PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: január 9 -től

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 4 A5. Támogatás formája... 5 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓ ÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. izáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 8 C3. Elszámolható költségek... 8 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során... 9 C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYO D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. IVÁLASZTÁSI RITÉRIUMO E.1 ÖLTSÉG-HATÉONYSÁGI RITÉRIUMO E2. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓ

3 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat F6. ifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati kiírás elemei

4 A. A támogatás célja és háttere Jelen Pályázati felhívás az Általános Pályázati Útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános Pályázati Útmutató. A1. Alapvető cél és háttér információ Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők. A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projektek megvalósítására közötti időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből a konstrukció keretében a időszakban 58,46 milliárd forint pályázható. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok az Általános Pályázati Útmutató A4. fejezet b) pontja szerinti egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Továbbá lásd Általános Pályázati Útmutató. 4

5 A5. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a örnyezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a kötelezően alkalmazandó RMT útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható költségek 95%-át. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás -a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül- egységesen az elszámolható költségek 95%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni. A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány támogatási korlátot meghaladó részét. A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét! A megvalósítási fordulós támogatási összeg számításánál az előkészítési szakasz költségeit nem szabad figyelembe venni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg számításánál az előkészítési szakasz költségeinek megfelelő kezelése érdekében vegye figyelembe a Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek költség-haszon elemzéséhez vonatkozó előírásait. A7. Támogatás összege A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Minimum 100 millió Ft, de maximum 35 milliárd Ft. 5

6 B. Pályázók köre B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321) 1 egyénileg 2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 326, 327, 328,) 2 A EOP megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek: a EOP előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI.30.) ormány határozatban nevesített projektekben szerepeltek, vagy A forrásból megtörtént a projekt előkészítése, és az Európai Bizottság előírta a projekt megvalósítását, vagy a projektfejlesztési konzultáción a közreműködő szervezettől negatív véleményt kaptak, de az előkészítési projekt lezárásához a megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra első alkalommal hozott támogatói döntés szükséges (részletesen ld. ÁPÚ F4.6-F4.7) B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. izáró okok 1 Gazdálkodási forma kód, ld. Budapest esetében csak a Fővárosi Önkormányzat pályázhat 2 Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még a vonatkozó törvényeket (helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv.) 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Támogatható szakmai tevékenységek köre: hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, melyek magukban foglalják az alábbiakat: 1. Megelőzés A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek: újrahasználati központok fejlesztése, pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával; a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával; szemléletformálás a megelőzés érdekében; egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység. 2. Szelektív gyűjtés A szelektív gyűjtés alatt az alábbi tevékenységeket kell érteni: a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok elkülönített begyűjtése; lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék elkülönített begyűjtése; lakossági eredetű biohulladék és veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése; a szelektíven begyűjtött hulladék válogatása. 3. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése alatt az alábbi tevékenységeket kell érteni: a papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése; a szelektíven begyűjtött hulladék válogatása; elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása, különösen: o házi komposztálás; o komposztálás; o pellet-előállítás előkezelés, különösen: o mechanikai-biológiai előkezelés (MBH); o mechanikai előkezelés; előkezelést követő energetikai célú hasznosítás. 7

8 Figyelem A papír szelektív gyűjtése és válogatása mind a 2. szelektív gyűjtésben, mind a 3. szerves hulladék lerakótól történő eltérítése alatt szerepel, ezért ezek a tételek automatikusan nem összeadhatók, lásd A települési szilárd hulladék-gazdálkodás támogatási stratégiája fogalmainak részletesebb meghatározását. A házi komposztálás az 1. megelőzésben a 3. szerves hulladék lerakótól történő eltérítése alatt szerepel, ezért ezek a tételek automatikusan nem összeadhatók. 4. Lerakással történő ártalmatlanítás Ide tartozik: hulladék átrakása; a maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a begyűjtés, válogatás, hasznosítás, előkezelés során keletkező, települési szilárdhulladék- lerakóban ártalmatlanítható hulladék) lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével; indokolt esetben lerakó korszerűsítés, mellyel elkerülhető új kapacitások kiépítése. Figyelem: A maradék hulladék begyűjtése keretében átrakók építése támogatható, amely létesítményekben kezelt mennyiséget a 3. és a 4. pontban bemutatott hulladékgazdálkodási területek között meg kell osztani. C2. Nem támogatható tevékenységek izárólag a C.1.1. pontban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. Nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységekhez: építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek; nem települési (pl. ipari) hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek; nem lakossági eredetű veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek; a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása; vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása; a gyártói felelősség körébe tartozó hulladék hasznosításához kapcsolódó tevékenységek; a hulladéklerakó-gázok begyűjtésén, elvezetésén és biztonságos ártalmatlanításán (pl. fáklyázás) túl a hulladéklerakó-gáz felhasználása. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános Pályázati Útmutatóban találhatóak. Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem. 8

9 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszban a következő C.1.2. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévő költségkategóriákra, projektelemekre igényelhető kizárólag támogatás. 1. Immateriális javak/vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások 3. Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások 4. Személyi jellegű ráfordítások A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető): 1. Immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) Vagyoni értékű jogok A projektelemen belül vagyoni értékű jogok beszerzési költségei számolhatók el. A projektelemen belül a szellemi termékek felhasználási joga, és a licencek számolhatók el. Egyéb vagyoni értékű jog elszámolása csak külön indoklással lehetséges. Szellemi termékek megszerzése Szellemi termékek (pl. szoftverek) beszerzési költségei számolhatók el. 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése Ha a földterület tulajdonjogának megszerzése elengedhetetlen a projekt eredményes végrehajtásához. Nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Itt számolható el: Terület-, és ingatlanszerzés (amennyiben más módon a létesítmény helyszíne nem kijelölhető, lehetőség van felépítménnyel rendelkező terület megvásárlására, ebben az esetben pontosan alá kell támasztani, hogy a létesítmény kijelölésére más helyszín nem elérhető, és az ingatlan megvásárlása nem okoz indokolatlan többletköltséget). Terület-előkészítés, területrendezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Itt számolható el: a megelőző és mentő régészeti feltárás; lőszermentesítés; 9

10 A megelőző és mentő régészeti feltárás költségeinek elszámolása csak örökségvédelmi hatástanulmány alapján lehetséges. Építési munkák /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Ezen a projektelemen belül számolható el: bontás; hozzáférés, védelem; helyreállítás, rekonstrukció; felújítás; átalakítás; bővítés; építés; technológiai szerelés; próbaüzem; kapcsolódó infrastruktúra kiépítés költségei. Eszközbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Erre a sorra csak akkor kell összeget beállítani, ha a támogatandó eszköz beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez kapcsolódóan történik. Ezen a projektelemen belül számolható el a: műszaki és egyéb berendezések, felszerelések beszerzésének (ideértve a kapcsolódó, a projekt céljait közvetlenül szolgáló informatikai rendszer beszerzését is); gépek beszerzésének; járművek beszerzésének (felépítménnyel együtt); kisértékű tárgyi eszköz beszerzésének költsége, pl.: hulladékgyűjtő edényzet (a projekt keretében beszerzett gyűjtőedényzeten kívüli eszköz költsége csak abban az esetben számolható el, amennyiben az a projekt megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és tételes alátámasztására az RMT-ben sor került) Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett a feladatokra kötött vállalkozói szerződés(ek) alapján /bt. szerint/ láthatja el. A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a pályázati felhívásban meghatározott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása; pénzügyi tanácsadó; jogi szakértő; műszaki szakértő. 10

11 özbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ özbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: közbeszerzési tanácsadó díja; közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél); Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: RMT: Részletes megvalósíthatósági tanulmány, ennek részeként CBA/HE: öltség-haszon elemzés (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél); terület-előkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél); Támogatási érelem (a 1067/2005. orm. Határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél, illetve amennyiben a projekt a projektfejlesztési időszak alatt válik nagyprojektté, a Támogatási érelem elkészítésének költsége utólag elszámolható, ha a projektfejlesztési szakaszban képződő maradvány erre nem nyújt fedezetet. Támogatási arány utólagos korrekcióját megalapozó tanulmányok: a költség-haszon elemzés felülvizsgálatához szükséges alapadatokat meghatározó tanulmányok, egyéb szükséges megalapozó tanulmányok Elszámolhatóság mértéke: a táblázatban feltüntetettek szerint. egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ (megvalósításra való benyújtásig már teljesített, leszámlázott, kifizetett munkák csak utófinanszírozott költségként számolhatóak el). Elsősorban a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél számolható el, illetve amennyiben kivitelezői feladat (FIDIC sárga könyv szerinti kivitelezés). A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerződés szerint annak beszerzése a tervező/kivitelező feladata. Lehetőség van áttervezési, újraengedélyezési feladatok utólagos elszámolására a megvalósítási projekt során, amennyiben az adott költség a EOP-hoz való illesztés, megfeleltetés miatti áttervezésből adódik. Az ilyen költségek betervezéséhez a özreműködő Szervezet előzetes felülvizsgálata szükséges. Utólagos elszámolásra nincs mód, amennyiben a kedvezményezett saját felelősségére, az RMT minőségbiztosítása előtt megkezdte a tervezést, és az áttervezési igény a minőségbiztosítás eredménye miatt lép fel. Ha az előkészítési pályázatban meglévő 11

12 tervek utófinanszírozásban történő elszámolása szerepelt, és a minőségbiztosítás eredményeként áttervezési igény lép fel, a meglévő tervek nem, csak az áttervezés költsége számolható el. Amennyiben a projektfejlesztési szakaszban maradvány képződik, akkor elsődlegesen ennek terhére kell a fenti költségeket elszámolni. Utófinanszírozott tételként csak a megvalósítási pályázat benyújtásáig már teljesített, leszámlázott, kifizetett munkák számolhatóak el. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: kiviteli tervek egyéb terv (pl.: megvalósulási terv) költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetőség. Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: műszaki ellenőr; mérnök felügyelet; tervezői művezetés költsége. A mérnök felügyelet (FIDIC mérnök) köteles ellátni a műszaki kivitelezés ellenőrzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. A mérnök költsége a megvalósítás során nem lépheti túl a pályázati felhívásban meghatározott értékeket. Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével. A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bővíthető. Egyéb projektelemen belül elszámolható: engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél); közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/; egyéb hatósági díjak, pl.: művelési ág váltás költsége (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél); fordítási költség (csak a 1067/2005. orm. határozatban, illetve az akciótervben nevesített projekteknél, illetve amennyiben a projektfejlesztési szakaszban válik a EOP-projekt nagyprojektté és a képződő maradvány erre nem nyújt fedezetet). 12

13 3. Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Ezen a soron vállalkozói szerződés (bt. szerinti) keretében kialakított menedzsment elszámolására van lehetőség. A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a pályázati felhívásban meghatározott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása; pénzügyi tanácsadó; jogi szakértő; műszaki szakértő. PR, ismeretterjesztés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Szemléletformálás, oktatás, képzés a megelőzés és a kiépülő rendszer igénybevétele érdekében (a kiválasztási kritériumokkal összhangban a megelőzési beruházásokkal együtt el kell érnie a beruházási költségek 5%-át). PR, ismeretterjesztés projektelemen belül elszámolható költségek: ismeretterjesztés, ennek részeként oktatási segédanyagok készítése, ismeretterjesztő előadás, tanácsadás költsége, továbbá a működést támogató kommunikációs terv; rendezvényszervezés. Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével. A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja. 4. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség, bérjárulék Ezen a soron személyi jellegű ráfordításként kizárólag a ormány által határozattal elvont 3 projektek megvalósítására kijelölt szervezet költségeinek elszámolása lehetséges 3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 16. -a alapján, ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a ormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, melyről határozatot hoz. Valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012 orm. rendelet által a ormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik 13

14 (bérköltség, személyi jellegű egyéb költség és bérjárulék), amennyiben az íly módon elszámolt, saját szervezeten belül kialakított menedzsment illetve közbeszerzési tevékenységek költsége a beruházás értékébe nem kerül bele. öltségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban feltüntetett értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértő műszaki szakértő A projektmenedzsment személyi jellegű költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. 14

15 Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a megvalósítás tervezett nettó elszámolható költségeinek arányában: Projektelem megnevezése Ha a megvalósítás nettó elszámolható költsége M Ft 300 M Ft 1 Mrd Ft 1-4 Mrd Ft 4 Mrd Ft felett 2%, max. 1%, max. 40 M Ft 60 M Ft Projektmenedzsment 4%, max. 9 M Ft 3%, max. 20 M Ft Mérnöki feladatok Összeghatártól függetlenül mindig maximum 4%. Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok Támogatás mértékének utólagos korrekcióját megalapozó tanulmányok Maximum 1% Maximum: 3 millió Ft Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A fejezetben szereplő - a projektmegvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat. C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások o Műszaki tartalékképzés Tartalék csak: terület előkészítés, építés, eszközbeszerzés projektelemek esetében képezhető, projektelemenként a költség-haszon elemzésben megalapozott érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés alapján, indokolt mértékben, de maximum 5%-os mértékig. 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén a kedvezményezett köteles független mérnök (FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékű) nyilatkozatát is benyújtani a közreműködő szervezethez. A független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a fenti szerződéseket kell ellenőriznie és a tervszerű előrehaladást nyilatkozatával igazolnia. További feltételek az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben találhatók. 15

16 C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre. özműfejlesztési hozzájárulás, abban az esetben, ha a létrejövő eszköz nem a kedvezményezett tulajdonába kerül. Olyan tevékenység költségei, amelyhez a kedvezményezett, vagy bárki más már támogatást, vagy bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett, kivéve, ha a tevékenység a meglévő hulladékgazdálkodási rendszerelemek bővítéséretovábbfejlesztésére irányul (pl: további szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítése elszámolható). Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei. Terület- vagy ingatlanszerzés olyan összegért, amely meghaladja a beruházási projekt teljes elszámolható költségének 10%-át. Regionális lerakó építési költségei kevesebb, mint 100 ezer fő ellátására. A hulladék vegyesen történő gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök költségei (pl. edényzet, járművek, konténerszállítók és konténerek). A létesítmények megközelítését biztosító bekötőutakon (a létesítményhez legközelebb található szilárd burkolatú út és a létesítmény közötti út) kívüli utakkal kapcsolatos fejlesztések költségei a projektben létrehozott új létesítmények kivételével. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. A további általános feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen kiírás keretében csak az a projekt kaphat támogatást, amely illeszkedik a meglévő, jóváhagyott települési rendezési, szabályozási tervhez, valamint a megye, illetve a térség jóváhagyott fejlesztési programjához. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése Projekt megvalósítása 16

17 A projekt megkezdésének minősül a projekt bármely olyan tevékenységére vonatkozó beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása, amelyre a pályázó támogatást igényelt. Saját felelősségre a támogatási döntés előtt a beruházás megvalósításához szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárások megkezdhetők, de a vállalkozói szerződések a döntéshozatalig nem léphetnek hatályba. ivételt képeznek ez utóbbi alól az alábbi szolgáltatások: projektmenedzsment, tervezés, mérnök, PR. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje Pályázónak a projektet legkésőbb 2015 június 30-ig meg kell valósítania. A további általános feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban: a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó megfelelő szakmai üzemeltetési koncepciót és kockázatkezelési stratégiát dolgoz ki, valamint a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési környezetet alakít ki a fenntarthatóság érdekében; a megvalósuló beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása során a pályázónak alkalmaznia kell a 4/2011. orm. rendelet szerinti a támogatással megvalósuló hulladékkezelő létesítmények, eszközök működtetéséről szóló speciális szabályait és a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) sz. kormányrendelet szabályait; olyan díjpolitikát alakít ki és alkalmaz, amely egyszerre biztosítja a projekt műszaki fenntarthatóságát és a szolgáltatás megfizetethetőségét az igénybe vevők számára. Az alkalmazandó díjpolitikát a pályázó a megvalósítási fordulós pályázatában ismerteti. Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. Nem nyújtható támogatás, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány tartalma nem felel meg a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeknek. Egy pályázó az ugyanazon támogatható tevékenységek tekintetében (ideértve az 1.1.1/B konstrukciót is) 2013-ig csak egy pályázatot nyújthat be. 17

18 A 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek esetén a kivitelezői szerződés(ek) szerződéses feltételeinek a FIDIC szerződéses feltételeken kell alapulniuk. (FIDIC Piros önyv Építési munkák szerződéses feltételei Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz vagy FIDIC Sárga önyv A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal mindkét esetben a legfrissebb kiadású könyv alapján.) A projekt területéről nem lehet olyan hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítani, amely EU támogatás felhasználásával létesült, kivéve, ha a befogadó létesítmény tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a beszállított többlet hulladék mennyiség alapján szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, a támogatási arányt és a támogatási összeget, és ez alapján vállalja az esetleges támogatás visszafizetési kötelezettséget. (ISPA/A forrásból korábban fejlesztett projektek esetében csak az eredeti ISPA/A projektterületen kívülre szállítás esetén releváns.) Az építési szerződés utolsó számlájának kifizetéséhez be kell nyújtani az RMT-sablon mellékletlista Tulajdonjogi kérdések tisztázására szolgáló dokumentumok pontjában szabályozott tartalommal bíró használati megállapodást, amennyiben a tulajdonviszonyok rendezettségének igazolása földhasználati jog bejegyzésével történik. Be kell mutatni a projektterület településeinek területi kohéziós szempontú besorolását annak érdekében, hogy a fejlesztési szempontból kiemelt településeken megvalósuló projektek előnyét érvényesíteni lehessen. Azon fejlesztéseknek, amelyek a vonatkozó lista egyetlen megnevezett területi szempontja szerint sem kiemeltek, mindenképpen építeniük kell a megvalósítás helyszínéül szolgáló kistérség erőforrásaira. Bérelt ingatlanon tervezett fejlesztés nem támogatható. Osztatlan közös tulajdonban lévő területen tervezett fejlesztés csak a megvalósíthatósági tanulmány sablonban és útmutatóban foglalt feltételek teljesítése esetén támogatható. Az általános korlátozásokat az Általános Pályázati Útmutató, illetve a Támogatási Szerződés Általános Feltételei tartalmazzák. 18

19 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatási szabályok A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza. D1. Az önerő összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. D3. Biztosítékok köre D4. Előleg igénylése D5. Egyéb feltételek 19

20 E. iválasztási kritériumok Maximális pontszám: 100 pont. Minimális támogatási pontszám: maximális pontszám 60%-a. Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely: a pályázati egységcsomagban foglaltakat nem teljesíti (befogadási kritérium); az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja; a projekt adatlapban található nyilatkozatokat nem, vagy nem teljes körűen teszi meg; az értékelési rendszerben szereplő bármely kizáró szempont esetében nulla pontot kap vagy összpontszáma nem éri el maximális támogatási pontszám 60%-át; A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: megvalósítás I. Adminisztratív feltételek I.1. BEFOGADÁSI RITÉRIUMO A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. A pályázatot a pályázati felhívásban előírt példányszámban nyújtották be. A pályázatot megfelelő formátumban nyújtották be (a vonatkozó projekt adatlap használata, amely sem tartalmában sem alakjában nem változott). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által megfelelő módon aláírásra került (az aláírási címpéldányon szereplő aláírása pecséttel ellátva). II. Formai feltételek II.2. TÁMOGATHATÓSÁGI RITÉRIUMO II.2.1. Általános támogathatósági feltételek A projekt megvalósításának helye megfelel az Általános Pályázati Útmutatóban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott határidőn belül végrehajtható: o Beruházási projekt befejezése: a támogatási döntéstől számított max. 3 év; 20

21 A projekt pénzügyi zárása december 31 ig megtörténik. A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik * A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik A pályázó büntetőjogi felelősségének tudatában aláírta az adatlapon szereplő nyilatkozatokat A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak (pályázati felhívás és RMT mellékletei) A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek (a mellékletek a pályázó képviselője által szignálásra kerültek) Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján (az elektronikus formában benyújtott példányban szerepelnie kell a becsatolt mellékleteknek is) A támogatandó tevékenységek köre megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak Az önerő mértéke megfelel az akciótervben meghatározottaknak A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak II.2.2. Szakmai támogathatósági feltételek A pályázó rendelkezik a projekt elindításához szükséges hatósági engedélyekkel A pályázó rendelkezik a projekthez tartozó településekkel kötött társulási megállapodással A pályázó igazolni tudja, hogy a hulladékkezelési mód végtermékéről, illetve az egyes technológiai lépcsők végtermékéről gondoskodik (hasznosítja, értékesíti vagy ártalmatlanítja) A projekt teljesíti a hulladékgazdálkodási preferenciákra vonatkozó alábbi kritériumokat: a) 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem romolhat b) A megelőzési tevékenységek legalább a beruházási költség 5%-ával megegyező összegben betervezésre kerültek c) Amennyiben lerakó kapacitás kiépítése is a projekt része, a pályázó igazolta, hogy lerakó építésre vagy bővítésre EU támogatást (Phare, ISPA, ohéziós Alap) még nem vett igénybe d) Amennyiben lerakó kapacitás kiépítése is a projekt része, a pályázó vállalja a szerves hulladék lerakótól történő eltérítésére és a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó, legalább az országos célkitűzésnek megfelelő vagy az országos célkitűzésnél alacsonyabb, de legalább az f) pontban szereplő költség-hatékonysági kritériumokat kielégítő célkitűzések teljesítését e) Amennyiben lerakó kapacitás kiépítése is a projekt része, a pályázó kielégítően bizonyította, hogy a projektben javasolt lerakó kapacitás építése költség-hatékonyabb, mint további szerves hulladékkezelő 21

22 kapacitás kiépítése vagy a hulladék évet követően is érvényes működési engedéllyel rendelkező lerakón történő ártalmatlanítása f) A projekt teljesíti a következő költség-hatékonysági kritériumokat: A pályázó a projektterületen jelenleg üzemelő hulladékgazdálkodási rendszert (a támogatásból létrejövő új elemek hatékony kiépítésének alátámasztására) kielégítően bemutatta. Ebből a szempontból a jelenleg üzemelő rendszer vizsgálatakor figyelembe kell venni a projekt területén kívül található, költség-hatékonyan igénybe vehető hulladékkezelési létesítményeket is. A pályázó kielégítően bizonyította, hogy hatékony kapacitásokban hiány van a térségben. A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik a pályázati felhívásban meghatározott értékeket. A projektbe bevonásra került minden, a projekt által érintett 15 ezer lakosnál nagyobb település belterületének határától, közúton mért 20 km sugarú körben lévő, kisebb népességű, más térségi hulladékgazdálkodási rendszerhez nem tartozó település. (Lásd még RMT útmutató és mellékletei) Az egyes létesítményekre vonatkozó, a pályázati felhívásban megadott szakmai követelmények, továbbá jogszabályi és hatósági előírások teljesülnek. A pályázó a fenntartható fejlődés elvének és az esélyegyenlőség elvének érvényesítésére a pályázati adatlapon 3-3 intézkedést kiválasztott. III. TARTALMI FELTÉTELE megvalósítás III.1. PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGFELELŐSÉGE A szervezet esélyegyenlőségi teljesítménye 1 A szervezet környezeti fenntarthatósági teljesítménye 1 A területiség elvének való megfelelőség** 5 III.2. SZAMAI RITÉRIUMO megvalósítás III.2.1. A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv céljaihoz Hulladékgazdálkodási célkitűzések teljesítése: A megelőzési tevékenységek minél magasabb mértékű teljesítése a következő mutatókban: újrahasználati központ létesítése, valamint a házilag komposztálásra kerülő egy főre jutó mennyiség Az alábbi szempontokat a meghatározott módon kell súlyozni: 3 Hulladékgazdálkodási célkitűzések alszempontjai Súly 22 Szelektív gyűjtés 3 22

23 Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 5 Lerakás 2 1. Szelektív gyűjtés: A pontszám a projekt keretében 2016-ban szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék mennyiségének és a 2016-ban a szelektíven gyűjthető, képződő hulladék mennyiségének hányadosa. 2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése: A pontszám a projekt keretében 2016-ban lerakótól eltérített szerves hulladék mennyiségének és a 1995-ben képződő szerves hulladék mennyiségének hányadosa. 3. Lerakás: 1-Lerakott mennyiség/épződő mennyiség (2016-ban): A pontszámot a projekt keretében 2016-ban lerakott és a 2016-ban képződő mennyiség hányadosa határozza meg. III.2.2. A változatelemzés megfelelősége Helyzetelemzés, a fejlesztés szükségszerűsége A fejlesztési változat(ok) megalapozottsága és indokoltsága Változatelemzés kidolgozottsága III.2.3. A projekt kiválasztott változatára vonatkozó szakmai tartalom értékelése A projekt műszaki tartalmának megfelelősége 15 A projektelemek (beruházási költségek) indokoltsága és elszámolhatósága, realitása A projekt költséghatékonysága 15 Megvalósíthatóság vizsgálata (a tulajdonviszonyok és egyéb projekt területhez kötődő jogviszonyok alapján) A fejlesztés esélyegyenlőségi értékelése 1 A fejlesztés környezeti fenntarthatósági értékelése 1 III A projekt megvalósítás cselekvési terve Projekt irányítási struktúrája 8 Ütemtervek özbeszerzés/beszerzés ockázatkezelési stratégia III A projekt fenntarthatóságának vizsgálata 6 23

24 A működésre/működtetésre vonatkozó szakmai koncepció megfelelősége A kialakítandó üzemeltetési környezet megfelelősége (jogi és hatékonysági szempontból) 20 Az üzemeltetési költségek realitása ockázatkezelési stratégia megfelelősége a fenntartás időszakában IV. PÉNZÜGYI RITÉRIUMO IV.1. Támogathatósági és társfinanszírozási feltételek vizsgálata Az alkalmazandó díjmechanizmus értékelése a projekt műszaki és pénzügyi fenntarthatóságának szempontjából Az alkalmazandó díjmechanizmus értékelése a megfizethetőség szempontjából A közgazdasági költség-haszon elemzés számítása helyes*** A pénzügyi elemzés számítása helyes*** A projekt társadalmi hasznossága a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján bizonyított*** A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján bizonyított*** IV.2. A beruházás finanszírozhatóságának vizsgálata Saját forrás mértékének megfelelősége Saját forrás rendelkezésre állásának megbízhatósága * Önkormányzati társulás esetén azok a települések, melyek a létrejövő rendszert igénybe veszik, tagjai a társulásnak. ** A települések térkategóriánkénti besorolása a területi kohézió érvényesítésének értékeléséhez (megtalálható a honlapon) alapján, illetve a kistérség erőforrásainak hasznosítása révén *** A kötelezően alkalmazandó pénzügyi-gazdasági elemzés útmutató alapján. = kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázó a további értékelésből kizárásra kerül). T = nem kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázó pontszámot veszít, illetve az IH döntésének megfelelően a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésével biztosíthatja a megfelelőséget) a pályázat értékelése során értékelt szempont 24

25 E.1 ÖLTSÉG-HATÉONYSÁGI RITÉRIUMO A IVÁLASZTÁSI RITÉRIUMO pontban megfogalmazott költség-hatékonysági kritériumok meghatározása az alábbiak szerint történjék: A meglévő rendszer részeként bemutatandó, a projekt területén kívül lévő, költséghatékonyan igénybe vehető hulladékkezelési létesítményeket azok a létesítmények jelentik, amelyek bevonása esetén a projekt költség-hatékonysága még megfelel a projekt egészére vonatkozó, jelen fejezetben megadott értékeknek. A hatékony kapacitásban lévő hiány bizonyítását három kiemelt hulladékgazdálkodási területen (szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő eltérítése, lerakás) kell igazolni. A hiány akkor igazolható, ha a célkitűzések eléréséhez szükséges legközelebbi, befogadásra képes létesítményekkel történő számítás igazolja, hogy a célkitűzések teljesítése az alábbi táblázatban szereplő költség-hatékonysági értékeknél kedvezőtlenebb. Az alábbi táblázat megadja a kiválasztási kritériumoknál több esetben hivatkozott, a projekt költség-hatékonysági mutatóira vonatkozó elvárásokat: Hulladékgazdálkodás kiemelt területei: költség-hatékonyság mutató, tonna/millió Ft Szelektív gyűjtés 46 Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 85 Lerakás 174 A költség-hatékonyság mutató számítását a következők szerint kell elvégezni: költség-hatékonyság mutató= H/ H: a projekt hatását mutató hulladék mennyisége, tonna Szelektív gyűjtés esetén a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése: o szerves hulladék szelektíven gyűjtött és hasznosított mennyisége; o a szerves hulladék előkezelt mennyisége; o égetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége. Lerakás: elsődleges és másodlagos hulladék lerakott mennyisége. : H útmutató szerint számított teljes közgazdasági költség (beruházási költség, működési költség, maradványérték) jelenértéke, millió Ft. 25

26 E2. Monitoring mutatók A célkitűzések számszerűsítésére mutatókat (indikátorokat) kell alkalmazni. 1. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) települési hulladék mennyisége (t/év). 2. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag hasznosított települési hulladék mennyisége (t/év).. 3. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével évente lerakással ártalmatlanított (biológiai előkezelés nélkül) települési hulladék mennyisége (t/év). 4. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetéssel ártalmatlanított települési hulladék mennyisége (t/év). 26

27 F. Adminisztratív információk F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolati), valamint további 1 teljes elektronikus példányban, zárt csomagolásban, tértivevénnyel, gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az RMT sablon táblázatait a pályázat elektronikus példányának részeként Excel formátumban is be kell nyújtani, továbbá az elektronikus példányhoz fájlstruktúra leírást kell csatolni. érjük, hogy az elektronikus fájlnevek képzésekor ne használjon ékezetes betűket és szóközöket, továbbá a fájlnevek utaljanak a fájl tartalmára. Amennyiben rendelkezésre áll a szkennelt anyagok Word/Excel verziója, kérjük azt is nyújtsa be az elektronikus példány részeként. érjük, a pályázat összeállításánál vegye figyelembe a pályázati kiírásban szereplő, az egyes dokumentumokra vonatkozó konkrét előírásokat. A terveket elegendő elektronikus formában benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben szükséges, a özreműködő Szervezet a fent meghatározottól eltérő formában is bekérhet bármely, a benyújtási kötelezettség körébe tartozó dokumentumot. A benyújtás helye és ideje: özreműködő Szervezet: Nemzeti örnyezetvédelmi és Energia özpont Nonprofit ft., 1134 Budapest, Váci út 45. D és H épület 6. emelet, Titkárság (postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.) Hétfő Csütörtök: 9-16 óráig. Péntek: 9-12 óráig. érjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel: o a pályázó nevét és címét; o a közreműködő szervezet nevét és címét; o a pályázati felhívás kódszámát (EOP-1.1.1/09-12); o az adott pályázati fordulótól függően az megvalósítási szakasz megjelölést. 27

28 érjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (EOP-1.1.1/09-12), a pályázati szakaszra utaló jelet (megvalósítás), a pályázó nevét és címét. érjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján ( és az Nemzeti örnyezetvédelmi és Energia özpont Nonprofit ft. honlapján ( talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: A pályázatok benyújtásának első napja: november 19. A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. A pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében történik. 28

29 Az F.3 F.9 pontokat lásd az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben. F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1 Érkeztetés F4.2 Befogadás F4.3 Támogathatóság vizsgálata F4.4 A hiánypótlás rendje F4.5 Tartalmi értékelés F4.6. Projektfejlesztés során a továbbtervezésre vonatkozó jóváhagyás Jelen pályázati szakaszban nem releváns. F4.7 Bírálat F4.8 Döntés 29

30 F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat F5.1 A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei F5.2 A Támogatási Szerződés módosítása F6. ifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F7.1Támogatási előleg igénylésének lehetősége F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és előrehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések F9.1 Projekt-lezáró ellenőrzés 30

31 F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája Törvények évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról ormány rendeletek A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a ohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) orm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) orm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) orm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 126/2003. (VIII.15.) orm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 224/2004. (VII.22.) orm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről özösségi szabályok Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/E irányelve (2006. április 5.) a hulladékokról Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/E irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről 31

32 F11. Fogalomjegyzék További általános fogalmakat lásd az Általános Pályázati Útmutatóban. F12. Csatolandó mellékletek listája Pályázó Általános nyilatkozata Részletes megvalósíthatósági tanulmány F13. Pályázati kiírás elemei Projekt adatlap Útmutató projekt adatlap kitöltéséhez Általános Pályázati Útmutató Pályázati Felhívás Támogatási Szerződés sablon edvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató Arculati kézikönyv Részletes megvalósíthatósági tanulmány útmutató és sablon Összefoglaló táblázat az elszámolható költségekről (Word és Excel) öltség-haszon elemzés útmutató A települések térkategóriánkénti besorolása a területi kohézió érvényesítésének értékeléséhez 32

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júliustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 1. Jogosultak köre: I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről

Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szitka Péter Polgárester Beszámoló a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről Kazincbarcika,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP-2012-4.10.0/C

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP-2012-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés KEOP-2012-4.10.0/C Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÚTMUTATÓ A PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukció Kódszám: KEOP-2007-4.1.0

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő

Intenzitás 75 95% Pályázók köre. Területi szűkítés. Beadás kezdete 2016. március 28. Megvalósítási idő A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. A DAKÖV Kft. víziközművekkel kapcsolatos felújítási és beruházási tevékenységének SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től Jóváhagyta: Jasper Lóránt ügyvezető Ritecz György

Részletesebben

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján MINTAPROJEKT ERDEI ISKOLA HÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA PÉNZÜGYI FEJEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejlesztési különbözet módszer alapján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16

ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16 A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása. A Felhívás több területen

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról

Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Ikt.sz.: 911/2016/U1 Tárgy: Tájékoztatás a 2016. április és május hónapokban benyújtásra kerülő pályázatokról Mellékletek: kivonatok pályázati felhívásokból Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.1.2. 1 Tartalomjegyzék A. A TÁMOGATÁS CÉLJA,

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen van feltüntetve) NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. DECEMBER 31. (minden adat ezer forintban értendő, kivéve ha másképpen

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0/E Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2015. évi üzleti terve A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi üzleti terve Társaságunk bevételeit alapvetően a hatósági áras távhőszolgáltatás és hulladékszállítás díjbevételei,

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikroés kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2008-2.1.1/A; KMOP-2008-1.2.1/A) Alapvető cél és háttér információ A

Részletesebben