Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. A képvisel -testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr l Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók. 1

2 4. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók. eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jelleg! ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következ fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkez ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. (5) A vonatkozó jogszabályok el írásai szerinti kötelez táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása. 5. (1) A képvisel -testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 120 f, 2

3 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 f. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történ hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 750 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített évi költségvetésének teljesítése 8. A képvisel -testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

4 (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: e Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képvisel -testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 f. 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített évi költségvetésének teljesítése 12. A képvisel -testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: 4

5 eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

6 15. (1) A képvisel -testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 21 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcs de teljesített évi költségvetésének teljesítése 16. A képvisel -testület a Jászladányi Óvoda és Bölcs de évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcs de évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcs de összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 6

7 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcs de évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képvisel -testület a Jászladányi Óvoda és Bölcs de évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 36 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített évi költségvetésének teljesítése 20. A képvisel -testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 21. (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: 7

8 eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

9 23. (1) A képvisel -testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 7. A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár teljesített évi költségvetésének teljesítése 24. A képvisel -testület a Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 25. (1) A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 9

10 26. A Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások 130 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képvisel -testület a Nagyközségi J.A. M!vel dési Ház és Könyvtár évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-el irányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 3 f, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 f. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 f. 8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény teljesített évi költségvetésének teljesítése 28. A képvisel -testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény évi (1) kiadási f összegét ezer forintban, (2) bevételi f összegét ezer forintban állapítja meg. 10

11 29. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény évi teljesített továbbá eredeti, módosított el irányzat szerinti költségvetési bevételei kiemelt el irányzatonként: eredeti módosított Teljesítés összege Teljesítés % Önkormányzatok m!ködési támogatásai M!ködési célú támogatások államházt. belülr l Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek M ködési bevételek Felhalmozási bevételek M!ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény összesített teljesített bevételeib l a) teljesített m!ködési bevételek: e Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 89 e Ft. 30. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény évi kiemelt kiadási el irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekb l állnak, azaz eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhel! járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb m!ködési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

12

13 1.01. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselk juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: táppénz hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés ) Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ebbl: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Családi támogatások ebbl: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] ebbl: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermv Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ebbl: foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebbl: lakásfenntartási támogatás ebbl: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ebbl: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d)] Ellátottak pénzbeli juttatásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások

14 01.2. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesíté s Teljesíté s % Törvény szerinti illetmények, munkabérek Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségv etési kiadások

15 01.3. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsde költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesíté s Teljesíté s % 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: táppénz hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségv etési kiadások

16 01.4. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez M veldési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesíté elirányza elirányza s % Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: táppénz hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Informatikai eszközök felújítása Felújítások Költségvetési kiadások

17 01.5. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesíté s % Törvény szerinti illetmények, munkabérek Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hoz. Adó ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: rehabilitációs hozzájárulás ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: táppénz hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások

18 01.6. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai 2015 Eredeti elirányza Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselk juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogla Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ebbl: szociális hozzájárulási adó ebbl: egészségügyi hozzájárulás ebbl: táppénz hozzájárulás ebbl: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Családi támogatások ebbl: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások ebbl: helyi megállapítású ápolási díj Lakhatással kapcsolatos ellátások ebbl: lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ebbl: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] ebbl: természetben nyújtott önkormányzati segély ebbl: köztemetés [Szoctv. 48. ] ebbl: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elírások alapján) adott természetbeni ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai A helyi önkormányzatok elz évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi elíráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 100 ebbl: társulások és költségvetési szerveik Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre ebbl: központi költségvetési szervek ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebbl: társulások és költségvetési szerveik

19 01.6. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Mködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 ebb l: egyéb civil szervezetek ebb l: háztartások Egyéb mködési célú támogatások államháztartáson kívülre ebb l: egyéb civil szervezetek ebb l: háztartások Tartalékok Egyéb mködési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebb l: term föld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Költségvetési kiadások

20 01.7. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkörmányzat összesen költségvetési kiadásai 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesíté el irányzat el irányzat s %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségvisel k juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó ebb l: szociális hozzájárulási adó ebb l: rehabilitációs hozzájárulás ebb l: egészségügyi hozzájárulás ebb l: táppénz hozzájárulás ebb l: munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ebb l: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetend általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi mveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Családi támogatások ebb l: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] ebb l: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások ebb l: helyi megállapítású ápolási díj Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ebb l: foglalkoztatást helyettesít támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások ebb l: lakásfenntartási támogatás ebb l: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások ebb l: rendszeres szociális segély ebb l: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) ebb l: természetben nyújtott önkormányzati segély ebb l: köztemetés ebb l: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi el írások alapján) adott természetbeni ellátás

21 01.7. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások A helyi önkormányzatok törvényi el íráson alapuló befizetései Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Mködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 100 ebb l: társulások és költségvetési szerveik Egyéb mködési célú támogatások államháztartáson belülre ebb l: központi költségvetési szervek ebb l: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebb l: társulások és költségvetési szerveik Mködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 ebb l: egyéb civil szervezetek ebb l: háztartások Egyéb mködési célú támogatások államháztartáson kívülre ebb l: egyéb civil szervezetek ebb l: háztartások Tartalékok Egyéb mködési célú kiadások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése ebb l: term föld-vásárlás kiadásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Költségvetési kiadások

22 02.1. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesíté s Teljesítés % Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebbl: államháztartáson belül Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb m ködési bevételek ebbl: költségek visszatérítései Mködési bevételek M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszat Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök ebbl: egyéb civil szervezetek ebbl: háztartások M ködési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

23 02.2. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesíté s % Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb m ködési bevételek Mködési bev ételek Költségv etési bev ételek )

24 02.3. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcs de költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elirányza % Szolgáltatások ellenértéke ebbl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Ellátási díjak Egyéb m ködési bevételek Mködési bevételek Költségvetési bevételek

25 02.4. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Mvel dési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesíté s % Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl ebbl: fejezeti kezelés ok EU-s programokra ebbl: elkülönített állami pénzalapok Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l Szolgáltatások ellenértéke ebbl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Egyéb m ködési bevételek ebbl: költségek visszatérítései Mködési bevételek Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök ) ebbl: háztartások M ködési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

26 02.5. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % Szolgáltatások ellenértéke ebbl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek Mködési bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítés Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek

27 02.6. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elirányza %-a Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak tám Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások Önkormányzatok m ködési támogatásai Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl ebbl: központi költségvetési szervek ebbl: központi kezelés ok ebbl: fejezeti kezelés ok EU-s programokra ebbl: egyéb fejezeti kezelés ok ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebbl: elkülönített állami pénzalapok M ködési célú támogatások államháztartáson belülrl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl ebbl: fejezeti kezelés ok EU-s programokra ebbl: elkülönített állami pénzalapok Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl Magánszemélyek jövedelemadói ebbl: termföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jöv Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók ebbl: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók ebbl: állandó jeleggel végzett ipar zési tevékenység után fizetett helyi ipar zési adó ebbl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipar zési adó Gépjárm adók ebbl: belföldi gépjárm vek adójának a helyi önkormányzatot megill Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek ebbl: igazgatási szolgáltatási díjak ebbl: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része ebbl: egyéb bírság ebbl: egyéb települési adók Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ebbl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebbl: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb m ködési bevételek ebbl: költségek visszatérítései M ködési bevételek Ingatlanok értékesítése ebbl: termföld-eladás bevételei Felhalmozási bevételek M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ebbl: nonprofit gazdasági társaságok ebbl: egyéb civil szervezetek ebbl: háztartások Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök ebbl: háztartások

28 02.6. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez ebbl: egyéb vállalkozások M ködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése ebbl: nonprofit gazdasági társaságok Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebbl: egyéb civil szervezetek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

29 02.7. számú melléklet a 8/2016. (V. 13.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei 2015 Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 100 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások Önkormányzatok mködési támogatásai Egyéb mködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l ebb l: központi költségvetési szervek ebb l: központi kezelés el irányzatok ebb l: fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebb l: egyéb fejezeti kezelés el irányzatok ebb l: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebb l: elkülönített állami pénzalapok ebb l: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Mködési célú támogatások államháztartáson belülr l Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be ebb l: fejezeti kezelés el irányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása ebb l: elkülönített állami pénzalapok Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l Magánszemélyek jövedelemadói ebb l: term föld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Jövedelemadók Vagyoni tipusú adók ebb l: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók ebb l: állandó jeleggel végzett iparzési tevékenység után fizetett helyi iparzési adó ebb l: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparzési adó Gépjármadók ebb l: belföldi gépjármvek adójának a helyi önkormányzatot megillet része Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek ebb l: igazgatási szolgáltatási díjak ebb l: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillet része ebb l: egyéb bírság ebb l: egyéb települési adók Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ebb l:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebb l: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások ellenértéke ebb l: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mveletek bevételei Egyéb mködési bevételek ebb l: költségek visszatérítései Mködési bevételek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK Nagybánhegyes község ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/217. (IV.26.) Ör. RENDELETE Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (III. 1.) Ör. rendelet módosításáról Nagybánhegyes község

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési módosítására, a Képviselő-testület

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2017. ( ) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet áról Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Pénzügyi körzet 0301 Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Dióskál Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Dióskál Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési módosítása Dióskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Időközi költségvetési jelentés hó

Időközi költségvetési jelentés hó Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

Készült: :23

Készült: :23 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet ... Szerv számjele Irányító (fejezetet irányító) szerv:... Elemi költségvetés Adatellenőrző kód: 4529387507d-101b-777d-76-7e22-24-60-1452-2e-1a-24 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 28 településtípus

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés)

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv Szűrési feltételek Szűrés Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7.

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Készült: :37

Készült: :37 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forráskénti részletezését az 1. és 2. melléklet tartalmazza. Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bek. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 3.sz. melléklet az 1/2018. ( II.26 ) önkormányzati rendelethez Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban, 011130 - Önkormányzatok

Részletesebben

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 -

Adatellenőrző kód: a-505c d-6b c-4166d d - 2 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez

Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat évi Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Polgármesterétől Szám: /2017. Előterjesztés Sóly Község Önkormányzat Költségvetési tervéhez Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 évi CXCV.

Részletesebben

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Sóly Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérol szóló 2/2014. (11.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -5a6178-49-938-67-7f456175-6e7b5d58-a5d-50-6065 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Készült: :44

Készült: :44 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása

Egeraracsa Község Önkormányzata évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása Egeraracsa Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat

Részletesebben

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze

Adatellenőrző kód: b f d7f d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} fejeze Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 04 ${pukorzet} 0707 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

Készült: :35

Készült: :35 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló

Éves költségvetési beszámoló Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 ${pukorzet} 0604 85 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

Készült: :30

Készült: :30 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :41

Készült: :41 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

Készült: :46

Készült: :46 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Részletesebben

Készült: :17

Készült: :17 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek 1. számú melléklet Maglód Város 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Éves költségvetési beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési

Részletesebben