegy 3% voltak magasabbak, mint 2007-ben. A raktárak értékesítési árainak és bérleti díjainak a következı 12 hónapban várható alakulására vonatkozó várakozások (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) Értékesítési árak Bérleti Új ingatlan Használt ingatlan díjak Budapest 1 (2) -1 (0) 1,5 (3,2) Pest megye 0 (2) 0 (0) 1 (3,7) Nyugat-Magyarország 0 (3) 1,5 (0) 2 (3,2) Kelet-Magyarország 3 (7) 0 (5) 1,5 (3,3) Összesen 1 (3,5) 0 (1) 1,5 (3,3) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A következı 12 hónapban a várakozások szerint lényegében árstabilitás valószínő a logisztikai piacon. A bérleti díjak pedig elıre láthatóan jóval az infláció alatt növekednek majd. 22

27 IX. Építési telkek A telekpiacon országos átlagban a túl-keresletet és túlkínálatot érzékelık aránya lényegében megegyezik, tehát ez a piaci szegmens jelenleg is egyensúlyban van. Egy negyedévvel ezelıtt még a túl-keresletrıl beszámolók voltak szignifikáns többségben. Az országos átlag mögött azonban jelentısek a területi különbségek. A budapesti válaszadók 35%-a túl-keresletrıl, míg a 12%-uk túlkínálatról számolt be. A fıvárosban mőködı fejlesztı és forgalmazó cégek véleménye között mint szinte mindig a jelen megkérdezés során is jelentıs volt a különbség: a fejlesztık továbbra is túl-keresletet érzékelnek, míg a forgalmazók egyensúlyi piacot. Pest megyében és Kelet-Magyarországon lényegében egyensúlyi a piac, Nyugat- Magyarországon a túl-keresletrıl beszámolók vannak enyhe többségben. A válaszadók összesített véleménye arra utal, hogy következı egy évben ez a piaci szegmens is kissé eltávolodik az egyensúlytól. Budapesten várhatóan megszőnik a túl-kereslet, Kelet- Magyarországon a túlkínálat erısödése várható, míg Nyugat- Magyarországon nem valószínő lényeges változás. Az ingatlanokkal foglalkozó cégek és a keresleti oldal képviselıinek várakozásai a közeljövıt illetıen nem állnak messze egymástól. Az általuk tulajdonolt telkek alapterületének növekedésére és csökkenésére számító vállalatok aránya a jelen felmérés során lényegében megegyezik. A következı 12 hónapban a budapesti és a kelet-magyarországi cégek számítanak telek-portfoliójuk szőkülésére, míg nyugaton némi növekedés is elképzelhetı. 23

28 Az építési telkek értékesítési árainak a következı 12 hónapban várható alakulására vonatkozó várakozások (százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest) 2008-ban A következı 12 hónapban Budapest 5,8 4 (7) Pest megye 0 0 (6,5) Nyugat-Magyarország 0 0 (1,2) Kelet-Magyarország 1 0 (2,3) Összesen 2 1 (4,8) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. A következı 12 hónapra vonatkozó várakozások alapján csak Budapesten várható áremelkedés, a vidéki körzetekben változatlan árakkal lehet kalkulálni. 24

29 X. A beszerzési árak alakulása Az input-árak alakulása jelentısen befolyásolja az ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások gazdálkodását, s az új építéső ingatlanok árszintjének pedig egyik legfontosabb meghatározója. A felmérés résztvevıi reális képet rajzoltak a beszerzési árak 2008-as alakulásáról. A KSH adatai alapján arra lehet következtetni, hogy tavaly az építıipari kivitelezési árak 6%-kal, az építıanyag-árak 7% körül növekedtek, követve ezáltal az általános inflációs ütemet. A bruttó bérek indexe 2008-ban 7-8% között alakult. A beszerzési árak változása 2008-ban illetve a következı 12 hónapban várható változásukra vonatkozó várakozások (százalékos változás a 2007-es illetve a jelenlegi árakhoz képest) 2008-ban A következı 12 hónapban Építıanyag-árak 7,5 4,2 (7,5) Építési-szerelési tevékenység árai 6,3 3,2 (7) Telekárak 2,0 1,0 (4,8) Munkaerı költségek 5,0 3,0 (5,4) Tervezési árak 3,2 2,2 (3) Projekt menedzseri díjak 2,4 2,0 (3,5) Ingatlan-üzemeltetési díjak 6,9 5,1 (8) Zárójelben az elızı októberi - felmérés adatai. Az elızı október felméréshez képest a beszerzési árak várható alakulására vonatkozó várakozások egyértelmően és határozottan lefelé mozdultak. A nemzetközi hitelválság és a nyomában járó recesszió által kiváltott, s világszinten is érezhetı, dezinflációs folyamat ezek szerint megjelent a válaszadói 25

30 várakozásokban. A kapott válaszok alapján a leggyorsabb ütemő árnövekedés 2009-ben az ingatlan-üzemeltetés területén valószínő. XI. A felmérés mintája A GKI januári ingatlanpiaci felmérésre hasonlóan a korábbiakhoz a fıvárosi és az országos tendenciákat vizsgálta. Ennek keretében a vállalatok (azaz a keresleti oldal képviselıi), az ingatlanforgalmazó, -tanácsadó, -üzemeltetı és -fejlesztı cégek, valamint a lakosság körében is szerveztünk megkérdezéseket. A vállalati mintába azok a mőködı vállalkozások kerültek be, amelyeknél a foglalkoztatottak száma meghaladja a 20 fıt. Az ingatlanfejlesztık és forgalmazók esetében a minta önálló győjtéssel került összeállításra, elsısorban szakmai adatbázisok (s kiemelten a Magyar Ingatlanszövetség tagnévsora) alapján. Válaszadási adatok Megkérdezett vállalatok (db) Kapott válaszok (db) Válaszadási arány (%) Fıvárosi cégek ,3 Pest megyei cégek ,5 Kelet- Magyarország ,3 Nyugat-Magyarország ,7 Ingatlanfejlesztık, -forgalmazók, -tanácsadók és ,4 üzemeltetık Összesen ,9 26

31 A minta a korábbi felmérésekhez hasonló módon reprezentálja a gazdálkodó szférát, illetve az ingatlanokkal foglalkozó cégeket. A válaszadási arányok valamint a válasz-minta belsı regionális szerkezete nem tér el szignifikánsan a korábbi felmérések során vizsgált adathalmazokétól. A válaszadói kör változása tehát nem torzítja a kapott eredményeket. A lakossági felmérés 1000-es (nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint) reprezentatív mintán készült. 27

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS IRODAPIAC (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók

Részletesebben

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) FENNMARADT, DE NEM ERŐSÖDÖTT AZ INGATLANPIACI DERŰLÁTÁS (A GKI 2015. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) 2006. I. KICSATTANÓ OPTIMIZMUS A LAKÁSOK ÉS IRODÁK PIACÁN (A GKI 2014. OKTÓBERI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján)

Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján) Enyhén javuló lakás-, drasztikusan romló iroda- és üzlethelyiség-piaci kilátások (2012. októberi felmérések alapján) A GKI a jövőben évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanfejlesztők,

Részletesebben

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS AZ IRODAPIACI INDEX (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS AZ IRODAPIACI INDEX (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) TOVÁBB SZÁRNYAL A LAKÁS- ÉS AZ IRODAPIACI INDEX (A GKI 2015. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók,

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN)

A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN) 2006. I. A POZITÍV KORREKCIÓ ELLENÉRE IS BORÚSAK AZ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (2013. ÁPRILISI FELMÉRÉSEK ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők,

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Jelentısen romlottak a magyar cégek üzleti kilátásai

Jelentısen romlottak a magyar cégek üzleti kilátásai Jelentısen romlottak a magyar cégek üzleti kilátásai MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) 2007. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei 2007. november 14. Kutatásvezetı: Dr.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30.

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30. Féléves sajtótájékoztató 2008 július 2008. július 30. Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30. A befektetési piac növekedése 2007-ben elért rekord

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

JELENTŐSEN JAVULÓ KILÁTÁSOK AZ INGATLANPIACON (A GKI 2014. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI)

JELENTŐSEN JAVULÓ KILÁTÁSOK AZ INGATLANPIACON (A GKI 2014. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) JELENTŐSEN JAVULÓ KILÁTÁSOK AZ INGATLANPIACON (A GKI 2014. ÁPRILISI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók,

Részletesebben

Az árszínvonal emelkedés Infláció

Az árszínvonal emelkedés Infláció Az árszínvonal emelkedés Infláció Pénzügytan. Onyestyák Nikolett Infláció Az infláció a = árszínvonal tartós emelkedése. Defláció = Az árszínvonal csökkenése Árstabilitás = az árak változatlansága, egy

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010. Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

MKIK GVI április

MKIK GVI április MKIK GVI Az utóbbi hetek egyik kedvezı makrogazdasági híre volt, hogy a GDP növekedési üteme 2007. elsı negyedévében kismértékben meghaladta a szakértıi várakozásokat. Más mutatók alapján ugyanakkor egyre

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2015. augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról február

Havi elemzés az infláció alakulásáról február Havi elemzés az infláció alakulásáról. február A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók. Czibik Ágnes (GVI)

A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók. Czibik Ágnes (GVI) MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet A magyar vállalkozások üzleti helyzete területi metszetben és a válságra adott reakciók Czibik Ágnes (GVI) Válságról válságra A gazdasági világválság területi

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2014. február Havi elemzés az infláció alakulásáról 2014. február 1 A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 2013. évi CXXXIX. tv.) 3. (1) az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Duna House Barométer 16. szám 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós lakásadatok

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus

Havi elemzés az infláció alakulásáról augusztus Havi elemzés az infláció alakulásáról. augusztus A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, 3. évi CXXXIX. tv.) 3. () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások

Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Merre tart a gazdaság? Átalakuló ingatlanpiac, az ingatlanszektort leginkább érintő gazdasági kilátások Akar László csoport-vezérigazgató GKI Gazdaságkutató Zrt. NAPI GAZDASÁG INGATLANKONFERENCIA Budapest,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet

Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet Még egy dolog, amiben Buda legyőzheti Pestet 2016. június 28. 09:17 portfolio.hu A budapesti irodapiac, összterületét nézve egyik jelentős központja a kelet-közép európai régiónak. Az utóbbi időben a bérlők

Részletesebben

Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete

Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete Sajtóközlemény azonnal közölhető! Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete Budapest, 2017. június 27. Minden ötödik 200 millió és 15 milliárd forint közötti árbevétellel rendelkező kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Duna House Barométer. 34. szám. 2014. I. negyedév + 2014. március hónap

Duna House Barométer. 34. szám. 2014. I. negyedév + 2014. március hónap Duna House Barométer 34. szám 2014. I. negyedév + 2014. március hónap Tartalomjegyzék: VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29.

See the future Be the future Own the future. Postponed. Kozák Ákos, március 29. See the future Be the future Own the future Postponed Kozák Ákos, 2011. március 29. GfK Hungária Életstílus, fogyasztás ma Magyarországon Kozák Ákos 2010. október 12. A GDP alakulása Euróban 2010-ben 2

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép. 2015. I. negyedév

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép. 2015. I. negyedév Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév Kiskereskedelmi forgalom (2015. I. né.) GDP növekedés (2015.I. né.) unkanélküliségi ráta (2015. I. né.) illió Gazdaság / Befektetési piac Gazdaság 3,4%

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE I. negyedév Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ZALA MEGYE 2014. I. negyedév 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: (36

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája

TÁJÉKOZTATÓ végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája TÁJÉKOZTATÓ 2016 végén lassult a lakásárak negyedéves dinamikája Budapest, 2017. május 5. 2016 negyedik negyedévében nominális alapon egy százalékkal emelkedett az aggregált MNB lakásárindex, amely jelentősen

Részletesebben