MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Oldalak száma: 3/21 BEVEZETÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. BEMUTATÁSA: Magánszemélyek részvételével 1991-ben alakult meg a Hajdú és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. Az alapító tagok többsége Budapest vízellátásában és csatornázásában szerzett több évtizedes szakmai tapasztalatot és hírnevet. Építési és szerelési tevékenységi körünk: ivóvíz vezetékek kivitelezése, fenntartása, szennyvízcsatorna hálózatok (gravitációs, nyomott) kivitelezése, fenntartása, nyomásfokozó gépházak építése, szennyvízátemelő gépházak építése. Társaságunk rendelkezik a fenti tevékenységek elvégzéséhez szükséges humán erőforrással és technikai felszereltséggel: szakembereink, munkairányítóink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a mélyépítés területén, kitűnő minőségű és megfelelő számú gépjármű- és munkagéppark áll rendelkezésünkre. Jelentős referencia listával rendelkezünk mind ivóvízvezeték -, mind csatornahálózat kivitelezése és rekonstrukciója területén, Budapesten és az ország más részein is. Nagy büszkeséggel nyújtjuk át megrendelőinknek, vagy csatoljuk be pályázati dokumentációinkba az egyre bővülő referencia listánkat. Nagy megtiszteltetés volt számunkra az egyik legnagyobb partnerünk, a Strabag Építő Kft. vezérigazgatójának nyilatkozata: A Hajdú és Társai Kft. kitűnően tudja kamatoztatni a méretéből adódó gyorsaságot és rugalmasságot, így az együttműködés a Hajdú és Társai Kft.-vel hosszú távon nagyon gyümölcsöző, a kölcsönös bizalom garancia erre.

2 Oldalak száma: 4/21 A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. TEVÉKENYSÉGI FŐ FOLYAMATA ÉS KAPCSOLATI RENDSZERE: Vevői eléged. mérése Ajánlatadás, pályázatok készítése Reklamációkezelés Beszállítók, alvállalkozók Mérőeszközök Folyamatok mérése Belső auditok Megbízások, pályázat nyerés Szerződéskötés Kivitelezési és kapcsolódó folyamatok Műszaki átadásátvételi eljárás Helyesbítés, megelőzés Oktatás, képzés Ellenőrzések Nyomonkövetés Megjegyzés: A fő folyamatokat kiegészítő folyamatok segítik. E kiegészítő folyamatok: a pénzügyi és adminisztrációs tevékenységek, a tárolási (raktározási) feladatok, a telephelyi karbantartási ténykedések, és a saját szállítások összessége.

3 Oldalak száma: 5/21 A HAJDÚ ÉS TÁRSAI KFT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE: ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ MINŐSÉGÜGYI FELELŐS IRODAVEZETŐ PÉNZÜGY ADMINISZTRÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI FŐMÉRNÖK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ RAKTÁROS és ANYAGBESZERZŐ MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MŰVEZET Ő MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT MUNKA- CSOPORT Megjegyzés: A teljes géppark felülvizsgálata, javítása külső szervizben történik!

4 Oldalak száma: 6/21 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. Minőségügyi Kézikönyvében használt, és a gyakorlatban alkalmazott, a minőségirányítás tárgykörébe tartozó kifejezések, meghatározások megfelelnek a nemzetközi, valamint a magyar előírások kifejezéseinek. A kifejezéseket az MSZ EN ISO 9000 szabvány [Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2000)] tartalmazza, azokat a Kézikönyvünkbe külön nem gyűjtöttük ki. 1. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszer keretében szabályozza a kivitelezési tevékenységét, valamint mindezek minőségére alapvetően kiható folyamatait. E rendszer a belső működési folyamatok rendezettségén, folyamatos javításán keresztül a vevők elégedettséget célozza meg. A tevékenység elvégzéséhez a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. működési és gazdálkodási rendje biztosítja a szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket, hátteret. A folyamatok végrehajtását a kivitelezési folyamatokra szervezett felépítésben, a szabályozásokban meghatározott együttműködési, kapcsolati rendben végzi. A kivitelezési folyamatok szabályozási hátterének biztosítása, feltételrendszerének megteremtése, irányítása, ellenőrzése, mérése, elemzése és a továbbfejlesztés folyamatos tökéletesítése az ISO 9001:2000 (továbbiakban: ISO 9001) szabvány előírásai szerint történik, melyet a Társaság kötelező érvényűnek tekint a tevékenysége során DOKUMENTÁLÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszerét leíró és igazoló elemek: minőségpolitika és minőségcélok, Minőségügyi Kézikönyv és Eljárások, belső és külső készítésű dokumentumok, feljegyzések.

5 Oldalak száma: 7/ MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV A minőségirányítási rendszer alapdokumentuma jelen Minőségügyi Kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv), amelynek célja: a rendszer alkalmazási területeinek bemutatása, a követelményeknek való megfelelés leírása, a minőségügyi eljárások és egyéb szabályozások rögzítése, meghivatkozása. A Kézikönyv felépítésében követi az ISO 9001 szabvány fejezeteit, értelmezi azt a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységére, folyamataira, illetve azok kölcsönhatásaira. A Kézikönyv minden munkatárs részére rendelkezésre áll. A Kézikönyv rájuk vonatkozó részében leírtak ismerete és betartása kötelező számukra. A Kézikönyvet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá, mely a jóváhagyás napján lép érvénybe. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - kérésre - a Kézikönyv kivonatos vázlatával megrendelőinek, partnereinek információt kíván biztosítani arról, hogy a munkáját szabályozottan, a vevői elvárásoknak és követelményeknek megfelelően, minőségirányítási rendszer keretében végzi DOKUMENTUMOK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. dokumentációs rendszere biztosítja a hatályos jogszabályoknak, a cég belső működésének megfelelő dokumentumok készítését, ellenőrzöttségét, jóváhagyottságát, valamint az érvényes változatok meglétét a felhasználók számára. Jelen Kézikönyv a dokumentációs rendszer alapját képezi, és egyidejűleg részeként jelenik meg. Kezelésével kapcsolatos előírások megegyeznek az egyéb dokumentumokra vonatkozókkal. A dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályozást az EL-01 számú Eljárás tartalmazza FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a tevékenységével, valamint a minőségirányítási rendszerének működésével kapcsolatos valamennyi feljegyzést azonosítja, nyilvántartja, állapotát megőrzi, biztosítja visszakereshetőségüket. A feljegyzések kezelésére az EL-02 számú Eljárás vonatkozik.

6 Oldalak száma: 8/21 2. A VEZETÉS FELELŐSSÉGE 2.1. A VEZETÉS ELKÖTELEZETTSÉGE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos javítása iránt. Ennek keretében: tudatosítja a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minden munkatársával a vevők elvárásainak, valamint a jogszabályi követelmények teljesítésének fontosságát, meghatározza a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikáját és minőségcéljait, rendszeres időközönként átvizsgálja a minőségirányítási rendszer működését, biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges erőforrásokat VEVŐKÖZPONTÚSÁG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése gondoskodik arról, hogy a Társaság felé megfogalmazott vevői igények, elvárások egyértelmű formában meghatározásra kerüljenek, és belső követelményekké alakuljanak át, a megfelelő teljesítés és a vevők elégedettségének elérésére céljából. Ennek során a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. figyelembe veszi a tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeket, jogszabályi előírásokat MINŐSÉGPOLITIKA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikája a vezetés által elfogadott és hivatalosan kinyilvánított szándéka és irányvonala, mely összhangban van a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. célkitűzéseivel, tartalmazza a követelmények teljesítése, valamint a folyamatos javulás iránti elkötelezettséget. A minőségpolitikát az ügyvezető igazgató teszi közzé, az abban foglaltakat a vezetőség rendszeres időközönként átvizsgálja, és szükség szerint aktualizálja. HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. MINŐSÉGPOLITIKÁJA Bizalmat a bizalomért A Hajdú és Társai Kft. vezetésének eltökélt szándéka, hogy a Társaság tevékenységével egyenletesen, kiváló minőséggel feleljen meg a hazai és nemzetközi követelményeknek; elégítse ki a megrendelők által támasztott legmagasabb követelményeket is.

7 Oldalak száma: 9/21 A Hajdú és Társai Kft. ezen célkitűzés eléréséhez az ISO 9001:2000 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszert épített ki és működtet. A Hajdú és Társai Kft. szervezetének minden szintjén a vezetők feladata és felelőssége a minőségbiztosítás. Meggyőződésünk, hogy a minőségi munkavégzés alapvető a Társaság piaci sikerében, eredményességében; így jövőnk záloga. A Hajdú és Társai Kft. működése során hangsúlyt fektet a beszállítók / alvállalkozók megbízhatóságára; az általuk szállított termék, elvégzett kivitelezés, és nyújtott szolgáltatás kiegyensúlyozott minőségére. A Hajdú és Társai Kft. dolgozói körében folyamatos továbbképzéssel erősíti a minőséggel szembeni elkötelezettséget MINŐSÉGTERVEZÉS MINŐSÉGCÉLOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése meghatározza, és folyamatosan aktualizálja a követelmények teljesítéséhez, a folyamatos fejlődéshez szükséges, a minőségpolitikával összhangban álló minőségcélokat. A minőségcélok mérhető formában félévente kerülnek aktualizálásra. A minőségcélok megvalósulását a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a vezetőségi átvizsgálás keretében értékeli, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve teljesülésük esetén új célkitűzéseket fogalmaz meg. A minőségcélok meghatározását a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében kell rögzíteni: a minőségcél pontos megfogalmazását, a minőségcél megvalósításának határidejét, a minőségcél megvalósulásáért felelősök (készrejelentő, mérő, igazoló) megnevezését MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TERVEZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése a minőségcélokból adódó tevékenységeket, feladatokat megtervezi és az évente aktualizált minőségcélokkal együtt jeleníti meg. A tervezés során figyelembe veszi a minőségirányítási rendszer folyamatait, hatékonyságát a végrehajtási tevékenységekben, folyamatosan tökéletesítve azokat.

8 Oldalak száma: 10/21 A minőségirányítási rendszert érintő változások kezelésére a minőségügyi felelős tervet készít, mely tartalmazza az új vagy megváltozott folyamatok meghatározását, az alkalmazandó szabályozásokat, a szükséges feltételeket, erőforrásokat. A tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR, KAPCSOLATTARTÁS FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖR A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. dolgozóinak feladatait, a társaság működését a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az egyes beosztásokra nézve a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, hatásköri és felelősségi viszonyokat a társaság vezetősége a minőségügyi eljárásokban, illetve a dolgozók munkaköri leírásaiban határozta meg. Kiemelten a minőségüggyel kapcsolatosan meghatározott felelősségek: Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató felelőssége kiterjed: a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikájának kialakítására, a minőségpolitika alkalmazására a társaság minőségirányítási rendszere által lefedett tevékenységi területeken, a minőségirányítási rendszerben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítására, a minőségpolitikai célkitűzések megvalósulásának értékelésére. Vállalkozási főmérnök A vállalkozási főmérnök közvetlenül az ügyvezető igazgatónak tartozik beszámolni a minőségirányítási rendszer hatékonyságáról és a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségpolitikájának megvalósításáról. Felelőssége a következőkre terjed ki: a társaság minőségpolitikájának megvalósítása a minőségirányítási rendszer működtetése által, a társaság minőségirányítási rendszerének irányítása, fejlesztése, a belső minőségügyi felülvizsgálatok (auditok) tervezése, irányítása, minőségügyi témakörökben kapcsolattartás a partnerekkel, a vezetőség tájékoztatása a minőségirányítási rendszer működésének hatékonyságáról, a minőségpolitika megismertetése és elfogadtatása az alkalmazottakkal. Felelős műszaki vezető(k) Felelős(ek):

9 Oldalak száma: 11/21 az irányításuk alá tartozó projektek kivitelezéséért, a kivitelezés teljes folyamatának összeállításáért - a vállalkozási főmérnök segítségével - (ütemterv, az anyagmegrendelések, beszállítók, alvállalkozók), a kivitelezések ütemének, minőségének, gazdaságosságának ellenőrzéséért, felügyeletéért, a megbízókkal történő folyamatos konzultációért, munkakapcsolatért, a gépek és anyagok helyszínre szállításáért, a munkaügyi, munkavédelmi jogszabályok betartásáért, betartatásáért, a projektek műszaki átadásáért, a kivitelezés folyamatának minőségéért, a minőségügyi elvárásoknak, előírásoknak való megfeleléséért. az előírt követelményeknek megfelelő létesítmények határidőre való előállításáért, a technológiai fegyelem, a munkahelyi rend biztosításáért, a munkafolyamatok olyan koordinálásáért, amely biztosítja, hogy a kivitelezés a dokumentációban előírt módon és sorrendben határidőre teljesüljenek, a minőségügyi információk előírt rend szerint történő, valamint a minőséget befolyásoló egyéb információk szolgáltatásáért, a nem megfelelőség azonosításáért, elkülönítéséért, a további folyamatokra történő hatásának megakadályozásáért, dokumentálásáért. Irodavezető Felelős: a minőségpolitikai elvek figyelembevételéért a gazdasági tervek elkészítése, illetve gazdasági döntések meghozatala során, a költségek tervezéséért, megfelelő kimutatásáért és elemzéséért, az ezekkel kapcsolatos információk szolgáltatásáért, a megbízók fizetőképességének ellenőrzésért, a fizetési feltételek megállapításáért, a kintlévőségek kezeléséért. Raktáros Felelős: a be- és visszaérkezett anyagok átvételéért, bizonylatolásáért, nyilvántartásáért, a készletek egyeztetéséért, az anyagok, biztonságos és szakszerű tárolásáért, a raktárból történő anyagkiadásért, nyilvántartásáért, a kivitelezésekhez szükséges munkagépek biztosításáért az előzetesen leadott igények alapján,

10 Oldalak száma: 12/21 Minőségügyi felelős A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. külsős minőségügyi felelőst alkalmaz, aki szorosan együtt működik a vállalkozási főmérnökkel, vagy annak megbízottjával. Egymás tevékenységét erősítik, különös tekintettel az alábbi területeken: a minőségirányítási rendszer követelményeinek kidolgozásakor, valamint betartatásakor, a Minőségügyi Kézikönyv rendszeres felülvizsgálatakor, folyamatos karbantartásakor, az abban foglaltak ellenőrzésekor, a minőségügyi feljegyzések megőrzésének, nyilvántartásának ellenőrzésekor, a változásoknak az érintettek felé történő közvetítésének, oktatásnak ellenőrzésekor, a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor. Minden vezető Felelős: a hozzá tartozó munkatársak tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, szakmai fejlődésük elősegítéséért, szükség esetén továbbképzésük biztosításáért, a külső és belső ellenőrzések által megállapított hibák, fogyatékosságok felszámolásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért, a tájékoztatásért, az információk kétirányú áramlásért, a társaság vagyonának védelméért, rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért, a munkarend és munkafegyelem biztosításáért A VEZETÉS KÉPVISELŐJE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. ügyvezető igazgatója megbízza, a szükséges felelősséggel és hatáskörrel felruházza a mindenkori vállalkozási főmérnököt, hogy a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. minőségirányítási rendszerének operatív irányítása során gondoskodjon az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megvalósításáról és fenntartásáról, továbbá képviselje a vezetőséget a társaság külső és belső minőségügyi kapcsolataiban.

11 Oldalak száma: 13/ BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a különböző funkciók között a hatékony kapcsolattartás, információáramlás megvalósításáról, melynek elemei megjelennek: a különböző folyamatokat leíró dokumentumokban, a tájékoztatási, információ átadási tevékenységekben. A belső kapcsolattartás elemei megvalósulnak: a rendszeres munkaindító eligazításokon, vezetői értekezleteken, a folyamatok elvégzésében. A belső kapcsolattartások nyomonkövethetők: a minőségügyi feljegyzésekben, emlékeztetőkben VEZETŐI ÁTVIZSGÁLÁS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése a minőségirányítási rendszer működésének, hatékonyságának, a minőségpolitika gyakorlati megvalósításának, és a minőségcélok teljesülésének értékelése céljából évente legalább egyszer vezetői átvizsgálást tart. A vezetői átvizsgálás végrehajtásának szabályozását az EL-03 számú Eljárás tartalmazza. 3. ERŐFORRÁSOK 3.1. GONDOSKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKRÓL A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. vezetése gondoskodik arról, hogy a tevékenységének ellátásához, folyamatos javításához, valamint a megrendelők megelégedettségének eléréséhez a szükséges személyi és tárgyi feltételek - képzett személyzet, megfelelő eszközök, - rendelkezésre álljanak. Az erőforrásokat - a minőségirányítási rendszerből adódó kötelezettségeket is figyelembe véve - az éves terv tartalmazza, mely rögzíti az egyes tevékenységekre meghatározott kereteket EMBERI ERŐFORRÁSOK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. személyzeti politikája arra irányul, hogy munkatársai rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges képzettséggel, felkészültséggel, készséggel.

12 Oldalak száma: 14/21 HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. figyelmet fordít arra, hogy minden munkatársát motiválja képességeinek, tudásának fejlesztésére - biztosítva ezáltal, hogy tudatában legyenek tevékenységük, szerepük fontosságával, személyes munkájuk hozzájárulásával a célok eléréséhez -, és gondoskodik a képzésekhez, az oktatásokhoz szükséges erőforrásokról. Az oktatásokon részt vettek adatait, azok eredményeit nyilvántartja, a megvalósult képzések hatásosságát értékeli. A személyi feltételeket (kiválasztás, és a felvétel folyamatát), az oktatási, képzési tevékenység részletes szabályozását az EL-04 számú Eljárás tartalmazza FELTÉTELRENDSZER A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi feltételek meglétéről, és megfelelő alkalmasságáról. Ebbe beleértendő a külső és belső munkahelyek, az azokhoz kapcsolódó eszközök, informatikai háttér. Ezek beszerzésének, kezelésének, karbantartásának előírásait eljárások, utasítások tartalmazzák MUNKAKÖRNYEZET A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. megteremti a megfelelő munkavégzés feltételeit, valamint a tevékenysége ellátásához szükséges belső és külső munkakörnyezetet. 4. A KIVITELEZÉSI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA 4.1. A MEGVALÓSÍTÁS MEGTERVEZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. által végzett kivitelezési tevékenységet, annak felelősségi, hatásköri viszonyait, szabályozási hátterét, nyomon követését, ellenőrzését, igazolását jelen Kézikönyv, valamint az ebben meghivatkozott külső és belső dokumentumok határozzák meg. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a tevékenységében, valamint szervezetében bekövetkező - a minőségirányítási rendszert érintő - változásoknak kezelésére és minőségirányítási rendszerbe való beillesztésére, olyan (minőségügyi) tervet készít, amely tartalmazza az új, vagy megváltozott folyamatok meghatározását, az ezekhez kapcsolódó

13 Oldalak száma: 15/21 minőségcélokat, az alkalmazandó/módosítandó szabályozásokat (beleértve az ellenőrzési, igazolási kritériumokat), a szükséges feltételeket, erőforrásokat. A (minőségügyi) tervet a minőségügyi felelős készíti el, és az ügyvezető igazgató hagyja jóvá MEGRENDELŐKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTVIZSGÁLÁSA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a megrendelőinek szóló ajánlataiban, a velük kötött szerződésekben - az egyeztetések alapján - rögzíti a tevékenységre vonatkozó vevői elvárásokat, az általuk meg nem határozott, de a tevékenység elvégzéséhez szükséges követelményeket, valamint az egyéb (pl. jogszabályi, stb.) kötelezettségeket. A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a kötelezettségvállalását megelőzően (ajánlatadáskor, szerződéskötéskor, megrendelés elfogadásakor) átvizsgálja a megrendelői elvárásokat. Ennek során gondoskodik: a tevékenység egyértelmű - paraméterekkel jellemzett - meghatározásáról, a megrendelői követelmények dokumentált, és elfogadott formában történő meglétéről, az ajánlat és a szerződés, megrendelés közötti esetleges eltérések kezeléséről, a meghatározott követelmények teljesíthetőségéről. Az átvizsgálás tényét, és eredményét az aktuális dokumentumon feljegyzi (aláírással, szükséges megjegyzéssel, stb.). A követelmények változása esetén gondoskodik a szerződések, megrendelések módosításáról, illetve az érintettek tájékoztatásáról. A megrendelői követelmények meghatározására, átvizsgálására, az ajánlatadásra, szerződéskötésre vonatkozó előírásokat az EL-05 számú Eljárás tartalmazza KAPCSOLATTARTÁS A MEGRENDELŐKKEL A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. meghatározza a megrendelőkkel való kapcsolattartás formáit: a tevékenységére vonatkozó információ átadásra, érdeklődések megválaszolására, szerződések (megrendelések), illetve azok módosításainak kezelésére, valamint a megrendelők észrevételeinek visszacsatolására; a reklamációk kivizsgálására. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, a reklamációkezelésre vonatkozó előírásokat az EL-06 számú Eljárás tartalmazza.

14 Oldalak száma: 16/ TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységében nem értelmezhető az ISO 9001 szabvány 7.3. fejezetének (7.3.1., szakaszainak) követelményei, mert nem végzünk saját (termék) tervezést és fejlesztést A BESZERZÉS A BESZERZÉS FOLYAMATA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. annak tudatában építette fel beszerzési folyamatát, hogy az alkalmazott beszállítók/alvállalkozók szolgáltatásai és termékei a társaság saját tevékenységének részei lesznek, közvetlenül befolyásolva ezzel annak minőségét. Ezért a társaság olyan beszállítókat/alvállalkozókat értékelő rendszert működtet, amellyel biztosítani tudja, hogy azon tevékenységek, amelyeket alvállalkozók bevonásával végeztet el, vagy a beszerzések megfelelnek-e a megrendelőkkel kötött szerződésekben rögzített minőségi követelményeknek, a vonatkozó műszaki előírásoknak BESZERZÉSI INFORMÁCIÓK A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. beszállítók/alvállalkozók ajánlatait, illetve a szerződéseket, megrendeléseket elfogadás, illetve kibocsátás előtt ellenőrzi, hogy a leírt követelményeket kielégítik-e. Szerződés csak minősített beszállítóval/alvállalkozóval köthető A BESZERZETT TERMÉK IGAZOLÁSA Amikor a szerződések, vagy az ellenőrzési utasítások előírják, akkor a megrendelőnek joga van a beszerzési forrásnál, vagy a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. telephelyén történő átvételnél meggyőződni arról, hogy a vásárolt anyag/termék megfelel-e az általa előírt követelményeknek. (A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. kivitelezési gyakorlatában egyedi verifikálási eljárásra nincs szükség, mivel csak igazolt termékeket szerezünk be.) A beszállítók/alvállalkozók kiválasztását, minősítését, a beszerzési megrendelések, valamint az alvállalkozói megbízások folyamatát az EL-07 számú Eljárás tartalmazza.

15 Oldalak száma: 17/ A KIVITELEZÉS VÉGREHAJTÁSA A KIVITELEZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. a vízellátási - és csatornahálózati vezetékek fektetése, valamint az ezekkel kapcsolatos mély- és magasépítési műtárgyak kivitelezési tevékenységeit tervezett és szabályozott körülmények között, a vonatkozó szabványokban, rendeletekben, műszaki tervdokumentációkban, technológiai utasításokban leírt módon valósítja meg. A szabályozott körülmények tartalmazzák: azon technológiai-szerelési módszerek dokumentált eljárásait, melyek hiánya károsan befolyásolná a kivitelezés minőségét, a megfelelő berendezések, és az üzemi környezet paramétereit, az adott területre vonatkozó szabványoknak / műszaki irányelveknek való megfelelést, a kivitelezésre vonatkozó kritériumokat, a termelőeszközök / berendezések megfelelő karbantartását, az alkalmazottak képzettségi szintjének folyamatos szintentartását és fejlesztését. A kivitelezési tevékenység szabályozását az EL-08 számú Eljárás tartalmazza A KIVITELEZÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységében nem értelmezhető az ISO 9001 szabvány szakaszának követelménye, mert a kivitelezési tevékenységeinek eredménye a megrendelőknek történő átadás előtt ellenőrizhető AZONOSÍTÁS ÉS NYOMONKÖVETHETŐSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. olyan azonosítási és nyilvántartási rendszert működtet, mely biztosítja tevékenységének minden szakaszában az adott munka azonosíthatóságát, nyomonkövethetőségét. Az azonosításra, nyomonkövetésre vonatkozó előírásokat az EL-07, EL-08 számú Eljárás -ok szabályozzák.

16 Oldalak száma: 18/ A MEGRENDELŐ TULAJDONA Ha a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységéhez elkerülhetetlen, hogy a megrendelő biztosítsa az anyagot/terméket (alkatrészt, részegységet, berendezést), akkor ennek feltételei rögzítésre kerülnek a vele kötött megállapodásban (szerződésben, megrendelésben). Ebben az esetben a Társaság biztosítja partnereit, hogy az átvett anyagok/termékek csak a megegyezésnek megfelelően kerülnek felhasználásra. A felhasználásig a termékek tárolása, állagmegőrzése a fejezet szerint történik, ugyanúgy, mint minden más, a Társaság tulajdonát képező terméké. A vevőktől átvett anyagok/termékek azonosítása a fejezetben meghatározott módon, az ott rögzített felelősök révén történik. Azokban az esetekben, amikor ez az anyag/termék valamely okból károsodik, illetve felhasználásra alkalmatlanná válik, a tényleges helyzetről a HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. haladéktalanul értesíti a megrendelőt, és az anyagot/terméket csak akkor használja fel, ha erre a megrendelő írásbeli utasítást ad. Az ilyen események jegyzőkönyvvel kerülnek dokumentálásra, melyet a felelős műszaki vezető készít, és tart nyílván TERMÉKEK TÁROLÁSA, ÁLLAGMEGŐRZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik arról, hogy a tevékenységeihez szükséges saját beszerzésű, esetenként a megrendelő által beszállított termékek a tárolás és a beépítés helyszínére történő szállítás során ne szenvedjenek minőségromlást. A tárolásra, állagmegőrzésre vonatkozó előírásokat az EL-09 számú Eljárás tartalmazza MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. tevékenységeinek elvégzéséhez, ellenőrzéséhez meghatározza, és nyilvántartja a szükséges mérőeszközöket. Az igazolásra szolgáló mérőeszközök hitelesítésével, kalibrálásával biztosítja azok mérési pontosságát, visszavezethetőségét nemzeti, vagy nemzetközi etalonokra. A mérőeszközök kezelésének, hitelesítésnek/kalibrálásának szabályozását az EL-10 számú Eljárás tartalmazza.

17 Oldalak száma: 19/21 5. MÉRÉS, ELEMZÉS, TOVÁBBFEJLESZTÉS 5.1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. meghatározza, megtervezi és alkalmazza mindazon ellenőrzési és mérési tevékenységeket, melyek szükségesek működési folyamatai megfelelőségének és javulásának megvalósításához. Ezen tevékenységek tartalmazzák a szükséges módszereket, azok használatát, beleértve - ha alkalmazása ésszerű - a statisztikai módszereket is FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS A MEGRENDELŐK ELÉGEDETTSÉGÉNEK MÉRÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen gyűjti a megrendelők észrevételeit, az elégedettségre/elégedetlenségre vonatkozó információkat. Ezen adatokat feldolgozza, értékeli és visszacsatolja tevékenységi folyamataiba. A megrendelők észrevételeinek gyűjtésére, feldolgozására, visszacsatolására vonatkozó előírásokat az EL-06 számú Eljárás tartalmazza BELSŐ AUDIT A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen végez belső auditokat, annak igazolására, hogy a minőségirányítási rendszer hatékonyan működik, és megfelel-e az ISO 9001 szabvány követelményeinek. A belső auditok tervezésére, lefolytatására, feljegyzésére, eredményének összefoglalására vonatkozó szabályozást az EL-11 számú Eljárás tartalmazza A FOLYAMATOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, MÉRÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. saját működési folyamatának megfelelőségét, hatékonyságát méri, és figyelemmel kíséri a megrendelői követelmények teljesülése érdekében. A mérések alapján a folyamatok értékelésre és - szükség esetén - javításra kerülnek. A folyamatok megfelelőségének, hatékonyságának mérésére vonatkozó szabályozást az EL-08 számú Eljárás tartalmazza.

18 Oldalak száma: 20/ A KIVITELEZÉSI FOLYAMAT EREDMÉNYEINEK ELLENŐRZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. olyan ellenőrzési rendszert működtet, amely biztosítja tevékenysége eredményének igazolását, a megrendelői követelményeknek való megfelelését. Az ellenőrzésekre, az ellenőrzött állapot jelölésére vonatkozó előírásokat az EL-08 számú Eljárás szabályozza NEMMEGFELELŐSSÉGEK KEZELÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. gondoskodik a tevékenysége során keletkező nemmegfelelőségek azonosításáról, jelöléséről, kijavításáról. A nemmegfelelőségek kezelésének szabályozását az EL-08 számú Eljárás tartalmazza ADATOK ELEMZÉSE A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - az ellenőrzések és a mérések alapján - gyűjti és elemzi azokat az adatokat, melyek a minőségirányítási rendszer megfelelőségére, hatásosságára utalnak, és alkalmasak a lehetséges javító intézkedések meghatározására. Az elemzés adatai: az ügyfelek elégedettsége, az ügyfelek elvárásainak, követelményeinek való megfelelés, a folyamatok és azok eredményeinek jellemzői, valamint ezek tendenciái, beszállítók/alvállalkozók teljesítése, belső auditok eredményei TOVÁBBFEJLESZTÉS FOLYAMATOS TOVÁBBFEJLESZTÉS A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. megtervezi és irányítja azokat a tevékenységeket, melyek szükségesek a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséhez. Ehhez felhasználja a minőségpolitikát és a minőségcélokat, az auditok és a vezetőségi átvizsgálás, az adatok elemzésének, valamint a helyesbítő és a megelőző tevékenységeknek az eredményeit.

19 Oldalak száma: 21/ HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. - a saját tevékenységének ellenőrzése, értékelése során felfedezett eltérések, valamint a megrendelőktől érkező információk alapján - folyamatosan végez helyesbítő tevékenységet a hibák okainak feltárására, és kiküszöbölésére, hogy elkerülje azok ismételt előfordulását. A helyesbítő tevékenység eredményeit feljegyzi, és a hatékonyság szempontjából átvizsgálja MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG A HAJDÚ ÉS TÁRSAI Kft. rendszeresen meghatározza azokat a megelőző jellegű intézkedéseket, melyekkel kiküszöbölheti a még meg nem történt, lehetséges eltérések okait, hogy elkerülje azok bekövetkezését. A megelőző tevékenység eredményeit feljegyzi, és a hatékonyság szempontjából átvizsgálja. Az adatok elemzésének, a helyesbítő és a megelőző tevékenység lefolytatásának szabályozását az EL-12 számú Eljárás tartalmazza. 6. ELJÁRÁSOK 6.1. ELJÁRÁSOK JEGYZÉKE EL-01 Dokumentumok kezelése EL-02 Feljegyzések kezelése EL-03 Vezetői átvizsgálás EL-04 Személyi feltételek, oktatás, képzés EL-05 Ajánlatadás, szerződéskötés, megrendelések, megbízások kezelése EL-06 Kapcsolattartás a megrendelőkkel, reklamáció kezelése, elégedettségük mérése EL-07 Beszállítók/alvállalkozók megbízása, minősítése EL-08 A kivitelezési tevékenység elvégzése, ellenőrzése EL-09 Termékek tárolása, állagmegőrzése EL-10 Mérőeszközök kezelése EL-11 A minőségirányítási rendszer belső auditálása EL-12 Folyamatok mérése, adatok elemzése, helyesbítő és megelőző tevékenység

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok

A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10. A szabványos minőségi rendszer elemei. Termelési folyamatok 10.1 Beszerzés (ISO 9001, 4.6.) A termelési folyamatok közül a szabvány elsőként a beszerzést szabályozza. Az előírások a beszállító értékelésével,

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont)

A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és pont) 16. A vezetőség felelősségi köre (ISO 9001 és 9004 5. pont) 16.1 A vezetőség elkötelezettsége (ISO 9001 és 9004 5.1. pont) A vezetőség felelősségi körére vonatkozó fejezet a két szabványban szinte azonos

Részletesebben

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés

A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9. A szabványos minőségi rendszer elemei. Általános részek, tervezés 9.1 Az ISO 9001 szabvány előírásainak csoportosítása A szabvány 0., 1., 2., és 3. pontja bevezetésként szolgál és megadja a legfontosabb

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Belső audit jegyzőkönyv, jelentés Auditálás alatti szervezet: Cím: Audit azonosítója: Dátum: Auditkritériumok, scope: Auditprogramot irányító személy: Auditor: Megfigyelő: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV FORT-INN KFT. 1051 Budapest, Nádor u. 19. Tel.: (06) 70 671-1046 E-mail: info@fort-inn.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Készült: ISO 9001:2008 szabvány szerint Érvényessége kiterjed a FORT-INN Kft. vezetőségére,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2017. 02. 24. MMK-Informatikai projektellenőr képzés 1 MIR Tartalom: 2-12

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK

PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK Adat és Információvédelmi Mesteriskola MIR a projektben 30 MB KÁLMÁN MIKLÓS ÉS RÁCZ JÓZSEF PROJEKTMENEDZSERI ÉS PROJEKTELLENŐRI FELADATOK 2018.10.19. Adat és Információvédelmi Mesteriskola 1 MIR Tartalom:

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: február 27. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4.

XXXIII. Magyar Minőség Hét 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. 2014 Átállás az ISO/IEC 27001 új verziójára 2014. november 4. Móricz Pál ügyvezető igazgató Szenzor Gazdaságmérnöki Kft. változások célja Előadás tartalma megváltozott fogalmak, filozófia mit jelentenek

Részletesebben

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás Dokumentum adatai Azonosító kód/fájlnév Verziószám Mellékletek száma ME03_ÁOK 1.0 3 Készítették Minőségügyi

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása

ME/72-01 Vevőkkel kapcsolatos folyamat szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/72-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Képzés megnevezése: IRIS szabványismertető Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A képzés célja az IRIS szabvány vasúti járműipari kiegészítő követelményeinek megismertetése a résztvevőkkel.

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária

Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Minőségbiztosítás dr. Petőcz Mária Építési folyamat 1 J O G S Z A B Á LY O K N E M Z E T I S Z A B VÁ N Y O K SZAKMAI ÉS VÁLLALATI SZABVÁNYKIADVÁNYOK A műszaki szabályozás szintjei és hierarchiája HAZAI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA MF 01.RE Készítette: Dr. Váncsa Andrea Átvizsgálta: Dr. Szűcs Gabriella Jóváhagyta:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE 1. ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárás célja a hivatali beszerzési folyamatok szabályozása. Jelen eljárás meghatározza a beszerzések folyamatát, a beszállítók minősítését, előírva

Részletesebben

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR

GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR GYAKORLATI TAPASZTALATOK AZ ISO 50001 EIR SZABVÁNY TANÚSÍTÁSOKRÓL BUZNA LEVENTE AUDITOR AZ SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: ellenőrzés, tanúsítás és vizsgálat Szervezet:

Részletesebben

Általános célként olyan kompetenciák és ismeretek elsajátítását célozza meg:

Általános célként olyan kompetenciák és ismeretek elsajátítását célozza meg: A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete képzési tevékenységével, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a szervezet által megszólított és elért egyén / közösség, képessé váljon egyéni,

Részletesebben

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Veszprém, 6. szeptember Vezetői értékelő lap Kérjük, a megfelelő oszlopban lévő szám aláhúzásával vagy bekarikázásával

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

ME/74-01 Beszerzés szabályozása

ME/74-01 Beszerzés szabályozása D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/74-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01

Minőségirányítási eljárás készítése ME/42-01 D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar eljárás készítése ME/42-01 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-02 BESZERZÉS... Átdolgozta és aktualizálta: Kovács Gyula Pénzügyi irodavezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző A szabályozás Dombóvár

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Orvostechnikai eszköz belső auditor (MSZ EN ISO 13485) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 13485 szabvány

Részletesebben

A Kar FEUVE rendszere

A Kar FEUVE rendszere 4. sz. melléklet a 6/2016. (I. 1) sz. Dékáni utasításhoz A Kar FEUVE rendszere Az Államháztartási törvény alapján az (átfogó) szervezeti egység vezetője felelős: a feladatai ellátásához az (átfogó) szervezeti

Részletesebben

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése

ME/42-01 Minőségirányítási eljárás készítése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar ME/42-01 eljárás készítése 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet: Oldal: 1 MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a beszállítói auditok során segédletként használható. A követelmények való megfelelőség értékelésekor az (I)igen, (N)nem vagy a (N/A)nem alkalmazható jelölést kell használni.

Részletesebben

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG

Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 3. Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 3 Melléklet: - Változat : 2. ME-852 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Hatálybalépés dátuma: 2003. november 1 Készítette: 1 / 6 Kerekes László minőségirányítási

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: 06-47-565-200, Fax: 06-47-565-210 E-mail: hivatal@szerencs.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008 Érvényessége

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miért az EFEB által szervezett minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam a legjobb választás az Ön számára?

Miért az EFEB által szervezett minőségbiztosítási munkatárs tanfolyam a legjobb választás az Ön számára? Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2017-09-23 Ütemezés: Időtartam: Hetente 2 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés

Integrált ISO 9001 ISO ISO Vezető auditor képzés Integrált ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Vezető auditor képzés képzés (Kihelyezett) A KÉPZÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE: dátum: időtartam: helyszín: A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*: kedvezményes ár: normál ár: 341 000 Ft (partner

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA154 BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor ÉMI TÜV SÜD Az EMI-TÜV SUD Magyarország egyik piacvezető vizsgáló és tanúsító cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a vizsgálat, ellenőrzés,

Részletesebben

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök:

3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök: 3. számú melléklet Hatályos SZMSZ 1.10. Az Alapító Okirat száma és kelte: A létrehozásról szóló Alapító Okirat kelte és száma: 2012. december 20, 182/2012. (XII. 20.) KH. Hatályos Alapító Okirat kelte

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁSKÖZI ÉS VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20.

Klinikai audit standard. NEVES Fórum október 20. Klinikai audit standard NEVES Fórum 2016. október 20. A standard filozófiája Felépítése a PDCA elvet követi Fókusz: minőségügy, betegbiztonság Fejlesztési célú tevékenység A klinikai audit a szakmai tevékenységet

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 2. oldal f) honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenysé

Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 2. oldal f) honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenysé Magyar joganyagok - 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet - a felnőttképzési minőségbizt 1. oldal 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK TERVEZÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK ÉS GYÁRTÁSÁNAK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003 június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette:... Dátum: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Jóváhagyta:... Dátum: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, főigazgató 2014.05.06.

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÓRHÁZI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Pergéné Kiss Éva Hetényi Géza Kórház- RI, Szolnok Központi műtő/ fül-orr-gége és szájseb. műtő BSc ápoló, műtős szakasszisztens Balatonfüred,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1.

Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Ferrara 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2330 Dunaharaszti, Orgona utca 6. Telephely: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 1. Tel.: 06-23-804-704 Fax: 06-24-998-633 E-mail: ferrera2006@ferrera2006.com

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft. FŰTŐKER TRADE Gépészeti Berendezéseket Gyártó, Szerelő Kereskedelmi Kft. 4. Kiadás ELLENŐRZÖTT IRAT Sorszám Jóváhagyom, és bevezetését elrendelem. Budapest, 2017. július 1... Cím: 1144 Budapest Ügyvezető

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.B1

Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Minőségirányítási rendszer irányítása MF 01.B1 Készítette: Dr. Várvölgyi Csaba Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr.Várvölgyi

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás)

(Minőségirányítási eljárás) ÓBUDAI EGYETEM ME 02 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (Minőségirányítási eljárás) 11. sz. verzió A kiadás dátuma: 2017. február 1. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Göndör Vera minőségirányítási koordinátor

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS. Állattartás

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS. Állattartás ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó szervezet által bejelentett, az ellenőrző szervezet által nyilvántartott termelési helyszínek adataival együtt érvényes

Részletesebben