Munkafüggőség a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűdvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkafüggőség a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűdvizsgálata"

Átírás

1 Munkafüggőség a tiszteletben álló addikció elméleti háttere és attitűdvizsgálata A méhek nem olyan szorgosak, mint hisszük. Csak nem tudnak lassabban zümmögni. Borbély Tibor Bors Pecze Mariann 2006

2 Ne vágj ki minden fát: Koncz Zsuzsa; Album: Miért hagytuk, hogy így legyen? Szerző(k): Szörényi Levente / Bródy János Hogy velem nem törődtél, épp, hogy elviseltél, én már nem bánom Azt, hogy szeress engem, úgy is, ha kényelmetlen, én már nem várom Csak annyit kérek tőled,ha érted, ne vágj ki minden fát, Legalább néha-néha lazíts egy félórát Hogy magad alatt vágod, egyszer majd belátod, én már nem nézem Azt, hogy hallgass énrám ott fenn a magas létrán, én már nem kérem Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágj ki minden fát, Legalább néha-néha lazíts egy félórát Azt, hogy nem értettél, és sosem segítettél, én már nem bánom Azt, hogy gondolj arra, szükségünk van egymásra, én már nem várom Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágj ki minden fát, Legalább néha-néha lazíts egy félórát - 2 -

3 TARTALOM TARTALOM... 3 Ábrák, táblázatok, grafikonok jegyzéke... 4 Bevezető... 5 Munkafüggőség... 9 A work-a-hol-ic és a work-a-hol-ism szakirodalmi története A munkamánia epidemológiája és az Új Gazdaság-Társadalom lehetséges összefüggései A restség Új társadalom, új betegségek Függő" munkaszervezet és a munkafüggő A munkafüggőség diagnosztizálási és tipologizálási kísérletei Időbeli lefolyás Szakaszok Korai beavatkozás: gyermekkor és családi élet A munkafüggő családi élete A munkavégzéshez, munkafüggőséghez kapcsolódó hazai attitűdvizsgálat bemutatása A kérdőíves megkeresésben használt munkafüggőségi teszt származása Mintaválasztás Hipotézisrendszer A felmérés eredményeinek bemutatása A WART pontszám és a munkafüggőség megítélésének összefüggései A munkafüggőség, mint addikció súlyosságának megítélése a teljes mintában Az iskolázottsági szint és a munkafüggőség kapcsolata A korcsoportok szerinti vizsgálatok eredményei A kutatás főbb megállapításai Következtetések, javaslatok

4 Ábrák, táblázatok, grafikonok jegyzéke ÁBRÁK 1. Ábra Az új gazdaság társadalom és a munkafüggőség viszonya 21. old. 2. Ábra Munkafüggőség és a munkahelyi légkör viszonya 31. old. 3. Ábra Munkamánia típusok (Robinson, 1996) 40. old. 4. Ábra D. Super (1957) Életpálya szivárvány 45. old. GRAFIKONOK Grafikon I. A leginkább veszélyesnek ítélt addikciók a megkérdezettek %-ában 65. old. Grafikon II. A legkevésbé veszélyesnek ítélt szenvedélyek a megkérdezettek %-ában 66. old Grafikon III. A 35 év alattiak vélekedése a magánélet feláldozásáról (%-ban) 68. old Grafikon IV. A 35 év felettiek vélekedése a magánélet feláldozásáról (%-ban) 68. old. Grafikon V. TV/videó/DVD nézési szenvedély veszélyességi megítélése életkori kategóriák szerint 69. old. TÁBLÁZATOK Tábla I. Munkamánia típusok, besorolások összevetése Tábla II. A 12 lépés az AA és az AWA programjában Tábla III. A megkérdezetttek nemi megoszlása a bürokratikus almintában Tábla IV. A munkafüggőség veszélyeségének megítélése és a WART pontszám összefüggése Tábla V. Az addikciók veszélyességének sorba állítása a megkérdezettek körében Tábla VI. A legkevésbé veszélyesnek ítélt függőségek Tábla VII. Az iskolai végzettség és a WART pontszám viszonya Tábla VIII. A munkafüggőség veszélyességi besorolása és az életkor összefüggése Tábla IX. WART kategóriák életkor szerint Tábla X. Életkor és a sok munka az előrejutáshoz vélekedés összefüggése 34. old. 50. old. 59. old. 64. old. 65. old. 66. old. 67. old. 68. old. 70. old. 71. old

5 Az orvosok azt mondják, hogy a túlzott stressz okozza a tüneteket (A cégvezető korábban emlékezetvesztésről, ájulásokról panaszkodott. - megj. tőlünk) Nyolc éve heti 90 órát dolgozom a cégért. A vállalat a mindenem, elsőrendű a számomra, hogy minden rendben legyen körülötte. Most megfizetem az árát. Mire a szerző így reagál: - Ezt abban kell hagynia, hiszen megöli magát! - Tisztában vagyok vele, de nem tudok leállni. Csak egyszerűen nem tudok leállni. (Fassel 1990, old.) THE WAYNE E. OATES LIBRARY COLLECTION, Confessions of a Workaholic (1971; e-book 2004) Bevezető A munka, mint függőséget okozó tényező az emberiség történetének legnagyobb részében fel sem merült, fel sem merülhetett. Hiszen az ipari forradalmak az első termelésszerkezeti későbbiekben gyártásszerkezeti- átalakulásait előidéző hatásai szűkebb értelemben csak a XVIII. század végén a XIX. század elején kezdtek jelentkezni. A nagy tömegek életét is kényelmesebbé változtató, tömegtermelésben gyártott luxuscikkek termelési- és életmódok igazán a második világháború utáni újjáépítést követően öntötték el a piacokat és a lakosságot. Ezek hatására a triász országaiban indult meg legelőszőr a napi munkavégző és magánéleti terek drasztikus átalakulása. (Az 1970-es évektől az USA-ban, Japánban és Nyugat-Európában útjára indultak a mai ITK alapjait jelentő technológiák, gyártmányok, iparterültek, mint a robottechnika, számítástechnika.) A munkafüggőség diagnosztizálásához, pontosabban a diagnosztizálható fogalom megalkotásához a hatvanas-hetvenes évek még olajválság előtti jóléti Amerikája volt a kezdeti terep. Történeti összefüggésben a probléma meghatározásához a XIX XX. század eleji indusztrializáció, urbanizáció és az ezekkel összefüggő individualizáció vezettek. A 90-es évek már az Interneté, a hálózat alapú telekommunikációé, és már megjelennek a majdani új iparágak alapjai, mint pl. a nanotechnológia, génsebészet, amelyek kibontakozása a 2010-es években várható. A gazdasági - technikai/technológiai változásokkal együtt soha - 5 -

6 nem látott ütemben alakult át a munkavégző és szabadidejét töltő ember épített környezete. Miközben jelentős a megélt életkor emelkedésének szintje, még nem élt ennyire mozgásszegény kényelmes, és ugyanakkor stresszel túlterhelt életet. Az exponenciálisan növekvő információmennyiség, az új ismeretek megértése nem hogy befogadása megoldhatatlan feladatot és megint csak érzelmi túlterheltséget jelent. Olyannyira, hogy egyes kutatók adaptációs válsághelyzetként (Pikó 2005) értékelik a mai helyzetünket. Az új eszközeinkhez való alkalmazkodás már megkezdődött (lásd külső memóriatárolók felhasználása, vagy keresőmotorok használata), ám ez az alkalmazkodás bár evolúciós léptékkel fogva igen gyors- a fejlődésünkhöz képest igencsak lassú. A következményekkel, bár igen nyilvánvalóak, mégis megtanultunk együtt élni, és sokszor már nem tekintjük őket elkerülendő problémának (lásd nyak és hátfájás az ülő munkától, szív és érrendszeri problémák az egészségtelen és túlzott táplálkozástól, fejfájás a túlhajtott napoktól stb.) A XX század végére, a XXI század kezdetére jellemző társadalmi- gazdasági tényezők oda vezetnek, hogy növekszik a viselkedési addikciók száma. (Legalább is diagnosztizálásuk formális lehetősége mindenképpen nő!) Viselkedési addikciónak nevez a szakirodalom minden olyan tevékenységvégzést, amely kóros formában nyilvánul meg. Amikor a munka, a szexuális élet, a játék stb. az egyén, vagy társadalom életében meghatározott helyéről mintegy kitolakszik és uralni kezdi az egyén, család, vagy a közösség életét. Ilyenkor az addikció tárgya a szerhasználattal összefüggő addikciókhoz hasonlóan határozza meg az addikt személy, közösség viselkedését, időbeosztását, életét, miközben életcéljai elenyésznek. Az irodalom behavioral excess disorders -nek (BED) nevezi a problémát (Németh 2000). Viselkedési addikció típusa Élet Absztinencia következménye Bulimia Evés Egyén halála Szexuális addikció Szexualitás Faj halála Munkamánia Munka Társadalom halála Játékszenvedély játék Kultúra halála (forrás: Németh 2000 in Németh-Gerevich) Amennyiben szélesebb értelemben vizsgáljuk a viselkedési addikciót, akkor ide sorolják pl. a hajtépegetést, a piromániát, a körömrágást, a kényszeres vásárlást, a munkamániát stb. Amíg a kémiai addikciókra jellemző, hogy odahúzzák a használót a szerhez, jó élményt kínálva, addig a viselkedési addikciókra jellemző lökésmechanizmus ; amikor valamilyen kellemetlen állapottól szeretne megszabadulni az egyén. (Gerevich 2000) - 6 -

7 Demetrovics Zsolt (2005) egy fiataloknak szóló webes életmód oldalon (NECC.hu) az alábbi módon definiálja a viselkedési addikciókat: A viselkedési függőségek a szenvedélybetegségek külön csoportját alkotják. Ezen zavarok esetében a személy nem valamilyen kémiai anyagtól, drogtól, hanem egy viselkedési mintázattól függ. Míg a drogfüggő esetében ez a viselkedés a drog ismételt megszerzése és használata, addig a játékszenvedélytől függő személy esetében a játszás, a piromániás esetében a gyújtogatás, a munkamániás esetében a munka, a kleptomániás esetében pedig a lopás az a viselkedés, amely leküzdhetetlen kényszerként jelentkezik. A viselkedési függőségek érdekessége, hogy többnyire olyan viselkedéssel kapcsolatosan alakul ki a függőség, ami az emberi élet alapvető velejárója, szükséglete. Így biológiai szükségletünk az evés vagy a szexualitás, és mindennapi egészséges életünkhöz tartozik a munka és a játék. Ezek a tevékenységek azonban eluralhatják az ember életét, s ha túlzott mértékben jelentkeznek, akkor viselkedési addikcióról beszélhetünk. A viselkedési addikciók közé soroljuk az alábbi kórképeket: - kóros játékszenvedély (gambling) - munkafüggőség, munkamánia (workaholic) - számítógép függőség - Internet függőség - testedzés-függőség, futás-mánia (runaholic) - kényszeres vásárlás - pirománia (kényszeres gyújtogatás) - kleptománia (kényszeres lopás) - trichotillománia (kényszeres hajtépegetés) - onychophagia (kényszeres körömrágás) - anorexia nervosa - bulimia nervosa - hányás addikció - kényszerbetegség - egyes szexuális betegségek (pl. exhibicionizmus, pedofília, pornográfiához való hozzászokás, stb.) - társfüggőség (kodependencia) A kémiai és viselkedéses addikciók között nagyon sok hasonlóságot találunk. Mindkét betegségformát jellemzi, hogy a szenvedélybetegnek egy többé-kevésbé azonos viselkedésmintát kell újra és újra végigcsinálnia. Ha a személy már régen nem hajtotta végre ezt a viselkedést, vagy akadályozva van ebben (például nem jut droghoz vagy nincs pénze a játékautomatán való játszásra), fokozatosan nőni kezd benne a feszültség, s egyre erősebb vágyat, késztetést érez függősége kiélésére. Amikor aztán alkalma lesz arra, hogy a megszokott viselkedéssort végigcsinálja, feszültsége csökkenni fog, kielégülést, megnyugvást érez. Az idő multával aztán ismételten jelentkezik a késztetés, nő a feszültség, s a kör így folytatódik tovább. A két fő jellegzetesség tehát ezeknél a betegségeknél a kényszeresség, illetve a viselkedés feletti kontroll elvesztése. A szenvedélybeteg kényszeresen ismétli újra és újra ugyanazt a viselkedéssort, s közben képtelen megállítani magát, képtelen ellenállni a viselkedést kiváltó késztetésnek. A viselkedési addikciók mindegyikét a túlzás jellemzi. A betegség lényege pontosan abban áll, hogy a normál mérték nem okoz örömet, nem nyújt kielégülést a személy számára. A bulimiás beteget a kényszeres evés, falásrohamok jellemzik, amelyeknek nem tud ellenállni. Az anorexia nervosa esete különleges itt szokás fordított addikcióról beszélni, hiszen a személy a nem-evéstől függ, tulajdonképp kényszeresen nem eszik. A munkamániás nem tud napi nyolc órát dolgozni, hanem - 7 -

8 minden idejét a munkájának szenteli, elhanyagolja a családját, a barátait, a szórakozást, s az élet minden egyéb területe háttérbe szorul, nem okoz számára örömet. A viselkedési addikciók többsége esetében a betegség egyik legfontosabb jellemzője ugyanúgy, ahogy a kémiai függőségek esetében is az, hogy a függő személy számára az élet egyéb dolgai elvesztik jelentőségüket, elveszítik örömszerző jellegüket, s kiszorulnak a beteg életéből. Az Internetfüggő számára az Internet, a játékszenvedély-beteg számára a játék válik az élet legfontosabb dolgává. A függőség kielégítése érdekében a szenvedélybeteg hatalmas összegeket áldoz szenvedélyére, elhanyagolja életének korábban fontosnak számító dolgait (munka, tanulás, hobby, kikapcsolódás, nyaralás, stb.), nem tud időt fordítani családjára, barátaira, párkapcsolatára. A viselkedéses függőségek kényszerítő ereje sokszor éppoly erős tud lenni, mint a drogfüggőségé. (Demetrovics 2005, necc.hu) - 8 -

9 Munkafüggőség A munkával, mint addiktív tevékenységgel elsőként az USA-ban kezdtek foglalkozni. A hazai szakirodalomban Buda Béla az Alkohológia új távlataiban (1992) röviden említést tesz a munkafüggőségről is, azonban a munkafüggőség vizsgálata a mai napig nem került az önállósodó addiktológia érdeklődésének homlokterébe. Ahogyan a hazai vezetés-, szervezetfejlesztési, munkalélektani és menedzserirodalmak (Lövei- Manohar 2003) is csak a 2000-es évektől kezdenek említést tenni a problémáról. A devianciákat tagadó létező államszocializmusban hosszú ideig egyébként sem jöhettek szóba esetleges kóros kihatásokat okozó tevékenységek. Főként egy olyan tevékenység, a munka (sic! lásd. a traktorista lány eszményképe ) veszélyeinek taglalása lett volna lehetetlen, amelyre az egész rendszer ideológiailag ráépült. (lásd. Az első TBZ kutatások 1, ahol már helyet kapott mind az alkoholizmus, mind a mentális betegségek. Az első alkoholtól eltérő szerhasználati kutatások a 80-as évek végére tehetők. 2 Igaz, a mai illegálisnak számító drogok megjelenése a 90-es évek elejére datálható.) A rendszerváltás előtti magyar társadalomtól nagyon messze áll a munka, mint viselkedési addikció felfogása. A késő Kádár rendszer puha költségvetési korláttal (Kornai) üzemelő gyáraiban vatta foglalkoztatott munkások között egészen a 80-as évek közepéig önmagától értődő volt, hogy van munkahelyük, amely azonban nem minden esetben azonos a munkavégzéssel. A kettős gazdaság megteremtésével párhuzamosan kemény és kétkeresős családmodellre alapozott munka folyik, jellemzően munkaidő után a VGMK-ban, majd a szaporodó magánvállalkozásoknál és a másod harmad állásokban. Ez a fajta túlzott munkavégzés azonban főként a 70-es években az olajválság begyűrűzése előtt kialakult életszínvonal fenntartását szolgálja, mind több munkával. A munkafüggőség irodalmából azonban ismerjük, hogy a folyamatos tevékenységgyakorlás, a túlzásba vitt munka még akkor is függőséget kialakító veszélyfaktorrá válhat, ha az alapszemélyiség (lásd később) erre nem lenne kifejezetten hajlamos. 1 TBZ Magyarországon Kossuth (1986) 2 Rácz J. (1989) Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák". Animula Könyvek, Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság - 9 -

10 A gazdasági szférában működő kiskorúak összekacsintására jellemző adatsor az évi jövedelemforrások megoszlása Munkabér és rendszeres munkahelyi jutalom a jövedelem 44,2%-a "fusi", VGMK stb. 21,5%-a munkával szerzett jövedelem együttesen 65,7%-a pénzbeli transzfer 20,2%-a természetbeni transzfer 14,0%-a összesen: 99,9% (Fekete old.) A köznyelvet és a mögötte meghúzódó gondolkodást legjobban bemutató munkával kapcsolatos magyar nyelvű közhelyek 3 között (Hernádi 1976, 1985, 1995) egyetlen egy olyat sem találunk, (még az 1995-ös frissítést követően sem) amely a munkát, mint az egészségre - szellemre, vagy a család jóllétére veszélyes tényezőként jelölné meg. A munka megvár, nem szalad el. Nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk. Kis munkát kis ívben, nagy munkát nagy ívben kell elkerülni. Dolgozz keveset, nem ér baleset. Lassú munkához idő kell. Elmúltak azok az idők, amikor a munka becsület és dicsőség dolga volt: ma meg is kell fizetni. Sajna, (fájdalom) mellékfoglalkozásom is van. Amíg csak fizetgetnek, addig mi is csak dolgozgatunk. Úgy álljunk a munkához, hogy mások is hozzáférjenek. Csak úgy dolgozzunk, hogy a ruha ne gyűrődjön. Végül a klasszikus háztáji, házkörüli munka is megjelenik szokásmondásaink között: Az ember eldolgozgat a ház körül. Tudod, hogy van: a ház körül mindig akad munka. A munkahellyel kapcsolatos megfogalmazások a 70-es, 80-as években, de még a 90-es évek első felében sem tükrözték a munkavégző hely fogalmát: Ugyan, nem kocsma az, hogy mindig bejárjunk! Az embernek kell egy munkahely: alibinek. Hogy tudjon mellette melózni. Amiből meg is lehet élni. Végül a 80-as évek kettős gazdaságát felcsillantó szólás: Én a munkahelyemről kapom a fizetésemet, nem úgy, mint azok a seftelő maszekok. (Hernádi 1995) 3 Hernádi Miklós Közhelyszótár Gondolat, Budapest 1995 munka, munkahely címszavak

11 A transzformáció időszakát élő volt államszocialista társadalmak, így a hazai -egyéni, mikroközösségi szinteken- kifejezetten védtelen maradt az új gazdasági-jogi-társadalmi renddel együtt érkező problémákkal szemben. Így a munka, mint függőség, a munka, mint a viselkedési addikció tárgya, amibe akár bele is lehet halni Kivéve az új kapitalizmusban hirtelen felemelkedett csúcs-menedzserek viselkedésének elemzését. 4 nem jelent ma valódi problémát az átlagember számára, sőt, számos szociális- egészségügyi- oktatási szakember szintjén sem jelentkezik problémaként. Mivel a hazai társadalom szervetlen fejlődése következtében, bár a kádári konszolidáció folyamán az emberek jelentős része tanult meg két állásban napi órát dolgozni, a 90-es évektől csak nagyon lassan jelenik meg az egészségtudatos életmód és ennek keretében a túlzott munka elutasítása. Míg az USA-ban a 80-as évektől egyre több irodalom figyelmeztet a túlzott munkavégzés veszélyeire, és ezen belül az esetleges viselkedési addikció kialakulására, idehaza alig néhány irodalom lelhető fel a témában. A munkát központi társadalmi gazdasági szereplőnek beállító felfogást az irodalmak többsége a kapitalizmus szelleméhez, Max Weberhez köti, amely elmélet szerint a kapitalizmus elfogadása azonos a protestáns munkaetika elfogadásával. (Eljátszva a gondolattal; nehéz lenne hová besorolni az államszocializmus munkaversenyeit, a sztahanovista mozgalmat, de még a kapitalista gazdasági rendszert megvalósító, de mégis zárt japán, vagy dél-koreai társadalmakat.) A munkamánia korai irodalmában Oates (1971) külön részt szentel a tévhit feloldásának, amely szerint a nyugati (weberi alapokon nyugvó) társadalmak egyedi sajátossága lenne a munkafüggőség megjelenése. Magyarázatában a munkafüggőség megjelenését az átlagéletkor megemelkedésével, a gazdasági fejlődéssel, a kényelmesebbé váló társadalommal magyarázza, ahol a szakmai pénzügyi csúcsra jutott munkavállaló/vállalkozó gyakorta még csak éves, és a gazdasági, társadalmi, tudományos fejlődésnek köszönhetően jó eséllyel még egészséges évtizedek vannak hátra az életéből. Mihez lehet ezzel az őrjítő lehetőséggel kezdeni egyéni és közösségi szinten?- teszi fel a kérdést. A siker fogalma relativizálódik, csak percekre szól, és mivel a sikeres személy élete még több évtizedig is tart a siker elérése után, ennek a sikernek a fenntartása gyakorta elemészti minden 4 Valló Ágnes- Nemes János (2000) Menedzserbetegségek

12 energiáját. Viselkedése sematikussá, szekvenciálisan ismétlődővé válik, taposómalomba kerül, saját kivívott társadalmi-gazdasági szerepének lesz az esetleges áldozata. Munkafüggőség szellemes elnevezéseik szerint John O. Neikirk A betegség és fájdalom, amelynek mások tapsolnak ; Bryan Robinson Az egyetlen mentőcsónak, amely biztosan elsüllyed. A munkafüggő, a munkafüggőség definiálásakor jellemző közös elem a neurotikus perfekcionalizmus és a nárcizmus (Füredi J & J 2000) megjelölése. A munkamániás az a személy, aki emocionálisan fokozatosan elsivárosodik, és megrögzötten függeni kezd a folyamatos külső megerősítéstől és sikertől. (Killinger old.) Robinson (1998) a maga részéről fontosnak tartja megkülönböztetni a köznapi értelemben pozitív szövegösszefüggésben használt munkamániát (workaholism) az általa betegségként ismert munkafüggőségtől (work addiction). A szerző becslései szerint az USA felnőtt lakosságának 30%-át élete során legalább egyszer megérinti a munkafüggőség réme. Megfogalmazásában a munkafüggőség: Obszesszív-compulzív zavar, amely a beteg önmagával szemben támasztott túlzó elvárásaiban jelenik meg, magában hordozza a munkavégzési szokások kordában tartásának képtelenségét, és a munka, a munkavégzés extrém módon történő kultiválását minden más tevékenységgel szemben. (Robinson old.) Fassel (1990) korábbi a munkafüggő szervezet (1988) c. kutatására hivatkozva a munkafüggőséget az egyetlen olyan addikciónak írja le, amelyet a vállalatok kifejezetten támogattak a 80-as évek Amerikájában. Ugyanakkor a betegség alapjainak megragadásában kifejezetten aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy sokan szimplán az A típusú, un. manager betegséggel azonosítják a problémát. Ezekből a definíciókból is kiderül, hogy a munkafüggőség gyakran magában foglalja a külső irányítás vágyát is, sőt például az előbb (többekkel együtt) idézett kanadai pszichológus, Killinger egyik munkafüggő típusa inkább a co-dependenciára (itt: munkatársfüggőségre) utaló jegyeket mutat fel, mintsem a domináns főnökét. Tehát munkafüggő lehet a

13 munkanélküli, a szomszéd háziasszony, az egyéni vállalkozó, a beosztott munkavállaló, a középosztálybeli és a csúcsvezető egyaránt a betegség nem válogat a társadalmi státusz alapján. A ma egyre divatosabb humanisztikus, pozitív pszichológia alapján a munkafüggőséget megfogalmazhatjuk úgy is, mint egyfajta anti flow élményt (Csíkszentmihányi 1991, 1997) Csíkszentmihányi a munkavégzéshez kapcsolódó autotelikus, áramlatélményt úgy írja le, mint az olyan átlagos munkanapot, amely során a dolgozó minduntalan tanul valami újat, amelyet korábbi élettapasztalataihoz -a saját szintjén- integrálni képes. A munkafüggő munkás, bár a köznyelv máig úgy nevezi meg, mint akinek a hivatása a hobbija is egyben, pontosan az autotelikus munkás ellentétje. A munkafüggő munkával kapcsolatos vélekedése ezzel szemben inkább a kiégés (burnout) Csíkszentmihányi ( old.) által definiált három fő okával mutat azonosságokat: 1. változatosság és az igazi feladat, kihívás hiánya (lásd a munkamániás szekvenciálisan ismétlődő feladatai) 2. a munkahelyen dolgozó többi emberrel, elsősorban a főnökkel való konfliktusok (lásd a követelő-perfekcionista munkafüggő, akire a kiégését megelőző időszakban szüksége van a kollégáknak, de titkon vagy kimondva is utálják, mert minden levelet ötször irattat át) 3. túl nagy és folyamatos stressz, nyomás, amely idővel feldolgozhatatlanná, kezelhetetlenné válik. (lásd Selye J. (1978) Életünk és a stressz: A stresszre adott válaszok lánca: 1. készültségi reakció; 2. sikeres ellenállás; 3. kimerülés állapota) A munkafüggőre selyei terminológiával a harmadik fázis a jellemző. A humanisztikus pszichológia egyik atyja Carl Rogers (Rogers 1961, 2003) A Valakivé válni A személyiség születése c. könyvében a jó életet kilengésekkel menedzselhető kilengésekkel, sikeres coping technikák mozgósításával megoldott helyzetekkel - telinek definiálja. A munkafüggő élete betegségének előrehaladásával ennek pontosan az ellenkezőjévé alakul át

14 A work-a-hol-ic és a work-a-hol-ism szakirodalmi története Az Amerikai Egyesült Államokban, mint a második világháború után kialakult új gazdasági világrend meghatározó államában, a korai hetvenes években (Oates 1968; 1971) került elsőként a köztudatba, majd használatba az alkoholista és alkoholizmus analógiájára a munkaalkoholizmus elnevezés. Igazán jelentős szociológiai- lélektani vizsgálatok azonban csak a nyolcvanas években jelentek meg, ahogyan szaporodtak a pszichiátriai és tanácsadói rendelőkben a munkafüggővé vált kliensek. A 80-as évtized végére elkészültek az első jelentős empirikus elemzésekre alapozott elméletek az addiktív szervezetről Pontosan fogalmazva a viselkedésfüggőség kialakulását elősegítő munkaszervezetekről. (Schaef- Fassel 1988), sőt az addiktív társadalomnak bélyegzett 90-es évekbeli Amerikáról. (Schaef 1987) Az amerikai szakirodalomban Wayne E. Oates az első, aki leírja a munkafüggőséget, annak tüneteivel és első tipologizálásával együtt. A pasztorálpszichológus szerző 1968-ban írja meg első cikkét a témában, amelyet a ma már klasszikus és kissé archaikus nyelvezetű es könyv követ; az Egy munkamániás vallomásai címmel. A szakterület napjainkban egyik elismert alakja Diane Fassel 1990-ben publikálja először Halálra dolgozzuk magunkat c. (WOTD Working Ourselves to Death) könyvét. Ennek előzményeként szerzőtársával Anne Wilson Schaef-vel 1988-ban adják ki az Addiktív szervezet c. munkájukat. Ez utóbbi kötet eredetileg szervezetfejlesztési apropóból íródott. A kutatás közben felvett interjúk nem kis szerepet játszottak a WOTD elkészítésében. Szintén a kilencvenes évek elején jelenik meg először Barbara Killinger könyve (1991), majd a kilencvenes évek végén a terület jelenlegi egyik szaktekintélyének Bryan E. Robinsonnak Az íróasztalhoz láncolva c. kötete. Jelen kutatásunkban az általa kidolgozott, és ma már széles körben használt WART-ot (Work Addiction Risk Test), munkafüggőség mérő kérdőívet használtuk fel. Az amerikai szakirodalomban ma már több száz folyóirat cikk és jó pár tucat népszerűsítő irodalom foglalkozik a munkamániával, munka addikcióval. Sőt a pszichológia- konzultáció tudományterületén kívül a munkagazdászok (Hamermesh- Slemrod 2005) is élénk érdeklődést mutatnak a jelenség iránt, amikor a munkafüggő egyén és a munkafüggő

15 szervezet/gazdaságban a betegséggel kieső munkaórák számát és dollárra átfordítható értékét vizsgálják. Az addiktív, munkafüggő szervezet fogalmának megjelenése fontos vizsgálati területet jelent a menedzsertudományoknak. Különösen a munkafüggő vezető szerepe foglalkoztatja a vezetéselméletet. Végezetül a munkafüggőség jelenségén túlmutató, különösen az anyagiassággal összefüggő (pl. Kasser 2002/2005) vizsgálatokat indít útjára a szociológiában és a szociálpszichológiában. A munkamánia valójában összefoglaló jelzője a folyton rohanó, igyekvő, elfoglalt, (rushaholic, careaholic, busyaholic) jegyeket mutató viselkedési addikcióknak. Olyan személyiségnek, aki a krízishelyzetekből nem én-integritásának megerősítésével, személyiségének fejlesztésével jön ki, hanem egójának megerősítésével. (Peck, Killinger old.) Minden egyes krízishelyzettel való látszat megküzdés az ego mások számára látható megnyilvánulásait (külsőségek, gazdagság, használati tárgyak) teszi egyre hangsúlyosabbá, amíg végül a személyiség törékennyé, egydimenzióssá válik. Munkamániával kapcsolatos társadalmi tévhitek Fassel (1990, 2000) és Robinson (1998) kutatásai nyomán: - A munkamániások mindig dolgoznak (ugyanez másként; az a munkamániás, aki mindig dolgozik); - A munkamánia csak a magas társadalmi- gazdasági státusúakat érinti, juppi betegség ; - Nem más, csak túlzott stressz és kiégés (burnout); - A munkamánia karbantartható stressz-csökkentő technikákkal; - Még senki sem halt bele a munkamániába; - A munkamánia jól jövedelmez a vállalatok számára; - A munkamánia pozitív addikció, erkölcsi többletet jelent; - A munkamániások magas szintű munkateljesítményt nyújtanak; - A munkamánia csak a munkamániásra nézve káros; - A munkamániások boldogok - A munkafüggőséget a munka alakítja ki, - A munkafüggő afféle szuperhős, akitől igazán működik a gazdaság és a közösség - A munkafüggő a családjáért dolgozik,

16 - A munkamánia valójában egy imposztor addikció, hiszen pszichés okai vannak csak, (nem jelenik meg benne a szerhasználat) nem is igazi addikció, csak egy valódi addikció mellékterméke. (Fassel old; Robinson old.) Miközben a tengerentúlon, Japánban és részben Nyugat-Európában a 80-as évek végétől a munkafüggőség kérdésköre fokozatosan az interdiszciplinális vizsgálódások középpontjába került, addig Magyarországon alig-alig lehet információkat találni a témáról. A hazai szakirodalom és kutatások főként a munkahelyi stressz és a kiégés vizsgálatára koncentrálnak. (Ezek okozataként pl. a munkahelyi alkoholizmus visszaszorítására, lásd zöld zóna programok) A munkahelyi pszichoterror (Kaucsek Simon 1996; Kerek- Virág- Könyves Tóth 2005) vizsgálatokban szintén nem játszik szerepet a munkafüggőség, mint kiváltó ok, avagy okozat. Buda Béla Az alkohológia új távlatai c. munkájában már néhány mondatot szentel a jelenségnek: A magazinirodalomból is ismert már a munka-alkoholista (workaholic) fogalma, amely a munkára beszűkült és az azt túlhajtó viselkedésre vonatkozik (amely gyakran lehet pszichiátriai vagy pszichoterápiás probléma, pl,. az un. A-típusú -azaz infarktusra hajlamos- személyiségstruktúra, vagy kényszeres, exhaustióra hajlamos psychastheniás személyiség terápiás befolyásolási feladataként.) A nem kémiai szerrel kapcsolatos szenvedélybetegségek és állapotok elsősorban a pszichoterápia és a mentalhygiénié területére tartozó jelenségek. (Buda o.) A kilencvenes évek második feléből, és a kettőezres évekből az ismeretterjesztő, nagyközönségnek szóló lapokat (pl. Figyelő Net; Nők Lapja Café, Népszabadság, Magyar Narancs, Magyar Hírlap lásd. pontos megjelölésekkel az irodalomjegyzékben) leszámítva két szakembereknek szóló magyar nyelvű tanulmányt találtunk. Az NCSSZI a Kapocs Könyvek sorozatában a szociális munkások számára jelentette meg (Rácz A. Kovács G.) (évszám nélkül) egy rövid, főként napilapcikkekre alapozott módszertani füzetet. Munkamániás esettanulmányokat Füredi János és Füredi Júlia publikált. Legutóbb a 2000-ben kiadott Addikciók c. kötetben (szerk. Németh- Gerevich) kapott helyet egy rövid tanulmányuk A munkamánia- avagy a köztiszteletben álló addikció címmel. Azonban ez utóbb említett munka is az un. A-típusú személyiségre és kizárólag a

17 perfekcionizmusra vezeti vissza a munkafüggőség kialakulásának személyes okait. A nyolcvanas- kilencvenes években népszerű A-típusú személyiség elméletével szemben az irodalmak többségében nem jelenik meg a D-típus elmélet (pl. Denollet 2005, a kérdőívet lásd a mellékletben), amely az elmúlt néhány évben az A-típus stresszes, rohanó, dominálni akaró személyiség felosztás létezését tagadja. Johan Denollet az antwerpeni egyetemi klinikán végzett szívinfarktuson átesett betegekkel folytatott elemzései alapján a társas- közösségi nyitottságot, a másik emberi iránti odafordulásra való hajlandóságot, ill. annak hiányát véli a meghatározó oknak. 14 kérdésből álló (DS-14) kérdőívében a szívinfarktushoz vezető (negatív), ill. a felépülést segítő (pozitív) társas attitűdöket méri fel. Felmérései szerint 5 a év közötti populációban a D-típusú személyiség átlagos előfordulási aránya 19%, a szívinfarktuson átesettek esetében 27%, a magas vérnyomás esetében pedig már 54% 6 ez az arány. A D típusú személyiség önmaga nem mentális betegség vagy zavar. Ugyanakkor, ahogyan pl. Rácz József írja: Az addikciók fogalomköre az utóbbi egy-két évtizedben jelentősen kibővült. A hagyományosnak számító pszichokatív- anyag használaton kívül idesorolnak más, bizonyos magatartási szekvenciák ismétlésén, ciklikusságán alapuló formákat. (Rácz 1999, old.) A viselkedési addikciók definíciójában alapvető szerepet kap, hogy a viselkedés az egyénre és/vagy környezetére nézve hátrányos. A szakirodalom maladaptívak nevezi ezt a zavart. Az elmúlt néhány évtizedben a viselkedési addikciók az önállósodó addiktológia, mint orvosi szakterület számára is fontosabbá váltak. Szerepük a kémiai addikciókról leállók esetében, mint átváltási lehetőségek jelennek meg. (Rácz 2001) A fentiek alapján ezért éreztük fontosnak, hogy az attitűdvizsgálat lefolytatása -ennek részeként a WART hazai kipróbálása- mellett megkíséreljük bemutatni a munkamánia, munkafüggőség, avagy a legszellemesebb magyar fordítással a hangyabaj angol nyelvű szakirodalmának egy részét is éven keresztül 300 fő vizsgálata az Antwerpeni Egyetemi Klinikán. 6 Denollet Psychosomatic Medicine (2005) in. Newsweek Health for Life :The dangers of chronic distress Oct pp

18 A munkamánia epidemológiája és az Új Gazdaság- Társadalom lehetséges összefüggései A világgazdaság egészét és az ebbe bekapcsolódott egyre növekvő számú- országot, tömörülést XX. század végi és mind inkább XXI. század eleji fogalmainkkal globalizálódó gazdaságnak, új gazdaságnak, tudásalapú gazdaságnak szokták nevezni. Olyan világnak, ahol a kontinensek közötti távolság már nem számottevő szempont egy üzlet megkötésében. A ma fiatal munkavállalóit, pályakezdő fiataljait szó szerint egy világ választja el nagyszüleik, de akár késői gyermekvállalást választó szüleiktől is. Mindennapi fogalommá vált a digitális szakadék, a digitális írástudás/tudatlanság (digital literacy/ illiteracy), ahogyan az angol nyelv tárgyalóképes ismerete is, mint a társadalomba-gazdaságba való bekapcsolódás eszköze, peremfeltétele. A gazdaság igényeinek megfelelően működő, strukturálódó munka világában egyre gyakrabban hangzik el a tudásmunkások (knowledge worker/workforce) iránti igény, az évszázadokon át (a primer és a szekunder szektorokra alapozott gazdaságokban szabályszerű) meghatározó fizikai erőre épülő munkaerőpiaccal szemben. A világ fejlett államaiban a termelésben alkalmazott technológiák mára oda vezettek, hogy például egy-egy nemzet, közösség élelmezését a lakosság töredéke meg tudja oldani. Nagy- Britanniában már az ezredfordulón is csak a munkavállalók kevesebb, mint 2 százaléka dolgozott a primer szektorban. Az USA-ban, az EU fejlett államaiban 3% alatti ez a szám, (Laky 2003) Magyarországon az 1990-as több mint 60%-os arányhoz képest ma már alig a dolgozók 5%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban (lásd az átalakulás menetét az alábbi idősorban)

19 A gazdasági szektorokban foglalkoztatottak ban, Magyarországon Mező- és Év Ipar- építőipar Szolgáltatás Foglalkoztatottak erdőgazdaság január 1. e.fő = 100 % e.fő % e.fő % e.fő % 1900.* 1.734,6 61,1 422,5 15,0 684,2 23, , * 1.684,7 59,7 558,1 18,3 810,1 26, , * 2.127,2 59,7 562,9 15,8 875,3 24, , ,2 54,3 754,5 20,2 952,8 25, , ,1 51,5 919,3 21, ,7 26, , ,5 53,8 884,0 21, ,4 24, , ,0 38, ,7 34, ,9 27, , ,0 23, ,2 44, ,5 32, , ,0 19, ,1 41, ,5 39, , ,0 17, ,8 36, ,1 46, , ,3 5, ,4 33, ,3 61, ,9 Éves átlag** ,1 11, ,0 35, ,6 53, , ,4 9, ,2 34, ,7 56, , ,6 8, ,3 33, ,6 57, , ,1 8, ,1 33, ,6 58, , ,4 8, ,1 33, ,6 58, , ,8 8, ,9 33, ,6 58, , ,7 7, ,3 34, ,6 58, , ,7 7, ,3 34, ,3 58, , ,5 6, ,0 33, ,7 59, , ,4 6, ,9 34, ,0 59, , ,9 6, ,9 34, ,8 59, , ,2 5, ,9 33, ,8 61, ,9 *Az ország mai területe szerinti adatok **1998-ig a évi népszámlálás előtt ismert adatok Forrás: : Népszámlálások; : Munkaerő-felmérések, éves átlag (Laky o.) A fejlett országoknak hozzá kell szokniuk ahhoz a tényhez, hogy a keresők nagyobbik része nem termel, hanem a szolgáltató szektorban dolgozik. Munkájuk mindenkoron az egyre gyarapodó egy főre jutó jövedelemből élő lakosság fogyasztásaitól, fogyasztási szokásaitól függ. A jövedelemszintek jelentős emelkedésével értelemszerűen nem járhat együtt a szűk értelemben megélhetésre (étkezés, lakhatás, szükséges ruházkodás, közlekedés) fordított kiadások növekedésével. A többletet el kell szórakozni, nyaralni, luxusfogyasztási cikkekre, szolgáltatásokra költeni. Ebben az értelemben a középosztálybeli család éttermi vacsorája, éves nyaralása, vagy a feleség fodrász és kozmetikai számlája, de a növekvő felső- és felnőttoktatás, vagy éppen szűkebb témánk, a tanácsadás/konzultáció is ide sorolható. A keresők nagy része tehát azzal foglalkozik, hogy a társadalom többi (fizetőképes) tagjának igényeit kiszolgálja

20 A gazdaság további fejlődésében a fejlett országokban (Magyarország is ilyen) meg szokták különböztetni a: - a tudásalapú iparágakat, amelyek új találmányaikkal, eszközeikkel, eljárásaikkal stb. a gazdaság jövőbeli fejlődésének zálogai és - az olyan szolgáltató ipart, amely nem állít elő új értéket, csak a lakosságánál felhalmozott jövedelem elköltését segíti elő (lásd előbbi példákat) Például Magyarország a 2000-es globalizációs index 7 alapján képezett országrangsorban az előkelő 17. helyen végzett, 2001-ben a hazai kivitel 23,2%-át adta az ICT terület. (Magyar Tudománytár 4; old.) Ezekkel az adatokkal hazánk végérvényesen bekapcsolódott a globalizált világgazdaságba. Ezzel együtt technológiánk (a jelenlegi még mindig kezdetleges szintjén) arra a fokra jutott, hogy széles tömegek munkája válik feleslegessé. A termelés, a növekedés és gazdasági fejlődés a munkaerő-piaci részvételük nélkül is töretlenül fenntartható. A foglalkoztatás szerkezetének változása kapcsán kiemelt szerephez jut az új szakmák (pl. webgrafikus, egészségügyi operátor) kialakulása, régi szakterületek teljes kihalása (pl. kosárfonó, műszövő), valamint az egyre erősödő igény az új szakterületeken belül a megemelt szintű szakmai tudásra, egyszersmind, az elméleti ismerteket meghaladó- kiegészítő, készségekre (lásd. az angolban skillekre: szakismeret + készség egyszerre). 1.) A szakmák számának és tartalmának megújulásával párhuzamosan csökken a megszerzett tudás (de nem az alapkészségek mint pl. az információrendezés) elavulási, un. felezési ideje. Ez a jelenség társadalmi szinten fontos táptalaja lehet a munkafüggőség, mondjuk úgy információszerzési függőség tanulási kényszer kialakulásának. (lásd még Nagy Mária Teher-e a munka? c. közoktatási vizsgálódásait, OKI) Az új gazdaság és a fogyasztói társadalom másik társadalmi veszélyforrása az erőteljesen növekvő gazdasági jóléttel lehet összefüggésben, amely úgyszintén erősítő faktor lehet a munkafüggőségi esetek számának növekedéséhez. (lásd 1. ÁBRA) 7 A GDP-ben a külkereskedelem aránya; belföldi és világpiaci árak konvergenciája; nemzetközi tőkemozgások; külföldi turisták, tartózkodási napok száma; nemzetközi telefonhívások; Internet kapcsolatok száma alapján készülő index

21 1 sz. ÁBRA 8 Az új gazdaság- társadalom és a munkafüggőség viszonya New Economy (N.E.) Új Gazdaság (Ú.G.) É-Am., Ny-Eu. 70-es évektől (elektrotechnika) KKE 1990-es / 2000-es évek ÚG. terjedése Ú.G. Főbb jellemzői: -GDP döntő része a tercier szektorban teremtődik meg -Foglalkoztatottak többsége is itt tevékenykedik -Tercier szektorban nő a tudásmunkások (knowledge worker) és ágazatok száma Változások a társadalomban -fogyasztói társadalom (F.T.) F.T. térnyerése -Társadalmi szegmentáció: szubkultúrák számának növekedése Viselkedési addikciók (V.A.)számának prognosztizálható növekedése Így munkamánia (W.A. workalkoholism) előfordulása nő: - több (blue collar), kékgalléros munkás - munka produktuma elszakad a munkavégzőtől W.A. (közvetlen sikerélmény, kompetenciaélmény hiánya) - többen dolgoznak irodai munkakörnyezetben - anyagelvűség terjedése (média vezérelte kommunikáció) 2.) A jólét hajszolása, a testi- lelki jóllét helyett, mint viselkedési és ezen belül a munkaaddikció felé vezető úton a fiatal amerikai humanisztikus pszichológus Kasser (2002/2005) alapján: Ebben a tekintetben az anyagi javakra, a hírnévre és a vonzerőre irányuló vágy olyan, mint a kábítószer-függés. Erre a párhuzamra más szerzők is felhívták a figyelmet. (lásd. Dholakia és Wachernagel ) Pontosan úgy, ahogy az alkoholista eleinte már három sörtől is becsípett, később viszont már hat kell neki (vö. toleranciaszint változása az addiktológiában megj. tőlem) ehhez majd kilenc, végül azután egy egész rekesz szükséges, hogy érezze a hatását. (- Majd a betegség későbbi fázisában sokkal kisebb mennyiség is megárt. megj. tőlem) Kezdetben talán az erősen anyagias irányultságú ember is feldobva érzi magát egy 8 lásd Schaef, Anne Wilson (1987) When society becomes an addict HarperCollins Publisher és Schaef, Anne Wilson Fassel, Diane (1988) Addictive Organization Why we overwork, cover up, pick up the prices, please the boss and perpetuate sick organizations 9 Dholakia és Wackernagel (1999) The Ecological Footprint Questionnaire San Francisco, CA, USA Journal of Personality and Social Psychology 54, hivatkozza T. Kasser 2005, 104 old

22 kisebbfajta vásárlástól (l. a retail therapy ~ vásárlás, mint szekvenciálisan, gépiesen ismétlődő viselkedés, kezdetben csak kikapcsolási szándékkal, majd akár mint viselkedési addikció folytatódik- beszédes elnevezést az angol nyelvben megj. tőlem) vagy egy dagadó borítéktól, de végül egyre több és nagyobb anyagi tulajdonra és pénzösszegre van szüksége ahhoz, hogy megtapasztalja a megfelelő pozitív érzéseket. (Kasser 2005, 104 old.) A fent idézett Kasser és munkatársa, Ryan (1996) egy saját fejlesztésű aspirációs kérdőív segítségével a pénzügyi, társas elismerés és a vonzó megjelenés vonatkozó attitűdöket vizsgálták: Pénzügyi téren elért siker Magas társadalmi státuszt biztosító munkája lesz. Jól fizető munkája lesz. Sikeres lesz a pénzügyek terén. Sok drága holmija lesz. Társas elismerés Sokan fogják ismerni a nevét. Valami olyat fog tenni, ami miatt sokan hallanak majd önről. Sokan fogják csodálni. Híres ember lesz. A neve gyakran megjelenik majd a tömegtájékoztatási eszközökben. Vonzó megjelenés Sikeresen elrejti majd az öregedés jeleit. Az emberek mondogatják majd, milyen vonzó. Követi a frizura- és ruhadivatot. Úgy fog majd kinézni, ahogy mindig is szeretett volna. Olyan képet tud majd kialakítani másokban, amit vonzónak találnak. (Kasser 2005, 34. old.) A fogyasztói társadalom anyagiassá válása és a tudás felezési idejének csökkenése együttesen is oka lehet a viselkedési addikciók és közöttük is kiemelten és társadalmilag támogatott formában- a munkafüggőség terjedésének. Ezzel szemben a munkamániát a mai napig

23 (kutatói köröket és néhány terapeutát/tanácsadót leszámítva) társadalmi szinten pozitív képpel illetik. A munka, mint addiktív tevékenység sokáig nem szerepelt a társadalmi köztudatban, hiszen az elismerésre méltó, köztiszteletben álló és szükséges tevékenységek közé sorolták. (Rácz A. Kovács G. NCSSZI Kapocs Füzetek) Az Amerikai Egyesült Államokban, az ország gazdasági- társadalmi fejlődéséből következően, már az 1960-as években megjelent a munkamánia, függőség elnevezés. A pasztorál-pszichológus Oates a Pasztorál-pszichológiai Szemle 1968-as évfolyamában írta le elsőként a fogalmat, amely fogalomalkotásban nem kis mértékben befolyásolta saját betegsége. Oates saját lelkipásztori működése során szembesült viselkedési addikciójával: a munkával. Első beismerését követően, az akkor már saját hitközségében is működő Anonim Alkoholista összejövetelek egyikén osztotta meg az összegyűlt csoporttal beismerését, amelyet mint később írta, komoly megelégedéssel fogadott a főként alkoholproblémákkal küszködő hallgatóság. A hatvannyolcas cikket 1971-ben egy önálló könyv követte, egy abból az 59-ből, amelyeket Oates igen hosszú pályafutása során alkotott. A személyes hangvételű könyv címe, Egy munka-alkoholista vallomásai 10 (Confessions of a workaholic). A szakirodalomban gyakorlatilag a kilencvenes évek végén elhunyt Oates nevéhez kötik a munkamániás, munkaalkoholista személyiség első és részletes leírását, valamint magát a mesterségesen létrehozott, új szóhasználatot is. Oates hivatkozásai alapján a munkafüggőség Mark D. Altschule 11 (1965) felfogásában a zsidó-keresztény kultúrkörben az acedia ellentettje. Az acedia, azaz a restség, mint az európai - észak-amerikai hagyományosan keresztény-zsidó dominanciájú kultúrkör egyik fő, társadalmilag elitélt bűne. Az Oates- féle szellemes szóalkotás a work-a-hol-ic amely a munka és az alkohol szavakból alkot új szóösszetételt, tehát a restséggel szemben fogalmazható meg. Mivel a munkaalkoholista túlzott munkavégzése, bár időráfordításában sokat szentel a munkájának, a munka minősége, vagy közgazdaságtani fogalommal élve, annak termelékenysége szempontjából nagyon keveset végez. Így tevékenységének eredménye sokkal közelebb áll a restség bűnéhez, mint a dolgos hétköznapokhoz. A restség fogalmáról a teológiai értelemben például így emlékeznek meg: 10 A workaholic fordítható munkamániásra, munka-alkoholistára egyaránt. A confessions szóban pedig egyszerre rejlik benne a beismerések, gyónások, hitvallás, vallomások jelentéstartalma. 11 Mark D. Altschule (1965) Acedia: Its Evolution from Deadly Sin to Psychiatric Syndrome British Journal of Psychiatry III (1965)

24 A restség A hét főbűn egyike (acedia). A szerzetesi irodalom klasszikusainál (pl. Cassianusnál vagy Clairvaux-i Bernátnál) semmi köze a henyeséghez vagy lustasághoz, amelytől,,iskolamestereink,,,atyáink, vagy a derék,,kenyérkereső polgárok állandóan óvtak bennünket. Ellentéte nem a szorgalom és dolgosság, hanem a nagylelkűség, a kedély fennköltsége (magnanimitas). A restség, a beleunás semmiképpen sem az ifjúság bűne. Hanem,,déli ördög, olyan kísértés, amely az embert élete derekán, a,,második megtérés döntő helyzetében lepi meg. Az élettől kijózanodott szellem kísértése ez, úgyannyira, hogy először a művelt körökben, a szerzetesek celláiban ismerték föl teljes jelentőségében. Szent Bonaventúra még azt is hangsúlyozza: olyan raffinált és egyedülálló kísértés, hogy a világban élők alig tudják felfogni, vagy megnevezni. Lényege: sajátságos szomorúság, elbátortalanodás a lélek nagysága előtt, a szellem menekülése önmagától. Az ilyen embernek semmi sem ízlik többé. Legszívesebben faképnél hagyná sajátmagát és abban élné ki magát, hogy nyüzsög, kitör a munka, a teljesítmény világába, belebonyolódik a lényegtelen dolgok bozótjába. A szívnek az a rest szomorúsága ez, amely nem akarja, vagy nem tudja többé rászánni magát a nagyra. Menekülés sajátmagunktól, ellenkezés és unottság érzése a naggyal szemben, a kiégett benső kétségbeesése, a gyöngeség belső sivataga. Ez a menekülés a lényeg elől különféle formákban fejeződik ki. Ilyenek: a szellem csapongó nyugtalansága; bőbeszédű fecsegés; kielégíthetetlen kíváncsiság: fegyelmezetlenség a látható, hallható és megtapasztalható világában; benső nyughatatlanság; sokféle elképzelés és kép, amelyekben a szellem kiéli magát; a tartózkodási hely és az elhatározások állandó váltogatása; tompa közönyösség; kishitűség; furcsa jóakarathiány mások iránt és állandó zúgásmorgás minden ellen, ami elevenünkre tapint. (Boros László 1969) Új társadalom, új betegségek A 90-es évektől a globalizáció, a fogyasztói társadalom térnyerése, a mindennapi életterünket átalakító technológiai- technikai fejlődés hatására mentális és mozgásszervi (ülő életmód, munkakörnyezet térnyerése, tömegközlekedés, és vadonatúj betegségek, mint a jetlag 12 megjelenése) zavarok egyre korábbi életkori csoportokban jelennek meg és új népbetegségekké válnak. Miközben az emberek soha nem látott születéskor várható átlagéletkorral számolhatnak, soha ennyire rossznak nem érezték egészségi állapotukat. (Igaz, soha ennyit nem kérdezték őket!) Vannak, akik ezeket a jeleket már említett módonösszefoglalóan adaptációs problémának nevezték. (Pikó 2005) Azaz az emberiség több évezredes története során az utolsó ötszáz évben ( ) 13 lépett be a természettudomány- a technika világába és kezdte el drasztikusan átalakítani a környezetét. Ez az átalakulás együtt járt a foglalkoztatás szerkezetének megváltozásával, a fizikai munka és a napi testmozgás szerepének folyamatos csökkenésével. Nem marad el ebből a sorból a munkafüggőség sem. Egyfelől már a gyermekkorban számos olyan új inger éri az 12 ( ) Air Travel Health News 13 Andreas Vesalius De humani corporis fabrica Az emberi test szerkezetéről és Kopernikusz De revolutionibus orbium caelestium Az égi pályák körforgásáról (1543) lásd Gribbin, John (2004) A tudomány története Akkord 13. old

25 átlaggyermeket, amely a perfekcionalizmust, a nárcizmust erősítheti (tömegmédia, személyre szabott webfelületek, játékok, új mesevilágok), másfelől a társadalom, a munkaszervezetek jelentős része vált un. additív szervezetté, társadalommá (Schaef 1987; Schaef és Fassel 1988). Az eleve nárcisztikusabb és perfekcionalistább, mesterségesen felgyorsított életmódot (és elfogadva az adoptációs zavar elméletét: ehhez alkalmazkodni képtelen) folytató társadalomban annak tagjainál egyre korábban jelennek meg a munkafüggőség (tanulásfüggőség) tünetei. Gyakoribbá válik két munkamániás fiatal élettársi kapcsolata, ahol már a családi életciklus kezdeti szakaszában belép a munkafüggőség. Az egymásra fordított idő minimálisra csökken, nincsen gyermek, tehát nincsen meg az eredeti ok (családfenntartás) a sok munkára. A pár esti tevékenysége a TV nézésre, vagy az éttermek hajszolására korlátozódik, a szexuális és intim kapcsolataik száma minimálisra korlátozódik. (Killinger old.) Robinson (1998) olyan körülményeket gyűjtött össze, amelyek a személyiségtől függetlenül megteremtik a környezetet az idült munkafüggőség 14 kialakulására: - 1.) a mindennapos környezetben, élettérben (otthon, iskola, munkahely, templom 15 ) rejlő veszélyek. - 2.) A fenti életterek közötti szigetelőmező felbomlása. Pl. a főnök hétvégi, szabadidős munkavégzést kér, vagy rendel el. Vagy az ITK terjedése miatt (mobil, laptop, otthoni XDSL, stb.) a munkahelyi íróasztal és az otthoni virtuálisan egymásba folynak. A modern menedzsmentek által alkalmazott rugalmas munkaidő szervezési (törzsidő, flextime, távmunka stb. atipikus munkák) módok szintén jó táptalajjal szolgálnak a munkafüggőség számára. Ennek következtében, mint azt már korábban is láttuk, a munkafüggőség mélyen érinti az egyéni vállalkozókat, a szellemi önfoglalkoztatottakat is, hiszen esetükben a munkahely és otthon elválasztása, annak fizikai 14 Robinson Oatessal és Fasellal szemben nem használja a workaholism, workaholic kifejezéseket, helyettük tudatosan a work addict megnevezéssel utal a munkafüggőség addikciós, viselkedésfüggőségi jellegére. Az amerikai angolban a két előző elnevezés a köznapi beszédben néha kifejezetten pozitív kontextusban hangzik el. Bár a DSM nem különbözteti meg önálló a munkafüggőséget, Robinson (1998, 2001) saját kutatásaira és praxisára alapozva ezt javasolja. 15 Az USA vonatkozásában a különböző egyházakhoz tartozás, főként vidéken, olyan része a napi- heti életvitelnek, mint Európában száz évvel ezelőtt volt. Hazai, vagy pl. német vonatkozásban ezt a szempontot mértékkel lenne csak érdemes figyelembe venni. vö. Németországban komoly társadalmi vitát kavart 2005-ben, hogy egy meghatározóan ateista társadalomban az egyházi építmények (katedrálisok, templomok, zárdák stb.), mint műemlékek és turizmusipar fontos kellékei milyen formában és mértékben kapjanak, kaphatnak állami támogatást

Munkafüggőség- a tiszteletben álló addikció elméleti háttere. Veszélyei a gazdasági és szervezeti életben

Munkafüggőség- a tiszteletben álló addikció elméleti háttere. Veszélyei a gazdasági és szervezeti életben Andorka Rudolf Emlékkonferencia, BCE Társadalmi devianciák szekció Munkafüggőség- a tiszteletben álló addikció elméleti háttere. Veszélyei a gazdasági és szervezeti életben Borbély Tibor Bors 1 Pecze Mariann

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom, nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele: általánosságban minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar.

A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom, nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele: általánosságban minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Evészavarok A táplálkozási zavar gyűjtőfogalom, nehéz definiálni, pontosan mi tartozik bele: általánosságban minden, ami táplálkozással kapcsolatos zavar. Két legismertebb típusa: az anorexia és a bulimia

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Ötévfolyamos nyelvi képzés 9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten Tematikai egység, Témakör I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 1. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 1. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 1. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Tárgyleírás A drog és az idegrendszer. A drogok hatásmechanizmusa. Addiktológiai alapfogalmak. A függőség kialakulását

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis)

Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis) Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis) M2 Unit 3 Jövőbeli lehetséges krízishelyzetek előrejelzése az anamnézis és a diagnosztikai jelentések alapján A normál serdülőkori magatartás

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019.

Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Az osztályozóvizsga témakörei évfolyamonként angol nyelvből 2019. Négyévfolyamos általános tantervű képzés 9. évfolyam I. Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza. Informális és formális

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A MUNKAFÜGGÕSÉG (WORKAHOLISM) SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 1. Borbély Tibor Örs Pecze Mariann

A MUNKAFÜGGÕSÉG (WORKAHOLISM) SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 1. Borbély Tibor Örs Pecze Mariann A MUNKAFÜGGÕSÉG (WORKAHOLISM) SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 1 Borbély Tibor Örs Pecze Mariann Összefoglalás A szerzõk áttekintést nyújtanak a munkafüggõség angolszász szakirodalmáról. Ennek keretében kitérnek

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária PhD

Kraiciné Szokoly Mária PhD Kraiciné Szokoly Mária PhD ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Egészségfejlesztés az ELTE PPK-n Kutatás az egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatói és hallgatói vélekedésekről

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Kristóf Andrea SE-IBOI

Kristóf Andrea SE-IBOI Kristóf Andrea SE-IBOI Kábítószer-kereskedelem Kábítószer birtoklása Kóros szenvedélykeltés Kábítószer készítésének elősegítése Kábítószer-prekurzorral visszaélés Új pszichoaktív anyaggal visszaélés Teljesítményfokozó

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A feladatsor 1-20-ig számozott vizsgakérdéseit ki kell nyomtatni, ezek lesznek a húzótételek, amelyek tanári példányként is használhatóak.

A feladatsor 1-20-ig számozott vizsgakérdéseit ki kell nyomtatni, ezek lesznek a húzótételek, amelyek tanári példányként is használhatóak. A vizsgafeladat ismertetése: A szenvedélybetegek, vagy pszichiátriai betegek bentlakásos szociális intézményében ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása központi tételsor alapján

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A mobiltelefon függőség mint viselkedési addikció

A mobiltelefon függőség mint viselkedési addikció A mobiltelefon függőség mint viselkedési addikció Dr. Körmendi Attila, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán

Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Határok nélküli tudomány Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Rendezvénye Szeged, 2010. november 17. Az tisztelettel

Részletesebben

Pszichológiai Irányzatok és Iskolák

Pszichológiai Irányzatok és Iskolák Pszichológiai Irányzatok és Iskolák Ha mindig igazat mondasz, semmire sem kell emlékezned. Mark Twain Dr. Szabó Attila, PhD A Behaviorizmus A behaviorizmus a pszichológia egy elméleti irányzata, amely

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kihívásdömping, avagy valós és vélt igények az élelmiszeripar tevékenységével kapcsolatban. Éder Tamás Szeptember 8.

Kihívásdömping, avagy valós és vélt igények az élelmiszeripar tevékenységével kapcsolatban. Éder Tamás Szeptember 8. Kihívásdömping, avagy valós és vélt igények az élelmiszeripar tevékenységével kapcsolatban Éder Tamás 2017. Szeptember 8. Az élelmiszer-előállítás végtelenül leegyszerűsített gazdaságtörténete Egyéni önellátás

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje.

A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. A gimnáziumi osztályok félévi és év végi vizsgarendje. Az angol csoportok egységesen a Traveller sorozat könyveit használják, így a vizsgarendszerben egységes követelményrendszert alakítottunk ki. A nyelvvizsgák

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária

Nők a munkaerőpiacon. Frey Mária Nők a munkaerőpiacon Frey Mária Magyarországon az elmúlt évtizedekben igen magas női gazdasági aktivitás alakult ki. Ez akkoriban egyben azt is jelentette, hogy a nők túlnyomó része effektíve dolgozott.

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika II. 2017/18 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Csütörtök 14-16, Kádár László (105) terem Foglalkoztatás-politikai

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett,

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, Az anorexia kifejezést először az ókorban használták, eredetileg hiányzó vágyat jelentett, később már csak kizárólag az étvágy hiányát jelentette. Kialakulásának magyarázatában kezdetben vallásos elképzelések

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A GENERÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSE ÉS ÖNREFLEXIÓJA

A GENERÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSE ÉS ÖNREFLEXIÓJA A GENERÁCIÓK MEGKÖZELÍTÉSE ÉS ÖNREFLEXIÓJA Amikor tizennégy éves voltam, apámat annyira tudatlannak találtam, hogy alig bírtam elviselni jelenlétét. Amikor huszonegy lettem, megdöbbentett, milyen sokat

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPALKOTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: képalkotás (Visual Representation) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Testszenzoros mérésekkel a stressz ellen

Testszenzoros mérésekkel a stressz ellen Testszenzoros mérésekkel a stressz ellen Alvásminőség fejlesztés, Hatékonyabb rezíliencia és Objektív, mérőeszközzel támogatott életmód váltás Stressz-/ regeneráció Vitalitás Fenntatható teljesítmény 2018-09-20

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis) az elhelyező központok krízishelyzeteinek megelőzésére

Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis) az elhelyező központok krízishelyzeteinek megelőzésére Interdiszciplináris megközelítés és elemzés (anamnézis és diagnózis) az elhelyező központok krízishelyzeteinek megelőzésére Diagnosztikai jelentések értelmezése és elemzése egy 13-18 év közötti fiatal

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Telegdy Álmos. Emberek és robotok: az információs és kommunikációs technológia hatásai a munkaerőpiacra

Telegdy Álmos. Emberek és robotok: az információs és kommunikációs technológia hatásai a munkaerőpiacra Telegdy Álmos Emberek és robotok: az információs és kommunikációs technológia hatásai a munkaerőpiacra Az utóbbi 15 évben a magyar munkaerőpiacon a szakmunkások és gépkezelők aránya jelentősen lecsökkent.

Részletesebben

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA 2019 Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár IPAR 4.0 az informatikai képzés átalakulása Az Ipar 4.0 megjelenésével minden foglalkozás átalakul Forrás: McKinsey (2018)

Részletesebben

Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján

Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján Háztartások Életút Vizsgálata Rendszerváltás, nyertesek, vesztesek Empirikus adatok a Háztartások Életút Vizsgálata alapján Tóth István György (TÁRKI) HÉV projekt záró műhelykonferencia Budapest, 2008.

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben