ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az idegenforgalmi fıszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenırzésérıl, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenırzésére Budapest, október

2 N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐRZÉSI FŐOSZTÁ L Y Iktatószám: SEF-1293/2015. Témafelelős: Balogh Edina Haklik Andrea Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére Budapest, október

3 I. Vezetői összefoglaló A témavizsgálat ideje alatt országosan ellenőrzés történt, amely vendéglátó-ipari egységet, valamint 177 személytaxi-szolgáltatót érintett. A vizsgálat alkalmával a vendéglátó-ipari egységekben összesen 412 esetben tártak fel szabálytalanságot a kormányhivatalok munkatársai, ami 25%-os kifogásolási arányt jelentett, míg a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése során 12 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (7%). A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vendéglátóhelyeken 6 százalékponttal, míg a személytaxi-szolgáltatás területén 8 százalékponttal javult a kifogásolási arány a tavalyi vizsgálati eredményekhez képest, ahol ez a mutató a vendéglátó-ipari egységeknél 31%, míg a személytaxi-szolgáltatóknál 15% volt. A vendéglátóhelyeken lefolytatott vizsgálatok nagy részénél az esetlegesen előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése érdekében próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzést végző munkatársak a kis- és középvállalkozások által működtetett egységeknél összesen 162 esetben, azaz a próbavásárlások 12%-ában állapították meg a többletszámolás tényét, amely elsősorban a helytelen italmérésből (127 próbavásárlás), illetve a csomagolóanyag termék tömegébe történő beleméréséből (18 próbavásárlás) adódott. A mérlegek hitelességét 331 egységben, az italmércék hitelességét egységben vizsgálták a témavizsgálat ideje alatt. Az ellenőrzött vendéglátó-ipari egységek közül 36 vállalkozás (11%) nem tudta igazolni a termékek értékesítéséhez használt mérlegek hitelességét és az egységek 4%-a (43 vállalkozás) nem rendelkezett hitelesített űrmércével a kiszolgált italmennyiségek kiméréséhez. Szükséges azonban megemlíteni, hogy a mérlegek hitelességének vizsgálata tekintetében az előző évi adatokhoz képest (14%) 3 százalékpontos javulás tapasztalható. Az ártájékoztatással kapcsolatos előírásokat az ellenőrzött vállalkozások 8%-a, a vásárlók könyve kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a vizsgált üzletek 9%-a sértette meg. A közterületi értékesítés, valamint az alkalmi rendezvényeken történt árusítások alkalmával az ellenőrzött kereskedők 9%-a mulasztotta el feltüntetni a nevét és székhelyét. Kedvezően értékelhető ugyanakkor, hogy az említett kifogásolási arányok vonatkozásában az előző év tapasztalatai alapján kismértékű javulás észlelhető. A vizsgálat során 141 esetben drosztokon álló, személytaxi-szolgáltatók gépjárműveit ellenőrizték a munkatársak, 36 esetben pedig próbautazással vizsgálták, hogy a személytaxi-szolgáltatást folytatók a tevékenységüket a jogszabályoknak megfelelően végzik-e. Az álló személytaxik vizsgálata során az ellenőrzött vállalkozások 6%-ánál, míg a próbautazással egybekötött ellenőrzések alkalmával a vizsgált vállalkozások 11%-ánál tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot a munkatársak. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vállalkozások többsége a jogszabályi előírásokat betartva folytatja tevékenységét. Az elért eredményekhez nagymértékben hozzájárult a fogyasztóvédelmi hatóság e területen végzett rendszeres ellenőrzése, valamint az évek óta folytatott preventív tájékoztató munkája. 2

4 II. Az ellenőrzés részletes ismertetése 1. Az ellenőrzés célja A fogyasztóvédelmi hatóság idén is kiemelt figyelmet fordított a vendéglátó-ipari egységek, valamint a személytaxi-szolgáltatók nyári ellenőrzésére, amely során a különböző jogszabályi előírások megtartását vizsgálta, ezáltal elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelelő tájékoztatáshoz fűződő jogaik érvényesülését. Ennek érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság elsősorban a sok vendéget vonzó vízparti nyaralóhelyeket, strandokat, wellness és gyógyturisztikai helyeket, városközpontokat, valamint a különféle rendezvényeket, fesztiválokat kereste fel ellenőrzés céljából. A vizsgálat érintette az idegenforgalmi szempontból frekventált helyszínek, pályaudvarok kijelölt taxiállomásain várakozó személytaxi-szolgáltatókat is. 2. Az ellenőrzés időtartama, résztvevői Az idegenforgalmi ellenőrzésre valamennyi kormányhivatal részvételével, számos esetben társhatóságokkal közösen június 1. és augusztus 28. közötti időszakban került sor. 3. Az ellenőrzés általános tapasztalatai A témavizsgálat ideje alatt országosan ellenőrzést folytattak le a kormányhivatalok, amelyből esetben vendéglátó-ipari egységet, 177 esetben személytaxiszolgáltatót vizsgáltak. Az ellenőrzést végző munkatársak összesen 424 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 23%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az országos ellenőrzési adatok alakulását és évekre vonatkozóan az alábbi ábra szemlélteti. A kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzésének országos vizsgálati adatai és évekre vonatkozóan (db) év év Ellenőrzött egység Kifogásolt egység 3

5 A vizsgálat alkalmával a vendéglátó-ipari egységekben összesen 412 esetben tártak fel szabálytalanságot a kormányhivatalok munkatársai, ami 25%-os kifogásolási arányt jelentett, míg a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése során 12 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (7%). Lényeges kiemelni, hogy a vendéglátóhelyeken 6 százalékponttal, míg a személytaxiszolgáltatás területén 8 százalékponttal javult a kifogásolási arány a tavalyi vizsgálati eredményekhez képest, ahol ez a mutató a vendéglátó-ipari egységeknél 31%, míg a személytaxi-szolgáltatóknál 15% volt. Országos szinten ez a mutató összességében 7 százalékponttal javult a évi adatokhoz képest. A vendéglátóhelyek vizsgálata összesen üzletet (vendéglő, étterem, söröző stb.), valamint 544 kitelepült egységet (büfé, lacikonyha, falatozó stb.) érintett. A kormányhivatalok munkatársai a legtöbb ellenőrzést a turisztikailag frekventált helyszíneken (877 egység), illetve az ország különböző pontjain megrendezésre kerülő fesztiválokon, rendezvényeken (535 egység) folytatták le, ugyanakkor idén is figyelmet fordítottak a turisztikailag kevésbé kiemelt helyszíneken működő egységek (255 egység) vizsgálatára. Az ellenőrzések mellett fontos megemlíteni a fogyasztóvédelmi hatóság prevenciós szerepét a különböző fesztiválok, rendezvények helyszínein, amelyek során a hatóság munkatársai a korábbi évek gyakorlatát folytatva, idén is hasznos tanácsokkal, különböző tájékoztató anyagokkal nyújtottak segítséget az érdeklődők számára. A hatóság a személytaxi-szolgáltatást érintő jogszabályi előírások megtartását taxiállomásokon, álló gépjárműveknél 141 esetben, próbautazással egybekötött ellenőrzés alkalmával pedig 36 esetben vizsgálta. 4. A vendéglátó-ipari egységek ellenőrzése A kormányhivatalok elsősorban azokat a melegkonyhás vendéglátóhelyeket (étterem, vendéglő, étterem-söröző stb.), italüzleteket (borozó, kocsma stb.), éjszakai szórakozóhelyeket (bár, disco stb.), illetve egyéb vendéglátóhelyeket (cukrászda, ételbár stb.) vonták vizsgálat alá, amelyek a vendégek által a nyári turista-idény alatt a legkedveltebbek. Az ellenőrzést végző munkatársak emellett külön figyelmet fordítottak a közterületi és alkalmi rendezvényekre kitelepült vendéglátó-ipari egységek ellenőrzésére is. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált területen a kis- és középvállalkozások jelenléte a jellemző, ezért az ellenőrzés alá vont egységek 3 kivételtől eltekintve az említett vállalkozói körből kerültek ki. 4.1 Próbavásárlással feltárt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és egyéb szabálytalanságok A kormányhivatalok munkatársai az esetlegesen előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése érdekében a vizsgálatok nagy részét próbavásárlással kezdték. A kis- és középvállalkozások által működtetett vendéglátó-ipari egységekben ez összesen db (üzletben: 1 094; kitelepült egységnél: 313) ellenőrzést jelentett. Ennek során a vizsgálatot végző munkatársak 254 esetben (üzletben: 193; kitelepülésnél: 61), azaz a próbavásárlások mintegy 18%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést. A próbavásárlások kifogásolási aránya az előző év adataihoz (20%) viszonyítva kismértékű javulást (2 százalékpont) mutat. 4

6 A kis- és középvállalkozások körében folytatott próbavásárlások ellenőrzési tapasztalatait az egyes vizsgálati helyszíneken az alábbi grafikon mutatja. A kis- és középvállalkozások körében végzett próbavásárlások ellenőrzési tapasztalatai az egyes vizsgálati helyszínek tekintetében (db) Turisztikailag frekventált Fesztivál, rendezvény Egyéb helyszín 46 Kifogásolt Megfelelt A próbavásárlások alkalmával összesen db termék térfogatát, tömegét, valamint a fogyasztói ár megállapításának és az arról való tájékoztatásnak a helyességét ellenőrizték a kormányhivatalok munkatársai. A próbavásárlások során összesen 421 db vendéglátó-ipari termékkel kapcsolatban állapítottak meg jogsértést (12%). A próbavásárolt termékek hatósági visszamérése során a legtöbb esetben a szeszes, illetve alkoholmentes italok térfogat ellenőrzésére (1 718 db termék), illetve az előre csomagolt termékek árellenőrzésére (1 130 db termék) került sor. Az ellenőrzést végző munkatársak a tömegre értékesített termékek (kolbász, gumicukor, pogácsa stb.) visszamérését 339 esetben, az elvitelre kért, helyben csomagolt termék értékesítésének ellenőrzését pedig 278 db terméknél végezték el. A kormányhivatalok munkatársai a próbavásárlások során 193 db ital esetében állapítottak meg szabálytalanságot. Az előrecsomagolt termékek közül 183 db került kifogásolásra, míg a tömegre értékesített termékek tekintetében 36 esetben, az elvitelre kért, helyben csomagolt termékeknél pedig 9 darabnál volt jogsértés megállapítható. Az ellenőrzést végző munkatársak összesen 162 esetben, azaz a próbavásárlások 12%-ában állapították meg a többletszámolás tényét. Pozitívumként értékelhető ugyanakkor, hogy a kifogásolási arány a tavalyi évhez viszonyítva (15%) 3 százalékponttal javult. Az összesen Ft eltérés átlagosan 70 Ft többletfizetést eredményezett. A legnagyobb mértékű, 400 Ft összegű többletfizetés egy fürdő területén működő vendéglátó-ipari egységben történt, ahol az alkalmazott a kért röviditalokat a kiírt eladási árhoz képest magasabb áron számította fel a fizetés alkalmával. Többletszámolás a legtöbb esetben a helytelen italmérésből (127 próbavásárlás), illetve a csomagolóanyag termék tömegébe történő beleméréséből (18 próbavásárlás) adódott. 6 próbavásárlás alkalmával történt többletszámolás a valótlan ártájékoztatás miatt, és mindössze 1 próbavásárlás során tapasztaltak egyéb helytelen mérést (mérleg pontatlan beállítása) az ellenőrzést végző munkatársak. 5

7 Az említett esetekben a vállalkozások valótlan tájékoztatást nyújtottak a vásárolt termékek mennyisége/ára tekintetében, amelynek következében a ténylegesnél magasabb ár került feszámításra. A kiszolgálást végző személy számolási hibája miatt a kormányhivatalok munkatársai 10 próbavásárlás során fizettek többet a fizetendő ár helytelen számításából vagy a pontatlan pénzvisszaadásból adódóan. Az ellenőrzést végző munkatársak a próbavásárlások alkalmával 195 termék tekintetében állapították meg az eladási ár vagy egységár részleges, illetve teljes hiányát. A felszolgáló közreműködésével üzemelő vendéglátó-ipari egységek amennyiben felszolgálási díjat érvényesítettek a vendéglátás során a felszolgálási díjról minden esetben tájékoztatták a fogyasztókat. A felszolgálási díj konkrét mértékének feltüntetését ugyanakkor 1 egység elmulasztotta. A csomagolóanyag díjáról a vizsgált 419 egység közül 4 vendéglátó-ipari egységnél nem tájékoztatták a fogyasztókat. A próbavásárlások során minden esetben ellenőrizték a kormányhivatalok munkatársai, hogy az üzletekben eleget tettek-e a vállalkozók nyugta-, illetve számlaadási kötelezettségüknek. Az idei évben 21 vállalkozás nem tett eleget nyugtaadási kötelezettségének. A kis- és középvállalkozások körébe nem tartozó vállalkozások tekintetében próbavásárlással egybekötött ellenőrzésre mindössze 3 egységnél került sor. A próbavásárlás 1 esetben zárult kifogással, amely helytelen italmérésből, valamint árfeltüntetési hiányosságból adódott. 4.2 Az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzésének tapasztalatai Árfeltüntetés A kormányhivatalok munkatársai valamennyi ellenőrzött vendéglátó-ipari egység tekintetében vizsgálták, hogy a vállalkozások az árfeltüntetési kötelezettségüknek a jogszabály által előírt módon tesznek-e eleget. Ennek megfelelően a felügyelők ellenőrizték, hogy a vállalkozások a termék eladási áráról, egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról egyértelműen, könnyen azonosíthatóan, tisztán olvashatóan, forintban tájékoztatták-e a fogyasztókat, illetőleg a feltüntetett ár tartalmazza-e az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket. A vendéglátó-ipari egységekre vonatkozó előírás értelmében az egység üzemeltetőjének választási lehetősége van, hogy a vendéglátás keretében értékesített termék eladási árát vagy egységárát tünteti fel. Az ártájékoztatással kapcsolatos előírásokat az ellenőrzöttek 8%-a (130 egység) sértette meg. Kedvezően értékelhető, hogy ez az arány az utóbbi két évben kismértékű, ugyanakkor folyamatos javulást mutat (2014-ben: 10%; 2013-ban: 12%). Amennyiben egy egység felszolgáló közreműködésével üzemel, az üzlet bejárata előtt is köteles elhelyezni ártájékoztatást. Ezen jogszabályi előírásnak az ellenőrzött 399 egységből 13 üzlet (3%) nem tett eleget. A külső és belső ártájékoztatók egyezőségének vizsgálatánál 10 egység esetében tapasztaltak eltérést (3%) a kormányhivatalok munkatársai. 6

8 Lényeges kiemelni, hogy a külső és belső ártájékoztatók megléte, illetve egyezősége tekintetében az előző év tapasztalatai alapján (7%; 5%) szintén érzékelhető kismértékű javulás (4 százalékpont, illetve 2 százalékpont) a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatában a hatóság rendszeres ellenőrzéseinek, illetve preventív tájékoztatásainak köszönhetően Mérőeszközök hitelessége A joghatással járó mérés a jogszabályi kötelezettség értelmében csak hitelesített, sérülésmentes mérőeszközzel (vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel) végezhető. A jogszabályi előírások értelmében akkor jár joghatással a mérés, ha annak eredménye a fogyasztók jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására használják fel. Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi hatóság hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését első belföldi hitelesítésként elismerte. Amennyiben az ellenőrzött egységben tömegre, térfogatra történt a termékértékesítés, az ellenőrzést végző munkatársak minden esetben vizsgálták a kiszolgáláshoz használt mérlegek, űrmércék meglétét és hitelességét. A kormányhivatalok munkatársai a mérlegek hitelességét 331 egységben vizsgálták. Az ellenőrzöttek közül 36 vállalkozás (11%) nem tudta igazolni a termékek értékesítéséhez használt mérlegek hitelességét. Az előző évi adatokhoz képest (14%) 3 százalékpontos javulás volt tapasztalható. Az italmércék hitelességének ellenőrzésére egységben került sor. Az ellenőrzés alá vont vendéglátó-ipari egységek 4%-ánál (43 egység) jogsértésként került megállapításra, hogy a kiszolgált italmennyiségek kiméréséhez nem rendelkeztek hitelesített űrmércével Egyéb fogyasztói tájékoztatás A kormányhivatalok munkatársai üzletben ellenőrizték, hogy az üzlet aktuális nyitvatartási idejéről, illetve az abban bekövetkező változásokról az egységek tájékoztatják-e a fogyasztókat. Az említett előírásoknak 26 egység nem tett eleget. A kereskedőnek a fogyasztó számára a jogszabályban előírt panasztételi jogának érvényesítéséhez az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, folyamatosan számozott oldalú, hitelesített vásárlók könyvét kell biztosítania. A kormányhivatalok munkatársai az említett rendelkezések sok esetben halmozott megsértését az ellenőrzött üzletből 104 esetében (9%) tapasztalták. Kifogásolási arány tekintetében az előző évi eredmények tükrében (12%) 3 százalékpontos javulás tapasztalható. A szabálytalanságok egy része abból adódott, hogy a vásárlók könyve nem volt a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető (47 üzlet), illetve jól látható (34 üzlet) helyen elhelyezve. Kifogásolásra került sor azért is, mert a vásárlók könyve nem állt rendelkezésre a fogyasztók számára (18 üzlet), vagy az nem volt hitesítve (5 üzlet). A kormányhivatalok munkatársai a közterületi, illetve alkalmi rendezvényeken összesen 544 kereskedő esetében ellenőrizték, hogy az értékesítés során feltüntették-e nevüket, székhelyüket. Az ellenőrzöttek közül 49 vállalkozó (9%) mulasztotta el az említett adatokról részlegesen vagy teljes körűen tájékoztatni a fogyasztókat. Az előző évi adatokhoz viszonyítva (13%) 4 százalékpontos javulás volt e tekintetben tapasztalható. 7

9 5. Fesztiválok, gasztronómiai rendezvények, vásárok A kormányhivatalok munkatársai az idei témavizsgálat keretein belül ismét kiemelt figyelmet fordítottak a fesztiválok, különböző rendezvények helyszíneire, az ott üzemelő és kitelepült vendéglátóipari-egységekre, alkalmi árusítókra. A témavizsgálat teljes időtartama alatt az ellenőrzést végzők összesen 50 fesztivál, és egyéb rendezvény helyszínén összesen 535 egységet, köztük 15 üzletet és 520 kitelepült vendéglátó-ipari egységet vontak ellenőrzés alá. Szabálytalanságot 100 egységben tapasztaltak a munkatársak, amely 5 üzletet és 95 kitelepülést érintett. Kifogást így az ellenőrzött egységek 19%-ánál tártak fel az ellenőrzést végzők. A fővárosi, illetve megyei kormányhivatalok munkatársai számos országszerte ismert, nagyszabású fesztiválon, rendezvényen végeztek ellenőrzéseket, ilyen volt például a Sziget Fesztivál, a Balaton Sound, a Volt Fesztivál, a Formula 1, az OZORA, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, a Szegedi Ifjúsági Napok, a Bajai Halászléfőző Fesztivál, a Tiszafüredi Halas Napok. Már hagyományossá vált, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai az ellenőrzések mellett ezeken a fesztiválokon, rendezvényeken preventív jellegű, tájékoztató előadásokat, illetve bemutató ellenőrzéseket is tartanak a vállalkozások számára a hatályos jogszabályi előírások betartása érdekében. A fesztiválokon, rendezvényeken kereskedelmi tevékenységet folytató vendéglátó-ipari vállalkozások többsége a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte tevékenységét. A legjellemzőbb szabálytalanság még mindig a kereskedői adatok (név, székhely) feltüntetésének hiánya, az árfeltüntetési szabálytalanságok, valamint italmércék és a joghatással járó mérlegek hitelességének hiánya. A vizsgálatokkal feltárt kisebb hiányosságokat a vállalkozások egy része már az ellenőrzés ideje alatt pótolta. Az ellenőrzések általános tapasztalataként elmondható, hogy a vállalkozások egyre inkább együttműködő magatartást tanúsítanak, és évről-évre nagyobb számban vesznek részt a már hagyományosan megrendezésre kerülő fesztivált megelőző hatósági szakmai felkészítő tájékoztatásokon. 6. A személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése A személytaxi-szolgáltatás vizsgálata az idei évben is kiterjedt a taxitársasághoz tartozó, a taxitársasághoz nem tartozó, nappali és éjszakai, valamint a taxiállomásokon álló és próbautazással egybekötött ellenőrzésekre egyaránt. A témavizsgálat ideje alatt idén összesen 177 személytaxi-szolgáltatató ellenőrzésére került sor, számos esetben társhatóságokkal közösen. Ez a vizsgálatszám 33 ellenőrzéssel több az előző évihez képest. A felügyelők 12 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot az ellenőrzések alkalmával, amely összességében 7%-os kifogásolási arányt eredményezett a tavalyi 15%-hoz képest. 8

10 A személytaxi-szolgáltatók országos ellenőrzési adatait az alábbi ábra szemlélteti. Személytaxi-szolgáltatók ellenőrzése (db) Álló személytaxi 8 36 Próbautas személytaxi 4 ellenőrzött kifogásolt A vizsgálat során 141 esetben próbaút nélkül, drosztokon álló személygépjárművet ellenőriztek a munkatársak, 36 esetben próbautazással vizsgálták, hogy a szolgáltatást végző a tevékenységét a jogszabályoknak megfelelően végzi-e. A drosztokon álló személytaxik vizsgálata során a kormányhivatalok 70 taxitársasághoz tartozó és 71 taxitársasághoz nem tartozó vállalkozást vontak ellenőrzés alá. Az előbbiek esetében az ellenőrzést végzők mindössze 6 vállalkozásnál találtak valamilyen hiányosságot (9% kifogásolási arány). A taxitársasághoz nem tartozó taxivállalkozások közül csupán 2 esetben került sor szabálytalanság megállapítására, mely így 3% kifogásolást eredményezett. Összességében az álló személytaxik vizsgálata során az ellenőrzött vállalkozások (141 db) 6%-ánál tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot a munkatársak. Az idei évben a próbautazással egybekötött ellenőrzés 19 taxitársasághoz tartozó és 17 taxitársasághoz nem tartozó vállalkozást érintett. A próbaúttal egybekötött vizsgált taxitársasághoz tartozó vállalkozások esetében 3 társaság követett el valamilyen mulasztást, ami 16%-os kifogást jelent. Az egyéni vállalkozók körében mindössze 1 esetben (6%-nál) állapítottak meg szabálytalanságot az ellenőrzést végzők. Összességében a próbautazással egybekötött személytaxi-szolgáltatók 11%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést a munkatársak. A próbautazással egybekötött ellenőrzések jelentős részét (83%-át, összesen 30 db-ot) a nappali órákban folytatták le a munkatársak, ebből 14 esetben taxitársasághoz tartozó és 16 esetben taxitársasághoz nem tartozó vállalkozást vizsgáltak a kormányhivatalok. Szabálytalanságot az esetek 7%-ánál, illetve 6%-ánál, azaz 1-1 vállalkozásnál állapítottak meg az ellenőrzést végzők. Az utazással egybekötött személytaxi-szolgáltatók ellenőrzése során 2 esetben idegen nyelvet beszélő kollégák bevonásával történt a vizsgálat, melynek során jogsértést nem tapasztaltak. Az éjszakai ellenőrzések alkalmával (6 vállalkozás) 2 vállalkozásnál állapítottak meg hiányosságokat a munkatársak, így a kifogásolási arány 33%-os volt. A taxitársasághoz tartozó vállalkozásokat ebben a napszakban 5 alkalommal ellenőrizték a munkatársak, amelynek kapcsán 2 taxis esetében (40%) tapasztaltak szabálytalanságot. Pozitívumként 9

11 említhető, hogy a taxitársasághoz nem tartozó szolgáltató vizsgálata során nem került sor jogsértés megállapítására az éjszakai órákban. A megyei kormányhivatalok összesen 89 taxitársasághoz tartozó, valamint 88 taxitársasághoz nem tartozó személytaxi-szolgáltatót vontak ellenőrzés alá. A vizsgálat során a taxitársasághoz tartozó vállalkozások közül 9 esetében (10%) állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot, míg az utóbbi csoportba tartozó szolgáltatók közül 3 vállalkozó (3%) tevékenysége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A személytaxi-szolgáltatók ellenőrzésére a legtöbb esetben az idegenforgalmilag frekventált helyszíneken (19 vállalkozás), valamint a pályaudvarokon (11 vállalkozás) került sor. Az előbbi területen közel minden ötödik szolgáltató tevékenysége bizonyult jogsértőnek (21%), míg a pályaudvarokon történő ellenőrzések során jogsértést nem állapítottak meg a munkatársak. 6.1 Taxiengedély és személytaxi-igazolvány A témavizsgálat ideje alatt az ellenőrzés alá vont 141 álló személytaxi-szolgáltató vizsgálata során a szolgáltatók 2 alkalommal nem rendelkeztek személytaxiigazolvánnyal, 5 alkalommal az igazolványhoz tartozó azonosító lapot nem helyezték el a személygépkocsi műszerfalára. Pozitívumként értékelhető, hogy a próbautazással egybekötött személytaxi-szolgáltatók ellenőrzése során nem tapasztaltak hiányosságot az engedély és az igazolvány vonatkozásában az ellenőrzést végzők. 6.2 Díjtáblázat és ártájékoztatás A drosztokon várakozó személytaxik ellenőrzésekor 5 esetben tapasztalták az ellenőrök, hogy a díjtáblázatot nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmazzák, azok 2 esetben hiányoztak jobb oldalt az első ülés elől, így a díjakról tájékozódni nem tudtak, 1 esetben nem jól látható helyen helyezték ki, 2 esetben pedig a feltüntetett díjak nem voltak azonosak, további 1 alkalommal állapították meg a munkatársak, hogy a viteldíjjelző hitelessége nem megfelelő. A személytaxi-szolgáltatás próbautazással egybekötött ellenőrzése alkalmával (összesen 36 esetben) a taxi szolgáltatók 2 alkalommal nem helyezték el jobb oldalt a hátsó ablakon a díjtáblázatot, 1 esetben pedig a feltüntetett díjak nem voltak azonosak. Az ellenőrzést végzők a próbautazás során megállapították, hogy 3 esetben nem alkalmazták a sofőrök a taxamétert, 2-2 alkalommal, hogy nem a hatósági árnak megfelelően számították fel a viteldíjat, valamint a díjtáblázaton nem a hatósági árnak megfelelő tarifát tüntették fel, illetve 3 alkalommal a taxi sofőr nem tett eleget nyugtaadási kötelezettségének. 7. Alkalmazott jogkövetkezmények Az ellenőrzött vendéglátó-ipari egységeknél, illetve taxi-szolgáltatóknál, ahol első alkalommal fordult elő szabálytalanság figyelemmel arra, hogy ezeken a területen főként a kis- és középvállalkozások jelenléte a jellemző a legtöbb esetben kizárólag kötelezést tartalmazó határozat került kiadásra. A kormányhivatalok a vendéglátó-ipari egységekre vonatkozóan 328 db, míg a taxi-szolgáltatók tekintetében 10 db határozatot hoztak. 10

12

13 1. számú melléklet FÜGGELÉK Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére című vizsgálatról készített összefoglaló jelentéshez Az ellenőrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény; a mérésügyről szóló évi XLV. törvény; a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény; az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény; az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény; a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet; a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet; a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet; a termékek ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet; a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet; a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet; a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet; a taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat képviselő-testületének a személytaxiszolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit megállapító rendelete.

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐRZÉSI FŐOSZTÁ L Y Iktatószám: SEF-2248/2016. Témafelelős: Balogh Edina Csengeri Éva Ö S S Z E F O G L A L Ó J

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYAS Z T Ó V É D E L M I H AT Ó S ÁG S Z O L G ÁL T AT ÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁL Y Iktatószám: SEF-1940/2014. Témafelel s: Balogh Edina Haklik Andrea Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYAS Z T Ó V É D E L M I H AT Ó S ÁG S Z O L G ÁL T AT ÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁL Y Iktatószám: SEF-1193/2013. Témafelel s: dr. Herman Nóra Balogh Edina Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE. Tájékoztató 1 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FELÜGYELŐSÉGE Tájékoztató 2009 év nyarán az idegenforgalmilag frekventált területeken végzett fogyasztóvédelmi ellenőrzésekről Székesfehérvár,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó)

H A T Á R O Z A T. Pabar Katalin egyéni vállalkozót (székhely: 5900 Orosháza, Thököly utca 4/F., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozó) Iktatószám: Tárgy: BE/13/01043-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás

Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés, árfelszámítás Általános kereskedelmi feltételek. 1. Nyitvatartási idő Kert 6. (2) b. az üzlet nyitvatartási idejéről és abban bekövetkező változásokról

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra

Ezen túlmenően a Vállalkozást arra Iktatószám: Tárgy: BA/001/00661-0001/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Thermo

Részletesebben

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m

IMCO CONSULTING Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Rákóczi utca 3-5. fsz., adószám: , továbbiakban: vállalkozás) k ö t e l e z e m Iktatószám: Tárgy: BE/13/01044-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00379-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00074 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00478-0003/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BÁRÁNY FOGADÓ KFT-t (székhely: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 2/B. adószám: 23555769-2-14) kötelezem, hogy a továbbiakban

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00282-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00049 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS

HATÁROZAT. Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. INDOKOLÁS Iktatószám: Tárgy: GY/001/00646-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00124 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2015. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00224-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal TREM GOLD Bt.-t (székhely: 7629 Pécs, Szeptember

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00127-0002/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal CM&P Hungary Kft.-t (székhely: 7631 Pécs, Vigadó

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00162-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT AZ AMILIA HÚS KFT-T (székhely: 7530 Kadarkút, Vótapuszta u. 1.) k ö t e l e z e m, a termékek tömegébe a csomagolóanyagot

Részletesebben

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás)

A BALOGH Kft.-t (székhely: 5624 Doboz, Árpád utca 21., adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BEO/001/00725-0002/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az autókereskedések, autószervizek és autósboltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenırzésérıl Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről a kereskedelemben és a szolgáltatások területén Budapest, 2013. március NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00122-0004/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Smart Food 2015 Kft.-t (székhely: 7623 Pécs, Rákóczi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi

H A T Á R O Z A T Ft, azaz Hetvenezer forint. fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi Iktatószám: Tárgy: KE/001/00842-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u /1. adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00759-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Bernáth Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 23. 3/1. adószáma: 60707538-1-34)

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00358-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00033 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság Iktatószám: Tárgy: GY/001/00204-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607F-00024 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00611-0004/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Kötelezem a Létai - Huszti Kft.-t (4281 Létavértes, Petőfi u. 80., a továbbiakban: Kft. illetve társaság) hogy

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

PETRIK SÁNDOR osztályvezető

PETRIK SÁNDOR osztályvezető PETRIK SÁNDOR osztályvezető Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 2015. július 30. Vizsgálandó területek: nagy tömegeket és külföldieket

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2016. július NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-618/2016. Készítette: Pálné

Részletesebben

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát,

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00430-0004/2014 Határozat Kovács István egyéni vállalkozót (székhelye: 7915 Dencsháza, Petőfi u. 47; adószáma: 65929331-2-22 a továbbiakban: Vállalkozó) arra kötelezem, - hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

Ezen túlmenően a Vállalkozást

Ezen túlmenően a Vállalkozást Iktatószám: Tárgy: BA/001/00349-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00670-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00135 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal Iktatószám: Tárgy: BE/13/00846-0004/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00511-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BARCS COOP KERESKEDELMI ZRT. (székhely: 7570 Barcs, Semmelweis u. 1,. adószám: 14123355-1-14) terhére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: KE/001/00276-0005/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Bertilla Trade Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 22., adószám: 25304868-2-43) kötelezem arra,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes

H A T Á R O Z A T. Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Iktatószám: Tárgy: KE/001/00978-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem Kolcsár Katalin egyéni vállalkozó-t (székhely: 2824 Várgesztes Vadászdomb u. 2., adószám: 48778448-2-31)

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

intézkedéseiről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül köteles értesíteni a Hatóságot.

intézkedéseiről a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 napon belül köteles értesíteni a Hatóságot. Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00540-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Bástya 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 8500

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A bekötési vízmérık cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2015. december NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1517/2015. Témafelelős: dr.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról Budapest, 2013. november NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1590/2013. Témafelelős:

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i

H A T Á R O Z A T. k ö t e l e z i Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00319-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Négy Fiú Csemege

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés 2017 zárójelentés időszak: december 1-31.

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés 2017 zárójelentés időszak: december 1-31. Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés 2017 zárójelentés időszak: 2017. december 1-31. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által koordinált téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00218-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT I N D O K O L Á S

HATÁROZAT I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: GY/001/00711-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00145 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól A jogszabály mai napon (2015.III.8.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a

Részletesebben

A Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyori Járási Hivatala, mint

A Gyor-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyori Járási Hivatala, mint Iktatószám: GY/001/00876-0003/2017 Tárgy: Elsofokú kötelezést kiszabó határozat GYRI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: GY/001/00876-3/2017 Tárgy: Kötelezésre szóló határozat Telefon: (96) 795-951 Határozatszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00149-0020/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: BOO/001/01787-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Mobil Adó Kft.-t (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Örös u. 3/A., adószáma: 13787912-2-05-2-05)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és

H A T Á R O Z A T. figyelmezteti az ártájékoztatásra, valamint a kötelező jótállásra vonatkozó szabályok megsértése miatt, és Iktatószám: Tárgy: VEO/001/01005-0003/2015 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének az Igazgatási Osztály feladatkörébe tartozó I. Vállalkozási Csoport: zenés, táncos rendezvények; II. Vállalkozási Csoport:szolgáltatási

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-2184-4/2014 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést összeállította:

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal

Ezen túlmenően a vállalkozót. kötelezem. Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat. Békés Megyei Kormányhivatal Iktatószám: Tárgy: BE/13/01000-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600

Részletesebben

Magyar joganyagok - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet - a termékek ela 2. oldal e) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló tö

Magyar joganyagok - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet - a termékek ela 2. oldal e) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló tö Magyar joganyagok - 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet - a termékek ela 1. oldal 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00278-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

"SLÁGERTÉMÁK" KIEMELTEN ELLENŐRZÖTT TERÜLETEK A NFH GYAKORLATA ALAPJÁN

SLÁGERTÉMÁK KIEMELTEN ELLENŐRZÖTT TERÜLETEK A NFH GYAKORLATA ALAPJÁN "SLÁGERTÉMÁK" KIEMELTEN ELLENŐRZÖTT TERÜLETEK A NFH GYAKORLATA ALAPJÁN dr. Kathi Attila kabinetvezető Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Stratégiai Kabinet 2014. június 17. A FOGYASZTÓVÉDELEM KLASSZIKUS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám: ) terhére

H A T Á R O Z A T. I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám: ) terhére Iktatószám: Tárgy: KE/001/00322-0005/2017 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I.) A Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Ter. 5 fút 21. km, adószám:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. augusztus NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-3249/2015. Készítette:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (V.2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről /Egységes szerkezetben a 44/2011. (IX.27.)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/01612-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A SHENG HENG Kft.-t (1149 Budapest, Egressy út 23-25. - a továbbiakban: Kft., illetve

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala. Munkavédelem, munkaügy, fogyasztóvédelem

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala. Munkavédelem, munkaügy, fogyasztóvédelem Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Munkavédelem, munkaügy, fogyasztóvédelem 2017. évi tapasztalatok, 2018. évi ellenőrzési irányelvek 2018.05.04. 2017. év tapasztalatai munkaügy Ellenőrzött

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Molnár és Társai Kft.-t (székhely: 5538 Biharugra, Halas utca 1., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozás)

H A T Á R O Z A T. A Molnár és Társai Kft.-t (székhely: 5538 Biharugra, Halas utca 1., adószáma: , a továbbiakban: vállalkozás) Iktatószám: Tárgy: BE/13/00550-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00656-0004/2016 Elsőfokú bírságot kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) I. a Tesco-Global Zrt.-t (székhely:2040 Budaörs,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(II. 17.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 5/2012.(II.16.) sz. és a 17/2012.(V.31.) sz. rendelettel módosított, egységes

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00858/2015 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a kültéri és beltéri kerámiai burkolólapok piacfelügyeleti ellenőrzéséről Az összefoglaló jelentést

Részletesebben

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását

HATÁROZAT. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság. megtiltja a jogsértő magatartás folytatását Iktatószám: Tárgy: GY/001/00337-0019/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Határozatszám: 1607K-00144 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Ft, azaz ötszázezer forint

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Ft, azaz ötszázezer forint Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00599-0003/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a Mecsek Füszért Zrt.-t (székhely:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a Iktatószám: Tárgy: FE/FO/01071-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: BA-04/001/00138-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal az efef Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.-t

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: )

H A T Á R O Z A T. 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: ) Iktatószám: Tárgy: KE/001/00616-0005/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak,

H A T Á R O Z A T. - tartózkodjanak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a jogszabályban elírtaknak megfelel szóbeli tájékoztatást adjanak, Iktatószám: Tárgy: KE/001/00985-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem a Heidel Euro Kft.-t (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 43. 2/25. adószám: 25792092-2-42) hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

GYRI JÁRÁSI HIVATAL. Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

GYRI JÁRÁSI HIVATAL. Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: GY-02/FO/00221-0003/2018 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat GYRI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: GY-02/FO/00221-3/2018 Tárgy: Arnau Bt. fogyasztóvédelmi ügye Telefon: (96) 795-951 Határozatszám:

Részletesebben

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG

Iktatószám: NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Iktatószám: SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MUNKAANYAG a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00205-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat. Telefon: (96) Határozatszám: 1607K HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: GY/001/00794-0003/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Telefon: (96) 795-951 Határozatszám: 1607K-00178 HATÁROZAT I. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-972/2014 dr. Somogyi András Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A kuponos értékesítési tevékenység ellenrzésérl

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-64/2015. Készítette: Pálné Tóth Márta ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00266-0004/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Kötelezem a HCE Transker Kft.-t (4030 Debrecen, Diószegi út 32-34., a továbbiakban: Kft. illetve társaság) hogy

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁLI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2019. Jóváhagyta: Babák László járási hivatalvezető Gyáli Járási Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 Telefon: (29) 544 100 Fax:

Részletesebben

tartózkodjon a fogyasztók megtévesztésétől a kiszolgálta termékek tömege tekintetében,

tartózkodjon a fogyasztók megtévesztésétől a kiszolgálta termékek tömege tekintetében, Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00779-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi. Kötelezi a vállalkozást arra, hogy weboldaldalán tegyen közzé elállási/felmondási nyilatkozatmintát.

HATÁROZAT. kötelezi. Kötelezi a vállalkozást arra, hogy weboldaldalán tegyen közzé elállási/felmondási nyilatkozatmintát. Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00552-0005/2017 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi

Részletesebben

Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról

Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-514/2014. Haklik Andrea Tolvaj Ágnes Összefoglaló jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés

Részletesebben

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 33/2008 (VI. 30.) RENDELETE AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJÉRİL A 45/2008. (VIII. 28.), AZ 52/2008. (IX. 30.), A 24/2009. (VI. 25.) A 42/2009.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 3. Írásos formában nyújtson tájékoztatást a fogyasztók részére az üzlet nyitvatartási idejéről.

H A T Á R O Z A T. 3. Írásos formában nyújtson tájékoztatást a fogyasztók részére az üzlet nyitvatartási idejéről. Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/01660-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem Szabó Imre egyéni vállalkozót (5520 Szeghalom, Dobó u. 10/1. - a továbbiakban: vállalkozó),

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00186-0008/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal a

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00548-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: JN/MEFFO/00258-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Részletesebben