ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2010/6. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról /2010. (V. 31. MÁV-START Ért 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata, Díjszabása és a Vasúti Menetdíjtáblázatok hatályba léptetéséről.. 2 8/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a segélyezések szabályozásáról /2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás az aktív értékesítés- -ösztönzés szabályozásáról /2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a belföldi kiküldetés elrendeléséről és nyilvántartásáról /2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a vasutas szakmai gyakorlati idő elismerésének szabályozásáról Egyéb közlemények: Az 5/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések... 25

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 12/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az üzletpolitikai kedvezmények nyújtásának szabályozásáról Tekintettel az utasítás üzleti titok minősítésére, a szabályozás teljes szövegét az érintettek közvetlenül kapják meg. 13/2010. (V. 31. MÁV-START Ért 6.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata, Díjszabása és a Vasúti Menetdíjtáblázatok hatályba léptetéséről 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott MÁV- START Zrt. új Személyszállítási Üzletszabályzat, valamint az új Díjszabás hatályba léptetésével kapcsolatos feladatok szabályozása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalójára, illetve azokra a szervezetekre, akik a MÁV- START Zrt. jelen utasításban ismertetett feladatainak végzésére a MÁV-START Zrt.-vel szerződéses viszonyban állnak. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A MÁV-START Zrt. Üzletszabályozási Szervezete 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Díjszabás: a MÁV-START Zrt. szolgáltatási díjai számításának és a kedvezmények felhasználásának részletes szabályait tartalmazó kiadvány. Vasúti menetdíjtáblázatok: a MÁV-START Zrt. szolgáltatásainak díját tartalmazó kiadvány. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Személyszállítási Üzletszabályzat érvényessége A Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/SS/A/369/1/2010. számú határozatával jóváhagyott Személyszállítási Üzletszabályzat június 1-jén lép hatályba. Hatályba lépést követően az abban foglaltakat valamennyi érintett munkavállaló köteles alkalmazni. A Személyszállítási Üzletszabályzat letölthető a MÁV- START Zrt. honlapjáról és a munkavállalók részére nyomdai úton is előállításra kerül. 4.2 A Díjszabás érvényessége Az új Díjszabás június 1-jén lép hatályba. Hatályba lépést követően az abban foglaltakat valamennyi érintett munkavállaló köteles alkalmazni. A Díjszabás letölthető a MÁV-START Zrt. honlapjáról és a munkavállalók részére nyomdai úton is előállításra kerül. 4.3 A Vasúti Menetdíjtáblázatok érvényessége A február 1-jétől érvényes Személyszállítási Üzletszabályzat III. Rész 1. Kötet új elnevezése Vasúti menetdíjtáblázatok I. Kötet. A Vasúti menetdíjtáblázatok I. Kötet június 1-jén lép hatályba. A december 13-tól érvényes Személyszállítási Üzletszabályzat III. Rész 2. Kötet új elnevezése Vasúti menetdíjtáblázatok II. Kötet, fedőlapja és 1. oldala jelen utasítás 1. mellékletének megfelelő formában javítandó. A Vasúti Menetdíjtáblázatok II. Kötet június 1-jén lép hatályba. 4.4 Átmeneti rendelkezés a menetjegyek érvénytartamának változása miatt Elővételben érvénytartam megjelölésével megváltott menetjegyek A június 1-jét megelőzően megváltott, 100 km-en felüli díjszabási távolságra váltott menettérti jegyek (az érvényesség első napjától függetlenül), a jegyen feltüntetett időpontig felhasználhatóak, azaz érvénytartamuk az érvényesség első napjától számított egy hónapig tart. E szabályt kell alkalmazni a június 1-je előtt megvásárolt, de a kioszkból csak június 1- jén vagy azután kivett e-ticket menetjegyekre is Elővételben érvényesség megjelölése nélküli menetjegyek Elővételben érvényesség megjelölése nélkül megváltott és május 31-e után érvényesített 100 km feletti menettérti jegyek már az új érvénytartammal, az érvényesség 1. napját követő 14. nap 24 órájáig használhatók fel utazásra. A két egy útra szóló jegy formájában kiadott és Vissza érvényes 1 hónapig bélyegzéssel ellátott menetjegyeket kezelési költség nélkül vissza kell téríteni, helyette új menetjegyet kell kiadni. A kezelési költség nélküli visszatérítés csak abban az esetben alkalmazható, amennyiben az utas átveszi a visszatérített menetjegynek megfelelő új menetjegyet vagy a visszatérített menetjegy odaúti részének megfelelő egyúti menetjegyet, azaz csak a menetjegy cseréje lehetséges. A kifizetési bizonylat felső részén SZÜSZ változás megjegyzést kell tenni. 4.5 Átmeneti rendelkezés a kártérítési rendszer változása miatt A június 1-jét megelőzően legalább 15 percet késő feláras vonatok esetén június 1-jétől is a május 31-én hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat I. Rész szabályai szerint kell eljárni. A június 1-jét megelőző utazás során felmerült elégtelen helybiztosítási igényt június 1-jétől is a május 31-én hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat I. Rész szabályai szerint kell elbírálni. 4.6 Elárusítható nyomtatványok díjmentessé válása Vasúti Menetdíjtáblázatok I. Kötet Belföld módosítása A Vasúti Menetdíjtáblázatok I. Kötet 17. oldalán az elárusítható nyomtatványok árát kéziratilag törölni kell. A Menetjegyigénylés, Bejelentés tanulmányi kirándulásra és Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye igénybevételéhez nyomtatványokat

3 ÉRTESÍTŐ 3 a továbbiakban díjmentesen kell az utasok részére rendelkezésre bocsátani. A kezelő pénztárak részére átadott fenti nyomtatványokat tartalmazó ellátmányt vissza kell venni, és az addig keletkezett bevételekkel el kell számoltatni. A megállapított Készletmaradvány darabszámát rontottként kell kezelni és elárusítható nyomtatványok számadást május hónapban le kell zárni, a P.5. Utasításban előírtak szerint. A rontott elárusítható nyomtatványokat nem kell megsemmisítésre beküldeni, azokat a továbbiakban a kezelési nyomtatványokra előírtak szerint kell kezelni. Az elszámolást követően, június 1-jétől a fenti nyomtatványokkal valamennyi pénztárat a szükséges mennyiségben el kell látni Pénztári zárás A pénztári zárást májusi utolsó szolgálat befejezését követően kell elvégezni. 4.7 Utastájékoztatás A Személyszállítási Üzletszabályzat és a Díjszabás a MÁV- START Zrt. honlapján meghirdetésre kerül. 100 km feletti menettérti jegy váltásakor az utas figyelmét élőszóban is fel kell hívni az érvénytartam-változásra. 4.8 Programmódosítás november 15-étől hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat II. Rész, február 1-jétől hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat III. Rész 1. Kötet (új címmel, változatlan tartalommal hatályos), december 13-tól hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat III. Rész 2. kötet (új címmel, változatlan tartalommal hatályos), 28/2009 VIG (K 3711/2009) utasítás a Személyszállítási Üzletszabályzat hatályba léptetéséről, 29/2009 VIG (K-4115/2009) utasítás a jogszabályok változása miatti átmeneti rendelkezésekről 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. pontjai, valamint a 4.4. pontja az utolsó három bekezdés kivételével Gy /2010. sz. állásfoglalás (külföldi kiállítású diákigazolványok), Gy /2010. sz. állásfoglalás (segítő kutyák), Gy /2010. sz. állásfoglalás (bérletek kezelése), 127/2009.ÜVH. (K-3981/2009.) Üzletpolitikai kedvezmények 4. pontja alpontjaival együtt. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás június 1-jétől visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLET 1. sz. melléklet: fedvény a Vasúti menetdíjtáblázatok 2. Kötetére Az elektronikus jegy-értékesítési felületeken szükségessé váló programmódosítást külön díjszabási rendelkezés rendezi. 5. HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉ- SEK Az új Személyszállítási Üzletszabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi rendelkezések hatályukat vesztik: november 15-étől hatályos Személyszállítási Üzletszabályzat I. Rész, Kozák Tamás s.k. vezérigazgató

4 4 ÉRTESÍTŐ 1.számú melléklet A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VASÚTI MENETDÍJTÁBLÁZATOK II. Kötet - Nemzetközi Érvényes: június 1-jétől

5 ÉRTESÍTŐ 5 8/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a segélyezések szabályozásáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. által az átmenetileg vagy tartósan nehéz anyagi körülmények közé kerülő munkavállalók részére nyújtott segélyek egységes szabályozása a Kollektív Szerződés 71. -ához kapcsolódóan. 2. HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment vezető, a végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, az asszisztensek (vagy más, erre a feladatra kijelölt munkavállaló), a humán partnerek felelősek, közreműködőként pedig részt vesznek benne a MÁV-START Zrt. részére humánszolgáltatásokat végző szervezetek az e tárgyban kötött szerződések alapján. 3. FOGALMAK Szociális rászorultság Szociálisan rászorult az a munkavállaló (illetve családtagja), akinél az egy háztartásban élő családtagok egy főre jutó havi nettó átlagkeresete nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, gyermeke(i)t egyedül nevelőknél négyszeresét. A család egy főre számított átlagkeresetének meghatározásakor az igénylő munkavállalóval közös háztartásban élő családtagokat (házastárs, élettárs, szülő, gyermek) keresetigazolásuk alapján kell figyelembe venni. Havi nettó átlagkereset A bruttó átlagkeresetből (Mt ) a keresetarányos munkaerő-piaci járulék, személyi jövedelemadó, valamint a nyugdíjés egészségbiztosítási járulék levonásával számított összeg egy hónapra vetített értéke. Egyedülálló Az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Segélyezési jogcímek Szociális segély Helyi szinten a szociális rászorultság alapján, valamint a munkavállaló gyermekének születésekor adható segélyezési forma. Temetési segély A munkavállaló, illetve a munkavállaló Mt (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozójának halálakor adható segélyezési forma. Rendkívüli segély Különleges körülmények, váratlan és súlyos anyagi gondok közé került munkavállaló részére (pl. a munkavállaló családjában előforduló súlyos betegség, hosszantartó ápolás, természeti csapás esetén) adható segélyezési forma. 4.2 A segélyezési keret A hatályos Kollektív Szerződés pontja tartalmazza az adott évi segély fejkvótát A MÁV-START Zrt. szintű éves keret a tárgyévre tervezett teljes és részmunkaidős átlagos állományi létszám és a tárgyévi fejkvóta szorzata alapján képzendő. 4.3 A segélykeret felosztása és a döntésre jogosultak A tárgyévre megállapított éves keretösszeg 10%-a a vis major esetekre képzendő rendkívüli segélyekre kerül elkülönítésre tartalékalapként, amely felett a Központi Üzemi Tanács a Humánerőforrás Menedzsment Szervezet vezetőjével együtt rendelkezik A tartalékalap elkülönítése után fennmaradó keretösszeg 40%- a a temetési segélyek folyósítására kerül elkülönítésre, amely felhasználásáról a Központi Üzemi Tanács a Humánerőforrás menedzsment Szervezet vezetőjével együtt rendelkezik A helyi Üzemi tanácsok/üzemi megbízottak és a munkáltatói jogkörgyakorlók a tartalékalap elkülönítése után fennmaradó keretösszeg 60%-ával rendelkezhetnek a szociális segélyek folyósítására. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem működik Üzemi tanács/üzemi megbízott, az érdekképviseletek oldaláról a Központi Üzemi Tanács jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlókkal a szociális segély kérelmeket elbírálni A felosztott keretek kezelését, valamint a munkáltatói jogkörgyakorlók és Üzemi tanácsok/üzemi megbízottak tájékoztatását a felhasználható keretek összegéről az asszisztensek (vagy más, erre a feladatra kijelölt munkavállalók) végzik. 4.4 Az egyes segélyfajták speciális szabályai Temetési segélyre az a munkavállaló jogosult, akinek közvetlen hozzátartozója elhunyt, és az eltemettetéséről a munkavállaló gondoskodik. Elhunyt munkavállaló házastársa vagy egyeneságbeli rokona akkor jogosult segélyre, ha a csoportos biztosítás alapján a munkavállaló után nem részesülnek biztosításban és az elhunyt eltemettetéséről ők gondoskodtak Rendkívüli segély esetében javasolt környezettanulmány lefolytatása a munkáltató kezdeményezésére a helyi Üzemi tanáccsal/üzemi megbízottal közösen.

6 6 ÉRTESÍTŐ Rendkívüli segély esetében el lehet tekinteni a 3. pontban rögzített, egy háztartásban élő családtagok egy főre jutó havi nettó átlagkeresetének korlátozásától. 4.5 A segélykeret felhasználása A segélykeretek csak tárgyév december 31-éig használhatóak fel Amennyiben tárgyév decemberében a temetési segélyre elkülönített segélykeretnél maradványösszeg képződött, december hónapban a fel nem használt összeg átcsoportosításra kerülhet a szociális segélyekre, rendkívüli segélyekre, a tárgyévi segélykérelmek kifizetése céljára. 4.6 A segély összege Az egyszeri alkalommal megítélhető temetési segély összegét a hatályos Kollektív Szerződés pontja tartalmazza A szociális és a rendkívüli segély mértékének meghatározása egyedi elbírálás alapján történik. 4.7 Eljárási rend Segélyezést kezdeményezhet a munkavállaló vagy családtagja, a munkahelyi vezető, valamint a helyi Üzemi tanács/üzemi megbízott A temetési segély kérelmek elbírálása az esemény bekövetkeztének igazolása alapján történik. A helyi Üzemi tanács/üzemi megbízott szignálja a beadott segélykérő lapot és megküldi a Központi Üzemi Tanács részére. A segélyre való jogosultságot a beadott dokumentumok alapján a Központi Üzemi Tanács állapítja meg A rendkívüli segély elbírálása a bekövetkezett eseményről készült írásos dokumentáció, valamint a család egy főre jutó átlagkeresetének igazolása alapján, az elbírálás a dokumentumok és a munkavállaló egyéni helyzete ismeretében történik. A helyi Üzemi tanács/üzemi megbízott és a munkáltatói jogkör gyakorló javaslatával kiegészíti a beadott segélykérő lapot, ezt követően döntésre megküldi azt a Központi Üzemi Tanács részére Valamennyi segélykérelmet az 1. számú melléklet szerinti Segélykérő lap -on kell benyújtani, elbírálni. A munkavállaló a személyére vonatkozó adatokkal kitöltött kérelmet leadja a MÁV Zrt. Humánszolgáltató Ügyfélszolgálati irodában a járandóságra vonatkozó adatok kitöltése érdekében. A MÁV Zrt. Humánszolgáltató legkésőbb a kézhezvételt követő 2. munkanapon visszajuttatja a kérelmező munkabér adataival kitöltött és szignált Segélykérő lapot a munkáltatói jogkör gyakorlóhoz. A segélykérelemhez csatolni kell a bekövetkezett eseményről készült írásos dokumentációt az alábbiak szerint: szociális segély esetén gyermek születése miatt a születési anyakönyvi kivonat másolata, egyéb esetekben a kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentumok (amennyiben van), temetési segélykérelem benyújtásakor a halotti anyakönyvi kivonat és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolata, rendkívüli segély igénylése esetén a természeti katasztrófa miatt bekövetkezett tragédia igazolása, orvosi diagnózis, biztosító által kiállított kárfelmérés, baleseti jegyzőkönyv, különleges körülmények, váratlan és súlyos anyagi gondok leírása, környezettanulmány stb A segélyek odaítéléséről a munkáltató és az érdekképviselet (Üzemi tanács/üzemi megbízott, vagy Központi Üzemi Tanács) közösen dönt A beérkezett segélykérő lapok nyilvántartásba vétele, alapbizonylatként történő kezelése, tárolása, egyeztetés a munkáltatói jogkörgyakorlóval, Üzemi tanáccsal/ üzemi megbízottal az elbírálás időpontjáról, a rendelkezésre álló keretről az asszisztens (vagy más, erre a feladatra kijelölt munkavállaló) feladata. Határidő: minden hónap A beérkezett segélykérő lapok elbírálása. Felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, Üzemi tanács/ /üzemi megbízott Határidő: minden hónap A segélykérelmet benyújtott munkavállalót minden esetben írásban kell tájékoztatni a döntésről: a benyújtott kérelem elfogadásáról (2/a számú melléklet), avagy a kérelem elutasításáról (2/b számú melléklet). Felelős: munkáltatói jogkörgyakorló Határidő: tárgyhónap utolsó munkanapja A megítélt segély kifizetése kizárólag banki utalással történik, házi pénztáron keresztül nem lehet kifizetni. Az aszszisztensek (vagy más, erre a feladatra kijelölt munkavállalók) a kifizetendő segélyről adatszolgáltatást készítenek és eljuttatják azt az illetékes MÁV Zrt. Humánszolgáltató részére a 3. számú melléklet szerinti havi adatszolgáltatásnak megfelelő aláírt formában. Határidő: legkésőbb tárgyhónap utolsó munkanapja A segély soron kívüli (azaz hóközi) kifizetésére a munkáltató és az Üzemi tanács/üzemi megbízott egyetértésével kerülhet sor. A munkáltatói jogkörgyakorló által a soron kívüli kifizetést támogató és aláírt 1. számú mellékletet el kell juttatni a MÁV Zrt. Humánszolgáltató felé, ennek hiányában a munkabérfizetéstől eltérő időpontban történő kifizetésre nem kerülhet sor. Felelős: munkáltatói jogkörgyakorló, asszisztens (vagy más, erre a feladatra kijelölt munkavállaló) Határidő: soron kívüli kifizetés engedélyezését követő munkanap A MÁV Zrt. Humánszolgáltató a hóközi számfejtés szabályainak megfelelően kezdeményezi a megítélt segély utalását. Határidő: minden héten kedden vagy csütörtökön 4.8 Egyéb rendelkezések A Humánerőforrás Menedzsment Szervezet vezetője delegálhatja az együttdöntési jogát a Humánerőforrás Menedzsment Szervezet más vezetőjének hatáskörébe A temetési segély kivéve a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, vala-

7 ÉRTESÍTŐ 7 mint az élettárs részére folyósított temetési segély a hatályos adójogszabály alapján adómentes juttatás, a bruttó öszszeg levonások nélkül kerül kifizetésre A szociális és rendkívüli segély esetében a munkavállalót érintő személyi jövedelemadó előleg, valamint munkaerőpiaci, illetve nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonási kötelezettség áll fenn, amelynek elszámolása az IHIR rendszerben a segély kifizetésével egyidejűleg automatikusan történik. Ugyanígy kerül sor az adóköteles temetési segély adó- és járulék-elszámolására is. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások: évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Kollektív Szerződés 5.2 Módosítások 5.3 Hatályon kívül helyezések A vezérigazgató külön írásbeli engedélye alapján jelen utasítás kiadásával egyidőben hatályát veszti a 30/2008. (IV.30. MÁV- START Ért. 8.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás és a módosítására kiadott 58/2008. (XII.29. MÁV-START Ért. 21.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a segélyezések szabályozásáról. 6. HATÁLYBA LÉPÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba, de rendelkezései már a március 1-jétől igényelt és folyósított segélyekre is alkalmazandóak, és az utasítás visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Segélykérő lap 2/a számú melléklet: Értesítés segélykérelem elfogadásáról 2/b számú melléklet: Értesítés a segélykérelem elutasításáról 3. számú melléklet: Adatközlő az elszámoláshoz Apavári József s.k. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

8 8 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet... Szervezeti egység vezetője részére Nyilvántartási szám: Székhelyén Segélykérő lap A kérelmező neve és törzsszáma:... Lakcíme:... Adószáma:... Munkaviszony kezdete:... Szolgálati helye:... Munkaköre:... Családi állapota:... Eltartott családtagok száma:... Segélykérő átlagos havi nettó jövedelme:... Házastárs (élettárs) átlagos havi nettó jövedelme:... Összes nettó jövedelem:... A segélykérelem indoka (temetési segély esetén a hozzátartozói jelleget külön ki kell emelni az indoklásban): (Temetési segélykérelem benyújtásakor a halotti anyakönyvi kivonat és a temetési számla másolatát mellékelni kell.) Kelt:...,... év... hó... nap munkavállaló A munkáltatói jogkörgyakorló és az üzemi tanács (üzemi megbízott) együttes döntése Üzemi tanács (üzemi megbízott)... Munkáltatói jogkörgyakorló... Folyósításra engedélyezett összeg:...ft, amelyet a munkavállaló részére a(z). havi munkabérrel együtt kérünk folyósítani. Soron kívüli kifizetés esetén a folyósítás:... év hó napja* A szociális/rendkívüli segély adóköteles jövedelemnek minősül./ A temetési segély a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs kivételével adómentes jövedelemnek minősül. A kérelem elutasítása esetén annak indoka: Kelt:...,... év... hó... napján Munkáltatói jogkörgyakorló * soron kívüli kifizetésre méltányossági alapon kerülhet sor.. Üzemi tanács (üzemi megbízott)

9 ÉRTESÍTŐ 9 2/a számú melléklet Értesítés segélykérelem elfogadásáról... Munkavállaló részére (törzsszám, név) Tájékoztatom arról, hogy a... (év, hó, nap) napján benyújtott Segély kérelmében foglaltakat mérlegelve az üzemi tanáccsal/üzemi megbízottal együttdöntve Önnek... Ft bruttó... (szociális/temetési/rendkívüli)* segélyt folyósítunk. (A szociális/rendkívüli segély adóköteles jövedelemnek, a temetési segély a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs kivételével adómentes jövedelemnek minősül.) *A megfelelő jogcím beírandó. A segély kifizetésére a(z).... havi bérszámfejtéssel egy időben/soron kívül. napig kerül sor. Kelt:...,... év... hó... napján Üdvözlettel: Munkáltatói jogkörgyakorló

10 10 ÉRTESÍTŐ 2/b számú melléklet Értesítés segélykérelem elutasításáról... Munkavállaló részére (törzsszám, név) Tájékoztatom arról, hogy a... (év, hó, nap) napján benyújtott Segély kérelmében foglaltakat mérlegelve az üzemi tanáccsal/üzemi megbízottal együttdöntve a segélykérelmét elutasítottuk a következő indokok alapján: Kelt:...,... év... hó... napján Üdvözlettel: Munkáltatói jogkörgyakorló

11 ÉRTESÍTŐ számú melléklet Adatközlő a MÁV Zrt. Humánszolgáltató részére... (év)... (hónapban) folyósítandó segély összegekről Munkavállaló neve Munkavállaló törzsszáma Szolgálati hely kódja és megnevezése Jóváhagyott bruttó összeg (Ft) Segély jogcíme Dátum: munkáltatói jogkörgyakorló

12 12 ÉRTESÍTŐ 9/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás az aktív értékesítés ösztönzés szabályozásáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja a Társaság bevételeinek növelése érdekében az aktív értékesítés ösztönzésének szabályozása évre vonatkozóan a október 15-i vezetői értekezlet döntésének megfelelően a évben bevezetett rendszer további működtetése, az aktuális elvárások és gyakorlati tapasztalatok figyelembevétele mellett. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. Termékmenedzsment Szervezetének értékesítéssel foglalkozó valamennyi nem vezető munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment vezető felelős, közreműködőként részt vesz az Értékesítési vezető. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasítás meghatározást igénylő új fogalmat nem tartalmaz. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az aktív értékesítők ösztönzését, motiválását szolgáló értékesítési ösztönzőrendszer célja a Társaság bevételeinek célzott növelése. 4.1 Az ösztönzési rendszerben résztvevők köre Az ösztönzési rendszerbe a Termékmenedzsment Szervezetben dolgozó aktív értékesítők, azaz Értékesítési Szakértő II (Key Account Menedzser KAM) Értékesítési Szakértő I (Account Menedzser AM) Szolgáltatás-értékesítő szakelőadó munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kerülnek bevonásra. 4.2 Figyelembe vett bevételi típusok Az értékesítési ösztönzés során figyelembe vett nettó (áfa és árkiegészítés nélküli) bevételek az alábbiak: csoportos utazások nettó készpénzbevétele, chartervonati utazások nettó készpénzbevétele, nemzetközi bevételek, különvonatok, különkocsik nettó bevétele, új szerződéses havi bérlet váltások nettó bevétele, egyéb nettó bevétel (pl. START-KLUB kártyacsalád termékei; éves bérletek, utazási csomag értékesítése, viszonteladói értékesítés stb.). A szolgáltatás-értékesítő szakelőadók csak a saját bevételeik alapján jogosultak az értékesítési ösztönzőre, az Értékesítési szakértő II. (KAM) és az Értékesítési szakértő I. (AM) munkakörben lévő munkavállalók bevételi elvárásai és értékelése azonban a saját értékesítéseiken felül az általuk felügyelt szolgáltatásértékesítő szakelőadók bevételi elvárásainak és tényleges teljesítéseinek összegeként adódik. 4.3 A bírálati időszak Az ösztönzési rendszer január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Bírálati időszakok: 1.) január 1-jétől október 31-ig (előzetes értékelés, első bírálati időszak), 2.) január 1-jétől december 31-ig (éves értékelés, második bírálati időszak). A teljesítmények az összesítések alapján negyedévente kiértékelésre kerülnek, de a teljes értékesítési ösztönző kifizetés csak a 2 bírálati időszakhoz kapcsolódik. Év közben november hónap folyamán előzetes értékelésre kerül sor az I X. havi egyéni bevételi tényadatoknak az éves egyéni bevételi tervvel való összevetése alapján. Az éves értékelést januárjában kell elvégezni. Az értékesítés ösztönzése az elért, időben és teljes mértékben befolyt bevétel alapján történik. Az értékesítési ösztönző kifizetés feltétele, hogy az értékesítő a számára meghatározott bevételen felüli teljesítményt nyújtson az ösztönzött területeken. Az értékelést a bírálati időszakot követő hónap 20. napjáig az Értékesítési Szervezet végzi. 4.4 Az ösztönzés mértéke Az egyes munkavállalók esetében az értékesítési ösztönző alapja az egyes bírálati időszakokra eső személyi alapbértömege. A maximálisan elérhető értékesítési ösztönző az éves személyi alapbér 25%-a. Amennyiben a munkavállaló a számára tervben meghatározott bevételi összegen felül teljesít az adott bírálati időszakban, a 3. sz. mellékletben található táblázat szerinti értékesítési ösztönzőre jogosult. 4.5 A bevételek nyilvántartása A havi területi teljesítmények összesítése, figyelemmel kísérése, és rendszeres továbbítása (feltöltése az 1. sz. melléklet szerinti táblázatba) a key account manager feladata. Amennyiben ezek eltérnek a valóságtól, (a további felelősségre vonás mellett) a key account manager értékesítési ösztönzője teljes mértékig megvonásra kerül, a munkáltatói eljárás befejezéséig. A bevételek nyilvántartását a KAM-ok által feltöltött táblázatban kell vezetni (1. sz. melléklet). A bevételek nyilvántartása a külön kiadott útmutatónak megfelelően a tárgyalási lapok (2. sz. melléklet) és a pénztárak bevételi adatai, illetve a számlázási adatok alapján történhet. A tárgyalási lapokból megállapítható, hogy mely teljesítménynél ki volt az értékesítő és milyen módon, hová folyt be a bevétel. Ezen ellenőrzés a KAM feladata és felelőssége. A Termékmenedzsment-vezető havi rendszerességgel ellenőrzi és értékeli a teljes bevételi nyilvántartás adatait.

13 ÉRTESÍTŐ Az ösztönző elszámolása, kifizetése Az első bírálati időszak végén, az előzetes értékeléskor rendelkezésre álló bevételi tényadatok alapján esetlegesen lehetséges ösztönzők a november havi bérrel kerülnek kifizetésre. Az első bírálati időszakbeli értékesítési ösztönző kifizetésének az alapja a az I X. havi személyi alapbértömeg. Az értékesítési ösztönző egész évre vonatkozó számításánál a már kifizetett (első bírálati időszakot érintő) összegen felüli különbözet legkésőbb a február havi bérrel együtt kerül kifizetésre. Az értékesítési ösztönző kifizetésének feltétele, hogy a bevétel teljes mértékben megfizetett legyen, kintlévőség ebből nem keletkezhet. A kifizetéshez szükséges bevétel adatközlés valódisága és helyessége a KAM felelőssége. A kifizetésre a bírálati időszak tényadatai és a 3. sz. mellékletben meghatározott bevételi elvárások alapján kerül sor. Az értékesítési ösztönző kifizetése azt a munkavállalót is megilleti, akinek a kiértékelésekig a munkaviszonya megszűnt, kivéve, ha erre munkáltatói rendkívüli felmondással került sor. Amennyiben év közben változik az értékesítési ösztönzőre jogosító munkakört betöltő személye, időarányosan kell a bevételi terv és tényadatokat megállapítani. Ha a forgalmi adatok a munkavállaló tevékenységén kívül álló okból nem teljesülnek, akkor méltányossági elbírálásra van lehetőség. Az Értékesítési vezető javaslata és részletes indoklása alapján a döntés joga a Humánerőforrás Menedzsment vezető kompetenciájába tartozik. A Termékmenedzsment-vezető küldi meg a 4. sz. melléklet szerinti táblázatot a humánpartnernek, aki a felülvizsgálat után az Ösztönzésmenedzsment-vezető engedélyével intézkedik az értékesítési ösztönző bérszámfejtéssel való kifizetéséről. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításhoz nem kapcsolódik hivatkozás, és nem módosít, illetve helyez hatályon kívül utasítást. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba és december 31-ig hatályos azzal, hogy rendelkezéseit a január 1-jétől december 31-ig szóló értékesítési bevételekre, értékelésükre és elszámolásukra kell alkalmazni. 7. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Bevételek hálózati nyilvántartása 2. sz. melléklet Tárgyalási lap 3. sz. melléklet Értékesítési ösztönző mértéke az elért forgalom szerint 4. sz. melléklet Kifizető tábla Apavári József s.k. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

14 14 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet Bevételek hálózati nyilvántartása

15 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Tárgyalási lap

16 16 ÉRTESÍTŐ 3. sz. melléklet Értékesítési ösztönző mértéke az elért forgalom szerint

17 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Kifizető tábla

18 18 ÉRTESÍTŐ 10/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a belföldi kiküldetés elrendeléséről és nyilvántartásáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A belföldi kiküldetés fogalmának egységes értelmezése, valamint a kiküldetések elrendelésének és nyilvántartásának egységes szabályozása. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment Szervezet felelős. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A belföldi kiküldetés fogalmát az Mt alapján a jelen u- tasítás tartalmazza A kiküldetés munkajogi fogalma Kiküldetésnek minősül a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzése, amennyiben arra a) a munkáltató gazdasági érdekei miatt, b) ideiglenes jelleggel, c) a munkáltató irányítása és utasítása alapján kerül sor A változó munkahelyre alkalmazott munkavállaló abban az esetben teljesít kiküldetést, ha a pontban meghatározott feltételek szerint a munkaszerződésében rögzített telephelyeken, illetve területen kívül végzi munkáját Kiküldetésnek minősül, ha a munkavállaló a munkaszerződésében meghatározott munkavégzési helyen kívül, a munkáltató által írásban elrendelt kötelező oktatáson, továbbképzésen vagy értekezleten vesz részt Nem minősül kiküldetésnek, ha a munkavállaló a munkáját a munka természetéből eredően szokásosan telephelyén kívül végzi. Szokásosan telephelyén kívül végzi munkáját a munkavállaló, ha munkaköri feladatát hosszabb időszak alapulvételével rendszeres jelleggel havi rendes munkaidejének (munkanapjainak, szolgálatának) legalább egyharmad részében telephelyén kívül látja el. A szokásosan telephelyen kívüli foglalkoztatással érintett munkakörök listáját a KSz pontja tartalmazza azzal, hogy a technológia és a munkaszervezés figyelembevételével helyi függelékben további munkaköröket is ilyennek lehet minősíteni. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A kiküldetés munkajogi korlátai A kiküldetés a munkavállalóra nézve különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel nem járhat Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke három éves koráig. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a gyermekét egyedül nevelő férfire is A kiküldetés időtartama nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot. Az előadói (ügyintézői) vagy ennél magasabb beosztású munkakörökben a helyi függelék 66 munkanap elrendelését engedélyezheti az érintett konkrét munkakörök meghatározásánál (KSz ). A kiküldetés időtartamának számítása során egy munkanapként kell figyelembe venni az elrendelt munkavégzést, ha annak mértéke egy naptári napon belül a négy óra időtartamot meghaladja (KSz ) Amennyiben a kiküldetésben lévő munkavállaló egyidejűleg átirányítást is teljesít, a kiküldetés és az átirányítás napjait külön-külön kell számításba venni, nyilvántartani és elszámolni A kiküldetés díjazása A kiküldetést teljesítő munkavállaló a KSz ában foglalt feltételek szerint napi díjra és költségtérítésre jogosult A munkáltató köteles megfizetni a munkavállaló részére a kiküldetés során felmerülő, szükséges és indokolt, számlával igazolt többletköltségeket is (pl. utazási költség, szállásköltség) Belföldi kiküldetés esetén, amennyiben az utazási idő a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkaidőn kívül esik, a KSz pontja alapján az utazási időre a kötetlen munkaidő beosztásban foglalkoztatottak kivételével a munkavállalót személyi alapbére illeti meg. Az utazási idő megállapítása során az igénybe vett jármű visszaérkezési időadatából le kell vonni az indulás időadatát, majd a kapott eredményből le kell vonni a munkavállaló munkaidő-beosztás szerinti munkaidejét. A végeredményt kell utazási időnek tekinteni. Rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a napi eszmei munkaidő szolgál viszonyítási alapul az utazási idő megállapításához. Amennyiben a kiküldetés több napot vesz igénybe, az elutazás és a visszaérkezés idejét munkanaponként elkülönítve kell számításba venni. Nem számolható el utazási idő a kötetlen munkaidőbeosztásban foglalkoztatott munkavállalók részére A munkavállaló a kiküldetés teljesítése során a munkáltatóval előzetesen egyeztetve köteles a legcélszerűbb és költségkímélőbb közlekedési útvonalat és eszközt megválasztani.

19 ÉRTESÍTŐ Ha a munkavállaló a kiküldetés során részben vagy egészben munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el, az átirányításra vonatkozó díjazási szabályokat (Mt. 83/A, KSz. 60. ) is alkalmazni kell A belföldi kiküldetés elrendelése A munkáltató a belföldi kiküldetést írásban (KSz. 15. h) pont), annak várható időtartamának pontos megjelölésével köteles elrendelni. (1. sz. melléklet) A munkavállaló köteles a kiküldetési rendelvényen a kiküldetés hely aláírásra jogosult vezetőjével vagy annak munkatársával a jelenlétet igazoltatni. A kiküldetés ténye indokolt esetben a kiküldetés helyén felvett jegyzőkönyv, jelenléti ív vagy más hivatalos irat másolatának bemutatása, illetve az elrendelő szerv utólagos igazolása alapján is elismerhető A kiküldetésről visszaérkezett munkavállaló a kiküldetés igazolása részen a napidíj, illetve az utazási idő elszámolása érdekében köteles a kiküldetés pontos indulását és az onnan történő visszaérkezést feltüntetni. Indulásnál és érkezésnél a kiküldetéshez igénybevett közlekedési eszköz indulását és érkezését kell figyelembe venni. (Mt (7) bek.) Az elszámolásra hozott számlák összegeit a rendelvényen tételesen fel kell sorolni, kivéve ha a munkavállaló előzetes engedély alapján saját gépjárművett vett igénybe hivatalos célú használatra. Ennek elszámolását külön utasítás tartalmazza A kitöltés és aláírás után a rendelvényt és a kapcsolódó bizonylatokat a kiküldetést elrendelő vezető részére kell eljuttatni, aki a kiküldetés elszámolásának engedélyezése előtt ellenőrzi az elszámolás szabályszerűségét és jogszerűségét, különösen az alábbi szempontok alapján: A rendelvényen fel vannak-e tüntetve részletesen a fizetendő költségtérítések. A feltüntetett tételekről szóló számlák csatolva vannak-e a rendelvény mellé. A számlák a MÁV-START Zrt. nevére szólnak-e. A csatolt számlák összege megegyezik-e a rendelvényen feltüntetett összeggel. A kiküldött nyilatkozata és rendelkezésre álló információk alapján jár-e a feltüntetett napidíj összege (Jelen szabályzat napidíjra vonatkozó előírásai, illetve az egyéb, rendelkezésre álló információk pl. képzés, szállás stb. megrendelésekor étkezés biztosítására vonatkozó rendelkezés alapján). A csatolt számlák elszámolása indokolt-e (Például: gépjárművel történő kirendeléskor tömegközlekedésről szóló számla csatolása nem a kiküldetés érdekében felmerülő összegekről szóló számla csatolása). Amennyiben a kitöltött rendelvény vagy a kapcsolódó bizonylat hibás, a szolgálati hely vezetője aláírás nélkül visszaadja a kiküldöttnek a bizonylatot, aki a javítás során a következőképpen köteles eljárni: A kiküldött a számszaki hibát szabályos javítással (áthúzva a rossz tételt, feltüntetve a helyes összeget) javítja, s aláírásával és a dátum feltüntetésével jelzi a javítás tényét a rendelvényen. A már javított bizonylatot kell újból a kiküldetést elrendelő vezető részére utalványozás céljából átadni A szolgálati hely vezetője aláírásával igazolja az elszámolás szabályszerűségét és jogszerűségét, s azt, hogy a bizonylaton feltüntetett tételek kifizethetőek A leigazolt kiküldetési rendelvényt a hó végi elszámolás bizonylataival együtt át kell adni az időadat rögzítőnek elszámolás céljából. A csatolt számlák elszámolása a kiküldetési rendelvényről leválasztva a pénzügyi szervezeten keresztül történik külön szabályozás keretében A bármely ok miatt meghiúsult kiküldetési rendelvényt és igazolást áthúzással, dátum és Rontott szöveg bejegyzésével, valamint aláírással kell érvényteleníteni Amennyiben a munkavállaló a kiküldetés során a kiküldetést elrendelő engedélye alapján saját gépjárművet vesz igénybe, a kiküldetés elrendelése és a kiküldetés igazolása nyomtatványok kitöltésén túlmenően köteles a saját gépjárműhasználatra vonatkozó űrlapot is kitölteni és elszámoláskor leadni (3. számú melléklet) A belföldi kiküldetések nyilvántartása A kiküldetések számítógépes nyilvántartása az SAP időadat felületén történik Az Mt.-ben, illetve KSz.-ben meghatározott 44 munkanap, valamint 66 munkanap kiküldetési keret betartása érdekében a kiküldetési rendelvény Kiküldetés elszámolása, nyilvántartása részen az időadat-rögzítő köteles a kiküldetésre ténylegesen igénybevett napok számát, valamint a tárgyévben még igénybe vehető napok számát feltüntetni. Amennyiben a munkavállaló eléri a 44, illetve 66 munkanapot, köteles azt a szolgálati vezető felé jelezni A kiküldetések nyilvántartása szigorúan elszámolandó nyomtatványokon, az iratkezelési előírásoknak megfelelően történik. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Kollektív Szerződés 5.2. Módosítások 5.3. Hatályon kívül helyezések A vezérigazgató külön írásbeli engedélye alapján jelen utasítás kiadásával egyidőben hatályát veszti a 48/2008. (IX. 16. MÁV- START Ért. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás és a módosítására kiadott 13/2009. (V. 15. MÁV-START Ért. 7.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás A belföldi kiküldetés elrendeléséről és nyilvántartásáról.

20 20 ÉRTESÍTŐ 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba, de rendelkezéseit március 1. napjára visszamenőleg kell alkalmazni, az utasítás visszavonásig hatályos. 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Kiküldetés elrendelése 2. számú melléklet: Kiküldetés igazolása 3. számú melléklet: Kiküldetési rendelvény pótlap (saját gépjármű használata esetén) Apavári József s.k. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettes

21 ÉRTESÍTŐ számú melléklet Kiküldetés elrendelése 1. A kiküldött neve:... Törzsszáma:... Munkakör:... Szolgálati helye:... Lakcím: A kiküldetés helye: A kiküldetés célja: A kiküldetés várható időtartama (-tól -ig): a) Az utazás módja: (vonat, busz, helyi tömegközlekedés, saját gépjármű)... b) Szállásigény:......,... év... hó... nap A kiküldetést elrendelem:... Szolgálati hely vezetője A kiküldetés jelenlétét igazolom: Kelt:...,... év... hó... nap A kiküldetés helyének illetékese

22 22 ÉRTESÍTŐ 2. számú melléklet Kiküldetés igazolása 1. Kiküldetéshez igénybevett jármű indulásának pontos időpontja (dátum, óra, perc): Kiküldetéshez igénybevett jármű érkezésének pontos időpontja (dátum, óra, perc):... Napidíj összege: (csak 6 órát meghaladó kiküldetés esetén) Belföldi utazási idő: (óra, perc) Felmerült, számlával igazolt költségek tételes felsorolása (kivéve saját gépjármű hivatalos célú használata): munkavállaló A napidíj, utazási idő és a felmerült költség(ek) kifizetését engedélyezem/nem engedélyezem*: Kelt:...,...év...hó...nap... Szolgálati hely vezetője Záradék Kiküldetés elszámolása, nyilvántartása A kiküldetés (napidíj, belföldi utazási idő) SAP-ban rögzítve. Jelen kiküldetés... évben a munkavállaló... kiküldetése. Tárgyévben még elrendelhető kiküldetések száma:... munkanap.... Időadat-rögzítő * megfelelő aláhúzandó

23 ÉRTESÍTŐ számú melléklet Csak saját gépjármű használatával teljesített kiküldetés esetén kell kitölteni! Kiküldetési rendelvény pótlap a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez saját gépjármű használatával A kiküldött munkavállaló neve:... törzsszáma:... adóazonosító jele:... A gépjármű gyártmányának, típusának megnevezése:... forgalmi rendszáma:... üzemanyag fajta:... hengerűrtartalom:... fogyasztási norma (l/100km):... üzemanyagár:... amortizáció (Ft/km):... A kiküldetés kezdete vége célja útvonala elrendelő igazolása Futásteljesítmény (km) Sorszám Üzemanyagköltség (Ft) Amortizációs költség (Ft) Összesen: Költségtérítés mindösszesen : Kitöltendő 2 példányban!

24 24 ÉRTESÍTŐ 11/2010. (V. 31. MÁV-START Ért. 6.) ÁAVH sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás a vasutas szakmai gyakorlati idő elismerésének szabályozásáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A vasutas szakmai gyakorlati idő elismerésével járó kifizetés szabályozása annak érdekében, hogy a vasúti szolgálatban eltöltött éveket, valamint a vasúti tevékenységek és szolgáltatások nyújtása során a gyakorlatban megszerzett, illetve hasznosított szakmai tapasztalatokat elismerje és díjazza. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed valamennyi 6 17 MÁV- START Munkaköri Kategóriába (a továbbiakban: MMK) sorolt munkakört betöltő munkavállalóra. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Menedzsment vezető, a végrehajtásáért a humán partnerek a felelősek, közreműködőként pedig részt vesznek benne a Társaság részére humánszolgáltatásokat végző szervezetek az e tárgyban kötött szerződések alapján. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Vasutas szakmai gyakorlati idő Vasutas szakmai gyakorlati időként kell figyelembe venni a) a MÁV-START Zrt.-vel létesített, folyamatos munkaviszonyban töltött időt, b) a MÁV-START Zrt.-nél munkajogi jogutódlás vagy munkaszerződés rendelkezése alapján folyamatos munkaviszonynak elismert időt. Amennyiben a munkavállaló folyamatosként elismert munkaviszonya július 1. napját megelőzően áthelyezéssel kezdődött, a vasúti tevékenység vagy szolgáltatás nyújtásával összefüggő munkakörben eltöltött korábbi munkaviszonyát vasutas szakmai gyakorlati időként kell figyelembe venni. A vasutas szakmai gyakorlati idő-sáv meghatározásakor az adott negyedév utolsó naptári napjához viszonyítva kell a munkavállalók jelen utasítás 3. pontja szerinti vasutas munkaviszonyát kiszámítani. 4.2 Jogosultak köre A vasutas szakmai gyakorlati idő elismerése juttatásra azok a 2.1. pontban meghatározott munkavállalók jogosultak, akik: az adott negyedévben végig statisztikai állományi létszámba tartoztak és nem nyugdíjasként foglalkoztatott munkavállalók. Azok a munkavállalók, akik a munkakörük és a vasutas szakmai gyakorlati idejük alapján jogosultak lennének a vasutas szakmai gyakorlati idő elismerésre, de üzemi baleset miatt az adott negyedévben kikerültek a statisztikai állományi létszámból, jogosultak a kifizetésre. 4.3 A juttatás kifizetése A negyedéves egyösszegű kifizetésre a negyedév utolsó hónapjának bérével együtt, automatikusan kerül sor a 4.1 pontban meghatározott összegben az arra jogosultak részére. Az adott negyedévben a 4.2 pont alá nem tartozók nem jogosultak a kifizetésre. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Nincsenek. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba, de rendelkezéseit már a I. negyedévi juttatásra is alkalmazni kell. Az utasítás december 31-ig hatályos. 7. MELLÉKLETEK Nincsenek. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 Elismerési forma A vasutas szakmai gyakorlati idő elismerés formája negyedéves egyösszegű kifizetés. Az elismerés negyedéves összegei az egyes vasutas szakmai gyakorlati idő-sávokban a következők: Apavári József s.k. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettes Vasutas szakmai gyakorlati idő Elismerés negyedéves összege (Ft) 0 4 év 5 14 év év évtől

25 ÉRTESÍTŐ 25 Egyéb közlemények Az 5/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések 38/2010. sz. díjszabási rendelkezés a feláras vonatok belföldön történő igénybevételének szabályozásáról szóló 122/2009. ÜVH sz. díjszabási rendelkezés 3. sz. módosításáról 39/2010. sz. díjszabási rendelkezés Pannónia Fesztivál 40/2010. sz. díjszabási rendelkezés Vasutas munkavállalók, nyugdíjasok és arcképes igazolvánnyal rendelkező családtagjaik helyre szóló háló-, illetve fekvőhely kedvezményének szabályozásáról 41/2010. sz. díjszabási rendelkezés a csoportos elszámolásokról 42/2010. sz. díjszabási rendelkezés Bírósági ítélet miatt szeptember 7. és november 14. között késett feláras vonatokkal kapcsolatos igények kezeléséről 43/2010. sz. díjszabási rendelkezés a június 1-jétől hatályos programmódosításokról

26 26 ÉRTESÍTŐ

27 ÉRTESÍTŐ 27

28 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Koordináció. Kiadja a MÁV-START Zrt. Felelős kiadó: Kozák Tamás vezérigazgató. Terjeszti a MÁV Zrt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). Nyomdai előkészítés, nyomás: START Nonprofit Kft., Nyíregyháza. Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2012/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 21/2011. (2012. II. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. fizetési kötelezettségei teljesítésének és a betétek elhelyezésének

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 15/2012. (V. 25.) CFO sz. Chief Financial Officer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél működtetett Cargo-HÍD 2012 programról... 2 3/2012.(V. 25.) CEO sz. Chief Executive

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

2013/28. SZÁM TARTALOM

2013/28. SZÁM TARTALOM 2013/28. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2013. (VIII. 29. MÁV-START Ért. 28.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók szabadságának kiadásáról és elszámolásáról...

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

DTM Hungary Payroll Intelligence

DTM Hungary Payroll Intelligence MUNKA TÖRVÉNYKÖNYV LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSAI Kedves Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a Munka Törvénykönyvének változásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 1. Hatálybalépés, átmeneti

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1/2010. (III.18.) sz. intézkedése A KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007.(XII.21.) rendelete a 10/2008. (III. 28.) rendeletéttel egységes szerkezetbe foglalt szövege a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga

A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga 1 A 2012. évi I. Tv és az Mth. hatása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésére, helyi függelékeire. MÁV-TRAKCIÓ anyaga Ahol a KSZ. személyi alapbér fogalmat használ azon alapbért kell érteni, ahol átlagkeresetet

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-29/2013. A határozat meghozatalához egyszerű Szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság -

Gödöllői Tankerület. Szabados Lajosné. Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő. - Szabadság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Gödöllői Tankerület Szabados Lajosné Szakmai nap, 2014. március 18., Gödöllő - Szabadság - Irányadó jogszabályok A 2012. évi I. törvény a munka

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda

P Parragi és Társa Ügyvédi Iroda Hírlevél 2014/1 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk Hírlevelének idei első száma többek között a hatályos Ptk. pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatra vonatkozó szabályaival, a Munka

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

2014/42. SZÁM TARTALOM

2014/42. SZÁM TARTALOM 2014/42. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 78/2014. (IX. 15. MÁV-START Ért. 42.) sz. vezérigazgatói utasítás az alapszemélyzeten felül a vonatok fedélzetére vezényelt személyzet általi, valamint a fokozott

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2006 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása

SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása SZABOLCS-SZATMÁR-MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ÉS JEGYZŐJÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE-MJ együttes utasítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 7/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelettel,

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015

Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Szabályos foglalkoztatás MUNKAÜGY 2015 Munkaügyi kapcsolatok Rendezett munkaügyi kapcsolatok [2011. évi CXCV. tv. (Áht.)] Nem felel meg: Bejelentési kötelezettség elmulasztása Munkavállalói jogalanyisággal

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. FEJEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERÛSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 33404 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám II. Törvények 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról* Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

2015/31. SZÁM TARTALOM

2015/31. SZÁM TARTALOM 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben