E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k május 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k. 2009. május 28-i ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Szám: /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata K ö z g y ű l é s é n e k május 28-i ülésére A) Tájékoztató a Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében című projekt megvalósításáról B) Vagyonkezelési szerződés kötése a veszprémi 6438/2, 6438/4 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról Az előterjesztés előadója: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok Az előkészítésben részt vett: - Schmidt István, irodavezető - Dr. Karhusz Péter, jogtanácsos - Józsa Tamás, városstratégiai referens - Németh László, beruházási referens -lebonyolító/projektmenedzsment szervezet VeszprémBer-Aditus Konzorcium) Az előterjesztést megtárgyalták az alábbi bizottságok: - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Gazdasági Bizottság - Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottság - Pénzügyi és Költségvetési Bizottság - Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Lőczi Árpád, csoportvezető 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A., jelű rész: Jelen előterjesztés célja, hogy rövid áttekintést adjon az elmúlt időszak eseményeiről és, hogy körvonalazza az idei év feladatait, ezek között a fizikai kivitelezés megkezdését. A Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében című kiemelt projektet a Regionális Operatív Programok Bíráló Bizottsága ,- forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a október 31-én kelt tájékoztató levél alapján. A projekt támogatási szerződése december 15-én került aláírásra. Az Önkormányzatnak a projekt végrehajtására utóbbi dátumtól számítva 24 hónap áll rendelkezésre, az építési beruházás ünnepélyes átadásának tervezett időpontja: augusztus 20. A projekt legfontosabb elemei: Projekt tevékenység: 1., A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások: - független közbeszerzési tanácsadó; - projekt menedzsment püi, jogi feladatok; - beruházás lebonyolító; - műszaki ellenőri tevékenységek. Tervezett költsége: ,- 2., Nyilvánosság biztosítása: marketing tevékenység; arculatterv; záró-rendezvény ,- 3., Építési beruházás ,- A projekt végrehajtása a támogatási szerződés mellékletében foglaltak szerinti ütemezés, közbeszerzési terv és projekt-költségvetés szerint történik. A megkötött támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében 5 projekt mérföldkő és egy végelszámolási jelentés benyújtása tervezett az alábbi táblázat alapján: Mérföldkő, elszámolás benyújtása Utófinanszírozás Szállítói finanszírozás Összesen Támogatási intenzitással arányosított minimum 10% szeptember ,89% december , ,81% április , ,23% június , ,72% szeptember , ,35% november , ,00% A projekt összes költsége: ,- Ft Támogatási intenzitása: 80 % 2

3 A projekt megvalósításának szervezeti ábrája: DÖNTÉSHOZATAL Polgármester; Városstratégiai tanácsnok; Képviselő testület és Szakbizottságok. BELSŐ KAPCSOLATTARTÓ: Józsa Tamás Városstratégiai referens KÜLSŐ PROJEKTMENEDZSMENT: Aditus Zrt (klasszikus projektmenedzsment tevékenység) BERUHÁZÁSI LEBONYOLÍTÓ: VeszprémBer Zrt. (közbeszerzések, műszaki ellenőrzés) KIVITELEZŐ (kivitelező, alvállalkozók, beszállítók, stb.) SZAKMAI SZOLGÁLTATÓK (turisztika, marketing) (könyvvizsgálat), A polgármester feladat- és hatásköre: - képviseli a beruházó Önkormányzatot, és - a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. 1 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatásköre: 2 - Az SzMSz alapján gondoskodik a helyi jelentőségű természeti, műemléki értékek megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról a Kulturális, Turisztikai és Vallásügyi Bizottsággal együttműködve, valamint - közreműködik az zöldterületek védelmében és a környezetvédelmi beruházások előkészítésében. - véleményezi az Önkormányzat városfejlesztési és rekonstrukciós feladataihoz kapcsolódó tervdokumentációkat 1 35/2002.( XI.15.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2 35/2002.( XI.15.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3

4 - 3 véleményezi az Integrált Városfejlesztési Stratégiával és akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatos rendelet-tervezeteket, közgyűlési döntések, szerződések tervezetét (továbbiakban közgyűlési döntések tervezetét); fejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét - 4 véleményezi a projekt negyedéves, éves és több éves megvalósulásáról szóló beszámolókat, illetve tájékoztatókat. A Városstratégiai Tanácsnok feladat- és hatásköre: 5 : Közreműködik a projekttel kapcsolatos döntések előkészítésében. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda feladat- és hatásköre: - Az önkormányzati infrastrukturális és építési, valamint környezetvédelmi fejlesztések, döntések előkészítése, az ezzel kapcsolatos pályázatok koordinálása és lefolytatása, a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatok végrehajtása 6. - A projekt menedzsment feladatokat a benyújtott pályázatnak megfelelően a végrehajtás érdekében a külső projektmenedzsment szervezet látja el, akivel az iroda munkatársa tart kapcsolatot. - Az iroda munkatársai ellenőrzik a menedzsment/lebonyolító szervezet munkáját és ha szükséges - javaslatokat tesznek a felmerülő feladtok megoldására. Pénzügyi Iroda feladat- és hatásköre: 7 : - Ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat. A projekt menedzsment és lebonyolítói feladatokat ellátó szervezet feladat- és hatásköre: 8 1.) Közbeszerzési feladatok és komplett kivitelezési műszaki dokumentáció összeállítása 9 : a) Közreműködés műszaki, pénzügyi és közbeszerzési szakértőként a kivitelezési közbeszerzési eljárás teljes folyamatában, az önkormányzat hatályos közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. b) A teljes közbeszerzési dokumentáció benne a teljes ajánlattételi dokumentáció összeállítása az A.D.U. Építésziroda Kft., mint generáltervező és a CORVINUS Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, a KÖSZ, a BESZT Kft, a Szurmai Mérnök Iroda Kft., Pannonterv Kft, Pécsi Hydroterv Bt. altervezők kiviteli tervei alapján: műszaki leírás, tételes költségvetés, tervek, engedélyek összeállítása, sokszorosítása. Az ajánlattételi dokumentációk továbbítása az Ajánlattevők felé, amelyet digitálisan és díjmentesen kell elvégezni. c) Az ajánlattevői/részvételre jelentkezői műszaki kérdések megválaszolása, és megküldése az ajánlatkérő részére. d) Az eljárási cselekmények szervezése és lebonyolítása, melyet az Ajánlatkérő székhelyén kell lebonyolítani. Részvétel az ajánlatok/jelentkezések bontásán. e) Az ajánlatok/jelentkezések műszaki értékelése, hiánypótlásának összeállítása. 3 A rendelet 2. sz. mellékletének a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra vonatkozó feladatkörét új francia bekezdéssel kiegészítette a 11/2009. (III.27.) Ör. 7. -a április 1-jei hatállyal. A rendelet 2. sz. mellékletének a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra vonatkozó feladatkörét új francia bekezdéssel kiegészítette a 11/2009. (III.27.) Ör. 7. -a április 1-jei hatállyal. 4 A rendelet 2. sz. mellékletének a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra vonatkozó feladatkörét új francia bekezdéssel kiegészítette a 11/2009. (III.27.) Ör. 7. -a április 1-jei hatállyal. 5 35/2002.( XI.15.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6 Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 7 Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 8 35/2002.( XI.15.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 9 Támogatási Szerződés 2. sz. melléklet

5 f) Az eredményhirdetés időpontja előtti Közbeszerzési Munkacsoport és az utána következő Közbeszerzési Bizottság ülésére a döntés-előkészítő anyag összeállítása és személyes részvétel az üléseken. g) Ajánlatkérő közbeszerzési támogatása a projekt megvalósítása alatt és részvétel az egyéb projekt tevékenységekhez kapcsolódó beszerzések előkészítésében. Komplett ajánlattételi dokumentáció összeállítása a nyilvánosság biztosítására és a marketing tevékenységek ellátására irányuló (szolgáltatásvásárlási) megbízási szerződés közbeszerzési eljárásának lefolytatása érdekében. h) A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban való részvétel, ajánlatkérő támogatása, a kivitelezési műszaki dokumentáció hiányosságára, hibájára visszavezethető esetleges elmarasztalás esetén a kiszabott bírság teljes (100%-ban) átvállalása. 2.) Tervellenőri feladatok 10 : A rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli tervek felülvizsgálata a vonatkozó jogaszályi előírások szerint. 3.) Projektmenedzseri feladatok 11 : a) A kivitelezés során, azzal kapcsolatban a Megbízó képviselete, kapcsolattartás a beruházásban részt vevő szervezetekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal. b) A projekt Támogatási Szerződésében a Megbízóra illetve a Kivitelezőre vonatkozó kötelezettségek és előírások teljesítése illetve betartatása, folyamatos figyelemmel kísérése, projektmenedzsment feladatok ellátása, projektkommunikáció, kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel, mely feladatok végzése a Megbízó projekt koordinátora irányítása mellett történik. c) Az építési munkaterület átadása a Kivitelező részére. d) A kivitelezési szerződésben foglalt munkák lebonyolítása. e) Előrehaladási jelentések készítése a Támogatási Szerződésnek megfelelően. f) A projekttel összefüggésben kötött vállalkozási, megbízási és tervezési szerződések betartatása, az azokban szereplő határidők és ütemezés véleményezése, figyelemmel kísérése, javaslattétel esetleges módosításra. g) Adatközlés közreműködő szervek részére. h) Egyeztetések, a KÖH- el, a közműszolgáltatókkal, a helyi közútkezelővel, az E.-ON Zrt.-vel, KD-KÖVIZIG-el. i) A kivitelezéshez kapcsolódó kooperációk megszervezése és lebonyolítása. j) A résztvevők összehangolása, átruházott építtetői feladatok ellátása, koordinációs feladatok teljes körű elvégzése. k) A megvalósítás során felmerült változások nyomon követése és ellenőrzése az átvétel és a szavatossági időszak során. l) Megbízói hozzájárulással a teljesítési igazolások kiadása. m) Átadási és megvalósulási dokumentáció összeállítása. n) Tájékoztató- és emlékeztető táblák felállításának előkészítése és ellenőrzése. o) Hatósági engedélyek beszerzése. p) Az éves utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése. q) Utánkövetési jelentések készítése, a beruházás befejezését követő 5 évre, éves szinten, a Támogatási Szerződésnek megfelelően. r) Projekt zárójelentés készítése. s) Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező (V/9) együttműködési megállapodásban megjelölt, az Új Pajtakert Kft., mint tulajdonos/hasznosító projektgazdaságában álló 362., 350/1, valamint 350/2 hrsz-ú területek fejlesztéseihez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása a Megbízó projektgazdaságában megvalósuló kiemelt projekttel párhuzamosan és ahhoz illeszkedően. 10 TSZ 2. sz. melléklet TSZ 2. sz. melléklet

6 4.) Pénzügyi szakértői feladatok 12 : a) Előrehaladási jelentések pénzügyi részeinek elkészítése a Támogatási Szerződésnek megfelelően. b) Utánkövetési jelentések pénzügyi részeinek elkészítése, a beruházás befejezését követő 5 évre, éves szinten, a Támogatási Szerződésnek megfelelően. c) Projekt zárójelentés pénzügyi részeinek elkészítése. 5.) Beruházási műszaki ellenőri feladatok 13 : a) Felelős a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak betartásáért. b) Felelős az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kíséréséért. c) Felelős azért, hogy az építmények rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos munkálatok az építményekkel együtt valósuljanak meg. d) Felelős azért, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon. e) Feladata az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, továbbá a munkaterület rendszeres ellenőrzése, a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az észrevételeinek legalább négynaponként az építési naplóban történő rögzítése. f) Az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. g) Az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése. h) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, intézkedés a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek megszűntetésére az építési naplóban. i) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére. j) A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése. k) Az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel. l) Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. m) A beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása, minőségtanúsításának meglétének ellenőrzése. n) A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, a projekt megvalósulását nyomon követő digitális fényképek készítése, fotódokumentációs rendszer vezetése. o) Műszaki kérdésekben az építtető Megbízó döntéseinek előkészítése. p) Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése. q) Javaslattétel a Megbízó felé a kivitelezői teljesítések elfogadására és a kivitelezői számlák igazolására, teljesítésigazolás előkészítése. r) Részvétel az éves utó-felülvizsgálati eljáráson. 6.) Jogi feladatok 14 : a) A kivitelezéshez szükséges szerződés(ek) előkészítése és ellenjegyzése. b) A kivitelezés jogi felügyeletének ellátása. c) Jogviták rendezése (peres eljárások kivételével). 12 TSZ 2. sz. melléklet TSZ 2. sz. melléklet TSZ 2. sz. melléklet

7 7

8 Közbeszerzési eljárások: 1., A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások: Fenti projekt tevékenységek közül a mai napig a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárást folytatta le a Polgármesteri Hivatal (az Önkormányzat nevében). Ez a feladat-meghatározás egy szolgáltatási csomagba foglalja az összes menedzsment/lebonyolítói tevékenységet, ezek között első sorban: a műszaki ellenőrzés, pénzügyi, és jogi közreműködést és szakértést. A menedzsment/lebonyolítói szerződés megkötése érdekében az Önkormányzat költségvetésének elfogadásával egyidőben február 13-án került továbbításra az eljárás megindításának részvételi hirdetménye az Európai Unió Hivatalos Lapjának Szerkesztőbizottságához a két szakaszos gyorsított európai uniós közbeszerzési eljárás megindítása céljából. Az ajánlattételi szakasz végén a legkedvezőbb ajánlat benyújtójával a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda április 16-án kötött megbízási szerződést a szolgáltatási csomagban foglaltak végrehajtására, a feladatokat a VeszprémBer Zrt és az Aditus Zrt. által alkotott konzorcium nyerte el. 2., Nyilvánosság biztosítása: Ezen projektelem szintén olyan feladathalmaz, amely több elemet tartalmaz: a projekt célcsoportjainak beazonosítása; arculattervezés; domain név regisztráció és honlap üzemeltetés; marketing kiadványok tervezése és forgalmazása; valamint rendezvényszervezés és sajtókapcsolatok. A lakossági kapcsolatokért a beruházás alatt a nyilvánosság biztosításával megbízott gazdasági társaság fog felelni, illetve jelenleg a Polgármesteri Hivatal irodáinak a közreműködésével biztosított a feladat ellátása. A nyilvánosság csomag közbeszerzés kiírása előtt vizsgáljuk, hogy a városmarketing tevékenységre létrehozott Önkormányzati gazdasági társaság a TDM szervezet, miként lenne képes a megfogalmazott feladatok ellátásában részt venni a Veszprém TV-vel és a Regionális Innovációs Centrummal közösen. Ennek elérésére az Önkormányzat Vagyonrendeletének módosítása is szóba kerül, ami a jogszabályoknak megfelelő megoldás lehet, ez irányban már a Gazdasági Bizottság fogalmazott meg ajánlást. 3., Építési beruházás kivitelezése: A szerződés értelmében a menedzsment/lebonyolító szervezetnek május 13-ig kell összeállítania a beruházás kivitelezőjének a kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást és részletes ajánlati dokumentációt. Ennek érdekében jelenleg a kivitelezési tervdokumentációk szabványossági tervfelülvizsgálata is folyamatban van. A kivitelező kiválasztására irányuló egyfordulós, nemzeti eljárás tervezett befejezési ideje: július 30. A terület átadásának tervezett ideje: augusztus 5., amely időponttól egy év áll rendelkezésre a munkák elvégzésére, a műszaki átvétel időpontja 2010 augusztus 15-én tervezett. Organizációs feltételek és javaslatok: A menedzsment/lebonyolító szervezet feladata az organizációs feltételek összeállítása is, amely munkaközi változata jelen előterjesztés mellékletében olvasható. Az organizációs feltételeket a nyertes kivitelezőnek figyelembe kell vennie a területen végrehajtandó fizikai beavatkozások szervezéséhez és a megajánlott végleges organizációs terv 8

9 kialakítása során. Ez tehát egy olyan szakmai feltételsor, vagy javaslat, amelyet a kivitelezés során mindenféleképpen tekintetbe kell venni. Éppen ezért a feltételekhez várjuk a T. Szakbizottságok észrevételeit is. Az organizációs feltételek ezen projekt esetében azért különösen hangsúlyosak, mert a majd 12 hektáros területen várhatóan több, mint egy évig folyamatos munkavégzés lesz, ami egyrészt a lakosság számára jelenthet korlátozást a szokásos mozgásában és pihenésében, másrészt pedig a szintén jelen levő szolgáltatók elérhetőségére lehet negatív hatással. Az organizációs feltételek megszabása ezen hatások minimalizálását célozza (lásd 1 sz. mellékletben). A projekt előrehaladását veszélyeztető tényezők: A projekt előrehaladása nagyban függ a közbeszerzési eljárások lefolytatásától, ezekhez a fentebb részletezett feladatokhoz a támogatási szerződés mellékletét képező közbeszerzési terv rendelt határidőket. Ezzel a tervvel összevetve jelenleg a projekt majd egy hónapos csúszással követi az eredetileg megfogalmazottakat, mert a március 20-ra tervezett lebonyolítói/menedzsment szerződést április közepén sikerült megkötni. Ez a csúszás első sorban annak az eredménye, hogy a támogatási szerződéshez becsatolt közbeszerzési terv nem számolt az esetleges hiánypótlásokkal, másrészt pedig annak, hogy a költségvetés elfogadása előtt az eljárások még nem voltak megindíthatóak. A csúszás ugyanakkor a soron következő közbeszerzésekben még behozható és nem veszélyezteti a projekt megvalósítását. A projekt ütemezése a 2 sz. mellékleten olvasható. A megvalósítást veszélyeztető további tényezők: - Ugyanakkor hasonló csúszások veszélye a gazdasági válság miatt továbbra is fenn áll, ami főként a most kiírásra kerülő kivitelezői közbeszerzésnél jelentkezik. A válság hatásaként ugyanis nyilvánvalóan csökkent az építőipari vállalkozások munkalehetősége, a megrendelések hiánya és kis száma miatt pedig éles árverseny tapasztalható a piacon. Ezért fontos, hogy a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban kiszűrjük azokat a vállalkozókat, akik a munka megszerzése érdekében túlzóan alacsony ajánlati árakon kívánnak pályázni, és ezzel előre vetítik a munka minőségének alacsony színvonalát. A közbeszerzési eljárásban ezért magasabb alkalmassági feltételeknek kell megfelelni és több bírálati szempontot szerepeltetünk, vagyis csak az összességében legjobb ajánlat benyújtója nyerhet megbízást. - Fenn áll a veszélye a műemléki jellegű épületekre vonatkozó specifikus szabványok, jogszabályok változásának, amely negatív irányba befolyásolná a projekt fenntartását, hatásait és esetlegesen többletköltséget ró az Önkormányzatra. Bár a területen a feltárások lezárultak, továbbra is fenn áll az ásatások elrendelésének a veszélye is. Ezeket a veszélyeket a jogszabályfigyeléssel és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal folytatott folyamatos egyeztetésekkel orvosolhatjuk. - Jelenleg állami tulajdonban van a veszprémi Betekints völgyben található 6438/2 és 6438/4 helyrajzi számmal jelölt ingatlanegyüttes (Jezsuita templom és görög kat. apáca-kolostor -rom) országos jelentőségű műemléke a jezsuita templom és a körülötte található ezer éves kolostor romjai és telke. A vagyonkezelői feladatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (korábbi Kincstári Vagyoni Igazgatóság) látja el, akivel az előterjesztés B részében foglalt vagyonkezelői szerződés megkötésének elmaradása szintén visszatartja a projektcélok elérést. 9

10 - A veszélyek között hívjuk fel a T Közgyűlés figyelmet arra, hogy a Jezsuita templom ingatlanja jelenleg a Megyei Múzeumi Igazgatósága kőtárának is helyt ad, amennyiben a kőtárat a múzeum vagy fenntartója nem fogja tudni elhelyezni a beruházás megkezdéséig, a területen levű műemléki anyag miatt a projekt megvalósítása csúszást szenvedhet. A probléma feloldása érdekében a megye város egyeztetésen javasoljuk a témát egyeztetés tárgyává tenni. - A projekthez felhasználandó és beépítésre kerülő anyagok kérdésében még vannak nyitott kérdések, ezek olyan műszaki specifikációk, amik a tervezők által adott javaslatokhoz illeszkedően pontosítják és meghatározzák az anyagokkal kapcsolatos megrendelői elvárásokat. Ilyen feladat a burkolatok és a játszótéri eszközök minőségi meghatározása, amely a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjába beépül. - A kiemelt projekthez kapcsolódó magánbefektetés elmaradása szintén jelenthet problémát. Amennyiben ugyanis a magánbefektetés nem valósul meg, a projekt célkitűzéseinek elérése is veszélybe kerülhet. Ennek elkerülése érdekében az Önkormányzat már megkötötte az együttműködési megállapodást az Új Pajtakert Kft-vel, a társaság a Pajtakert fejlesztését fogja magánforrásból elvégezni a kiemelt projekt ütemezésével összhangban. A kockázat csökkentése érekében a magánbefektetővel javasolt az egyeztetések szorosabbra fűzése. A pajtakerti akcióterület fejlesztése: A terület tulajdonosa az Új Pajtakert Kft. az Önkormányzattal megkötött együttműködésben vállalta, hogy augusztus 20-ig elvégzi a területen található püspöki pihenő fejlesztését és kereskedelmi célú funkcióba helyezését, illetve a körülötte elterülő közpark fejlesztését. A Pajtakerti terület fejlesztésének második üteme ugyanakkor a pihenőépülettel szomszédos romok hasznosításra is megoldást ad, és így a volt úttörőtábor kiszolgáló épülete is megújulhat, mint kereskedelmi szálláshely. A második ütemben tervezett szálláshelyfejlesztésre a tulajdonos pályázatot kíván benyújtani a regionális operatív programhoz, ennek a pályázatnak sikere esetén a közparki beépítés is magasabb színvonalon tud megvalósulni. A pályázat benyújtásával egyidőben az Új Pajtakert Kft. a terület második ütemű fejlesztésének a műszaki terveit is be fogja mutatni. A közpark műszaki tartalmának egyeztetési időpontja:... A fejlesztő által vállalt terv bemutatásának időpontja:.... Kérem a T Közgyűlést a tájékoztatóban foglaltak elfogadására! Veszprém, május 8. Mellékletben: 1. számú melléklet: Organizációs feltételek 2. számú melléklet: A projekt ütemezése Brányi Mária a VfKB elnöke, városstratégiai tanácsnok 10

11 B., jelű rész: Amint a T. Közgyűlés előtt ismert a kiemelt projektnek része a Jezsuita templom és veszprémvölgyi apácakolostor-rom felújítása és önkormányzati hasznosítása is, amivel kapcsolatban a veszprémi 6438/2, 6438/4 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelésbe adására a Magyar Állam jogait képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (Kincstári vagyoni Igazgatóság jogutódja) készítettünk elő vagyonkezelői szerződést. Ennek érdekében 2008 során több körben folytak az egyeztetések és polgármester úr is számos levelet megfogalmazott, többek között a Zrt-t felügyelő Pénzügyminiszterhez is azért, hogy a nevezett műemléki ingatlan-együttest az önkormányzat számára is kedvező feltételek mellett lehessen átvenni kezelésbe. Miután a vagyonkezelési szerződés tervezethez az MNV Zrt. beszerezte az Oktatási és Kulturális Miniszter jóváhagyását tartalmazó nyilatkozatot, továbbá az ingatlanok tekintetében megtörtént az ingatlanforgalmi értékbecslést is, minden akadály elhárult az elől, hogy a tervezetet a T. Közgyűlés és az MNV Zrt. megfelelő szintű döntéshozó szerve is jóváhagyhassa. Amíg az eredeti szövegtervezettel kapcsolattal több kifogás merült fel, az előterjesztéshez csatolt jelen változat már a javított és mindkét fél számára kompromisszumos megoldásokkal elfogadható módosításokat is tartalmazza. A szerződés tervezet szövegében a december 5-én az MNV Zrt székhelyén lefolytatott személyes egyeztetésen rögzítettekhez képest nem történt változás. Kérem a T Közgyűlést a vagyonkezelői szerződés tervezet megtárgyalására és a határozat javaslat elfogadására! Veszprém, május 8. Brányi Mária a VfKB elnöke, városstratégiai tanácsnok Mellékletben: 3. számú melléklet: Vagyonkezelői szerződés tervezet 4. számú melléklet: Helyszínrajz és tulajdoni lapok a 6438/2 és 6438/4 hrsz-okhoz 11

12 HATÁROZATI JAVASLAT./2009. (V. 28.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a B) Vagyonkezelési szerződés kötése a veszprémi 6438/2, 6438/4 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést, amely alapján az alábbi döntést hozza: 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti vagyonkezelői szerződés aláírására. 2. Nyilatkozik, hogy a vagyonkezelési szerződéshez szükséges fedezet a 2009 évi költségvetési rendeletben rendelkezésre áll és, hogy a fedezet biztosításáról mindig az adott évi költségvetési év költségvetési rendelete útján gondoskodik, minden évben a vagyonkelezői szerződés időtartama alatt. Felelős: Debreczenyi János polgármester a szerződés aláírásáért Schmidt István irodavezető a szerződés előkészítésért Scher Ágota, irodavezető a 2. pontért Határidők: 1. ponthoz: június ponthoz: költségvetési rendelet években Veszprém, május 28. Debreczenyi János sk. polgármester dr. Büki Szilvia sk. jegyző, címzetes főjegyző 12

13 1. sz. melléklet: Organizációs feltételek ORGANIZÁCIÓS JAVASLAT A Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében című projekthez A beruházás több egymástól független területen, a Séd patak vonulatában valósul meg. Az organizációs javaslatnál alapvetően az elvégzendő munkák időtartamát, ill. várható kockázatait vettük figyelembe. A beruházásnál a műemléki szempontból a legtöbb bizonytalanságot eredményező létesítmény a Jezsuita templom felújítása. A Jezsuita templom teljes egészében lehatárolható, megközelítése a beruházással nem érintett utakról megoldható. A munkaterület átadás-átvételt követően véleményünk szerint e létesítmény munkavégzését kell mihamarabb megkezdeni. Másik kényes terület a Margit rom helyreállítása, melyhez szintén állandó KÖH-ös jelenlét szükséges. Ezen munkavégzéshez szintén hosszabb időtartamot számoltunk, ezáltal javasoljuk ezen munkák mielőbbi megkezdését. Az útépítések tekintetében a Céhház utca felújításánál az idei évben a szükséges közműkiváltásokat javasoljuk elvégezni. A teljes útépítési munkák ideiglenes helyreállítást követően a tavaszi időszakban folytatódnának. A gyalogos hidak kialakítása, felújítása egymással párhuzamosan megvalósulhat, a lehetőség szerint a nyári fő turisztikai szezont kerülni kell ezen munkák elvégzésével. A Kittenberger utca útépítési munkáit a befejező szakaszban javasoljuk elvégezni. A vidámparki tó rehabilitációját az őszi időszakban javasoljuk elvégezni, a vegetáció végeztével október és február közötti időszakban. A létesítményekkel kapcsolatos vízellátási, csatornázási munkák az építmény előkészítő munkái között javasoljuk elvégezni. Az elektromos munkáknál a közterületi hálózatépítési és közvilágítási munkák kialakítása tekintetében figyelembe vettük, hogy a technológia betartása miatt 5 fok alatti hőmérsékleten nem lehetséges elektromos földkábel hálózatot fektetni. A munkavégzés az útépítési munkák megkezdése előtt, ill. a kertészeti munkák előkészítése során javasoljuk elvégezni. A Jezsuita templom belső világítását a homlokzati és belső fal burkolat felújítása előtt kell elvégezni. A kertészeti munkáknál fakivágási, terület előkészítési munkákat az idei évben javasoljuk megkezdeni, a vegetációs időszakot követően. Az előkészítési munkák során be kell építeni a tervezett közműveket (locsolóhálózat, vízellátás, szennyvízelvezetés, közvilágítás vezetékei). Tavaszi időszakban a növény kiültetések elvégzését javasoljuk megkezdeni. Benedek hegy és Várlépcső felújítását a jövő évben a nyári turista szezon megkezdéséig javasoljuk befejezni. Játszótér kialakítás a nyári időszakban, az iskola szüneti időszakra javasoljuk elkészíteni. 13

14 Kolostorok és kertek a veszprémi Vár tövében Organizációs feltételek: (A projekt kivitelezéssel érintett területeire meghatározott feladatok.) -hrsz: 6438/3 (Betekints völgy, bal part): A Bakonykarszt Zrt üzemeltetésében lévő szennyvízcsatorna eseti karbantartását biztosítani kell. Az érintett telektulajdonosok eseti beközlekedését biztosítani kell, különösen gazdasági tevékenységet folytató 6447, 6467, 6468 és 6469/2 hrsz telkek tulajdonosai részére. Jezsuita templom területén lévő kőtár elszállítása. A Veszprémvölgyi utca forgalmát biztosítani kell. -hrsz: 6390, 9391/1 (Betekints völgy, jobb part): A HM Erdészet kezelésében lévő erdős terület megközelítését biztosítani kell. A vízgazdálkodási besorolással bíró területen tiltott tevékenységet folytatni nem lehet. -hrsz: 6384, 6389/3, 6389/2, 6389/1, 701, 709/2, 706/1 és 89/1 (Népmesék játszókert, Betekints völgy bejárat; Séd-patak, Kittenberger K u.): A Veszprémi Vadasparkot kiszolgáló parkolók működését biztosítani kell. A Betekints Hotel és Villa Medici Hotel zavartalan működését biztosítani kell. A Szent István völgyhíd zavartalan forgalmát biztosítani kell. A Kittenberger utca építését, a kerítés áthelyezést és őrzés védelmet az MH Öszhaderőnemi Parancsnoksággal (8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.) egyeztetett időpontban és módon lehet végrehajtani. A Jókai utcai buszöböl átalakítását a Balaton Volán Zrt.-vel egyeztetve kell megépíteni. A Gizella Hotel üzemelését és a parkolását zavartalanul biztosítani szükséges. A Patak tér és Kollégium utca és épületei működését biztosítani szükséges. -hrsz: 602 (Margit romok): A Miklós utca, Traktor utca, Margit tár, Tobak utca és Céhház utca forgalmát biztosítani kell. A érintett magántelkek beközlekedését és a Miklós malom üzemelését biztosítani kell. A Bakonykarszt Zrt. kezelésében lévő szennyvízcsatorna karbantartását biztosítani kell. -hrsz: 589, 298, 485, 480, 475, 450, 453 és 363 (Benedek hegy; Szerelemsziget ): A Várból való közlekedés korlátozásról megfelelő tájékoztatás kihelyezése szükséges. A Benedek-hegy és Várfeljáró lépcső körüli területek használatának korlátozása csak egyeztetett módon történhet. A Kertalja utcáról nyíló lépcső forgalom kiesését jelezni kell. Az érintett lakóházak forgalmát biztosítani szükséges. A Tobak és Urkut utcai gyalogos forgalom akadályozását megfelelő módon jelölni kell. A Nivegyvölgyi borozó és a szomszédos lakóházak működését biztosítani szükséges. A Pajtakerti parkoló időszakos használaton kívüliségét jelezni szükséges. Veszprém, május 13. VeszprémBer Zrt. 14

15 2. sz. melléklet: A projekt ütemezése Projekt tevékenység Projektmenedzsment tev. - előkészítés Beruházási lebonyolító kiválasztása, közbeszerzés lebonyolítása Közbeszerzés építési beruházás tárgyában Közbeszerzés nyilvánosság tárgyában Kifizetési kérelmek, pü-i -szakmai elszámolások Nyilvánosság Projektmenedzsment tev. - megvalósítás Marketing tevékenység Műszaki ellenőri tevékenység Építési beruházás megvalósítása Eszközbeszerzés Könyvvizsgálat Záró beszámoló Projekt zárása 15

16 3. sz. melléklet: Szerződés tervezet Vagyonkezelési szerződésszáma:.. VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS egyéb Vagyonkezelővel, ingatlan vagyonelemekre vonatkozóan amely létrejött egyrészről a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 17. e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: , rövidített elnevezés: MNV Zrt., statisztikai számjel: , adószám: , képviseli: Tátrai Miklós Zoltán vezérigazgató), - a továbbiakban: MNV Zrt. -, másrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.; alakuló közgy. : /2006., statisztikai számjel: , adószám: , képviseli: Debreczenyi János polgármester), mint Vagyonkezelő - továbbiakban: Vagyonkezelő - (továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. szakasza értelmében az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét ha törvény eltérően nem rendelkezik a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (a továbbiakban: Tanács) gyakorolja. A Tanács a feladatait az MNV Zrt. útján, annak ügyvezető szerveként látja el. A veszprémi Betekints völgyben található 6438/2 és 6438/4 hrsz-al jelölt ingatlan-együttes országos jelentőségű műemléke a Jezsuita templom és a körülötte található ezer éves kolostor romjai. A rom együttesének múltjára irányuló kutatások eredményei megállapították, hogy az ország egyik legkorábbi alapítású, az államalapítás előtti időből származó egyedi értéket képviselő örökség, amely a tájértékekben gazdag völgyben, Veszprém belvárosának közelségében található. Felek kijelentik, hogy a fent megjelölt ingatlanok vonatkozásában a Vtv. 24. (2) a.) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés megkötésére a Vagyonkezelővel versenyeztetés mellőzésével került sor. 16

17 1./ A szerződés célja: Az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, illetve szerződés alapján többek között természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak (továbbiakban: egyéb vagyonkezelő) hasznosításra átengedheti. A szerződést az MNV Zrt. és a Vagyonkezelő azzal a céllal köti, hogy a Vagyonkezelő biztosítsa az általa kezelt állami vagyon rendeltetésszerű és hatékony működtetését, állagának, állapotának védelmét, értékének megőrzését, gyarapítását, az építményre vonatkozó fenntartási követelmények teljesítését a környezeti, és természetvédelmi, örökségvédelmi szempontokat is figyelembe véve. A Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében című fejlesztést a Magyar Állam Kormánya KIEPR /KDRFU számon kiemelt státuszban részesítette. A Bíráló Bizottság a projektet a KDOP-2.1.1/A számon támogatásra érdemesnek ítélte. A kiemelt projekt részeként a kormánydöntés a tárgyi ingatlan felújítására és turisztikai célú önkormányzati hasznosításra is kiterjed. A Vagyonkezelő ennek megfelelően vállalja az ingatlan műemlékvédelmi felújítását és hasznosítását. Ezen célok megvalósítása érdekében az MNV Zrt. a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adja az 1. számú mellékletben megjelölt ingatlanokat azzal, hogy azokat Vagyonkezelő jelen szerződésben meghatározott feltételekkel kezelje, hasznosítsa. 2./ A szerződés tárgya, a kezelt vagyonra vonatkozó főbb adatok 2.1. A jelen szerződés tárgyát képezi a Veszprémi Körzeti Földhivatalnál 6438/4 és 6438/2 hrsz-on nyilvántartott, a természetben 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 68. sz. alatti, kivett rom és kivett közterület megnevezésű, 4604m2 és 634 m2 alapterületű, műemlék, valamint történeti-régészeti jellegű védett terület, és kiemelten védett régészeti terület megjelölésű ingatlanok (továbbiakban: ingatlan) vagyonkezelői joga. A vagyonkezelésbe adott ingatlanok könyv szerinti nettó, illetve bruttó értéke: Nettó érték: (jelen szerződés aláírásának időpontjában) Bruttó érték (Forint): 6438/4 hrsz-ú telek /2 hrsz-ú telek /4 hrsz-ú apácakolostor romjai 6438/4 hrsz-ú Jezsuita templom 6438/4 hrsz-ú vendéglő /4 hrsz-ú porta /4 kőtámfal A telek jelölésű ingatlanok esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződés rendelkezéseit a szerződés tárgyát képező műemlék és műemléki területekre, műemléki értékekre és egyéb kulturális örökségekre, 17

18 valamint történeti kertekre 2. számú mellékletben foglalt kiegészítő rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni Felek tudomásul veszik, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 8. (4) bekezdése értelmében műemlék, valamint történeti-régészeti jellegű védett terület, és kiemelten védett régészeti területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettsége jellege szerint illetékes miniszter előzetes egyetértése szükséges. Ennek érdekében az MNV Zrt. vállalja, hogy a miniszteri egyetértések beszerzése érdekében a szükséges lépéseket megteszi. 3. A szerződés időtartama és hatálya 3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 10 év határozott időre szól Jelen szerződés a felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba. Amennyiben a jelen szerződés aláírására nem egy időben és helyen kerül sor, úgy az utolsó aláírás napján lép hatályba A szerződés tárgyát képező ingatlanra a Vagyonkezelőt szerződésen alapuló vagyonkezelői jog illeti meg Ingatlanra vonatkozó, szerződésen alapuló vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 3. (2) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, a Vagyonkezelőt azonban a vagyonkezelési szerződés megkötésének időpontjától kezdve megilletik a Vagyonkezelő jogai és terhelik kötelezettségei. A jelen szerződés hatályba lépése a Vagyonkezelő számára jogosultságot keletkeztet arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot az ingatlannyilvántartásba bejegyeztesse. A MNV Zrt. a jelen szerződés aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanra a Vagyonkezelő kizárólagos vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog ingatlannyilvántartási bejegyzése iránti eljárás kezdeményezéseinek kötelezettsége és költsége a Vagyonkezelőt terheli. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az ingatlannyilvántartásban szereplő, de időközben megszűnt kezelő törlésének kezdeményezésével együtt a Vagyonkezelő köteles gondoskodni a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A jogerős földhivatali bejegyző határozatot a Vagyonkezelő kézhezvételt követően köteles haladéktalanul megküldeni az MNV Zrt-nek A vagyonkezelői jog kiterjed az ingatlanok tulajdoni lapján fel nem tüntetett, de természetben a vagyonkezelt ingatlanokon álló, már meglévő épületekre is. 4. A Vagyonkezelés terjedelme 18

19 4.1. A Vagyonkezelő az 1. számú mellékletben megjelölt ingatlanokat 1/1 arányban vagyonkezeli. 5. A vagyonkezelési díj 5.1. A vagyonkezelő a vagyonkezelési jog ellenértékeként rendszeres vagyonkezelési díj fizetésére kötelezett, amely évben Ft+ÁFA azaz Kettőmillióötszáztizenötezer forint+áfa, melynek időarányos részét a Vagyonkezelő jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles az MNV Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett hasznosítási bevételek című számú bankszámlaszámra átutalással megfizetni. Az összeg az MNV Zrt. számláján történő jóváírással minősül megfizetettnek Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelési díjat január 1-től évente a tárgyév január 1. napi határnaptól a KSH által kiadott előző évi fogyasztói árindex mértékével azonos mértékben emelik meg. Az emelést az MNV Zrt. az árindexről szóló nyilvános adat közzétételét követően, a Vagyonkezelőnek megküldendő tájékoztató levele mellett, a soron következő számlától kezdve automatikusan érvényesíti. A Vagyonkezelő a beruházással kapcsolatban keletkezett számláit minden év május 31. napjáig köteles az MNV Zrt. részére benyújtani a vagyonkezelői díjba történő beszámítás érdekében. A vagyonkezelési díjról kiállított számlát az MNV Zrt. legkésőbb szeptember 30-ig megküldi a Vagyonkezelőnek. Amennyiben Vagyonkezelő a beruházással kapcsolatban keletkezett számlákat a fenti határidőig nem nyújtja be, úgy az MNV Zrt. által a vagyonkezelési díjról kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a Vagyonkezelő a vagyonkezelési díjat átutalással megfizetni A Vagyonkezelő a jelen szerződés alapján rendszeres díjfizetésre köteles. Annak elmulasztása esetén az MNV Zrt. - amennyiben a Vagyonkezelőt harminc napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és a Vagyonkezelő e határidő elteltéig nem fizetett - a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a tervezett rekonstrukciót követő használatbavétel után az ingatlanon elvégzendő mindennemű átalakítási, felújítási, korszerűsítési, egyéb beruházási munkálat elvégzéséhez köteles az MNV Zrt-hez intézett kérelemben előzetes, írásbeli engedélyt kérni, amelyhez csatolja a beruházás tételes költségvetését, illetőleg kellő részletességű műszaki leírást, tervdokumentációt. Hatósági engedélyezést igénylő munkák esetén a kivitelezés megkezdéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás feltétele a jogerős építési engedély bemutatása. A beruházás megkezdését megelőzően a beruházással érintett felépítmények állapotát fényképekkel kiegészített állapotfelvételi jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az MNV Zrt. előzetes, írásbeli engedélyének hiányában elvégzett munkálatok költségét a Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog ellenértékébe történő beszámítással, sem más módon - sem a szerződés fennállása alatt, sem azt követően - nem érvényesítheti az MNV Zrt-vel szemben. 19

20 Az MNV Zrt. a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul a szerződés aláírásakor ismert, és a benyújtott műszaki terv alapján megvalósítandó rekonstrukciós munkák elvégzéséhez Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az MNV Zrt. előzetes, írásbeli engedélyében foglaltak alapján a Vagyonkezelő jogosult az MNV Zrt-hez előzetes, írásbeli engedély megadása céljából benyújtott tételes költségvetésben foglalt, az MNV Zrt. által jóváhagyott összegével azonos felújítási, korszerűsítési, egyéb beruházási költségeket a vagyonkezelői jog ellenértékébe történő beszámítással érvényesíteni. A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a munkálatok elvégeztetésének a költsége az MNV Zrt. írásos engedélyben foglaltaknál magasabb összegű, úgy a többletköltséget maga köteles viselni, az MNV Zrt. írásos engedélyének hiányában elvégzett munkálatok költségét pedig az 5.7. pontban foglaltaknak megfelelően nem érvényesítheti az MNV Zrt-vel szemben. A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy az elszámolási kötelezettséggel külső forrásból kapott pénzeszközöket a vagyonkezelési díjba beszámítással nem érvényesítheti Szerződő felek rögzítik, hogy a vagyonkezelői díjba történő beszámítás az MNV Zrt. engedélyében foglalt, elvégeztetett munkálat költségéről kiállított és az MNV Zrt-hez benyújtott számla és a benyújtott számla ellenértéke vonatkozásában az MNV Zrt. jóváhagyása alapján történik Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Vagyonkezelő az MNV Zrt. írásos engedélye nélkül végez felújítási, korszerűsítési, beruházási, egyéb munkálatokat, úgy azok költségeit sem a vagyonkezelői jog ellenértékébe történő beszámítással, sem más módon - sem a szerződés fennállása alatt, sem azt követően - nem érvényesítheti az MNV Zrt-vel szemben. Az MNV Zrt. ezen esetekben az eredeti állapot helyreállítását megfelelő határidő tűzésével követelheti. A határidő eredménytelen elteltét követően ezen helyreállító munkákat Vagyonkezelő költségére az MNV Zrt. elvégeztetheti Amennyiben a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe kapott ingatlanon az MNV Zrt. előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján értéknövelő beruházást, felújítást hajt végre, illetve új állami vagyonba tartozó eszközt hoz létre saját pénzeszközei, vagy más külső forrás felhasználásával, vagy az értékcsökkenési leírásának visszaforgatásával, úgy a beruházás megvalósulását követően felek a jelen vagyonkezelési szerződést módosítják és azt a módosításban foglalt feltételekkel, a beruházás értékén Vagyonkezelő vagyonkezelésbe veszi. A ténylegesen megvalósított értéknövelő beruházásra, felújításra, illetve új eszköz létrehozására fordított összegeket eszközönként, pénzügyi forrásonként a Vagyonkezelő köteles részletezni Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a szerződés lejártakor, vagy a Vagyonkezelő által történő felmondás esetén beszámítást nem érvényesíthet. Amennyiben a felmondást az MNV Zrt. kezdeményezi, úgy a Vagyonkezelő csak az MNV Zrt. által előzetesen, írásban engedélyezett munkálatok költségét érvényesítheti beszámítással Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlant érintő bontási munkákat az MNV Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül nem kezdheti meg. A bontási munkákra egyebekben a kulturális örökség védelméről szóló LXIV. törvény 45. -ában foglaltak irányadók. 20

21 5.11. Az elvégzett felújítási, korszerűsítési, beruházási, egyéb munkálatokról a Vagyonkezelő köteles írásban az MNV Zrt.-nek beszámolni, a támogatási szerződésben előírt előrehaladási jelentés megküldésével. Az MNV Zrt. jogosult a felújítási, korszerűsítési, beruházási, egyéb munkálatokat bármikor ellenőrizni Vagyonkezelő vállalja, hogy a jelen vagyonkezelési szerződés 3. számú mellékletét képező költségvetés alapján a Jezsuita templom és a veszprémvölgyi apácák kolostorromja helyreállítására, és az út felújítására a támogatási szerződés szerinti pénzeszközt, de minimum 80 millió forintot fordít saját pénzeszközből, illetve EU támogatásból Vagyonkezelő vállalja, hogy - a KIEPR /KDRFU számon beadott pályázattal kapcsolatos támogatási szerződést június 30-ig megköti, - a KIEPR /KDRFU számon beadott pályázatban szereplő műszaki tartalomnak megfelelő közbeszerzési eljárást március 31-ig eredményesen lebonyolítja a veszprémi 6438/4. hrsz-ú Jezsuita templom és apácakolostor romjaira vonatkozóan - KIEPR /KDRFU számon beadott pályázathoz benyújtott, tervezett beruházási és korszerűsítési munkálatokat augusztus 20-ig teljes egészében elvégzi a veszprémi 6438/4. hrsz-ú Jezsuita templom és apácakolostor romjaira vonatkozóan. Amennyiben Vagyonkezelő a fent megjelölt határidők bármelyikét nem tartja be, úgy az MNV Zrt. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 6. A vagyonkezelői jog átruházása 6.1. Felek megállapodnak, hogy a Vagyonkezelő vagyonkezelői jogát nem ruházhatja át. 7. A Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 7.1. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés keretében vagyonkezelésbe adott ingatlan műemlék, valamint történeti-régészeti jellegű védett terület, és kiemelten védett régészeti terület megjelölésű, annak kezelése estén a Vagyonkezelőt a 2. számú mellékletben felsorolt speciális kötelezettségek is terhelik A Vagyonkezelő köteles teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az állami vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettséget Az MNV Zrt. a jelen szerződés tárgyát képező állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő módon tartja nyilván. A Vagyonkezelőt a vagyonnyilvántartás hiteles vezetése érdekében adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A vagyon használója számviteli politikáját és nyilvántartásait köteles úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát és ellenőrizhetőségét. Ennek érdekében Vagyonkezelő a saját vagyonától elkülönített elszámolást vezet. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenőrzések biztosítása érdekében a Vagyonkezelő köteles az MNV Zrt-vel együttműködni. 21

22 A szolgáltatandó adatok körére, az adatszolgáltatás gyakoriságára vonatkozó általános szabályokat a Korm.rendelet tartalmazza. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát, formáját (adatlapok tartalma, kitöltési segédlete, az adatszolgáltatás informatikai háttere stb.) az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatban határozza meg A Vagyonkezelő köteles a Korm. rendelet V. Fejezete, illetve az MNV Zrt. vagyonnyilvántartási szabályzatában, valamint a mindenkor hatályos számviteli törvény előírásainak megfelelően adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni. A Vagyonkezelő adatszolgáltatási kötelezettségét az MNV Zrt. által megadott formában teljesíti. A Vagyonkezelő felel az adatok hitelességéért, naprakészségéért Vagyonkezelő kijelenti, hogy a vagyonnyilvántartási szabályzatban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyont rendeltetésszerűen használni, viselni a vagyonkezelt eszközzel összefüggő közterheket, biztosítani annak fenntartását, karbantartását, javítását, állagvédelmét, a baleset- illetve életveszélyes helyzetek elhárítását, működtetését. Ezen költségeket Vagyonkezelő nem háríthatja át az MNV Zrt-re, és a Vagyonkezelő által fizetendő 5.1. pont szerinti vagyonkezelési díjba sem számítható be. Amennyiben az MNV Zrt. a fenntartási, karbantartási, üzemeltetési, javítási munkákban hiányosságot tapasztal akkor annak elvégzésére - a munka elvégzéséhez elegendő időtartalom meghagyásával - határidőt jelöl ki. Amennyiben az MNV Zrt. által megjelölt határidőig Vagyonkezelő ezen munkákat nem végzi el, úgy az MNV Zrt. ezen munkákat Vagyonkezelő költségére elvégeztetheti. Ezen munkák elvégzését Vagyonkezelő nem akadályoztathatja Vagyonkezelőt vagyonvesztés esetén értékbecslés alapján megállapított pótlási kötelezettség terheli. A pótlási kötelezettség elvégzésére biztosított határidőről a felek külön állapodnak meg A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, hatósági, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani, az állag-, környezetvédelem, kulturális örökségvédelem, a természeti területek védelme során, valamint minden a használatból eredő egyéb esetben A Vagyonkezelő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni, ha törzsadataiban változás következik be A Vagyonkezelő harminc napon belül köteles bejelenteni az MNV Zrt-nek, ha a) a jelen szerződés tartama alatt az annak tárgyát képező vagyontárgy az állam tulajdonából bármely módon (hatósági határozat, jogszabályi rendelkezés, káresemény miatti megsemmisülés stb.) kikerül, b) a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai bármely okból (művelési ág változás, telekmegosztás, területváltozás stb.) megváltoznak A Vagyonkezelő a szerződés időtartama alatt haladéktalanul tájékoztatni köteles az MNV Zrt-t a Vtv ának (1) bekezdése szerinti körülmény felmerüléséről. 22

23 7.12. Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett Vagyonkezelő az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, úgy az MNV Zrt. döntése alapján a.) az MNV Zrt. tizenöt napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére. A határidő leteltét követően naponta forint, azaz Tízezer forint késedelmi díjat köteles az MNV Zrt. részére, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett hasznosítási bevételek című számú bankszámlaszámára átutalni, vagy b.) az MNV Zrt. 30 napos határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére. E határidő elmulasztása a szerződés szempontjából lényeges kötelezettségszegésnek minősül, és az MNV Zrt. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az ingatlanra fordított beruházás költségeit sem a vagyonkezelői jog ellenértékébe történő beszámítással, sem más módon nem érvényesítheti az MNV Zrt-vel szemben A Vagyonkezelő köteles az ingatlanvagyon birtoklásával, használatával kapcsolatos jogok változásával, valamint az ingatlan-nyilvántartást érintő ügyekben különösen: ingatlan megosztás, telekalakítás, művelési ág változása, stb. a MNV Zrt. előzetes tulajdonosi hozzájárulását kérni. Az MNV Zrt. a kezdeményezés beérkezésétől számított 60 napon belül dönt a hozzájárulás megadásáról, mely időtartamba az esetleges hiánypótlás időtartama nem számít bele Az MNV Zrt. jogosult a Korm. rendelet szakaszokban foglalt szabályok figyelembe vételével tulajdonosi ellenőrzést tartani. A Vagyonkezelő köteles tűrni, hogy az őt megillető jogok gyakorlását, az állami vagyon kezelésének célszerűségét és szabályszerűségét az MNV Zrt. ellenőrizze, illetve annak lefolytatásában köteles együttműködni. A tulajdonosi ellenőrzési eljárásrend jelen szerződés 5. számú, elválaszthatatlan részét képezi. Vagyonkezelő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés 5. számú mellékletét képező tulajdonosi ellenőrzési eljárásrendet megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el A Vagyonkezelő vállalja, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül az általa kezelt ingatlanra legalább az ingatlan bruttó nyilvántartási értékén - teljes körű biztosítási szerződést köt. A biztosítás kedvezményezettje az MNV Zrt., aki a kártérítési összeget a Vagyonkezelő rendelkezésére bocsátja. A Vagyonkezelő köteles a kártérítési összeget az ingatlan helyreállítására, illetve pótlására fordítani. Vagyonkezelő köteles továbbá a biztosítási kötvény rendelkezésre állását követően, annak egy példányát az MNV Zrt-nek haladéktalanul átadni Vagyonkezelő amennyiben az általa kezelt vagyonelemet a Vtv. 24. szakasza alapján bérbe vagy más használatába kívánja adni, köteles beszerezni az MNV Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulását. A használat átengedéséről a Vagyonkezelő a megállapodás egy másolati példányának megküldésével köteles tájékoztatni az MNV Zrt.-t a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül Ha a Vagyonkezelő a kezelt vagyont más használatába adja, a használó magatartásáért mint sajátjáért felel. Vagyonkezelő köteles az általa vagyonkezelt bármely vagyonelem feletti használat jogának bármely jogcímen történő átengedéséből származó bevétele 25%-át a használat átengedése ellenértékének átvételétől számított 15 munkanapon belül az MNV Zrt. 23

24 Magyar Államkincstárnál vezetett hasznosítási bevételek című számú bankszámlaszámára átutalni. Felek a használat jogának bármely jogcímen történő átengedéséből származó bevétel mértékétől külön megállapodás keretében eltérhetnek, mely megállapodás az aláírását követően a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi A Vagyonkezelő köteles az építési és bontási tevékenységhez az elsőfokú építési hatóság felé irányuló engedélyezési kérelem benyújtása előtt az MNV Zrt. előzetes tulajdonosi hozzájárulását kérni. A kérelemben meg kell jelölni különösen az ingatlanon végezni kívánt tevékenységet, funkcióváltást, annak indokait, a megvalósítás tervezett módját és idejét Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásával a vagyonkezelési szerződés tárgyaként meghatározott ingatlan tekintetében minden felmerült költséget, veszélyt és kárt a szerződés fennállása idején Vagyonkezelő visel. 8. Fenntartás, üzemeltetés 8.1. A Vagyonkezelő köteles gondoskodni a vagyonkezelésében lévő vagyonelemek rendeltetésszerű üzemeltetéséről, működtetéséről A közüzemi szerződéseket a Vagyonkezelő köteles megkötni és a szükséges közművek minden költségét (karbantartás és használat) a Vagyonkezelő köteles viselni Az MNV Zrt. a közüzemi szerződések megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat köteles a Vagyonkezelő számára 30 napon belül rendelkezésre bocsátani Vagyonkezelő köteles az üzemeltetés során a szerződés tárgyát képező ingatlant megfelelő, a jelen szerződés szerinti célok megvalósítását és a vagyonkezelői feladatok ellátását lehetővé tevő állapotban tartani (a természetes elhasználódást leszámítva). A Vagyonkezelő teljes és kizárólagos felelősséget vállal az üzemeltetés tartama alatt az ingatlan állapotáért, működésért, karbantartásáért és felújításáért. A Vagyonkezelő köteles különösen a) az ingatlant fenntartani legalább a birtokba lépés kezdő napján fennálló színvonalon; b) minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az ingatlant a birtokba adás napját követően bármilyen károsodástól megóvja; c) megfelelni valamennyi egészségügyi, munkavédelmi, építésügyi, munkavédelmi és biztonsági jogszabály rendelkezésének Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alatt az ingatlan teljeskörű üzemeltetését a Vagyonkezelő jogosult, és egyben köteles ellátni A Vagyonkezelő kizárólag és teljes egészében viseli az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket és terheket. Az üzemeltetés költségei alatt kell érteni különösen, de nem kizárólagosan az ingatlan működéshez szükséges valamennyi szolgáltatás költségét, a közüzemi díjakat (például víz, villany, csatorna, szemétdíj, fűtés), az ingatlant terhelő adókat, közterheket, a karbantartás költségeit, a biztosítás fenntartásának költségeit A Vagyonkezelő saját költségén köteles a szerződés megszűnése időpontjáig a természetes elhasználódást figyelembe véve az ingatlan állapotát folyamatosan fenntartani, a 24

25 javítást és hibaelhárítást szükség szerint haladéktalanul - a karbantartást pedig megfelelően elvégezni. 9. MNV Zrt. jogai és kötelezettségei 9.1. Az MNV Zrt-t az állami vagyon hasznosítására kötött vagyonkezelési szerződés alapján ellenérték illeti meg Az MNV Zrt. ellenőrizheti a használatot, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kár megtérítését. Abban az esetben, ha az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a kezelt vagyont fenyegető veszély súlyossága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének követelése sem vezetne eredményre, az MNV Zrt. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést követelhet Az MNV Zrt. jogosult a Korm. rendelet aiban foglalt szabályok, illetve a jelen szerződés 5. számú mellékletét képező tulajdonosi ellenőrzési eljárásrend figyelembe vételével tulajdonosi ellenőrzést tartani. A Vagyonkezelő köteles tűrni, hogy az őt megillető jogok gyakorlását, az állami vagyon kezelésének célszerűségét és szabályszerűségét az MNV Zrt. ellenőrizze. 10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Vagyonkezelő kijelenti, hogy az általa vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete rendelkezésére áll, illetve vállalja ennek biztosítását a beruházás tervezett időszakában. A fedezettel kapcsolatos igazolások, nyilatkozatok, illetve számítások a szerződés 6. számú mellékletét képezi. 11. Kártérítési felelősséggel kapcsolatos rendelkezések A Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik a szerződés időtartama alatt okozott, az állami vagyonban bekövetkezett károkért A Vagyonkezelő felel a jelen szerződésben, illetve a Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért A kezelt vagyon működtetése során harmadik személynek okozott károkért a Vagyonkezelő felel A Vagyonkezelő felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha a Vagyonkezelő az ingatlant harmadik személy használatába adja, az erre vonatkozó szerződésben köteles kikötni a harmadik személy kárfelelősségét. Ha harmadik személy használó a vagyonban kárt okoz, a Vagyonkezelő köteles az okozott kárt megtéríttetni, vagy a károkozás előtti állapot helyreállítását követelni, de a Vagyonkezelő a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 12. Vagyonkezelési szerződés megszűnése 25

26 12.1. A vagyonkezelési szerződés megszűnik: a) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, b) a szerződés azonnali hatályú felmondásával, a jelen szerződés pontjában foglalt esetekben, c) a kezelt vagyonelem elidegenítése esetén a Korm. rendelet 26. -ának (4) bekezdése alapján, d) rendes felmondással írásban, a Korm. rendelet 12. (2) bekezdése szerinti kilencven napos felmondási idővel, amely időtartam alatt a felek kötelesek egymással elszámolni, e.) megállapított idő elteltével, f.) a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével Az MNV Zrt. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) a Vagyonkezelő a kezelt állami vagyonban kárt okoz, vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget, b) a kezelt vagyon értékében a vagyonkezelési szerződésben megállapított értékhez képest a Vagyonkezelőnek felróható okból lényeges csökkenés következik be, c) a Vagyonkezelő a jogszabályból vagy a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróható módon megszegte, különösen a jelen szerződés 5.4., és pontjaiban meghatározott esetekben, d) a Vagyonkezelő, illetve annak vezetője a szerződés megkötését követően: - önkormányzati adósságrendezési eljárás alá kerül, - hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt; - állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, e.) amennyiben Vagyonkezelő jelen szerződés pontjában meghatározott határidőig a munkálatokat nem fejezi be Az MNV Zrt. és a Vagyonkezelő jelen szerződést annak megkötését követő 5 éven belül figyelemmel az Önkormányzat által kötendő támogatási szerződésben foglaltakra csak és kizárólag rendkívüli felmondási ok bekövetkezése esetén mondhatja fel. Az 5 év leteltével szerződő felek bármelyike jelen szerződést indokolás nélkül 6 hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja. A felmondást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kell közölni A vagyonkezelői jog a határozott időtartam lejártával automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszűnik, és a Vagyonkezelő már a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a javára bejegyzett vagyonkezelői jog a lejárat napjával az MNV Zrt. egyoldalú kérelmére az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön A Vagyonkezelő köteles a jelen szerződés pontja szerint felmondás esetén a kezelt vagyont az MNV Zrt. felmondásról szóló értesítésének dátumát követő 30 napon belül az MNV Zrt. részére birtokba adni. A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés pontjában foglalt felmondás az MNV Zrt. számára elegendő jogcím a jelen szerződés 26

27 alapján vagyonkezelésbe adott ingatlanok ezen pont szerinti birtokba vételére, és ahhoz az MNV Zrt-nek nem szükséges beszereznie semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási határozatot, döntést vagy értesítést. Vagyonkezelő hozzájárul ahhoz, hogy a ezen pontban foglalt birtokbaadási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban az MNV Zrt. minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vegyen Amennyiben jelen vagyonkezelési szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenséget, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Felek az érintett rendelkezések nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A Felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék Amennyiben a Vagyonkezelő a Korm. rendelet 11. (1) bekezdése alapján vállalt kötelezettségének nem vagy csak részben tett eleget, a vagyonkezelési szerződés megszűnésekor a szerződésben rögzített ellenérték, illetve a ténylegesen elvégzett tevékenység értékének különbözetét az MNV Zrt.-nek - a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon - megtéríti A vagyonkezelési szerződés megszűnése az érintett vagyontárgyra vonatkozó vagyonkezelői jogot - ingatlan esetében annak ingatlan-nyilvántartásból való törlése időpontjában - megszünteti. A Vagyonkezelő által a vagyon használatára harmadik személlyel kötött szerződésben a Vagyonkezelő helyébe ilyen esetben az MNV Zrt. lép. 13. A szerződés megszüntetésének következményei A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog törléséhez szükséges nyilatkozatot (törlési engedély) a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírja, és az aláírt engedélyt köteles közjegyzői letétbe helyezni. A letétbe helyezés időtartama megegyezik a jelen szerződés hatályával. A vagyonkezelői jog törlésére vonatkozó nyilatkozatot a letéteményes csak abban az esetben adja ki az MNV Zrt.-nek, és az MNV Zrt. csak abban az esetben jogosult felhasználni, ha a szerződés bármely okból megszűnik. A letéti szerződést a Vagyonkezelőnek ezzel a tartalommal kell létrehoznia A szerződés bármely okból történő megszűnése a vagyonkezelői jogot automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszünteti A jelen szerződés bármilyen okból történő megszüntetése esetén a Vagyonkezelő az MNV Zrt. kérésére - köteles az MNV Zrt-vel, vagy bármely MNV Zrt. által megjelölt személlyel - a megszüntetés időpontját megelőzően vagy azt követően ésszerű ideig - együttműködni a vagyonkezelt ingatlan üzemeltetése/állagának fenntartása/rendeltetésszerű használata érdekében Vagyonkezelő vállalja, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnését követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a jelen szerződés pontjában megjelölt kapcsolattartó személlyel, az elszámolás és az ingatlan birtokba adása céljából. 27

28 14. Elszámolás a kezelt vagyonnal A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonnal folyamatosan, illetve jelen szerződés megszűnésekor elszámolni a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény, illetve a mindenkor hatályos számviteli törvény és a Korm. rendelet alapján Jelen felmondással történő megszüntetése esetén a Vagyonkezelő a felmondási idő lejártát követő 30 napon belül köteles elszámolni a kezelt vagyonnal. A vagyonkezelői jog egyéb módon történő megszűnése esetén az elszámolás határideje a szerződés megszűnést követő harmincadik nap Vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenéséről és az értéket növelő beruházásokról, felújításokról, továbbá a pont szerinti használat átengedéséből származó bevételekről évente összesített tájékoztatást ad, külön indokolva, ha az értékcsökkenés mértéke meghaladja az értéknövekményt A Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, illetve költségeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani úgy, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységből szármaszó bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen A szerződés megszűnése esetén a kezelt vagyonnal való elszámolás alapja az eredetileg átadott vagyontárgynál az átadás időpontjában fennálló könyv szerinti érték, a vagyonkezelés gyakorlásának ellenértéke fejében végzett értéknövelő ráfordításoknál a befejezett beruházás könyv szerinti értéke, vagyis az értéknövelő beruházást követően módosított vagyonkezelési szerződésben szereplő könyv szerinti érték A Vagyonkezelő az 5.1. pontban megjelölt díjként elszámolt fejlesztési ráfordításai tekintetében az MNV Zrt-vel szemben az elszámolás során megtérítési igényt nem támaszt. A költségvetési vagy európai uniós forrásból származó, a kezelt vagyon fejlesztésére fordított összeg tekintetében a Vagyonkezelő az elszámolás során megtérítési igényt nem támaszthat A Vagyonkezelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az értéknövelő beruházás megvalósítása előtt az 5.4. pontban foglaltaknak nem tett eleget, vagy az általa elvégzett értéknövelő beruházás forrása teljes egészében az Európai Unió vagy a Magyar Köztársaság költségvetéséből származó pénzösszeg volt, vagy a vagyonkezelési szerződés a Vagyonkezelőnek felróható okból, rendkívüli felmondással szűnik meg a kezelt vagyonon végzett értéknövelő beruházás megtérítése iránt nem érvényesíthet igényt az MNV Zrt-vel szemben. 15. Egyéb rendelkezések Felek megállapodnak, hogy Vagyonkezelő legkésőbb jelen szerződés megkötésétől számított 10 napon belül, jegyzőkönyv felvétele mellett lép a szerződés tárgyát képező ingatlanok birtokába. 28

29 15.2. Szerződő felek a folyamatos együttműködés biztosítása érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket nevezik meg: Vagyonkezelő részéről: Schmidt István VMJV PH. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető MNV Zrt. részéről: Vajai László az MNV Zrt. Veszprém Megyei Területi Iroda vezetője Amennyiben a kapcsolattartók személyében változás történik, úgy azt a szerződő felek kötelesek az új kapcsolattartó személyének megjelölésével egymás felé 15 napon belül írásban bejelenteni A felek a szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni az egyezségkötést. Egyezség esetén a felek a jogszabályokban foglalt feltételek betartásával a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyezségkötésre irányuló tárgyalások 60 napon belüli eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő jogviták esetére az MNV Zrt. székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jogosult jelen szerződés megkötésére, és vele szemben nem állnak fel a Vtv ának (1) bekezdésében foglalt, a szerződés megkötését kizáró feltételek. A Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben vele szemben valamely kizáró feltétel jelen szerződés időbeli hatálya alatt merül fel, arról haladéktalanul, írásban értesíti az MNV Zrt-t Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő költségeket és kiadásokat az a fél viseli, amelyik fél érdekkörében a költség vagy kiadás felmerült Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a számvitelről szóló évi C. törvény, az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz.: vagyonkezelésbe adandó ingatlanok tételes listája 2. sz: műemlékekre, műemléki területekre, műemléki értékekre és egyéb kulturális örökségekre, valamint történeti kertekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések, és ezen ingatlanok összesítő kimutatása 3. sz: A beruházás tételes költségvetése 4. sz.: Tulajdonosi ellenőrzési szabályzat 5. sz: Nyilatkozat a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról 6 sz.: Védettség jellege szerinti miniszter előzetes hozzájáruló nyilatkozata 7. sz.: A létesítmények birtokba adási jegyzőkönyve 8. sz.: A rekonstrukció engedélyezési és kivitelezési műszaki dokumentációja A szerződés 8 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Vagyonkezelőt, 4 példány az MNV Zrt.-t illeti meg. 29

30 A felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. Budapest, Tátrai Miklós Zoltán MNV Zrt... Debreczenyi János Vagyonkezelő Ellenjegyzem: én Ellenjegyzem: én jogtanácsos jogtanácsos 3. sz. melléklet: A beruházás tételes költségvetése a vagyonkezelői szerződéshez: A jezsuita templom helyreállítása: ,- Ft Külső víz, szennyvízelvezetés: ,- Ft Bontás, földmunka, építés, növényzet: ,- Ft Statika: ,- Ft 6438/2 hrsz út: ,- Ft Víz-csatorna: ,- Ft 30

31 4. sz. melléklet: Helyszínrajz és tulajdoni lapok 6438/2, 6438/4 Forrás: Szabályozási Terv VMJV PH 31

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Eplény 0216/4 helyrajzi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 16. Érdi I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Határozatok 2 Érdi Közlöny I. évfolyam 4. szám 2011. május 16. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása

Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása Fehérvárcsurgói Károlyi kastély kert rekonstrukció t. szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról

Város Polgármestere. Ügyintéző: Zsók Anikó. Spalding Alapítvány Együttműködési megállapodásának módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Spalding Alapítvány

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon ingyenes átruházása érdekében

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Iparterület fejlesztés új munkahelyekért Tolmácson című projekt előkészítésére pályázat benyújtása

ELŐTERJESZTÉS az Iparterület fejlesztés új munkahelyekért Tolmácson című projekt előkészítésére pályázat benyújtása 1 Napirend Iparterület fejlesztés - pályázat benyújtása 1 N a p i r e n d ELŐTERJESZTÉS az Iparterület fejlesztés új munkahelyekért Tolmácson című projekt előkészítésére pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. június 18-i üléséről Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Baski Gábor Dosztály László Baski Mária

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 25-25/5-1/2016. TÁRGY: MISINA TETŐ FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEG- HOZATALA (TOP-6.1.4-15) MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 206/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. u) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. február 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására.

Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Előterjesztés Vállalkozási szerződés Püspökladány, belterületi vízrendezése megvalósítására. Püspökladány Város Önkormányzata 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 389-9/2012. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási csomópont és

Részletesebben

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április

Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee. Készült: Miskolc 2013. április Az MNV Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda tevékenységee Készült: Miskolc 2013. április TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetés 1. MNV Zrt. szervezeti felépítése 2. Integrált Területi Irodák rendszere 3.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése.

Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése. Tájékoztató szerződésmódosításról- Máriagyűdi Kegyhely rekonstrukciója, környezetrendezése és a kapcsolódó elektromos légkábel hálózat átépítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/130 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalalövői Testedző kör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalalövői TK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2013 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése

Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 1/17 HU-Budaörs: Többcélú sportlétesítmények építése 2009/S 130-189544 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budaörs Város Önkormányzata,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról

109/2015. (IX.24.) számú határozata. a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2015. (IX.24.) számú határozata a Vagyongazdálkodási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9.

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9. BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL 2009. december 9. Ssz Megnevezés Intézkedések Megjegyzés 1. Szérűskert parkosítása 303/2009. (IX. 03.) 2. Karácsonyi díszvilágítás 3. 4. 5. Hivatal vezetékes

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-10357/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Szentes belterület 3881/22, 3881/23 és 3881/24 hrsz-ú

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: az 56/2005. (V. 31.) Kt. számú határozattal Módosítva: a 115/2006. (XI. 30.) Kt. számú és a 106/2007. (VIII. 16.) Kt. számú határozattal (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Eplény Közösségi Ház

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása 1) Az ajánlattételi felhívást kiíró neve, elérhetősége: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Edelman György polgármester Kapcsolattartó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J/9527. számú jelentés

J/9527. számú jelentés Magyarország Kormánya J/9527. számú jelentés az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlanokkal

Részletesebben

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

T/1746. számú. törvényjavaslat. egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1746. számú törvényjavaslat egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2010. november 1 2010. évi törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS

SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS SZINDIKÁTUSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött alulírott helyen és napon egyrészről - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., PIR szám: 478-704, képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester),

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

Szerződés 1.számú módosítása

Szerződés 1.számú módosítása Szerződés 1.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 48/2016. (V. 24.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat Óvoda és P+R Parkoló építésére kiírt pályázatok

Részletesebben

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/95 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési dokumentáció ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 1351-4/2009. Melléklet:1. ajánlatkérési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben