A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete"

Átírás

1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

2 Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés feltételei Alsó-felső tagozat 1. Két tanítási nyelvű tagozat (1-8.évf.) Angol nyelv Célnyelvi civilizáció Történelem Testnevelés Ének Informatika Technika, életvitel és gyakorlat 2. Idegen nyelv (angol, német) (4-8.évf.) Emelt szintű Hagyományos 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

3 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 1.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Személyes vonatkozások, család Az iskola 1 2 Életmód Környezetünk 15 2 Szabadidő, szórakozás 1 2 Ismétlés gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából az 1.évfolyamon A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 3.

4 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 2.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Személyes vonatkozások, család 15 2 Környezetünk 15 2 Az iskola 1 2 Életmód 15 2 Szabadidő, szórakozás 1 2 Ismétlés gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 2.évfolyamon Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid szövegek jelentését. El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, video stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 4.

5 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 3.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Család 1 15 Otthon 1 15 Étkezés 5 5 Idő, időjárás 5 5 Öltözködés 5 15 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 1 Szabadidő 5 1 Természet, állatok 5 1 Ünnepek és hagyományok 5 1 Fantázia és valóság A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 3.évfolyamon tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 5.

6 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 4.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 1 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 1 Otthon Étkezés Idő, időjárás Öltözködés Sport Iskola, barátok Szabadidő Természet, állatok Ünnepek és hagyományok Fantázia és valóság A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 4.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 6.

7 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 5.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 1 1%-ig kitöltve tervezett választható 5 Otthon 1 5 Étkezés 1 5 Idő, időjárás 5 5 Öltözködés 1 5 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 1 Szabadidő 5 6 Természet, állatok Ünnepek és hagyományok 5 4 Város, bevásárlás 5 5 Utazás, pihenés 5 4 Fantázia és valóság 5 2 Zene, művészet 5 2 Környezetünk védelme 5 2 Egészséges életmód számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 7.

8 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából az 5.évfolyamon A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 8.

9 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Idegen nyelv Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 1 5 Otthon 1 5 Étkezés 1 5 Idő, időjárás 8 5 Öltözködés 1 5 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 6 Szabadidő, szórakozás Természet, állatok 5 5 Ünnepek és hagyományok 5 5 Város, bevásárlás 5 5 Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 9.

10 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 6.évfolyamon A2 szintű nyelvtudás. A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 1.

11 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 7.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 5 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és hagyományok 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, ellenőrzés számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 11.

12 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 7.évfolyamon A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegekben az általános vagy részinformációkat. A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 12.

13 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 8.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 5 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és hagyományok 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, ellenőrzés számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 13.

14 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 8.évfolyamon B1 szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 14.

15 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 5.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete 6 Magyarország bemutatása külföldieknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 15.

16 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket, Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 16.

17 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 6.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete Magyarország bemutatása külföldieknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 17.

18 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 6.évfolyamon A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai jellemzőit. Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket. Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal. Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz köthető népszokásokat, hiedelmeket. Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 18.

19 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Célnyelvi civilizáció Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek A célnyelvi országok természetföldrajza 7.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 5 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 19.

20 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Időrendbe helyezi az azonos történelmi időszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével. Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek ünneplésének módját és a megemlékezések szimbólumait. Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében. Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét. Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

21 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 8.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek A célnyelvi országok természetföldrajza A célnyelvi országok gazdasága A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 5 1%-ig kitöltve tervezett választható számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 21.

22 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 8.évfolyamon A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait. Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az azok közötti összefüggéseket. Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével. Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének módját és a megemlékezések szimbólumait. Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében. Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét. Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait. Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 22.

23 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Történelem A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. A két tanítási nyelvű csoportokban a magyar történelmi témaköröket magyar nyelven, az egyetemes történelmi témaköröket angol nyelven oktatjuk 5. évfolyam Két tanítási nyelvű csoportokban a tanuló ismerje, és tudja célnyelven használni az egyetemes történelmi témakörökhöz tartozó fogalmakat, személy- és helyneveket. 6. évfolyam A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épülteket felismerni és angolul megnevezni Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni angolul a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni angolul Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 23.

24 7. évfolyam Tudja a tanult történet lényegét kiemelni angolul Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 8. évfolyam Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit és tudja őket angolul megfogalmazni Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. Tudjon angolul beszélni róluk. Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani a célnyelven. Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni.angolul. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 24.

25 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Ének-zene A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. 1. évfolyam A tanulók 5 mondókát és 5 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből angolul. A tanulók 1 mondókát és 1 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó 2. évfolyam játékokkal emlékezetből angolul. Csoportosan bátran énekelnek.képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. Kreatívan részt vesznek a játékokban és feladatokban. 3. évfolyam A tanulók 1 dalt el tudnak énekelni emlékezetből angolul. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat angolul. 4. évfolyam A tanulók 1 dalt el tudnak énekelni emlékezetből több versszakkal angolul. Kreatívan részt vesznek a játékokban és feladatokban. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló hangszertípusokat angolul.. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 25.

26 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Technika, életvitel és gyakorlat A tanulók a helyi tantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint magyar nyelven tanuló társaik, ezért a magasabb évfolyamra lépés feltétele is megegyezik, de kiegészül az angol nyelvű oktatásból következő speciális elvárásokkal Tudja alakítani a képlékeny anyagokat az óvodai ismeretek alapján. 1. évfolyam A felhasznált anyagokkal bánjon takarékosan. Tanítói segítséggel tudja balesetmentesen használni az eszközöket. Értse az angol nyelven adott utasításokat. Tudja angolul megnevezni a feladatokkal kapcsolatos anyagok, eszközök nevét. 2. évfolyam Tudjon a környezetéből felsorolni természetes és mesterséges anyagokat. Törekedjen a célszerű, takarékos anyagfelhasználásra. Tudjon egyszerű körvonalrajzokat készíteni alaklemez segítségével. Értse és hajtsa végre az angol nyelvű utasításokat. Ismerje a használt anyagok, a megmunkálásukhoz használt eszközök, a tevékenységek nevét 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 26.

27 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Ismerje fel a környezetében lévő tárgyak anyagait. Ismerje a lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatásokat (rendőrség, mentők, 3. évfolyam tűzoltók hívása). Legyen képes tanítói irányítással egy egyszerű használati tárgy elkészítésére vegyes anyagokból. Ismerje a tanult témákkal kapcsolatos kifejezéseket angolul Értse a tanár utasításait, kérdéseit, és egyszerű mondatokkal reagáljon rájuk. 4. évfolyam Olvassa, értelmezze az egyszerű rajzos ábrákat. Tudjon ismertebb szakmákat, foglalkozásokat megnevezni, röviden bemutatni. Ismerje a hulladék fogalmát és környezetkárosító hatásait. Legyen tisztában az alapvető közlekedési szabályokkal. Legyen képes tanítói irányítással egy egyszerű használati tárgy elkészítésére vegyes anyagokból. Értse az egyszerű, szóban vagy írásban angolul megfogalmazott utasításokat, szabályokat Próbálja egyszerű mondatokkal megfogalmazni egy egyszerű tárgy elkészítését, néhány közlekedési szabályt. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 27.

28 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Testnevelés-sport A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. De a testnevelés oktatása angol nyelven történik. a fokozatosság elvének betartásával. A magasabb évfolyamra lépés feltételei a testnevelési ismereteket illetően megegyeznek a magyarul tanított csoportokéval. A továbbhaladás feltétele az angol nyelvet illetően: az adott évfolyamon angol nyelven adott utasítások megértése, végrehajtása 1. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait. Ismerje a tanult testrészek és irányok megnevezését angolul. 2. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait 3 játék utasításait, szabályait ismeri, és érti angolul 3. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Legalább hat játék angol nyelvű ismerete 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 28.

29 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: 4. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Tudjon legalább kilenc játékot angolul (utasítások, szabályok megértése) 5. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Ismerje a tanult játékokhoz kapcsolódó kifejezéseket és egyszerűbb mondatokban használja is őket a tanárral és társaival való kommunikáció során. 6. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Ismerje a tanult játékokhoz kapcsolódó kifejezéseket és egyszerűbb mondatokban használja is őket a tanárral és társaival való kommunikáció során. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 29.

30 Idegen nyelv oktatása a 4-8. évfolyamon: Emelt szintű csoportok Hagyományos csoportok 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 3.

31 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 4.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 8 Otthon 5 8 Étkezés 5 8 Idő, időjárás 5 8 Öltözködés 5 8 Sport Iskola, barátok 1 8 Szabadidő 5 8 Természet, állatok 5 8 Ünnepek és szokások 5 8 Fantázia és valóság 5 8 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 31.

32 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 4.évfolyamon KER szintben nem megadható. A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 32.

33 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 5.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 4 Otthon 6 4 Étkezés 6 4 Idő, időjárás 6 4 Öltözködés 6 4 Sport 6 4 Iskola, barátok 6 4 Szabadidő 6 4 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 4 Város, bevásárlás 6 4 Utazás, pihenés 6 4 Fantázia és valóság 6 4 Zene, művészet 6 4 Környezetünk védelme 6 4 Egészséges életmód 6 4 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 33.

34 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 34.

35 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 4 Otthon 6 4 Étkezés 6 4 Idő, időjárás 6 4 Öltözködés 6 4 Sport 6 4 Iskola, barátok 6 4 Szabadidő 6 4 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 4 Város, bevásárlás 6 4 Utazás, pihenés 6 4 Fantázia és valóság 6 4 Zene, művészet 6 4 Környezetünk védelme 6 4 Egészséges életmód 6 4 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 35.

36 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 6.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 36.

37 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 7.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és szokások 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Múltunk és jövőnk 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 37.

38 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 38.

39 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek 8.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és szokások 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Múltunk és jövőnk 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 39.

40 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 8.évfolyamon A2 szintű nyelvtudás: A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 4.

41 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Angol nyelv Tematikai egységek 4.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport Iskola, barátok 1 Szabadidő 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Fantázia és valóság 5 Ismétlés, gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból az 4.évfolyamon A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 41.

42 Hagyományos Angol nyelv 5.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 Otthon 6 Étkezés 6 Idő, időjárás 6 Öltözködés 6 Sport 6 Iskola, barátok 6 Szabadidő 6 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 Város, bevásárlás 6 Utazás, pihenés 6 Fantázia és valóság 6 Zene, művészet 6 Környezetünk védelme 6 Egészséges életmód 6 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 42.

43 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 43.

44 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 Otthon 6 Étkezés 6 Idő, időjárás 6 Öltözködés 6 Sport 6 Iskola, barátok 6 Szabadidő, szórakozás 6 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 Város, bevásárlás 6 Utazás, pihenés 6 Fantázia és valóság 6 Zene, művészet 6 Környezetünk védelme 6 Egészséges életmód 6 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 44.

45 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 6.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 45.

46 Hagyományos Angol nyelv 7.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport 5 Iskola, barátok 5 Szabadidő, szórakozás 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 Fantázia és valóság 5 Zene, művészet 5 Környezetünk védelme 5 Egészséges életmód 5 Felfedezések 5 Tudomány, technika 5 Múltunk és jövőnk 5 Média, kommunikáció 5 Földünk és a világűr 5 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 46.

47 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 47.

48 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 8.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport 5 Iskola, barátok 5 Szabadidő, szórakozás 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 Fantázia és valóság 5 Zene, művészet 5 Környezetünk védelme 5 Egészséges életmód 5 Felfedezések 5 Tudomány, technika 5 Múltunk és jövőnk 5 Média, kommunikáció 5 Földünk és a világűr 5 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 48.

49 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 8.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 49.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Hatévfolyamos képzés 7. osztály Tematikai egység, Témakör OTTHON Otthonom, szűkebb környezetem. Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült

ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült ANGOL NYELV Az OFI által ajánlott kerettanterv alapján készült Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017

IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 2017 IDEGEN NYELVI MÉRÉS EREDMÉNYEI 17 Az idegen nyelvi mérés azt méri, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgás - interakció kezdeményezés

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018

Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Angol nyelv közép- és emelt szintű szóbeli érettségi témakörök 2018 Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel,

Angol nyelv. nyelvet valós célok eléréséért, valamint a készségek gyakorlására, -kutatás) ődését a többiekkel, Angol nyelv A tantárgy célja A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. A tanuló olyan szinten sajátítsa el az angol nyelvet, hogy a hétköznapi kommunikáció során sikeresen tudja

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA NÉMET NYELV TANTERV A GIMNÁZIUM, 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA 9. évfolyam... 1 10. évfolyam... 3 11. évfolyam... 4 12. évfolyam... 6 Középszintű érettségi előkészítő, Gimnázium, 11 12. évfolyam... 8 11. évfolyam...

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek

József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Program. Óratervek 1. sz. melléklet Óratervek 1. Gimnázium reál-orientáció Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. idegen nyelv 3* 2,5* 3* 3* 2. idegen nyelv 2,5* 2* 3* 3* Matematika 3 3 3 3 * Informatika 1,5* 1*

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Német nyelv 1.1. Kerettantervi bevezető Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

Idegen nyelvi mérés eredményei

Idegen nyelvi mérés eredményei Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Idegen nyelvi mérés ei 2017/2018. tanév Váncsa Krisztina igazgatóhelyettes 2018.05.29. 2018. május 16-án az Oktatási

Részletesebben

Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény. A továbbhaladás feltételei tantárgyanként. Magyar nyelv és irodalom 1-8.

Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény. A továbbhaladás feltételei tantárgyanként. Magyar nyelv és irodalom 1-8. Középkerti Általános Iskola - Hajdúböszörmény A továbbhaladás feltételei tantárgyanként Magyar nyelv és irodalom 1-8. 1. évfolyam: érthetően beszéljen. Szóbeli utasításokat, magyarázatokat értsen meg.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Testnevelés néptánc 5. évfolyam (heti 1 óra, évi 36 óra)

Testnevelés néptánc 5. évfolyam (heti 1 óra, évi 36 óra) Testnevelés néptánc 5. évfolyam (heti 1 óra, évi 36 óra) Célok és feladatok A gyermekek közösséggé formálása, egymás elfogadás, társak egyenrangú veselkedése, tolerancia. Olyan drámajátékok bevezetése

Részletesebben

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Idegen nyelv Kerettanterv típusa: A

Idegen nyelv Kerettanterv típusa: A Idegen nyelv Kerettanterv típusa: A Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok

Idegen nyelv évfolyam. Célok és feladatok Idegen nyelv 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok,

Részletesebben