Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.: /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra - Támogatási Szerződés (tervezet) - Konzorciumi megáll. megvalósításra (tervezet) - Képek Összeállította: Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Vargha Tibor főosztályvezető Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Fleskó Gábor projekt igazgató MVK Zrt. Egyeztetve: Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Dr. Halmai Gyula elnök-igazgató Miskolc Holding Zrt Börzsei Tibor vezérigazgató MVK Zrt. Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Mészáros Miklós jegyző

2 Tisztelt Közgyűlés! Hazánkban, sőt szűkebb régiónkban, városunkban is általános trenddé vált a mobilitási igény növekedése, mely többek között a forgalom növekedésével is mérhető. A gazdasági, a szabadidős tevékenységgel összefüggő helyváltoztatási igény és ezzel az utasok és az utazások száma határozottan emelkedő tendenciájú. A személygépkocsihoz való hozzájutás egyszerűsödése, a vállalkozások számának növekedése és a kötetlen munkavégzés elterjedése, az agglomerációs településekre való kiköltözés is jelentősen hozzájárult a gépjárműállomány és a közúti közlekedés növekedéséhez. A városi közlekedéspolitika alakításában egyik legfontosabb szempont, hogy a motorizált közlekedési módok közül a közforgalmú közlekedés társadalmi költsége jóval kedvezőbb az egyéni gépjármű közlekedés társadalmi költségeinél. Ez elsősorban a kedvezőbb gazdaságossági mutatókból, az alacsonyabb fajlagos energiafelhasználásból, a nagyobb biztonságból és nem utolsó sorban a kisebb környezeti károkozásból adódik. Ez utóbbi szempont kimondottan szembeötlő a városi villamosközlekedés esetében. I. Tartalmi összefoglaló Városunkban a villamosvasúti közösségi közlekedést lebonyolító járműpark elöregedett, a pálya és tartozékai fizikailag és erkölcsileg elavultak, az esélyegyenlőségi követelményeket nem elégítik ki és egyre kevésbé versenyképes az egyéni közlekedéssel szemben. Az egészséges életminőség megóvása érdekében első lépésként elengedhetetlen és elodázhatatlan a kelet-nyugat irányú villamos közösségi közlekedés teljes infrastruktúrájának a rekonstrukciója, fejlesztése és bővítése. A Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt teljes egészében teljesíti az EU közlekedéspolitikai, a Kormány KözOP és Miskolc hosszú távú közlekedésfejlesztési koncepció elvárásait, azaz a személyi közlekedéssel szemben valódi alternatívát kínáló gazdaságilag és környezetileg fenntartható közösségi közlekedési kínálat megteremtését. A fejlesztés rövid ismertetése: A K-Ny i közlekedési tengely teljes keresztmetszetének komplex kialakítása olyan módon, hogy egy együttműködő, egyenszilárdságú, - az úgynevezett gyenge láncszemet kizáró rendszer valósulhasson meg városukban. A fejlesztés elemei: a jelenlegi közúti villamosvasúti pályaszerkezet, kitérők, jelző és biztosító berendezések teljes rekonstrukciója, a vontatási áramellátás optimális kialakításával, a villamos megállóhelyek átalakítása az esélyegyenlőségi elvárások biztosításával, a felsővezeték és tartóoszlopaik, eszközök cseréje a kor követelményeinek megfelelően az egységes városkép kialakításához illeszkedően. A közúti villamosvasúti pálya nyugati irányú bővítése 1,4 km hosszú új pályaszakasz, két megálló és a Felső-Majláth intermodális végállomás megépítésével. 31 db alacsonypadlós, korszerű villamos járműszerelvény beszerzésével és a járműjavító üzem alkalmassá tételével. Elvárt eredmény: hosszútávon fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető, környezetbarát, vonzó, az egyéni közlekedéssel szemben versenyképes villamos közösségi közlekedés megvalósítása, a párhuzamos autóbusz járatok csökkentése és megszüntetése. 2

3 A projekt tartalma: A Tiszai pu. és az Újgyőri főtér között a 6,2 km hosszú burkolt villamos pálya rugalmas alátámasztású zaj és rezgéscsillapított burkolt pályaszerkezettel megújul úgy, hogy a belvárosi sétáló utcai szakaszon díszburkolattal, igény esetén zöld füvesített szakaszokkal, a Nemzeti Színház és a Zenepalota, a Tizeshonvéd utcai lakóházak térségében külön megerősített zaj és rezgéscsillapítással kerül kivitelezésre. Az Újgyőri főtér és a Felső-Majláth végállomás között ún. nyitott, füvesített pályaszerkezet kerül kialakításra a gyalogos és közúti forgalmi kereszteződésekben burkolt szakaszokkal. Az Önkormányzat tulajdonában álló, de a Máltai Szeretet Szolgálat által használt épületnél és az Árpád utcán a bővítés kezdeti 300 méteres szakaszán megerősített zaj és rezgéscsillapítású pályaszerkezet kialakításával. A Felső-Majláth hurokfordulóval tervezett villamos végállomás autóbusz végállomással és tároló helyekkel, valamint a LÁÉV kisvasút később kialakuló végállomásával válik intermodálissá. A jelenlegi Kilián megálló helyén közbenső végállomás kerül kialakításra középperonos megoldással. A megállóhelyek minden esetben megfelelnek az esélyegyenlőségi elvárásoknak, 40 méter hasznos hosszúak és 3 méter szélesek, valamint fedett utas váróval, egyéb peronberendezéssel, térfigyelő kamerákkal, hangosítással, segélyhívó és utastájékoztató eszközökkel felszereltek. A nagy forgalmú megállóhelyek, végállomások még ezen felül ún. intelligens oszlopokkal bővülnek, amelyek jegyváltó, információs berendezésekkel, esetenként pénzkiadó automatákkal kerülnek kialakításra. Az energiaellátó hálózat optimalizálásra kerül, és teljes egészében megújul a felsővezeték hálózat a tartó oszlopokkal együtt. Új visszafogási lehetőségek kiépítése mellett a forgalomirányító és biztonsági rendszerek megújulnak. A villamos közlekedés előnyben részesítése megoldásra kerül. Teljesen új, 31 járműszerelvényből álló, modern, alacsonypadlós járműpark beszerzésével a jelenlegi elöregedett járműpark cseréjére kerül sor. A központi javítóbázis infrastruktúrája részben megújul. A projekt előkészítettsége: Az előkészítési munkarész keretén belül a műszaki megvalósíthatósági tanulmány, az építési engedélyezési tervdokumentáció, az előzetes kivitelei terv és a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A nem önkormányzati tulajdonú földterületek használatának rendezése illetve tulajdonjogának megszerzése folyamatban van. A beruházás tervezett ütemének tarthatósága érdekében célszerű a feltételes közbeszerzési eljárások elindítása a következő feladatokra: mérnök, kommunikáció, könyvvizsgáló, járműszállító, építési kivitelező (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 12. pontja tartalmaz) 3

4 A projekt Kedvezményezettje az Önkormányzat és az MVK Zrt. a pályázat beadására és a megvalósítására kötendő Konzorciumi megállapodásoknak, a megkötendő Támogatási Szerződésnek megfelelően a Megvalósíthatósági Tanulmányban összefoglaltak figyelembe vételével. Mindkét Kedvezményezettnek a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 10. pontja tartalmaz.) A projekt megvalósításának és működtetésének a javasolt szervezete: Miskolci város villamosvasút fejlesztésének pályázatát a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtja be, konzorciumban az üzemeltetést végző MVK Zrt-vel. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 1. pontja tartalmaz) Az Önkormányzat felelős Miskolc közösségi közlekedésének megfelelő színvonalú biztosításáért. A városban a közösségi közlekedési szolgáltatást az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján az MVK Zrt. látja el. A projekt megvalósítása az alábbi szervezeti felépítés szerint történik stratégiai, operatív irányítási és végrehajtási szinteken. A Kedvezményezett Közgyűlésének és a konzorcium képviseletében az egyszemélyi felelős végrehajtó a Projekt Szponzor, aki a Polgármester, akinek a munkáját a Projekt Irányító Bizottság segíti. Az operatív feladatokat az MVK Zrt. szervezetén belül működő Projekt Igazgatóság végzi, amelynek munkáját segítik a konzorciumi tagok szakterületei, a Mérnök, a Közbeszerzési tanácsadó, a Könyvvizsgáló és a Jogász, valamint a Kommunikációs cég. A projekt végrehajtói az infrastruktúra kivitelezője és a járműszállító. (Ezzel kapcsolatos döntést a határozati javaslat 11. pontja tartalmaz) Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt PVE MMJVÖ MVK Zrt. Kedvezményezett Kedvezményezett Projekt Szponzor Közb. Bíráló Bizottság (NFÜ, KIKSZ, Kedvezm. kijelölt képviselői) Stratégiai szint MMJVÖ Szakirodák (szakmai felügyelet, közreműködés, ellenőrzés) Projekt Irányító Bizottság (PIB)(Összesen 7 fő) Projektmen edzsment szint Minőségbiztosítási szakfelügyelet Projekt Igazgatóság Projektigazgató Projektmenedzserek Mérnök Független közbeszerzési tanácsadó Független könyvvizsgáló Jogi szakértő Operatív végrehajtási szint Kivitelezők Jármű és eszköz szállítók Kommunikációs szolgáltatók Együttműködési szerződés Utasítási jog Beszámolási kötelezettség Szakmai felügyelet, ellenőrzés Javaslattevő, tanácsadó, ellenőrzés 4

5 II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony Miskolc város környezet- és természetvédelmi tevékenységére vonatkozó keretterv (VIII- 157/58.690/1999. sz. határozat) már 2000-ben feladatként fogalmazta meg a városi közösségi közlekedés feltételeinek javítását a környezetkímélő megoldások előnyben részesítésével, a közösségi közlekedés népszerűsítése mellett. A 2004-ben elfogadott (IX-240/60.487/2004. sz. határozat) Miskolc hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója a közforgalmú közlekedésről szóló fejezetében megfogalmazta a villamosvágány hálózat fejlesztésének szükségességét Majláthig, végállomás kiépítésével. A 2005 májusában elfogadott Miskolc Megyei Jogú Város közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiája (IV- 117/70.823/2005. sz. határozat) a megújuló városkép, városarculat stratégiai program egyik céljaként megfogalmazott közösségi jólét egyik feltételeként határozza meg a lakosság kényelmét, a városhasználatot javító infrastrukturális fejlesztéseket (közösségi közlekedés, parkolás stb.) A évekre vonatkozó környezetvédelmi program melyet a Közgyűlés a III-100/95.543/2006. sz. határozatával fogadott el - feladatként határozta meg a közlekedési célprogramon belül a közlekedésből származó légszennyezés csökkentése érdekében a közösségi közlekedést korszerűsítését,vonzóvá tételét, az egyéni közlekedés versenyképes alternatívájaként. III. Előzmények A Közlekedés Tudományi Intézet 1996-ban készített Közlekedésracionalizálási terve és fejlesztési koncepciója a koncepcionális javaslatok között első helyen említi a következőt: Hosszútávon a város forgalma indokolja a villamos közlekedés Felső-Majláthig történő meghosszabbítását és ezzel egy időben a kialakított végállomásnál autóbusz közlekedési decentrum létrehozását. Ezt a decentrumot célszerű a város nyugati forgalomirányító központjának tekinteni, és ide célszerű bekapcsolni a kifutó vonalakat. Az MVK Zrt. megbízásából készített már említett megvalósíthatósági tanulmány is alátámasztotta az előzőekben megfogalmazottakat: A villamos közlekedés vonzereje a kiszolgálási terület növekedésével jelentős mértékben növekszik, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok érvényesíthetők. A jelenlegi projekttől függetlenül is a villamos vasúti pályát műszaki állapota miatt fel kellene újítani az elkövetkezendő években. Ennek a műszaki és részletes megvalósíthatósági tanulmányból kiemelt összköltsége, csak sín és váltócsere figyelembe vétele esetén: millió Ft. Következmények: ha a pálya műszaki állapotát karbantartó felújítással nem javítjuk, úgy a hatóság leállíthatja a villamos közlekedést a biztonsági előírások be nem tartása (sínkopás, váltószerkezetek kopása, nyomtáv és fekszint hibák) miatt. A Kormány január 30-i ülésén hozott döntése alapján a évi Akciótervben nevesített Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt tervezett támogatási összege: millió Ft. IV. Várható szakmai hatások A fejlesztés megvalósítása igen komplex hatásrendszert eredményez, hiszen közvetett és közvetlen változások sorát fogják érzékelni a városlakók. Az alábbiakban a szakmai hatásokat a kedvező és kedvezőtlen megítélésű hatások szerinti csoportosításban mutatjuk be: 5

6 Kedvező változások: A villamos pálya fejlesztés révén a Hegyalja Csóka Árpád utca lakói részére a villamosközlekedés elérhetővé válik. Számukra a város kelet-nyugati tengelyén a közlekedés átszállás nélkül biztosítható. Ez közel ötezer főt érint közvetlenül. A jelenleginél összességében nagyobb kapacitású villamos hálózat az autóbusz közlekedési hálózat átalakítására nyújt lehetőséget. Az autóbusz közlekedés átalakítása, csökkentése környezetvédelmi szempontból a város, e kelet nyugati tengelyén levegőminőségi javulást eredményez. A villamos nyomvonalán jelenleg közlekedő autóbuszok számának csökkenése, a közúti egyéb forgalomra, az útpályára is kedvező hatással lesz. A villamos nagyobb kapacitást biztosít, gazdaságosabb közlekedésüzemeltetést tesz lehetővé. A jelenlegi végállomás, főleg az autóbuszok szempontjából elfogadhatatlan. A buszvillamos közötti jelenlegi átszállási mód optimálisnak koránt sem nevezhető. Az új végállomás rendezni tudja ezt a kérdést is. Az autóbusz járatok végállomása a villamossal egy helyre kerül, az átszállás, közvetlenül, gyorsan biztosított lesz. A végállomás kialakításával a középmagas épületek környezetében egy kisebbfajta városi alközpont alakulhat ki, a szolgáltatások előnyösen változhatnak. (Kevesebb utazási, helyváltoztatási igénnyel is párosul.) A jelenlegi végállomás az Ady Művelődési Ház környezetében lévő tér, illetve a Nagy L. K. utca, Vár felé vezető kapcsolatot kettévágja. (A lakótelepen élők számára a másik oldalán lévő szolgáltatások elérhetőségét nehezíti. A jelenlegi átvezetés az épület takarása miatt közlekedésbiztonsági szempontból, amúgy sem kedvező.) Az új csomóponti kialakítás, ezt a helyzetet rendezi, az eredeti kapcsolatot visszaállítja. Az új végállomás megépítésével lehetőség nyílik egy intermodális csomópont kialakítására, ahol az erdei kisvasútra közvetlenül is át lehet szállni. Az externális hatások csökkennek (zaj, por, balesetveszély, stb.). A fejlesztés végrehajtása üzemeltetői szempontból lényeges létszámváltozást nem jelent, a szakmai tudás és a képzettségi igény lényeges mértékben növekszik a karbantartói és járművezetői területen. Kedvezőtlen vonatkozások: A közösségi közlekedés által használt terület tovább bővül, ennek következtében a közúti forgalom a középmagas lakóépületekhez közelebb kerül. Példa erre az Árpád utca sz. alatt található szakasz, ahol a lakók száma igen jelentős. Ebből kifolyólag széleskörű lakossági ellenállást lehetett eddig is tapasztalni a körülmények várható változása miatt. Zöldterület csökkenést okoz az új pálya, valamint a szélesebb peronok miatti közút korrekció. A meglévő fák kivágása önmagában is érzékeny feladat, általában lakossági ellenállást vált ki, annak ellenére, hogy a zöld növényzet pótlása garantált. (A projekt költségvetésben erre biztosított keret 70 mft.) Az új végállomás kialakítása idegen tulajdonban lévő földterületen történik, így azt meg kell vásárolni, a területen lévő monitoring rendszer (figyelőkút) üzemeltetési kötelezettséget át kell vállalni. Az új pályaszakasz a lakosság részéről mint új zaj és rezgés forrása jelenik meg. Az alkalmazandó technika és technológia alapján kijelenthető, hogy ezen félelmek megalapozatlanok. A még le nem amortizált, és jó állapotú jelenlegi diósgyőri végállomás épület elbontása a közpénz célszerűtlen felhasználásának érzetét kelti, így ez további kritika tárgyát képezheti. 6

7 Az autóbusz járatszám, illetve viszonylat csökkenés, átrendezés az érintettek körében ellenállást vált majd ki. (Az utazási szokások megváltozása mindig ellenállást vált ki.) A villamos a belvárosi szakaszon a jelenlegi autóbusz útvonalaktól eltérően közlekedik. Az utazási szokások, célirányok változása nehezen becsülhető konfliktusok forrásává válhat. A villamos üzemeltetési költségek megnövekednek a nagyobb beépített összteljesítmény (homogén járműpark) és komfortosság (pl: légkondicionáló alkalmazása) miatt. (Lásd: Megvalósíthatósági tanulmány 10.sz.táblázat) V. Várható gazdasági hatások A projekt megvalósításának finanszírozása közvetlen szállítói finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy a teljesítéskor a Kedvezményezettnek (Önkormányzat, MVK Zrt) az elvégzett munkára eső önrészt és a teljes áfa vonzatot kell kifizetnie. A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére átutalással történik. A Kedvezményezett a visszaigényelhető áfát az érvényben lévő szabályozás szerint igényelheti vissza. A visszaigényelhető áfa átmeneti finanszírozására megfelelő hitelkonstrukcióban kerülhet sor, amelynek lehívása a kifizetési ütemezés szerint valósulhat meg. (A beruházás teljes áfa vonzata mintegy 7,5 milliárd Ft, amiből a számítások szerint várhatóan 200 millió Ft nem igényelhető vissza. Az egyes elszámolási csomagok minimális összege a projekt elszámolható költségeinek a 2%- a/hó, azaz legalább 740 millió forint + áfa.) Finanszírozási források vizsgálata A fejlesztés tervezett finanszírozása: Nettó értékek millió forintban Megnevezés Év Összesen Fejlesztés költsége 284, , , , , ,4 Tartalék 0,0 100,0 150,0 69,0 0,0 319,0 Összesen 284, , , , , ,4 Fejlesztés finanszírozása 100,0% KA 75,87% Nemzeti finanszírozás 24,13% - Központi forrás 13,39% - Önkormányzat 10,74% Fejlesztés finanszírozása Kohéziós Alap 137, , , , , ,3 Nemzeti finanszírozás 146, , , ,7 460, ,1 - Központi forrás 24, , , ,2 258, ,1 - Kedvezményezettek együttesen 19, , , ,5 201, ,8 Projekt előkészítési költség** 103,2 103,2 Összesen 284, , , , , ,4 ** Projekt-előkészítés költségei várható 142 Millió Ft, amelyből 103 Millió Ft. szerződéssel le van kötve és ebből 63 Millió Ft. az önkormányzat részéről kifizetésre került (NFH-TRA-10/2005 Támogatási Szerződés). 7

8 A projekt tervezett beruházási költségei: Nettó értékek millió forintban Megnevezés Összesen Villamosok * vásárlás (db) beszerzési ár (millió Ft/db) beszerzés összesen (millió Ft) Pálya-rekonstrukció Villamos pálya és útépítés Villamos pálya építéséhez kapcsolódó létesítmények Közművek Vonal hosszabbítás Utastájékoztatás Járműtelep Ingatlanvásárlás Régészeti költségek Műszaki felügyelet PM PR Fapótlás Könyvvizsgálat Vissza nem igényelhető Áfa Fejlesztés költsége Tartalék Fejlesztési ktg összesen Projekt előkészítési költség (Nem elszámolható költség)** Fejlesztési költség előkészítéssel összesen * 3 db villamos 2012-ben lesz kifizetve, de már azokat is 2011-ben üzembe helyezik ** Projekt-előkészítés költségei várható 142 Millió Ft, amelyből 103 Millió Ft. szerződéssel le van kötve és ebből 63 Millió Ft. az önkormányzat részéről kifizetésre került (NFH-TRA-10/2005 Támogatási Szerződés). Megjegyzés: a fejlesztési költségek az eltérési számítási metodika miatt a nem elszámolható/egyéb támogatás összegében (103 millió Ft) különböznek. A projekt 2008 évi költségeit a következő táblázat tartalmazza. 8

9 Feladat 2008 (MFt) A projektben elszámolható Az összeg tartalma, magyarázat Ingatlanbecslések 2 Igen Megvásárlásra kerülő területek LÁÉV, magántulajdonú részek Régészeti költségek 25 Igen Az előásatások költsége szerződések szerint. Műszaki felügyelet 10 Igen Tervfelülvizsgálat, kivitelezői és szállítói közbeszerzéshez műszaki PM 104 Igen A szervezet működési (projektmenedzsment) költsége PR (kommunikáció) 40 Igen A kommunikációval kapcsolatban felmerülő költségek Projekt előkészítési költség.(nem elszámolható költség) Összesen: Nem Az előkészítés költségei: Uvaterv, Főmterv-Cowi, menedzsment az NFH- TRA-10/2005 Támogatási szerződés szerint Kifizetési információk Elvégezzük 2008 évben. Nincs kifizetve. Elvégezve 2007 évben. Az Önkormányzat kifizette félévében várható. Nincs kifizetve. MVK Zrt. finanszírozza hó közötti ktg. Nincs kifizetve. Mvk Zrt. finanszírozza. Folyamatosan felmerülő. MVK Zrt. finanszírozza. Az Önkormányzat teljes egészében kifizette.a MÁKtól a 75%- ot visszakapja. A teljes projekt költségvetése millió Ft. A projekt saját forrását a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására dokumentumokban megfogalmazásra kerülő módon, összesen millió forint összegben biztosítani szükséges (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 2. és 5. pontja tartalmazza.) Ha a projekt részben vagy egészben a Kedvezményezettnek (Önkormányzat és MVK Zrt.) felróható okból meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott módon részben, vagy egészben vissza kell fizetni, vagy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 4. pontja tartalmazza.) A támogatott beruházás üzemeltetése során olyan hosszú távú árpolitikát kell folytatni, amely alapján az eredményszint az ellentételezések és a közszolgáltatásból eredő költségek - eredmények összevetésében a jelenlegi szintet nem haladja meg, ezzel elkerüli a túlkompenzálást. Ennek a kidolgozása a tényleges költségek ismeretében (melyek várhatóan 2010 évben válnak ismertté) végezhető el. Az Önkormányzat árpolitikáját jelenleg az árhatósági szerepében hozott döntésekkor érvényesíti. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 7. pontja tartalmazza.) Tulajdonviszonyok rendezése A tervezett fejlesztés az Önkormányzat és a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására keretei között valósul meg a Magyar állammal megkötendő Támogatási Szerződés alapján és az EU jóváhagyását követően. 9

10 A Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló fejlesztéseknél jogszabályi követelmény a tulajdonjogok rendezése, valamint a megvalósítás utáni öt éves elidegenítési és bérbeadási tilalom. A megvalósítás eredményeként az Önkormányzat tulajdonába kerülnek az új Felső- Majláth végállomás területe, a vasúti pálya alatti földterületek, míg az MVK Zrt. tulajdonába kerülnek a vasúti pálya és felsővezeték, a járművek és az egyéb működtetéshez szükséges, a projekt által megvalósuló eszközök és berendezések. A támogatott beruházással létrehozott, a Kedvezményezettek tulajdonába kerülő termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenn kell tartani és gondoskodni kell annak üzemeltetéséről. (Ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalást a határozati javaslat 6. pontja tartalmazza.) A pályázat beadásához a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírása, valamint eredményes pályázat esetén a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására és a Támogatási Szerződés aláírása szükséges. (Az erre vonatkozó felhatalmazást a határozati javaslat 8. és 9. pontja tartalmazza.) VI. Kapcsolódások A fejlesztés végrehajtása a VIII-157/58.690/1999. sz. határozat Miskolc város környezet és természetvédelmi tevékenységére vonatkozó kerettervének megállapítása ; a IX- 240/60.487/2004. sz. határozat: Miskolc Megyei Jogú Város hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója ; a IV-117/70.823/2005. sz. határozat: Miskolc Megyei Jogú Város közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiája és operatív programja, a III-100/95.543/2006. sz. határozat: Környezetvédelmi program című határozatokban foglalt feladatok, célok megvalósítását jelenti. VII. Fennmaradt vitás kérdések 1. Tiszai pályaudvar, Kandó Kálmán tér hurokforduló felújítása a pályázat nem finanszírozható részét képezi a jelenleg is nem ismert végleges városrendezési elképzelések miatt, így a fejlesztés 5 éves fennmaradása nem garantálható, ezért a jelenlegi állapot felújítását a projektben felelősséggel nem lehet szerepeltetni. A jelenlegi körforduló karbantartó felújítása van tervezve az MVK Zrt. forrásainak (kb.100 millió Ft.) felhasználásával években. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szükséges a villamos le- és felszállóhely egyenes nyomvonalú kialakítása, amelyet vizsgálni kell és lehetőleg meg is kell valósítani. Ebben az esetben a várható térrendezés bekerülése milliárdos nagyságrendet jelent. 2. A jelenlegi Újgyőri főtér ívben lévő megállóhelyének esélyegyenlőségi követelménynek megfelelő kialakítását is biztosítani kell. Itt további felmerülő igény az intermodalitás megteremtése a tér teljes forgalmi és közlekedési rendjének átalakításával. Erre a megoldásra a projektből támogatási forrás nem biztosítható. 3. Felső-Majláth új végállomás épület kérdésében döntés szükséges: hasznosítható-e az ezen a helyen lévő Bagolyvár épület, hogyan, milyen finanszírozásban, vagy nem. Az üzemeltető végállomási épületként ezt nem tudja sem kihasználni, sem üzemeltetni. A projekt az épület átalakítására fedezetet nem tartalmaz. 4. Építés alatti forgalomszervezési, villamos pótlási, forgalomterelési megoldások jelenleg még nem véglegesítettek, kidolgozásuk folyamatban van. A végleges megoldást közösen a nyertes kivitelezővel lehet kidolgozni, mivel az részben a pályaépítés technológiájától függ. 10

11 VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására A város úthálózatának korlátai egyre erőteljesebben szorgalmazzák a közösségi közlekedés súlyának növelését a városi közlekedésben. Ennek egyik hangsúlyos eleme a város közlekedéspolitikájával összhangban a villamosvasúti pálya rekonstrukciója, és annak fejlesztése nyugati irányban, Diósgyőr és Miskolc környezetbarát - eddig hiányzó közlekedési kapcsolatának kialakításával valamint új, az akadálymentes közlekedést biztosító villamos járművek beszerzése. Ennek a feladatnak a megvalósítása akkora terhet róna városunkra, melyet önerőből nem tudna teljesíteni. Lehetőségünk nyílik az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ) keretén belül EU-s támogatásra számot tartó, a városi közösségi közlekedés fentiekben vázolt fejlesztésére. A számítások szerint a fejlesztéshez a Kedvezményezetteknek (az Önkormányzat és az MVK Zrt. konzorciuma) mintegy 4 milliárd Ft önrésszel kell rendelkeznie. A 37,8 milliárd Ft (áfa nélkül) összköltségű beruházás, várhatóan négy év alatt valósul meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat jóváhagyására. Miskolc, április 23. Káli Sándor 11

12 Határozati javaslat: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése - figyelemmel a VIII-241/71.571/2005. (X. 20) határozatban foglaltakra - pályázatot nyújt be az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel konzorciumban a KözOP-5-2 városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése konstrukcióhoz Miskolc városi villamosvasút fejlesztése című nagyprojekt években történő megvalósítására, millió Ft beruházási értékkel, 10,74% (3 951 millió Ft) saját forrás biztosításával. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: május / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti saját forrást a évek költségvetéseiben biztosítja azzal, hogy a konzorciumi partnerek közötti forrásmegosztás mértékét külön megállapodásban később rögzítik és azt a Közgyűlés elé terjesztik. A visszaigényelhető áfa átmeneti finanszírozásához a forrást a Kedvezményezettek különkülön biztosítják, a tulajdonukba kerülő eszközök számlái alapján. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: szeptember 30. a megállapodásra; folyamatos 3./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti saját forrást az Önkormányzat évi költségvetéseibe tervezze be. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc Holding Zrt Határidő: Folyamatos 12

13 4./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy ha a projekt részben vagy egészben neki felróható okból meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott módon részben, vagy egészben visszafizeti. Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 5./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a projekt saját forrása a Támogatási Szerződésben megfogalmazásra kerülő módon millió forint összegben rendelkezésre fog állni. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: Folyamatos 6./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a támogatott beruházással létrehozott, a kedvezményezettek tulajdonába kerülő termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja és gondoskodik annak üzemeltetéséről. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 7./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a támogatott beruházás üzemeltetése során olyan hosszú távú árpolitikát folytat, amely alapján az eredményszint az ellentételezések és a közszolgáltatásból eredő költségek - eredmények összevetésében a jelenlegi szintet nem haladja meg, ezzel elkerüli a túlkompenzálást. A hosszútávú árpolitikát a felmerülő költségek ismeretében ki kell dolgozni és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: Folyamatos 13

14 A hosszú távú árpolitika kidolgozásáért és közgyűlési előterjesztéséért. Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Határidő: december / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a pályázat benyújtására. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: május / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert eredményes pályázat esetén a Konzorciumi megállapodás a projekt megvalósítására és a Támogatási Szerződés előkészítésére és a Közgyűlés elé terjesztésére. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: szeptember / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a Konzorcium másik (MVK Zrt.) tagjától a Miskolc Holding ZRt.-n keresztül szerezze be. Közreműködik: Határidő: május / Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megindítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a projektszervezet létrehozására. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 14

15 12./ Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás megindítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a feltételes közbeszerzési eljárások előkészítésére. Közreműködik: Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 15

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Miskolc, 2012. április 3.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Miskolc, 2012. április 3. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Miskolc, 2012. április 3. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRŐL 1. Átvevő - Átadó adatai: 1.1. Átvevő adatai: Elosztói engedélyes neve: ÉMÁSZ Hálózati Kft. Címe: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. Kapcsolattartó személy

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére

Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére Pályázat Városnéző kisvonat üzemeltetésére 1. Pályázat kiírója VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (röviden: VÜZ Nonprofit Kft.) Cím: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. november 16-i ülésére. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. november 16-i ülésére. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Tömör Józsefné aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 3072 25 /A10/2007. Mell: 1 db értékbecslés J a v a s l a t a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére Összeállította:

Részletesebben

Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezésére. Ádám Ibolya osztályvezető, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezésére. Ádám Ibolya osztályvezető, Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: helyszín fotó Kvo.: 12.259-17/2006 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Összeállította: Javaslat köztéri képzőművészeti alkotás kihelyezésére Egyeztetve:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára

Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt tartalmára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SV:10.092-21/2008. Melléklet: Prezentáció Javaslat A Diósgyőri vár Lillafüred közötti terület turizmusfejlesztési koncepciójára és a turisztikai kiemelt projekt

Részletesebben

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére

Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. további működtetésének megtárgyalása Előterjesztő:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/75-9/2013. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MIK: 3072-39/A10/2007. Melléklet: 6 db Javaslat a Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztésről és a SciencePark program elindításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-307/2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 48/2016. (V. 24.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat Óvoda és P+R Parkoló építésére kiírt pályázatok

Részletesebben

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület!

Készítette: Dr. Bonnyai Réka jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! 1. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 25-én tartandó ülésére Tárgy: Új konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VA.: 9235 /2006. J A V A S L A T a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

Részletesebben

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól.

Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban el írt tulajdonosi és egyéb engedélyek beszerzése alól. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 101559-1-9/2014. Ügyintéz : dr. F z István Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Filakné Enyedi Andrea Privitzer Jen Tárgy:

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k. 2009. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k. 2009. május 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Szám: /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata K ö z g y ű l é s é n

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről

ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ. Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ Budapest XXI. kerület Csepel kerékpárforgalmi hálózatának Koncepció Tervéről Készítette: Dr. Polinszky Tibor főépítész Kiricsiné Kertész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16.

BKK Budapest mobilitás menedzsere. Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. BKK Budapest mobilitás menedzsere Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Bükfürdő, 2015. április 16. 2010 után kialakított szervezeti modell 2 Kell egy mérnök a a városnak 3 Kilátszik

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

TÁRGY: A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 32/2002.(XII.17.)

TÁRGY: A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 32/2002.(XII.17.) ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 23-AI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 32/2002.(XII.17.)

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/238/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. március 25-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szigliget, Hegymagas, Raposka, Tapolca

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

N Y Í R S É G T E R V K

N Y Í R S É G T E R V K N Y Í R S É G T E R V K f t. S z é k h e l y : 4 4 3 1. N y í r e g y h á z a, M a c k ó u. 6. s z. I r o d a : 4 4 0 0. N y í r e g y h á z a, S z e g f ű u. 7 3. s z. T e l e f o n / f a x : ( 4 2 )

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr

Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr Miskolc Megyei Jogú Város Miskolc, 2016. május 17. Polgármesteri Hivatala Lévai István főtanácsos úr levaii@miskolcph.hu Tárgy: sétálóutca forgalomtechnikai tervének véleményezése Tisztelt Főtanácsos Úr!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VII., Damjanich u. 16. szám alatti, 33514/0/A/3

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 FELHÍVÁS A Felhívás címe: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás A Felhívás kódszáma: VP3-17.1.1-16 Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése és közterület-parkosítás 2016. február 29. Heves Város Önkormányzata Fejlesztési és Koordinációs

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben