HP OmniBook Felhasználói kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HP OmniBook 4150. Felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 HP OmniBook 4150 Felhasználói kézikönyv

2 Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Hewlett-Packard Company jelen kézikönyvvel kapcsolatban semminemű garanciát nem vállal, ide értve többek között az anyag eladhatóságára vagy adott célra történő felhasználásra vonatkozó beleértett garanciát. A Hewlett-Packard Co. nem vállal felelősséget az előforduló hibákért, továbbá azokért a véletlenszerű vagy közvetett károkért, melyek jelen kézikönyvvel, a benne közölt példákkal, illetve azok felhasználásával függenek össze. Ausztrália és az Egyesült Királyság esetén történő vásárlás esetén a következő kiegészítések érvényesek: A fenti nyilatkozatok és korlátozások az Ausztrália és az Egyesült Királyság területén történő vásárlásra nem vonatkoznak, és a fogyasztók törvénybe iktatott jogait nem érintik. Copyright Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvény által engedélyezett esetek kivételével a Hewlett-Packard Company előzetes írásbeli engedélye nélkül jelen kézikönyv nem sokszorosítható, adaptálható vagy fordítható le. A terméket vezérlő programok szerzői jogi védelem hatálya alá esnek. Minden jog fenntartva. A Hewlett-Packard Co. előzetes írásbeli engedélye nélkül a programok nem másolhatók, adaptálhatók vagy fordíthatók le. A terméket vezérlő programok egyes részeinek jogtulajdonosa a Microsoft Corporation, a SystemSoft Corp., a Phoenix Technologies, Ltd., az ATI Technologies Inc., a NeoMagic Corporation és az Adobe Systems Incorporated. Az egyes programok további szerzői jogi információkat tartalmaznak. A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Az Intel Inside embléma és a Pentium az Intel cég Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. A TrackPoint az International Business Machines Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye, az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Felhasználói kézikönyv

3 HP szoftverhasználati engedély A HP OmniBook PC munkaállomások előre telepített szoftvereket tartalmaznak. Mielőtt továbblépne, olvassa el a Szoftverhasználati engedélyt. A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi szoftverhasználati engedélyt. A vevőt csak abban az esetben illeti meg a szoftver használatának joga, ha elfogadja a jelen Szoftverhasználati engedély valamennyi feltételét és kikötését. A készülék további működtetése a feltételek és kikötések elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a Szoftverhasználati engedély feltételeit és kikötéseit, akkor távolítsa el a szoftvert a merevlemezről, és semmisítse meg a helyreállító CD-ROM-ot, vagy a vételár teljes visszatérítése ellenében szolgáltassa vissza a számítógépet és a szoftvert. Ha folytatja a konfigurálást, azzal elfogadja a Szoftverhasználati engedély kikötéseit. Ha az alábbiakban másként nem szerepel, ez a HP szoftverhasználati engedély a HP számítógép részeként szállított valamennyi szoftvertermék használatát szabályozza. Ez a Szoftverhasználati engedély hatálytalanítja a számítógép csomagolásában található, on-line, dokumentációban vagy egyéb formában megjelenő valamennyi olyan szoftverhasználati engedélyt, amely nem a HP vállalattól származik. Megjegyzés: A Microsoft operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói szerződés (EULA) szabályozza. A szoftver használatát az alábbi felhasználási feltételek szabályozzák: Használat A vevő a szoftvert egy számítógépen használhatja. A vevő nem oszthatja meg a szoftvert hálózaton, és semmilyen egyéb módon nem használhatja több számítógépen. A vevő a törvényes felhatalmazás esetét kivéve nem fejtheti vissza a szoftver forráskódját. Másolatok és adaptációk A vevő a szoftverről a következő célokból készíthet másolatokat és adaptációkat: (a) archiválási célok, vagy (b) amennyiben a másolás vagy az adaptáció a szoftver egy adott számítógépen történő használatának lényeges eleme, feltéve, hogy a vevő ezeket a másolatokat és adaptációkat más célra nem használja. Tulajdonjog A vevő elfogadja, hogy a fizikai adathordozó tulajdonjogán kívül a szoftverre nem formálhat egyéb tulajdonjogot. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftvert a törvény védi, és az a szerzői jogi jogszabályok hatálya alá esik. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szoftver egy olyan külső szoftverfejlesztő cég terméke is lehet, amelynek neve szerepel a szoftverhez tartozó szerzői jogi megjegyzésekben, és amely jogosult a vevőt felelőségre vonni, amennyiben az szerzői jogába ütköző cselekményt hajt végre, vagy megsérti jelen szerződés rendelkezéseit. Felhasználói kézikönyv 3

4 Visszaállító CD-ROM (Recovery CD) Amennyiben a számítógéphez visszaállító CD-ROM is tartozik: (i) A visszaállító CD-ROM, illetve a támogató segédszoftver kizárólag azon HP számítógép merevlemezének helyreállításához használható, amelyhez a HP a visszaállító CD-t mellékelte. (ii) A visszaállító CD-n található, Microsoft által biztosított operációs rendszer használatát a Microsoft végfelhasználói licencszerződés (EULA) szabályozza. A szoftverhez fűződő jogok átruházása A vevő a szoftverhez fűződő jogait csak egészében ruházhatja harmadik félre, és csak abban az esetben, ha e harmadik fél előzetesen nyilatkozik arról, hogy aláveti magát jelen használati engedély feltételeinek. Ilyen átruházás esetén a vevő elismeri a szoftverhez fűződő jogainak megszűnését, és vállalja, hogy vagy megsemmisíti saját másolatait és adaptációit, vagy átadja azokat a harmadik félnek. A szoftverhasználati engedély továbbadása és a szoftver terjesztése A vevő a Hewlett-Packard előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem adhatja bérbe a szoftvert, és nem teheti közzé annak másolatait és adaptációit sem fizikai adathordozón, sem pedig telekommunikációs úton. A szoftverszerződés felbontása A Hewlett-Packardnak jogában áll felbontania ezt a szerződést, ha a vevő az itt részletezett kikötések bármelyikét megszegi, és azok után, hogy a Hewlett-Packard felkéri őt a helyzet orvoslására, ezt nem teszi meg a felkéréstől számított harminc (30) napon belül. Frissítések és bővítések A vevő elfogadja, hogy a szoftverhez nem járnak frissítések. A frissítéseket a vevő a Hewlett-Packardtól külön támogatási megállapodás keretében szerezheti be. Exportra vonatkozó záradék A vevő elfogadja, hogy sem a szoftvert sem annak másolatát vagy adaptációját nem exportálhatja a hatályos rendelkezések és az Egyesült Államok Exportfelügyelete szabályainak megszegésével. Az Egyesült Államok kormányára vonatkozó jogi korlátozások Az Egyesült Államok kormánya által történő használatra, másolásra és felfedésre a DFARS dokumentum Technikai adatokhoz és számítógépszoftverhez való jogok című kitételének (c)(1)(ii) albekezdésében olvasható korlátozások érvényesek. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Az Egyesült Államok kormányának nem Védelmi Minisztérium alá tartozó osztályaival és ügynökségeivel kapcsolatos jogok a FAR (c)(1,2) bekezdésben találhatók. Korábbi kiadások Első kiadás augusztus Második kiadás december A kézikönyvet újrahasznosított papírra nyomtatták. 4 Felhasználói kézikönyv

5 Tartalomjegyzék Az OmniBook bemutatása...7 További információk...8 Leltár...9 Az OmniBook dobozának tartalma...9 Az OmniBook jellemzői...10 OmniBook elölnézet...10 OmniBook oldalnézet...11 OmniBook hátulnézet...12 Az OmniBook első használata...13 Az OmniBook és a Windows üzembe helyezése...13 Az OmniBook működtetése...15 Az OmniBook elindítása és leállítása...16 Az OmniBook elindítása és leállítása...16 Az OmniBook újraindítása...17 Az OmniBook állapotának ellenőrzése...18 Az áramellátás és a meghajtóműködés ellenőrzése...18 Az OmniBook mutatóeszközeinek használata...19 A beépített mutatóeszközök használata...20 Az OmniBook billentyűzetének használata...21 Az Fn gyorsbillentyűk használata...21 Az akkumulátor kezelése...23 Energiagazdálkodás...24 Az akkumulátorfeszültség figyelése...25 Az akkumulátor állapotának ellenőrzése...25 Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén...26 Az OmniBook bővítése...27 Cserélhető modulok...28 Üzem közbeni csere támogatásának telepítése...28 Modul cseréje...29 Merevlemez-meghajtó telepítése...31 A merevlemez-meghajtó cseréje...31 RAM-bővítőmodul telepítése...32 Memóriabővítő modul telepítése...32 Az OmniBook beállítása...35 A BIOS Setup használata...36 A BIOS Setup segédprogram futtatása...36 Felhasználói kézikönyv 5

6 Hibaelhárítás...37 Problémamegoldás...38 Képernyőproblémák...38 Problémák a merevlemez-meghajtóval...39 Billentyűzettel és mutatóeszközökkel kapcsolatos problémák...40 Az áramellátással és az akkumulátorral kapcsolatos problémák...41 Indítási problémák...41 A működés tesztelése...42 A diagnosztikai teszt futtatása...42 Diagnosztikai hajlékonylemez készítése...43 Szoftver helyreállítása...44 A Windows gyári telepítésének helyreállítása...45 Terméktámogatás és szervizelés...47 Segítség a HP OmniBook gépekkel kapcsolatban...48 Támogatás...48 Electronic Support Services...48 Javítási támogatás...49 Ügyfélszolgálati központok...49 A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata...51 Specifikációk és szabályozó információk...53 Hardverspecifikációk...54 Biztonsági információk...57 Tápkábelek...57 Ergonómia...58 Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági megfontolások...58 A lézereszközökkel kapcsolatos biztonsági megfontolások...58 LED-ek: biztonság...59 Szabályozással kapcsolatos információ...60 Nemzetközi információ...60 Tárgymutató Felhasználói kézikönyv

7 Az OmniBook bemutatása Felhasználói kézikönyv 7

8 Az OmniBook bemutatása További információk További információk Gratulálunk! Az OmniBook új normákat alakít ki a személyi számítógépek világában. Habár kisméretű és hordozható, mégis a Hewlett-Packard termékeknél megszokott minőség és kidolgozottság jellemzi. Az OmniBook Kalauz segítségével gyorsan üzembe helyezheti OmniBook noteszgépét. Ez a kézikönyv az OmniBook üzembe helyezését és működtetését ismerteti, valamint felsorolja a problémák esetén végrehajtandó lépéseket. Az alábbi táblázat az OmniBook termékekről tájékoztatást nyújtó további forrásokat ismerteti. Forrás Rövid felhasználói kézikönyv On-line kézikönyv On-line OmniBook Notes Microsoft Windows kézikönyv OmniBook webhely HP vevőszolgálati webhely Corporate Evaluator s Guide Leírás és hely Ez a kézikönyv bemutatja az OmniBook géppel kapcsolatos alapvető ismereteket. A teljes kézikönyv az OmniBook merevlemezén található. Ez a segédkönyv az OmniBook működtetésének és karbantartásának teljes leírását tartalmazza. Az anyag az OmniBook Library csoportban található. Az on-line OmniBook Library OmniBook Notes fájlja a kézikönyvek elkészülte után nyilvánosságra került legfrissebb tudnivalókat tartalmazza. Az OmniBook termékhez mellékelt dokumentáció a Microsoft Windows számítógépre telepített verziójának főbb szolgáltatásainak használatát ismerteti. (európai tükör). Alternatív operációs rendszerek telepítésével, és az OmniBook vállalati hálózati környezetben történő konfigurálásával kapcsolatos információkat tartalmazza. A kézikönyv az OmniBook webhelyen található. 8 Felhasználói kézikönyv

9 Az OmniBook bemutatása Leltár Leltár A HP OmniBook 4150 a legújabb technológiát képviselő HP noteszgépek kategóriájába tartozik. Nagysebességű Intel processzort, nagyméretű TFT kijelzőt és nagy kapacitású merevlemezt használ. Az OmniBook dobozának tartalma HP OmniBook 4150 Hajlékonylemez-meghajtó CD- vagy DVD-meghajtó Váltóáramú adapter és tápkábel Lítiumion-akkumulátor Az OmniBook Rövid felhasználói kézikönyv A Kalauz lap Az OmniBook Visszaállító CD Windows helyreállító és az operációs rendszerhez tartozó illesztőprogramok Microsoft Windows kézikönyv Felhasználói kézikönyv 9

10 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook jellemzői Az OmniBook jellemzői OmniBook elölnézet 1. Billentyűzet állapotjelzői (balról jobbra): Caps Lock, Keypad Lock, Num Lock). 2. Beépített mikrofon 3. Kék színű tápkapcsoló Ki- és bekapcsolja az OmniBook számítógépet. 4. Mutatóceruza (mutatóeszköz) 5. Érintésérzékeny grafikus tábla (mutatóeszköz) 6. Beépített hangszórók 7. Kattintógombok (kettő a grafikus tábla fölött, kettő alatta) 8. Akkumulátor nyitóretesze 9. Elnémítás gomb 10. Váltóáramú adaptercsatlakozó 11. Hangcsatlakozók (balról jobbra): hangbemenet, külső mikrofon, hangkimenet 12. PC-kártya eltávolítógombjai (alsó és felső bővítőhelyek) 13. PC-kártya és CardBus bővítőhelyei (felső és alsó) Két Type-II kártya vagy egy Type-III kártya számára 14. Fő állapotjelzők (balról jobbra): üzemmód, merevlemez-tevékenység, töltési állapot 15. Az OmniBook nyitásához és zárásához használható retesz 10 Felhasználói kézikönyv

11 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook jellemzői OmniBook oldalnézet 16. PS/2 billentyűzet- vagy PS/2 egérport (támogatja az Y adaptert) 17. USB-port A Windows NT 4.0 nem támogatja az USB-port használatát. 18. Rendszerleállító gomb (az OmniBook leállításához) 19. Beépített hangszórók 20. Modulnyitó retesz 21. Modulrekesz Tartalmazhat CD-ROM meghajtót, hajlékonylemezes meghajtót, LS-120 meghajtót, DVD-meghajtót, második merevlemez-meghajtót vagy második akkumulátort 22. Akkumulátorrekesz Felhasználói kézikönyv 11

12 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook jellemzői OmniBook hátulnézet 23. Infravörös port A Windows NT 4.0 nem támogatja az infravörös kommunikációt. 24. Kensington-zár helye (biztonsági csatlakozó) 25. Párhuzamos port (LPT1) Ez a port párhuzamos csatlakozású nyomtatóhoz vagy egyéb párhuzamos csatlakozású eszközhöz, továbbá hajlékonylemezes meghajtóhoz való külső csatlakozásra használható. 26. Soros port (COM1). Ezt a portot soros csatlakozású egérhez, modemhez, soros csatlakozású nyomtatóhoz vagy egyéb soros csatlakozású eszközhöz használhatja. 27. Külső képernyőport. 28. Dokkolóport. 12 Felhasználói kézikönyv

13 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook első használata Az OmniBook első használata Amikor az OmniBook számítógépet első alkalommal használja, be kell helyeznie és feltöltenie az akkumulátort, csatlakoztatnia kell a váltóáramú adaptert, be kell kapcsolnia az OmniBook számítógépet és végre kell hajtania a Windows telepítését. Az OmniBook és a Windows üzembe helyezése VIGYÁZAT! Csak az F1454A HP-adaptermodellt (vagy egyéb javasolt adaptert) használja ezzel a termékkel. Bármilyen más típusú váltóáramú adapter használata az OmniBook károsodásához vezethet, és érvénytelenítheti a jótállást. További tájékoztatást a termék jótállási nyilatkozatában találhat. 1. Ha a gépe rendelkezik ilyennel, távolítsa el a súlytakarékos modult úgy, hogy a nyitóreteszt előrecsúsztatja, majd ütközésig hátranyomja. Ha kinyitotta a reteszt, helyezze be az OmniBook fő akkumulátorát. 2. Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert. 3. Az adaptert az OmniBook jobb oldalához csatlakoztassa, az ábrán látható módon. Elkezdődik az OmniBook telep feltöltése. Hagyja a telepet 24 órán keresztül töltődni a belső óra telepének teljes feltöltéséhez. Másképp előfordulhat, hogy az OmniBook helytelenül jelzi az időt és a dátumot. Felhasználói kézikönyv 13

14 Az OmniBook bemutatása Az OmniBook első használata Windows NT Nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. 5. A Windows telepítőprogram automatikusan elindul. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 6. A telepítőprogram kérheti a termékkulcs vagy a termékazonosító megadását (ez a Microsoft Windows kézikönyvhöz csatolt Certificate of Authenticity dokumentumban vagy a számítógép alján található). 7. Ha a program arra kéri, hogy felhasználói fiókot és jelszót hozzon létre, létrehozhatja a fiókot, vagy az ESC megnyomásával átugorhatja ezt a lépést. A Windows NT rendszeren a Card Executive biztosítja a PC-kártyák támogatását, és az Advanced Power Management segítségével állíthatja be az energiagazdálkodási lehetőségeket. Ha a Tálcán megjelennek a PC Card és a Power ikonok, ezek a segédprogramok már telepítve vannak. Ha ezek az ikonok nincsenek a Tálcán, tekintse át az on-line kézikönyvet. A Card Executive segédprogramot a hálózati támogatás telepítése előtt kell telepítenie. Windows NT rendszer esetében az NT rendszergazdai jelszó alapértelmezés szerint nincs megadva. A rendszer biztonsága érdekében az NT rendszergazdai jelszót módosítania kell a Windows NT User Manager segítségével. Windows NT rendszeren a billentyűzet területi beállítása alapértelmezés szerint megegyezik a Windows NT nyelvével. A francia nyelvű Windows NT például francia billentyűzetet használ. Ha az OmniBook más billentyűzettel rendelkezik, például kanadai francia billentyűzettel, a Control Panel Keyboard segédprogramjával adhatja meg a területi beállításokat és a billentyűzetkiosztást az Input Locales lapon. A év A Hewlett Packard nem vállal felelősséget vagy garanciát a nem általa gyártott termékek (például az előre telepített operációs rendszerek vagy alkalmazások) évre való felkészítettségéért. A vásárlók közvetlenül az adott szoftver gyártójától tudhatják meg, milyen további intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a termék megfeleljen a év által támasztott követelményeknek. FIGYELEM! A MICROSOFT BEJELENTETTE, HOGY TÖBB OPERÁCIÓS RENDSZERÉHEZ ÉS ALKALMAZÁSÁHOZ A FELHASZNÁLÓKNAK TOVÁBBI JAVÍTÓCSOMAGOKAT KELL TELEPÍTENIÜK A ÉVRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉRDEKÉBEN, ÉS A JÖVŐBEN TOVÁBBI JAVÍTÓCSOMAGOK TELEPÍTÉSÉRE IS SZÜKSÉG LEHET. A JAVÍTÓCSOMAGOKRA VALÓSZÍNŰLEG AZ ITT ISMERTETETT TERMÉKKEL SZÁLLÍTOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS MICROSOFT-ALKALMAZÁSOK ESETÉBEN IS SZÜKSÉG LEHET. A MICROSOFT CÉGGEL A CÍMEN, AZ MSFTY2K TELEFONSZÁMON (CSAK EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KANADA) VAGY A HELYI MICROSOFT-KÉPVISELETNÉL VEHETŐ FEL A KAPCSOLAT. 14 Felhasználói kézikönyv

15 Az OmniBook működtetése Felhasználói kézikönyv 15

16 Az OmniBook működtetése Az OmniBook elindítása és leállítása Az OmniBook elindítása és leállítása Az OmniBook a kék színű tápkapcsoló segítségével könnyen elindítható és leállítható. Egyes esetekben azonban az energiatakarékossági szempontoktól, az aktív kapcsolatok típusától és az indítási időtől függően az OmniBook indításához más módszerek is használhatók. Az OmniBook elindítása és leállítása Művelet Az OmniBook állapota A számítógép újbóli bekapcsolása Az Fn+S.* billentyűkombináció megnyomása vagy időtúllépés engedélyezése Készenléti mód Minimális energiamegtakarítás. Csak a képernyőt kapcsolja ki. Gyorsan újraindul. Fenntartja a hálózati kapcsolatokat. A munkamenet visszaállításához nyomja meg valamelyik gombot vagy mozgassa a mutatóeszközök egyikét (azonnali bekapcsolás). A kék színű tápkapcsoló megnyomása vagy a Start menü Suspend.** parancsának használata vagy időtúllépés engedélyezése Az Fn+F12 billentyűkombináció megnyomása vagy időtúllépés engedélyezése A Start menü Shut Down parancsának használata (javasolt) vagy A kék színű tápkapcsoló nyomva tartása, amíg a képernyő kikapcsol. Felfüggesztett mód Jelentős energiamegtakarítás. Kikapcsolja a kijelzőt. A jelenlegi munkamenetet a memóriában tárolja. Gyorsan újraindul. Képes lehet visszaállítani a hálózati kapcsolatokat.*** Hibernálás mód Maximális energiamegtakarítás. A jelenlegi munkamenetet lemezre menti, majd lezárja a rendszert. Képes lehet visszaállítani a hálózati kapcsolatokat.*** Kikapcsolt mód Maximális energiamegtakarítás. A jelenlegi munkamenet mentése nélkül kapcsol ki. Újraindításkor mindent alaphelyzetbe állít, új munkamenetet kezd és helyreállítja a hálózati kapcsolatokat. A jelenlegi munkamenet visszaállításához nyomja meg a kék színű tápkapcsolót (azonnali bekapcsolás). Az újraindításhoz és a jelenlegi munkamenet visszaállításához nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. Az új munkamenet indításához nyomja meg a kék színű tápkapcsolót. * Csak Windows NT és Windows 95 rendszereken. Windows 98 rendszeren az Fn+S billentyűkombináció használható a felfüggesztéshez. A Windows 2000 ezt nem támogatja. ** Csak Windows 95 rendszeren. Windows 98 és Windows 2000 rendszereken a felfüggesztéshez kattintson a Start gombra, a Shutdown parancsra, majd válassza a Standby beállítást. *** A plug-and-play eszközöket támogató operációs rendszereken, amilyen például a Windows 95, a Windows 98, vagy a Windows 2000, az OmniBook elindításakor a hálózati kapcsolatok visszaállíthatók. Windows NT 4.0 vagy más operációs rendszer esetében előfordulhat, hogy a hálózati kapcsolatok visszaállításához az OmniBook számítógépet vagy az operációs rendszert újra kell indítani. 16 Felhasználói kézikönyv

17 Az OmniBook működtetése Az OmniBook elindítása és leállítása Az OmniBook újraindítása Ha a Windows vagy az OmniBook nem válaszol, újraindíthatja az OmniBook számítógépet és a Windows operációs rendszert. 1. Ha lehetséges, állítsa le a Windows rendszert. 2. Tartsa lenyomva a kék színű tápkapcsolót, amíg a képernyő kikapcsol. vagy, ha ez nem sikerül Helyezzen egy tollat vagy kiegyenesített iratkapcsot az OmniBook bal oldalán található nyílásba, az ábrán látható módon. 3. A számítógép leállása után a kék tápkapcsolóval kapcsolja be ismét a gépet. Tanács Ha a modulrekeszben lévő CD- vagy DVD-meghajtóról kívánja elindítani a rendszert, újraindításkor kétszer nyomja meg az ESC billentyűt, amikor a HP embléma megjelenik. Ezután jelölje ki a CD/DVD-meghajtót ideiglenes rendszerindító eszközként. Felhasználói kézikönyv 17

18 Az OmniBook működtetése Az OmniBook állapotának ellenőrzése Az OmniBook állapotának ellenőrzése Az áramellátás és a meghajtóműködés ellenőrzése Az OmniBook állapotjelző lámpákkal jelzi az áramellátás állapotát és a meghajtók tevékenységét. Ha a hajlékonylemezes meghajtó az eszközrekeszben van, az OmniBook elülső részén és az eszközrekeszen a következő állapotjelzők láthatók. 1. Hajlékonylemez-meghajtó lámpája. Zöld fény. Az OmniBook a hajlékonylemezes meghajtót használja. 2. Üzemmód állapotjelző lámpája. Zöld fény. Az OmniBook be van kapcsolva. Sötétsárga fény. Az OmniBook készenléti vagy felfüggesztett módban van. A lámpa nem világít. Az OmniBook kikapcsolt vagy hibernált állapotban van. Zöld és sötétsárga fény. Az OmniBook felfüggesztett állapotból való visszatérése sikertelen volt. Indítsa újra az OmniBook gépet. 3. Meghajtóműködést jelző lámpa. Zöld fény. Az OmniBook a merevlemezt, vagy a modulrekeszben lévő meghajtót használja. 4. Töltésjelző lámpa. Zöld fény. A váltóáramú adapter csatlakoztatva van és az akkumulátor fel van töltve, vagy befejezte a feltöltést. Villogó zöld fény. A váltóáramú adapter csatlakoztatva van és a telep töltés alatt áll. Nincs fény. A váltóáramú adapter nincs csatlakoztatva vagy az akkumulátor nincs a helyén. 18 Felhasználói kézikönyv

19 Az OmniBook működtetése Az OmniBook mutatóeszközeinek használata Az OmniBook mutatóeszközeinek használata Az OmniBook két beépített mutatóeszközt tartalmaz: a mutatóceruzát és az érintésérzékeny grafikus táblát. 1. Mutatóceruza (nyomásérzékeny mutatóeszköz). 2. Érintésérzékeny grafikus tábla (érintésérzékeny mutatóeszköz). 3. Kattintógombok (kettő a grafikus tábla fölött, kettő alatta). Mindkét mutatóeszköz ezekkel a hagyományos egér jobb és bal oldali gombjának megfelelő kattintógombokkal működtethető. A gombok működése az éppen használt szoftvertől függ. Felhasználói kézikönyv 19

20 Az OmniBook működtetése Az OmniBook mutatóeszközeinek használata A beépített mutatóeszközök használata 1. Helyezze kezeit gépelési pozícióba. 2. Mutatóceruza Mutatóujjával mozgassa a mutatóceruzát abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni szeretné. Ha a mutatóceruzát előre nyomja, a mutató felfelé mozog a képernyőn, ha maga felé húzza, lefelé. Érintésérzékeny grafikus tábla Hüvelykujját vagy bármelyik ujját húzza a grafikus táblán abba az irányba, amerre a kurzort mozgatni szeretné. 3. Kijelöléshez használja a bal és jobb oldali kattintógombokat, melyek az egér bal és jobb gombjához hasonlóan működnek. Alkalmazások megnyitásához mozgassa a mutatót az alkalmazás ikonja fölé, majd gyors egymásutánban nyomja le a bal oldali gombot. Menüparancsok kijelöléséhez állítsa a mutatót a parancsra, majd nyomja le egyszer a bal oldali gombot. Egy elem helyi menüjének megnyitásához állítsa a mutatót az elemre, majd nyomja le a jobb oldali gombot. Elem húzásához állítsa a mutatót az elemre. Nyomja le és tartsa lenyomva a bal oldali gombot, mialatt a mutatót áthelyezi a kívánt helyre. Engedje el a gombot. Az alapértelmezett mutatóeszköz-illesztőprogram (PS/2 TrackPoint) támogatja a mutatóceruza speciális szolgáltatásait és az érintésérzékeny grafikus tábla alapszolgáltatásait. OmniBook számítógépét úgy is beállíthatja, hogy támogassa a grafikus tábla speciális szolgáltatásait is (lásd a következő témakört). Ne feledje, hogy ebben az esetben csak a grafikus tábla speciális szolgáltatásait veheti igénybe. Mindkét mutatóeszközhöz egyszerre nem aktiválhatja a speciális szolgáltatásokat. Windows 2000 Windows 2000 rendszerben a mutatóceruza és a grafikus tábla speciális szolgáltatásai egyelőre nem használhatók. Vevőszolgálati webhelyünkön ( információt kaphat a PS/2 TrackPointról és a Windows 2000 rendszerhez használható grafikustábla-illesztőprogramokról. Az alapértelmezett mutatóeszköz-illesztőprogram a szabványos PS/2-kompatibilis egérillesztő program. A mutatóeszközök letiltásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: A BIOS Setup segédprogram futtatása a 36. oldalon. 20 Felhasználói kézikönyv

21 Az OmniBook működtetése Az OmniBook billentyűzetének használata Az OmniBook billentyűzetének használata FIGYELEM! A billentyűzet és az egyéb beviteli eszközök helytelen használata ergonómiai eredetű sérülésekhez vezethet. A kockázat csökkentésével kapcsolatban tekintse át az on-line OmniBook Library Working in Comfort című részét, vagy látogassa meg ergonómiával foglalkozó webhelyünket, melynek címe: Ha a hordozható számítógépet elsődleges számítógépként használja, vagy gyakran és hosszú ideig használja azt, teljes méretű billentyűzettel, képernyővel és egérrel kell felszerelnie. Ezzel csökkentheti a sérülések kockázatát. Tekintse át az on-line OmniBook Library Working in Comfort című fejezetét. Az Fn gyorsbillentyűk használata Az Fn billentyű és egy másik billentyű kombinációja gyorsbillentyűt hoz létre a műveletek meggyorsítására a különféle rendszervezérlő funkciókhoz. Az OmniBook billentyűzetén az Fn gyorsbillentyűk szürke felirattal szerepelnek. Külső billentyűzet használata esetén az Fn billentyűnek a bal CTRL + bal ALT felel meg. Billentyűkombináció Fn + F1 Fn + F2 Fn + F5 Fn + F8 Fn + F12 Művelet A képernyő fényerejének csökkentése. A képernyő fényerejének növelése. Átváltás a beépített kijelző, valamely külső kijelző és a párhuzamosan használt kijelzők között. A beépített numerikus billentyűzetet be- vagy kikapcsolása. A külső billentyűzetre nincs hatással. Ha a Num Lock be van kapcsolva, a számbillentyűk aktívak, ha ki van kapcsolva, a kurzorvezérlés aktív. Átváltás hibernált módba Fn + S Windows 95 és Windows NT rendszereken átváltás készenléti módba. Windows 98 rendszeren átváltás felfüggesztett módba. A Windows 2000 nem támogatja. Fn + R Fn + ScrLk Fn + FELFELÉ NYÍL Fn + LEFELÉ NYÍL Átváltás felfüggesztett módba. A Windows 2000 ezt nem támogatja. A Scroll Lock ki- és bekapcsolása. Hangerő növelése. Hangerő csökkentése. Felhasználói kézikönyv 21

22

23 Az akkumulátor kezelése Felhasználói kézikönyv 23

24 Az akkumulátor kezelése Energiagazdálkodás Energiagazdálkodás Az OmniBook az akkumulátor töltését és lemerülését ellenőrző szoftver segítségével takarékoskodik az energiával. Windows 95 vagy Windows 98 használata esetén az Advanced Power Management (APM) előre telepítve van az OmniBook gépen. Windows NT 4.0 használata esetén keresse a Tálcán a Power ikont. Ha az ikon megjelenik a Tálcán, az APM telepítve van. Ha nincs ilyen ikon a Tálcán, tekintse át az on-line Reference Guide dokumentációt. Windows 2000 használata esetén az energiagazdálkodás az operációs rendszerbe van építve. Az OmniBook számos biztonsági óvintézkedést alkalmaz, hogy megelőzze a lemerült akkumulátor okozta kellemetlenségeket. Ezek a következők: Az akkumulátor állapotjelző lámpái mutatják a feltöltöttségi szintet. Alacsony akkumulátorfeszültség esetén figyelmeztető jelzések jelennek meg. Az OmniBook automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony a munkamenet akkor folytatódik, ha megkezdi a telep újratöltését, vagy új akkumulátort helyez be. A meghajtókon tárolt adatokat nem érinti az akkumulátor lemerülése hacsak a telep nem éppen akkor merül le teljesen, amikor a számítógép adatokat ír egy meghajtóra, vagy ha egy PC RAM-kártyán lévő telep szintén közel áll a lemerüléshez. 24 Felhasználói kézikönyv

25 Az akkumulátor kezelése Az akkumulátorfeszültség figyelése Az akkumulátorfeszültség figyelése Az OmniBook elsődleges áramforrása az újratölthető akkumulátor. Az akkumulátort a váltóáramú adapterrel töltheti fel, de futtathatja a rendszert váltóáramú hálózatról is, az akkumulátor megkímélése érdekében. Fontos A külső kapcsolatok fenntartása nagy fogyasztású művelet, amely jelentősen felgyorsítja az akkumulátor lemerülését. Ha lehetséges, külső kapcsolatok futtatása esetén csatlakoztassa a váltóáramú adaptert. A cserélhető akkumulátoron kívül van egy állandó, belső tartaléktelep is, amely mindig újratöltődik, ha az OmniBook be van kapcsolva, vagy váltóáramra van csatlakoztatva. Ez a telep bizonyos belső beállítások megőrzéséért, például az óra beállításáért felelős. Az akkumulátor állapotának ellenőrzése A Windows Tálcáról Állítsa a mutatót a Tálca jobb oldalán lévő, energiaellátást jelző ikon fölé. Ha Windows NT 4.0 rendszert használ, az említett ikon megjelenítéséhez telepítenie kell az Advanced Power Management programot (lásd az on-line Reference Guide dokumentációt). Az akkumulátor megközelítőleges töltöttsége százalékban vagy órákban jelenik meg. A Battery Meter ablak megnyitásához kattintson duplán a Tálca Power ikonjára. A Windows Control Panel használatával Kattintson a My Computer, a Control Panel, majd a Power ikonra. Itt a Windows valamennyi áramellátással kapcsolatos információját elérheti. Az akkumulátoron 1. Távolítsa el az akkumulátort az OmniBook számítógépből (lásd az on-line Reference Guide dokumentációt). 2. Nyomja meg az akkumulátor hátulján lévő érintkezőfelületet. A kigyúló lámpák száma jelzi a töltöttségi szintet: minden lámpa a teljes töltöttség 20 százalékának felel meg. Felhasználói kézikönyv 25

26 Az akkumulátor kezelése Az akkumulátorfeszültség figyelése Teendők alacsony akkumulátorfeszültség esetén Ha az akkumulátor feszültsége a kritikus szint alá csökken, a következő figyelmeztetések jelenhetnek meg: A számítógép figyelmeztető hangjelzést ad. Ez arra emlékezteti, hogy mentse a munkáját. Ha az OmniBook ki volt kapcsolva, nem lehet újra bekapcsolni. Az OmniBook automatikusan hibernált módba vált a jelenlegi munkamenet megőrzése érdekében. A nem mentett adatok azonban megsérülhetnek, ha az akkumulátor az adatok meghajtóra történő írása közben merül le. Addig nem indíthatja újra a számítógépet, amíg a következő módszerek egyikével vissza nem állítja az áramellátást: Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert. vagy Helyezzen feltöltött akkumulátort a lemerült telep helyére. vagy A modulrekeszbe helyezzen egy második akkumulátort. 26 Felhasználói kézikönyv

27 Az OmniBook bővítése Felhasználói kézikönyv 27

28 Az OmniBook bővítése Cserélhető modulok Cserélhető modulok Az OmniBook modulrekeszében bármilyen kompatibilis modult használhat, például az alább felsoroltakat. DVD-meghajtómodul. LS-120 SuperDisk meghajtómodul. Hajlékonylemezes meghajtómodul. A hajlékonylemezes meghajtót a párhuzamos portra is csatlakoztathatja a hajlékonylemezes meghajtó kábelének használatával. Így fenntarthatja a modulrekeszt egy másik modul számára. 24-szeres sebességű CD-meghajtómodul. Tartalék akkumulátor. VIGYÁZAT! Cserélhető modul eltávolítása előtt értesítse a Windows rendszert. Ha nem megfelelően hajtja végre a műveletet, adatokat veszíthet. Üzem közbeni csere támogatásának telepítése Ha Windows 95 vagy Windows 98 rendszer esetén a cserélhető modult jelző ikon megtalálható a Tálcán, az Agaté Tioman üzem közbeni cserét megvalósító szoftver telepítve van. Ha az ikon nem látható, az alábbi lépések végrehajtásával telepítheti. Az Agaté Tioman üzem közbeni cserét támogató szoftver lehetővé teszi a modulrekeszben lévő eszközök eltávolítását a számítógép leállítása és újraindítása nélkül. (Ez a szoftver Windows NT rendszeren nem használható.) Kattintson a Start gombra, mutasson a Programs, majd az Agaté Tioman for HP menüpontra, végül kattintson a Setup parancsra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 28 Felhasználói kézikönyv

29 Az OmniBook bővítése Cserélhető modulok Modul cseréje VIGYÁZAT! Ha a Windows 95 vagy a Windows 98 Tálcán megjelenik a cserélhető modult jelző ikon, az Agaté Tioman üzem közbeni cserét támogató szoftver telepítve van. Az Agaté Tioman üzem közbeni cserét támogató szoftver lehetővé teszi a modulrekeszben lévő eszközök eltávolítását a számítógép leállítása és újraindítása nélkül. Merevlemezmodul esetében le kell állítania a számítógépet. A Windows 2000 az Unplug or Eject Hardware ikont jeleníti meg a Tálca jobb szélén, ha meghajtómodult észlel. Ha CD-ROM, DVD- vagy bármilyen más típusú meghajtó csatlakoztatásához vagy eltávolításához használja a Tálcán lévő ikont, vagy állítsa le a számítógépet, másként adatokat veszíthet. Ne érintse meg az OmniBook csatlakozóinak, modulcsatlakozóinak és kábelcsatlakozóinak fémtűit. A statikus elektromosság meghibásodást okozhat a belső alkatrészekben. 1. Zárja le az összes olyan fájlt, amelyet a modulrekeszben lévő meghajtóról nyitott meg. 2. Ha a Windows 95 vagy 98 Tálcán megjelenik a modult jelző ikon, jobb gombbal kattintson az ikonra, majd válassza a Remove Device parancsot. Ha a program megerősítést kér, kattintson az OK gombra. (Ezt nem kell megtennie, ha a rekesz üres, vagy akkumulátort tartalmaz.) vagy Windows 2000 rendszeren kattintson bal gombbal az Unplug or Eject Hardware ikonra, majd jelölje ki az eltávolítani kívánt modult. Ha a program megerősítést kér, kattintson az OK gombra. (Ezt nem kell megtennie, ha a rekesz üres, vagy akkumulátort tartalmaz.) vagy A Windows bármely verziója esetén, a Windows NT rendszert is beleértve, kattintson a Start gombra, majd a Shut Down parancsra a számítógép leállításához. (Ezt akkor kell megtennie, ha a modulrekeszbe merevlemezt helyez, vagy azt távolít el onnan.) Megjegyzés Ha akkumulátort távolít el vagy helyez be, a 2. lépést nem kell végrehajtania. 3. A modulnyitó reteszt csúsztassa előre ütközésig. Felhasználói kézikönyv 29

30 Az OmniBook bővítése Cserélhető modulok 4. Finoman tolja hátrafelé a nyitóreteszt, míg a modul ki nem ugrik. 5. Fogja meg a modul alsó részét, majd húzza ki azt. 6. A retesz nyitott állapota mellett csúsztassa az új modult az OmniBook modulrekeszébe. 7. Zárja be a nyitóreteszt. 30 Felhasználói kézikönyv

31 Az OmniBook bővítése Merevlemez-meghajtó telepítése Merevlemez-meghajtó telepítése A merevlemez-meghajtó cseréje Ehhez a művelethez szüksége lesz egy kis csillagfejű csavarhúzóra. 1. Húzza ki a váltóáramú adaptert, és távolítsa el az akkumulátort. 2. Az egységet fordítsa az aljával felfelé, és távolítsa el a merevlemez csavarját. 3. A merevlemez-meghajtót húzza ki a műanyag fülnél fogva. Fontos Ha új merevlemez-meghajtót telepít, a meghajtón a szoftverek betöltése előtt létre kell hoznia egy hibernálási partíciót. Lásd A Windows gyári telepítésének helyreállítása az 45 oldalon. Az on-line Reference Guide ismerteti, hogyan szerelhető a tartó az új merevlemez-meghajtóra. Felhasználói kézikönyv 31

32 Az OmniBook bővítése RAM-bővítőmodul telepítése RAM-bővítőmodul telepítése Az OmniBook nem rendelkezik beépített memóriával (RAM), de két bővítőhelyet tartalmaz a RAM-modulok számára. Az egyik egy gyárilag telepített RAM-modult tartalmaz. A RAM bővítéséhez mindkét bővítőhely használható. Memóriabővítő modul telepítése VIGYÁZAT! Ehhez a művelethez szüksége lesz egy kis csillagfejű csavarhúzóra. Az OmniBook áramkörei különösen érzékenyek a statikus elektromosságra. A statikus elektromosság végzetesen károsíthatja a számítógép áramköreit. A memóriamodulokat csak a szélüknél fogja meg. A memóriamodul behelyezése előtt vezesse le a testében lévő statikus elektromosságot úgy, hogy megérinti az OmniBook hátulján lévő csatlakozók körül található fém védőréteget. Olyan modellek esetében, melyek sorozatszáma után a 4150 B jelzés található, a PC-100 típusú memóriamodulokat kell használnia más memóriamodulok nem működnek. 1. A Start menüből állítsa le az OmniBook gépet. 2. Fontos! Húzza ki a váltóáramú adaptert, és távolítsa el az akkumulátort. (Ha telepítve van, távolítsa el a pótakkumulátort is.) 3. Az egységet fordítsa a tetejével lefelé, távolítsa el a memória fedőlemezének két csavarját, majd távolítsa el a fedőlemezt. 32 Felhasználói kézikönyv

33 Az OmniBook bővítése RAM-bővítőmodul telepítése 4. A memórialapkát helyezze a bővítőhelyre körülbelül 30 fokos szögben, amíg teljesen a helyére nem kerül. Ezután mindkét oldalán nyomja lefelé, míg a tartóreteszek bezárulnak. 5. Helyezze vissza az ajtót. 6. Helyezze be az akkumulátort. A memóriakártya eltávolításához nyissa ki a kártya két oldalán található reteszeket. Felhasználói kézikönyv 33

34

35 Az OmniBook beállítása Felhasználói kézikönyv 35

36 Az OmniBook beállítása A BIOS Setup használata A BIOS Setup használata A BIOS (alapvető ki- és bemeneti rendszer) Setup segédprogram egy menüvezérelt eszköz, amely lehetővé teszi, hogy módosítsa a rendszerkonfigurációt, és az OmniBook működését saját igényeihez szabja. A BIOS Setup segédprogramban megadott beállítások a hardver vezérlésére vannak hatással, így az OmniBook működését alapvetően meghatározzák. A BIOS Setup segédprogram futtatása 1. Zárjon be minden alkalmazást, állítsa le a Windows rendszert, és indítsa újra az OmniBook gépet. 2. Amikor megjelenik a HP embléma, nyomja meg az F2 billentyűt a BIOS Setup segédprogramba való belépéshez. 3. A BIOS Setup segédprogramban nem használhatók a mutatóeszközök. A JOBB és a BAL nyílbillentyűkkel mozoghat a menük között. A LE és FEL nyílbillentyűkkel mozoghat a menük paraméterei között. Az F5 vagy az F6 megnyomásával lépkedhet végig az aktuális paraméter értékein, az ENTER megnyomásával pedig módosíthat egy beállítást. 4. Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, nyomja meg az F10 billentyűt, vagy használja az Exit menüt a BIOS Setup segédprogramból való kilépéshez. 5. Ha a beállítások az újraindításkor ütközést okoznak az eszközök között, a rendszer felszólítja a BIOS Setup futtatására, és jelzi az ütközést okozó beállításokat. 36 Felhasználói kézikönyv

37 Hibaelhárítás Felhasználói kézikönyv 37

38 Hibaelhárítás Problémamegoldás Problémamegoldás Megjegyzés Ha az OmniBook hibásan működik, az alábbiak segíthetnek a probléma felderítésében. A javasolt megoldások közül egyszerre csak egyet hajtson végre. További információforrások: A hibaelhárítással kapcsolatban részletes információkat talál az on-line Reference Guide dokumentációban. A Start gombra, majd a Help parancsra kattintva használhatja a Windows hibaelhárítóit. Segítséget találhat a Microsoft Windows kézikönyvben is, mely az OmniBook csomag részeként kerül forgalomba. Az OmniBook gépekhez technikai tippeket és szoftverfrissítéseket találhat a HP vevőszolgálati webhelyén ( Az OmniBook gépet tesztelheti a DiagTools tesztprogram futtatásával is. Lásd A diagnosztikai teszt futtatása az 42. oldalon Keresse fel a helyi viszonteladót a Hewlett-Packard cég képviselőjét. Ezzel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Támogatás a 48. oldalon. Az OmniBook gép ilyenkor legyen kéznél. Ha Windows NT rendszeren új szolgáltatásokat, hardvereszközöket vagy alkalmazásokat telepít, újra kell telepítenie a Service Pack csomagot a visszaállító CDről lásd az on-line OmniBook Library OmniBook Notes című részét. Így biztos lehet benne, hogy a Service Pack összetevői megfelelően működnek. A telepítés nem ír felül egyetlen telepített alkalmazást, beállítást vagy illesztőprogramot sem. Képernyőproblémák Ha az OmniBook be van kapcsolva, de a képernyő üres Nyomja meg a szóköz billentyűt vagy mozgassa az egérkurzort, mivel lehetséges, hogy a számítógép készenléti módban van. Nyomja meg az Fn+F1 vagy az Fn+F2 billentyűkombinációkat a képernyő fényerejének beállításhoz. Külső billentyűzet használata esetén az Fn billentyűnek a bal CTRL + bal ALT felel meg. 38 Felhasználói kézikönyv

39 Hibaelhárítás Problémamegoldás Nyomja meg az Fn+F5 billentyűkombinációt, mivel lehetséges, hogy a beépített kijelző le van tiltva. (Ezt háromszor kell megtennie, hogy visszatérjen a kezdeti állapothoz.) Ha az OmniBook hideg, engedje felmelegedni. Ha a képernyőn lévő szöveg nehezen olvasható Ellenőrizze, hogy a képernyő felbontása az alapértelmezett-e, azaz (XGA). Ezt úgy teheti meg, hogy a Start gombra kattint, a Settings pontra mutat, a Control Panel parancsra kattint, majd a Display ikonra kattint duplán, végül a Settings fület választja. Ellenőrizze a fényerőt (az Fn+F2 billentyűkombinációval növelheti). Problémák a merevlemez-meghajtóval Ha az OmniBook merevlemez-meghajtója nem forog Ellenőrizze az áramellátást. Távolítsa el és helyezze be újra a merevlemez-meghajtót. Lásd A merevlemezmeghajtó cseréje a 31. oldalon Ha a merevlemez zúgó vagy sivító hangot ad Azonnal készítsen a merevlemezről biztonsági másolatot. Ellenőrizze, hogy a zaj nem más forrásból származik-e, például a ventilátorból vagy egy meghajtókártyából. Ha a fájlok sérültek Futtassa a VirusScan programot. Tekintse át az on-line Reference Guide dokumentációt. Windows 95 vagy Windows 98 rendszeren futtathatja a Scandisk lemezfelületellenőrző programot is. (Ez Windows NT 4.0 rendszeren nem érhető el). Mutasson a Start menü Programs, Accessories, System Tools pontjaira, majd kattintson a Scandisk parancsra. Windows 2000 rendszeren kattintson duplán a My Computer ikonra, jelölje ki az ellenőrizni kívánt lemezt, kattintson a File menü Properties parancsára, majd a Tools lapra. Felhasználói kézikönyv 39

40 Hibaelhárítás Problémamegoldás Windows NT 4.0 rendszeren kattintson jobb gombbal a meghajtóra, kattintson a Properties parancsra, majd a Tools lapon kattintson az Error Checking gombra. Ha szükséges, formázza a merevlemezt, és telepítse újra az eredeti gyári szoftvert. Lásd A Windows gyári telepítésének helyreállítása az 45. oldalon. Billentyűzettel és mutatóeszközökkel kapcsolatos problémák Ha a mutatót nehéz irányítani A mutatóeszközök testreszabásához a Control Panel Mouse ikonja használható. A mutatóceruza működésének testreszabásához a Tálcán található (vagy a Windows Control Panel megnyitásakor megjelenő) mutatóceruza ikonra kattintva érheti el a TrackPoint Properties tulajdonságlapot. Ez Windows 2000 rendszeren még nem érhető el. Ha az érintésérzékeny grafikus tábla vagy a mutatóceruza nem működik Ne mozgassa a mutatót, mialatt az OmniBook felfüggesztett állapotból tér vissza, vagy újratölti a rendszert. Ha mozgatta a mutatót, nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten. Megpróbálhatja azt is, hogy felfüggesztett állapotba kapcsol, majd visszatér, illetve leállítja a számítógépet és újraindítja a Windows rendszert. Győződjön meg róla, hogy az érintésérzékeny grafikus tábla és a mutatóceruza engedélyezve van a BIOS Setup segédprogramban. 1. A Start menüből állítsa le az OmniBook gépet, majd indítsa újra. 2. Amikor megjelenik a HP embléma, nyomja meg az F2 billentyűt a BIOS Setup segédprogramba való belépéshez. 3. A System Devices menüben ellenőrizze az Internal Pointing Devices beállításait. 4. Válassza ki a kívánt mutatóeszközt, vagy eszközöket. 5. Nyomja meg az F10 billentyűt a beállítások mentéséhez és a BIOS Setup segédprogramból való kilépéshez. Indítsa újra az OmniBook gépet. Lásd: Az OmniBook újraindítása a 17. oldalon. 40 Felhasználói kézikönyv

41 Hibaelhárítás Problémamegoldás Az áramellátással és az akkumulátorral kapcsolatos problémák Ha az OmniBook bekapcsolása után azonnal kikapcsol Az akkumulátorfeszültség valószínűleg nagyon alacsony. Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert, vagy helyezzen be feltöltött akkumulátort. Ha az OmniBook folyamatosan hangjelzést ad ki Az OmniBook 15 másodpercig sípoló hangjelzést ad ki, ha az akkumulátor közel áll a lemerüléshez. Mentse a munkáját, lépjen ki a rendszerből és helyezzen be egy új akkumulátort, vagy csatlakozassa a váltóáramú adaptert. Ha az OmniBook nem válaszol A CTRL+ALT+DEL billentyűkombinációval zárja be a nem válaszoló alkalmazást. A kék tápkapcsoló segítségével állítsa az OmniBook gépet felfüggesztett állapotba. Ezután térjen vissza a felfüggesztett állapotból a kék gomb ismételt megnyomásával. Ha semmi sem történik, nyomjon egy kiegyenesített iratkapcsot az OmniBook bal oldalán lévő rendszerleállító gomb nyílásába. Ezután kapcsolja be a számítógépet a kék gomb megnyomásával. Indítási problémák Ha az OmniBook nem válaszol bekapcsoláskor Csatlakoztassa a váltóáramú adaptert. Nyomja meg a kék tápkapcsolót a gép bekapcsolásához. Indítsa újra az OmniBook gépet. Lásd: Az OmniBook újraindítása a 17. oldalon. Ha így sem működik, távolítsa el az akkumulátort és a váltóáramú adaptert, majd csatlakoztassa a váltóáramú adaptert, és próbálja újraindítani a rendszert. Ha így sem működik, a gépet szervizbe kell vinni. Ha az OmniBook nem indul akkumulátorról Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve. Távolítsa el az akkumulátort, és ellenőrizze a töltöttségi szintjét a hátulján lévő érintkezőfelület megnyomásával. A kigyúló lámpák a töltöttségi szintet jelzik. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit. Ha lehet, próbáljon ki egy másik akkumulátort. Felhasználói kézikönyv 41

42 Hibaelhárítás A működés tesztelése A működés tesztelése A DiagTools hardverdiagnosztikai program két tesztelési szintet biztosít: Alapvető hardverelemek automatikus tesztelése. Az egyes hardverelemek magas szintű tesztelése. A tesztek a rendszer újraindítása után futnak. Így a rendszer állapota megfelelő ahhoz, hogy a diagnosztikai program futtathassa a hardverkomponensek tesztjét. A tesztek veszélytelenek a hardverre nézve, és a számítógép állapotának megtartását szolgálják. A programból való kilépés után az OmniBook újraindul, hogy megtörténhessen az illesztőprogramok betöltése. Megjegyzés A diagnosztikai teszt futtatása Ha a számítógép nem jeleníti meg az F10 diagnosztikai kérdést újraindítás közben, a diagnosztikai programot az erre a célra szolgáló hajlékonylemezről kell futtatnia. Lásd: Diagnosztikai hajlékonylemez készítése az 43. oldalon. 1. Indítsa újra az OmniBook gépet. Amikor a HP embléma és az F10 megnyomására vonatkozó kérdés megjelenik, nyomja meg az F10 billentyűt a diagnosztikai teszt futtatásához. 2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 3. Amikor a hardverészlelés véget ér, ellenőrizze az észlelt hardverelemek listáját. Tanács Ha a program egy eszközt nem észlel, vagy az nem felel meg az alábbi tesztnek, elképzelhető, hogy rosszul van konfigurálva a BIOS Setup segédprogramban. A problémát úgy ellenőrizheti, ha futtatja a BIOS Setup segédprogramot és ellenőrzi a beállításokat. Lásd: A BIOS Setup segédprogram futtatása a 36. oldalon. 4. Az alapteszt futtatása Nyomja meg az F2 billentyűt az alapvető hardverteszt futtatásához. 5. Ha a magasabb szintű tesztek futtatása nélkül kíván kilépni, nyomja meg az F4 billentyűt a rendszer- és tesztinformációk mentéséhez a Support Ticket naplófájlba (HPSUPPT.TXT). Ezután nyomja meg az F3 billentyűt a kilépéshez. 6. Választható: A speciális tesztek futtatása Nyomja meg az F2 billentyűt a speciális tesztképernyő megnyitásához. 42 Felhasználói kézikönyv

43 Hibaelhárítás A működés tesztelése 7. Válassza ki és futtassa a kívánt teszteket. A nem észlelt hardverelemek tesztjei nem szerepelnek a listán. A tesztek futtatásához a következő billentyűket nyomja meg: ENTER Futtatja a kijelölt tesztet. F5 vagy Bejelöli a kijelölt tesztet, vagy eltávolítja a SZÓKÖZ jelölést. F6 Az aktuális menü összes tesztjét bejelöli, illetve eltávolítja azok jelölését. F7 Az összes menü minden tesztjét bejelöli, illetve eltávolítja azok jelölését. F10 Futtatja az összes bejelölt tesztet. 8. Ha végzett a tesztek futtatásával, nyomja meg az ESC billentyűt a speciális tesztekből való kilépéshez. 9. Választható: A Support Ticket mentése Nyomja meg az F4 billentyűt a rendszer- és tesztinformációk mentéséhez a Support Ticket naplófájlba (HPSUPPT.TXT). 10. Kilépés Az F3 megnyomásával lépjen ki, és indítsa újra a rendszert. 11. Választható: A naplófájl ellenőrzése A naplófájl a teszteredmények és hibák listáját tartalmazza. Futtassa a C:\Dmi\Hpdiags\Hpsuppt.exe programot a naplófájl ezen könyvtárba történő behívásához, majd nyissa meg a fájlt Notepad programmal. (Ha a Hpsuppt.exe nem található a merevlemezen, letöltheti az OmniBook webhelyéről.) Diagnosztikai hajlékonylemez készítése Ha a számítógépen a diagnosztikai program nem futtatható az F10 újraindítás közbeni megnyomásával, a programot diagnosztikai hajlékonylemezről is futtathatja. Miután a hajlékonylemezes meghajtóba helyezett egy formázott hajlékonylemezt, a következő módszerek egyikével hozhat létre diagnosztikai lemezt: Ellenőrizze a C:\Dmi\Hpdiags könyvtárat. Ha a diaginst program itt található, kattintson duplán a programra. vagy Ha a HP TopTools telepítve van, ellenőrizze a DiagTools lapon, hogy létre tudja-e hozni a lemezt. Ha van Internet-hozzáférése, töltse le a diagnosztikai szoftvercsomagot a HP ügyfélszolgálati webhelyéről ( és kövesse az utasításokat. A diagnosztikai program hajlékonylemezről történő futtatásához helyezze a hajlékonylemezt a hajlékonylemezes meghajtóba, és indítsa újra az OmniBook gépet. A Support Ticket fájlt a program a diagnosztikai lemezre menti. A diagnosztikai programból való kilépés előtt távolítsa el a hajlékonylemezt. Felhasználói kézikönyv 43

44 Hibaelhárítás Szoftver helyreállítása Szoftver helyreállítása Megjegyzés Az OmniBook visszaállító CD segítségével újratelepítheti az eredeti gyári szoftvert a merevlemezre. Ha testreszabott rendszert kíván konfigurálni, a következő helyekről szerezheti be az OmniBook gépekhez készült illesztőprogramokat: a visszaállító CD \Omnibook\Drivers mappája. az OmniBook merevlemez C:\Omnibook\Drivers mappája. a HP vevőszolgálati webhelye a címen. Ez a webhely az illesztőprogramok legfrissebb verzióit tartalmazza. Az illesztőprogramok telepítésével kapcsolatban részletes útmutatás található a Drivers mappa Readme fájljában. Az OmniBook géppel forgalomba hozott operációs rendszerhez tartozó illesztőprogramokat a merevlemezen és a visszaállító CD-n találja meg. Ha más operációs rendszerhez van szüksége illesztőprogramokra, látogasson el a HP ügyfélszolgálati webhelyére. 44 Felhasználói kézikönyv

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Útmutató

HP hordozható számítógép. Útmutató HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A jelen kézikönyv és a benne ismertetett példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

HP hordozható számítógép

HP hordozható számítógép HP hordozható számítógép Útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen kézikönyvvel

Részletesebben

Compaq Mini felhasználói kézikönyv

Compaq Mini felhasználói kézikönyv Compaq Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

A számítógép bemutatása

A számítógép bemutatása A számítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419589-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

HP Mini felhasználói kézikönyv

HP Mini felhasználói kézikönyv HP Mini felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 HP Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron,

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép b Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép A kiadvány cikkszáma: 250893-211 2001. november Ez a könyv a Compaq Evo D500 ultravékony asztali

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCC sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCC sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

Első lépések. HP noteszgép

Első lépések. HP noteszgép Első lépések HP noteszgép Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat

Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Útmutató a hardver használatához HP Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 333644-211 2003. augusztus Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát, valamint a külső

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

Meghajtók. Felhasználói útmutató

Meghajtók. Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 271247-211 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A DTS szabadalmakkal

Részletesebben

Útmutató a hardver és a szoftver használatához

Útmutató a hardver és a szoftver használatához Útmutató a hardver és a szoftver használatához HP Compaq hordozható számítógépek Dokumentum cikkszáma: 364598-211 2005. január Ez az útmutató a hordozható számítógép hardverjellemzőit és azok használatát,

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Computer Setup. Felhasználói útmutató

Computer Setup. Felhasználói útmutató Computer Setup Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

A táblaszámítógép bemutatása

A táblaszámítógép bemutatása A táblaszámítógép bemutatása Dokumentum cikkszáma: 419466-211 2007. január Ez az útmutató a számítógép hardveres funkcióit ismerteti. Tartalomjegyzék 1 ek A fő kezelőfelület részegységei....................

Részletesebben

Biztonság. Felhasználói útmutató

Biztonság. Felhasználói útmutató Biztonság Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq üzleti célú számítógép dc7600 kis helyigény asztali számítógép A kiadvány cikkszáma: 383421-211 2005. május Ez az útmutató részletesen ismerteti a HP Compaq dc7600

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel, a Celeron és a Pentium az Intel

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A termékkel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató

Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Korlátozott jótállás és támogatási útmutató Jótállási nyilatkozat Végfelhasználói licencszerződés Biztonsági információ A támogatással kapcsolatos információk Mielőtt kapcsolatba lépne a HP ügyfélszolgálatával,

Részletesebben

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 8270 síkágyas lapolvasó Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencszerződések 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

HP ProtectTools Felhasználói útmutató

HP ProtectTools Felhasználói útmutató HP ProtectTools Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2004-2006. BCS Hungary Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógép dx6050 mikrotoronymodell A kiadvány cikkszáma: 362000-211 2004. Május Ez az útmutató részletesen ismerteti a HP dx6050 mikrotorony tulajdonságait

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, és a Hewlett-Packard Company licencszerződés keretében

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel,

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

HP EliteBook felhasználói kézikönyv

HP EliteBook felhasználói kézikönyv HP EliteBook felhasználói kézikönyv Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás

Részletesebben

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató

A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató A hordozható számítógép bemutatása Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv

Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Speciális HP dokkolóegység Kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő információ előzetes

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben

Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben Útmutató a hardver használatához dx2000 HP Compaq asztali számítógép mikrotornyos kiépítésben A kiadvány cikkszáma: 359501-211 2004. február Ez az útmutató az e sorozatba tartozó számítógépek bővítésével

Részletesebben

2500 Series multifunkciós készülék

2500 Series multifunkciós készülék 2500 Series multifunkciós készülék Bevezetés 2006. december www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok

A kezelési útmutató használata. Célcsoportunk. Személyes adatok A kezelési útmutató használata A kezelési útmutatót a Netbook közelében mindig tartsa kéznél. A kezelési útmutatót és a csomagolást gondosan őrizze meg, hogy a Netbook esetleges új felhasználójának továbbadhassa.

Részletesebben

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára

Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára Útmutató a hálózat és az internet használatához Asztali számítógépek vállalatok számára A kiadvány cikkszáma: 312968-211 2003. február Ez az útmutató az egyes számítógépekben található hálózati kártya

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell

Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell Útmutató a hardver használatához HP Compaq vállalati számítógép dc5100 kis méret modell A kiadvány cikkszáma: 376293-211 2004. november Az ilyen típusú számítógépek bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150-es típusú mikrotorony

Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150-es típusú mikrotorony Útmutató a hardver használatához HP üzleti célú asztali számítógépek dx5150-es típusú mikrotorony A kiadvány cikkszáma: 374056-212 2005. Február Az ilyen típusú számítógépek bővítésével kapcsolatos alapvető

Részletesebben

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz

Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Útmutató a hálózati és internetes kommunikációhoz Üzleti célú asztali számítógépek Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Felhasználói kézikönyv M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató

emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines D720/D520 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan

Részletesebben

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat

HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7400 All-in-One sorozat Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq asztali számítógép vállalatok számára dc7100 kis helyigény asztali számítógép A kiadvány cikkszáma: 360220-213 2005. Február Ez az útmutató részletesen ismerteti

Részletesebben

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Szoftvertelepítési útmutató A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELŐTT TELEPÍTÉS WINDOWS KÖRNYEZETBEN TELEPÍTÉS MACINTOSH KÖRNYEZETBEN HIBAKERESÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a kézikönyv leírja, hogyan

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF2 sorozat

Felhasználói útmutató. Személyi számítógép VPCF2 sorozat Felhasználói útmutató Személyi számítógép VPCF2 sorozat n 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 További információk a VAIO számítógépről... 5 Ergonómiai szempontok... 8 Az első lépések... 10 A kezelőszervek

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tartalomjegyzék Az első lépések... 5 Bekapcsolás, hívások, navigáció, a telefon nyelve, betűk beírása, billentyűk, menük Hívások... 25 Hívások, videohívások, kapcsolatok, híváslista, gyorstárcsázás, hangvezérlés,

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép

Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Útmutató a hardver használatához dc7900 sorozatú ultravékony asztali számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés

Részletesebben

HP Mini Használati útmutató

HP Mini Használati útmutató HP Mini Használati útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett- Packard Company licencmegállapodás keretében

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811

OFFICEJET PRO 8000. Felhasználói kézikönyv A811 OFFICEJET PRO 8000 Felhasználói kézikönyv A811 HP Officejet Pro 8000 (A811) nyomtatósorozat Felhasználói kézikönyv Szerz i jogok 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Hewlett-Packard

Részletesebben

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv

Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Dell Latitude 12 robusztus táblaszámítógép 7202 Felhasználói kézikönyv Szabályozó modell: T03H Szabályozó típus: T03H001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK fontos

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április Energiagazdálkodás Dokumentum cikkszáma: 410768-211 2006. április Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz

Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz A kezelési útmutatót mindig tartsa kézügyben, a Notebook közelében. A kezelési útmutatót és a csomagolást őrizze meg, hogy a Notebook esetleges új felhasználójának

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép

Útmutató a hardver használatához. HP 260 G2 DM üzleti számítógép Útmutató a hardver használatához HP 260 G2 DM üzleti számítógép Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeivel és szolgáltatásaival

Részletesebben

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. Az AMD

Részletesebben

PC-kártyák. Dokumentum cikkszáma: 410776-211. A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. 2006.

PC-kártyák. Dokumentum cikkszáma: 410776-211. A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. 2006. PC-kártyák Dokumentum cikkszáma: 410776-211 2006. április A jelen útmutató a PC-kártyák számítógéppel történő használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 PC-kártya konfigurálása 2 PC-kártya behelyezése 3

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.1 2004. május Copyright 2004. BCS Hungary Kft. 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ IPAQ http://hu.yourpdfguides.com/dref/869024

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ IPAQ http://hu.yourpdfguides.com/dref/869024 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

emachines E620 sorozat Rövid útmutató

emachines E620 sorozat Rövid útmutató emachines E620 sorozat Rövid útmutató Copyright 2008. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. emachines E620 sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás 08/2008 A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához - dc7700 kisméretű számítógép

Útmutató a hardver használatához - dc7700 kisméretű számítógép Útmutató a hardver használatához - dc7700 kisméretű számítógép HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat.

Részletesebben

Biztonság Felhasználói kézikönyv

Biztonság Felhasználói kézikönyv Biztonság Felhasználói kézikönyv Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Copyright 2016 HP Development Company, L.P. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. Az Intel az Intel Corporation védjegye

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben