2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31"

Átírás

1 2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése, a biztosítás és a biztosítók nemzetgazdaságban betöltött szerepének erősítése, a biztosítási piac működőképességének, megbízhatóságának, a biztosítási tevékenység garanciáinak erősítése, a biztosítási tevékenység egységes, a vállalkozás szabadságát, a piaci szereplők versenyképességét és versenyegyenlőségét garantáló szabályozása, a biztosítási rendszer megbízható működését szolgáló felügyeleti rendszer továbbfejlesztése, a biztosítók kármegelőzésben vállalt szerepének elősegítése érdekében, figyelembe véve az Európai Unió jogszabályainak való megfeleltetés követelményét, illetve azt, hogy a biztosítási piac szabályozása elveiben, színvonalában és a piaci résztvevőknek nyújtott biztonságában érje el azt a szintet, amelyet az Európai Unió a tagállamok szabályozásától megkövetel, a következő törvényt alkotja: ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény hatálya Fogalmak Euróban megadott összegek forintban történő meghatározása 5. 4 MÁSODIK KÖNYV A BIZTOSÍTÓKRA ÉS A VISZONTBIZTOSÍTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ELSŐ RÉSZ A BIZTOSÍTÓK ÉS A VISZONTBIZTOSÍTÓK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK I. FEJEZET A BIZTOSÍTÓK ÉS A VISZONTBIZTOSÍTÓK 4. A biztosítókra és a viszontbiztosítókra vonatkozó általános szabályok A biztosító és a viszontbiztosító részvénytársaság

2 A biztosító és a viszontbiztosító szövetkezet A kölcsönös biztosító egyesület II. FEJEZET Az engedély hatálya A biztosító vagy a viszontbiztosító székhelye MÁSODIK RÉSZ Az első számú vezető és a képviseleti jog A harmadik országbeli biztosító és viszontbiztosító magyarországi fióktelepe 9. A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító és viszontbiztosító magyarországi fióktelepe A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító és viszontbiztosító Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége A BIZTOSÍTÁSI ÉS VISZONTBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ALAPVETŐ FELTÉTELEI A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység zártságának elve 12. A biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység engedélyezésének elve A BIZTOSÍTÓK ÉS A VISZONTBIZTOSÍTÓK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK III. FEJEZET A VEZETŐKRE ÉS ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 15. A vezető állású személy

3 A vezető állású személyre vonatkozó feltételek Az egyéb vezetők A vezető aktuárius A vezető jogtanácsos A számviteli rendért felelős vezető A belső ellenőrzés vezetője (belső ellenőr) A vezető kockázatkezelő A megfelelőségi vezető Szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság A könyvvizsgáló IV. FEJEZET Kiemelten fontos feladatkörök Kockázatkezelési rendszer A vezetők, alkalmazottak és megbízottak tevékenységére vonatkozó szabályok A BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 28. Az irányítási rendszerre vonatkozó általános követelmények

4 Saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer Az ügymenet kiszervezésének feltételei V. FEJEZET Az üzleti terv Az eszközök és források értékelése A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó szabályok Szavatoló tőkére vonatkozó szabályok Minimális tőkeszükséglet Befektetések VI. FEJEZET A BIZTOSÍTÁSI ÉS VISZONTBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYI FELTÉTELEI 33. A tevékenység megkezdésének és folytatásának tárgyi feltételei A fizetőképességgel és a pénzügyi helyzettel kapcsolatos közzétételi szabályok A BIZTOSÍTÓ ESZKÖZEINEK NYILVÁNTARTÁSÁRA, KÖNYVVEZETÉSÉRE ÉS BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az eszközök nyilvántartása 42. A biztosító és a viszontbiztosító könyvvezetése és éves beszámolója

5 VII. FEJEZET Viszontbiztosítási állomány átruházása HARMADIK RÉSZ Életbiztosítási szerződés különös felmondása A tőkegarancia és hozamgarancia A tőkevédelem és hozamvédelem Az eszközalap-felfüggesztés szabályai A biztosítási szerződéskötési kötelezettség IX. FEJEZET 43. Auditbizottságra vonatkozó eltérő szabályok AZ ÁLLOMÁNYÁTRUHÁZÁS 44. Biztosítási állomány átruházása A BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK ÉS AZOK TERJESZTÉSE, AZ ÜGYFÉLFORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK VIII. FEJEZET A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 46. A biztosítási szerződési feltételek minimális tartalmi követelményei A biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos különös szabályok Az eszközalap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén alkalmazandó szabályok BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK TERJESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

6 A termékterv A nemek közötti megkülönböztetés tilalma X. FEJEZET A biztosító és a viszontbiztosító üzleti titka A FATCA-törvény alapján fennálló kötelezettségek A veszélyközösség védelme céljából történő adatátadás XI. FEJEZET Panaszkezelés XII. FEJEZET A jogvédelmi biztosítás elkülönítése 54. A biztosítási termékek terjesztése TITOKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 57. A biztosítási titok A biztosítási titokra és az üzleti titkokra vonatkozó közös szabályok ÜGYFÉLFORGALOMMAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 62. Az ügyfelek tájékoztatása A JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 64. A fejezet alkalmazási köre

7 A jogvédelmi biztosítási szerződés tartalmi elemei NEGYEDIK RÉSZ XIV. FEJEZET A felszámolási eljárás megindítása A hitelezői igények bejelentése A hitelezői igények kielégítése Tájékoztatási szabályok XV. FEJEZET 66. Képviselet A BIZTOSÍTÓK REORGANIZÁCIÓJA ÉS FELSZÁMOLÁSA XIII. FEJEZET A BIZTOSÍTÓKKAL KAPCSOLATOS REORGANIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK A biztosítási állomány átruházása a biztosítottak érdekében 69. Másik tagállamban elrendelt reorganizációs eljárással kapcsolatos szabályok A BIZTOSÍTÓK FELSZÁMOLÁSA 70. Általános szabályok A felszámolás elrendelésének hatása a biztosítási szerződésekre A REORGANIZÁCIÓS ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK Bizonyos szerződésekre alkalmazandó jog

8 ÖTÖDIK RÉSZ Különleges célú gazdasági egység XVII. FEJEZET Az együttbiztosításra vonatkozó eltérő szabályok HATODIK RÉSZ XVIII. FEJEZET Eszközök nyilvántartása Üzleti terv A kisbiztosítói ügymenet-kiszervezés feltételei 77. Dologi jogok A VISZONTBIZTOSÍTÁSRA, A KÜLÖNLEGES CÉLÚ GAZDASÁGI EGYSÉGRE ÉS AZ EGYÜTTBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK XVI. FEJEZET A VISZONTBIZTOSÍTÁSRA ÉS A KÜLÖNLEGES CÉLÚ GAZDASÁGI EGYSÉGRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 78. A finanszírozási viszontbiztosítás A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 80. E fejezet alkalmazási köre KISBIZTOSÍTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 82. A rész hatálya és alkalmazása A KISBIZTOSÍTÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 83. Szervezeti és tevékenységbeli eltérések

9 A befektetésekre vonatkozó eltérő szabályok XIX. FEJEZET Szervezeti és tevékenységbeli eltérések HETEDIK RÉSZ Biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése 87. A biztosítástechnikai tartalékra, a szavatoló tőkére és a biztonsági tőkére vonatkozó szabályok A KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETI FORMÁBAN MŰKÖDŐ KISBIZTOSÍTÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 89. E fejezet alkalmazási köre A BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK FELÜGYELETE XX. FEJEZET ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOK Biztosító vagy a viszontbiztosító tevékenységének engedélyezése A harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt fióktelep tevékenységének engedélyezése 94. A biztosítási vagy a viszontbiztosítási tevékenység módosításának és megszüntetésének engedélyezése Vezető állású személyek és egyéb vezetők engedélyezése 96. A harmadik országbeli biztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott kedvezmények engedélyezése

10 Minősített befolyás megszerzésének engedélyezése A viszontbiztosítás beszámításának engedélyezése XXI. FEJEZET A felügyelőbizottság elnökének bejelentési kötelezettsége Minősített befolyással kapcsolatos bejelentés 97. Állományátruházás engedélyezése A belföldi biztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának, vagy harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése Az élet- és nem-életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban adódó szavatolótőke-hiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése A vezérügynök foglalkoztatásának vagy megbízásának engedélyezése A FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI, BEJELENTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYOK A biztosító általános bejelentési kötelezettségei 104. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjaival kapcsolatos bejelentés A kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Felügyeleti felülvizsgálat és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési jogosultságok

11 XXII. FEJEZET A felügyeleti bírság A felügyeleti biztos A tevékenységi engedély felfüggesztése Az alapítási engedély visszavonása A kiszervezett tevékenység felügyeleti ellenőrzése 110. A másik tagállamban történő biztosítói vagy viszontbiztosítói fiókteleplétesítés bejelentése és szabályai Másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító fióktelepe létesítésével kapcsolatos tagállami értesítés kezelésének szabályai A határon átnyúló szolgáltatás végzésének bejelentése és szabályai Másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító határon átnyúló szolgáltatásával kapcsolatos tagállami értesítés kezelésének szabályai A határon átnyúló tevékenységekre vonatkozó statisztikai tájékoztatás A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepének, vagy Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységének felügyeletével kapcsolatos szabályok A FELÜGYELET INTÉZKEDÉSEI 116. A Felügyelet intézkedéseinek általános szabályai A biztosítási termék terjesztésének felfüggesztése, megtiltása

12 A tevékenységi engedély visszavonása A könyvvizsgáló megbízásának megszűntetése A biztosítástechnikai tartalékok nem megfelelősége A szavatolótőke-szükséglet nemteljesítése A minimális tőkeszükséglet nemteljesítése A biztosítási szükséghelyzet XXIII. FEJEZET XXIV. FEJEZET Az alapdíj A változó díj XXV. FEJEZET Tevékenység kiszervezésének megtiltása, feltételhez kötése A pénzügyi és a helyreállítási tervre vonatkozó közös rendelkezések A kisbiztosítók pénzügyi terve, szanálási terve és pénzügyi helyreállítási terve A FELÜGYELET ADATKEZELÉSE A FELÜGYELETI DÍJ

13 Csoportszintű belső modell Kockázatkoncentráció felügyelete A CSOPORTFELÜGYELET 133. A csoportfelügyelet terjedelme 134. A biztosító és viszontbiztosító korrigált szavatolótőke-megfelelése A korrigált szavatolótőke-megfelelés 1. számítási módszere: konszolidált beszámolón alapuló módszer A korrigált szavatolótőke-megfelelés 2. számítási módszere: levonás és összeadás módszere A biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság szavatolótőke-megfelelése a csoportfelügyelet tekintetében Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos feltételek Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan határozat a kérelemről 141. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke-szükséglet meghatározása Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke és a minimális tőkeszükséglet nemteljesítése Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatai: egy leányvállalatra vonatkozó eltérések megszűnése Biztosítói holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai

14 Csoporton belüli ügyletek felügyelete Az irányítási rendszer felügyelete A csoportfelügyeletért felelős hatóság A felügyeleti hatóságok közötti konzultáció Szakmai titoktartás és az információk bizalmas kezelése Az információhoz való hozzáférés Az információ ellenőrzése Csoportszerkezet A csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi felügyeleti hatóság jogai és kötelezettségei. A felügyeleti kollégium A felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információcsere A csoportfelügyeletért felelős hatóságtól származó információkérés a többi felügyeleti hatóság felé Együttműködés a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások felügyeletéért felelős hatóságokkal Az összevont alapon számított szavatolótőke-megfelelésről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés Biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testülete

15 Végrehajtási intézkedések Csoporton belüli ügyletek HARMADIK KÖNYV NYOLCADIK RÉSZ A biztosításközvetítők szakmai továbbképzése A biztosításközvetítő tájékoztatási kötelezettsége Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatok: az egyenértékűség vizsgálata 162. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalattal kapcsolatos egyenértékűség 163. Harmadik országokban működő anyavállalatokkal kapcsolatosan az egyenértékűség hiánya Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatokkal kapcsolatos szintek A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK 166. E könyv alkalmazási köre A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK XXVI. FEJEZET A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 167. A biztosításközvetítői tevékenység alapvető feltételei A megtakarítási jellegű életbiztosítások jutalékfizetési szabályai

16 A biztosításközvetítő panaszkezelése XXVII. FEJEZET A többes ügynök XXVIII. FEJEZET XXIX. FEJEZET KILENCEDIK RÉSZ A biztosításközvetítők belső nyilvántartása XXXI. FEJEZET A biztosításközvetítőkkel kapcsolatos titokvédelmi szabályok A FÜGGŐ BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 173. Az ügynök A VEZÉRÜGYNÖK A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 175. Az alkusz A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK FELÜGYELETE XXX. FEJEZET A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK NYILVÁNTARTÁSA 176. A biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartása A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐKKEL KAPCSOLATOS ENGEDÉLYEZÉSI SZABÁLYOK

17 XXXII. FEJEZET A biztosításközvetítők egyéb bejelentési kötelezettsége 178. A többes ügynök és az alkusz engedélyezése A többes ügynöki és az alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személy engedélyezése 180. A harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesíteni kívánt fióktelep tevékenységének engedélyezése A harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesített fióktelep általános képviselőjének engedélyezése A többes ügynöki és alkuszi tevékenység kérelemre történő megszüntetése és felfüggesztése A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉSI, BEJELENTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI SZABÁLYOK 183. A biztosításközvetítő által másik tagállamban fióktelep létesítésének, valamint határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenység megkezdésének szabályai Másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi tevékenységének megkezdésére vonatkozó szabályok A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepének, vagy Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységének felügyeletével kapcsolatos szabályok Harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő magyarországi fióktelepének felügyeletével kapcsolatos szabályok A hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos nyilvántartás

18 XXXIII. FEJEZET A felügyeleti bírság A biztosításközvetítő nyilvántartásból történő törlése XXXIV. FEJEZET NEGYEDIK KÖNYV Hatálybalépés Az Európai Unió jogának való megfelelés Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK A többes ügynöki és alkuszi tevékenységi engedély felfüggesztése A többes ügynöki és alkuszi tevékenységi engedély visszavonása A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK ÁLTAL FIZETENDŐ FELÜGYELETI DÍJ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 193. Felhatalmazó rendelkezések 440. (1) Ez a törvény a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (2) A 456. (2) bekezdése január 1-jén lép hatályba. (3) A 456. (1) bekezdése és a 456. (5) (8) bekezdése április 1-jén lép hatályba. (4) Az , a , a , a 461. (1) (4) és (6) bekezdése, a , a 466. (1) (2) bekezdése és az melléklet január 1-jén lép hatályba Átmeneti rendelkezések

19 (1) 205 (2) 206 (3) (4) 207 (5) (8) (1) (4) 210 (5) 211 (6) (1) (2) 214 (3) Nem lép hatályba az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXVI. törvény 35. -a melléklet a évi LXXXVIII. törvényhez A törvényt az Országgyűlés a december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: december Az 1 3. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 3 A 4. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 4 Az 5. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 5 A 6. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 6 A 7 8. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 7 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 8 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 9 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 10 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 11 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 12 A 40. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 13 A 41. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 14 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 15 A 48. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 16 A 49. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 17 Az a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 18 Az a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 19 Az a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 20 Az a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 21 Az a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 22 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 23 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 24 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 25 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 26 A 69. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 27 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba.

20 28 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 29 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 30 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 31 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 32 A 89. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 33 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 34 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 35 A 95. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 36 A 96. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 37 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 38 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 39 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 40 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 41 A 108. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 42 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 43 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 44 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 45 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 46 A 120. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 47 A 121. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 48 A 122. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 49 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 50 A 125. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 51 A 126. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 52 A 127. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 53 A 128. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 54 A 129. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 55 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 56 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 57 A 134. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 58 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 59 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 60 A 147. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 61 A 148. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 62 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 63 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 64 A 159. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 65 A 160. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 66 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 67 A 164. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 68 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 69 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 70 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 71 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 72 A 181. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba.

21 73 A 182. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 74 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 75 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 76 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 77 A 195. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 78 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 79 A 198. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 80 A 199. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 81 A 200. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 82 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 83 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 84 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 85 A 212. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 86 A 213. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 87 A 214. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 88 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 89 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 90 A 230. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 91 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 92 A 237. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 93 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 94 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 95 A 247. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 96 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 97 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 98 A 255. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 99 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 100 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 101 A 263. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 102 A 264. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 103 A 265. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 104 A 266. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 105 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 106 A 270. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 107 A 271. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 108 A 272. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 109 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 110 A 276. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 111 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 112 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 113 A 283. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 114 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 115 A 286. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 116 A 287. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 117 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba.

22 118 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 119 A 294. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 120 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 121 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 122 A 302. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 123 A 303. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 124 A 304. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 125 A 305. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 126 A 306. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 127 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 128 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 129 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 130 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 131 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 132 A 320. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 133 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 134 A 324. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 135 A 325. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 136 A 326. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 137 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 138 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 139 A 336. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 140 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 141 A 339. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 142 A 340. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 143 A 341. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 144 A 342. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 145 A 343. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 146 A 344. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 147 A 345. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 148 A 346. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 149 A 347. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 150 A 348. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 151 A 349. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 152 A 350. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 153 A 351. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 154 A 352. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 155 A 353. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 156 A 354. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 157 A 355. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 158 A 356. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 159 A 357. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 160 A 358. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 161 A 359. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 162 A 360. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba.

23 163 A 361. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 164 A 362. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 165 A 363. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 166 A 364. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 167 A 365. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 168 A 366. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 169 A 367. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 170 A 368. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 171 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 172 A 376. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 173 A 377. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 174 A 378. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 175 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 176 A 382. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 177 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 178 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 179 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 180 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 181 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 182 A 412. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 183 A 413. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 184 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 185 A 416. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 186 A 417. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 187 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 188 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 189 A 422. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 190 A 423. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 191 A 424. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 192 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 193 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 194 A 430. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 195 A 431. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 196 A 432. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 197 A 433. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 198 A 434. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 199 A 435. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 200 A 436. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 201 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 202 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 203 A 453. a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 204 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 205 A 456. (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24 206 A 456. (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 207 A 456. (3) (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 208 A 456. (5) (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 209 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 210 A 461. (1) (4) bekezdése a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 211 A 461. (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 212 A 461. (6) bekezdése a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 213 A a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 214 A 466. (1) (2) bekezdése a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. 215 A 466. (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 216 Az melléklet a 440. (4) bekezdése alapján január 1-jén lép hatályba. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység

Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység Helsinki Protocol, Siena Protocol Dr. Kiss Nóra Nemzetközi főosztály Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2005. február 23. Két

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ

Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ Polgári eljárásjog I-II. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás (szerk. Petrik Ferenc) RÉSZ ELSŐ RÉSZ ALAPVETÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS AZ ALAPELVEK 1-6. SZERZŐ MÁSODIK RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe

A másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya Fogalmak A biztosítási tevékenység, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadói

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 16., péntek Tartalomjegyzék 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó

Részletesebben

1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez

1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 219. szám 87895 1. melléklet a 44/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a.../2013. (XII..) MNB rendelethez Sorszám Jelentés tábla kódja Jelentés tábla címe Adatszolgáltatásra

Részletesebben

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 17 /2011. (X. 12.) sz. PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

T/6132. számú. törvényjavaslat. egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/6132. számú. törvényjavaslat. egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6132. számú törvényjavaslat egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015. szeptember 1 2015. évi törvény

Részletesebben

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől MAGYARORSZÁG KORMÁNYA CIíRSZAGG a J HIVATALA Érkezett : 2014 JuN 7 2. T/262. számú törvényjavasla t a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi minősítése I. A JOGKÉRDÉSEK A Pénzügyi

Részletesebben

Iránymutatások a saját kockázat- és szolvenciaértékelésről

Iránymutatások a saját kockázat- és szolvenciaértékelésről EIOPA-BoS-14/259 HU Iránymutatások a saját kockázat- és szolvenciaértékelésről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről

Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről EIOPA-BoS-15/109 HU Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc

biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Aktuális jogszabályi változások a biztosítási szektorban PSZÁF Biztosítási konzultáció 2012. május 3. Dr. Szebelédi Ferenc Bit. Változásai Egyesületek Átalakulási terv Büntetlen előélet Elnöki rendelet

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz

Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Módszertani megjegyzések a biztosítók felügyeleti célú adatszolgáltatásán alapuló idősorhoz és a tájékoztatóhoz Általános megállapítások 1. A biztosítók idősorai az MNB adatszolgáltatási táblái alapján

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez 2. melléklet a.../2012. (........) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítő

Részletesebben

KIVONAT. 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről. II. Fejezet A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER EGYÉB RÉSZTVEVŐI

KIVONAT. 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről. II. Fejezet A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER EGYÉB RÉSZTVEVŐI KIVONAT 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről II. Fejezet A BIZTOSÍTÁSI RENDSZER EGYÉB RÉSZTVEVŐI A biztosításközvetítő 33. (1) A biztosításközvetítői és a viszontbiztosítás

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 2012. május 3. Bethlendi András

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 2012. május 3. Bethlendi András Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Biztosítási szakmai konzultáció 2012. május 3. Bethlendi András A Felügyelet Szolvencia II-es felkészülésének terve Solvency II is great, it is very good but it

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A QIS5 mennyiségi eredményei QIS5 QIS5 QIS5 QIS. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor február 28.

A QIS5 mennyiségi eredményei QIS5 QIS5 QIS5 QIS. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor február 28. A mennyiségi eredményei 2011. február 28. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor 1 Tartalom Lebonyolítás, részvétel Adatminőség Általános pénzügyi hatás Tartalékok értékelése Illikviditási

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

Coordination Committee (koordinációs bizottság) működése. Helsinki Protocol CEIOPS Consultation Paper No.2. Gyakorlati tapasztalatok

Coordination Committee (koordinációs bizottság) működése. Helsinki Protocol CEIOPS Consultation Paper No.2. Gyakorlati tapasztalatok Coordination Committee (koordinációs bizottság) működése Helsinki Protocol CEIOPS Consultation Paper No.2. Gyakorlati tapasztalatok Helsinki protokoll (2000. május 11.) 98/78 EU direktíva a biztosítótársaságok

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

Audit reform Magyarországon

Audit reform Magyarországon Audit reform Magyarországon Dr. Sramkó Szilvia Tolnai Krisztián Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 Témáink: Audit reform dr. Sramkó Szilvia 2015. évi minőségellenőrzések tapasztalatai Tolnai Krisztián

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Iránymutatások a pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételről

Iránymutatások a pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételről EIOPA-BoS-15/107 HU Iránymutatások a pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Részletesebben

1. oldal, összesen: 37. 2007. évi CLIX. törvény. a viszontbiztosítókról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1. oldal, összesen: 37. 2007. évi CLIX. törvény. a viszontbiztosítókról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1. oldal, összesen: 37 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerzıdés eltérıen

Részletesebben

riivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a

riivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a riivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága,lümenyszám : y) G/1sz1, ErÍ(ezett: 2015 SZEPi 2 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

Iránymutatások a harmadik országbeli biztosítók fióktelepeinek felügyeletéről

Iránymutatások a harmadik országbeli biztosítók fióktelepeinek felügyeletéről EIOPA-BoS-15/110 HU Iránymutatások a harmadik országbeli biztosítók fióktelepeinek felügyeletéről 1/38. Bevezetés 1.1 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) az 1094/2010/EU európai

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13) 2015.3.31. HU L 86/13 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/534 RENDELETE (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21.

Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére. Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. Adatszolgáltatási tájékoztató a független biztosításközvetítők részére Demjénné Gyöngy Judit 2009.04.21. 45/2007. (XII.29.) PM rendelet a független biztosításközvetítői (alkuszi, vagy többes ügynöki) jelentés

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai. 10 évre 20 évre. 20 évre. 20 évre A rendelet-tervezet 1 számú melléklete 2. számú melléklet Temetési helyek, illetőleg az díjai 1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144 000,- Ft Dísz sírhelyek a Örök 24 058,- Ft

Részletesebben

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON

III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Számvitel alapjai III. ELŐADÁS SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁS ÉS IRÁNYÍTÁS MAGYARORSZÁGON Dr. Pál Tibor 2016.09.28. Számviteli szabályozás és irányítás Magyarországon 1875. évi Kereskedelmi Törvény 1979. évi Pénzügyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2015. február 1 A két táblára vonatkozó

Részletesebben

A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK ÉS SZAKTANÁCSADÓK NYILVÁNTARTÁSA ( REGISZTER )

A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK ÉS SZAKTANÁCSADÓK NYILVÁNTARTÁSA ( REGISZTER ) A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐK ÉS SZAKTANÁCSADÓK NYILVÁNTARTÁSA ( REGISZTER ) Dr. Banyár József Projekt szakmai vezető PSZÁF 2004. október 14. Budapest 1 Előzmények: viták a regiszter szükségességéről, BÜR, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A kollégiumok operatív működésére vonatkozó iránymutatások

A kollégiumok operatív működésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-14/146 HU A kollégiumok operatív működésére vonatkozó iránymutatások EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

2003. évi XXXIX. törvény. 2003/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5487

2003. évi XXXIX. törvény. 2003/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5487 2003/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5487 szakképzések szövegrész; a 74. (1) bekezdésének h) pontjában a,,záróvizsgáztatási és oklevél-kiadási jog gyakorlását szövegrész helyébe a,,képzés folytatásának

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Hitelintézetben befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS Olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban, amely a tőke vagy a szavazati

Részletesebben

Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról EIOPA-BoS-15/111 HU Iránymutatások a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1498 1674 II. GAZDASÁG 1675 1694 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1695 1723

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1498 1674 II. GAZDASÁG 1675 1694 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1695 1723 Budapest, 2013. július 30. Ára: 5200 Ft 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1498 1674 II. GAZDASÁG 1675 1694 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1695 1723 1498 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben