Fogyasztóvédelem eszközei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztóvédelem eszközei"

Átírás

1 Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi alapjai 2. Fogyasztóvédelmi politika kialakulása, fejlődése EKSZ, EEO, MSZ, ASZ, LSZ + soft law 3. Az EU fogyasztói joga Fogyasztói jogok érvényesítése Fogyasztóvédelem eszközei Nehézségek: Szabályozás: irányelvekkel kis összegű követelések, egyéni fellépés nehézségei eltérő tagállami eljárásjogi szabályok (Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról) bíróságon kívüli alternatív vitarendezés irányelvek közvetlen hatályának kérdése Cél: a tagállami jogszabályok harmonizációja MINIMUM harmonizáció Ritkábban: rendeletekkel Fogyasztóvédelem eszközei Fogyasztói Jogi Irányelv (2011) Új Fogyasztói Jogi Irányelv: október: Bizottság javaslata június: EP első olvasatban elfogadja, módosításokkal (615/16/21) október: Tanács elfogadja 2013 végéig kell átültetni a tagállami belső jogrendekbe MINIMUM harmonizáció helyett TELJES harmonizáció Egyértelműsített árképzés Rejtett költségek kiiktatása kifejezett hozzájárulás kell a fizetésekhez Előre bejelölt boxok tilalma a honlapokon Kártyahasználati díjak és emeltdíjas ügyfélszolgálatok Szállítással kapcsolatos előírások 14 napos elállási jog, elégtelen információ esetén 1 év EU modell elállási formanyomtatvány Áruk visszaküldésének költségeinek rendezése Digitális termékekre vonatkozó szabályok Egységes szabályok a határokon átnyúló ügyeletekre, különösen az internetes eladásokra Lattmann Tamás 1

2 Fogyasztóvédelmi intézmények Kialakulás, fejlődés EKSZ Illetékes biztos: John Dalli Európai Bizottság illetékes főigazgatósága DG Health and Consumers (DG SANCO) 1. Fogyasztók Biztonságával Foglalkozó Tudományos Bizottság (FBTB) 2. Egészségügyi és Környezeti Kockázatok Tudományos Bizottsága (EKKTB) 3. Új és Újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (ÚÚAKTB) 4. kockázatértékelési tudományos tanácsadói testület Fogyasztók Konzultatív Testülete (Consumers Consultative Council) Fogyasztói Szervezetek Európai Irodája (BEUC) Európai Közösségek Családi Szervezetei (COFACE) Fogyasztói Szövetkezetek Európai Közössége (EURO COOP) Európai Szakszervezetek Konföderációja (ETUC) Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport fogyasztói jog/politika nincs (közvetett utalás) kereskedelmi korlátokat lebontó piaci integráció (negatív jog) - a közös feltételeket teremtő piaci szabályozás (pozitív jog) kapcsolata indirekt módon megszülető szabályok fogyasztók választási lehetősége fogyasztói jogok piaci integrációt akadályozó tagállami fogyasztóvédelmi szabályok megítélése Cassis de Dijon Drei Glocken Clinique Kialakulás, fejlődés EEO Kialakulás, fejlődés MSZ jogharmonizációs program 95. [100a.] cikk: többségi szavazás, irányelvek célkitűzés: minimum harmonizáció játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv, általános termékbiztonságról szóló 92/59/EGK tanácsi irányelv, a fogyasztói szerződések tisztességtelen feltételeiről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv, általános kötelezettségek: a fogyasztók megfelelő tájékoztatása a fogyasztók egészségének és biztonságának követelménye a fogyasztók jogorvoslati jogának és érdekképviseleteiknek folyamatos térnyerése MSZ 153. cikk: (1) A Közösség a következőkkel járul hozzá a fogyasztóvédelem magas szintjének eléréséhez: a) a 100a. cikk alapján a belső piac megvalósításával összefüggésben elfogadott intézkedések; b) a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelmére irányuló, valamint a fogyasztók megfelelő tájékoztatását szolgáló tagállami politikákat támogató és kiegészítő egyedi fellépések. (2) A Tanács a 189b. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az (1) bekezdés b) pontjában említett egyedi fellépéseket. (3) A (2) bekezdés szerint elfogadott fellépések nem akadályozzák a tagállamokat szigorúbb védintézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. Ezeknek az intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük e szerződéssel. Az intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot. kifejezett felhatalmazás önálló joganyag kiépítésének lehetősége többségi szavazás, együttdöntési eljárás szubszidiaritás elve Kialakulás, fejlődés soft law (MSZ előtt/után) április a Tanács Az Európai Gazdasági Közösség fogyasztóvédelmi és tájékoztatási politikájának előzetes programjáról szóló határozata fogyasztói jogok: A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelméhez való jog Jogorvoslathoz való jog Tájékoztatáshoz és oktatáshoz való jog Képviselethez és meghallgatáshoz való jog Kialakulás, fejlődés soft law (MSZ előtt/után) május a Tanács az Európai Gazdasági Közösség fogyasztóvédelmi és tájékoztatási politikájának második programjáról szóló határozata június a Tanács A Fogyasztói érdekek védelmére és előmozdítására kiterjedő közösségi politika új irányairól szóló határozata, amely a Bizottság A fogyasztóvédelmi politika új lendületéről című javaslatát vette alapjául november a Tanács A felállítandó fogyasztóvédelmi politika jövőbeni prioritásairól szóló határozata A Bizottság első Hároméves fogyasztóvédelmi cselekvési terve június a Tanács a Fogyasztóvédelmi politika jövőbeni fejlődéséről és prioritásairól szóló határozata Lattmann Tamás 2

3 Kialakulás, fejlődés ASZ Kialakulás, fejlődés LSZ EKSZ 153. cikk módosítása: (1) A fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a Közösség hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez. (2) A fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor. (3) A Közösség a következőkkel járul hozzá az (1) bekezdésben említett célok eléréséhez: a) a 95. cikk alapján a belső piac megvalósításával összefüggésben elfogadott intézkedések; b) a tagállami politikákat támogató, kiegészítő és figyelemmel kísérő intézkedések. (4) A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja a (3) bekezdés b) pontjában említett intézkedéseket. (5) A (4) bekezdés szerint elfogadott intézkedések nem akadályozzák a tagállamokat szigorúbb védintézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. Ezeknek az intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük e szerződéssel. Az intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot. koherens közösségi fogyasztóvédelmi politika kialakítása + fogyasztók alapjogai FOGYASZTÓVÉDELEM 169. cikk (az EKSz. korábbi 153. cikke) (1) A fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében az Unió hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez. (2) Az Unió a következőkkel járul hozzá az (1) bekezdésben említett célok eléréséhez: a) a 114. cikk alapján a belső piac megvalósításával összefüggésben elfogadott intézkedések; b) a tagállami politikákat támogató, kiegészítő és figyelemmel kísérő intézkedések. (3) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja a (2) bekezdés b) pontjában említett intézkedéseket. (4) A (3) bekezdés szerint elfogadott intézkedések nem akadályozzák a tagállamokat szigorúbb védintézkedések fenntartásában vagy bevezetésében. Ezeknek az intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük a Szerződésekkel. Az intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot. három fő célkitűzés: 1. a fogyasztóvédelem közös magas szintjének biztosítása 2. a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása 3. a fogyasztói szervek részvétele az EU politikáiban Ad 1. a fogyasztóvédelem közös magas szintje (további harmonizáció + alternatív szabályozási módszerek pl. önszabályozás, szabványosítás) a fogyasztói javak és szolgáltatások biztonsága (elsősorban az átdolgozott termékbiztonsági irányelv végrehajtásának ellenőrzése) a fogyasztók gazdasági érdekeivel kapcsolatos szabályok: 1. a kereskedelmi módokkal kapcsolatos szabályozás folytatása; 2. a szervezett utazási formákról és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló irányelvek felülvizsgálata, és a fogyasztói szerződésekre vonatkozó tagállami szabályok eltéréseinek megszüntetése; 3. a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtése, a fogyasztói hitelről szóló irányelv felülvizsgálatával és a belső piacon történő kifizetések keretszabályozására vonatkozó javaslat elkészítésével); 4. az elektronikus kereskedelem elősegítése; 5. közérdekű szolgáltatások (közlekedés, energia, telekommunikáció, postai szolgáltatások) színvonalának javítása. Ad 2. A fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtása: 1. Bizottság javaslata a tagállamok közötti együttműködés javítására 2. információs adatbázisok fejlesztése (pl.: CLAB tisztességtelen szerződési feltételek, RAPEX gyors riasztási rendszer) Ad 3. a fogyasztói szervek részvétele az EU politikáiban a fogyasztói érdekképviseletek az EU politikájába történő bevonásának felülvizsgálata a fogyasztói érdekképviseletek támogatása 3. jogorvoslati lehetőségek fejlesztése pl. alternatív vitarendezési mechanizmusok, a tagállamok közötti együttműködés a polgári jogi ügyekben stb. Lattmann Tamás 3

4 Fogyasztóvédelmi Stratégia Fogyasztóvédelmi Stratégia Bizottság fő célkitűzései: Az egyén hatókörén túlmutató kockázatok és veszélyek tekintetében nagyobb védelmet kíván közösségi szinten biztosítani azokban az esetekben, amikor a tagállami védelmi szint nem tud megfelelő hatékony védelmet biztosítani; támogatni a fogyasztókat, hogy jobb egészségvédelmi és fogyasztói döntéseket hozzanak; a közösségi politikák keretében az egészségvédelmi és fogyasztói politikai célkitűzéseket összefogottabban kezelni. specifikus célkitűzések: egészségügyi kockázatokkal szembeni védelem egészségesebb életmódot elősegítő politikák támogatása komolyabb betegségek visszaszorítása az Unión belül egészségügyi rendszerek fejlesztéséhez és hatékonyabb kialakításához való hozzájárulás jobb egészségügyi tájékoztatás magas szintű fogyasztóvédelem biztonsági kockázatok + gazdasági érdeksérelem fogyasztók saját érdekérvényesítésének elősegítése Tisztességtelen piaci magatartások szabályozása Irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv Reklámszabályok + Fogyasztói Jogi Irányelv A termékekre vonatkozó szabályozás Irányelv a termékfelelősségről Termékbiztonsági szabályok Általános termékbiztonsági irányelv Gyógyszerek szabályozása Játékok szabályozása Dohánytermékek szabályozása Élelmiszer-biztonság Különleges kereskedelmi ügyletek Irányelv az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről Távollévők közti ügyletek Irányelv a távollévők között kötött szerződésekről Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv + Fogyasztói Jogi Irányelv Lattmann Tamás 4

5 Szolgáltatások Utazással kapcsolatos szolgáltatások Szervezett utazási formákról szóló irányelv Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések (time-share) és a hosszú távra szóló üdülési termékek Fogyasztóvédelmi szabályok a légiközlekedés területén Pénzügyi szolgáltatások Pénzforgalmi szolgáltatások Irányelv a fogyasztói hitel-megállapodásokról Irányelv a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról Köszönöm a figyelmet! Lattmann Tamás 5

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE

A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS IRÁNYELVEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány A FOGYASZTÁSI HITELEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN,

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN Vállalkozók Európában 8. szám TERMÉKFORGALMAZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Budapest, 2001 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2 Termékforgalmazás az EU-ban és Magyarországon A Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás A fenntartható fogyasztás megjelenése az ENSZ, az Európai Unió és egyes fejlett fogyasztóvédelmi kultúrájú európai országok fogyasztóvédelmi tárgyú stratégiai

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban

Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban Különös tekintettel a Lisszaboni Szerződés újításaira 2010.05.21. Dr. Jeney Petra Előadásvázlat A Lisszaboni Szerződés (LSZ) legfontosabb változtatásai A szabadság,

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.4.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE

A SZUBSZIDIARITÁS ELVE A SZUBSZIDIARITÁS ELVE Az Unió nem kizárólagos hatáskörei vonatkozásában a szubszidiaritás Európai Unióról szóló szerződésben foglalt elve meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az Unió rendelkezik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben