Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április"

Átírás

1 Energiagazdálkodás Dokumentum cikkszáma: április Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti.

2 Tartalomjegyzék 1 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése 2 Áramforrások A váltakozó áramú adapter csatlakoztatása Készenléti állapot és hibernált állapot Készenléti állapot Hibernált állapot Készenléti állapot, hibernálás vagy kikapcsolás kezdeményezése A munka felfüggesztése Teendők bizonytalan áramellátás esetén Teendők vezeték nélküli adatátviteli szolgáltatások vagy adathordozók használata esetén Gyári energiagazdálkodási beállítások A számítógép vagy a képernyő be- és kikapcsolása Rendszerleállítás vészhelyzetben Készenléti állapot kezdeményezése és befejezése Hibernálás kezdeményezése és befejezése Energiagazdálkodás ii

3 Tartalomjegyzék 5 Energiagazdálkodási lehet ségek Az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása A Telepmérő ikon megjelenítése Energiagazdálkodási sémák beállítása vagy módosítása Jelszavas védelem aktiválása Processzorteljesítmény- szabályozás 7 Akkumulátorok Az akkumulátorok azonosítása Az elsődleges akkumulátor behelyezése és eltávolítása Több akkumulátor feltöltése Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor töltöttségi szintjének figyelése A lemerülőben lévő akkumulátor okozta problémák megoldása Alacsony akkumulátortöltöttség azonosítása Alacsony akkumulátortöltöttségi állapot megoldása Az akkumulátor kalibrálása Mikor van szükség kalibrálásra? Akkumulátor kalibrálása Gazdálkodás az akkumulátor energiájával Energiamegtakarítás munkavégzés közben Energiamegtakarítási beállítások megadása Akkumulátorok tárolása Használt akkumulátorok selejtezése Tárgymutató iii Energiagazdálkodás

4 1 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése A következő ábra és táblázat az energiaellátási vezérlőelemek és LED-ek elhelyezkedését szemlélteti, illetve ismerteti. Energiagazdálkodás 1 1

5 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése Részegység Leírás 1 A képernyő kapcsolója A számítógép képernyőjének kikapcsolására és a készenléti állapot indítására szolgál a bekapcsolt számítógép fedelének lecsukásakor. 2 Működésjelző LED-ek* (2) Ha világít, a számítógép be van kapcsolva. Ha villog, a számítógép készenléti állapotban van. Ha gyorsan villog, akkor egy nagyobb teljesítményű HP Smart váltakozó áramú adapter csatlakoztatása szükséges. Ha nem világít, a számítógép ki van kapcsolva vagy hibernált állapotban van. 3 Bekapcsológomb Ha a számítógép ki van kapcsolva, a gomb lenyomásával bekapcsolhatja azt. be van kapcsolja, a gomb lenyomásával hibernált állapotba állíthatja azt. készenléti állapotban van, a gomb lenyomásával kiléptetheti azt a készenléti állapotból. hibernált állapotban van, a gomb lenyomásával kiléptetheti azt a hibernált állapotból. Ha a rendszer nem válaszol és a Microsoft Windows leállítási eljárásai sem használhatók, a számítógép kikapcsolásához legalább öt másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot. 4 fn+f3 A számítógép készenléti állapotba helyezése. (folytatás) 1 2 Energiagazdálkodás

6 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése Részegység Leírás 5 Töltésjelző LED Ha sárgán világít, az akkumulátor töltődik. Ha zölden világít, az akkumulátor majdnem teljes töltöttségű. Ha sárgán villog, a számítógép egyedüli áramforrása az akkumulátor, amely kezd lemerülni. Ha az akkumulátor töltöttsége vészesen alacsony szintet ér el, az akkumulátor töltésjelző LED-je gyorsabban kezd villogni. Ha nem világít, a külső áramforrásról táplált számítógép összes akkumulátora teljes töltöttségű. Ha nem külső áramforrás táplálja a számítógépet, a LED csak akkor világít, ha az akkumulátor kezd lemerülni. *A két működésjelző LED ugyanazt az állapotot jelzi. A bekapcsológombon lévő LED csak a számítógép felnyitott állapotában látható. A számítógép előlapján található LED minden esetben látható. Energiagazdálkodás 1 3

7 2 Áramforrások A számítógép belső és váltakozó áramú külső áramforrásról egyaránt működtethető. Az alábbi táblázatban az egyes feladatokhoz legmegfelelőbb áramforrásokat találhatja meg. A számítógéphez csak az ahhoz mellékelt vagy az azzal való használatra engedélyezett váltakozó áramú adaptert használja. Feladat Alkalmazásokkal végzett munka A számítógépben található akkumulátor töltése vagy kalibrálása Ajánlott áramforrás A számítógépben található feltöltött akkumulátor Az alábbi eszközök valamelyike által szolgáltatott külső áramforrás: a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapter külön beszerezhető dokkolóegység külön beszerezhető adapter Külső áramforrás, amely lehet: a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapter külön beszerezhető dokkolóegység külön beszerezhető adapter Å Ne töltse a számítógép akkumulátorát, ha repülőgépen tartózkodik. Rendszerszoftver telepítése vagy módosítása és CD-, illetve DVD-írás Külső áramforrás, amely lehet: a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapter külön beszerezhető dokkolóegység külön beszerezhető adapter Energiagazdálkodás 2 1

8 Áramforrások A váltakozó áramú adapter csatlakoztatása ÅFIGYELEM! Az áramütés és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen az alábbiakra: A tápvezetéket egy könnyen hozzáférhet konnektorba csatlakoztassa. A készülék áramtalanításakor ne a számítógépb l, hanem az elektromos aljzatból húzza ki a tápvezetéket. Ha háromérintkez s csatlakozóval (földelt dugóval) ellátott tápvezetéket kapott a készülékhez, földelt konnektorhoz csatlakoztassa azt. Ne iktassa ki a tápvezeték földel tüskéjét (például kétérintkez s átalakító csatlakoztatásával), mert az egy fontos biztonsági elem. A számítógép váltakozó áramú külső áramforráshoz történő csatlakoztatásához: 1. Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert a számítógép tápfeszültség-csatlakozójához Csatlakoztassa a hálózati tápvezetéket a váltakozó áramú adapterhez Csatlakoztassa a tápvezeték másik végét egy elektromos aljzathoz Energiagazdálkodás

9 3 Készenléti állapot és hibernált állapot A készenléti állapot és a hibernálás olyan energiagazdálkodási szolgáltatás, mely energiát takarít meg és lerövidíti a számítógép indításához szükséges időt. Mindkettőt egyaránt kezdeményezheti a felhasználó és a rendszer. További tudnivalók: Készenléti állapot, hibernálás vagy kikapcsolás kezdeményezése. Készenléti állapot ÄVIGYÁZAT! Az akkumulátor teljes lemerülésének megel zése érdekében ne hagyja hosszú ideig készenléti állapotban a számítógépet. Csatlakoztassa a számítógépet küls áramforráshoz. Készenléti állapotban a számítógép csökkenti a rendszer azon részegységeinek áramellátását, amelyek nincsenek használatban. A készenléti állapotba történő váltáskor a számítógép a RAM memóriába menti a munkáját, és törli a képernyő tartalmát. A készenléti állapot során villog a működésjelző LED. A készenléti állapotból történő kilépéskor ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta. ÄVIGYÁZAT! Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében a készenléti állapotba való váltás el tt mentse munkáját. Energiagazdálkodás 3 1

10 Készenléti állapot és hibernált állapot Hibernált állapot ÄVIGYÁZAT! Ha hibernálás közben módosítja a számítógép konfigurációját, megeshet, hogy nem lehet majd szokásos üzemmódba visszalépni. Hibernált állapotban a következ kre ügyeljen: Ne helyezze a számítógépet a dokkolóegységre, illetve ha már rajta van, ne válassza le arról. Ne adjon hozzá és ne távolítson el memóriamodulokat. Ne helyezzen be és ne távolítson el semmilyen merevlemez- vagy optikai meghajtót. Ne csatlakoztasson és ne is távolítson el küls eszközöket. Ne helyezzen be és ne távolítson el PC-kártyát. A hibernálás során a rendszer a merevlemez-meghajtón található hibernációs fájlba menti a munkáját, majd kikapcsolja a számítógépet. A működésjelző LED-ek kialszanak. A hibernált állapotból történő kilépéskor ott folytathatja a munkát, ahol abbahagyta. Ha a rendszerben bekapcsolási jelszó van használatban, a hibernált állapotból történő kilépéskor meg kell azt adnia. ÄVIGYÁZAT! Az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében a hibernált állapotba való váltás el tt mentse munkáját. A hibernálást le lehet tiltani, ilyenkor azonban a rendszer nem menti automatikusan a munkát olyan esetekben, amikor készenléti módban a számítógép akkumulátora kritikusan alacsony töltöttségi állapotba kerül. A hibernálást a Microsoft Windows Vezérlőpult alkalmazásának Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanele segítségével, a következő módon lehet újból engedélyezni:» Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Hibernálás lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Hibernálás engedélyezése jelölőnégyzet be van-e jelölve. 3 2 Energiagazdálkodás

11 Készenléti állapot és hibernált állapot A hibernálás előtti várakozási idő beállításához: 1. Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Energiagazdálkodási sémák lehetőséget. 2. Kattintson a kívánt időtartamra a Rendszer hibernálása listában. Készenléti állapot, hibernálás vagy kikapcsolás kezdeményezése A következő részek azt ismertetik, hogy mikor érdemesebb készenléti állapotba helyezni, mikor hibernálni és mikor kikapcsolni a számítógépet. A számítógép készenléti vagy hibernált állapotban semmilyen művelet végrehajtására nem használható. A munka felfüggesztése Készenléti állapot kezdeményezésekor a számítógép a RAM memóriába menti a munkáját, és törli a képernyő tartalmát. Készenléti állapotban a számítógép kevesebb energiát fogyaszt, mint bekapcsolt állapotban. A készenléti állapotból kilépve munkája a készenléti állapot kezdeményezésének pillanatában fennálló állapotban jelenik meg a képernyőn. A hibernálás megkezdésekor a rendszer a merevlemez-meghajtón található hibernációs fájlba menti a munkáját, majd kikapcsolja a számítógépet. Hibernált állapotban a számítógép sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint készenléti állapotban. Ha a számítógépet hosszabb ideig nem kívánja használni, illetve külső áramforráshoz csatlakoztatni, az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja azt ki, és távolítsa el az akkumulátort. Az akkumulátor tárolásával kapcsolatos részletek a következő részben találhatók: Akkumulátorok tárolása. Energiagazdálkodás 3 3

12 Készenléti állapot és hibernált állapot Teend k bizonytalan áramellátás esetén A hibernálást feltétlenül érdemes engedélyezni, különösen abban az esetben, ha akkumulátorról működteti a számítógépet, és nem áll rendelkezésére külső áramforrás. A hibernálás ugyanis az akkumulátor lemerülése előtt egy hibernációs fájlba menti az adatokat, és leállítja a számítógépet. Ha az áramforrás működése bizonytalan, a munka felfüggesztésekor ajánlott végrehajtani az alábbi műveletek egyikét: Mentse munkáját, majd helyezze a számítógépet készenléti állapotba. Kezdeményezzen hibernálást. Kapcsolja ki a számítógépet. 3 4 Energiagazdálkodás

13 Készenléti állapot és hibernált állapot Teend k vezeték nélküli adatátviteli szolgáltatások vagy adathordozók használata esetén ÄVIGYÁZAT! A kép- vagy hangmin ség esetleges romlásának és a hangvagy videolejátszási funkciók elvesztésének megel zése érdekében ne kezdeményezzen készenléti állapotot vagy hibernálást PC-kártya, illetve CD vagy DVD olvasása vagy írása közben. Az adatveszést megel zend ne kezdeményezzen készenléti állapotot vagy hibernálást PC-kártya, illetve CD vagy DVD írása közben. Vegye figyelembe az alábbiakat: Ha a számítógép készenléti vagy hibernált állapotban van, nem lehet vezeték nélküli kapcsolatot kezdeményezni. Ha a meghajtóban lévő lemez, például CD vagy DVD lejátszása közben véletlenül hibernálást vagy készenléti állapotot kezdeményezett: A lejátszás megszakadhat. A következő figyelmeztetés jelenhet meg: Ha hibernálja vagy felfüggeszti a számítógépet, a lejátszás leállhat. Folytatja a műveletet? Kattintson a Nem gombra. Előfordulhat, hogy a hang- és képlejátszás folytatásához újra kell indítania a lejátszást. Energiagazdálkodás 3 5

14 4 Gyári energiagazdálkodási beállítások Ez a rész az alapértelmezett (gyári) készenléti, hibernálási és kikapcsolási beállításokat ismerteti. A számítógép energiaellátási szolgáltatásai működésének módosításáról további információt a következő fejezetben talál: Energiagazdálkodási lehetőségek. A jelen fejezetben ismertetett vezérlők és LED-ek leírása a következő részben található: Energiaellátással kapcsolatos vezérlőelemek és LED-ek elhelyezkedése. Energiagazdálkodás 4 1

15 Gyári energiagazdálkodási beállítások A számítógép vagy a képerny be- és kikapcsolása Feladat Eljárás Hatás A számítógép bekapcsolása A számítógép kikapcsolása A képernyő kikapcsolása, amikor a számítógép be van kapcsolva Nyomja meg a bekapcsológombot. A működésjelző LED-ek világítani kezdenek. Ha a LED-ek gyorsan villognak, nagyobb teljesítményű váltakozó áramú adapter csatlakoztatása javasolt. Betöltődik az operációs rendszer. 1. Mentse munkáját, és zárja be az összes megnyitott alkalmazást. 2. A számítógép operációs rendszerből történő leállításához válassza a Start > A számítógép kikapcsolása > Kikapcsolás lehetőséget.* Ha a rendszer lefagy, és a számítógép nem kapcsolható ki a fenti módszerekkel, kövesse a következő rész utasításait: Rendszerleállítás vészhelyzetben. Csukja le a számítógép fedelét. A működésjelző LED-ek kialszanak. Az operációs rendszer leáll. A számítógép kikapcsol. A számítógép fedelének lecsukásával lenyomódik a képernyő kapcsolója, így a képernyő kikapcsol. *Ha a számítógép egy hálózati tartományon van regisztrálva, akkor A számítógép kikapcsolása gomb helyett a Leállítás gomb jelenik meg. 4 2 Energiagazdálkodás

16 Gyári energiagazdálkodási beállítások Rendszerleállítás vészhelyzetben ÄVIGYÁZAT! A vészleállítási eljárások használata a nem mentett adatok elvesztésével jár. Ha a számítógép lefagy, és a szokásos Windows rendszerbeli kikapcsolási módszerek hatástalanok, próbálkozzon a következő eljárásokkal a megadott sorrendben: 1. Nyomja le a ctrl+alt+delete billentyűkombinációt. Ezután válassza a Leállítás > Kikapcsolás lehetőséget. 2. Nyomja le a bekapcsológombot, és tartsa így legalább 5 másodpercig. 3. Válassza le a számítógépet a külső áramforrásról, majd távolítsa el az akkumulátort. Energiagazdálkodás 4 3

17 Gyári energiagazdálkodási beállítások Készenléti állapot kezdeményezése és befejezése Feladat Eljárás Hatás Készenléti állapot kezdeményezése A számítógép bekapcsolt állapotában nyomja meg az fn+f3 billentyűkombinációt. Válassza a Start > Aszámítógép kikapcsolása > Készenléti állapot lehetőséget.* Ha a Windows XP Professional rendszerben nem jelenik meg a Készenléti állapot listaelem: A működésjelző LED-ek villognak. A rendszer törli a képernyő tartalmát. 1. Nyomja meg a LE billentyűt. 2. Válassza a listából a Készenléti állapot lehetőséget. 3. Kattintson az OK gombra. Csukja le a számítógép fedelét. (folytatás) 4 4 Energiagazdálkodás

18 Gyári energiagazdálkodási beállítások Feladat Eljárás Hatás A rendszer által kezdeményezett készenléti állapot engedélyezése Kilépés a rendszer vagy a felhasználó által kezdeményezett készenléti állapotból Nincs teendő: Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, a rendszer 10 percnyi tétlenség után kezdeményezi a készenléti állapotot (gyári beállítás). Ha a számítógép külső áramforrásról üzemel, a rendszer 25 percnyi tétlenség után kezdeményezi a készenléti állapotot (gyári beállítás). Az energiagazdálkodási beállítások és az időkorlátok a Vezérlőpult alkalmazás Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelén módosíthatók. A működésjelző LED-ek villognak. A rendszer törli a képernyő tartalmát. Nyomja meg a bekapcsológombot. A működésjelző LED-ek világítani kezdenek. A megkezdett munka megjelenik a képernyőn. *Ha a számítógép egy hálózati tartományon van regisztrálva, akkor A számítógép kikapcsolása gomb helyett a Leállítás gomb jelenik meg. Energiagazdálkodás 4 5

19 Gyári energiagazdálkodási beállítások Hibernálás kezdeményezése és befejezése A hibernálást csak akkor lehet kezdeményezni, ha az engedélyezve van. A hibernálás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Annak ellenőrzése, hogy engedélyezve van-e a hibernálás:» Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Hibernálás lehetőséget. Ha a hibernálás engedélyezve van, akkor be van jelölve a Hibernálás engedélyezése jelölőnégyzet. 4 6 Energiagazdálkodás

20 Gyári energiagazdálkodási beállítások Feladat Eljárás Hatás Hibernálás kezdeményezése A rendszer által indított hibernálás engedélyezése (ha a hibernálási funkció engedélyezve van) Nyomja meg a bekapcsológombot. vagy Válassza a Start > A számítógép kikapcsolása lehetőséget.* Ezt követően nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, majd válassza a Hibernálás lehetőséget. Ha a Windows XP Professional rendszerben nem jelenik meg a Hibernálás listaelem: 1. Nyomja meg a LE billentyűt. 2. Válassza a listából a Hibernálás lehetőséget. 3. Kattintson az OK gombra. Nincs teendő. Ha a számítógép akkumulátorról működik, a rendszer a következő esetekben kezdeményez hibernált állapotot: Harminc perc tétlenség után. Ha az akkumulátor(ok) töltöttsége vészesen alacsony szintre csökken. Az energiagazdálkodási beállítások és az időkorlátok a Vezérlőpult alkalmazás Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelén módosíthatók. A működésjelző LED-ek kialszanak. A rendszer törli a képernyő tartalmát. A működésjelző LED-ek kialszanak. A rendszer törli a képernyő tartalmát. (folytatás) Energiagazdálkodás 4 7

21 Gyári energiagazdálkodási beállítások Feladat Eljárás Hatás Kilépés a felhas ználó vagy a rendszer által kezdeményezett hibernálásból Nyomja meg a bekapcsológombot. A működésjelző LED-ek világítani kezdenek. A megkezdett munka megjelenik a képernyőn. *Ha a számítógép egy hálózati tartományon van regisztrálva, akkor A számítógép kikapcsolása gomb helyett a Leállítás gomb jelenik meg. Ha a rendszer azért kezdeményezett hibernálást, mert az akkumulátor töltöttségi szintje vészesen alacsony, a bekapcsológomb megnyomása előtt csatlakoztassa a számítógépet külső áramforrásra, vagy helyezzen be feltöltött akkumulátort. (Előfordulhat, hogy a rendszer nem válaszol, ha az egyetlen áramforrás a lemerült akkumulátor.) 4 8 Energiagazdálkodás

22 5 Energiagazdálkodási lehet ségek A Windows rendszer Vezérlőpultjának segítségével számos alapértelmezett energiagazdálkodási beállítás módosítható. Beállíthatja például, hogy a rendszer hangjelzéssel figyelmeztessen, ha az akkumulátor töltöttsége vészesen alacsony értékre csökken, de módosíthatók a bekapcsológomb gyári beállításai is. Ha a számítógép be van kapcsolva: Az operációs rendszer Alvás gombjának is nevezett fn+f3 billentyűparancs lenyomásakor a rendszer készenléti állapotba lép. A képernyő kapcsolója kikapcsolja a képernyőt, és készenléti állapotot kezdeményez. A képernyő kapcsolóját a számítógép fedelének lezárása aktiválja. Energiagazdálkodás 5 1

23 Energiagazdálkodási lehet ségek Az Energiagazdálkodási lehet ségek tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása Az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanel megnyitásához: Kattintson jobb gombbal az értesítési területen, a tálca jobb szélén található Telepmérő ikonra, és válassza az Energiaellátás tulajdonságainak beállítása lehetőséget. vagy Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek lehetőséget. 5 2 Energiagazdálkodás

24 Energiagazdálkodási lehet ségek A Telepmér ikon megjelenítése A Telepmérő ikon a tálca jobb oldalán lévő értesítési területen látható. Az ikon formája aszerint változik, hogy a számítógép akkumulátorról vagy külső áramforrásról üzemel-e. A Telepmérő ikon eltávolítása az értesítési területről: 1. Kattintson jobb gombbal a Telepmérő ikonra az értesítési területen, majd válassza az Energiaellátás tulajdonságainak beállítása lehetőséget. 2. Kattintson a Speciális fülre. 3. Törölje a jelölést a Mindig jelenjen meg az ikon a tálcán jelölőnégyzetből. 4. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. A Telepmérő ikon megjelenítése az értesítési területen: 1. Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek lehetőséget. 2. Kattintson a Speciális fülre. 3. Jelölje be a Mindig jelenjen meg az ikon a tálcán jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. Ha nem talál egy előzőleg a tálca jobb szélén, az értesítési területen elhelyezett ikont, kattintson a Rejtett ikonok megjelenítése (< vagy <<) ikonra az értesítési területen. Energiagazdálkodás 5 3

25 Energiagazdálkodási lehet ségek Energiagazdálkodási sémák beállítása vagy módosítása Az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen található Energiagazdálkodási sémák lapon energiaszinteket rendelhet a rendszerösszetevőkhöz. Az akkumulátorról és a külső áramforrásról történő működéshez különböző sémákat határozhat meg. Megadhat olyan energiagazdálkodási sémát is, amely egy felhasználó által meghatározott időkorlát leteltével készenléti állapotot kezdeményez, illetve kikapcsolja a képernyőt vagy a merevlemezt. Energiagazdálkodási séma beállításához: 1. Kattintson jobb gombbal a Telepmérő ikonra az értesítési területen, majd válassza az Energiaellátás tulajdonságainak beállítása lehetőséget. 2. Kattintson az Energiagazdálkodási sémák fülre. 3. Válassza ki a módosítani kívánt energiagazdálkodási sémát, és változtassa meg a listákban szereplő beállításokat. 4. Kattintson az Alkalmaz gombra. Jelszavas védelem aktiválása Szükség esetén egy biztonsági funkciót is bekapcsolhat, mely jelszót kér a számítógép bekapcsolásakor, illetve a készenléti vagy hibernált állapotból történő kilépéskor. A jelszó kérésének beállításához: 1. Kattintson jobb gombbal a Telepmérő ikonra az értesítési területen, majd válassza az Energiaellátás tulajdonságainak beállítása lehetőséget. 2. Kattintson a Speciális fülre. 3. Jelölje be a Jelszó kérése, amikor a számítógép visszatér készenléti állapotból jelölőnégyzetet. 4. Kattintson az Alkalmaz gombra. 5 4 Energiagazdálkodás

26 6 Processzorteljesítményszabályozás ÄVIGYÁZAT! A számítógép túlmelegedésének megel zése érdekében hagyja szabadon a szell z nyílásokat. A számítógépet kemény felületen használja. Ügyeljen arra, hogy semmilyen kemény felület (például nyomtató) vagy puha felület (például párna, vastag sz nyeg vagy szövet) ne akadályozza a szell zést. A túlmelegedés a processzor teljesítményének csökkenéséhez és a számítógép meghibásodásához vezethet. Néhány esetben a számítógép az akkumulátorról történő üzemelés során alacsonyabb sebességen működhet, mint külső áramforrás használatakor. Ha az akkumulátor töltöttsége vészesen alacsony szintre csökken, a számítógép a processzor sebességének csökkentésével próbál energiát megtakarítani, mely a grafikus teljesítmény csökkenését eredményezheti. A Windows XP rendszerben az energiagazdálkodási séma kiválasztásával meghatározhatja a processzor teljesítményét. A processzor sebessége optimális teljesítményre és optimális energiafogyasztásra állítható. A processzorteljesítmény-szabályozási beállítások az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen találhatók. A processzorteljesítmény szabályozása a Windows XP rendszerben:» Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Energiagazdálkodási sémák lehetőséget. Energiagazdálkodás 6 1

27 Processzorteljesítmény- szabályozás A kiválasztott energiagazdálkodási séma határozza meg a processzor teljesítményét a számítógép külső áramforrásról, illetve akkumulátorról történő üzemeltetése közben. Minden egyes, külső energiaellátásra vagy akkumulátorról történő használatra vonatkozó séma egy adott processzorállapotot állít be. Az energiaellátási séma megadását követően a processzor teljesítményének beállítása nem igényel további lépéseket. A következő táblázat a különböző energiaellátási sémák által biztosított processzorteljesítményt ismerteti külső áramforrás, illetve akkumulátor használata esetén. Energiagazdálkod ási séma Otthoni/Irodai asztali Hordozható/Laptop (alapbeállítás)* Bemutató Mindig bekapcsolva Minimális energiagazdálkodás Maximális telep A processzor teljesítménye külső energiaforrás esetén A rendszer mindig a legmagasabb teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer mindig a legmagasabb teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A processzor teljesítménye akkumulátorról történő működés esetén A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A rendszer mindig a legmagasabb teljesítményszinten fut. A rendszer a processzor igénybevételének megfelelő teljesítményszinten fut. A CPU-teljesítmény csökken, az akkumulátor üzemideje pedig nő. *A Hordozható/Laptop energiagazdálkodási séma használata javasolt. 6 2 Energiagazdálkodás

28 7 Akkumulátorok Ha a számítógép feltöltött akkumulátort tartalmaz, és nem csatlakozik külső áramforráshoz, akkor az akkumulátorról üzemel. Váltakozó áramú áramforráshoz történő csatlakoztatás esetén a számítógép a külső áramforrásról üzemel. Ha a számítógépben feltöltött akkumulátor található, és külső váltakozó áramú adapter segítségével külső áramforrásról üzemel, akkor a külső áramforrás leválasztásakor a számítógép akkumulátoros működésre kapcsol. A képernyő fényerejét a váltakozó áramú adapter leválasztásakor az akkumulátor-üzemidő növelése érdekében automatikusan csökkenti a rendszer. A munkavégzés típusától függ, hogy az akkumulátort a számítógépben célszerű-e hagyni, vagy azon kívül tárolni. Ha az akkumulátort a számítógépben tartja, akkor az a külső áramforrásról történő üzemelés közben feltöltődik, és védelmet nyújt az áramkimaradás okozta adatvesztéssel szemben. A számítógépben tárolt akkumulátor azonban lassan veszít töltöttségéből, ha a számítógép ki van kapcsolja és nem csatlakozik külső áramforrásra. Energiagazdálkodás 7 1

29 Akkumulátorok Az akkumulátorok azonosítása A számítógép két különböző akkumulátor egyidejű használatát támogatja: A számítógéphez mellékelt lítiumionos akkumulátor A számítógép aljához csatlakoztatható, külön megvásárolható kiegészítő akkumulátor Ha a számítógépet több mint két hétig nem kívánja használni és külső áramforrásra csatlakoztatni, távolítsa el az akkumulátort, és gondoskodjon annak tárolásáról a következő részben foglaltak szerint: Akkumulátorok tárolása. A munka felfüggesztésével kapcsolatos további tudnivalókat a következő részben olvashatja: Készenléti állapot és hibernált állapot. Az esetleges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében kizárólag a számítógéphez mellékelt akkumulátort, a HP-től beszerzett csereakkumulátort, illetve a HP-től vásárolt kiegészítő akkumulátorokat használja a számítógéphez. 7 2 Energiagazdálkodás

30 Akkumulátorok Az els dleges akkumulátor behelyezése és eltávolítása ÄVIGYÁZAT! Ha az akkumulátor az egyedüli áramforrás, az adatvesztés elkerülése érdekében kezdeményezzen hibernálást vagy kapcsolja ki a számítógépet az akkumulátor eltávolítása el tt. Az akkumulátorok megjelenése típusonként eltér. Az elsődleges akkumulátor behelyezéséhez: 1. Helyezze a számítógépet aljával felfelé egy sík felületre úgy, hogy az akkumulátorrekesz essen a közelebbi oldalra. 2. Csúsztassa az akkumulátort 1 az akkumulátorrekeszbe, amíg az a helyére nem kerül. Az akkumulátor retesze 2 automatikusan a rögzíti az akkumulátort. Energiagazdálkodás 7 3

31 Akkumulátorok Az elsődleges akkumulátor eltávolításához: 1. Helyezze a számítógépet aljával felfelé egy sík felületre úgy, hogy az akkumulátor essen a közelebbi oldalra. 2. Csúsztassa el jobbra az akkumulátor jobb oldali kioldóreteszét Csúsztassa el jobbra és tartsa elcsúsztatva az akkumulátor bal oldali kioldóreteszét Távolítsa el az akkumulátort 3 a számítógépből. 7 4 Energiagazdálkodás

32 Akkumulátorok Több akkumulátor feltöltése Ha több akkumulátort csatlakoztat a számítógéphez, az akkumulátorok az alábbi módon töltődnek és merülnek le: Töltési sorrend: 1. A számítógép akkumulátorrekeszében található elsődleges akkumulátor 2. Külön megvásárolható kiegészítő akkumulátor Használati sorrend: 1. Külön megvásárolható kiegészítő akkumulátor 2. A számítógép akkumulátorrekeszében található elsődleges akkumulátor Az akkumulátor töltése közben a számítógépen az akkumulátor töltésjelzője sárgán világít, közvetlenül a teljes feltöltődés előtt pedig zöld színre vált. Az összes akkumulátor teljes feltöltése után a LED kialszik. Az elsődleges akkumulátor akkor töltődik, ha az a számítógépbe van helyezve, a számítógép pedig külső áramforráshoz csatlakozik. Külső áramforrás a következő eszközök segítségével biztosítható: a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapter külön beszerezhető dokkolóegység külön beszerezhető adapter ÅFIGYELEM! Az esetleges biztonsági kockázatok csökkentése érdekében kizárólag a számítógéphez mellékelt váltakozó áramú adaptert, a HP-t l beszerzett további váltakozó áramú adaptereket, illetve a HP-t l vásárolt váltakozó áramú kiegészít adaptereket használja a számítógéphez. A számítógéphez csak az ahhoz mellékelt vagy az azzal való használatra engedélyezett váltakozó áramú adaptert használja. Energiagazdálkodás 7 5

33 Akkumulátorok Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása és a töltöttségi állapot pontosságának javítása érdekében vegye figyelembe a következőket: ÅFIGYELEM! Ne töltse a számítógép akkumulátorát, ha repül gépen tartózkodik. Új akkumulátor töltése esetén: Az akkumulátor töltését akkor végezze, amikor a számítógép a váltakozó áramú adapteren keresztül csatlakozik külső áramforráshoz. Ha tölti az akkumulátort, a számítógép bekapcsolása előtt töltse azt fel teljesen. Már használatban lévő akkumulátor töltése esetén: Töltés előtt használja az akkumulátort addig, amíg a töltöttségi szint a teljes energiaszint mintegy tíz százaléka alá csökken. Ha tölti az akkumulátort, a számítógép bekapcsolása előtt töltse azt fel teljesen. A számítógépbe helyezett akkumulátor a számítógép külső áramforráshoz történő csatlakoztatásakor töltődik. A számítógépbe helyezett akkumulátor a számítógép beés kikapcsolt állapotában egyaránt töltődik, kikapcsolt állapotban azonban a töltés jóval gyorsabban megy végbe. A töltés tovább tarthat, ha az akkumulátor új, ha több mint két hétig nem volt használatban, illetve ha a hőmérséklete a szobahőmérsékletnél jelentősen alacsonyabb vagy magasabb. 7 6 Energiagazdálkodás

34 Akkumulátorok Az akkumulátor töltöttségi állapota a töltésjelző LED segítségével állapítható meg: Ha világít, az akkumulátor töltődik. Ha villog, az akkumulátor lemerülőben van, és nem töltődik. Ha gyorsan villog, az akkumulátor töltöttségi szintje vészesen alacsony, és nem töltődik. Ha nem világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy a számítógépben nem található akkumulátor. Az akkumulátorok töltöttségének megállapításáról további információt a következő részben találhat: Az akkumulátor töltöttségi szintjének figyelése. Az akkumulátor töltöttségi szintjének figyelése Ez a rész az akkumulátorok töltöttségének megállapítására szolgáló módszereket ismerteti. A töltöttségi információk pontosságának biztosítása Az akkumulátorok töltöttségi szintjének jelzése az alábbi módszerekkel pontosítható: Töltés előtt használja az akkumulátort addig, amíg a töltöttségi szint a teljes energiaszint mintegy tíz százaléka alá csökken. A számítógép bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort. Ha az akkumulátor több mint egy hónapig nem volt használatban, akkor a feltöltés helyett célszerű azt kalibrálni. A kalibrálásról további útmutatás a következő részben olvasható: Az akkumulátor kalibrálása. Energiagazdálkodás 7 7

35 Akkumulátorok Töltöttségi szint megjelenítése a képerny n Ez a rész az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítését és a töltöttségi adatok értelmezését ismerteti. A töltöttségi szint megtekintése Ha a számítógépben található akkumulátor állapotáról szeretne tájékozódni, tegye a következőket: Kattintson duplán az értesítési területen, a tálca jobb szélén található Telepmérő ikonra. vagy Kattintson a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Telepmérő fülre. A töltésjelz leolvasása A legtöbb töltésjelző az akkumulátor állapotát százalékos értékként, valamint a percben megadott hátralévő üzemidő formájában is megjeleníti. A százalékos érték az akkumulátor becsült energiaszintjét jelzi. Az idő a becsült hátralévő üzemidő változatlan teljesítményfelvételt feltételezve. A becsült üzemidő például rövidebb lesz, ha DVD-t játszik le, és hosszabb, ha leállítja a lejátszást. Az akkumulátor töltésekor a Telepmérő akkumulátorikonján egy villámot ábrázoló ikon jelenhet meg. 7 8 Energiagazdálkodás

36 Akkumulátorok A lemerül ben lév akkumulátor okozta problémák megoldása Az alábbi részben található információ a vonatkozó gyári alapbeállításokat ismerteti. Az alacsony töltöttségi állapottal kapcsolatos riasztások és rendszeresemények egy része módosítható a Windows rendszer Vezérlőpultjáról elérhető Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen. Az ezen a párbeszédpanelen megadott beállítások nincsenek hatással a LED-ek működésére. Alacsony akkumulátortöltöttség azonosítása Ez a rész az akkumulátor alacsony és vészesen alacsony töltöttségének megállapítását ismerteti. Alacsony akkumulátortöltöttségi állapot Ha a számítógép egyetlen áramforrásául szolgáló akkumulátor lemerülőfélben van, az akkumulátor LED-je sárgán villog. Energiagazdálkodás 7 9

37 Akkumulátorok Vészesen alacsony akkumulátortöltöttségi állapot Ha a számítógép továbbra is az alacsony töltöttségű akkumulátorról üzemel, az akkumulátor töltöttsége hamarosan vészesen alacsony szintre csökken, az akkumulátor LED-je pedig gyorsabban kezd el villogni. Az akkumulátor vészesen alacsony töltöttségi állapotában: Amennyiben a hibernálás engedélyezve van, és a számítógép be van kapcsolva vagy készenléti állapotban van, akkor hibernált állapotba kerül. Ha a hibernálás nincs engedélyezve, és a számítógép bekapcsolt vagy készenléti állapotban van, akkor rövid ideig készenléti állapotban marad, majd kikapcsol, és a nem mentett adatok elvesznek. A hibernálás állapotának ellenőrzése: 1. Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Hibernálás lehetőséget. 2. Ellenőrizze, hogy a Hibernálás engedélyezése jelölőnégyzet be van-e jelölve. Alacsony akkumulátortöltöttségi állapot megoldása Ä VIGYÁZAT! Ha a számítógép vészesen alacsony töltöttség állapotba került és hibernálást kezdeményezett, az adatvesztés kockázatának csökkentése érdekében ne állítsa helyre a tápellátást mindaddig, amíg a m ködésjelz LED-ek ki nem alszanak Energiagazdálkodás

38 Akkumulátorok Ha rendelkezésre áll küls áramforrás Amennyiben alacsony a töltöttségi szint, és rendelkezésre áll külső áramforrás, csatlakoztassa a számítógéphez az alábbiak egyikét: a számítógéphez kapott váltakozó áramú adapter külön beszerezhető dokkolóegység külön beszerezhető adapter Ha rendelkezésre áll feltöltött akkumulátor Amennyiben alacsony a töltöttségi szint, és rendelkezésre áll feltöltött akkumulátor: 1. Kapcsolja ki a számítógépet vagy kezdeményezzen hibernálást. 2. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort. 3. A számítógép bekapcsolása. Ha nem áll rendelkezésre áramforrás Amennyiben alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, és nem áll rendelkezésre áramforrás: Kezdeményezzen hibernálást. vagy Mentse munkáját, majd kapcsolja ki a számítógépet. Ha a számítógép nem tud kilépni a hibernált állapotból Amennyiben a töltöttségi szint olyan alacsony, hogy a számítógép nem tud kilépni hibernált állapotból: 1. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátort vagy csatlakoztassa a számítógépet külső áramforráshoz. 2. Lépjen ki a hibernált állapotból a bekapcsológomb megnyomásával. Energiagazdálkodás 7 11

39 Akkumulátorok Az akkumulátor kalibrálása Mikor van szükség kalibrálásra? Az akkumulátorokat általában még erős igénybevétel mellett sem szükséges havonta egynél többször kalibrálni. Az új akkumulátort használat előtt nem szükséges kalibrálni. Az akkumulátort abban az esetben szükséges kalibrálni, ha a töltöttségi szint kijelzése pontatlannak tűnik, ha az akkumulátor üzemidejében jelentős változást észlel, vagy ha az akkumulátor legalább egy hónapig nem volt használatban. Akkumulátor kalibrálása Az akkumulátor kalibrálása három lépésből áll: teljes feltöltés, teljes lemerítés, majd teljes újratöltés Energiagazdálkodás

40 Akkumulátorok 1. lépés: Az akkumulátor feltöltése Az akkumulátor a számítógép be- és kikapcsolt állapotában egyaránt töltődik, de kikapcsolt állapotban gyorsabban. ÅFIGYELEM! Ne töltse a számítógép akkumulátorát, ha repül gépen tartózkodik. Az akkumulátor feltöltése: 1. Helyezze be az akkumulátort a számítógépbe. 2. Csatlakoztassa a számítógépet egy váltakozó áramú adapterhez, külön beszerezhető adapterhez vagy külön beszerezhető dokkolóegységhez, majd csatlakoztassa az adaptert vagy egyéb eszközt külső áramforráshoz. A számítógépen az akkumulátor töltésjelző LED-je ekkor világítani kezd. 3. Hagyja a számítógépet a külső áramforráshoz csatlakoztatva, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik. Ekkor a számítógépen az akkumulátor töltésjelző LED-je kikapcsol. 2. lépés: Az akkumulátor lemerítése Az akkumulátor teljes lemerítésének megkezdése előtt tiltsa le a hibernálást. A hibernálás letiltása: 1. Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Hibernálás lehetőséget. 2. Törölje a Hibernálás engedélyezése jelölőnégyzet jelölését. 3. Kattintson az Alkalmaz gombra. Energiagazdálkodás 7 13

41 Akkumulátorok A számítógépet bekapcsolt állapotban kell hagyni, míg az akkumulátor le nem merül. Az akkumulátor a számítógép használata nélkül is lemerül, de használat közben a folyamat gyorsabban megy végbe. Ha a számítógépet felügyelet nélkül kívánja hagyni a lemerítés során, akkor előbb mentse munkáját. Ha a számítógépet esetenként használja a lemerítés közben, és időzített energiagazdálkodási funkciókat állított be, akkor vegye figyelembe a következőket: A monitor nem kapcsol ki automatikusan. A merevlemez-meghajtó sebessége nem csökken, ha a számítógép tétlen. A rendszer nem kezdeményez készenléti állapotot. Az akkumulátor teljes lemerítéséhez tegye a következőket: 1. Kattintson jobb gombbal az értesítési területen, a tálca jobb szélén található Telepmérő ikonra, és válassza az Energiaellátás tulajdonságainak beállítása lehetőséget. vagy Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Energiagazdálkodási sémák lehetőséget. 2. Jegyezze fel a Telepet használ és Csatlakoztatva van oszlop négy beállítását, hogy ezeket a kalibrálás után vissza tudja állítani. 3. Állítsa a négy beállítást Soha értékre. 4. Kattintson az OK gombra. 5. Válassza le a számítógépet a külső áramforrásról, de ne kapcsolja ki azt. 6. Üzemeltesse a számítógépet az akkumulátorról mindaddig, míg az le nem merül. A töltésjelző LED sárgán villogni kezd, amikor az akkumulátor alacsony töltöttségi szintre kerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltésjelző LED kialszik, és a számítógép kikapcsol Energiagazdálkodás

42 Akkumulátorok 3. lépés: Az akkumulátor újratöltése Az akkumulátor újratöltéséhez: 1. Csatlakoztassa a számítógépet külső áramforráshoz, és hagyja azt úgy, amíg az akkumulátor teljesen újra nem töltődik. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a számítógépen található töltésjelző LED kialszik. A számítógép használható az akkumulátor töltése közben, de a feltöltés gyorsabban befejeződik, ha a számítógép ki van kapcsolva. 2. Ha a számítógépet kikapcsolva hagyta, akkor az akkumulátor feltöltése után (ha a töltésjelző LED kialszik) kapcsolja be újra. 3. Válassza a Start > Vezérlőpult > Teljesítmény és karbantartás > Energiagazdálkodási lehetőségek > Energiagazdálkodási sémák lehetőséget. 4. Adja meg a Csatlakoztatva van és a Telepet használ oszlop lejegyzett beállításait. 5. Kattintson az OK gombra. ÄVIGYÁZAT! Az akkumulátor kalibrálását követ en engedélyezze újra a hibernálást. A hibernálás újbóli engedélyezésének elmulasztása az akkumulátor teljes lemerülését eredményezi, és növeli az adatvesztés kockázatát. Energiagazdálkodás 7 15

43 Akkumulátorok Gazdálkodás az akkumulátor energiájával Az ebben a részben ismertetett energiamegtakarítási eljárások és beállítások segítségével meghosszabbíthatja azt az időtartamot, ameddig a számítógép egy feltöltéssel képes az akkumulátorról üzemelni. Energiamegtakarítás munkavégzés közben Ha a számítógép használata közben energiát szeretne megtakarítani, tegye a következőket: A munka felfüggesztése esetén kapcsolja ki a számítógépet, vagy helyezze azt készenléti vagy hibernált állapotba. Lépjen ki a modemes szoftverekből és szakítsa meg minden vezeték nélküli és helyi hálózati (LAN) kapcsolatát, ha éppen nincs rájuk szüksége. Húzzon ki minden olyan, külső áramforrásról üzemelő külső eszközt, amelyet nem használ. Kapcsolja ki, tiltsa le vagy távolítsa el azokat a PC-kártyákat, amelyeket nem használ. Az fn+f9 és az fn+f10 billentyűkombinációval szükség esetén módosítsa a képernyő fényerejét. Használjon külön megvásárolható aktív hangfalakat a beépített hangszóró helyett, vagy szükség szerint módosítsa a rendszer hangerejét. Nyomja le az fn+f4 billentyűkombinációt, ha a képet a számítógép képernyője helyett külső megjelenítőeszközön kívánja megjeleníteni Energiagazdálkodás

44 Akkumulátorok Energiamegtakarítási beállítások megadása Az energiatakarékosság növelése érdekében hajtsa végre az alábbi lépéseket: Adjon meg rövid várakozási időt a képernyőkímélőhöz, illetve kis kép- és mozgástartalmú képernyőkímélőt válasszon. A képernyőkímélő beállításainak megadása: Válassza a Start > Vezérlőpult > Megjelenés és témák > Képernyőkímélő kiválasztása lehetőséget. Az operációs rendszerben válasszon alacsonyabb fogyasztást biztosító energiagazdálkodási sémát. Akkumulátorok tárolása ÄVIGYÁZAT! Az akkumulátort a károsodás elkerülése érdekében ne tegye ki magas h mérsékletnek hosszabb id n keresztül. Ha a számítógépet több mint két hétig nem kívánja használni, illetve külső áramforráshoz csatlakoztatni, távolítsa el az akkumulátort, és külön tárolja azt. A számítógépből eltávolított akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében tartsa az akkumulátort hűvös, száraz helyen. Ha egy hónapig vagy tovább tárolja az akkumulátort, akkor használat előtt kalibrálja azt. Energiagazdálkodás 7 17

45 Akkumulátorok Használt akkumulátorok selejtezése ÅFIGYELEM! A t z és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, ne préselje össze, ne szúrja fel, ne dobja t zbe vagy vízbe az akkumulátort, és ne zárja rövidre annak érintkez it. Az akkumulátort ne tegye ki 60 C feletti h mérsékletnek. Az akkumulátor cseréje esetén csak az adott készülékhez engedélyezett akkumulátort használjon. Az akkumulátor selejtezésével kapcsolatban további információt a Szabályozások és a biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos közlemények című útmutatóban talál Energiagazdálkodás

46 Tárgymutató A adathordozó 3 5 akkumulátor akkumulátoros tápellátás és hálózati tápellátás 7 1 azonosítás 7 2 behelyezés 7 3 eltávolítás 7 3 energiatakarékosság 7 16 használat 7 1 kalibrálás 7 12 lemerülőben lévő akkumulátor 7 9 selejtezés 7 18 tárolás 7 17 töltés 7 6, 7 13 töltöttség figyelése 7 7 újratöltés 7 15 akkumulátor feltöltése 7 6 akkumulátor töltésjelző LED-je azonosítás 1 3 töltöttségi állapot megjelenítése 7 6, 7 9 akkumulátor töltöttségi szintje 7 7 akkumulátor, kioldóretesz 7 4 B bekapcsológomb 1 2 billentyűkombinációk, fn+f3 1 2, 4 4 E energiaellátás 3 4 áramforrások 2 1 sémák 5 4 takarékosság 7 16 vezérlők és LED-ek elhelyezkedése 1 1 energiagazdálkodási beállítások 4 1 F fn+f3 billentyűkombináció 1 2, 4 4 G gomb, bekapcsológomb 1 2 Gy gyári energiagazdálkodási beállítások 4 1 Energiagazdálkodás Tárgymutató 1

47 Tárgymutató H hibernációs fájl 3 1 hibernált állapot definíció 3 1 engedélyezés és letiltás 3 2 használat 3 1 indítás vészesen lemerült akkumulátor esetén 7 10 kezdeményezés 4 6 kilépés 4 6 hőmérséklet, tárolás, akkumulátor 7 17 HP Smart váltakozó áramú adapter 2 1 Í írható adathordozó 3 5 K kalibrálás, akkumulátor 7 12 képernyőkapcsoló 1 2 képernyőkímélő 7 17 készenléti állapot definíció 3 1 kezdeményezés 4 4 kilépés 4 4 kikapcsolás 4 2 kikapcsolás, számítógép 4 2, 4 3 kioldóretesz, akkumulátor 7 4 külön beszerezhető adapter 7 13 L leállítási eljárások 4 3 LED-ek, működésjelző 1 2 lefagyott rendszer, vészleállítási eljárások 4 3 lemerülőben lévő akkumulátor 7 9 M működésjelző LED 1 2 O olvasható adathordozó 3 5 operációs rendszer 4 2 Sz számítógép képernyője, be- és kikapcsolás 4 2 szoftver, Telepmérő 5 2 T takarékosság, energia 7 16 Telepmérő ikon 5 3 U utazás a számítógéppel, akkumulátor hőmérséklete 7 17 Ú újraindítás (vészleállítási eljárások) 4 3 V váltakozó áramú adapter 2 2, 7 5 vészesen alacsony töltöttség, akkumulátor 7 10 vészleállítási eljárások 4 3 Tárgymutató 2 Energiagazdálkodás

48 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. Energiagazdálkodás Els kiadás: április Dokumentum cikkszáma:

Tápfeszültség. Felhasználói útmutató

Tápfeszültség. Felhasználói útmutató Tápfeszültség Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Útmutató a hardver és a szoftver használatához

Útmutató a hardver és a szoftver használatához Útmutató a hardver és a szoftver használatához HP Compaq hordozható számítógépek Dokumentum cikkszáma: 364598-211 2005. január Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát,

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Meghajtók. Dokumentum cikkszáma: 430220-211. Ez az útmutató a számítógép merevlemez-meghajtóját és optikailemez-meghajtóját ismerteti. 2007.

Meghajtók. Dokumentum cikkszáma: 430220-211. Ez az útmutató a számítógép merevlemez-meghajtóját és optikailemez-meghajtóját ismerteti. 2007. Meghajtók Dokumentum cikkszáma: 430220-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép merevlemez-meghajtóját és optikailemez-meghajtóját ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Tudnivalók a meghajtók kezelésével kapcsolatban

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

HP Mini Használati útmutató

HP Mini Használati útmutató HP Mini Használati útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás keretében

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben

A táblaszámítógép bemutatása

A táblaszámítógép bemutatása A táblaszámítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419466-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF2 sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF2 sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCF2 sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419589-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporationnek az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye az Amerikai Egyesült Államokban. Az

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron és a Pentium az Intel

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licencszerződések 2004 Copyright Hewlett-Packard

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép b Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép A kiadvány cikkszáma: 250893-211 2001. november Ez a könyv a Compaq Evo D500 ultravékony asztali

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, és a Hewlett-Packard Company licencszerződés keretében

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

PC-kártyák. Dokumentum cikkszáma: 410776-211. A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. 2006.

PC-kártyák. Dokumentum cikkszáma: 410776-211. A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. 2006. PC-kártyák Dokumentum cikkszáma: 410776-211 2006. április A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 PC-kártya konfigurálása 2 PC-kártya behelyezése 3

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban

Részletesebben

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: 404158-211. Ez az útmutató a külső memóriakártyák használatát ismerteti. 2006. március

Küls memóriakártyák. Dokumentum cikkszáma: 404158-211. Ez az útmutató a külső memóriakártyák használatát ismerteti. 2006. március Küls memóriakártyák Dokumentum cikkszáma: 404158-211 2006. március Ez az útmutató a külső memóriakártyák használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Digitális memóriakártyák (csak egyes típusokon) Digitális

Részletesebben

ipod nano Használati útmutató

ipod nano Használati útmutató ipod nano Használati útmutató Tartalom 5 1. fejezet: Az első pillantás az ipod nano készülékre 5 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 6 Főképernyő 8 Állapotikonok 9 2. fejezet: Első lépések 9 Az ipod

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv

Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv Nokia C6 01 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 5 Használatbavétel 7 Gombok és alkatrészek 7 Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása 9 A billentyűzet és

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCYB sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCYB sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCYB sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk VAIO számítógépéről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató

HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató HP 2400/2500 ultrakönnyű dokkolóállomás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF11 sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF11 sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCF11 sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 7 Az első lépések... 9 A kezelőszervek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch

Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch Lenovo G400s/G405s/G400s Touch G500s/G505s/G500s Touch Használati útmutató A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a mellékelt kézikönyvekben található biztonsági előírásokat és fontos tanácsokat.

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Szabályozó modell: T03H Szabályozó típus: T03H001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos

Részletesebben

Első lépések. HP noteszgép

Első lépések. HP noteszgép Első lépések HP noteszgép Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ.

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

3600-4600 Series használati útmutató

3600-4600 Series használati útmutató 3600-4600 Series használati útmutató 2008. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...9 Bevezetés...10 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...10 A nyomtató üzembe helyezése...13 A biztonsági

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A

Részletesebben

Itt kezdje! A patronok kalibrálása számítógép nélkül

Itt kezdje! A patronok kalibrálása számítógép nélkül Itt kezdje! A patronok kalibrálása számítógép nélkül Helyezze üzembe a készüléket az Üzembe helyezési útmutatóban leírt módon. A nyomtatási minőség optimalizálásához folytassa a következő lépésekkel. 1

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek b Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek A kiadvány cikkszáma: 293388-211 2002. augusztus Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével kapcsolatos

Részletesebben

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó Felhasználói kézikönyv Jogi információk Szerzői jogok és licencek 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakkal

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó az embléma tulajdonosának védjegye. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép

Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony

Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben A kiadvány cikkszáma: 359501-211 2004. február Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével

Részletesebben

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára A kiadvány cikkszáma: 312968-211 2003. február Ez az útmutató az egyes számítógépekben található hálózati kártya

Részletesebben

HP EliteBook felhasználói kézikönyv

HP EliteBook felhasználói kézikönyv HP EliteBook felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók

HP Roar Plus hangszóró. További funkciók HP Roar Plus hangszóró További funkciók Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft vállalatcsoport az Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

User Manual ES80/ES81. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalomjegyzék. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók

User Manual ES80/ES81. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések. Gyors áttekintés. Tartalomjegyzék. Alapfunkciók. Kiegészítő funkciók A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen. Kattintson egy témakörre. User Manual ES80/ES81 Gyakori kérdések Gyors áttekintés

Részletesebben

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Ez a termék vízálló. Olvassa el figyelmesen a kezelésre vonatkozó utasításokat a használati utasításban, mielőtt használatba venné a

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági mentés és visszaállítás Biztonsági mentés és visszaállítás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik! 2 MAGYAR EM7041 2,5 SATA merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dc5850 kisméretű számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép

Útmutató a hardver használatához dc5850 kisméretű számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Útmutató a hardver használatához dc5850 kisméretű számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

S600 Series használati útmutató 2009. november www.lexmark.com

S600 Series használati útmutató 2009. november www.lexmark.com S600 Series használati útmutató 2009. november www.lexmark.com Géptípus(ok): 4446 Modell(ek): W01, WE1 Tartalom Biztonsági tájékoztató...6 A nyomtató bemutatása...7 Köszönjük, hogy ezt a nyomtatót választotta!...7

Részletesebben

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez

EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5-os és 3,5-os SATA merevlemezekhez EW7011 USB 3.0 dokkolóállomás 2,5"-os és 3,5"-os SATA merevlemezekhez 2 MAGYAR EW7011 USB 3.0 Dokkoló állomás 2,5" és 3,5"-es SATA merevlemezekhez Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők...

Részletesebben

Dell Latitude E5540 Kezelési kézikönyv

Dell Latitude E5540 Kezelési kézikönyv Dell Latitude E5540 Kezelési kézikönyv Szabályozó modell: P44G Szabályozó típus: P44G001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak,

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Felhasználói kézikönyv Általános beállítások 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések Műveletek kombinált funkciókkal Felhasználói eszközök (Rendszerbeállítások) Hibaelhárítás Egyéb funkciók Biztonság Műszaki adatok

Részletesebben

Dell Precision Tower 7910 Kezelési kézikönyv

Dell Precision Tower 7910 Kezelési kézikönyv Dell Precision Tower 7910 Kezelési kézikönyv Szabályozó modell: D02X Szabályozó típus: D02X003 Megjegyzések, figyelmeztetések és vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak,

Részletesebben

DWL-510 2,4GHz Vezeték nélküli PCI adapter

DWL-510 2,4GHz Vezeték nélküli PCI adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE, Macintosh OS X (10.2.x vagy ennél magasabb) DWL-510 2,4GHz Vezeték nélküli PCI adapter Előfeltételek

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

MP3-lejátszó. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI

MP3-lejátszó. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI MP3-lejátszó Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 60783HB43XI Kedves Vásárlónk! Új MP3-lejátszója kicsi, színes, és a beépített csatnak köszönhetően szinte bárhol rögzíthető.

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben