MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról"

Átírás

1 0708M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 0A0001C Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) 001A 002A Próba (csak a 456. sorral összefüggésben tölthető ki!) őstermelői igazolvány száma: családi gazdaság nyilvántartási száma: neme: állampolgársága: 008A 009A AZONOSÍTÁS (A) a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrált mezőgazdasági termelő regisztrációs száma: születési 012A anyja születési 013A születési helye: 014A születési ideje: 015A év hó nap Bevallási időszak 016A _ 017A év hó naptól év hó napig Jelölje X-szel, ha a bevallása helyesbítésnek minősül Jelölje T-betűvel, ha a magánszeméllyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte (Csak helyesbítés esetén tölthető ki!) 018A 019A A megfelelő kockában jelölje, hogy a bevallás melyik részletező lapjából hányat töltött ki! A 021A 022A 023A 024A 025A 026A 027A 028A 029A 030A 031A 032A 033A 034A A Az összegre vonatkozó értékadatok a táblákban csak forintban tölthetők ki! 0A0001D (B) A magánszemély társadalombiztosítási azonosító jele: 001A

2 0B0001B Az adózó 001A Próba 002A 0B0001C I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek 381. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül 382. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján 383. Külszolgálatért fizetett összeg Bevétel Elszámolható költség Adóelőleg alapja a b c d 0381DA 0382AA0382BA 0382CA 0382DA 0383BA 0383CA 0383DA Más bérjövedelem Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján Az adott hónaban fizetett, törvényben meghatározott és az állami végkielégítés összege Megosztásra nyilatkozott-e? Önálló tevékenységre tekintettel fizetett összeg A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján Nyugdíj (a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék) Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás Nevelőszülői díj Ápolási díj Szociális gondozói díj Szakképző iskolai tanulót megillető juttatás Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját megillető juttatások A tanuló, a hallgató részére adott, a 394. és 395. sorba nem tartozó juttatás Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Deák Ferenc Ösztöndíj, Korm.r. szerinti felsőoktatási ösztöndíj Oktatási vagy kutatási tevékenység ellenértékeként kifizetett hallgatói munkadíj Magyar Corvin-lánc Testület által megítélt támogatás A Magyar Köztársaságban mentesített, de az adó kiszámításánál figyelembe vehető jövedelem Az Európai Gazdasági Térség tagállamának joga alapján a sorokban meghatározott bevételnek megfelelő jogcímen kifizetett juttatás, kivéve a 397. sor Az Európai Gazdasági Térség tagállamának joga alapján a és sorokba tartozó bevétel Arany, gyémánt, vas, rubin oklevélhez kapcsolódó pénzbeli juttatás Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyból származó ösztöndíj Mezőgazdasági termelő részére juttatott nyugdíj előtti támogatás Felszolgálási díj címen juttatott összeg "Útravaló" Ösztöndíjprogram keretében adományozott ösztöndíj Adóterhet nem viselő járandóság címén fizetett összeg ( sorok "b" oszlopaiak összege) Egyéb jogcímen juttatott jövedelem Külföldi kiküldetésért fizetett összeg Magánnyugdíjpénztár által egyéb szolgáltatás címén fizetett összeg 0384DA 0385DA 0386AA0386BA 0386CA 0386DA 0387AA 0388BA 0388AA 0389BA 0390BA 0391BA 0392BA 0393BA 0394BA 0395BA 0396BA 0397BA 0398BA 0399BA 0400BA 0401BA 0402BA 0403BA 0404BA 0405BA 0406BA 0407BA 0410BA 0388CA 0410CA 0387DA 0388DA 0408DA 0409DA 0410DA 0411DA

3 0C0001B Az adózó 001A Próba 002A 0C0001C II. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek Kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelem 0412AA Ebből a bér összege: Kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ebből a bér összege: 0413AA Összevont adólapba tartozó jövedelmek összege (a és sorok "d" oszlopába írtak együttesen) 415. A 414. sorból a bérnek minösülő összeg (az sorok "d" oszlopába, valamint a 412. és 413. sor "a" oszlopápa írtak együttesen) 0C0001D III. Az adóelőlegek elszámolása 416. A évi osztalékelőleg évben levont adójának elszámolása Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg Az adott hónapban keletkezett kötelezettség összesen (416. és 417. sor "b" oszlopainak összege) Az összevont adóalapot és az osztalékelőlegből osztalékká vált részt terhelő adóelőleg levont összege (a 418. sor "b" oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész) 0C0001E IV. A különadó-adóelőlegének elszámolása Rendszeres bevétel juttatása alapján a Ft-ot várhatóan meghaladó összeg figyelembevételével számított adóalap és a levont 4% különadó-előleg január 1-jétől számítva, a Ft-ot meghaladó összeg és a levont 4% különadó-előlege A magánszemély nyilatkozata alapján levont 4% különadó-előleg alapja és összege A levont különadó-előlegek összege összesen ( 421., 422., 423. sorok "a" és "b" oszlopaiba írtak együttesen) 0C0001F V. Külön adózó jövedelmek (kifizetések) Ingatlan árverés során történő értékesítéséből származó kifizetés összege Ingó vagyontárgy árverés, aukció során történő értékesítéséből származó kifizetés összege Életjáradék címén kifizetett összeg A privatizációs lízingből származó kifizetés összege Osztalék 25%-os adóval terhelt összege 434. Osztalék 35%-os adóval terhelt összege Vagyoni értékű jog árverés, aukció során történő értékesítéséből származó kifizetés összege Külföldön (is) adóköteles osztalék eltérő adókulccsal terhelt összege A évi adózott eredmény felosztásakor az eredménytartalék terhére megállapított összeg és 10%-os adója A évi adózott eredmény felosztásakor megállapított osztalékból az elengedett tagi kölcsön alapján meghatározott összeg és 10%-os adója Vállalkozásból kivont vagyon összege Ingatlan bérbeadás címén fizetett összeg Árfolyamnyereség címén kifizetett összeg Értékpapír-kölcsönzésből származó kifizetés Egyéb forrásadós kifizetések 440. A sorokban feltüntetett összegek együttesen a Bevétel Elszámolható Adóelőleg alapja a b költség c d A évben levont adó összege: Kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg 0425BA 0426BA 0427BA 0428BA 0429BA 0412BA 0413BA Az adó alapja 0412CA 0413CA 0416AA 0421AA 0422AA 0423AA 0424AA a Adóalap a Az adóalapot terhelő adó 0412DA 0413DA 0414DA 0415DA 0416BA 0417BA 0418BA 0419BA 0421BA 0422BA 0423BA 0424BA Adóelőleg b Adóelőleg b A évben levont adó b c d e 0430AA 0430BA 0430DA 0430EA 0431BA 0431DA 0431EA 0432BA 0432DA 0432EA 0433BA 0433DA 0433EA 0434BA 0434DA 0434EA 0435BA 0435DA 0435EA 0436BA 0436DA 0436EA 0437BA 0437CA 0437DA 0437EA 0438BA 0438CA 0438DA 0438EA 0439BA 0429CA 0439CA 0428DA 0429DA 0428EA 0429EA 0440BA 0440CA 0440DA 0440EA

4 0D0001B Az adózó 001A Próba 002A 0D0001C VI. Egyéb adatok a 441. Munkaviszony megszűnésének időpontja 0441AA A 387. sor szerinti összeg hány hónapra vonatkozik Törvényben meghatározott és/vagy állami végkielégítés címén a kifizetett (387. sor szerinti) összeg évre figyelembe vehető része Törvényben meghatározott és/vagy állami végkielégítés címén évben kifizetett összegből levont (a 419. sorból) adóelőleg összege Törvényben meghatározott és/vagy állami végkielégítés címén évben adóelőlegként (444. sorból) figyelembe vehető összeg Az adott hónapban levont érdekképviseleti tagdíj összege 0442AA 0443AA 0444AA 0445AA 0446AA 447. Az adott hónapban kifizetett osztalékelőleg összege 0447AA 448. A 447. sor összegéből levont 25%-os adó összege 0448AA 449. A 447. sor összegéből levont 10%-os adó összege 0449AA Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás 381. sor összegében figyelembe vett része Az önkéntes kölcsönös egészség és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás 381. sor összegében figyelembe vett része A mezőgazdasági őstermelőnek minősülő magánszemélyek e tevékenységére tekintettel - élő állatok és állati termékek ellenértékeként - kifizetett összeg A 452. sor összegéből levont 4%-os adóelőleg összege (átírandó a 419. sorba) A mezőgazdasági őstermelőnek minősülő magánszemélynek e tevékenyégére tekintettel - egyéb őstermelői termékek ellenértékeként - kifizetett összeg A 454. sor összegéből levont 12%-os adóelőleg összege (átírandó a 419. sorba) 0450AA 0451AA 0452AA 0453AA 0454AA 0455AA Művészeti tevékenységét önállóan folytató magánszemély részére e tevékenységre tekintettel fizetett összeg Az adóelőleg levonás elmaradásának indoka Az adott hónapban kifizetett bér szerinti adójóváírásra jogosító hónapok száma (a 459.sorban feltüntett X -ek száma) 001A002A 0456AA 0457AA 0458AA 0D0001D 459. Azon hónapok megjelölése, amelyekre a magánszemélyt bér illette meg hónap 0459AA 0459BA 0459CA 0459DA 0459EA 0459FA 0459GA 0459HA 0459IA 0459JA 0459KA 0459LA

5 0E0001B Az adózó 001A Próba 002A 0E0001C VII. A december 31-én megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelmek 461. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképvieseleti tagdíj nélkül Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján Külszolgálatért fizetett összeg Bevétel Elszámolható költség Adóelőleg alapja a b c d 0462AA 0462BA 0463BA 0462CA 0463CA 0461DA 0462DA 0463DA Más bérjövedelem Kettős adózást kizáró egyezmény szerint külföldön adóköteles, adóterhet nem viselő járandóságnak nem minősülő jövedelemből a bér összege Kettős adózást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelemből a bér összege 0464DA 0465DA 0466DA 0E0001D VIII. A december 31-én megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóelőlegének elszámolása 468. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg 469. Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege (a 468. sor "a" oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész) 0468AA 0469AA Adóelőleg a 0E0001E IX. A évvel kapcsolatos egyéb adatok 470. Az adott hónapban levont érdekképviseleti tagdíj összege 0470AA a Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás 461. sor összegében figyelembe vett része Az önkéntes kölcsönös egészség és/vagy önsegélyező pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás 461. sor összegében figyelembe vett része 0471AA 0472AA 473. Az adott hónapban kifizetett bér szerinti adójóváírásra jogosító hónapok száma (a 474. sorban feltüntetett X-ek száma) 0473AA 0E0001F 474. A évvel kapcsolatos azon hónapok megjelölése, amelyekre a magánszemélyt bér illette meg hónap 0474AA 0474BA 0474CA 0474DA 0474EA 0474FA 0474GA 0474HA 0474IA 0474JA 0474KA 0474LA

6 0001 0F0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0F0001C X. A TÁRGYHAVI JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ ADATOK A társadalombiztosítási járulék alapja 503. A 502. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (21%) A 502. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (5%) 506. A nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj) alapját képező jövedelem összege 507. A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege 508. A levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (8,5%) és/vagy a levonás 0508AA 509. A levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (0,5%) és/vagy a levonás 0509AA A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapja A levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) és/vagy a levonás 0515AA A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék alapja A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) 520. A munkaadói járulék alapja 523. Biztosításban töltött idő (tárgyhónapon belüli időtartama -tól-ig) A 502. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) A levont (befizetett) magánnyugdíj-pénztári tagdíj és/vagy a levonás A foglalkoztató által vállalt tagdíj kiegészítés összege A pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összege A levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%) és/vagy a levonás 516. A társas vállalkozást terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék alapja A társas vállalkozást terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék összege 521. A munkaadói járulék összege (3%) A munkavállalói járulék alapja A munkavállalói járulék összege (1,5%) A vállalkozói járulék alapja 525. A levont vállalkozói járulék összege (4%) A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja (tájékoztató jellegű adat) a) naptól 0501AA 0514AA Adónem b) _ 0510AA 0510BA 0511BA 0512BA Adatok forintban napig 0501CA 0502CA 0503CA 0504CA 0505CA 0506CA 0507CA 0508CA 0509CA 0510CA 0511CA 0512CA 0513CA 0514CA 0515CA 0516CA 0517CA 0518CA 0519CA 0520CA 0521CA 0522CA 0523CA 0524CA 0525CA 0526CA

7 0G0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0G0001C XI. A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ADATOK a) naptól napig b) 531. Munkakör, foglalkozás FEOR 0531AA 0531BA 0531CA 532. Munkakör, foglalkozás FEOR 0532AA 0532BA 0532CA 533. Munkakör, foglalkozás FEOR 0533AA 0533BA 0533CA 534. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma 535. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma 0534AA 0534BA 0534CA 0535AA 0535BA 0535CA 536. Teljes foglalkoztatás heti munkaórák száma 0536AA 0536BA 0536CA AA 0537BA 0537CA AA 0538BA 0538CA AA 0539BA 0539CA AA 0540BA 0540CA AA 0541BA 0541CA AA 0542BA 0542CA AA 0543BA 0543CA AA 0544BA 0544CA AA 0545BA 0545CA AA 0546BA 0546CA AA 0547BA 0547CA AA 0548BA 0548CA 549. Korkedvezményre jogosító munkakör 0549AA 0549BA 0549CA 550. Korkedvezményre jogosító munkakör 0550AA 0550BA 0550CA 551. A tárgyhónapban fennálló magánnyugdíjpénztári tagság időtartama A magánnyugdíjpénztár azonosítója 0551AA 0551BA 0551CA 552. Jelölje X-szel, ha a tag a tárgyhónapban visszalépett a Tb. nyugdíjrendszerbe 0552AA 553. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje: 0553BA munkaóra 554. Az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma: 0554BA

8 H0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0H0001C XII. A TÁRGYHÓNAPTÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÁRGYHAVI KIFIZETÉSEK ADATAI Adatok forintban Adónem a) b) 559. A tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama: 0559AA _ 0559CA 560. A társadalombiztosítási járulék alapja 561. A 560. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (18%) 562. A 560. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege (21%) 563. A 560. sorból a foglalkoztatót terhelő 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék alapja 564. A 563. sor összegéből számított, a foglalkoztatot terhelő egészségbiztosítási járulék összege (11%) A 560. sorból a foglalkoztatót terhelő természetbeni (7%) és pénzbeli (4%) egészségbiztosítási járulék alapja A 565. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (7%) A 565. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (4%) A 560. sorból a foglalkoztatót terhelő természetbeni (5%) és pénzbeli (3%) egészségbiztosítási járulék alapja A 568. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (5%) A 568. sor összegéből számított, a foglalkoztatót terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) A nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj) alapját képező jövedelem összege A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege 0560CA 0561CA 0562CA 0563CA 0564CA 0565CA 0566CA 0567CA 0568CA 0569CA 0570CA 0571CA 0572CA A levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (8,5%) és/vagy a levonás 0573AA A levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (0,5%) és/vagy a levonás 0574AA A levont (befizetett) magánnyugdíj-pénztári tagdíj és/vagy a levonás A foglalkoztató által vállalt tagdíj kiegészítés összege A pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összege A 4%-os mértékű egészségbiztosítási járulék alapja A levont (befizetett) egészségbiztosítási járulék összege (4%) és/vagy a levonás 0579AA A természetbeni (4%) és pénzbeli (2%) egészségbiztosítási járulék alapja 0575AA 0575BA 0576BA 0577BA 0573CA 0574CA 0575CA 0576CA 0577CA 0578CA 0579CA 0580CA A levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%) és/vagy a levonás A levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (2%) és/vagy a levonás A természetbeni (4%) és pénzbeli (3%) egészségbiztosítási járulék alapja 0581AA 0582AA 0581CA 0582CA 0583CA A levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék összege (4%) és/vagy a levonás A levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) és/vagy a levonás 0584AA 0585AA 0584CA 0585CA

9 0I0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: Adatok forintban 0I0001C Adónem XII. A TÁRGYHÓNAPTÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÁRGYHAVI KIFIZETÉSEK ADATAI a) b) A társas vállalkozást terhelő 5%-os mértékű baleseti járulék alapja A társas vállalkozást terhelő baleseti járulék (5%) A társas vállalkozást terhelő 10%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék alapja A társas vállalkozást terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék összege (10%) A társas vállalkozást terhelő 16%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék alapja A társas vállalkozást terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék összege (16%) 592. A társas vállalkozást terhelő 9%-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulék alapja 593. A társas vállalkozást terhelő egészségügyi szolgáltatási járulék összege (9%) 594. A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék alapja 595. A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék összege (15%) A munkaadói járulék alapja A munkaadói járulék összege (3%) Az 1%-os mértékű munkavállalói járulék alapja A munkavállalói járulék összege (1%) A 1,5%-os mértékű munkavállalói járulék alapja A munkavállalói járulék összege (1,5%) A vállalkozói járulék alapja 603. A vállalkozói járulék összege (4%) A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja (tájékoztató jellegű adat) 0586CA 0587CA 0588CA 0589CA 0590CA 0591CA 0592CA 0593CA 0594CA 0595CA 0596CA 0597CA 0598CA 0599CA 0600CA 0601CA 0602CA 0603CA 0604CA

10 0J0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0J0001C XIII. A TÁRGYHÓNAPTÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS 611. Munkakör, foglalkozás FEOR év hó naptól év hó napig a) b) 0611AA 0611BA 0611CA 612. Munkakör, foglalkozás FEOR 0612AA 0612BA 0612CA 613. Munkakör, foglalkozás FEOR 0613AA 0613BA 0613CA 614. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma 615. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma 0614AA 0614BA 0614CA 0615AA 0615BA 0615CA 616. Teljes foglalkoztatás heti munkaórák száma 0616AA 0616BA 0616CA AA 0617BA 0617CA AA 0618BA 0618CA AA 0619BA 0619CA AA 0620BA 0620CA AA 0621BA 0621CA AA 0622BA 0622CA AA 0623BA 0623CA AA 0624BA 0624CA AA 0625BA 0625CA AA 0626BA 0626CA AA 0627BA 0627CA AA 0628BA 0628CA 629. Korkedvezményre jogosító munkakör 0629AA 0629BA 0629CA 630. Korkedvezményre jogosító munkakör 0630AA 0630BA 0630CA 631. A tárgyidőszakban fennálló magánnyugdíjpénztári tagság időtartama A magánnyugdíjpénztár azonosítója 0631AA 0631BA 0631CA 632. Jelölje X-szel, ha a tag visszalépett a Tb. nyugdíjrendszerbe 0632AA 633. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje: 0633BA munkaóra 634. Az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma: 0634BA

11 K0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0K0001C XIV. A START-KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB ADATOK A START-kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama 0640AA A START-kártyával rendelkező személy foglalkoztatásához kapcsolodó kedvezmény alapja Adatok forintban a) Adónem év b) hó naptól év hó napig _ 0640CA 0641CA 642. A START-kártyával rendelkező személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege 0642CA 643. A START-kártyával rendelkező személy részmunkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege 0643CA 644. A 641. sorból számított munkaadói járulék összege (3%) CA 645. A 641. sorból számított társadalombiztosítási járulék összege (29%) 0645CA 646. A 645. sor összegéből a foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege 0646CA 647. A 645. sor összegéből a foglalkoztatót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege 0647CA 648. A 645. sor összegéből a foglalkoztatót terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege 0648CA 649. A 641. sorból számított 15 %-os mértékű kötelezettség összege CA 650. A 641. sorból számított 25 %-os mértékű kötelezettség összege CA

12 L0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0L0001C XV. A TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐ SZEMÉLY FOGLALKOZTATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK Ssz Megnevezés A tartósan álláskereső személy foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény igénybevételének időtartama A munkavállaló részére kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított társadalombiztosítási járulék alapja 662. A 661. sorból számított társadalombiztosítási járulék összege (29%) Adatok forintban a) Adónem év hó naptól b) év hó napig 0660AA _ 0660CA 0661CA 0662CA 663. A 662. sor összegéből: - a foglalkoztatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék összege 0663CA a foglalkoztatót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege 0664CA a foglalkoztatót terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege 0665CA 666. A kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék alapja 0666CA 667. A 666. sorból számított munkaadói járulék összege (3%) CA 668. A munkavállaló teljes munkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege CA 669. A munkavállaló részmunkaidőben történő foglalkoztatása utáni tételes egészségügyi hozzájárulás számított összege CA

13 M0001B Az adózó 002A Próba 0M0001C XVI. AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 680. A GYED, GYES, GYET, ápolási díj, munka-rehabilitációs díj folyósításának, valamint az álláskeresési támogatás és a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának időtartama a) naptól 0680AA Adónem b) _ Adatok forintban napig 0680CA 681. A 680. sorban szereplő ellátás összege 0681CA Az ellátásokból levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (8,5%) és/vagy a levonás Az ellátásokból levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (0,5%) és/vagy a levonás Az ellátásokból levont (megfizetett) magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (8%) és/vagy a levonás 685. A pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összege 0682AA 0683AA 0684AA 0684BA 0685BA 0682CA 0683CA 0684CA 0685CA A 681. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 21% mértékű nyugdíjbiztosítási járulék összege A 681. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 5% mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összege A 681. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 3% mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege 0686CA 0687CA 0688CA 0M0001D XVII. A TÁRGYHÓNAPTÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKRA UTÓLAG KIFIZETETT ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK A 694. sorban szereplő időszakra vonatkozó ellátás összege A GYED, GYES, GYET, ápolási díj, munka-rehabilitációs díj folyósításának, valamint az álláskeresési támogatás és a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának időtartama Az ellátásból levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (8,5%) és/vagy a levonás Az ellátásból levont (befizetett) nyugdíjjárulék összege (0,5%) és/vagy a levonás 698. Az ellátásból levont (befizetett) magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (8%) és/vagy a levonás 699. A pénztártag által vállalt tagdíj kiegészítés összege a) Adónem év hó naptól b) év hó napig 0694AA _ 0694CA 0695CA 0696AA 0696CA 0697AA 0697CA 0698AA 0698BA 0698CA 0699BA 0699CA A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 18% mértékű nyugdíjbiztosítási járulék összege A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 21% mértékű nyugdíjbiztosítási járulék összege A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 11% mértékű egészségbiztosítási járulék összege 703. A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 7% százalék mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összege A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 4% mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 5% százalék mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulék összege A 695. sorban szereplő egyes ellátások után fizetendő 3% mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege 0700CA 0701CA 0702CA 0703CA 0704CA 0705CA 0706CA 0M0001E XVIII. EGYÉB ADATOK 712. A biztosítás megszűnését követő időre, tárgyidőszakban folyósított táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, baleseti táppénz időtartama 713. A 712. sorban jelölt időszakra járó (kifizetett) ellátás összege a) Adónem év hó naptól b) év hó napig 0712AA _ 0712CA 0713CA

14 N0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0N0001C XIX. AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS Ssz. Megnevezés 720. Biztosításban töltött idő (tárgyidőszakon belüli időtartama -tól -ig) 0720AA Adónem Az adat forintban a) b) 0720CA 721. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja 0721CA 722. Kifizetőt terhelő egyszerűsített közterheviselési hozzájárulás (20%) CA 723. A 722. sorból: - 9% mértékű egészségbiztosítási járulék CA % mértékű nyugdíjbiztosítási járulék CA 725. Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11%) CA 726. A magánnyugdíjpénztár tag magánszemélyt terhelő 15% mértékű hozzájárulás összege 0726CA A 726. sorból: - 11% mértékű személyi jövedelemadó - 0,1% mértékű nyugdíjjárulék ,9% mértékű tagdíj 730. Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés A magánszemélyt terhelő 15%-os mértékű egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja A magánszemélyt terhelő - nem nyugdíjpénztár tag - egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összege (15%) A 732. sorból: - 11% mértékű személyi jövedelemadó BA 0730BA CA 0728CA 0729CA 0730CA 0731CA 0732CA 0733CA % mértékű nyugdíjjárulék CA

15 O0001B Az adózó 002A Próba A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményes járulékfizetés ja: 0O0001C XX. A TÁRGYIDŐSZAKTÓL ELTÉRŐ IDŐSZAKRA KIFIZETETT EGYSZERŰSÍ- TETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 740. Tárgyidőszaktól eltérő biztosításban töltött idő időtartama 0740AA 741. A 740. sorban szereplő időszakra vonatkozó egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja a) Adónem b) _ 0740CA 0741CA 742. A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (20%) CA 743. A 742. sorból: - az egészségbiztosítási járulék CA a nyugdíjbiztosítási járulék CA 745. Magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11%) CA 746. A magánszemélyt terhelő 11,1% mértékű hozzájárulás összege CA 747. A 746. sorból: -11% mértékű személyi jövedelemadó CA ,1% mértékű nyugdíjjárulék CA 749. A magánnyugdíjpénztár tag magánszemélyt terhelő 15% mértékű hozzájárulás összege 0749CA 750. A 749. sorból: - 11% mértékű személyi jövedelemadó CA ,1% mértékű nyugdíjjárulék ,9% mértékű tagdíj 753. Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés BA 0753BA 0751CA 0752CA 0753CA 754. Magánszemélyt terhelő 15%-os mértékű egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapja 0754CA Magánszemélyt terhelő - nem nyugdíjpénztár tag - egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összege (15%) A 755. sorból: - 11% mértékű személyi jövedelemadó CA 0756CA % mértékű nyugdíjjárulék CA

16 0P0001B Az adózó 002A Próba 0P0001C XXI. AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Megnevezés Adónem Az adat forintban Ssz. a) b) 770. A 11%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja 0770CA 771. A 11%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege CA 772. A 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja 0772CA 773. A 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege CA A 4%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja A 4%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege CA 0775CA A 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja A 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege CA 0777CA 778. Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után CA 779. Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után CA 0P0001D XXII. MEGJEGYZÉS: 0785CA P0001E XXIII. AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓ KÖNYVVEL TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS ADATAI 786. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás során beregasztott közteherjegy(ek) értéke 0786CA forint Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás napja(i): hónap nap hónap nap hónap nap 787. sor 0787CA 792. sor 0792CA 797. sor 0797CA 788. sor 0788CA 793. sor 0793CA 798. sor 0798CA 789. sor 0789CA 794. sor 0794CA 799. sor 0799CA 790. sor 0790CA 795. sor 0795CA 800. sor 0800CA 791. sor 0791CA 796. sor 0796CA 801. sor 0801CA

17 0Q0001B Az adózó 001A Próba 002A 0Q0001C XXIV. A évre megállapított adó, adóelőleg elszámolása a b 810. A évi adó összege együtesen (06M29-A lap 41. sor "c" oszlopa) 0810AA 811. Az adóév során levont adó összege (06M29-A lap 45. sor "b" oszlopa) 0811AA évre még fizetendő adó összege 810. sor "a" oszlopának összegéből a 811. sor "a" oszlopa összegének levonása után megmaradt adó) évre többletként mutatkozó adó összege (811. sor "a" oszlopának összegéből a 810. sor "a" oszlopa összegének levonása után megmaradt adó) 0812BA 0813BA 0Q0001D XXV. A évre megállapított 15%-os egészségügyi hozzájárulás elszámolása a b 814. A évi - a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján megállapított - 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege (06M63. lap 642. sora) A évben - a mezőgazdasági kistermelő nyilatkozata alapján - befizetett 15%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás összege (06M63. lap 643. sora) A évre még fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege (06M sora) 817. A évre többletként mutatkozó egészségügyi hozzájárulás összege (06M sora) 0814AA 0815AA 0816BA 0817BA 0Q0001E XXVI. A évre fizetendő adó összegének levonása az Art a alapján a b évre még fizetendő adó összege 0818BA 819. Az adómegállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett összeg 0819AA Az adóhatóság által behajtandó adóhátralék összege A évre még fizetendő egészségügyi hozzájárulás összege 0820BA 0821BA 822. A megállapítást követően levont vagy pénztárba befizetett összeg egészségügyi hozzájárulás 0822AA 823. Az adóhatóság által behajtandó egészségügyi hozzájárulás hátralékának összege 0823BA

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25036756 VPID Adózó neve ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1477226150 KR érkeztetési szám 518124715201601111636746610 Beküldő

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 22908078 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1084356334 KR érkeztetési szám 518124715201501121519470999

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13647744 VPID Adózó neve A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAV iktatószám 1041289019 KR érkeztetési szám

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25036756 VPID Adózó neve ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 1482903855 KR érkeztetési szám 518124715201603161107244100 Beküldő

Részletesebben

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó bérjövedelem. 2. A munkaviszonyból származó nem rendszeres bérjövedelem

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó bérjövedelem. 2. A munkaviszonyból származó nem rendszeres bérjövedelem Adatlap 21 a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Fontos! Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 216 A dolgozó adóazonosító jele: 8417873481 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: A munkáltató címe Adóazonosító jele: Születési ideje: GLOBAL-KÉSZ Kft A munkáltató adóazonosító száma: 14844724-2-17 A dolgozó (tag) neve: Születési helye: Gyarmati Krisztián

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: Ézsibau Kft A munkáltató címe A munkáltató adóazonosító száma: 117197-2-17 A dolgozó (tag) neve: Adóazonosító jele: Születési ideje: Születési helye: KAMENSZKI LÁSZLÓ 8362373768

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: A munkáltató címe Adóazonosító jele: Születési ideje: Si-Ker-Humán Bt. A munkáltató adóazonosító száma: 21461424-2-17 A dolgozó (tag) neve: Születési helye: 844693224 1989.5.14

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 232278-1-17 Adatlap 216 A dolgozó adóazonosító jele: 833879186 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: Ézsibau Kft A munkáltató címe A munkáltató adóazonosító száma: 117197-2-17 A dolgozó (tag) neve: Adóazonosító jele: Születési ideje: Születési helye: 841196165 1979.1.17 Baja

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 216 A dolgozó adóazonosító jele: 846845159 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: A munkáltató címe Adóazonosító jele: Születési ideje: GLOBAL-KÉSZ Kft A munkáltató adóazonosító száma: 14844724-2-17 A dolgozó (tag) neve: Születési helye: Sárközi Ernő 8328854317

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 216 A dolgozó adóazonosító jele: 8396486336 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem Adatlap 217 a munkáltatótól (társas vállalkozástól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 25366369-2-17 Adatlap 219 A dolgozó adóazonosító jele: 836592486 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 1777-2-17 Adatlap 218 A dolgozó adóazonosító jele: 84781851 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az adó

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta KRAJK-RAMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. KR érkeztetési szám NEMZETI ADÓ- É VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 25276691 VPID Adózó neve KRAJK-RAMI ZLGÁLTATÓ KRLÁTLT FELELŐÉGŰ TÁRAÁG NAV iktatószám 113954693 KR érkeztetési szám 518124715215713935551789 Beküldő

Részletesebben

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől

Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség január 1-jétől EHO 2011: egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2011-ben. Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót, kifizetőt az általa magánszemélynek juttatott

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL Marmat Kft Budapest Reitter Ferenc utca 32.

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL Marmat Kft Budapest Reitter Ferenc utca 32. Armada II Bér(Verzió: 2.12.14) Felhasználó: Anzsuri Konto Kft. Dátum: 2012.07.06 Cég: Adószám: 11766010-2-4 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK LEVONÁSÁRÓL ÉS BEFIZETÉSÉRŐL 1131

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése Szociális hozzájárulási adó változás 2019. 2018.évi LII. törvény Egészségügyi hozzájárulás megszűnése 2019. január 1-jétől kibővül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség és megszűnik az egészségügyi

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: Tisztelt Adózó! A 1053-as személyi jövedelemadó bevallás kitöltése előtt, feltétlenül jelölnie kell a jövedelmének megállapítására vonatkozó elszámolási módot, ahhoz hogy a bevallás kitöltő program a megfelelő

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 1777217 Adatlap 216 A dolgozó adóazonosító jele: 833777277 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az adó

Részletesebben

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem

Adatlap b c d. 2. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés. 3. Külszolgálatért kapott jövedelem. 4. Más bérjövedelem A munkáltató (kifizető) neve: A munkáltató címe Adóazonosító jele: Születési ideje: BROT Kft A munkáltató adóazonosító száma: 1777217 A dolgozó (tag) neve: Születési helye: Bogdán Péter 8396512531 1975.7.25

Részletesebben

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a évi személyi jövedelemadó bevallásához. utóneve

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a évi személyi jövedelemadó bevallásához. utóneve 18M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2018. i személyi jövedelemadó evallásához Munkáltató, kifizető neve Adószáma Címe MAGÁNSZEMÉLY ADATAI Adóazonosító jele Családi neve Születési családi

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva.

Könyvelői Praktikum ( :34:29 IP: Copyright 2018 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Munkabér előleg Időállapot: 2017-01-01-2017-12-31 Szerző: Varga Ferenc, Lektor: Zatik László, Módosítva: 2017-01-03 14:57:11 Tartalomjegyzék: 1. A munkabérelőleg elszámolásának gyakorlata 2. Adózás 3.

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 218 A dolgozó adóazonosító jele: 843992955 IV. CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS Hónapok Járulékalapot képező jövedelem a Megállapított

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000

Vagyonadó bevallás (adóköteles vagyononként) 9000 2009 évi személyi jövedelemadó bevallások elkészítésének árjegyzéke, illetve fontosabb tudnivalói (Áraink a 2008-as bevalláshoz képest nem változtak!) Csak 1 munkáltatótól származó jövedelem, adókedvezmények

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT. 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási helyének címe: 1. számú melléklet a 15/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A pályázó neve: Születési név: 2. A pályázó bejelentett lakóhelyének címe: 3. A pályázó tartózkodási

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 1777-2-17 Adatlap 217 A dolgozó adóazonosító jele: 831824718 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az adó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018.

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 2018. Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 218 A dolgozó adóazonosító jele: 843992955 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az

Részletesebben

Adatlap Decs Dr. Pilissy E utca 8.

Adatlap Decs Dr. Pilissy E utca 8. A munkáltató (kifizető) neve: A munkáltató címe Adóazonosító jele: Születési ideje: BROT Kft A munkáltató adóazonosító száma: 1777-2-17 A dolgozó (tag) neve: Születési helye: Túrós András 842911463 1984.6.17

Részletesebben

Adatlap

Adatlap A munkáltató adószáma: 14844724-2-17 Adatlap 218 A dolgozó adóazonosító jele: 84923356 II. ELKÜLÖNÜLTEN ADÓZÓ JÖVEDELMEK 165. Árfolyamnyereségből származó jövedelem és adója Kifizetés bruttó összege Az

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2017. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 15 % Minimálbér, bruttó: 127 500 forint Garantált bérminimum,

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 208A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben