1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk február. Előjelszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály"

Átírás

1 A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója február 1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás A név, MPI-kód (monetáris pénzügyi intézmény) és a LEI-kód (jogi személy azonosító) a díjfizetőre utal. Az MPI-kódot az MPI-knek kell megadniuk, a LEI-kódot pedig minden alkalommal kötelező feltüntetni, kivéve ha a díjfizető fiók, és nem rendelkezik LEI-kóddal. A teljes eszközállomány és a teljes kockázati kitettség tekintetében az EURösszeget egész euróra kerekítve kell feltüntetni. A mindkét táblában szereplő megjegyzések oszlopban a felügyelt szervezeteknek az olyan további információkat kell feltüntetniük, amelyek az adatok értelmezéséhez alkalmazhatók, vagy amelyeket az INH-kkal megosztani kívánnak. Előjelszabály A feltüntetett adatértékeket mindkét táblában abszolút értéken kell kimutatni. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk Az intézménytípus oszlopot (010. oszlop) a következőképpen kell kitölteni: Ahol a pénzintézet olyan teljes eszközállomány-adatot ad meg, amely megfelel az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (SSM-keretrendelet; EKB/2014/17) cikkében előírt teljes eszközállomány-mennyiségnek, a 1 Az Európai Központi Bank április 16-i 468/2014/EU rendelete az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet; EKB/2014/17) (HL L 141, , 1. o.). kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 1

2 következő módszerek egyikét kötelező alkalmaznia az intézménytípus oszlop 010. sora kitöltésénél. (1) Ha a felügyelt szervezet felügyelt csoport részét képezi, eszközeinek teljes értékét a felügyelt csoport irányadó jognak megfelelő, év végi prudenciális konszolidált adatszolgáltatása alapján kell meghatározni (lásd a 468/2014/EU rendelet [EKB/2014/17] 51. cikkének (1) bekezdését). (2) Ha a teljes eszközállomány nem határozható meg az (1) bekezdésben említett adatok alapján, a teljes eszközállomány értékét a legutolsó auditált, az Unión belül az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 2 összhangban alkalmazandó nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves pénzügyi beszámoló alapján, és ha ilyen éves pénzügyi beszámoló nem áll rendelkezésre, az irányadó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves pénzügyi beszámoló alapján kell meghatározni (lásd 468/2014/EU rendelet [EKB/2014/17] 51. cikkének (2) bekezdését). (3) Ha a felügyelt szervezet nem képezi felügyelt csoport részét, eszközeinek teljes értékét az irányadó jognak megfelelő, év végi, egyedni prudenciális adatszolgáltatás alapján kell meghatározni (lásd a 468/2014/EU rendelet [EKB/2014/17] 51. cikkének (3) bekezdését). (4) Ha a teljes eszközállomány a (3) bekezdésben említett adatok felhasználásával nem határozható meg, az eszközök teljes értékét a legutolsó auditált, az Unión belül az 1606/200/EK rendeletnek megfelelően érvényesülő IFRS standardoknak megfelelően elkészített éves beszámolója alapján, és ha ilyen beszámoló nem áll rendelkezésre, az irányadó nemzeti számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített éves pénzügyi beszámoló alapján kell meghatározni (lásd 468/2014/EU rendelet [EKB/2014/17] 51. cikkének (4) bekezdését). (5) Ha a felügyelt szervezet egy euroövezeten kívüli tagállamban letelepedett hitelintézet fióktelepe, az eszközei teljes értékét a 25/2009/EK (EKB/2008/32) európai központi banki rendelet 3 alapján szolgáltatott statisztikai adatok alapján kell meghatározni (lásd 468/2014/EU rendelet [EKB/2014/17] 51. cikkének (5) bekezdését ). Ahol a pénzintézet az EKB/2015/7 határozat 7. cikkének (2) bekezdése a) vagy b) pontja alapján benyújtja a teljes eszközállományra vonatkozó számadatot, a következőképpen kell kitöltenie a 020. sort az intézménytípus oszlopban: (6) Az olyan felügyelt csoportnak, amely csak a mechanizmusban részt vevő tagállamokban létrehozott leányvállalatokkal rendelkezik, az EKB/2015/7 2 3 Az Európai Parlament és a Tanács július 19-i 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., , 1. o.). Az Európai Központi Bank 25/2009/EK rendelete (2008. december 19.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2008/32; HL L 15., , 14. o.). kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2

3 határozat 4 7. cikkének (2) bekezdése a) pontjában foglalt módszertant kell alkalmaznia. (7) Az olyan díjfizető hitelintézet, amely nem része felügyelt csoportnak, azonban a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező anyavállalattal rendelkezik, az EKB/2015/7 határozat 7. cikkének (2) bekezdése b) pontjában előírt módszertant kell alkalmaznia. Ahol az intézmény az EKB/2015/7 határozat 7. cikkének (3) bekezdése b) pontja alapján benyújtja a teljes eszközállományra vonatkozó számadatot, a következőképpen kell kitöltenie a 030. sort az intézménytípus oszlopban: (8) Az olyan felügyelt csoportnak, amely a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban és/vagy harmadik országban létrehozott leányvállalattal rendelkezik, az EKB/2015/7 határozat 7. cikkének (3) bekezdése b) pontjában foglalt módszert kell alkalmaznia. Ahol a pénzintézet az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban hozott EKB-határozat alapján és összhangban a 468/2014/EU rendelet (SSM-keretrendelet; EKB/2014/17) 70. cikkének (1) bekezdésével és 71. cikkével, valamint az 1163/2014/EU (EKB/2014/41) rendelet 10. cikkének (3) bekezdése d) pontja alapján kevésbé jelentősnek minősített felügyelt szervezetről vagy felügyelt csoportról nyújtja be a teljes eszközállományra vonatkozó számadatot, a következőképpen kell kitöltenie a 040. sort az intézménytípus oszlopban: (9) Az előző bekezdésben bemutatott EKB-határozat alapján kevésbé jelentősnek minősített felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok esetében a teljes eszközállományhoz tartozó díjtényező nem haladhatja meg a 30 milliárd eurót. További adatszolgáltatási követelmények Azoknak a pénzintézeteknek, amelyek a 8-as vagy 9-es intézménytípusnál leírt módszert alkalmazva nyújtják be a teljes eszközállományra vonatkozó számadatot, emellett a 468/2014/EU rendelet (SSM-keretrendelet; EKB/2014/17) 51. cikke szerint is közölnie kell (a 010. oszlop 010. sorában) a teljes eszközállomány-adatot. A Könyvvizsgáló általi ellenőrzés megerősítése elnevezésű 020. oszlopban a felügyelt szervezeteknek meg kell erősíteniük, hogy a közölt adatok könyvvizsgálata megtörtént-e. 4 Az EKB/2015/7 határozat (2015. február 11.) az éves felügyeleti díjak kiszámításához használt díjtényezőkre vonatkozó adatok meghatározására és összegyűjtésére vonatkozó módszertanról és eljárásról. kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 3

4 Könyvvizsgáló általi ellenőrzés (020. oszlop) A könyvvizsgálónak vállalnia kell, hogy a teljes eszközállomány egy bizonyos eleméről, számlájáról vagy tételéről beszámol. A könyvvizsgálónak az alábbi feladatokat kell vállalnia a következő felügyelt szervezetek és felügyelt csoportok tekintetében: Az (5.) intézménytípus résznél előírt módszer tekintetében a könyvvizsgálónak véleményeznie kell, hogy a statisztikai adatok, amelyek alapján a teljes eszközállomány díjtényezőjét levezetik, megbízható és valós képet adnak-e, összhangban a vonatkozó pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszerrel. A (6.) és a (7.) intézménytípus vonatkozásában előírt módszerrel kapcsolatban a könyvvizsgálónak véleményeznie kell, hogy a vonatkozó beszámolócsomagok, amelyek alapján a teljes eszközállományt levezetik, megbízható és valós képet adnak-e, összhangban a vonatkozó pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszerrel. A (8.) intézménytípus vonatkozásában előírt módszerrel kapcsolatban a könyvvizsgálónak véleményeznie kell, hogy a vonatkozó beszámolócsomagok, amelyek alapján a teljes eszközállományt levezetik, megbízható és valós képet adnak-e, összhangban a vonatkozó pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszerrel. Amennyiben a díjfizető kötelezően előírt pénzügyi kimutatásokat alkalmaz, a könyvvizsgáló feladatainak arra kell korlátozódnia, hogy igazolja a teljes eszközállomány számításának helyes voltát. Ezen túlmenően a könyvvizsgálónak arról is véleményt kell nyilvánítania, hogy az aggregálással kapott teljes eszközállomány számadatának számítása megfelele az EKB/2015/7 határozat 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában lefektetett módszertannak. A teljes kockázati kitettség táblára vonatkozó utasítások Az intézménytípus oszlop 010. sorát a következőképpen kell kitölteni: (1) Az olyan felügyelt csoportnak, amely nem rendelkezik a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban és/vagy harmadik országban létrehozott leányvállalattal, az EKB/2015/7 határozat 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában lefektetett módszertant kell alkalmaznia. (2) Az olyan díjfizető hitelintézet, amely nem része felügyelt csoportnak, az EKB/2015/7 határozat 7. cikke (1) bekezdése c) pontjában lefektetett módszertant kell alkalmaznia. (3) A teljes kockázati kitettséget a díjfizető fiókok esetében kötelező kimutatni. Az ő esetükben ugyanakkor a teljes kockázati kitettség nullának tekintendő az 1163/2014/EU rendelet (EKB/2014/41) 10. cikke (3) bekezdése a) pontja (ii) alpontja értelmében. (4) Az olyan felügyelt csoportnak, amely rendelkezik a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban és/vagy harmadik országban létrehozott kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 4

5 leányvállalattal, az EKB/2015/7 határozat 7. cikke (1) bekezdése b) pontjában foglalt módszertant kell alkalmaznia. A mechanizmusban részt nem vevő tagállamban létrehozott leányvállalat hozzájárulásával kapcsolatos adatokat olyan esetben kell közölni, ahol a 030. oszlop 020. sorában közölt összeg olyan, a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban létrehozott leányvállalatokat is magában foglal, amelyek a tárgyév végén még nem szerepeltek a COREP (csoportszintű szavatolótőke-megfelelés) C06.02 táblában. Az egyes leányvállalatokra vonatkozó kockázati kitettségértéket a 030. oszlop 021-N sorában lehet feltüntetni. Az 1. szervezet/n. szervezet oszlopokban a szervezet nevét kell feltüntetni. A 030. sor a 010. és a 020. sor különbségével egyenlő. kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 5

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

ECB-PUBLIC. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. augusztus 6.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról (CON/2014/62)

ECB-PUBLIC. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. augusztus 6.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról (CON/2014/62) HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2014. augusztus 6.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások szanálásáról (CON/2014/62) Bevezetés és jogalap 2014. június 2-án az Európai Központi

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYAR KÖZLÖNY 98. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVII. törvény A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben