Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Védőnő szak Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggések az egyes életkorokban Az egészséges fejlődés kommunikációs vonatkozásai ötéves gyerekek körében Konzulens: Kissné Dányi Éva mestertanár Készítette: Germán Janka

2 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS A kommunikáció jelentősége Téma választás indoklása Feltételezések, hipotézisek Szakirodalmi áttekintés A nyelv és a beszéd tanulása Szocializáció Bernstein és a nyelvi szocializáció A nyelvelsajátítás kritikus periódus elmélete Közösségek hatása a nyelv fejlődésére Hátrányos helyzet Vizsgálati anyag és módszer Eredmények A szókincs és a hátrányos helyzet közötti összefüggések A szocioökonómiai státusz és gyerekek összefüggő beszéde közötti összefüggések A hátrányos helyzet és a feladat megértése közötti összefüggés A szocioökonómiai státusz és a kisebb, nagyobb fogalom megfelelő alkalmazása közötti összefüggések A beszédhanghallás és a hátrányos helyzet közötti összefüggések A szülői kérdőívek második részének eredményei Következtetések, javaslatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Internetes hivatkozások Melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

3 1.BEVEZETÉS 1.1A kommunikáció jelentősége Számtalan kutatás foglalkozott már az egészségi állapot vizsgálatával, mind azokkal a tényezőkkel, melyek az egészséget befolyásolják. Ezek kapcsán mindig előtérbe került, hogy magát az egészséget hogyan és miképpen értelmezzük. Az egészség meghatározása, összetettségéből adódóan csak egy komplexen értelmezett fogalom lehet, melyet a WHO 1948-ban eképpen definiált: az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.(1)a definíción elgondolkodva talán könnyen értelmezhető a testi és lelki jólét fogalma, de nézzük, meg mit jelenthet a szociális jólét állapota? Mi mindent takarhat a szociális egészség értelmezése? A szociális egészség fogalmába a jó szociális viszonyok, a rendezett lakáskörülmények, stabil munkahely megléte mellett többek között a másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége is beletartozik, melynek elengedhetetlen feltétele a kommunikáció. A mindennapi élet során számtalan üzenetváltás történik az emberek között. Azok, akik a nyelvi jeleket, kódokat nem képesek alkalmazni, szókincsük fejletlen, hátrányba kerülnek az élet számtalan terén. A megfelelő nyelvi kommunikációs fejlettség hiányában tanulási teljesítményük gyenge, melynek következménye lehet, az alacsony iskolai végzettség, ami hosszú távon akár munkanélküliséghez is vezethet. A beszédfejlődés egy hosszú folyamat eredménye, mely fejlődést számtalan tényező befolyásolhat. A fejlődés folyamatának legfontosabb mozgató rugója, az élet korai szakaszában a szülő. A szülők teszik le a kommunikáció legelső alapköveit, mellyel a gyermekek további eredményességét alapozzák meg. Ez a korai 2-5 éves korig terjedő időszak rendkívül fontos a gyermek beszédfejlődése szempontjából, hiszen bizonyos nyelvhez kapcsolódó biológiai események (féltekei specializáció) csak egy úgynevezett kritikus periódusban történhetnek meg, ez az agyi specializáció, más néven nyelvi lateralizáció majdnem teljes egészében 2-5 éves korban zajlik le. Így ahhoz, hogy a gyermeknyelvi fejlődése normális mederben haladjon, 3

4 elengedhetetlen, hogy bizonyos nyelvi események, ingerek ebben az időszakban érjék a gyermeket. (2) 1.2 Téma választás indoklása Ebben a nyelvi fejlődés szempontjából kritikus időszakban éppen a védőnő az, aki a családokhoz betérve, találkozik a problémákkal időben felismerve azokat képes segítséget nyújtani. Éppen ezért kutatásom középpontjába az egészséges fejlődés kommunikációs vonatkozásainak vizsgálatát állítottam, melynek során a nyelvi fejlődés kritikus időszakának végén járó ötéves gyermekek nyelvi fejlettségét vizsgáltam. Célom volt, hogy rámutatassak a hátrányos helyzet és a gyermeki nyelvi fejlődés összefüggéseire és ezek alapján módszert nyújtsak a fejlődési problémák megelőzésére. 1.3 Feltételezések, hipotézisek Kutatásom során feltételeztem, hogy: a gyermeki szókincset a család szocioökonómiai helyzete meghatározza, az alacsony szocioökonómia státuszú gyerekek, nem rendelkeznek akkora szókinccsel, mint a magasabb szocioökonómia státuszú társaik az alacsony szocioökonómia státusz, hatással van a gyermekek folyamatos, összefüggő beszédére a gyermeki beszédértést befolyásolja a család szocioökonómia státusza a kisebb nagyobb fogalom alkalmazása gondot jelent az alacsony szocioökonómia helyzetben élő gyermekek számára a gyermekek feladatmegértése nagyban függ a család szocioökonómia helyzetétől különbségek vannak a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek ember ábrázolásán 4

5 2.Szakirodalmi áttekintés 2.1A nyelv és a beszéd tanulása A nyelv nem születik vele a gyerekkel, csak a nyelv feltételei, azaz a szervi adottságai és a szociális kapcsolatokra való készség. A nyelvet és a beszédet egy tanulási folyamatban kell elsajátítania, amihez szükséges néhány feltétel. A gyereknek az akadálymentes beszédfejlődéshez kell, hogy épp legyen a hallása. Hallás nélkül nem lehetséges a beszéd megtanulása. Nagyon fontos, hogy hamar felfedezésre kerüljön, ha a gyermeknek hallászavara van. Már az első hónapokban figyelni kell, hogy reagál-e a hangokra, odafordítja-e fejét ahonnan a hang érkezik vagy erős hang hatására összerezzen e. Ezek mind figyelem felkeltőek lehetnek, és ha rövid időn belül nincs változás, akkor meg kell vizsgáltatni, hogy nincs e hallászavara. A nyelv hidat képez az emberi kapcsolatokban, fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák így a környezetüknek ösztönözniük kell őket. Ha nem ösztönzik őket vagy elfojtják, beszédkedvüket azzal késleltethetik a beszéd fejlődését. Már három hónapos koruk körül, megjelennek a beszédkésztetés első jelei, amikor elkezdenek gagyogni. Ilyenkor még csak a beszédszervek mozgása és a hangadás élménye okoz nekik örömöt. Kétéves korban már a halláson alapszik a figyelem, mert önmagukat hallgatják szívesen, ebben az életkorban már két-három szavas mondatokat mondanak. A család törődése, figyelme nagy támogatást nyújt, ebben a tanulási folyamatban az ők pozitív visszajelzései jobban buzdítják a gyerekeket. Nagy kincs és ezzel együtt nagy felelősség is, ami a szülők kezében van, mert ez a tanulási folyamat az utánzáson alapszik. A gyerekek a szülőket és a család tagjait utánozzák, ezért oda kell figyelni, hogy helyesen ejtsük ki a hangokat és szavakat. Lassan beszélve, a gyerekek korának megfelelő mondatokat használjunk, ezek a jó nyelvi minta alapjai. A beszédfejlődés szempontjából a környezetnek is nagy szerepe van, a harmonikus családi élet az egyik feltétele. Jó kapcsolatot kell kiépítenünk gyermekünkkel, ez nem csak a beszéd egészséges fejlődéséhez szükséges, de ehhez is elengedhetetlen. A szeretet, biztonság érzésére nagyon fontos számukra. A gyerekek anyanyelvüket csak olyan környezetben 5

6 tudják megtanulni, ahol beszélnek, az inger szegény környezet, ahol nem beszélnek egymással a családtagok ott a szókincs gyarapodása megáll és a beszéd fejlődése is.(erwin Richter-WalburgaBrügge-KathrinaMohs,1997) A beszédfejlődésében alapvető szerepe van a családnak, családi szocializációnak. 2.1.Szocializáció A szocializáció az a folyamat melynek során a gyermek elsajátítja a társadalom normáit, értékeit, kultúráját. ( Michael Cole- Sheila R. Cole, 2006). Ez a folyamat a születéstől a halálig tart. Az adott kultúrában, környezetben hasznos értékeket, normákat, hagyományokat sajátítja el. (Andorka,2006) Első színtere a család majd a gyerek növekedésével nagyobb szerepet kap a tágabb környezet, a kortársak, óvoda, iskola összességében a társadalom egésze. Család A szociológiában azt az együtt élő kiscsoportot nevezzük családnak, melynek tagjait házassági kapcsolat, vagy leszármazás köti össze. A statisztika definíciója ennél tömörebben fogalmaz, csak a szülőket és a velük élő nem házas gyermekeket számítja a családhoz. (Andorka,2006) A család szocializációs funkciói A családnak gondoznia kell a gyermeket, ez testi-lelki gondozást egyaránt jelent. A biztonságnyújtás is fő feladata, a megfelelő bizalom kiépítése fontos, minden gyermek számára. Interakciós tér biztosítása és modellnyújtás az alapvető szerepek elsajátításához szükséges. Ki kell alakítani a gyerek én tudatát, amiből aztán tovább fejlődik az én kép, ami a belső szabályzók kialakulásához vezet. Talán ami a legfontosabb itt alapozódik meg a kommunikáció. A családban elsajátított kommunikáció nagymértékben befolyásolja a későbbi iskolai sikerességet. 6

7 2.3.Bernstein és a nyelvi szocializáció Az iskolai eredményességet befolyásoló családi tényezők közül Bernstein a nyelvi szocializáció szerepét vizsgálta. Az otthoni kommunikációk sokfélék, amik hatnak a gyerekek értelmi, érzelmi és társadalmi irányultságára. A nyelvi kódokat befolyásolják a társadalmi viszonyok. Bernstein kétféle nyelvi kódot különböztet meg a kidolgozott kódot és a korlátozott kódot. (3) Kidolgozott nyelvi kód Ezt a fajta beszédet választékos, sokszínű, ötletszerű és összetett megfogalmazás jellemzi. Akik ezt a kódot használják azok könnyebben és érthetőbben fejezik ki magukat. Az én hangsúlyozása figyelhető meg. Leginkább a középosztálybeli gyerekek használják ezt a nyelvi kódot.(3) Korlátozott nyelvi kód Egyszerű, kiszámítható és nagyon könnyen értelmezhető ez a fajta beszéd, viszont megnehezíti a beszélő mondanivalójának megfogalmazását. Mivel szűk a szókincs a kommunikáció nyelven kívüli eszközei előtérbe kerülnek, mint például a gesztusok vagy a tekintet. Ezt a nyelvi kódot leginkább az alsóbb osztálybeli gyerekek használják. A pszichológia felhívta a figyelmet, hogy a pszichológia jelenségek, például a nyelvi fejlődés szempontjából bizonyos életkorok kitüntetett szerepet játszanak.(3) 7

8 2.4.A nyelvelsajátítás kritikus periódus elmélete Lenneberg nevéhez fűződik a nyelvelsajátítás kritikus periódus elmélete. Szerinte csak egy korai úgynevezett kritikus periódusban történnek meg bizonyos nyelvhez tartozó biológiai események. A nyelvi lateralizáció 2-5 éves kor között zajlik le majdnem teljesen. Ahhoz, hogy a gyerekek nyelvi fejlődése normálisan mehessen végbe elengedhetetlen, hogy nyelvi ingerek, események érjék ebben az időszakban. Ezt bizonyítják azoknak a gyerekeknek az esetei, akik vadonban, sokszor állatok között nevelkedtek és bizonyos életkor elérése után a hozzáértők segítségével sem sikerült elsajátítaniuk a nyelvet. Leghíresebb esetek közé tartoznak az Aveyroni erdőben talált Victor; Amala és Kamala a két indián kislány, akik farkasok között nevelkedtek. Victort a franciaországi Aveyron erdejében találták, akkor körülbelül éves lehetett és nem tudott beszélni, viselkedése pedig hasonlított az állatokéhoz. Bár Jean Itard az orvostudomány egyik nagy alakja karolta fel és próbálta fejleszteni, sosem tanult meg beszélni. Kamala és Amala esete is nagyon érdekes, őket farkasok nevelték. Az indiai Midnapore közelében találtak rájuk egy farkasbarlangban. Kamala ekkor 8 éves, Amala pedig 18 hónapos volt. 5 évi emberi nevelés után, nyelvi szempontból szinte alig fejlődtek. Azok a gyerekek, akiket farkasok neveltek, képesek egyes szavak, egyszerűbb nyelvtani szerkezetek megtanulására, de a kritikus periódus lezárulásával elveszítik azt a képességüket, amivel megértenék és használni tudnák az emberek kommunikációjára jellemző összetett és bonyolult nyelvtani szerkezeteket. Ha a kritikus periódusban, nyelvi szempontból ingermentes a környezet, amiben a gyermek felnő, sosem fogja a nyelv tudását teljes mértékben birtokolni. (4) 8

9 2.5.Közösségek hatása a nyelv fejlődésére Óvoda Az óvoda egyfajta oktató jellegű intézmény. 3 éves kortól tankötelessé válásig járhatnak óvodába a gyerekek. A 2015/2016. nevelési évben 3 éves kortól kötelező lesz legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson részt venni. Az óvoda feladatai közé tartozik a testi, lelki, szellemi egészség fejlesztése. Életkornak megfelelő mozgásformák, viselkedések megtanítása, a gyerekek szocializációja és az iskolára való felkészítés. Az anyanyelvi készségek ösztönzése, fejlesztése az esetleges problémák észrevétele. Az óvoda napirendje és környezete úgy lett kialakítva, hogy a legoptimálisabb legyen az egészséges fejlődéshez. A kisgyermekkor nagyon meghatározó a tovább értelmi képességekre vonatkozólag, ezért is fontos az óvodai nevelés, azoknak a gyerekeknek kifejezetten, akik alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkeznek. Ezekben az intézményekben megvannak azok a személyi és tárgyi feltételek, melyek felkészítik a gyerekeket az iskolaérettségre. (5) Beszédfejlesztés az óvodában Ahogyan az otthoni környezetben, az óvodában is ösztönözni kell a gyerekeket a beszédre. A gyerekek beszédfejlődését pozitívan befolyásolja a kortársakkal való játék, mivel egymástól tanulnak. Az óvodában sok mondókát, dalt, játékot ismernek meg a gyerekek. Ezek mind fejlesztik a fantáziát, finom-, nagymozgásokat és beszédet. A rendellenes beszédfejlődést észlelniük kell a pedagógusoknak, amit a logopédus segítségével javítanak. Sok probléma merül fel a közösségbe való bekerülés után, azok a gyerekek, akik ingerszegény, hátrányos családból jönnek, elmaradnak a beszédfejlődésben. Az óvoda egyedül kevés a fejlesztéshez az otthoni környezetnek is segítenie kell a gyermeket. Akadnak olyan gyerekek, akik az óvodában hallanak, először mesét vagy éppen látnak először mesés könyvet. Ezekre a hátrányokra tekintettel kell lennünk és a legtöbbet kihozni az óvodai nevelésből, hogy minél kevesebb kudarc érje a gyereket az iskolai oktatásban.(erwinrichter- WalburgaBrügge-KathrinaMohs,1997) 9

10 2.6.Hátrányos helyzet A szegénység fogalmát szokták leginkább a hátrányos helyzet, az alacsonyabb jövedelem és az ebből származó hátrányok, mint például a rossz lakáskörülmények, nem megfelelő táplálkozás megjelölésére használni. A hátrányos helyzet fogalmát értelmezhetjük a depriváció magyar fordításában, vagyis relatív lemaradás, nemcsak anyagi, hanem egyéb hátrányokra is vonatkozik. A depriváció valamitől való megfosztottságot jelent. Ha a szegénység megjelölésére használjuk, akkor leginkább arra utalunk, hogy a család vagy személy valami, olyan dolgot nélkülöz, amit a társadalom nagy többsége birtokol, vagy elérhető minimumnak tartunk. Akiknél, egynél több hátrány van jelen, azokat többszörösen hátrányos helyzetűeknek nevezzük, feltételezzük, hogy a hátrányok halmozódása nehezíti az abból való kiemelkedést. (Andorka,2006) Abszolút szegénység Akkor beszélünk abszolút szegénységről, ha család vagy az egyén létminimum alatt él. Legtöbb esetben a létminimumot egy bizonyos egy főre jutó havi jövedelemben határozzuk meg, de előfordulhat, hogy más létminimum- kritériumot használunk, például azt mondhatjuk, hogy amelyik család nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges feltételekkel, létminimum alatt él.(andorka,2006) Relatív szegénység Relatív szegénységről viszont akkor beszélünk, ha a család vagy az egyén erősen elmarad a társadalom átlagaitól, ami nemcsak az anyagi helyzetre vonatkozhat, hanem például az iskolai végzettségre. A mai magyar társadalomban, ahol általánosan elfogadott követelménynek számító a 8 általános iskolai végzettség, az ettől alacsonyabb végzettségűek relatív értelemben szegények. (Andorka,2006) 10

11 Hátrányos helyzetre hajlamosító tényezők Számos dolog következménye lehet, hogy valaki hátrányos helyzetbe kerül. A tartós munkanélküliség vagy a rosszul fizető állások is ide tartoznak. Sokszor az alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség következménye, hogy az egyénnek nincs munkája. A lakáskörülmények, lakóhely típusa is nagymértékben befolyásolják az emberek szocioökonómiaistátuszát. De a rossz egészségügyi állapot vagy fogyatékossággal való együttélés miatt is kerülnek az emberek nehéz helyzetbe. Az etnikai hovatartozás és kirekesztettség is hozhatja az embert hátrányos helyzetbe. Nem arról van szó, hogy aki bármely csoportba is tartozik az hátrányos helyzetű lesz csak fenn áll a kockázata. (6) Lakóhely típusa Város és falu A szociológiában két definíciót szokás használni a város és a falu meghatározására. Az egyik szerint a város az a település, amelynek a lakossága és környezete központi funkciókat lát el a környező falvak részére. A különböző szaküzletek és szélesebb körű orvosi ellátás valamint magasabb iskolai intézmények lelhetők fel. A másik definíció szerint a város az a település ahol a lakosság személytelenebb a faluval ellentétben. E személytelenség hatással lehet a családi életre és ezzel gyengül is a család szerepe. Így gyengébb az egyén viselkedésének társadalmi kontrollja, nagyobb esély van a deviánsviselkedésre. A falut a kevesebb inger miatt nyugodtabb életmód jellemzi.( Andorka,2006) 11

12 Életmódbeli különbségek Különbségeket lehet felfedezni a városi és falusi életmódot megfigyelve. Amíg a falvakra inkább a közösség a városra a társadalom jellemző. A közösség tagjai között sokkal személyesebb kapcsolat alakul ki és áll fent, mint a társadalom tagjai között. Viszont a városi életre jobban jellemző a kifinomultság, szabadság érzése. Sokféle életstílussal találkoznak a mindennapokban, amitől elfogadóbbakká válnak, a vidéken élő emberek ezeket a tőlük eltérő stílusokat nehezebben tudják elfogadni. A kisebb településeket, falvakat szorosabb emberi kapcsolatok hálózzák be, mert az ott élők létszáma nem nagy. A városok lélekszámából adódik, hogy csak részleges emberi kapcsolatok alakulnak ki. (Andorka, 2006) 12

13 3.Vizsgálati anyag és módszer Kutatásom célja a gyerekek fejlettségét vizsgálni és rámutatni a hátrányos helyzet gyermeki beszédfejlődésre gyakorolt hatására. 5 éves korú gyerekeket vizsgáltam, néztem a gyermek beszédfejlettségét és a gyerekre ható környezeti tényezőket, család szocioökonómiat helyzetének feltárására általam szerkesztett 9 kérdésből álló kérdőívet használtam, melyben a szülők iskolai végzettségére, a család lakás körülményeire és a szülők jövedelmének rendszerességére kérdeztem rá. A kérdőív értékelésére, ezáltal a szocioökonómiai státusz meghatározására általam készített értékelési rendszert dolgoztam ki, mely szerint: a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettség, az 5 főnél nagyobb család, a szülők bármely tagjának munkanélkülisége rizikó pontot kapott, ugyanígy rizikóponttal jelöltem a háztartásban fellelhető komfortbeli hiányosságokat pl. vezetékes víz, wc, fürdő. Így a rizikószűrő kérdőívem 9 pontjából már 2 pont esetén szocioökonómiailag hátrányos helyzetűnek tekintettem. ( kérdés) A szülői kérdőív kérdéseinek másik csoportja a gyermeki beszédfejlődést támogató szülői attitűdökre vonatkozott. (8.9. kérdés) Vizsgálatom második része a gyermeki beszédfejlődés vizsgálatára vonatkozott. A gyermekek megfigyelésének vizsgálatát óvodai környezetben végeztem. Két óvodában történt a vizsgálat, odafigyeltem, hogy egyenlő arányban legyenek hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek. Vizsgálatom általam összeállított, Difer programcsomag elemeiből adaptált és általam más technikákkal kiegészített feladatokból állt. A vizsgálat során, amely gyerekenként körülbelül 15 percet vett igénybe, vizsgáltam a gyerekek szókincsét. A szókincs megfigyelésére állatok felsorolására, majd ezt követően állatok képeit megmutatva kértem, hogy nevezzék meg őket. Ugyancsak a szókincset és a kifejezőkészséget néztem a következő feladatommal, melynek kapcsán 6 képet mutattam a gyerekeknek és ezekről kellett összefüggő történetet mesélni valamint a helytelen cselekvésekre rámutatatni. 13

14 1.kép Egy kis fiú és egy kis lány táncolnak. 2.képEgy kis fiú a labdája után szalad az autók előtt. 3.képEgy kis lány alszik a képen, az égen fenn van a hold. 4.képEgy kis fiú ül az asztalnál, előtte tányér és kanál van. 5.képEgy nő tésztát készít mellette sütéshez szükséges dolgok vannak. 6.képEgy idős férfi, törött lábbal áll buszon, mellette egy kis fiú ül. A 3. feladat során a gyerekeknek 3 képet mutattam, amiből 1 nem illett logikailag a többi közé. Meg kellett mutatniuk melyik az a kép és elmondani, hogy miért azt választották. 1. csirke-porszívó-kutya 2. malac-kakas-medve 3. autó-traktor-repülő 4. nyuszi-dob-cica 5. vonat-autó-pipa A 4. feladata kisebb nagyobb fogalom ismeretének felmérésére irányult. Egymás mellett álló állatok képét kellett összehasonlítani és kiválasztani a kisebb és nagyobbat. Logico Primo- Élet a farmon címűkönyvet használtam a feladathoz. Az 5. feladatban a gyerekek beszédhanghallását vizsgáltam, a vizsgálat során két olyan szót mondtam és ehhez tartozó képet mutattam, amelyek csak egy betűben térnek el egymástól. A gyerekeknek ki kellett választani, hogy melyik képhez tartózó szót hallották. A feladat során ügyeltem arra, hogy a gyerekek számról ne olvashassák le, hogyan formálom a betűket. pont-bont hal-hall mer-mér meggy-megy 14

15 olló-holló domb-dob A vizsgálat utolsó feladata pedig egy ember rajz készítése volt. Ahol instrukció szerint arra kértem a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy ember alakot. 15

16 4.Eredmények 4.1A szókincs és a hátrányos helyzet közötti összefüggések Az 1. feladat segítségével mértem fel a gyerekek szókincsét, állatokfelsorolása volt a feladat első része az 1. ábra az átlageredményeket mutatja. A hátrányos helyzetű gyerek átlaga 5% még a nem hátrányos helyzetű gyerekeké 7% volt. A feladat második részében állatokat kellett képekről felismerni az itt kapott eredmények, a hátrányos helyzetű gyerek 7%-a, míg a nem hátrányos helyzetű gyerekek 15 %-a válaszolt helyesen ábra Felsorolás Felismerés Hátrányos helyzetű gyerekek Nem hátrányos helyzetű gyerekek 16

17 4.2A szocioökonómiai státusz és gyerekek összefüggő beszéde közötti összefüggések A 2.ábrán vizsgálatom 2.feladatának eredményei láthatók.a gyerekeket három csoportba soroltam beszédjük folyamatossága alapján.az I. csoportba az önállóan, összetett mondatokat alkotó,a II.csoportba az önállóan, tőmondatokat használó, a III. csoportba pedig csak kérdések segítségével, akadozva beszélő gyerekek kerültek.a 15 hátrányos helyzetű gyerekből 2 beszélt önállóan, összetett mondatokban; 5 önállóan beszélt, de csak tőmondatokat használt; 8 gyereknek pedig csak kérdések segítségével sikerült a képekről mesélni. A 15 nem hátrányos helyzetű gyerekből, 11 önállóan, összetett mondatokban beszélt; 4 gyerek pedig önállóan,tőmondatokban, a III.csoportba egy gyerek sem kerül közülük Hátrányos helyzetű gyerekek Nem hátrányos helyzetű gyerekek 2 0 I. II. III. 2.ábra 4.3.A hátrányos helyzet és a feladat megértése közötti összefüggés 17

18 A 3. feladat egy kakukktojás volt, három képből egyet ki kellett választaniuk, ami nem illett logikailag a másik kettő közé. A helyesen válaszolók megértették, hogy mi a feladat lényege. Az 5. ábrán látható, hogy a hátrányos helyzetű 15 gyerekből, mindössze 5 válaszolt helyesen és 10 helytelenül. A 6. ábrán a nem hátrányos helyzetű gyerek válaszai láthatóak.15 gyerekből,13 helyes, 2 pedig helytelen választ adott. Hátrányos helyzetű gyerekek válaszai helyes válaszok helytelen válaszok 10 3.ábra A nem hátrányos helyzetű gyerek válaszai 2 helyes válaszok helytelen válaszok 13 4.ábra 18

19 4.4A szocioökonómiai státusz és a kisebb, nagyobb fogalom megfelelő alkalmazása közötti összefüggések Az 5. ábrán a vizsgálatom 4. feladatának eredményei láthatók. A gyerekeknek állatok képeit mutattam, el kellett dönteniük, melyik a kisebb és a nagyobb. A 15 hátrányos helyzetű gyermekből 9 oldotta meg helyesen a feladatot; a 15 nem hátrányos helyzetű gyermekből pedig az összes helyesen válaszolt Hátrányos helyzetű gyerekek Nem hátrányos helyzetű gyerekek ábra 19

20 4.5.A beszédhanghallás és a hátrányos helyzet közötti összefüggések Az 5. feladatban a beszédhanghallást vizsgáltam, melynek eredménye a 6. ábrán látható. A hátrányos helyzetű gyerekek 50 %-a tudott különbséget tenni két olyan szó között, melyek csak egy betűben tértek el. A nem hátrányos helyzetű gyerekek 80 % tudta, helyesen megoldani a feladatot. Beszédhanghallás 90% 50% Hátrányos helyzetű gyerekek Nem hátrányos helyzetű gyerekek 6.ábra 20

21 4.6.A szülői kérdőívek második részének eredményei A szülői kérdőív 8. kérdése arra vonatkozott, hogy a szülők szoktak e együttjátszani gyermekükkel. Az eredmények a következőek, a hátrányos helyzetű gyerekek szülei közül, 5 szokott, 10 nem szokott együttjátszani gyermekével. A nem hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek válasza,13 szokott, 2 pedig nem szokott játszani gyerekével Hátrányos gyerekek szülei Nem hátrányos gyerekek szülei 2 0 játszik gyermekével nem játszik gyermekével 7.ábra 21

22 A szülői kérdőív 9. kérdésre pedig arra kérdezett rá, hogy kik azok, aki szoktak mesét olvasni gyermeküknek. A hátrányos helyzetű 15 gyerek közül, mindössze 1 gyereknek olvasnak otthon mesét, 14 gyereknek pedig nem. A nem hátrányos helyzetű gyerekek szülei viszont 14-en rendszeresen olvasnak gyermekük számára mesét Hátrányos gyerekek szülei Nem hátrányos gyerekek szülei 0 olvas mesét nem olvas mesét 8.ábra 22

23 5.Következtetések, javaslatok A szakdolgozatom 1. fejezetében megfogalmazott feltételezéseimre, hipotéziseimre az alábbi válaszokat kaptam: - Az a feltételezésem, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek nem rendelkeznek akkora szókinccsel, mint azok a kortársaik, akik szocioökonómiai státusza nem alacsony, bebizonyosodott. Az 1. ábrán látható mekkora eltérés van a két vizsgált csoport szókincse között. - Feltételeztem, hogy az alacsony szocioökonómiai státusz, hatással van az összefüggő, folyamatos beszédre. A legtöbb alacsony szocioökonómia státuszú gyermek, csak kérdések segítségével tudta bemutatni a képet, ezzel szemben a normál státuszú kortársaik összetett mondatokat alkotva, folyamatosan meséltek a képekről.( 2.ábra)Véleményem szerint, ezt is bizonyosodott vizsgálatom során. - A hátrányos helyzet a beszédértés közötti összefüggés igazolódott (6.ábra). Az alacsony szocioökonómia státusszal rendelkező óvodások, nehezebben tettek különbséget, olyan szavak között, melyek csak egy betűben tértek el egymástól. - Negyedik hipotézisem az volt, hogy a szocioökonómiai státusz alacsonysága következtében a gyerekek nehezen tudják alkalmazni a kisebb nagyobb fogalmát. Ez a feltételezésem is valósnak bizonyult a 4. feladat kiértékelése alapján. (5.ábra) - Utolsó feltétezésem az volt, hogy a státusz különbség megmutatkozik a gyermekek által készített ember rajzokon is. Egy öt éves gyermektől annyi elvárható, hogy a fejen kívül még öt testrészt rajzoljon. Feltételezésem igaznak bizonyult, a mellékletben látható rajzok alapján.(6.számú melléklet) 23

24 Összességében az, hogy a hátrányos helyzethatással van a beszédfejlődésére, beszédfejlettségére a kutatásban alkalmazott feladatok segítségével igazolódott. A kutatásom során sokat gondolkodtam, hogyan is lehetne javítani azon, hogy a beszéd fejlődése ne ütközzön akadályba. Nekünk, mint leendő védőnőknek nem csak a problémák észlelésében, hanem már a megelőzésében is nagyon fontos szerepünk van. A tudatos családtervezést kell támogatnunk, hogy a gyerekek a legoptimálisabb helyzetbe születhessenek. A szülőknek fel kell készülniük arra, hogy megváltoznak az addig betöltött szerepeik és kiegészülnek a szülői szerepekkel. A védőnő feladata, hogy a gyermekvárás időszakában tájékoztassa a leendő szülőket, hogy milyen is az egészséges testi, lelki, szociális fejlődés, melyek azok feltételek, melyek támogatják a gyerekek egészséges fejlődését. A gyerekek számára, beszélő környezet kialakítására van szükség. Újszülött kortól beszélni kell a gyerekekhez, attól függetlenül, hogy még nincs birtokában a nyelv tudásának és nem tud szavak segítségével kommunikálni. A szókincs gyarapítása fontos, választékos szóhasználat jellemezze az otthoni kommunikációt. Olvassanak a szülők mesét gyermekeiknek, a miért korszakban válaszolják meg a gyerekek kérdéseit, mert ezzel is fejlődök nyelvi készségük. Tisztán, érthetően beszéljenek, hogy a beszédértés egészségesen fejlődhessen. 24

25 6.Összefoglalás Kutatásom célja az volt, hogy rámutassak a hátrányos helyzet gyermeki beszédfejlődésre gyakorolt hatására. 5 éves gyerekeket figyeltem meg, néztem a rájuk hatással levő környezeti tényezőket és a beszédfejlettségüket. Óvodai környezetben zajlott a megfigyelés, két óvodában összesen 30 gyereket vizsgáltam, egyenlő arányban voltak, hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek. Általam készített szülői kérdőív segítségével határoztam meg a szocioökonómia státuszt. A gyermekek megfigyeléséhez is általam készített feladatsort használtam, amit a Difer programcsomag képei egészítettek ki. Vizsgáltam a gyerekek szókincsét, kifejezőkészségét, hogy mennyire tudnak összefüggően beszélni. A kisebb nagyobb fogalmának megfelelő használatát is megfigyeltem egyik feladatommal valamint a beszédhanghallásukat. Utolsó feladatként egy ember rajz készítésére kértem a gyerekeket, hogy az esetleges különbségeket a rajzokban is észlelhessem. Bizonyítani szerettem volna a két csoport fejlettségi szintjének különbségét. Kutatásom eredményei igazolták, hogy az alacsony szocioökonómiai státuszú gyermekek szókincse valóban alacsonyabb, a kisebb nagyobb fogalmát nem tudják megfelelően alkalmazni, beszédértésük is elmarad a normál szocioökonómiai státuszú kortársaiktól. Sokkal nehezebben fejezik ki magukat, nehezen megy az összefüggő, folyamatos beszéd számukra. A rajzokban is nagy különbségeket lehet felfedezni, a nem hátrányos helyzetű gyerekek sokkal részletesebben készítették el a rajzokat, a tőlük elvárható rajzokat készítettek. A hátrányos helyzetű gyerekek kevés testrésszel, nem olyan igényesen rajzoltak, mint a normális szocioökonómiai státuszú társaik. 25

26 Irodalomjegyzék 1.Michael Cole- Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan;Osiris Kiadó. Budapest, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába;osiris Kiadó. Budapest, Erwin Richter-WalburgaBrügge-KatharinaMohs;Akkord Kiadó. Budapest, Gyermek-alapéllátási útmutató a 0-7éves korú gyerekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez: Országos Tisztiorvosi Hivatal. Budapest,2014. Internetes hivatkozások

27 Melléklet 27

28 1. számú melléklet 28

29 Kérdőív A nevem Germán Janka, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának végzős védőnő hallgatója vagyok. Kérem, a kérdőívem kitöltésével segítse a szakdolgozatom megírását. A szakdolgozatom témája: A hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggés egyes életkorokban. Segítségét előre is köszönöm! 1.Anya legmagasabb iskolai végzettsége: 0-7 osztály (ált. isk.8évfolyamnál alacsonyabb) 8 osztály középiskola (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) felsőfokú 2.Apa legmagasabb iskolai végzettsége: 0-7 osztály (ált. isk.8évfolyamnál alacsonyabb) 8 osztály középiskola (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) felsőfokú 3.Hányan élnek egy háztartásban? fő 4.Van a lakás/ház/bérleményben: közüzemi hálózatból származó vezetékes víz igen /nem fürdő igen / nem Wc igen/nem 5.Van rendszeres havi jövedelme az apának? igen /nem 6.Van rendszeres havi jövedelme az anyának? igen/nem 7.A havi bevétel mennyisége okoz-e anyagi nehézségeket a családnak? igen /nem 8.Szokott együttjátszani gyermekével? Igen/nem 9.Szokott mesélni gyermekének? Igen/nem 29

30 2. számú melléklet 30

31 2. feladathoz tartozó képek 1.kép 2.kép 3.kép 31

32 4.kép 5.kép 6.kép 32

33 3. számú melléklet 33

34 3.feladat képe 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 4. számú melléklet 39

40 Kisebb nagyobb feladathoz tartózó kép 40

41 5. számú melléklet 41

42 42

43 6. számú melléklet 43

44 Hátrányos helyzetű gyerekek ember rajza 44

45 45

46 Nem hátrányos helyzetű gyerekek ember rajzai 46

47 47

48 7. számú melléklet 48

49 49

50 50

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

Az örökbefogadás szépségei és nehézségei

Az örökbefogadás szépségei és nehézségei Az örökbefogadás szépségei és nehézségei Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, Miskolc rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu Magyarországon igen magas az állam gondozásban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról Arató F.: Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári egyéni összefüggő gyakorlatának 11 Arató Ferenc Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉG VZSGA 2015. május 19. SZOCÁLS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ EMBER ERŐFORRÁSOK MNSZTÉRUMA Fontos tudnivalók -

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése

A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése szka105_19 É N É S A V I L Á G Kontinensek, országok, emberek 1. A Földről alkotott ismeretek áttekintése és továbbfejlesztése Készítette: nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG

Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Oktatási mobilitás OKTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG Az oktatási mobilitással kapcsolatos konkrét tervek és attitűdök bemutatása előtt lépjünk egyet vissza és nézzük meg, hogy Európában, illetve azon belül

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT Pedagógiai program 4. sz. melléklet UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT... 3 Történeti áttekintés...

Részletesebben

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához

Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához Kerettanterv a két tanítási gimnáziumi német célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1

AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1 MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 3. szám 377 390. (2002) AZ ÉRTELMI CSELEKVÉSEK SZAKASZOS FORMÁLÁSA a Galperin-elmélet tudományos státusza és gyakorlati jelentősége 1 Andrei I. Podolszkij Moszkvai Állami Egyetem,

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN

Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Szenczi Beáta AZ OLVASÁSI MOTIVÁCIÓ VIZSGÁLATA 8 14 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD értekezés Témavezető: Dr. Józsa Krisztián egyetemi

Részletesebben

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Versenyképességüket befolyásoló külső és belső tényezők feltárása, versenyképességi-index megalkotása Magyarország 2012 Kutatási zárójelentés

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS

Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer E L B I R OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2010. MÁRCIUS FIGYELEM! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya által üzemeltetett

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 05-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6/64-4/2009. TÁRGY: A PÉCSI ROMA INTEGRÁCIÓS TANÁCS HELYZETELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI A PÉCSETT ÉLŐ ROMÁK/CIGÁNYOK ÉLETESÉLYEINEK JAVÍTÁSÁRA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET

PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET PEDAGÓGIAI ISMERETEK MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ JEGYZET Budapest, 2012 Szerző: Dr. Szilágyi Klára Lektorálta: Dr. Dávid László Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A jegyzet kizárólag a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben