Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance)?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance)?"

Átírás

1 Mindig van választás Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance)? Hallgatói jegyzet

2 SZERZŐ: HÁMORINÉ VÁCZY ZSUZSA LEKTOR: DR. LUDÁNYI ÁGNES NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA KIVITELEZŐK: PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ, OKTATÓ ÉS KIADÓ ZRT. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT A TANANYAG A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance)? TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című projektjéhez kapcsolódó módszertani segédanyag 9. modul Készítette: Hámoriné Váczy Zsuzsa Székesfehérvár 2009.

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A modulfüzet alapadatai... 3 II. Hasznos tudnivalók a tanuláshoz... 4 III. A modul tartalma... 6 IV. A modul tananyaga... 7 IV.1. Lecke: Az LLL és az LLG rendszerei és formái... 7 IV.1.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV. 2. Lecke: A tanácsadó szerepe, munkája IV.2.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV. 3. Lecke: A támogatás, tanácsadás formái, eszközei IV.3.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés IV. 4. Lecke: Az egyéni portfoliók kifejlesztése, használati előnyei IV Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása IV Önellenőrzés V. Modulzáró vizsga I. függelék Szakirodalom jegyzék, nyomtatott és internetes kitekintő SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 1

5 I. A MODULFÜZET ALAPADATAI A modul megnevezése: Mit jelent és hogy működik az LLG (Lifelong Guidance)? A fejlesztő team tagjai: Hámoriné Váczy Zsuzsa A modul célja: A modul sikeres befejezése után a hallgató ismerje az LLG (Élethosszig tartó tanácsadás) jelentőségét, szervezeti kereteit, információs rendszerét. Legyen felkészült a pályaorientáció, az egyéni életpályák kialakításához szükséges döntések előkészítéséhez, a döntéshozatalhoz, a pályakorrekcióhoz és a szükséges egyéni tanulási utak, portfolió kialakításához szükséges támogatás biztosítására. Rendelkezzen megfelelő módszertani kultúrával és eszközrendszerrel a szükséges tanácsadás, az egyéni életpálya-építési tervek elkészítéséhez, megvalósításának támogatásához. A modul időtartama: 30 óra A modul során elsajátítandó kompetenciák: A hallgató a modul befejezése után legyen képes tanácsadói feladatokat ellátni az LLG szolgáltató rendszerében. Felismerés szintjén ismerje az LLL és az LLG, egymással összefüggő és egymást kiegészítő rendszerét és működését. Megnevezés szintjén ismerje a pályaorientáció és a tanácsadás (egyéni és csoportos) formáit, céljait, módszereit, kapcsolat- és eszközrendszerét. Önálló alkalmazás szintjén ismerje a pályaorientációs, pályaválasztási, pályakorrekciós és a tanulási utak tervezéséhez szükséges (LLL) lehetőségek, tevékenységek, formák, hálózatok szerepét, szolgáltatásait. Legyen képes az egyéni pályatervezés és megvalósítás sikeres támogatására, Rendelkezzen az ehhez szükséges tanácsadói módszerek és eszközök alkalmazásához szükséges felkészültséggel. 2 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

6 A modulban alkalmazott értékelési módszerek: Számonkérések formája Számonkérések/értékelés rendszeressége Számonkérések tartalma A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek) Megszerezhető minősítések Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek Sikertelen teljesítés következménye Modulzáró vizsga, modul közbeni formális értékelés. Modul végén, a modul folyamán az egyes tananyagrészek, témák zárásakor. A modul tananyagának interaktív feldolgozásának folyamatába épített tudásmérő tesztek, egyéni és csoportos gyakorlati feladatvégzés formájában. Modulzáró dolgozat, gyakorlati feladatvégzés, a tananyagban való előrehaladást ellenőrző visszajelzések (egyéni és csoportos prezentációk, tervek elkészítése, szituációs gyakorlatok). Megfelelt, kiválóan megfelelt. 60%, 90%. Modulzáró vizsga ismétlése. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 3

7 II. HASZNOS TUDNIVALÓK A TANULÁSHOZ A tanulásban való előrehaladás rendszere: A modulfüzet tananyaga a témaköröknek és az elsajátítandó kompetenciáknak megfelelően - leckékre, foglalkozásokra oszlik. A leckékre való felbontás alapját a modul során elsajátításra kerülő témák célja, tartalma, valamint az ezek átadásához szükséges kompetenciák adják. Az egyes leckéken belüli tanulási feladatok a leckéken belüli részcélkitűzések, témák szerint kerültek felosztásra. Minden téma végén változatos formájú - önértékelés történik, melyek során a hallgató ellenőrizheti, milyen mértékben sikerült elsajátítania a feladatban ismertetett fogalmakat. A leckék végén, azok tananyagára épülő értékelési formák, javaslatok vannak, melyek segítségével az instruktor/tanácsadó ellenőrizni tudja a hallgató előrehaladását a modul adott célkitűzésére vonatkozóan. A modul modulzáró feladattal zárul, melynek segítségével az instruktor komplex módon ellenőrizni tudja, hogy a hallgató az elvárt kompetencia-területen megfelelő szintet ért-e el. A tanulást segítő rendszerek: Korszerű IKT alapúi eszközök alkalmazása a tananyag feldolgozásában. A tanulási folyamat eredményességét mutató értékelési eszközök, módszerek alkalmazása, melynek során a hallgató és a képző/oktató folyamatosan képes mérni a hallgatók teljesítményét. A hallgató és az oktató számára az Interneten, illetve könyvtári digitális és papíralapú - szakirodalomban elérhető információk segíthetik: 4 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

8 Piktogramok a tananyagban való előrehaladás segítésére: Olvassa el figyelmesen Fontos rész Megértést könnyítő példa Önellenőrző feladat Önállóan feldolgozandó feladat SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 5

9 III. A MODUL TARTALMA Lecke sorszáma Témakör Időtartam (óra) 1. Az LLL és az LLG rendszerei és formái 6 2. A tanácsadó szerepe, munkája 6 3. A támogatás, tanácsadás formái, eszközei 8 4. Az egyéni portfoliók kifejlesztése, használati előnyei 7 5. Modulzáró vizsga 3 6 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

10 IV. A MODUL TANANYAGA IV.1. Lecke: Az LLL és az LLG rendszerei és formái Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés Ebben a leckében az egész életen át tartó tanulás jelentőségével, formáival, szakaszaival ismerkedik meg a hallgató: a formális, iskolarendszerű tanulás kereteivel, a képességfejlesztésen alapuló kompetencia alapú oktatás és képzés előnyeivel, térhódításával nemzetközi és hazai eredményeivel, fejlesztésekkel. A formális tanulás mellett az informális és nonformális tanulás fontosságáról, a megszerzett kompetenciák egyenértékűségéről (EKKR, OKKR) is hangsúlyosan kell beszélni e téma kapcsán. A folyamatos tanulást, az egyéni érdeklődést és képességeket, a munkaerő-piaci, a foglalkoztatási lehetőségeket és szükségleteket, a gazdasági realitásokat figyelembevevő pályaorientációs tevékenység szükségszerű összekapcsolódását, egymást erősítő tevékenységeit ismerhetik meg. A hazai és nemzetközi helyzet bemutatása, az EU irányelvei és gyakorlati lépései fontos háttérismeretek e modulban.. A pályaorientáció, a tanácsadás, a pályakorrekció és a munkahelykeresés segítésének szükségességével, a tanácsadás jobb foglalkoztatási feltételeket elősegítő szerepével is megismerkedhetnek a résztvevők. A lecke elvégzése után a hallgató: ismerje az egész életen át tartó tanulás, valamint az egész életen át tartó pályaorientáció és tanácsadás jelentőségét, tartalmát, célrendszerét, összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. Legyen tájékozott az LLL és az LLG keretei között folyó tevékenység célcsoportjairól, azok igényeiről, a nyújtandó szolgáltatások széleskörű lehetőségeiről. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 7

11 A tanulási feladatokhoz tartozó részcélkitűzések: A hallgató a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. Az LLL és az LLG céljait, rendszerét meghatározni. 2. Az LLL szakaszait, a tanulási formákat megkülönböztetni, felismerni. 3. Az LLL és az LLG kapcsolódási pontjait meghatározni. 4. Az Európai Képzési Keretrendszer rendeltetését, szintjeit az LLL és az LLG rendszerével összekapcsolni. IV.1.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása Az LLL és az LLG meghatározása, kialakulásának okai Az egész életen át tartó tanulás (LLL) az egyén korai gyermekkorától a felnőtt, aktív élet végéig tartó, az iskolarendszer keretein belül és azon kívül tanulási folyamatok öszszessége, amely az egyén számára a mindennapi élethez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók, kompetenciák megszerzését jelenti. Korai szakaszában a kulcskompetenciák megszerzése, a képességek kibontakoztatása, a tanuláshoz szükséges biztos alapok megteremtése áll (alapfokú oktatás), amely a tanulási folyamat későbbi szakaszaiban továbbfejlődik és megszilárdul új, a további (formális és nem formális) ismertszerzés, illetve kompetenciák megszerzésében. A tanulási feladat e szakaszában kerül bemutatásra és részletes tárgyalásra az oktatási rendszer (ISCED) és az abban megszerezhető végzettségek, kompetenciák köre: Nat, szakképzés, OKJ, felsőfokú oktatás, felnőttképzés, munkahelyi tanulás, nem formális tanulási utak. A tanulás során az ember fokozatosan, egyre bonyolultabb és elvontabb ismeretekre tesz szert. A felnőttkori tanulásnak formailag három különböző módja van: formális, nem-formális és informális tanulás. Az egész életen át tartó tanulásnak része az ismeretek megszerzése az iskolában és a hétköznapi élet bármely színterén történő személyiségformáló tapasztalatszerzés is. 8 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

12 A formális tanulás a szervezett és strukturált közegben (oktatási, képzési rendszer, vállalati képzés keretei között) történő tanulás. A formális tanulás rendszerint a tudás megszerzését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, bizonyítvány) zárul. A Nem-formális tanulás az oktatási rendszer fő áramán kívül történik, és nem mindig jellemző rá a részvétel bizonyítvánnyal történő elismerése. A nem-formális tanulás színterei: munkahely, civil és társadalmi szervezetek vagy a formális oktatási rendszereiben folyó tanulás kiegészítésére létrehozott intézmények. A évi Felnőttképzési Törvény értelmében "nem formális tanulásnak minősül a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez". A nem-formális tanulásnak Magyarországon hagyományai vannak: a nyelviskoláknak hálózatai alakultak ki, valamint jól működnek a képzések a művelődési házakban és az amatőr művészeti iskolákban, illetve legújabban a teleházakban. Az informális tanulás a napi tevékenység (családban, munkahelyen, szabadidős tevékenység során) keretében történő, nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, a mindennapi élet velejárója. Informális tanulásnak számít például a munkavégzést megkönnyítő, új program használatának elsajátítása is. A részben spontán is megtörténő tanulás feltételeit azonban javítani lehet például a tévéműsorok értelmezésével, az iskolás gyerekek szüleivel való párbeszéddel, illetve a munkahelyi folyamatok elemzésével. A tanulás különböző formáinak meghatározásában és elismertetésében jelentős szerepet játszott az Európai Bizottság 2001-ben kiadott Memorandum az életen át tartó tanulásról című dokumentuma. A memorandum a különböző tanulási formákat az egész életen át tartó tanulás aspektusából elemezte és felhívta a figyelmet a nem-formális és az informális tanulás jelentőségére. Egy 2002-ben elfogadott Tanácsi Határozat kimondta, hogy az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be a tudástársadalom létrehozásában, és hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi és gazdasági előnyeiből. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 9

13 Az Európai Képesítési Keretrendszer Az Európai Parlament 2007 novemberében elfogadta az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) létrehozásáról szóló részletes koncepciót. Az un. Ajánlás értelmében az EKKR bevezetésére 2008-tól kerül sor. Az EKKR közvetlen célja egy olyan referenciakeret kialakítása, amely az oktatás, képzés különböző formáiban és szintjein megszerzett képesítéseket egységes hierarchikus rendszerbe foglalja. Ennek eredményeként egy olyan viszonyítási keretrendszer jön létre, amely az egyes európai országok sokszínű oktatási, képzési rendszereiben megszerezhető képesítéseket összehasonlíthatóvá teszi. Fontos megjegyezni, hogy az EKKR-nek nem tárgya a képesítések konkrét szakmai tartalmának vizsgálata! Az EKKR-hez történő csatlakozás az ország, és kitüntetetten a magyar oktatásügy átfogó, hosszú távú érdeke, mert előfeltétele, hogy az egységes európai oktatási térség tevőleges és egyenrangú szereplője lehessen, és elsősorban a felsőoktatásban és szakképzésben keletkezett képesítések és ezzel a magyar oktatásügy európai elismertsége növekedjen, javítva a magyarországi képesítéssel rendelkező munkaerő versenyképességét az európai munkaerőpiacon. Az EKKR-hez kidolgozandó Országos Képzési Keretrendszer kialakítása egységben az európai célokkal hazánkban is mérhető előnyökkel szolgálhat, mert az oktatási rendszer minden szereplője, valamint mind az egyén, mind a vállalkozások számára jól értelmezhető, tevékenység-orientáló információkkal szolgál, biztosítja a rendszerek közti átjárhatóságot, javítva a tanulás különböző formáihoz való hozzáférést, a társadalmi mobilitás esélyét, hatékonyan támogatja az egész életen át tartó tanulás stratégiájának gyakorlati érvényesülését, ezzel erősödik a tanulás össztársadalmi vonzereje ösztönzően hat a minőségi követelmények egységes elvek szerinti meghatározására és érvényesítésére. Az EKKR az egész életen át tartó tanulás eszközeként a közoktatásra és a felnőttoktatásra, a szakoktatásra és szakképzésre, valamint a felsőoktatásra terjed ki. A nyolc szint a képesítések teljes körét lefedi, a kötelező oktatás végén elértektől a legmagasabb szintű tudományos és szakmai oktatás és képzés, illetve szakoktatás és szakképzés keretében szerzett képesítésekig. Elviekben minden 10 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

14 képesítési szintnek elérhetőnek kell lennie különféle oktatási és pályafutási utat választva. Az EKKR 8 referenciaszintet használ, amelyek tanulási eredményeken alapulnak (ez utóbbiak) a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák alapján kerültek meghatározásra. Az EKKR a tanulási bemenet (tanulmányi folyamat hossza, intézménytípus) helyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy bizonyos képesítéssel rendelkező személy ténylegesen mit tud, illetve milyen tevékenység elvégzésére képes. Azáltal, hogy a hangsúly áttevődik a tanulási eredményekre jobban összhangba kerülhetnek a munkaerőpiac (tudás, készségek és kompetenciák iránti)szükségletei az oktatási és szakképzési szolgáltatásokkal, könnyebbé válik a nem formális és az informális tanulás elismerése, a képesítések átvitele és felhasználása különböző országok, illetve oktatási és képzési rendszerek között. Az egész életen át tartó tanulás egyik legfőbb indoka az, hogy a technológiai, társadalmi fejlődés e szakaszában az első szakma, oklevél megszerzése nem nyújt élethosszig tartó foglalkoztatási biztonságot, a tudás, az ismeretek gyors elavulása miatt is, új, korszerűbb tudások folyamatos megszerzése szükséges ahhoz, hogy viszonylagos biztonsággal váljon sikeressé az egyén életútja, illetve a gazdaság. A jelenlegi prognózisok szerint a fiatalok nagy részének legalább négyszer-ötször kell majd pályát módosítania munkás életében, amely csak folyamatos tanulással, képzéssel képzelhető el. Mi az LLG? Az egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás olyan tartós folyamat, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy minden életkorban, életük bármely pontján felmérjék képességeiket,kompetenciáikat és érdeklődési területeiket, oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos döntéseket hozzanak, alakítsák egyéni életpályájukat a tanulás és a munka terén, továbbá más olyan területeken, ahol képességeket és kompetenciákat lehet elsajátítani és/vagy használni. A pályaorientációba beletartoznak a tájékoztatással, a tanácsadással, a kompetencia-felméréssel, a támogatással, valamint a döntéshozatali és életpályamenedzsment-készségek oktatásával kapcsolatos egyéni és csoportos tevékenységek. Az egész életen át tartó tanulás csak akkor lehet sikeres, ha pályaorientációs tanácsadás kevesek kiváltsága helyett mindenki számára elérhetővé válik. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 11

15 1.sz. ÁBRA Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika szektorai LLGP (Life Long Guidance Policy) I. szektor II. szektor III. szektor IV. szektor tananyagba, tanórán kívüli on-line szolgáltatások (4M) hagyományos szolgáltatások magán (web, SMS, WAP, call center stb.) az oktatási szektoron kívül szolgáltatók tevékenységbe épített mindenkinek egyéni életpálya-építési kompetencia minden életkorban csoportos fejlesztések mindenhol közösségi mindenkor 7*24 1A közoktatás 6-16/18 év 3A munkaügy (ÁFSZ) 4A for-profit 1B szakképzés 16-2X év 3B szociális szektor 4B non-profit 1B2 felsőoktatás 18- év 3C közművelődés (akkreditáció!) egyéni karrierút Személyes LLG portfolió (vö. Super életpálya szivárvány) (Az ábrát a szerző készítette. 2007) Borbély Tibor Bors Az egyéni életpályák sikeressége mellett a mindenkori társadalom fejlődése, a gazdasági eredményesség sem képzelhető el a munkaerő-piaci szükségleteknek megfelelő rugalmas, korszerű ismeretek, szakmai kompetenciák nélkül. Az LLL és az LLG között a legfontosabb kapcsolatot az egyénnek a munka világában történő sikeres elhelyezkedése és folyamatos, lehetőleg felfelé ívelő életpályája, illetve az ahhoz szükséges új ismeretek, kompetenciák megszerzése, külső támogatás, a jól szervezett információs és szolgáltatói, tanácsadói rendszer jelenti. A tanulási feladat e szakaszában ismerkednek meg a hallgatók az Európai Unió irányelveivel, intézkedéseivel, programjaival, valamint a hazai pályaorientációs és tanácsadói rendszer feltételrendszerével, szolgáltatásaival, fejlesztési programjaival. A pályaorientációs rendszer Magyarországon az oktatási rendszeren belül, a tanulási folyamatba építetten, és az iskolán kívüli pályaválasztási, pályaorientációs, tanácsadói szolgáltatásokban realizálódik (lásd. 1. ábra). Jelenleg a rendszer működése nem képes hozni a kívánt eredményeket, a fiatalok nagy része családi, környezeti hatásokra választ pályát, szakmát, nem készül fel munkás életére, nincs kellő információja a munkaerő- 12 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

16 piaci, jogi, érdekérvényesítési stb. jogaival, nem rendelkezik a munkahelykeresés és megtartáshoz szükséges kompetenciákkal. Ennek fő okai a piacgazdaságra való általános felkészületlenség, illetve a pedagógusok alapképzésének ilyen irányú hiányosságai. A munkaügyi rendszerben a rendszerváltás utáni drámai események a foglalkoztatásban kikényszerítettek ezen a területen gyors lépéseket, információs és tanácsadói szolgáltatások jöttek létre, amelyek fenntarthatósága azonban az elmúlt években bizonytalanná vált, a szolgáltatások nem kielégítőek. Az információkhoz éppen a leghátrányosabb helyzetűek nem férnek hozzá. Az uniós és a hazai fejlesztési programok egységes, jól működő rendszerré kívánják átalakítani a meglévőket. Minden állampolgár számára megfelelő, aktuális információkat szükséges nyújtani, mind a tanulással, képzéssel, mind a foglalkoztatással, munkaerőpiaci lehetőségekkel kapcsolatban. A fejlesztések célja: hogy a pályaorientáció nem luxusszolgáltatás, hanem a társadalmi befogadást, a jól működő munkaerőpiacot és a képezhetőséget megalapozó- támogató eszköz legyen. A pálya-, karrier tanácsadást minden állampolgár számára elérhetővé kell tenni! Az új pályaorientációs megközelítés az egész életutat támogató rendszert jelent (Lifelong Guidance: LLG). Az új LLG rendszerben megvalósul az intézmények és szakpolitikák közötti koordináció (oktatásügy, művelődés, szociális szféra, munkaügy) Az LLL és az LLG kapcsolódási pontjai az egyéni életpálya döntést igénylő pontjain a legerősebbek: iskolaválasztás, továbbtanulás, szakmaválasztás, a munka világába való kilépés, a munkahely elvesztése, kényszerű és önkéntes pályamódosítások. Ezekhez a döntésekhez, illetve az átmenetek, a krízisek kezeléséhez szükséges olyan támogatást nyújtani, amely mind az egyén, mind a gazdaság, közösség számára a legfontosabbak. E munka során kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű, a valamilyen szempontból különleges bánásmódot igénylő célcsoportokra: fogyatékossággal élők, etnikai, szociális, stb. okokból hátrányos helyzetűekre (esélyegyenlőségi irányelvek). Az LLL és az LLG meghatározása, kialakulásának okai című lecke célja tehát: SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 13

17 Az egész életen át tartó tanulás és tanácsadás, pályaorientáció rendszerében való eligazodás, a hazai és az uniós célok, irányelvek ismerete, az összefüggések megláttatása, a képzési program, illetve a modul céljainak megfelelő attitűdök, a szükséges ismeretek, illetve a hallgatók egyéni képességeinek optimális összehangolása. Mit értünk egész életen át tartó pályaorientációs tanácsadás (LLG) alatt? Olyan szolgáltatások összességét, amelyek mindenki számára életkortól és élethelyzettől függetlenül hozzáférhetőek: információnyújtás, tanácsadás, helyzetértékelés, oktatási, jogi tanácsadás. E tevékenység célja az értelmes, jól hasznosítható tanulás és a munka lehetőségeihez való hozzásegítés. Az egyéni életpályák tervezéséhez és a szükséges kompetenciák megszerzését biztosító tanulási utakhoz való hozzáféréshez támogatás nyújtása. Ez a tevékenység az oktatási rendszerben, a képzési formákban, a munkahelyen, a közösségi színtereken és egyéni keretek között is megvalósulhat. IV Önellenőrzés 1. Az LLL szakaszai, a kompetencia alapú oktatás és képzés formális rendszere? 2. Az egész életen át tartó tanulás során tapasztalható, előforduló tanulási formák? 3. Az LLL és az LLG főbb kapcsolódási pontjai? 4. A pályaorientációs, tanácsadási rendszer elemei, hálózata? 14 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

18 5. Mi az EKKR, mi a célja, szintjei? SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 15

19 IV. 2. Lecke: A tanácsadó szerepe, munkája Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés Ebben a leckében a tanácsadó szerepével, a vele kapcsolatos elvárásokkal, a tanácsadótól elvárható kompetenciákkal ismerkedik meg a hallgató. Ugyanakkor el kell sajátítani azokat a kompetenciákat, célokat, feladatrendszert, amelyet a tanácsadó a tanácsadás célcsoportjánál/ egyéneknél kifejlesztenek, megvalósítanak. A lecke elvégzése után a hallgató: ismerje a tanácsadó feladatait, a tanácsadás célját, a tanácsadásban résztvevők elvárásait, a rájuk irányuló célrendszert. A tanácsadást igénybe vevők sikeres karrierépítéséhez, álláskereséséhez kialakítandó kompetenciákat, azok tartalmát, a fejlesztés, elsajátítás útjait, lehetőségeit. A tanulási feladatokhoz tartozó részcélkitűzések: A hallgató a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. A tanácsadóval szemben támasztott kritériumokat megismerni. 2. Az elvárások szerint saját fejlesztendő kompetenciáit meghatározni, és fejleszteni. 3. A tanácsadás alanyainak a tanácsadás céljával összhangban lévő kompetenciafejlesztési tervet meghatározni. IV.2.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása A tanulási feladatban a hallgatói összetétel függvényében (a pedagógusok háttere, felkészültsége okán pl. lerövidíthetünk bizonyos komponenseket, másokat viszont erősíteni 16 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

20 kell, minden esetben a hallgatói összetétel függvényében szükséges differenciált módszereket alkalmazni) a következők megtárgyalása, részletes kimunkálása szükséges: A tanácsadó feladatai: a tanácsadó általánosságban olyan támogatást nyújt az egyénnek, amelyre az adott esetben és szituációban az egyént hozzásegíti célja eléréséhez, problémájának megoldásához, összegyűjti az adott helyzet pontos külső körülményeit, okait, pontos információkat gyűjt az egyén/célcsoport helyzetéről, adottságairól, körülményeiről, a meglévő kompetenciák köréről, helyzetelemzést készít, felméri a lehetőségeket, meghatározza a célokat és irányokat, kidolgozza az egyén/célcsoport bevonásával a lehetséges stratégiát, cselekvési tervet, a szükséges tanulási utakat, munkahely-keresési, korrekciós feladatokat, felkészít a tervek megvalósítására, külső kapcsolatok, a hálózat, a munkaerő-piaci kapcsolatok felhasználásával konkrét támogatást nyújt a célok eléréséhez. A tanulási feladat e szakaszában és témájában kiemelten kell beszélni a tanácsadói munkához szükséges kompetenciákról, tulajdonságokról: kapcsolatteremtés, kommunikációs képesség, empátiai, meggyőzőképesség, problémamegoldás, válságkezelési képesség, etikus magatartás, kitartó feladatvégzés, személyes felelősségvállalás, pontosság, stb. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 17

21 Ugyancsak tisztázandó, hogy a tanácsadásban résztvevők mit nyernek, milyen eredményt várhatnak a programtól, amiben részt vesznek. A legfontosabb már a tanácsadói program elején tisztázni, hogy a tanácsadás eredménye nem egy konkrét álláshely elnyerése, hanem segítség ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek az álláskeresésben. A tanácsadó abban nyújt segítséget, hogy a hozzá fordulók megismerjék önmagukat, képességeiket, mérlegelni tudják saját alkalmasságukat és megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek a munkavégzés során elengedhetetlenül fontosak lehetnek, illetve segíthetnek egy sikeres karrier kiépítésében. Fogalom magyarázat: Karrier/Életpálya: életünk eseményeinek összessége születésünk időpontjától halálunkig, mely magában foglalja a tanulást, munkát, családot, szabadidős tevékenységeket, stb. Létezik egy általános, de ma már túlhaladott felfogás miszerint csak bizonyos foglalkozású embereknek orvosoknak, ügyvédeknek, tanároknak van karrierjük. A hallgatóknak meg kell érteniük, hogy mindenkinek van karrierje, a munkát nem választhatjuk el életünk többi részétől. A munka része életpályánknak. Az LLG keretei között végzett személyes támogatást a pályaorientációs/korrekciós tanácsadó végzi. A tanácsadás célja az adott helyzetben lévő egyén/célcsoport hozzásegítése a megfelelő döntések előkészítéséhez. 18 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

22 Részcélok: 1. Fejlessze az egyén önismeretét. 2. Segítse adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárását. 3. Adjon elegendő információt az egyes pályákról, szakmákról, foglalkozásokról, munkalehetőségekről. 4. Tegye lehetővé a célcsoport, illetve egyén számára céljai megfogalmazását, a megalapozottabb döntést a választásban. 5. Elemző-értékelő, önismeretre irányuló készségek, képességeket fejlesszen. 6. Az egyéniséggel és az adott helyzettel összhangban lévő kommunikációs stratégiák megalkotása. 7. A társas érintkezés értékeinek elsajátíttatása: konfliktus megoldására törekvés, együttműködési képesség (kooperativitás), igazságkeresés, kritikusság és önkritikusság, önérzet, empátia, személyesség, önkifejezés igénye, tolerancia. 8. Vágyak elérhető célokká formálása. 9. Alternatívák nyújtása a hátrányos helyzet leküzdésére. Kialakítandó kompetenciák: 1. Pozitív önkép kialakítása és fenntartása (Érdeklődési kör, képességek, értékrend, hit és felfogás, társak és anyagi javak azonosítása. Pozitív önképet sugárzó viselkedés és felfogás kialakítása.) 2. Másokkal való pozitív és eredményes interakció (a másokkal végzett munkához szükséges képességek, ismeretek megismerése) SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 19

23 3. Az egész életen át tartó változáshoz és fejlődéshez való alkalmazkodás (Életvezetési és munkastratégiák fejlesztése.) 4. Az életpálya célkitűzéseit szolgáló, egész életen át tartó tanulásban való részvétel (Az LLL és az LLG folyamata közötti kapcsolódási pontok megtalálása.) 5. Az életpályával kapcsolatos információk feltérképezése és hatékony alkalmazása (Az életpályával kapcsolatos információk feltérképezése, elemzése és felhasználása.) 6. A munka és társadalom/gazdaság kapcsolatának megértése (A gazdasági, társadalmi tendenciák lehetőségeinkre gyakorolt hatásának értékelése.) 7. A lehetséges munka biztosítása, megteremtése és megőrzése (Munkakereséshez, megteremtéséhez és megőrzéséhez kellő képességek kialakítása.) 8. Döntéshozatalra való felkészülés (A munkára vonatkozó döntések elemzése életcélok és pénzügyi eszközök szempontjából.) 9. A magánélet és munka közötti egyensúly fenntartása (Az életmód, életszakaszok és a karrier közötti kapcsolódási pontok megtalálása.) 10. Az életben/munkában betöltött szerepek változó jellegének megértése (Az életpálya-építési sztereotípiák megértése és legyőzésük megtanulása.) IV Önellenőrzés 1. A pályaorientációs, illetve karrier-tanácsadás célrendszere (részcélok)? 2. A tanácsadói feladatok leírása? 20 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

24 3. A tanácsadási folyamat legfontosabb követelményei? 4. A tanácsadóval szemben támasztott legfontosabb követelmények, elvárások? SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 21

25 IV. 3. Lecke: A támogatás, tanácsadás formái, eszközei Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés Ebben a leckében a hallgató megismerkedik a tanácsadói munka lehetséges formáival, azok eszközrendszerével és a felhasználható módszerekkel. Felkészül az adott helyzetnek, megrendelésnek, célnak megfelelő forma és eszközrendszer alkalmazására. A lecke elvégzése után a hallgató: képes lesz a megfelelő forma (egyéni, csoportos, tréning, tanácsadás) megválasztására és az adott eszközrendszer használatára, a tanult módszerek alkalmazására. IV.3.1. Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása A tanulási feladat során a hallgató felkészül jövőbeni munkájára. Megismerkedik a tanácsadás különböző formáival, az egyéni, a csoportos, a számítógéppel támogatott formákkal. A személyes kapcsolat nyújtotta lehetőségekkel, azok optimális kiaknázásával, a tanácsadási folyamat egyes szakaszainak gyakorlati megvalósításával. Pozitív és negatív példák elemzésével kialakítja és elsajátítja a szakszerű, célravezető, humánus magatartást és megoldási tervek elkészítését. A pályaválasztás, továbbtanulás, az első munkahely megszerzése, elvesztése, a pályakorrekció kényszerű és önkéntes formáit tanulmányozza, az azokban jelentkező problémák megoldásához megfelelő változatos megoldásokkal, folyamatokkal megismerkedik. 22 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

26 Gyakorlati feladatok, esettanulmányok csoportos és egyéni feldolgozása során gyakorlatban is megvalósítja a tanácsadási folyamat sikeres irányítását, eredményes megoldásait. Kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan vezessünk le egy-egy foglalkozást. Csak a jól megtervezett, foglalkozásról foglalkozásra történő alapos felkészülés teszi lehetővé a tartalmas, minőségi munkát. A foglalkozást vezetőnek, trénernek mindig tudnia mit, miért választott és mi a célja a választott formával, eszközzel, gyakorlattal. A foglalkozásoknak rögzített rendje van, aminek jó megtervezésével, betartásával fokozhatjuk az elért eredményt. A tanácsadó a megrendelésnek, a munkaerő-piaci lehetőségek és az egyén/célcsoport helyzetének ismeretében elkészíti azokat a terveket, amelyek megoldást jelenthetnek az adott szituáció kezeléséhez. Az egyéni tanácsadás vagy csoportos foglalkozás során leghatékonyabb módszertani lehetőségeket elsajátítja, pl. egyéni fejlesztési terv, kooperatív megoldáskeresés, álláskeresési technikák, interjúhelyzetek bemutatása, gyakorlása. Egyéni Fejlesztési Terv alapja helyzetelemzés, értékelés célja az egyén meglévő kompetenciáinak felmérése után rávilágítani az egyén fejlesztendő kompetenciáira, hogy ezen területek képzésével, fejlesztésével maga is hozzájáruljon a munkaerő-piaci alkalmazhatóságának javításához. tartalma alkalmazási területe az egyén számára a részletes helyzetfelmérés, elemzés alapján, a megjelölt állás/munka kritériumainak megfelelően a foglalkoztatási realitások figyelembe vételével - elkészíteni a fejlesztési tervét, amely a készítendő életpálya tervezés alapjául szolgál, a portfólió része lesz. továbbtanulni szándékozóknál, munkaerő-piaci szereplőknél, pályakorrekciós esetekben SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 23

27 Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése akár személyes egyéni tanácsadáson, akár a csoportos foglalkozás keretében irányítottan, akár kombinált tanácsadáson (telefonnal, számítógéppel támogatott) is történhet. Elkészítése minden esetben ajánlott. A fejlesztési tervet az érintett egyén készítse el, majd a tanácsadóval beszélje meg elképzeléseit, véglegesítse. A terv elkészítése előtt hívjuk fel a figyelmet azokra a szempontokra, amelyeket érdemes figyelembe venni a tervezéskor. Egyes angolszász modellekben a fő ötös megfontolása mindig ajánlott, amiről nem feledkezhetünk meg: a világ folyamatos változása, az egész életen át tartó tanulás szükségessége, összpontosítás az életútra, a kövesd a szívedet, és a nem vagy egyedül szempontjai. Mivel a pályaorientációs/korrekciós tanácsadó a munkája során a gyakorlatban leggyakrabban a csoportos foglalkozások formáját választja, a csoportfoglalkozások szervezési kérdéseivel kiemelten foglalkozunk. A csoport létszáma ideális esetben nem haladhatja meg a 8-12 főt. A foglalkozások során amikor olyan feladat, gyakorlat van soron, amely megengedi az ülve maradást és természetesen a megbeszélések idején az a helyes ha a csoporttagok körben ülnek (fix kamerás videofelvétel esetén félkörben), s a kör egyik pontján foglal helyet a vezető. Ezzel is érzékeltetjük, hogy mindaz, ami itt elhangzik, történik, kizárólag ennek a zárt közegnek, közösségnek az ügye. Éppen ezért olyan helyiségben a legjobb a foglalkozásokat tartani, ahol az említett formáció gyorsan kialakítható (klub, vagy hasonló rendeltetésű helyiség). A foglalkozások optimális időtartama 2x45 perc. Ezekhez minden alkalommal készítsünk óravezetési tervet, de hagyjunk mindig időt a csoporttagokat izgató aktuális történések, konfliktusok feldolgozására is (pl. konstruált, dramatizált játék formájában). A foglalkozást bemelegítéssel indítsuk! Ez különböző típusú mozgásgyakorlatokból, légző gyakorlatokból, valamint passzív, relaxációs, önmegfigyelési gyakorlatokból álljon. Az óra munkarészében a fejlesztő feladatok egyes csoportjaiból egy-egy elemet emeljünk ki. Legtöbbször előforduló hiba, amikor több gyakorlatot választunk ki, mint amennyit el tudunk végezni. Tapasztaljuk, hogy fajtánként egy gyakorlat bőven elegendő a foglalkozás idejének kitöltésére, mivel a foglalkozások idejének döntő részét azok megbeszélése, feldolgozása tölti ki. Fontos, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget véleménye, tapasztalata kinyilvánítására. Törekedjünk arra, hogy a 24 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

28 gyakorlatoknál tartsuk be a fokozatosság elvét. Itt arra gondolok, hogy az induló csoportnál először csoportos gyakorlatokat végezzünk, ahol az egész csoport részt vesz, majd olyat, ahol a csoport egy része szerepel, és legvégül olyan formák kerüljenek terítékre, ahol egyéni végrehajtásra van szükség. A foglalkozások legfontosabb része a feldolgozó-tudatosító munka. A foglalkozásokat lazító és/vagy mozgásgyakorlatokkal fejezzük be. A tanácsadó a foglalkozások alkalmával mindig felkészül a szükséges információk átadására: oktatási-képzési rendszerben megtalálható lehetőségek, hozzáférési kritériumok, követelmények, feltételek, a foglalkoztatási lehetőségek és az azokkal kapcsolatos elvárások, feltételek bemutatásával. Az adott környezetben a célcsoportot, egyént érintő, érdeklő lehetőségek felméréséhez szükséges eszközöket, forrásokat és kapcsolatrendszert feltérképezi. A feladat elvégzéséhez szükséges adminisztrációs munkát elsajátítja. Megismerkedik a célcsoportra, egyénre irányuló tevékenységhez szükséges feltételek biztosításának szükségességével, az eszközigények felmérésével. Szituációs gyakorlatokban gyakorolja a résztvevőkkel az interjúzás, a felmérés, az értékelés és a döntés-előkészítés módszereit, illetve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az érintett(ek) bevonásával, egyetértésével, megfelelő motiváció után jöjjenek létre a megfelelő megoldási tervek. Ajánlott módszerek, eszközök: A csoportos foglalkozások tág teret adnak a differenciált és kiscsoportos, a párban dolgozás és az egyéni tevékenykedtetés módszerének. Az alábbiakban néhány bevált módszert ismertetünk, amelyek bármely adott téma, feladat megvalósításakor az adott célcsoport igényeire igazítható. 1. Csapatépítés: közös kiscsoportos, majd nagycsoportos fizikai vagy/és szellemi feladatok megoldása (pl. adott feladathoz megoldási út keresése, adott kérdéskör, munkakör, település, cég stb. bemutatása meghatározott felkészüléssel. A lényeg, hogy közös tevékenységre, szervezésre legyen szükség és döntést hozzanak a csoport képviselőjét, a munka eredményét illetően.) 2. Anyaggyűjtés: különböző tételű listák, felsorolások készítése, egyénileg, párban vagy csoportban. (pl. megadott kezdőbetűvel minél több foglalkozás, munka, szemé- SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 25

29 lyes tulajdonságok stb. összegyűjtése) Nagyon jó módszer a csoporttagok korábban megszerzett információinak összegyűjtésére, megismerésére. 3. Csoportosítás-kiválasztás: a listák tételeinek különböző halmazokba rendelése, megkeresni a kialakított vagy lehetséges elvet, megnevezni felsőbb kategóriákat (10 ismert foglalkozás csoportosítása különböző szempontok szerint). 4. Párosítás: a csoportosítás egy speciális fajtája, egy elemhez egy másik elem rendelése egy szempont szerinti azonosságuk vagy éppen különbözőségük alapján (egy foglalkozáshoz társítani a FEOR számát). 5. Rangsorolás: egy szempont alapján az elemek fontossági sorrendjének felállítása (pl. egy foglalkozáshoz melyek a legfontosabb személyi feltételek, kompetenciák, a legjellemzőbb tevékenységek). 6. Fogalomtisztázás, definiálás: Egy adott fogalomhoz (pl. állásinterjú) először kiscsoportban a szabadon szárnyaló ötleteket hívjuk segítségül és felírjuk. A következő körben már szelektálunk, a lista elemeit súlyozzuk a definícióba kerülés szempontjából. Majd minden kiscsoport magának egy vagy két mondatban a felírt tételeket saját belátása szerint felhasználva leírja a definíciót. Utána a csoportban egyenként felolvassuk a jó megfogalmazású részeket kigyűjtjük, melyek a közös definíció részei lehetnek majd. Ezek után a tagok vitája és konszenzusa alapján létrehozzuk a csoport minden tagja által elfogadott, az adott fogalomra vonatkozó definíciót. 7. Történet, vagy mondatbefejezés: a csoportvezető által megkezdett mondatok egyéni vagy csoportos befejezése (Nővérem elköltözött egy másik városba, mert látta,..) 8. Összehasonlítás: a különböző szerepleírások közötti hasonlóságok és különbségek keresése új rendező elvek megtalálását segíti a tréner által kiosztott szerepleírások összevetése, amelyeket párban oldanak meg a résztvevők, akiknek a kapott szerepleíráson azonos jelük van (véletlenszerű párosítás). Így például meg kell találni az azonosságot egy vidéki tanítónő és egy főváros cég (férfi) menedzserének szerepében. 9. Táblázatok, rendszerek létrehozása: az előző gyakorlatban kialakult szempontok, kategóriák, rendszerek ábrázolása (az összegyűjtött hasonlóságokat, illetve azonosságokat egy-egy rendező elv alapján egy saját rendszerben feltüntetni). 26 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

30 10. Kommunikáció szavak nélkül: egy adott helyzetben adott kimenetelű kommunikáció lefolytatása némajátékkal, amit a másik csoport vagy pár kitalál. 11. Asszociációs játék: a foglalkozás vezetője által előre kigondolt témába vágó hívó szavakra a csoport tagjai olyan rokon értelmű szavakat, kifejezéseket, mondanak, amelyek közeli, vagy távoli kapcsolatban állnak a hívó szóval, így alaposan körülírják, kifejtik annak tartalmát (pl. hívó szó: életmód, étkezés, lakás, sport, társas kapcsolatok stb.) 12. Szerepjáték helyzetgyakorlatok: ezek a gyakorlatok a fiktív szerepbe, helyzetbe kerülés segítségével érzelmi átélésre és megoldások keresésére késztetik a résztvevőket, mivel nem a saját életükről van szó, a szerep mögé bújva könnyebben hoznak döntéseket, tárgyilagosabban elemzik a helyzetet stb. Ezt a gyakorlatot úgy is el lehet végezni, hogy minden pár, kiscsoport ugyanazt a feladatot kapja, majd a bemutatók után közös elemzéssel lehet értékelni a látottakat. A pályaorientációs tanácsadás során az LLG szakaszaihoz rendelt - pályaválasztási, továbbtanulási, munkahely-keresési, pályakorrekciós feladatokban az érintettek számára céljaik eléréséhez a legmegfelelőbb támogatást kell nyújtani a legmegfelelőbb formák, módszerek és eszközök felhasználásával. A foglalkozásvezetőktől a csoportos foglalkozások lebonyolítása a hagyományostól eltérő oktatói attitűdöt kíván. A vezető és a csoporttagok hatékony együttműködéséhez egyfajta facilitátori munkára van szükség, aki szervez, ösztönöz, szemléltet, támogat, összegez, értékel: 1. a feladat kijelölése után a háttérbe vonulva ő csak a munkára ösztönző légkört teremti meg és tartja fenn, 2. különböző segédanyagok jelenlétét biztosítja, használatát segíti, 3. a csoportos munka különböző formáit szervezi meg, 4. segíti a különböző információk összekapcsolását, 5. a foglalkozások során ösztönzi a csoporttagok együttműködését, 6. nem minősít, hanem a pozitívumokat hangsúlyozó értékeléseivel a csoportos vagy egyéni feladatmegoldások és kooperációs készség fejlődését segíti, SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 27

31 7. a résztvevők bevonásával elemzi, összegzi a témával kapcsolatos véleményeket, tudnivalókat, segíti a hallgatókat a foglalkozás érdemi tanulságainak levonásában. A személyes tanácsadási formák mellett több évtizede működik a számítóképpel támogatott vagy internetes tanácsadás. Magyarországon csak jelentős késéssel indult el ez a tevékenység. Az alábbiakban látható a legismertebb, legkeresettebb rendszerek listája. Rendszer neve, nyelv, elérés KépezdMagad, magyar, Nemzeti Pályainformációs Központ, magyar, Felvi.hu, magyar, Szakképesítés.hu, magyar, Milegyek.hu, magyar, Pályanet, magyar, Necc.hu, magyar PályaKezdd, magyar, Pályakezdő, magyar, Szakiránytű, magyar, O*Net Online, angol, online.onetcenter.org Choices Online, angol, CareerOneStop, angol, CareerInfoNet, angol, Guide to the World of Occupations, angol/cseh, Berufenet, német, Kursnet, német, Machs Richtig, német, BBZ - Beruf Bildung Zukunft, német, infobub.arbeitsagentur.de/bbz/ AMS rendszerek, német, Qualifikationsbarometer, német, bis.ams.or.at/qualibarometer BerufsInfoSystem (BIS),német, YourChoiceInfo, német, ONISEP, francia, 28 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

32 Onisep Ressources Éducatives Sur l Orentation, francia, Orientation et formation, francia, Orientation.fr, francia, Le Guide des Formations, francia, ROC, holland, UddannelsesGuiden.dk, dán, Arbetsförmedlingen, svéd DISCO, többnyelvű Eurydice, angol, német, francia, EURES, többnyelvű, (Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata - Tematikus hazai és nemzetközi áttekintés FSZH Témavezető: Borbély-Pecze Tibor Bors) IV Önellenőrzés 1. Melyek az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges pályaorientációs, tanácsadói tevékenység legfontosabb területei? 2. Tanácsadási formák, módszerek? 3. Foglalkozási tervek (csoportos) készítése adott szituációra? SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 29

33 IV. 4. Lecke: Az egyéni portfoliók kifejlesztése, használati előnyei Tudnivalók a lecke elsajátításához Bevezetés Ebben a leckében a hallgató megismerkedik az egyéni portfolió elkészítésének, illetve használatának jelentőségével, tartalmával, formai követelményeivel. A lecke elvégzése után a hallgató: rendelkezni fog mindazokkal az ismeretekkel és praktikus tudásokkal, amelyekkel a tanácsadás célcsoportja, illetve az egyén képes lesz a saját portfolióját elkészíteni, rendeltetésszerűen használni, önállóan bővíteni, karbantartani életpályája során. A tanulási feladatokhoz tartozó részcélkitűzések: portfolió kialakítása, indoklása, tartalmi elemeinek megismertetése, a portfolió használatának célszerűségének megismertetése. A hallgató a tanulási feladatok elvégzése után képes lesz: 1. A tanácsadáson résztvevők támogatására a portfolió elkészítésében és annak későbbi használatához a szükséges ismeretek átadására. IV Tanulási feladat IV A tananyag részletes bemutatása A tanulási feladat során a hallgató megismerkedik az egyéni portfolió használatával. A nemzetközi gyakorlatban nagy múltra tekint vissza (pl. Blue Print for Life/Work Design, USA, Japán, stb.) az egyént egész életútján végigkísérő portfolió elkészítése és sikeres használata, amely mind a folyamatos tanulásban, mind a munkavállalás során 30 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

34 könnyen kezelhető, áttekinthető eszköz az egyén szakmai, munkás életútjáról, tanulmányairól, a megszerzett végzettségek és kompetenciák szintjéről, azok fejlődéséről (EU, EKKR). Az egyéni portfolió használata mára Magyarországon is elterjedt. Elsősorban a felsőoktatásban, a felnőttképzésben, de munkaerő-piaci, munkahelyi környezetben is. A portfolió tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek tanulmányait, a megszerzett végzettségeket, szakmát, az életpálya-terveket, amelyeket a tulajdonos magának elkészített, azok megvalósulását, az önéletrajzokat, adatokat, munkahelyi dokumentumokat, referenciákat, minősítéseket, méltatásokat, előléptetéseket, kitüntetéseket, amelyeket munkás élete során összegyűjtött. Mindezek mellett helyet kap a portfolióban az egyén társadalmi, szakmai tevékenységével kapcsolatos minden fontosabb információ: publikációs lista, civil vagy szakmai szervezetben betöltött szerep, sporteredmények, klubtagság, érdeklődési körökkel kapcsolatos tevékenységek, művészeti, jótékonysági tevékenység, stb. A portfolió tökéletesen követi az életpályát, a személyes előrehaladást, az életút állomásait, ezáltal megkönnyíti az egyén számára egy-egy munkahely, felsőoktatási, felnőttképzési intézmény, kurzus, tanfolyam megpályázását, a formalitások intézését, az önéletrajz aktualizálását is. A munkaadók számára a portfolióból szerzett információk reális képet nyújtanak a munkavállalóról, annak tanulmányairól, kompetenciáiról, korábbi munkáiról. Könnyen és gyorsan áttekintheti a munkavállaló felkészültségét, szakmai megfelelését igazoló dokumentumokat, kompetencia köröket, területeket (IKT felkészültség, nyelvtudás stb.). Egyidejűleg képet kaphat arról is, hogy a munkavállaló, továbbtanulni szándékozó szociális kompetenciái, a társadalmi környezetben betöltött és vállalt szerepe alkalmassá teszik-e bizonyos feladatok elvégzésére. Vezetői megbízások, előléptetések során gyorsan és könnyen elkészíthetők a személyre vonatkozó javaslatok, indoklások. A hagyományos portfolió egy mappába összegyűjtött rendszerezett dokumentumok, anyagok összessége mellett ma már egyre jobban elterjed a digitális, e- portfolió, amely az egyén saját Web oldalán vagy egyszerűen csak elektronikus formában tartalmazza a szükséges dokumentumokat. A portfoliót, amiben minden írott, nyomtatott dokumentum, másolat belekerült, nagyon könnyen és eredményesen használhatja mindenki egyebek mellett az álláskeresés, pályamódosítás, továbbtanulás tervezése folyamán. SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT 31

35 A portfolió tehát az egyén személyes fejlődésének, karrierjének nyomon követését segítő eszköz. Alkalmazása követésre érdemes gyakorlat, mert használatával nyomon követhető, sokoldalúan és hosszú időn, egy egész munkás életen át a tanulás, a munka és az ezeket bemutató sajátos életút. Hagyományos formája: vastag, széles gerincű, keményfedelű irattartó (iratrendező, dosszié), amelyben az egyes lapok időrendbeli (vagy tartalmi, logikai) rendben rögzítve vannak (hogy ne essenek ki, ne kallódjanak el). Az irattartó gerincére rá kell írni a nevet és az évszámot, amikor a portfolió készült. Az iratokat célszerű tematikai egységekben gyűjteni (lsd. az alábbi tartalmi kategóriák szerint), az elején fontos a Tartalom megjelölése, amely valamilyen rendszer szerint feltünteti az egységeket. A portfolió lényege: a tanulás, a munka és egyéb tevékenység folyamatos dokumentálása és rendszerezése. Előnye, hogy a portfolió tulajdonosát hozzászoktatja a fegyelmezett, rendszeres adatkezeléshez és adatfeldolgozó munkához. A munka eredményeként könnyen kezelhető, visszakereshető és ellenőrizhető gazdag információforráshoz jut, amely megsokszorozza tanulása, munkája hatékonyságát, álláskeresési tevékenységeit. Alkalmazása révén képessé válik tanulási folyamata, karrierépítése megtervezésére, folyamatos önellenőrzésre és korrekcióra, azaz önfejlesztésre is. Az anyag gyűjtésében és feldolgozásában tág tere nyílik a kreativitásnak, esztétikai érzéknek is, vagyis a jó Portfólió nemcsak (tartalmilag) jó és eredeti, hanem (kivitelezésében) is egyéni, szép és praktikus is lehet! A portfolió tehát egyben tanulási módszer is, amely hatékonnyá teszi az elméleti ismeretek elsajátítását és gyakorlati, munkaerő-piaci alkalmazását. Mi kerül a portfolióba? Az alábbi alapkategóriákon túlmenően természetesen mindenki szabadon kiegészítheti a saját portfolióját olyan elemekkel, amelyeket fontosnak tart és jellemezhetik képességeit, korábbi munkáit, amelyek egy későbbi alkalmazás során a munkaadó számára fontosak, meggyőzőek lehetnek. 1. Életpálya terv és célok, egyéni fejlesztési terv a következő évekre (leírás arról, hogy milyen szakmai érdeklődés, milyen jellegű munkát, milyen speciális elképzelésekkel, elvárásokkal szeretne) 2. Hagyományos életrajz: annak összefoglalása, hogy milyen tanulmányokkal, végzettségekkel és képesítésekkel, milyen eredménnyel, milyen munkahelyeken, milyen beosztásban dolgozott eddig. Ehhez legcélszerűbb az időrendi felsorolást alkalmaz- 32 SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében

Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében Tanácsadási tartalmak az andragógia szakosok képzésében 14. MellearN Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2018. 04.19-20. Debrecen Márkus Edina Ph.D Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban

Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Mindig van választás Az Europass jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban Hallgatói jegyzet SZERZŐ: CSUJA ZSUZSA LEKTOR: KALMÁR ANDRÁS NYELVI LEKTOR: HORVÁTH SÁNDOR SZERKESZTŐ:

Részletesebben

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért 2016. április 21-22. A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú

Részletesebben

Tájékoztató az akkreditált szolgáltató szervezetekről és az általuk nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról

Tájékoztató az akkreditált szolgáltató szervezetekről és az általuk nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Tájékoztató az akkreditált szolgáltató szervezetekről és az általuk nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra Képzés hatékonyságának növelése felnőttképzést kiegészítő tevékenység Tematikai vázlat - 16 óra A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben

Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Mindig van választás Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben Hallgatói jegyzet SZERZŐ: DR. BUDAVÁRI-TAKÁCS ILDIKÓ LEKTOR: KASZÁS JUDIT NYELVI LEKTOR: GÖDÉNY ISTVÁNNÉ SZERKESZTŐ: NÉMETH VIKTÓRIA

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP Mindig van választás A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP 2.2.2. Összefoglaló a kapcsolattartó hálózat regionális műhelybeszélgetés sorozatának tartalmáról Első műhelytéma

Részletesebben

AL AGENDA. Az Erasmus+ A Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora projekt. Mellearn országos konferencia

AL AGENDA. Az Erasmus+ A Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora projekt. Mellearn országos konferencia AL AGENDA Az Erasmus+ A Felnőttkori Tanulás Európai Menetrendjének Nemzeti Koordinátora projekt Mellearn országos konferencia 2019. 04. 25. Vedovatti Anildo Tartalom. 0 1 A Tanács ajánlása Új lehetőségek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBAN

TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBAN TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBAN GEBAUER FERENC EFOP-3.2.13-17-2017-00002 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK A köznevelési intézményrendszer részei. Feladatuk a szülő

Részletesebben

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP

A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP Mindig van választás A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - TÁMOP 2.2.2. Összefoglaló a kapcsolattartó hálózat regionális műhelybeszélgetés sorozatának tartalmáról Első műhelytéma

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács alapító titkára D szekció, Mobilitás: a mozgás és változás TéT-je a felsoktatásban Vitaindító szekció-eladás a pályamodellek és életpálya-tanácsadás témakörében 2011. április 21-22. programvezet, a Nemzeti Pályaorientációs

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK

AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK AZ ISKOLAI PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK FELSŐOKTATÁSI KIHÍVÁSOK ALKALMAZKODÁS STRATÉGIAI PARTNERSÉGBEN 12. MELLEARN KONFERENCIA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, 2016. ÁPRILIS 22. Hegyi-Halmos

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1.

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1. KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, 2018. OKTÓBER 1. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, KÉPZÉS Az Európai Parlament és Tanács

Részletesebben

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE Kojanitz László szakmai vezető A projekt

Részletesebben

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 761 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A szakmai programkövetelmények szakszerű összeállítása Pécs, 2016. október 25. Dr. habil Móré Mariann egyetemi docens, felnőttképzési szakértő,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT TÁMOP A

IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT TÁMOP A IRÁNY A FELSŐOKTATÁS A PETŐFI KOLLÉGIUM TEHETSÉGES DIÁKJAIÉRT Pályázat száma: A projekt címe: Irány a felsőoktatás A Petőfi Kollégium tehetséges diákjaiért Projekt helyszín: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai

Részletesebben

DR. FAZAKAS IDA TERVEZZ VELÜNK! PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN EFOP

DR. FAZAKAS IDA TERVEZZ VELÜNK! PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN EFOP DR. FAZAKAS IDA TERVEZZ VELÜNK! PÁLYAORIENTÁCIÓS FEJLESZTÉSEK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEMEN EFOP-3.2.13-17-2017-00002 FEJLESZTÉSI ELŐZMÉNYEK, DETEKTÁLT IGÉNYEK Pedagógusképző Központ Pályatervezési Iroda

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KARRIERTERVEZÉS ÉS CSALÁDI HÁTTÉR

KARRIERTERVEZÉS ÉS CSALÁDI HÁTTÉR KARRIERTERVEZÉS ÉS CSALÁDI HÁTTÉR Modláné Görgényi Ildikó szakképzési és felnőttképzési szakértő AKTÍV IDŐSKOR NEMZEDÉKEK ÚJ SZEREPBEN Active Ageing, Generations in New Roles Nyíregyházi Gerontológiai

Részletesebben

NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője

NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője Nemzeti Munkaügyi Hivatal NSZFT Pályaorientációs Bizottságának munkája és a pályatanácsadás jövője Katona Miklós Az előadás tartalma - Európai pályaorientációs szakpolitikai elvek - NSZFT Pályaorientációs

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök

Szakdolgozati témakörök Szakdolgozati témakörök Oktatók Téma Gyenes Zsuzsa Andragógia BA Andragógia MA 1. Az időskori önkéntesség egyéni és/vagy társadalmi haszna. 2. Aktív állampolgárok nevelése - a közművelődés lehetőségei.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program A helyzetfiiggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1,1. Képzés megnevezése A helyzetfuggő és hatékonyan szervező vezető vezetői készségfejlesztés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra)

1. Eredményes befolyásolás Kapcsolatépítés és eredmények elérése (20 óra) Felnőttképzés Képzéseink jelentős része a fejlesztéspolitikai témákhoz kapcsolódik: érintik az egyedi projekt szintet, ugyanúgy, ahogy a programozás ciklusát is. Ügyfeleink számára előzetes igényfelmérés

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT

A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TÁMOP 3.1.2B PROJEKT Kojanitz László szakmai vezető A projekt célja Tanulásra

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben