Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged

2 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény végrehajtásaként az Állami Vagyonügynökség a cégjegyzékbe sz. alatt bejegyzett Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat részvénytársasággá történő alakítását határozta el. Az december 31-én kelt, az Állami Vagyonügynökség képviseletében Slosár Gábor által aláírt Átalakulási Terv és Alapító Okirat alapján a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság sz. végzésével a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaságot a DÉMÁSZ Vállalat jogutódjaként a cégjegyzékbe bejegyezte. A Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése az Alapító Okiratot október 16. napjáig 20 alkalommal módosította az alábbi határozatokkal: 1/1992. (XII. 19.) Kgy. sz. határozat 1/1993. (XI. 24.) Kgy. sz. határozat 1/1994. (VI. 27.) Kgy. sz. határozat 3-15/1994. (XII. 6.) Kgy. sz. határozat 10/1995. (V. 15.) Kgy. sz. határozat 3-17 és 19-23/1995. (IX. 25.) Kgy. sz. határozat 4 és 6/1995. (XII. 13.) Kgy. sz. határozat 22/1996. (V. 29.) Kgy. sz. határozat 8/1997. (V. 29.) Kgy. sz. határozat 4/1998. (II. 20.) Kgy. sz. határozat 9/1998. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat 9/1999. (IV. 29.) Kgy. sz. határozat 7/2000. (IV. 26.)Kgy. sz. határozat 7/2001.(IV. 26.) Kgy. sz. határozat 8/2002. (IV. 24.) Kgy. sz. határozat 9/2003. (IV. 25.) Kgy. sz. határozat 8/2004. (IV. 16.) Kgy. sz. határozat 25/2005. (X. 18.) Kgy. sz. határozat 8-16/2006. (III. 31.) Kgy. sz. határozat 24/2006. (X. 16.) Kgy. sz. határozat A következő okirat a Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felsorolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya.

3 2 ALAPSZABÁLY I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI 1. A Társaság cégneve: A Társaság cégneve: Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: DÉMÁSZ Nyrt. 2. A Társaság székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. A Társaság telephelyei: 6720 Szeged, Klauzál tér Szeged, Kossuth L. sgt Szeged, Kossuth L. sgt. 68. A Társaság fióktelephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u Baja, Deák F. u Baja, Bajcsy Zs. u Békéscsaba, Andrássy út Békéscsaba, Gábor Á. u Kiskunhalas, Mátyás tér Orosháza, Táncsics u Cegléd, Kossuth F. u Kecskemét, Szultán u Solt, Kecskeméti út A Társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége az egységes statisztikai rendszer kódjegyzéke (TEÁOR 03) alapján: Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem Egyéb tevékenységek a TEÁOR 03 szerint: Könyvkiadás Időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejező műveletek Egyéb nyomdai tevékenység Számítógépes adathordozó sokszorosítása

4 Fémszerkezet Fűtési kazán, radiátor gyártása Szivattyú, kompresszor gyártása Csap, szelep gyártása Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása Máshova nem sorolt egyéb villamostermék gyártása Ipari, híradástechnikai termék gyártása Mérőműszer gyártása Ipari folyamatirányító rendszer gyártása Fém visszanyerése hulladékból Villamosenergia-termelés (kivéve engedélyköteles rész) Villamosenergia-szállítás (kivéve engedélyköteles rész) Épületbontás, földmunka Talajmintavétel, próbafúrás Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés Egyéb speciális szaképítés Villanyszerelés Szigetelés Víz-, gáz-, fűtésszerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás Épületasztalos- szerkezet szerelés Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés Építési eszköz kölcsönzése személyzettel Gépjármű kereskedelem Gépjárműjavítás Gépjárműalkatrész-kereskedelem Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme Egyéb nem-bolti kiskereskedelem Elektromos háztartási cikk javítása Egyéb kereskedelmi szálláshely - szolgáltatás Éttermi, cukrászdai vendéglátás

5 Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Tárolás, raktározás Távközlés Pénzügyi lízing Egyéb hitelnyújtás Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése Hardver-szaktanácsadás Szoftverkiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbanki tevékenység Iroda-, számítógép-javítás Egyéb számítástechnikai tevékenység Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység, tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Fényképészet Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Kötelező társadalombiztosítás Felnőtt és egyéb oktatás Járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Szociális ellátás elhelyezés nélkül Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, -kezelés (kivéve engedélyköteles rész) Szennyeződésmentesítés (kivéve engedélyköteles rész) Sportpályák, stadionok működtetése Egyéb sport tevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

6 5 A társaság hatósági engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet csak az engedély, bejelentés, nyilvántartásba vétel birtokában végezhet, amely tényt a társaság köteles a cégbíróságnak bejelenteni. A Társaság a TEÁOR 03 szerinti számú fő tevékenysége folytatásához rendelkezik a Magyar Energia Hivatal január 1-jén kelt 33/2003. számú határozatával kiadott és a február 5-én kelt 189/2003. számú határozatával módosított villamos energia közüzemi szolgáltatói működési engedélyével, valamint a Magyar Energia Hivatal január 1-jén kelt 27/2003. számú határozatával kiadott és a február 5-én kelt 180/2003. számú határozatával módosított villamos energia elosztói működési engedélyével. 4. A Társaság időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakul. 5. A Társaság működése megkezdésének időpontja: január 1. 5/A. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság 6. Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje), részvények, részvények megoszlása: A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) ,- Ft, azaz harminchétmilliárd-huszonkilencmillió-száztízezer forint, amely db ,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos jogokat biztosító dematerializált törzsrészvényre, valamint 1 db Ft, azaz tízezer forint névértékű névre szóló szavazatelsőbbségi jogokat biztosító dematerializált részvényre oszlik. II. A JOGUTÓDLÁS 7. A részvénytársaság a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat (cégjegyzékszám: ) általános jogutódja. 8. A jogutód felelős a jogelőd minden kötelezettségéért, s megilleti annak valamennyi jogosítványa. III. RÉSZVÉNYEK 9. [A 9/2003. (IV. 25.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] 9/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők:

7 6 (1) db, egyenként ,- Ft (tízezer) forint, összesen ,- Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvény (a Törzsrészvények ). (2) egy db, ,- Ft (tízezer) forint névértékű, névre szóló, az Alapszabályban meghatározott jogokat biztosító dematerializált Szavazatelsőbbségi Jogokat Biztosító Részvény. 9/B. A részvényesi jogok: (1) A Törzsrészvényekhez fűződő jogok: a Társaságnak a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ( Gt. ) 219. (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény által meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvények névértékére jutó arányos hányadhoz való jog (osztalékhoz fűződő jog); a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők igényeinek kielégítését követően megmaradó felosztható vagyonban való arányos részesedés joga (likvidációs hányadhoz fűződő jog); a Közgyűlésen való részvétel, a Gt. keretei között felvilágosítás-kérés, észrevételezés és felszólalás joga azzal, hogy a felvilágosítás-kérés jogát rendeltetésszerűen kell gyakorolni, és az nem sértheti a Társaság méltányos üzleti érdekét vagy üzleti titkát; az Igazgatóság a felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényes a Társaság üzleti titkot tartalmazó üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be; a részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) ának szabályai szerint megtéríteni. indítványtétel joga; szavazati jog azzal, hogy azok a részvényesek, akik esedékes pénzbeli hozzájárulásukat nem teljesítették, szavazati jogukat nem gyakorolhatják; akik a még nem esedékes vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették, a már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolhatják szavazati jogukat. a Gt. rendelkezései szerinti kisebbségi jogok. (2) A Szavazatelsőbbségi Jogokat Biztosító Részvényhez fűződő többlet jogok: A Társaság Közgyűlésén a Szavazatelsőbbségi Jogokat Biztosító Részvény tulajdonosának igenlő szavazata szükséges a Közgyűlés alábbi döntéseihez: a Társaság alaptőkéjének leszállítása;

8 7 új részvényfajta kibocsátása, illetve a meglévő részvényfajták jogainak bővítése, illetve csökkentése, ha az a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő jogokat negatívan vagy hátrányosan érintené; a Társaság Alapszabályában meghatározott tevékenységi körének megváltoztatása; a Társaság egyesülésével, szétválásával, átalakításával vagy végelszámolásával kapcsolatos döntés; a Társaság fő üzleti tevékenysége lényeges részének átruházása vagy az üzemeltetés átengedése más vállalkozás (beleértve a leányvállalatokat is) javára; a Társaság lemondása a villamos energiáról szóló évi CX. törvény alapján a kizárólagos szolgáltatási jogról a működési engedélyben meghatározott szolgáltatási területen; az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság egy-egy tagjának kijelölése, megválasztása és az ily módon megválasztottak visszahívása. A Szavazatelsőbbségi Jogokat Biztosító Részvény tulajdonosának egyéb jogai: írásban kérheti az Igazgatóságot, hogy hívja össze a Társaság Közgyűlését; írásban, az indok megjelölésével kérheti az Igazgatóságot, hogy az általa javasolt kérdéseket a Közgyűlés napirendjére felvegyék, ezen kívül megilletik mindazon jogok, amelyeket a Gt. vagy az Alapszabály az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényeseknek megad; a kibocsátását követő öt év elteltét követően bármikor kérheti, hogy a részvényhez fűződő jogokat akként változtassák meg, hogy az a törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosítson. A Szavazatelsőbbségi Részvény tulajdonosa kizárólag a Magyar Állam lehet, amely részvényesi jogait a Társasággal szemben a mindenkor hatályos jogszabály által kijelölt jogosult útján gyakorolhatja. 10. Az Igazgatóság vagy az általa ezzel megbízott részvénykönyv-vezető, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (továbbiakban KELER Zrt.) a részvényesről ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

9 8 Az első bekezdésben foglalt adatoknak a részvénykönyv-vezető számára történő bejelentésére a részvényeknek az értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül az értékpapír-számlavezető köteles. Az értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, amennyiben a részvényes így rendelkezett. Minden esetben, amennyiben az átruházás, illetve befolyásszerzés jelen Alapszabály 13/A. pontjának hatálya alá tartozik, a Magyar Energia Hivatalnak (MEH) az átruházáshoz, illetve befolyásszerzéshez kiadott hozzájárulását köteles csatolni a részvények megszerzője. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a részvényátruházás, illetve befolyásszerzés ezen Alapszabály vagy törvény rendelkezéseibe ütközik, a részvénykönyv vezetője megtagadja a részvény megszerzőjének a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzését, és az érintett részvények vonatkozásában a Társasággal szemben részvényesi jogok - a törvényben foglalt kivétellel - nem gyakorolhatók. A részvényesi jogok gyakorlására való jogosultság megállapítására az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A tulajdonosi megfeleltetés a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzatának megfelelően valamennyi olyan társasági esemény kapcsán megtörténik, ahol a részvény tulajdonosa (részvényesi meghatalmazott) a részvényesi jogát gyakorolhatja. 11. A részvénykönyvbe a részvényes betekinthet. és annak rá vonatkozó részéről másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet. 12. [A 9/2003. (IV. 25.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] 13. A részvények átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos, ha az új részvényest, illetve részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe bejegyezték. Mivel a Társaságban történő tulajdonszerzés a MEH engedélyéhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag a részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán való terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni. A részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén, valamint jogerős bírósági határozattal vagy hatósági árverésen történő megszerzése esetén a megfelelő okirati bizonyítékok alapján az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást az új tulajdonos javára, és ezzel egyidejűleg értesíti a részvénykönyv-vezetőt, amely a részvényest ha eltérően nem rendelkezik a részvénykönyvbe bejegyzi.

10 9 13/A. A részvénytársaság szétválásához, más társasági formába történő átalakulásához, más vállalkozással való egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez vagy alaptőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához a Magyar Energia Hivatal (MEH) előzetes végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges. A MEH előzetes végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges a Társaságban a szavazatok 25%-át, 50%-át, illetve 75%-át meghaladó befolyás szerzéséhez és az ahhoz fűződő jogok gyakorlásához. A MEH előzetes végrehajtható, jóváhagyó határozata szükséges a Társaság által a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (Get.) hatálya alá tartozó engedélyes vállalkozásban történő, a szavazatok 25%_át, 50%-át, illetve 75%-át meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához, valamint a Get. hatálya alá tartozó engedélyes vállalkozásnak a Társaságban történő, a szavazatok 25%-át, 50%-át, illetve 75%-át meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához. A 13/A. pont 1-2. bekezdései szerinti előzetes végrehajtható, jóváhagyó MEH határozat hiányában a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, és a részvénytársasággal szemben az osztalékra való jogosultságot kivéve jogot nem gyakorolhat. A részvényesek kötelesek a Társaság Igazgatóságának a MEH előtti eljárás kezdeményezésével egyidejűleg bejelenteni az olyan részvényátruházást, illetve befolyásszerzést, amely a fentiek szerint a MEH hozzájárulását igényli. Továbbá, a részvényesek kötelesek 2 naptári napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, valamint a Társaság Igazgatóságának a Részvénytársaságban 2 %-os mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5%-os mértéket (5, 10, 15, 20 % stb.) elérő, a Tpt. szerinti befolyás-szerzést bejelenteni és a bejelentés közzétételét haladéktalanul kezdeményezni. Az 50 %-os befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelességnek csak a 75, 80, 85, illetve 90 %-os befolyás elérésekor, illetve ezt követően a befolyás mértékének minden újabb 1 %-os növelésekor kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére és közzétételére. 14. A részvényhez fűződő jogok gyakorlásakor a Társaság jogosult a tényleges részvénytulajdon igazolását is kérni a részvényestől (részvényesi meghatalmazottól) a részvénykönyvi bejegyzésen felül.

11 IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 10 A KÖZGYŰLÉS 15. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. 16. A részvényesek a jogaikat a Gt.-ben és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek. 17. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) alapszabály megállapítása és ha a Gt., illetve a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik módosítása, b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról, c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, azzal, hogy az átalakuláshoz szükséges okiratok Igazgatóság általi előkészítése esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a Közgyűlés egy alkalommal hozhat határozatot; d) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, e) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, f) [A 9/2004. (IV. 16.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] g) [A 24/2006. (X. 16.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] h) [A 9/2003. (IV. 25.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j) a Társaság 3 millió Ft egyedi értéket meghaladó értékű eszközeinek elidegenítése, amelyben a jogviszony valamelyik alanya a Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, illetve a Munka Törvénykönyve vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott vezető állású dolgozója, vagy azok közeli hozzátartozója, k) a Társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése,

12 11 l) lemondás a Társaság kizárólagos szolgáltatási jogáról, m) döntés a Társaság azonos részvényfajtához tartozó egy sorozatot alkotó részvényei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséről, amely döntést a Közgyűlés csak abban az esetben hozhat meg, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően. n) [A 9/2004. (IV. 16.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] o) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, p) döntés ha a Gt., illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján a jelen Alapszabály másképp nem rendelkezik a saját részvény megszerzéséről, q) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról, r) az üzemi tanács által a felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói képviselő megválasztása, a munkavállalói küldött visszahívása, s) az alaptőke felemelése és leszállítása, kivéve az Alapszabály 55. pontja szerinti alaptőke-emelést, t) döntés az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, u) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről, v) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása, w) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 17/A. [A 24/2006. (X. 16.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] 17/B. [A 24/2006. (X. 16.) Kgy. sz. hat. hatályon kívül helyezte] 17/C. A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően. 17/D. A Közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata az alaptőke leszállításának a Gt.-ben meghatározott esetét kivéve csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénysorozat részvényeseinek legalább 50%-a külön is hozzájárult. 17/E. Az értesítés kiküldését megelőző 5. (ötödik) napon hatályos részvénykönyvi állapot figyelembevételével a Társaság a fenti 17/D. pontban említett részvényeseket az említett tárgyban döntést hozó közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően ajánlott

13 12 levélben a Részvénykönyvben bejegyzett címükön, továbbá a közgyűlési hirdetményben is köteles értesíteni és felkérni arra, hogy a részvényes a hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatát legkésőbb a közgyűlés előtt 5 (öt) nappal beérkezően írásban közölje a Társaság Igazgatóságával. Amennyiben a részvényes nyilatkozata a Közgyűlés előtt 5 (öt) nappal nem érkezik meg a Társaság Igazgatóságához, azt akként kell tekinteni, hogy a részvényes az alaptőke leszállításához hozzájárult. Ezen vélelmezett hozzájárulásra vonatkozó figyelmeztetést az értesítésnek, illetve a hirdetménynek tartalmaznia kell. A Közgyűlés összehívása: 18. A Társaság minden évben, legkésőbb az év április 30. napjáig megtartja évi rendes Közgyűlését. 19. A Társaság rendkívüli Közgyűlését az Igazgatóság a Gt., illetve a jelen Alapszabály által előírt esetekben köteles, egyéb esetekben pedig belátása szerint bármikor jogosult összehívni. A Felügyelő Bizottság és a Cégbíróság a Gt. szabályai szerint jogosult vagy köteles a Közgyűlést összehívni. A Könyvvizsgáló a Gt.-ben meghatározott esetben kérheti a Közgyűlés összehívását. 20. A Közgyűlést hirdetménnyel kell összehívni. A hirdetményt a Közgyűlés napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján kell közzétenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, székhelyét, a Közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a napirendet és a szavazati jog gyakorlásához előírt feltételeket, azt, hogy minden szavazásra jogosult részvényesnek jogában áll írásbeli meghatalmazás alapján magát mással képviseltetni és a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét. A határozatképtelen és a megismételt közgyűlés között legalább három (3) napnak kell eltelnie. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság honlapján a Közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 21. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek valamint a Szavazatelsőbbségi Részvény tulajdonosa az ok megjelölésével a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül, írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre.

14 A Közgyűlés lefolytatása: A Közgyűlésen megjelent részvényesekről (részvényesi meghatalmazottakról) jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes (részvényesi meghatalmazott), illetve képviselője nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a részvényeinek számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatta a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. 23. A Közgyűlés érdemben csak akkor hozhat érvényes és kötelező határozatot, ha a Közgyűlés az ülés megkezdésekor határozatképes. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy képviselő útján jelen van. Amennyiben ezen Alapszabály szerint valamely kérdésben való döntéshez a Szavazatelsőbbségi Részvény tulajdonosának igenlő szavazata szükséges, az adott kérdésben a Szavazatelsőbbségi Részvény tulajdonosának jelenléte is szükséges a Közgyűlés határozatképességéhez. 24. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés meghívójában, illetve hirdetményében megjelölt határidőn belül, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 24/A. A Közgyűlés egy alkalommal a szavazatok egyszerű többségével határozhat a Közgyűlés legfeljebb 30 napra történő felfüggesztéséről. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 25. Az eredeti napirendben nem szereplő kérdésekben a Közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont tárgyalásához minden részvényes egyhangúlag hozzájárul. 26. A Közgyűlés elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják meg. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek maguk közül választanak elnököt. 27. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a Társaság cégnevét, székhelyét, a Közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő és a szavazatszámlálók nevét, valamint a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat, az ezekkel összefüggésben leadott szavazatok, ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát is.

15 14 A jegyzőkönyvvezetőt a Közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Közgyűlés elnöke, valamint egy a Közgyűlés által választott részvényes hitelesíti. A Közgyűlés határozathozatala: 28. A Közgyűlés határozatait a jelen Alapszabály 29. pontjában foglaltak kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 29. Legalább háromnegyedes többség szükséges azonban a jelen Alapszabály 17. pontjának a)-c), i), m), s) és u) pontjaiban és a törvényben meghatározott egyéb esetekben meghatározott kérdéskörben. A szavazás módja: 30. Minden ,- Ft, azaz tízezer forint részvényérték egy szavazatra jogosít. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában tartalmazza. 31. A szavazati jog személyesen, vagy képviselő útján gyakorolható. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a Társaság Igazgatósága részére a közgyűlési regisztrációra meghatalmazott személy(ek) útján kell átadni legkésőbb a Közgyűlés helyszínén az Igazgatóság által meghatározott időpontig. A részvényes képviselőjének kijelöléséről a közokiratra vagy teljes bizonyító magánokiratra vonatkozó szabályok szerint kiállított formanyomtatványon is rendelkezhet, amelyet kérésre a Társaság postán vagy elektronikus úton részére megküld. A formanyomtatvány letölthető továbbá a Társaság honlapjáról is. A formanyomtatványnak legalább 3 munkanappal a közgyűlés időpontja előtt meg kell érkeznie a Társaság székhelyére. A közgyűlésen szavazati jogot az a részvényes (részvényesi meghatalmazott) gyakorolhat, aki a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvénykönyvi bejegyzésre sor kerülhet a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés vagy egyedi bejegyzési kérelem alapján. Tulajdoni megfeleltetés esetén a részvénykönyv a közgyűlést megelőző 5. tőzsdenapon, egyedi bejegyzési kérelem esetén a közgyűlést megelőző 2. munkanapon 15 órakor kerül lezárásra, amely időpontot követően bejegyzésre nem kerül sor. A szavazati jogát

16 15 gyakorolni kívánó részvényes köteles részvényeit a közgyűlés napjáig beleértve a közgyűlés napját is zároltatni. AZ IGAZGATÓSÁG 32. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság, mely a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára jogosult, amelyek törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a közgyűlés vagy más társasági szerv hatáskörébe. 33. Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb tizenegy (11) tagból áll. 33/A. Az Igazgatóság jelenlegi tagjainak nevét és lakcímét a jelen Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. 34. Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják. 34/A. Az Igazgatóság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot a szükséges intézkedések megtétele végett haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. 35. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az igazgatósági tag megbízása a megválasztását követő legfeljebb negyedik rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a lejárat évének április 30. napjáig szól. A megbízás lejárta után azonban újraválaszthatók. Jogviszonyukra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai irányadók. Az Igazgatóság feladatköre 36. Az Igazgatóság feladata a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, b) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, szervezeti és működési szabályzatát, c) kijelöli a társaság munkaszervezetének vezetőjét, d) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről, e) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elkészítése, f) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elkészítése, g) a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése, h) a Közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező,

17 16 i) jelentés elkészítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente a Közgyűlés, legalább három havonként pedig a Felügyelő Bizottság részére, j) középtávú és éves üzleti tervek elkészítése, k) üzletpolitikai irányelvek megállapítása, l) javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, m) minden olyan feladat ellátása, amely a Társaság Közgyűlésének határozata szerint az Igazgatóság feladatát képezi, n) dönt a saját részvény megszerzéséről, ha arra a társaság Közgyűlése a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával felhatalmazta. Mellőzhető a Közgyűlés előzetes felhatalmazása abban az esetben, ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség, o) dönt gazdasági társaság alapításáról, vásárlásról és eladásáról, illetve gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről vagy eladásáról, p) döntés közbenső mérleg elfogadásáról és osztalékelőleg fizetéséről, saját részvény megszerzéséről, valamint az alaptőkén felüli vagyon terhére történő tőkeemelésről, q) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, r) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a főtevékenység kivételével tevékenységi köreinek megváltoztatására vonatkozó döntés és e körben az Alapszabály módosítása, s) az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a felelős vállalatirányítási jelentés közgyűlés elé terjesztése, és annak a Társaság honlapján való közzététele. 37. Az Igazgatóság legalább hat ülést tart évente. Az Igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg, amely kiterjed egyebek között az ülések összehívásának, szavazatképességének, az azokon való döntéshozatalnak a kérdéseire. 38. Az Igazgatóság az Igazgatóság tagjai közül kijelöli a Társaság munkaszervezetének vezetőjét (vezérigazgató) olyan hatáskörrel, amelyet az Igazgatóság megállapít. 39. A Társaság alkalmazottai felett az Igazgatóság erre kijelölt tagja gyakorolja a munkáltatói jogokat.

18 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Felügyelő Bizottság legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) főből áll. A tagok egyharmadát az üzemi tanács a Társaság munkavállalóinak sorából jelöli a Társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után. A Felügyelő Bizottság valamennyi tagját a Közgyűlés választja. 40/A. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak nevét és lakcímét a jelen Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. 41. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásukat követő legfeljebb negyedik rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb a lejárat évének április 30. napjáig szól. A megbízatás lejárta után azonban újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. 42. A Felügyelő Bizottság feladata: A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Társaságvezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói az írásban kért felvilágosítást 15 munkanapon belül elektronikus úton kötelesek eljuttatni a címzett részére. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Igazgatóságnak az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a Felügyelő Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az Igazgatóság jelentését a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatról. A jelentés a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé. A Közgyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság Igazgatóságának, illetve Felügyelő Bizottságának bármely tagja kezdeményezheti. Ha a jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság Igazgatóságának a tagja kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan igazgatósági tagja, aki a Társaságot képviselhetné, úgy a perben a Társaságot a Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli. 42/A. A Felügyelő Bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot a szükséges intézkedések megtétele végett haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. 43. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

19 A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 45. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak kétharmada, de legalább 3 (három) tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnöke dönt. 46. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. A KÖNYVVIZSGÁLÓ 47. A Közgyűlés a Könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül a választásra vonatkozó határozatban meghatározott, de legfeljebb 3 éves időtartamra Könyvvizsgálót választ. A működésének megkezdési időpontja: január 1. A megbízatás lejártával a Könyvvizsgáló újraválasztható. A Könyvvizsgálóval megválasztását követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. 47/A. A jelenlegi Könyvvizsgáló nevét és címét/székhelyét a jelen Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. 48. A Könyvvizsgáló feladata többek között: a) A Közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszerűségének ellenőrzése és ezekre vonatkozó írásbeli előterjesztés készítése az évi rendes Közgyűlés elé. A számviteli törvényről szóló beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést a Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül. Emellett a Könyvvizsgáló a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. b) az Igazgatóság és/vagy a Felügyelő Bizottság felkérésére célvizsgálatot tart, c) elvégzi a jogszabályok és a Közgyűlés által részére megállapított feladatokat,

20 19 d) köteles a Közgyűlés összehívását kérni, ha megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, e) ha a d) pont alapján a Közgyűlést nem hívják össze, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a Cégbíróságot értesíteni a törvényességi felügyeleti intézkedés érdekében. 49. A Könyvvizsgáló a feladata teljesítésében betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, szerződéseit, értékpapírés áruállományát és a bankszámláját. Köteles részt venni a Közgyűlésen, és részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein. V. A KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS A cégjegyzésre jogosultak: 50. A Társaság képviseletére cégjegyzést is beleértve az Igazgatóság tagjai, illetve az Igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók jogosultak. A cégjegyzés módja: 51. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az Igazgatóság elnöke és a munkaszervezet vezetője önállóan, az Igazgatóság bármely más két tagja együttesen, vagy egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá két, az Igazgatóság által erre feljogosított társasági alkalmazott együtt írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. A képviselet módja a cégjegyzéssel mint írásbeli képviselettel megegyezik. VI. AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSA 52. Az évi rendes Közgyűlés határoz az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalékfizetés mértékéről. Az osztalékfizetés mértékét és módját is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között minimum 10 munkanapnak kell eltelnie. Az adózott eredmény felhasználására az Igazgatóság javaslatot tesz, és arról a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére.

21 A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. Amennyiben a részvénykönyvi bejegyzés az osztalékra való jogosultság feltétele, osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő leghamarabb 5. munkanapra végzett tulajdonosi megfeleltetés során a részvénykönyvben szerepel. 53/A. A társaság saját részvényei után számított osztalék nem kerülhet felosztásra az osztalékra jogosult részvényesek között, az a társaság felosztásra nem kerülő adózott eredményét növeli. VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE 54. Az alaptőke felemelését az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határozhatja el. A Közgyűlés általi alaptőkeemelés új dematerializált részvények forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvények forgalomba hozatalával történhet. A Közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában vagy egy külön határozatban kijelölheti azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények megszerzésére kizárólagosan jogosultak. Mindaddig, amíg a Társaság által forgalomba hozott eltérő részvényfajtába tartozó részvények vannak forgalomban, az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy törzsrészvény kibocsátásával történő alaptőke-emelés esetén a törzsrészvények tulajdonosainak legalább 50%-a, szavazatelsőbbségi részvény kibocsátásával történő alaptőke-emelés esetén a Szavazatelsőbbségi Részvény vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult szervezet az alaptőke-emeléshez előzetesen hozzájáruljon a 17/E. pontban foglalt módon. Ha a tőkeemelésre pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság azonos részvényfajtába tartozó részvényeseit az újonnan kibocsátott részvények átvételére vonatkozóan elsőbbségi jog illeti meg, melyet a tőkeemelésről döntő közgyűlést követően, a közgyűlési döntésben meghatározott jegyzési időszakban, az Igazgatósághoz benyújtandó írásbeli nyilatkozatban, meglévő részvényeik névértékének arányában gyakorolhatnak. A jegyzési elsőbbségre jogosult részvényeseket az Igazgatóság a jegyzési elsőbbség gyakorlásának lehetőségéről és feltételeiről a jegyzési időszak megnyílta előtt legalább 5 nappal hirdetmény útján tájékoztatja.

22 Az Igazgatóság saját hatáskörében felemelheti a Társaság alaptőkéjét április 24-nél nem később; az Igazgatóság által ily módon elhatározott alaptőkeemelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg a Társaság alaptőkéjének 25%- át. Az Igazgatóság által történő alaptőkeemeléssel összefüggésben az Igazgatóság jogosult, illetve köteles a jelen Alapszabályt módosítani. 56. Az alaptőkeemelés végrehajtása az Igazgatóság feladata. 57. Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel válik érvényessé. VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA 58. A Társaság alaptőkéjének leszállítását a Közgyűlés határozatával elrendelheti, illetve a Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező. A határozatnak tartalmaznia kell a tőkeleszállítás végrehajtásának módját, a tőkeleszállítás okát, összegét és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a Társasághoz be kell nyújtani. 59. Az alaptőke leszállítása során elsősorban a Társaság tulajdonában lévő részvényeket kell bevonni. Az alaptőke leszállításának és végrehajtásának részletes szabályait a Közgyűlés határozza meg. Mindaddig, amíg a Társaság által a forgalomba hozott eltérő részvényfajtába tartozó részvények vannak forgalomban, az alaptőke leszállítását kimondó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy törzsrészvényeket érintő alaptőkeleszállítás esetén a törzsrészvények tulajdonosainak legalább 50%-a, szavazatelsőbbségi részvényt érintő alaptőke-leszállítás esetén a Szavazatelsőbbségi Részvény vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult szervezet az alaptőke-leszállításhoz előzetesen hozzájáruljon a 17/E. pontban foglalt módon. 60. Az alaptőke leszállításának végrehajtását az Igazgatóság végzi. 61. Az alaptőke leszállítása a Cégbíróság bejegyzésével válik érvényessé. IX. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 62. A Társaság megszűnik, ha: a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését, b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (társasági formaváltását, egyesülését, szétválását), c) a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti, d) jogszabály így rendelkezik.

23 22

24 23 A DÉMÁSZ Nyrt. Alapszabályának 1. sz. Függeléke Az Igazgatóság jelenlegi tagjainak neve és lakcíme: (Az Alapszabály 33/A. pontjához) 1. Név: Brunner György Lakcím: 2200 Monor, Deák Ferenc u. 2. I/3. 2. Név: Lehóczki Gábor Lakcím: 6729 Szeged, Sínpár sor Név: Jacques Pithois Lakcím:1121 Budapest, Moha u. 43/A. 4. Név: Dr. Papanek Gábor József Lakcím: 1111 Budapest, Karinthy F. út Marianne Jouve Lakcím: 39, rue des Champs, Antony (FR) 6. Hiezl József Lakcím: 6500 Baja, Puskin u. 8. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak neve és lakcíme: (az Alapszabály 40/A. pontjához) 1. Név: Michel Crémieux Lakcím: 32, Avenue de l Observatoire Paris (FR) 2. Név: Dr. Hajdú László Lakcím: 3532 Miskolc, Illyés Gyula u Név: Mándi István

25 24

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

"4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer

4.1. A Társaság saját tőkéje 103.516.000 -Ft, azaz Százhárommillió-ötszáztizenhatezer ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vidám Park Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2028/2010 (X. 27.) számú határozatával a Társaság 2010.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama

AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA. 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama AZ MKB BANK ZRT. ALAPSZABÁLYA 1. A társaság cégneve, tevékenységi köre, székhelye, tartama 1.1. A társaság elnevezése: MKB Bank Zrt., rövidített neve: MKB Zrt. 1.2. A társaság tevékenységi köre 1.2.1.

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. 1.1. A társaság cégneve: Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság ALAPSZABÁLY amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezései alapján a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság részvényesei által a következõk szerint

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a

2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító részvényes elfogadja a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi szakellátás feladatának 2008. április 1-jétől történő ellátására Sümeg Város Önkormányzatával közösen megalapítja

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") audit bizottságának (a

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) 2 T Á R S A S

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya

Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet. Alapszabálya Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya Az alapszabály a 2004. évi CXV. törvény előírásainak megfelelően készült. - 1 -/23 Az Óbuda 17. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabálya I. Alapvető

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához

Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához Pótlap az Új Polgári Törvénykönyv 2013. március 5. napján lezárt kiadásához A pótlap az Új Polgári Törvénykönyv, továbbá az Új Polgári Törvénykönyv átmeneti rendelkezések című kiadványok 2014. január 1.

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu

ALAPSZABÁLY. 1165 Budapest, Hilda utca 1. Telefon: 402 2270 e-mail: titkarsag@osszefogaslakszov.hu ALAPSZABÁLY amely az 1992. június 1-én és 2005. november 07-én, valamint 2012. március 26-án és 2015. március 30-án módosított Alapszabályt a 2004. évi CXV. törvény (Lsztv.), valamint a 2011. évi LXXVI.

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Online Magyarország Zrt-ből

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Az Igazgatóság ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendje FHB Jelzálogbank Nyrt. Az Igazgatóság ügyrendje Budapest, 2010. október 22. 1 1. Általános rendelkezések Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Pécs, 2016. április 04. Az Igazgatóság jelentése a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása Az Alapszabály módosítása tárgyában két határozati javaslat kerül a Közgyűlés elé, amelyekről külön-külön történik szavazás:

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK. eljárásrendje

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK. eljárásrendje Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK eljárásrendje Jelen eljárásrendet az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Részvénytársaság)

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. 1 Az Igazgatóság A Társaság ügyvezető szerve

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

Civil AIDS Fórum CAF. Közhasznú Szövetség Alapszabálya. 2015. november 16.

Civil AIDS Fórum CAF. Közhasznú Szövetség Alapszabálya. 2015. november 16. Civil AIDS Fórum Közhasznú Szövetség Alapszabálya 2015. november 16. TARTALOMJEGYZÉK: 1. Preambulum... 1 Az általános rendelkezésekről... 1 Ügyvezető... 1 A szövetség jogállásáról... 1 A léteső jogi személyek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Ikt.szám.: 4428-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-956 Fax: 491-361 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. A Füzesgyarmati

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai

MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai MAGYAR TRAUMATOLÓGUSOK ÖNSEGÉLYEZŐ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Traumatológusok Önsegélyező Egyesülete 2. Az Egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A hegyközség elnevezése : Szent György-hegy Hegyközség 2. A hegyközség székhelye:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a közgyűlés 60.810.074 igen, 0 nem, valamint 3.055.933

Megállapítja, hogy a közgyűlés 60.810.074 igen, 0 nem, valamint 3.055.933 JEGYZŐKÖNYV KIVONAT mely készült a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 2003. szeptember 1-jén 10 00 órai kezdettel, a Danubius Thermal & Conference

Részletesebben