HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató"

Átírás

1 HP hordozható számítógép Telepítési útmutató

2 Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen kézikönyvvel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, beleértve többek között az anyag eladhatóságára vagy adott célra történő felhasználásra vonatkozó részjótállást. A Hewlett-Packard Co. nem vállal felelősséget az előforduló hibákért, továbbá azokért a véletlenszerű vagy közvetett károkért, amelyek jelen kézikönyvvel, a benne közölt példákkal, illetve azok felhasználásával függnek össze. Ausztrália és az Egyesült Királyság területén történő vásárlás esetén a következő kiegészítések érvényesek: a fenti nyilatkozatok és korlátozások az Ausztrália és az Egyesült Királyság területén történő vásárlásra nem vonatkoznak, valamint a fogyasztók törvénybe iktatott jogait nem érintik. Copyright Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A szerzői jogi szabályozás által engedélyezett esetek kivételével a Hewlett-Packard Company előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen kézikönyv nem sokszorosítható, adaptálható vagy fordítható le. A terméket vezérlő programok szerzői jogi védelem hatálya alá esnek. Minden jog fenntartva. A Hewlett-Packard Co. előzetes írásbeli engedélye nélkül a programok nem másolhatók, adaptálhatók vagy fordíthatók le. A terméket vezérlő programok egyes részeinek jogtulajdonosa a Microsoft Corporation, a SystemSoft Corp., a Phoenix Technologies, Ltd., az Intel Corporation. és az Adobe Systems Incorporated. A további szerzői jogi információkat az egyes programokból ismerheti meg. A termék olyan szerzői jogvédelmi technológiát alkalmaz, amelyet az Amerikai Egyesült Államok szabadalmai, valamint a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok birtokában lévő szellemi tulajdonjogok védenek. Az említett szerzői jogvédelmi technológia felhasználása csak a Macrovision Corporation engedélyével lehetséges, és otthoni, korlátozott mértékű használatának túllépéséhez a Macrovision Corporation jóváhagyását kell kérni. A termék kódjának visszafejtése törvénybe ütköző cselekedet. A Microsoft, MS-DOS és Windows szavak a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. A Pentium és az Intel Inside embléma az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy, a Celeron és a SpeedStep jelölés pedig az Intel Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A TrackPoint elnevezés az International Business Machines cég Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az Adobe és az Acrobat szavak az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR USA 2 Telepítési útmutató

3 Fontos biztonsági tudnivalók VIGYÁZAT! A tűzveszély elkerülése érdekében a modem telefonaljzatba történő csatlakoztatásához legalább 0,4 mm (26 AWG) átmérőjű telefonvezetéket használjon. A telefonvonalhoz csatlakoztatott számítógép használata során mindig tartsa be a tűz, az áramütés és a személyi sérülés veszélyeire vonatkozó alapvető biztonsági előírásokat. A terméket ne használja telefonvonalhoz csatlakoztatva víz közelében (például zuhanyzó, mosogató vagy úszómedence közelében, illetve nedves pincehelyiségben). Ne használjon telefont (kivéve mobiltelefont) vihar idején, mivel ezzel villámcsapás veszélyének teszi ki magát. Gázszivárgás bejelentéséhez ne használjon a szivárgás helyszínéhez közeli telefont. Kizárólag a kézikönyvben megjelölt tápvezetéket és akkumulátorokat használja. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Tájékozódjon a veszélyes hulladékok elhelyezésére vonatkozó helyi szabályokról. HP szoftverlicenc-szerződés A HP számítógépek szoftvereket tartalmaznak. OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉST, MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÜZEMBE HELYEZI. A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS JOGOKAT A HP CSAK ÚGY BIZTOSÍTJA, HA A VEVŐ A LICENCSZERZŐDÉS VALAMENNYI FELTÉTELÉT ELFOGADJA. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA HELYEZÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA NEM ÉRT EGYET E SZERZŐDÉS KIKÖTÉSEIVEL, AKKOR TÁVOLÍTSA EL A SZOFTVERT A MEREVLEMEZRŐL, ÉS SEMMISÍTSE MEG A TELEPÍTŐLEMEZEKET VAGY SZOLGÁLTASSA VISSZA A TELJES HP TERMÉKET ÉS A SZOFTVERT, ÍGY VISSZAKAPJA AZOK TELJES ÁRÁT. HA FOLYTATJA A KONFIGURÁLÁST, AZZAL ELFOGADJA A SZERZŐDÉS KIKÖTÉSEIT. HA AZ ALÁBBIAK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, EZ A HP SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS SZABÁLYOZZA MINDAZON TERMÉKEK HASZNÁLATÁT, AMELYEKET A VEVŐ A HP TERMÉKKEL EGYÜTT KAP MEG; A SZERZŐDÉS TOVÁBBÁ HATÁLYTALANÍT MINDEN EGYÉB, A TERMÉKKEL KAPOTT VAGY ON-LINE TALÁLHATÓ SZOFTVERJÓTÁLLÁSI NYILATKOZATOT. A Microsoft által gyártott operációs rendszerekre és alkalmazásokra a Microsoft Licencszerződés feltételei vonatkoznak. A szerződést a Microsoft dokumentációban találja, vagy a Microsoft szoftvertermék indításakor jelenik meg a képernyőn. Telepítési útmutató 3

4 Microsoft operációs rendszerrel szállított PC esetén: A PC elindítása és a Microsoft végfelhasználói licencszerződés elfogadása után a licencjogok csak akkor érvényesek, ha a PC-vel az adott operációs rendszerhez tartozó eredetiséget igazoló tanúsítvány címkét is megkapta. A címke általában a számítógép alján található. Ha a címke nem a kapott Microsoft operációs rendszerre vonatkozik, vagy nem található, a részletekért forduljon a HP viszonteladójához. Más, nem a HP-től származó szoftver- és operációsrendszer-termékekre a gyártójuk által kiadott licencszerződés vonatkozik. A HP szoftver használatát az alábbi felhasználási feltételek szabályozzák. FELHASZNÁLÁS a vevő a szoftvert csak egy HP számítógépen használhatja. A vevő nem oszthatja meg a szoftvert hálózaton, és semmilyen egyéb módon nem használhatja több HP számítógépen. A vevő a törvényes felhatalmazás esetét kivéve nem fejtheti vissza a szoftver forráskódját. MÁSOLATOK ÉS ADAPTÁCIÓK a vevő a következő célokból másolhatja vagy adaptálhatja a szoftvert: (a) archiválási célokból, illetve (b) amennyiben az adaptáció a szoftver egy adott HP terméken történő használatának lényeges lépése, feltéve, hogy ezek a másolatok és adaptációk nem kerülnek más irányú felhasználásra. TULAJDONJOG a vevő elfogadja, hogy a fizikai adathordozó tulajdonjogán kívül a szoftverre nem formálhat egyéb tulajdonjogot. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert a törvény védi, és az a szerzői jogi jogszabályok hatálya alá esik. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftver egy olyan külső szoftverfejlesztő cég terméke is lehet, amelynek neve szerepel a szoftverhez tartozó szerzői jogi megjegyzésekben, és amely jogosult a vevőt felelősségre vonni, amennyiben az a szerzői jogszabályokba ütköző cselekményt hajt végre, vagy megsérti jelen szerződés rendelkezéseit. HELYREÁLLÍTÓ CD-ROM amennyiben a számítógéphez helyreállító CD-ROM is tartozik, (i) a helyreállító CD-ROM, illetve a támogató segédszoftver kizárólag azon HP számítógép merevlemezének helyreállításához használható, amelyhez a HP a helyreállító CD-ROM-ot mellékelte (ii) a termék-helyreállító CD-ROM-on található Microsoft operációs rendszerek használatát a Microsoft Licencszerződés szabályozza. A SZOFTVERHEZ FŰZŐDŐ JOGOK ÁTRUHÁZÁSA a vevő a szoftverhez fűződő jogait csak egészében ruházhatja át harmadik félre, és csak abban az esetben, ha e harmadik fél előzetesen nyilatkozik arról, hogy aláveti magát a jelen szerződés feltételeinek. Ilyen átruházás esetén a vevő elismeri a szoftverhez fűződő jogainak megszűnését, és vállalja, hogy megsemmisíti saját másolatait és adaptációit vagy átadja azokat a harmadik félnek. TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS ÉS TERJESZTÉS a vevő a Hewlett-Packard előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja bérbe a szoftvert, és nem teheti közzé annak másolatait és adaptációit sem fizikai adathordozón, sem pedig telekommunikációs úton. A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA a Hewlett-Packardnak jogában áll felbontania ezt a szerződést, ha a vevő az itt részletezett kikötések bármelyikét megszegi, és azok után, hogy a Hewlett-Packard felkéri őt a helyzet orvoslására, ezt nem teszi meg a felkéréstől számított harminc (30) napon belül. 4 Telepítési útmutató

5 FRISSÍTÉSEK a vevő elfogadja, hogy a szoftverhez nem járnak frissítések. A frissítéseket a vevő a Hewlett-Packardtól külön támogatási megállapodás keretében szerezheti be. EXPORTTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ZÁRADÉK a vevő elfogadja, hogy sem a szoftvert, sem annak másolatát vagy adaptációját nem exportálhatja a hatályos rendelkezések és az Amerikai Egyesült Államok Exportfelügyelete szabályainak megszegésével. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT JOGOK az Amerikai Egyesült Államok kormánya által történő használatra, másolásra és terjesztésre a HP általános kereskedelmi licencfeltételei érvényesek, a nem a Védelmi Minisztérium irányítása alá tartozó részlegekre és ügynökségekre ezen felül a FAR szabályozás (c)(1-2) bekezdése (1987. június) is vonatkozik. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Copyright 2000 Hewlett-Packard Company. Minden jog fenntartva. A vevő elfogadja továbbá, hogy a szoftver a DFARS szabályozás számú dokumentumában (1995 június) foglaltaknak megfelelő vállalati célú számítógépes szoftverként, a FAR szabályozás 2.101(a) bekezdésében foglaltaknak megfelelő vállalati célú árucikként, illetve ugyanezen szabályozás bekezdésében (vagy ezzel egyenértékű ügynökségi szabályzatban vagy szerződési kitételben) foglaltaknak megfelelő korlátozott használatú számítógépes szoftverként vehető át és licencelhető. A vevő beleegyezik abba is, hogy a termékre csak a vonatkozó FAR vagy DFARS szabályozás megfelelő paragrafusai által a hasonló szoftverekhez biztosított jogok, illetve a HP szabványos licencszerződésébe foglalt jogok érvényesek. A Microsoft operációs rendszerek szervizcsomagjaira vonatkozó támogatási rendszer a HP a Microsoft operációs rendszerekkel ellátott személyi számítógépeihez végfelhasználói támogatást nyújt, beleértve a legfrissebb szervizcsomagokat is. A támogatás legkorábban 30 nappal a szervizcsomag megjelenése után érhető el. Korábbi kiadások 1. kiadás (FB) december A kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtatták. Telepítési útmutató 5

6

7 Tartalomjegyzék Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez...9 A számítógép és tartozékai...10 Mit tartalmaz a konfiguráció?...10 További információk...11 A számítógép részei...12 Elölnézet...12 Hátulnézet...13 Alulnézet...14 Állapotjelző LED-ek...15 Bővítőegység elölnézet...17 Bővítőegység hátulnézet...18 A számítógép üzembe helyezése lépés: Az akkumulátor behelyezése lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz lépés: Csatlakoztatás a telefonvonalhoz lépés: A számítógép bekapcsolása lépés: A Windows rendszer beállítása lépés: A számítógép regisztrálása...24 További teendők...25 Csatlakozás az internethez...25 Hajlékonylemez-meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez...26 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről...27 A számítógép üzemeltetése...28 A számítógép be- és kikapcsolása...28 A számítógép újraindítása...30 Más rendszerbetöltő eszköz megadása...31 A mutatóceruza használata...31 Az Fn gyorsbillentyűk használata...33 Kényelmes munkavégzés a hordozható számítógéppel...34 Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás...37 A számítógép működtetése akkumulátorról...38 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése...38 Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén...39 Az akkumulátor újratöltése...40 Kiegészítő eszközök...41 Bővítőegység használata...42 A számítógép dokkolása...42 A számítógép leválasztása...44 Zenei CD-k lejátszása...45 Az állapotjelző panel...46 Telepítési útmutató 7

8 Cserélhető modulok...48 Működés közbeni eszközcsere támogatásának telepítése (Windows 98 rendszer esetén)...48 Modul cseréje...48 A memória bővítése...51 Memóriabővítő modul telepítése...51 A merevlemez-meghajtó cseréje...53 A merevlemez-meghajtó cseréje...53 Hibaelhárítás és karbantartás...55 Hibaelhárítás a számítógépen...56 Képernyőproblémák...56 A merevlemez-meghajtóval kapcsolatos problémák...57 ).Billentyűzettel és mutatóeszközökkel kapcsolatos problémák...57 A teljesítménnyel kapcsolatos problémák...58 Az áramellátással és az akkumulátorral kapcsolatos problémák...58 Problémák rendszerindítás közben...59 A hardver ellenőrzése...61 Az e DiagTools diagnosztikai teszt futtatása...61 A számítógép konfigurálása...63 A BIOS Setup segédprogram futtatása...63 Szoftverek frissítése és újratelepítése...64 A merevlemez gyári telepítésének helyreállítása...64 Terméktámogatási segédlemez létrehozása...66 HP terméktámogatás és szervizelés...67 A számítógéppel kapcsolatos terméktámogatás...68 Segítség az interneten...68 A HP terméktámogatási és szervizszolgáltatásainak igénybe vétele...69 A javítószolgálat igénybevétele...71 A számítógép felkészítése szállításra...72 A Hewlett-Packard jótállási nyilatkozata...73 További tudnivalók...75 Hardverjellemzők...76 Biztonsági tudnivalók...79 Tápvezetékek...79 Ergonómiai tudnivalók...80 Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági tudnivalók...80 A lézereszközökkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók...81 LED-ekkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók...81 A rádiófrekvenciás sugárzás hatásai...82 Egyéb jogi tudnivalók...83 Nemzetközi érvényű információ...83 Tárgymutató Telepítési útmutató

9 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez Telepítési útmutató 9

10 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép és tartozékai A számítógép és tartozékai Gratulálunk! Az Ön hordozható számítógépe a személyi számítógépek új generációját képviseli. Kis mérete és könnyű hordozhatósága ellenére a Hewlett-Packard termékeknél megszokott minőség és kidolgozottság jellemzi. Számos szolgáltatás áll rendelkezésre a kényelmes használat elősegítése érdekében. A beépített gombok segítségével a számítógép kényelmesen elindítható és leállítható. A számítógép jobb oldalán található hangerőszabályzó könnyen elérhető, a hang pedig szükség esetén gyorsan kikapcsolható az erre szolgáló gomb használatával. Minden csatlakozó a számítógép hátsó részén található, így a munkaterületet nem zavarják a különböző kábelek. Ez a kézikönyv a számítógép üzembe helyezését és működtetését ismerteti, valamint felsorolja a problémák esetén végrehajtandó lépéseket. Mit tartalmaz a konfiguráció? A HP hordozható számítógéphez az alábbi tartozékokat mellékeltük: fő akkumulátor (beépítve) hajlékonylemezes meghajtómodul (egyes típusok esetén) USB-kábel hajlékonylemezes meghajtóhoz (csak bővítőegység nélküli, hajlékonylemez-meghajtóval rendelkező típusok esetén) váltóáramú (AC) tápegység és tápvezeték a Kalauz lap a Telepítési útmutató a helyreállító CD (Recovery CD), amellyel a számítógéphez mellékelt Windows rendszer és egyéb szoftverek állíthatók helyre Microsoft Windows kézikönyv multimédiás bővítőegység és cserélhető meghajtómodul-rekesz (egyes típusokhoz) telefonvezeték (csak modemmel rendelkező típusokhoz). A HP hordozható számítógép emellett előre telepített szoftvereket is tartalmaz. (A telepített szoftverek a számítógéptípustól függően eltérhetnek.) 10 Telepítési útmutató

11 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép és tartozékai Forrás Telepítési útmutató Nem nyomtatott formátumú Útmutató On-line HP Notes Microsoft Windows kézikönyv HP Notebook webhely HP Business ügyfélszolgálati webhely Corporate Evaluator's Guide További információk Az alábbi táblázat további információforrásokat ismertet a számítógéppel és a hozzá tartozó termékekkel kapcsolatban. Leírás és hely Ez a nyomtatott kézikönyv mutatja be a számítógépet. Megtalálhatja benne a telepítési tudnivalókat, a számítógép használatának ismertetését, valamint a hibaelhárítással és a jótállással kapcsolatos információkat is. A számítógép merevlemezén megtalálható az Útmutató teljes anyaga, amely átfogó leírást tartalmaz a számítógép használatáról és karbantartásáról. A fájlt az on-line HP könyvtárban vagy a Recovery CD \hp\library mappájában találhatja meg. Windows XP rendszerekben a HP könyvtár a súgóban található. A kézikönyvek megjelenése után közzétett információkat az on-line HP Library HP Notes című fejezete, illetve a helyreállító CD \hp\library mappája tartalmazza. A számítógéphez mellékelt dokumentáció a Microsoft Windows telepített verziójának használatával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. (európai tüköroldal). Az egyéb operációs rendszerek telepítésével és a számítógép vállalati hálózati környezetben történő konfigurálásával kapcsolatos információkat tartalmazza. Ez az útmutató a HP Business Support terméktámogatási webhelyén tekinthető meg. Telepítési útmutató 11

12 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei A számítógép részei Elölnézet 1. Vezeték nélküli kapcsolat be- és kikapcsolására szolgáló gomb és a hozzá tartozó LED (egyes típusoknál) 2. Jobb és bal oldali gyorsindító (One-Touch) gomb (programozható) 3. Felfüggesztés gomb (felfüggeszti, illetve újraindítja a számítógép működését) 4. Billentyűzet állapotjelző LED-jei: Caps Lock, Num Lock, Keypad Lock, Scroll Lock 5. Hálózati kapcsoló (a számítógép be- és kikapcsolására szolgál) 6. Mutatóceruza (mutatóeszköz) 7. Görgetőgomb 8. Bal és jobb oldali kattintógomb 9. Állapotjelző LED-ek: energiaellátás üzemmódja, merevlemez működése, fő akkumulátor töltöttsége 10. Merevlemez-meghajtó 11. Hangnémító gomb és a hozzá tartozó LED 12. Hangerőszabályzó 13. Audiocsatlakozók: hangkimenet (fülhallgató), külső mikrofon 14. PC-kártya bővítőhelye 15. PC-kártya kioldógombja 16. Beépített mikrofon 17. Számítógépfedelet nyitó retesz 12 Telepítési útmutató

13 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei Hátulnézet 18. USB portok 19. Infravörös port 20. Külső monitor portja 21. Modemport (egyes típusokon) 22. LAN port 23. Váltóáramú tápegység csatlakozója 24. Kensington zár helye (biztonsági csatlakozó) 25. Rendszerleállító gomb Telepítési útmutató 13

14 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei Alulnézet 26. Merevlemez-meghajtó rögzítőcsavarja 27. Memóriarekesz fedőlapja 28. Dokkolóport 29. Fő akkumulátor 30. Akkumulátor nyitóretesze 14 Telepítési útmutató

15 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei Állapotjelző LED-ek Az állapotjelző LED-ek jelzik az áramellátás állapotát és a meghajtók tevékenységét. 1. Energiagazdálkodási üzemmód Világít: a számítógép be van kapcsolva (még ha esetleg a képernyő ki is van kapcsolva) Villog: a számítógép készenléti üzemmódban van Nincs fény: a számítógép ki van kapcsolva vagy hibernált üzemmódban van. 2. Merevlemez-aktivitás Kék: a merevlemez olvasási vagy írási műveletet végez. 3. A fő akkumulátor állapota Zöld: a váltóáramú tápegység csatlakoztatva van, és az akkumulátor teljesen fel van töltve Sárga: a váltóáramú tápegység csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltése folyamatban van Villog: a váltóáramú tápegység csatlakoztatva van, de az akkumulátor nincs a helyén vagy meghibásodott Nincs fény: a váltóáramú tápegység nincs csatlakoztatva. Telepítési útmutató 15

16 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei A billentyűzet állapotjelző LED-jei a billentyűzet felett helyezkednek el, és a billentyűzetfunkciók állapotát jelzik. 1. Caps Lock a Caps Lock funkció aktív 2. Num Lock a Num Lock funkció aktív (Fn+F9); a beépített numerikus billentyűzet használatához a Keypad Lock funkciónak is aktívnak kell lennie 3. Keypad Lock a beépített numerikus billentyűzet aktív (Fn+F8); a számbillentyűk használatához a Num Lock funkciónak is aktívnak kell lennie, különben a kurzorvezérlés aktív (ahogy az külső billentyűzet esetén jelölve van) 4. Scroll Lock a Scroll Lock funkció aktív (Fn+F10). 16 Telepítési útmutató

17 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei Bővítőegység elölnézet 1. Dokkolócsatlakozó 2. Állapotjelző panel 3. Az állapotjelző panel gombja 4. Hangszórók (mindkét oldalon egy) 5. Bal oldali modulrekesz (a modulrekeszbe CD-ROM-meghajtó, DVD-meghajtó, hajlékonylemez-meghajtó, kiegészítő akkumulátor vagy egyéb eszköz helyezhető) 6. CD-meghajtó állapotjelző LED-je 7. CD-lejátszó hálózati kapcsolója 8. CD-lejátszó vezérlőgombjai: előző szám, lejátszás/szünet, leállítás, következő szám, hangerő 9. Jobb oldali modulrekesz (a CD-lejátszó vezérlőgombjaival használható) bármilyen cserélhető modulhoz 10. Modulnyitó retesz 11. Leválasztó kapcsoló 12. Audiocsatlakozók: hangkimenet (fülhallgató), külső mikrofon, hangbemenet 13. Kensington zár helye (biztonsági csatlakozó) 14. Biztonsági leválasztó retesz Telepítési útmutató 17

18 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép részei Bővítőegység hátulnézet 15. USB portok 16. S-video port (TV-kimenet) 17. Soros port (COM1) 18. Párhuzamos port (LPT1) ez a port használható párhuzamos csatlakozású nyomtatóhoz vagy egyéb párhuzamos csatlakozású eszközhöz 19. Külső monitor portja 20. PS/2 egérport 21. PS/2 billentyűzetport 22. LAN port (csak akkor használható, ha a számítógép beépített LAN porttal rendelkezik) 23. Váltóáramú tápegység csatlakozója 18 Telepítési útmutató

19 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése A számítógép üzembe helyezése FIGYELEM! A billentyűzet és az egyéb beviteli eszközök helytelen használata ergonómiai eredetű sérülésekhez vezethet. A kockázat csökkentésével kapcsolatban az on-line HP Library Working in Comfort (Kényelmes munkavégzés) című részében, valamint a HP ergonómiai szempontokkal foglalkozó webhelyén ( talál részletesebb tájékoztatást. A hordozható számítógéppel való munkavégzésről a következő helyen olvashat bővebben: Kényelmes munkavégzés a hordozható számítógéppel, 34. oldal. Ha munkája során elsősorban a hordozható számítógépet használja, vagy ha hosszabb ideig dolgozik a számítógépen, használjon teljes méretű billentyűzetet, asztali monitort és egeret. Ezzel csökkentheti a sérülések kockázatát. Tekintse át az on-line HP Library Working in Comfort című fejezetét. A számítógép használatának megkezdésekor helyezze be és töltse fel az akkumulátort, csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet, kapcsolja be a számítógépet, és futtassa a Windows telepítőprogramját. 1. lépés: Az akkumulátor behelyezése FIGYELEM! Ne rongálja meg és ne sértse fel az akkumulátort. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat, aminek következtében veszélyes vegyi anyagok szabadulnak fel. Az újratölthető akkumulátort újra kell hasznosítani, vagy megfelelő módon kell kiselejtezni. A számítógép gyárilag tartalmazza a behelyezett akkumulátort. Ha az akkumulátor nincs a helyén, helyezze azt be. 1. Fordítsa a számítógépet aljával felfelé. Telepítési útmutató 19

20 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése 2. Helyezze az akkumulátor elülső részét a számítógép hátulján lévő rekeszbe, majd nyomja addig a hátsó részét, amíg a helyére nem kattan. Az akkumulátor eltávolítása 1. Hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét. Csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet. Állítsa le vagy helyezze hibernált állapotba a számítógépet. 2. Húzza el az akkumulátor nyitóreteszét, majd vegye ki a rekeszből az akkumulátort. 20 Telepítési útmutató

21 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése 2. lépés: Csatlakoztatás az áramforráshoz VIGYÁZAT! Csak a számítógéphez tartozó HP gyártmányú váltóáramú tápegységet vagy egyéb jóváhagyott tápegységet használjon. Más tápegység használata esetén a számítógép károsodhat, és a jótállás érvényét vesztheti (lásd a kézikönyvben olvasható jótállási nyilatkozatot). Fontos Ha bővítőegységgel rendelkezik, ne csatlakoztassa hozzá a számítógépet mindaddig, amíg az első alkalommal megfelelően el nem indult. Csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet a hálózati aljzathoz, majd a számítógép hátulján található aljzathoz. Ekkor megkezdődik az akkumulátor feltöltése. Az akkumulátor töltése közben továbbléphet a 3. lépésre. Telepítési útmutató 21

22 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése 3. lépés: Csatlakoztatás a telefonvonalhoz Ha a számítógép nem tartalmaz beépített modemet, kihagyhatja ezt a lépést. Ha másik modemet szeretne használni, csatlakoztathatja a számítógépet kártyamodemhez vagy külső modemhez is. 1. A telefonvonalnak analógnak, más néven adatvonalnak kell lennie (digitális vonalat nem használhat). 2. Csatlakoztassa a telefonvezetéket a beépített modemhez. 3. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét a telefonaljzathoz. Ha a vezeték csatlakozója nem illeszkedik az aljzatba, átalakítót kell beszerezni. A modem használatáról (például az AT-parancsokról) az elektronikus formátumban elérhető Útmutató tájékoztatja. 22 Telepítési útmutató

23 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése 4. lépés: A számítógép bekapcsolása Nyomja meg a billentyűzet feletti kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. A számítógép bekapcsolása után a Windows automatikusan elindul. Megjegyzés Ha a számítógép akkumulátorról történő működtetéskor nem kapcsol be, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet, és ismét nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. A tápegységet legalább egy óráig ne válassza le a számítógépről. 5. lépés: A Windows rendszer beállítása A számítógép merevlemezén előtelepített Microsoft Windows rendszer található. A számítógép első bekapcsolásakor automatikusan elindul a Windows Telepítő program, amely lehetővé teszi a telepítés testreszabását. 1. Kövesse a Telepítő program utasításait. Ha a program a termékazonosító kódszámot kéri, keresse meg azt a számítógép alsó részén. 2. Ha a számítógép rendelkezik modemmel, ellenőrizze a modem ország- és területi beállításait: Windows 98 használata esetén kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások pontra, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd duplán a Modemek ikonra, végül pedig a Tárcsázási tulajdonságok gombra. Windows 2000 használata esetén kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások pontra, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd duplán a Telefon és modem beállításai ikonra, végül pedig a Szabályok lap Szerkesztés gombjára. Windows XP használata esetén kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd a Nyomtatók és más hardverek, ezután a Telefon és modem beállításai hivatkozásra, végül pedig a Szabályok lap Szerkesztés gombjára. Telepítési útmutató 23

24 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése 6. lépés: A számítógép regisztrálása Ne felejtse el regisztrálni számítógépét. A regisztrálás ingyenes és gyors művelet, amely gyorsabb és személyre szabottabb terméktámogatást biztosít Önnek. A regisztrálás során közölt adatokat a HP termékei és szolgáltatásai minőségének javítására használja fel. A számítógép regisztrációja a következő előnyökkel jár: Bejegyeztetheti a számítógépre vonatkozó tulajdonjogát a Hewlett-Packard vállalatnál, ezáltal szolgáltatásokat, terméktámogatást és tájékoztatást vehet igénybe. Bejegyeztetheti a Windows 98 vagy XP operációs rendszerre vonatkozó tulajdonjogát a Microsoftnál. Ha Windows 2000 operációs rendszerrel rendelkezik, az operációs rendszert a Microsoftnál külön kell regisztrálnia. A regisztráció a Windows telepítésekor vagy a későbbiekben is végrehajtható az alábbi három módon: regisztrálhat modem segítségével, telefonon vagy faxon. Egyes országokban és bizonyos típusok esetén a HP hordozható számítógép regisztrálásához egy ikon jelenik meg az asztalon. Modemes regisztrálás Ha számítógépe nem rendelkezik beépített modemmel, PC-kártya típusú modem vagy külső modem telepítése után, illetve telefonon vagy faxon keresztül is elvégezheti a regisztrációt. Amennyiben a rendszer nem kínálja fel automatikusan a regisztrálást, az üdvözlő képernyőn kattintson a regisztrálást indító gombra. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel csatlakoztatva van-e a modemporthoz, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha úgy dönt, hogy a terméket nem regisztrálja azonnal, a modemes regisztrálást később is elvégezheti az asztalon található Registration ikonra történő dupla kattintással (ha van ilyen ikon). Ellenőrizze a telefonvonal csatlakoztatását, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az ikon a regisztrálás után eltűnik. Telefonos regisztráció A HP vevőszolgálati központjánál telefonon keresztül is regisztrálhatja a terméket. A telefonszámot a következő helyen találja: A HP terméktámogatási és szervizszolgáltatásainak igénybe vétele, 69. oldal. Regisztrálás fax segítségével Ha számítógépéhez van csatlakoztatva nyomtató, nyomtassa ki a regisztrációs űrlap egy példányát, és faxon küldje el a HP számára. Kattintson duplán az asztal HP Notebook Registration ikonjára (ha van ilyen ikon), majd nyomtassa ki a regisztrációs űrlapot. A faxszámot a regisztrációs űrlapon találja meg. 24 Telepítési útmutató

25 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése További teendők Az előző lépések végrehajtása után kipróbálhatja az alábbi lehetőségeket is. Ha nem ismeri a Windows rendszer számítógépre telepített verzióját, kattintson a Start menü Súgó (Windows 98 vagy 2000 rendszerben), illetve Bevezetés a Windows XP-be parancsára, vagy olvassa el a Windows kézikönyvet, és ismerkedjen meg az újdonságokkal. Amennyiben számítógépe rendelkezik bővítőegységgel és CD-ROM-meghajtóval vagy hasonló meghajtóval, helyezze a meghajtót a jobb oldali modulrekeszbe. A részleteket lásd: Modul cseréje, 48. oldal. Ezután kapcsolja be a számítógépet, majd helyezze be azt a bővítőegységbe. A részleteket lásd: A számítógép dokkolása, 42. oldal. Ha a bővítőegység DVD-meghajtót vagy CD-RW-meghajtót tartalmaz, a meghajtóhoz speciális szoftver is tartozik, amely a dobozban lévő, szoftvereket tartalmazó CD-n található. Mutasson a Start menü Programok (vagy Minden program) pontjára, majd a Multimédia pontra. Amennyiben a szoftver nem látható a listában, akkor a CD behelyezésével telepítse. Kövesse a megjelenő utasításokat. Ha a CD-n lévő telepítőprogram (Setup) nem indul el automatikusan, indítsa el. A számítógép használatával és karbantartásával kapcsolatban további tájékoztatást az on-line Útmutatóban olvashat. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd kattintson a HP Library parancsra (Windows 98 vagy 2000 rendszerben), vagy kattintson a Start menü Súgó és támogatás parancsára, majd a HP Library elemre (Windows XP rendszerben). Csatlakozás az internethez Ha a számítógép rendelkezik (beépített, PC-kártya típusú vagy külső) modemmel, LAN porttal vagy vezeték nélküli LAN-eszközzel, csatlakozhat az internethez. Részletes tudnivalókat az on-line Útmutató Modemes és hálózati kapcsolatok című részében talál. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd kattintson a HP Library parancsra (Windows 98 vagy 2000 rendszerben), kattintson a Start menü Súgó és támogatás parancsára, majd a HP Library elemre (Windows XP rendszerben). Telepítési útmutató 25

26 Általános útmutató a HP hordozható számítógéphez A számítógép üzembe helyezése Hajlékonylemez-meghajtó csatlakoztatása a számítógéphez Ha nem rendelkezik bővítőegységgel, az USB porthoz csatlakoztathatja a hajlékonylemezes meghajtót. Csatlakoztassa az F2101A jelű USB-kábelt közvetlenül a hajlékonylemezmeghajtóhoz és a számítógép USB portjához. Ha rendelkezik bővítőegységgel, a hajlékonylemez-meghajtót behelyezheti annak egyik modulrekeszébe (lásd: Modul cseréje, 48. oldal). A hajlékonylemez-meghajtó csatlakoztatására szolgáló USB-kábel nem használható más típusú meghajtómodul (például CD-ROM- vagy DVD-meghajtó) csatlakoztatásához. Ez a kábel kizárólag hajlékonylemez-meghajtókhoz készült. 26 Telepítési útmutató

27 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről Telepítési útmutató 27

28 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése A számítógép üzemeltetése A számítógép a kék színű, felfüggesztés funkciójú gomb segítségével könnyen elindítható és leállítható. Egyes esetekben azonban az energiatakarékossági szempontoktól, az aktív kapcsolatok típusától és az indítási időtől függően a számítógép indításához más módszerek is használhatók. A számítógép üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban további információt talál az on-line Útmutató A számítógép üzemeltetése című fejezetében. A számítógép be- és kikapcsolása Energiagazdálkodási üzemmód Bekapcsolt állapot Az üzemállapotot jelző LED világít Készenléti üzemmód Jelentős energiamegtakarítás A rendszer kikapcsolja a képernyőt és az egyéb eszközöket Az aktuális munkamenethez tartozó adatok a memóriában maradnak A számítógép gyorsan újraindul Visszaállítja a hálózati kapcsolatokat Az üzemállapotot jelző LED villog Hibernált üzemmód Maximális energiamegtakarítást biztosít A rendszer lemezre menti az aktuális munkamenetet, majd leállítja a számítógépet Visszaállítja a hálózati kapcsolatokat Az üzemállapotot jelző LED nem világít Az üzemmód aktiválása Nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. Nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot - vagy - kattintson a Start menü Leállítás parancsára, és válassza a Készenléti állapot lehetőséget (Windows 98 vagy 2000 rendszerben) - vagy - kattintson a Start menü Kikapcsolás parancsára, majd válassza a Készenlét lehetőséget (Windows XP rendszerben) - vagy - várja ki az időtúllépést. Nyomja le az Fn+F12 billentyűkombinációt - vagy - kattintson a Start menü Hibernálás parancsára (Windows 98 rendszerben) - vagy - kattintson a Start menü Leállítás parancsára, majd válassza a Hibernálás lehetőséget (Windows 2000 rendszerben) - vagy - várja ki az időtúllépést. 28 Telepítési útmutató

29 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése Energiagazdálkodási üzemmód Leállítás (kikapcsolás) Maximális energiamegtakarítást biztosít A jelenlegi munkamenet mentése nélkül kapcsol ki Újraindításkor mindent alaphelyzetbe állít, új munkamenetet kezd és helyreállítja a hálózati kapcsolatokat Az üzemállapotot jelző LED nem világít Az üzemmód aktiválása kattintson a Start menü Leállítás parancsára, majd válassza a Leállítás lehetőséget (Windows 98 vagy 2000 rendszerben) - vagy - kattintson a Start menü Kikapcsolás parancsára, és válassza a Kikapcsolás lehetőséget (Windows XP használata esetén) - vagy - csúsztassa el a tápkapcsolót (csak akkor, ha a Start menüből nem tudja kikapcsolni a számítógépet). A számítógép bekapcsolása: Az újraindításhoz vagy a készenléti vagy hibernált állapotból történő visszatéréshez nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. Az energiagazdálkodási módok működése testre is szabható. Lásd az on-line Útmutató Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás című fejezetét. Telepítési útmutató 29

30 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése A számítógép újraindítása Előfordulhat, hogy a Windows vagy a számítógép nem válaszol, és nem lehet kikapcsolni a számítógépet. Ha ez történik, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel a következő sorrendben. Ha lehetséges, állítsa le a Windows rendszert: Windows 98 vagy Windows 2000 használata esetén: nyomja le a CTRL+ALT+DEL billentyűkombinációt, válassza a Leállítás lehetőséget, végül az újraindításhoz nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. Windows XP használata esetén: nyomja le a CTRL+ALT+DEL billentyűkombinációt, kattintson a Leállítás gombra, majd válassza az Újraindítás lehetőséget. vagy, ha ez nem sikerül Csúsztassa el a hálózati kapcsolót, és tartsa ebben a helyzetben 4 másodpercig, amíg a képernyő el nem sötétül, majd a számítógép újraindításához nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. vagy, ha ez nem sikerül A számítógép bal oldalán lévő rendszerleállító gomb nyílásába helyezzen egy kiegyenesített iratkapcsot, majd a számítógép újraindításához nyomja meg a kék színű, felfüggesztés funkciójú gombot. A bővítőegység, illetve (a csatlakoztatott) számítógép újraindításához helyezzen egy kiegyenesített iratkapcsot a bővítőegység alján lévő, újraindításra szolgáló nyílásba. A bővítőegységet úgy is újraindíthatja, hogy leválasztja róla a számítógépet, és eltávolítja a tápegységet, illetve az akkumulátort. 30 Telepítési útmutató

31 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése Más rendszerbetöltő eszköz megadása A számítógép általában a beépített merevlemezről tölti be az operációs rendszert. Lehetősége van azonban a számítógép USB porthoz csatlakozó hajlékonylemezmeghajtóról, a bővítőegység valamely modulrekeszében lévő külső meghajtóról vagy belső hálózati csatolókártyáról való indítására is. 1. Kattintson a Start gombra, a Leállítás (vagy A számítógép kikapcsolása) parancsra, és válassza az Újraindítás lehetőséget. 2. A HP embléma megjelenésekor nyomja meg az ESC billentyűt a Boot (Rendszerindítás) menü megjelenítéséhez. 3. A nyílbillentyűk segítségével jelölje ki a rendszerindító eszközt, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ha egy adott eszközről szeretné indítani a rendszert minden olyan esetben, amikor az eszköz megtalálható, a BIOS Setup segédprogramban módosítsa a rendszerindítási sorrendet. Ennek mikéntjétől a következő helyen olvashat bővebben: A BIOS Setup segédprogram futtatása, 63. oldal. A mutatóceruza használata A számítógép beépített mutatóceruzával, valamint kattintó- és görgetőgombokkal rendelkezik. 1. Mutatóceruza (nyomásérzékeny mutatóeszköz) 2. Bal oldali kattintógomb (a hagyományos egér bal oldali gombjának megfelelően működik) Telepítési útmutató 31

32 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése 3. Görgetőgomb (a mutatóceruzával együtt használható az ablakok tartalmának görgetésére) 4. Jobb oldali kattintógomb (a hagyományos egér jobb oldali gombjának megfelelően működik) A mutatóeszközök testreszabásához a Vezérlőpult Egér ikonja használható: módosíthatja a bal és a jobb gomb, valamint a görgetőgomb megnyomása esetén végrehajtandó műveleteket, a dupla kattintás időközét, a mutató sebességét stb. A mutatóceruza mozgatása, kijelölés 1. Helyezze kezeit gépelési pozícióba. 2. Mutatóujjával mozgassa a mutatóceruzát abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni szeretné. 3. Kijelöléshez használja a bal és jobb oldali kattintógombokat, amelyek az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működnek. Alkalmazások megnyitásához vigye a mutatót az alkalmazás ikonja fölé, majd kattintson duplán a bal oldali gombbal. Menüparancsok kijelöléséhez állítsa a mutatót a parancsra, majd kattintson a bal oldali gombbal. Egy adott elem helyi menüjének megnyitásához helyezze a mutatót az elem fölé, majd kattintson a jobb gombbal. Elemet úgy húzhat át egy másik helyre, hogy a mutatót az elem fölé viszi, majd lenyomva tartja a bal oldali gombot, miközben a mutatót a kívánt helyre mozdítja. Ezt követően engedje fel a gombot. Görgetés a görgetőgombbal Tartsa lenyomva a görgetőgombot, és nyomja le a mutatóceruzát. Az ablak tartalma az adott irányba gördül. 32 Telepítési útmutató

33 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről A számítógép üzemeltetése Az Fn gyorsbillentyűk használata Gyorsbillentyű Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F7 Fn+F8 Fn+F9 Fn+F10 Fn+F11 Fn+F12 Fn+HOME Az Fn billentyű és egy másik billentyű együttes lenyomása gyorsbillentyűt (billentyűparancsot) eredményez, amellyel különféle módon vezérelhető a rendszer működése. A gyorsbillentyűk használatához nyomja le és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, nyomja meg a megfelelő második billentyűt, majd engedje fel mindkét billentyűt egyszerre. Hatás A képernyő fényerejének csökkentése. A képernyő fényerejének növelése. Átváltás a beépített és a külső képernyők, illetve mindkettő egyidejűleg történő használata között. A bővítőegység S-video portjához csatlakoztatott TV-készülékre e módszerrel nem lehet átváltani. Hang némítása. A beépített numerikus billentyűzet be- vagy kikapcsolása. A külső billentyűzetre nincs hatással. Ha a Num Lock funkció be van kapcsolva, a számbillentyűk aktívak, ha ki van kapcsolva, a kurzorvezérlés aktív (ahogy az külső billentyűzet esetén jelölve van). A Num Lock funkció be- és kikapcsolása. A Scroll Lock funkció be- és kikapcsolása. A Pause/Break billentyű hatása. Váltás hibernált üzemmódba. A Print Screen/SysRq billentyű hatása. Telepítési útmutató 33

34 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről Kényelmes munkavégzés a hordozható számítógéppel Kényelmes munkavégzés a hordozható számítógéppel FIGYELEM! Megjegyzés A billentyűzet és az egyéb beviteli eszközök helytelen használata ergonómiai eredetű sérülésekhez vezethet. A kockázat csökkentésével kapcsolatban a HP ergonómiai szempontokkal foglalkozó webhelyén ( valamint az on-line HP Library Working in Comfort (Kényelmes munkavégzés) című részében talál részletesebb tájékoztatást. A HP hordozható számítógépek gyakorlatilag bármikor, bárhol használhatók, a kényelmes használat érdekében azonban érdemes figyelembe venni az alábbi javaslatokat. Ha munkája során főleg a hordozható számítógépet használja, vagy ha hosszabb ideig dolgozik a hordozható számítógépen, használjon teljes méretű billentyűzetet, képernyőt és egeret. Ily módon ugyanolyan kényelmesen dolgozhat, mintha asztali számítógépet használna. A multimédiás bővítőegység révén gyorsan és könnyen csatlakoztathatja ezeket az eszközöket. Ha többet szeretne tudni a munkakörnyezet előkészítéséről és a HP eszközök beállításáról, olvassa el a Working in Comfort (Kényelmes munkavégzés) című dokumentumot, amelyet a számítógép merevlemezére előtelepített HP Library gyűjteményben, a helyreállító CD \hp\library mappájában, illetve a címen elérhető webhelyen talál meg. Munkakörnyezet utazás közben Olyan széket használjon, amely kellőképpen támasztja a derekát. Ha nincs kéznél beállítható szék, használjon párnát vagy egy összetekert törülközőt derekának megtámasztására. Combjait lehetőleg tartsa a padlóval párhuzamosan, lába pedig teljes talppal illeszkedjen a padlóhoz. Lábának alátámasztására utazás közben telefonkönyvet vagy aktatáskát is használhat. A munkafelület vagy a szék magasságát úgy állítsa be, hogy karjai természetes helyzetbe kerüljenek. Karjait tartsa lazán, könyökét az oldalai mellett, kezét és alkarját a padlóval párhuzamosan. A hordozható számítógépet úgy helyezze el, hogy a képernyő a lehető legkevésbé verje vissza a fényt: Repülőgépen például sötétítse el az ablakot, hotelszobában pedig húzza el a függönyt. A képernyőtől üljön kényelmes, körülbelül cm távolságra, a képernyő dőlésszögét pedig úgy állítsa be, hogy kissé lefelé tekintve nézhessen rá. 34 Telepítési útmutató

35 Alapvető tudnivalók a számítógép üzemeltetéséről Kényelmes munkavégzés a hordozható számítógéppel A hordozható számítógép használata Úgy helyezze el a számítógépet, hogy annak használatakor csuklója és keze természetes, nyugalmi helyzetben legyen. Csuklóját tartsa a lehető legegyenesebben, olyan helyzetben, hogy ne kelljen oldalirányba hajlítania, illetve 10 foknál nagyobb szögben megdöntenie lefelé vagy felfelé. Ha számítógépe nem rendelkezik beépített csuklótámasszal, használjon egy feltekert törülközőt. Gépeljen minél könnyedébb mozdulatokkal. A hordozható számítógép billentyűzete nem igényel erős billentyűleütéseket. Tartson rendszeresen rövid szünetet ez különösen fontos hordozható számítógéppel történő munkavégzés során. A hordozható számítógépek súlya 1,4-3,7 kg között van. Utazás közben úgy szállítsa a számítógépet, hogy az a lehető legkevésbé vegye igénybe szervezetét. A hordozható számítógépet tartalmazó táskát felváltva vigye a bal és a jobb kezében, illetve vállain. Telepítési útmutató 35

36

37 Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás Telepítési útmutató 37

38 Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás A számítógép működtetése akkumulátorról A számítógép működtetése akkumulátorról Ha tudni szeretné, hogy a számítógép hogyan szabályozza saját energiafelhasználását, hogyan csökkentheti a fogyasztást és hogyan növelheti meg a számítógép akkumulátorának élettartamát, olvassa el az Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás című részt az on-line Útmutatóban. Az akkumulátor állapotának ellenőrzése A számítógépben egy akkumulátor található: a fő akkumulátor. A bővítőegység modulrekeszeiben egy vagy két kiegészítő akkumulátor helyezhető el. Az akkumulátor töltöttségét jelző LED segítségével A számítógép elején található a fő akkumulátor töltöttségét jelző LED, amely azt mutatja, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotban van-e, vagy töltés alatt áll. További információt a következő helyen talál: Állapotjelző LED-ek, 15. oldal. A Windows tálca segítségével A Windows tálcán megjelenő ikon részletes tájékoztatást nyújt az akkumulátor állapotáról (további tudnivalók a Windows súgójában találhatók). Ha a rendszer nincs váltóáramra csatlakoztatva, az ikon akkumulátor alakú. Az akkumulátorok együttes töltöttségének megjelenítéséhez vigye a mutatót az ikon fölé. A megjelenő érték vagy azt mutatja, hogy hány százalékos az akkumulátor töltöttsége, vagy azt, hogy még mennyi ideig működőképes. A Power Meter ablak megnyitásához kattintson duplán az ikonra. A Windows Vezérlőpult használatával Windows 98 vagy Windows 2000 használata esetén: kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások pontra, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán az Energiagazdálkodás ikonra. Ezzel a művelettel megtekintheti az egyes akkumulátorok állapotát és a Windows valamennyi áramellátással kapcsolatos információját. Windows XP használata esetén: kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd kattintson a Teljesítmény és karbantartás, ezután pedig az Energiagazdálkodási lehetőségek hivatkozásra, és a Telepmérő lapon megtekintheti az akkumulátor állapotát. A Riasztások és a Speciális lap az energiaellátási információkkal kapcsolatos további beállításokat tartalmaz. 38 Telepítési útmutató

39 Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás A számítógép működtetése akkumulátorról A bővítőegység állapotjelző panelje segítségével Nyomja meg az állapotjelző panel gombját annyiszor, hogy megjelenjen az egyes kiegészítő akkumulátorok töltöttsége százalékban. Az akkumulátoron 1. Távolítsa el az akkumulátort a számítógépből (lásd: 1. lépés: Az akkumulátor behelyezése, 19. oldal) vagy a bővítőegységből. 2. Nyomja meg az akkumulátor hátulján lévő érintkezőfelületet. A kigyúló LED-ek száma jelzi a töltöttségi szintet: minden LED a teljes töltöttség 20 százalékát jelenti. Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén Megjegyzés A számítógép automatikusan figyelmeztet, ha az akkumulátor feszültsége vészesen alacsony szintre csökken. Ha az energiaellátás helyreállítására rövid időn belül nem kerül sor, a számítógép hibernált állapotba vált. Az ily módon hibernált állapotba került számítógép mindaddig nem kapcsolható be újra, amíg a következő lehetőségek egyikét alkalmazva sor nem kerül az energiaellátás helyreállítására. Cserélje ki az akkumulátort egy feltöltött akkumulátorral. További információt a következő helyen talál: 1. lépés: Az akkumulátor behelyezése, 19. oldal. Csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet. Helyezzen a bővítőegység valamelyik modulrekeszébe egy feltöltött kiegészítő akkumulátort. Ha csatlakoztatja a váltóáramú tápegységet, az akkumulátor töltése közben is folytathatja a munkát. Telepítési útmutató 39

40 Az akkumulátorok és az energiagazdálkodás A számítógép működtetése akkumulátorról Az akkumulátor újratöltése VIGYÁZAT! A váltóáramú tápegység konnektorhoz csatlakoztatva melegszik, és a számítógép is felmelegedik az újratöltés közben. Újratöltés közben a számítógépet ne tartsa a hordtáskában vagy egyéb zárt helyen, mert ekkor az akkumulátor túlmelegedhet. A fő akkumulátor újratöltéséhez csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet a számítógéphez, vagy ha a számítógép dokkolva van a dokkolóegységhez. Kiegészítő akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet a bővítőegységhez, majd helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátorok töltési sorrendje a következő: fő akkumulátor, a bal modulrekeszben lévő kiegészítő akkumulátor, végül pedig a jobb modulrekeszben lévő kiegészítő akkumulátor. A lehető leghosszabb üzemidő érdekében újratöltés előtt várja meg, amíg az akkumulátor feltöltöttsége 50% alá csökken, és ekkor töltse fel teljesen (100%-ra). A töltés legfeljebb két órát vesz igénybe. Az akkumulátor töltése közben is dolgozhat a számítógéppel. A számítógép teljesen feltöltött akkumulátorral körülbelül négy óráig képes működni a típustól, az energiagazdálkodási beállításoktól és a használat jellegétől függően. 40 Telepítési útmutató

41 Kiegészítő eszközök Telepítési útmutató 41

42 Kiegészítő eszközök Bővítőegység használata Bővítőegység használata A multimédiás bővítőegységgel még szélesebb keretek között használhatja hordozható számítógépét. Segítségével további meghajtókat és akkumulátorokat csatlakoztathat, és növelheti a multimédiás teljesítményt. A bővítőegység segítségével asztali számítógépként is kényelmesebben használhatja a számítógépet. A számítógépet a dokkolóegységhez csatlakoztatva egyszerűen, egyetlen csatlakoztatással használhatja az alábbi eszközöket: nyomtató vagy egyéb párhuzamos eszköz USB-eszközök külső billentyűzet és egér külső monitor és televízió helyi hálózat (LAN) amennyiben a számítógép rendelkezik LAN porttal hangeszközök (például külső hangszórók, fejhallgató vagy sztereó hangbemenet), valamint cserélhető modulok. Ha tudni szeretné, hogy a számítógéphez hogyan csatlakoztatható modem vagy helyi hálózat (típustól függően), PC-kártya vagy bármilyen külső eszköz, nézzen utána az on-line Útmutatóban. Ugyanebben az elektronikus kézikönyvben olvashat az AT-parancsokról is. A számítógép dokkolása Megjegyzés 1. Asztali használat esetén csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet a bővítőegységhez. Ha nem helyhez kötötten használja a gépet, az áramforrás lehet a számítógép akkumulátora vagy egy kiegészítő akkumulátor a bővítőegységben. Használja a számítógéphez mellékelt váltóáramú tápegységet. 42 Telepítési útmutató

43 Kiegészítő eszközök Bővítőegység használata 2. Helyezze a számítógép hátulját a bővítőegység mélyedésébe úgy, hogy azt a hátsó sarkokban lévő horgok rögzítsék. Engedje le a számítógép elejét. Határozott mozdulattal nyomja le a számítógép elejét, míg az a helyére nem kattan. Ha a számítógépet nem tudja a bővítőegységhez csatlakoztatni, dugja be a váltóáramú adaptert. A számítógépet bármilyen állapotban csatlakoztathatja a dokkolóegységre vagy leválaszthatja arról: bekapcsolva, kikapcsolva, készenléti állapotban vagy hibernált üzemmódban. Arra azonban ügyelni kell, hogy a dokkolást vagy a leválasztást ne akkor hajtsa végre, amikor a számítógép készenléti állapotba vált vagy abból normál üzemmódba tér vissza, mert ez a rendszer leállását okozhatja. Dokkoláskor a számítógép alapértelmezés szerint automatikusan bekapcsol. (Ezt a beállítást módosíthatja a BIOS Setup programban további információt a következő helyen talál: A BIOS Setup segédprogram futtatása, 63. oldal.) Telepítési útmutató 43

HP hordozható számítógép. Útmutató

HP hordozható számítógép. Útmutató HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A jelen kézikönyv és a benne ismertetett példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

HP hordozható számítógép

HP hordozható számítógép HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen kézikönyvvel

Részletesebben

HP OmniBook 4150. Felhasználói kézikönyv

HP OmniBook 4150. Felhasználói kézikönyv HP OmniBook 4150 Felhasználói kézikönyv Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Hewlett-Packard Company jelen kézikönyvvel

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 HP Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron,

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419589-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

Útmutató a hardver és a szoftver használatához

Útmutató a hardver és a szoftver használatához Útmutató a hardver és a szoftver használatához HP Compaq hordozható számítógépek Dokumentum cikkszáma: 364598-211 2005. január Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát,

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Első lépések. HP noteszgép

Első lépések. HP noteszgép Első lépések HP noteszgép Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ.

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

A táblaszámítógép bemutatása

A táblaszámítógép bemutatása A táblaszámítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419466-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811 OFFICEJET PRO 8000 Felhasználói kézikönyv A811 HP Officejet Pro 8000 (A811) nyomtatósorozat Felhasználói kézikönyv Szerz i jogok 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, és a Hewlett-Packard Company licencszerződés keretében

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron és a Pentium az Intel

Részletesebben

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára A kiadvány cikkszáma: 312968-211 2003. február Ez az útmutató az egyes számítógépekben található hálózati kártya

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakkal

Részletesebben

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Jótállási nyilatkozat Végfelhasználói licencszerződés Biztonsági információ A támogatással kapcsolatos információk Mielőtt kapcsolatba lépne a HP ügyfélszolgálatával,

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép b Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép A kiadvány cikkszáma: 250893-211 2001. november Ez a könyv a Compaq Evo D500 ultravékony asztali

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben A kiadvány cikkszáma: 359501-211 2004. február Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép A kiadvány cikkszáma: 383421-211 2005. május Ez az útmutató részletesen ismerteti a HP Compaq dc7600

Részletesebben

HP EliteBook felhasználói kézikönyv

HP EliteBook felhasználói kézikönyv HP EliteBook felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép Útmutató a hardver használatához HP 260 G2 DM üzleti számítógép Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeivel és szolgáltatásaival

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan

Részletesebben

Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz

Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz A kezelési útmutatót mindig tartsa kézügyben, a Notebook közelében. A kezelési útmutatót és a csomagolást őrizze meg, hogy a Notebook esetleges új felhasználójának

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell A kiadvány cikkszáma: 362000-211 2004. Május Ez az útmutató részletesen ismerteti a HP dx6050 mikrotorony tulajdonságait

Részletesebben

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell

Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell A kiadvány cikkszáma: 376293-211 2004. november Az ilyen típusú számítógépek bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

Z2400 Series használati útmutató

Z2400 Series használati útmutató Z2400 Series használati útmutató 2007. www.lexmark.com Tartalom Biztonsági tájékoztató...7 Bevezetés...8 Információ keresése a nyomtatóval kapcsolatban...8 A nyomtató részei...10 A biztonsági figyelmeztetések

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban

Részletesebben

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. Az AMD

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok A kezelési útmutató használata A kezelési útmutatót a Netbook közelében mindig tartsa kéznél. A kezelési útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Üzleti célú asztali számítógépek Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel az Intel Corporation védjegye

Részletesebben

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasó Felhasználói kézikönyv Jogi információk Szerzői jogok és licencek 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A cég előzetes írásbeli engedélye nélkül

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás. Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Használati útmutató MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN

Használati útmutató MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW. Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Használati útmutató MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nem minden modell kapható az összes országban. 0 verzió HUN Ha kapcsolatba kell lépnie a vevőszolgálattal Adja meg az alábbi információkat a későbbi

Részletesebben

Biztonság. Felhasználói útmutató

Biztonság. Felhasználói útmutató Biztonság Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel

Részletesebben

emachines E620 sorozat Rövid útmutató

emachines E620 sorozat Rövid útmutató emachines E620 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines E620 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik

Részletesebben

5400 Series multifunkciós készülék

5400 Series multifunkciós készülék 5400 Series multifunkciós készülék Használati útmutató 2007. január www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben

Hibaelhárítási útmutató HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150 típus

Hibaelhárítási útmutató HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150 típus Hibaelhárítási útmutató HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150 típus A kiadvány cikkszáma: 375373-212 2005. augusztus Ez az útmutató a fenti termékek hibaelhárításához, valamint a lehetséges hardver-

Részletesebben

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó

HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 3770 digitális, síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licencszerződések 2004 Copyright Hewlett-Packard

Részletesebben

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tartalomjegyzék Az első lépések... 5 Bekapcsolás, hívások, navigáció, a telefon nyelve, betűk beírása, billentyűk, menük Hívások... 25 Hívások, videohívások, kapcsolatok, híváslista, gyorstárcsázás, hangvezérlés,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv HP Deskjet 1280 Felhasználói Kézikönyv Szerzői jogok 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. kiadás, 2/2005. Az előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, átvétel

Részletesebben

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó

HP Deskjet F2100 All-in-One series. Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Windows súgó HP Deskjet F2100 All-in-One series Tartalom 1 HP Deskjet F2100 All-in-One series súgó...5 2 HP All-in-One áttekintés A HP All-in-One készülék bemutatása...7

Részletesebben

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)

Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Hol található információ? Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató) Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Magyar Online útmutatók Használati

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony

Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony Útmutató a hardver használatához dc5750 minitorony HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép A kiadvány cikkszáma: 360220-213 2005. Február Ez az útmutató részletesen ismerteti

Részletesebben

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik! 2 MAGYAR EM7041 2,5 SATA merevlemezház Figyelmeztetések és felhívások A termék(ek) felnyitása súlyos személyi sérülést eredményezhet! A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2004-2006. BCS Hungary Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez

Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez Összefoglaló útmutató Rövid magyarázatok rutin műveletekhez DCP-L5500DN DCP-L6600DW MFC-L5700DN MFC-L5750DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW Brother azt tanácsolja, hogy tartsa a Brother készüléke mellett az összefoglaló

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT GPS-NAVIGÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ IM386_Nav_E_Hu_00 Tartalom Végfelhasználói licencszerződés 4 Első lépések 10 A navigációs rendszer használata

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek

Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek b Útmutató a hardver használatához Compaq Evo Desktop D310v asztali számítógépek A kiadvány cikkszáma: 293388-211 2002. augusztus Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével kapcsolatos

Részletesebben