Volunteering in different international aspects. Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Volunteering in different international aspects. Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból"

Átírás

1 Why? Why not?! Volunteering in different international aspects Miért? Miért ne?! Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból w w w.n y i c i ta.hu 2011

2

3 Miért? Miért ne?! 3 Pr o l o g The Foundation for Publicity and the Civil Society (hereinafter referred to as NYICITA) organized an international seminar in Hungary (HU) with partners from Slovakia (SK) and the Czech Republic (Cz). The four-days seminar was supported by of the National Civil Fund Program. This publication is intended to reflect the results of the interactive and colorful program.. You will get some basic information about the participating organizations, the national volunteering systems and can get good examples of the volunteering. Be v e z e t ő A Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány (továbbiakban: NYICITA) nemzetközi szemináriumot szervezett magyar (HU), szlovák (SK) és cseh (Cz) partnereivel közösen. A négy napos szeminárium a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg. Az interaktív, nem formális elemekkel színesített program tartalmi eredményeit jelen kiadvány hivatott tükrözni. Alapvető információkat kapunk a szeminárium részt vett szervezetekről, az egyes országokban, az önkéntességet érintő rendszerekről, valamint jó példákat kaphatunk az önkéntességre vonatkozóan.

4 4 Why? Why not?! 1. Introduction of project partners / Projektben részt vevő szervezetek bemutatkozása Hungary /Magyarország The Hungarian group (5 pax) were from 4 different NGO s. A magyar csoportot 5 fő alkotta, 4 szervezetet képviselve. The main duty of SZITI Social Association (Szekesfehervar) is to run a youth information service, to help NGO s work dealing with youth, to support youth with fewer opportunities and organize different programs and trainings. A SZITI Szocális Egyesület (Székesfehérvár) célja Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése, ifjúsági és civil szervezetek működésének segítése, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, programok szervezése.

5 Miért? Miért ne?! 5 The Majki Népfőiskolai Társaság is based in Tatabánya. We are organizing programs for children and youth. We are also involved deeply in the national voluntary services. We are running the Volunteer Center in our county. A tatabányai Majki Népfőiskolai Társaság gyerekeknek és fiataloknak szervez különböző programokat. Fő tevékenyésgi körébe tartizik a hazai önkéntesség, megyéjükben ők működtetik az Önkéntes Centrumot. The Varfok Foundation is located in Veszprem was estabilished more than 7 years ago. From 2009 they run the a youth information service, to help NGO s work dealing with youth, to support youth with fewer opportunities and organize different programs and trainings. A veszprémi székhelyű Várfok Alapítvány már több mint 7 éve tevékenykedik az egyetemen, és 2009-től működteti a Veszprém

6 6 Why? Why not?! Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát. Fontos céljuk az ifjúsági és civil szervezetek működésének segítése, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, programok szervezése. The Fekete Sereg Youth Association s duty is to represent the interest of the youth living in the village at regional, national and international level. They has been run a media house since Usually organize local, regional, national and international events, trainings and youth exchanges. We are an accredited sending/hosting/coordinating organization in European Voluntary Service Program. A nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület célja a telelpülésen élő fiatalokkal megismertetni a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi ifjúsági munkát óta a településen Teleházat működtetnek, rendszeresen szerveznek helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi eseményeket, tréningeket, ifjúsági cseréket. Az Euórapi Önkéntes Szolgálaton (EVS) belül akkreditált küldő/fogadó és kordináló szervezet vagyunk. Czech Republic /Cseh Köztársaság Association Hodina H operates Youth Information Centre, organises Leisure Clubs, Centre of non-formal education and learning. We are hosting, sending and coordinating organisation of youth exchanges, EVS and other international activities. Our main aim is a support of own youth initiatives and a develop of youth skills and knowledges.

7 Miért? Miért ne?! 7 A Hodina H Egyesület ifjúsági irodát működtet, szabadidős klubokat szervez, a nemformális tanulás és tanítés központja. Küldő, fogadó és koordináló szervezete ifjúsági cseréknek, EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) projekteknek és más nemzetközi együttműködéseknek. Fő céljuk az ifjúsági kezdeményezések támogatása és a fiatalok tudsának és kompetenciáinak fejlesztése. Slovakia /Szlovákia Hungarian Scout Association in Slovakia/Fülek The movement employs the Scout method, a program of informal education with an emphasis on practical outdoor activities. We taek part in many programs organised in town, for example: we take care of the children, or we make competition for he people. Every year we make camps for children. We teach them how to live in the nature without electrical current and tap water. Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség /Fülek A mozgalom a cserkészet metódusát alkalmazza,informális tanulással és gyakorlati, szabadtéri eseményekkel kombinálva. Sok, a város által szervezett programban veszünk részt, pl. gyerekekre vigyázunk, versenyeket szervezünk. Minden évben tábort szervezünk a gyerekeknek, ahol megtanítjuk őket, hogyan lehet elektromos áram és csapvíz nélkül boldogulni.

8 8 Why? Why not?! 2. Mi az önkéntesség? Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végezhetünk anyagi ellenszolgáltatás nélkül. About volunteering - voluntariness is the practice of people working on behalf of others or a particular cause without payment for their time and services. Volunteering is generally considered an altruistic activity, intended to promote good or improve human quality of life, but people also volunteer for their own skill development, to meet others, to make contacts for possible employment, to have fun, and a variety of other reasons that could be considered self-serving.

9 Miért? Miért ne?! 9 3. National volunteering sysytems/ Ön k é n t e s r e n d s z e r e k a z e g y e s o r s z á g o k b a n In Hungary country there is a law from 2005 which regulates the national voluntarism. Volunteer Centers are operated at the county level (www. onkentescentrunok.hu) and there are also exsists the 2011 European Year of Volunteering Information Points (http://www. onkentesseg2011.hu/infopontok.shtml) At national level, the Foundation of Volunteering Center deals with the organizations, volunteers, reproduction of information and advice (www.oka.hu) M agyarországon 2005-től létezik önkéntes törvény, mely a nemzeti szintű önkéntességet szabályozza. Vannak megyei szinten működő Önkéntes Centrumok (www.onkentescentrunok. hu), illetve az Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pontok (http://www.onkentesseg2011.hu/infopontok.shtml) Nemzeti szinten az Önkéntes Központ Alapítvány foglalkozik a szervezetekkel, önkéntesekkel, információ-adással, tanácsadással (www.oka.hu).

10 10 Why? Why not?! In the Czech Republic there is a law which influence the voluntary work. The Ministry of Social Affairs is responsible for volunterism. We have regional Volunteer Centers taking care of volunteers in national level. Each volunteer has a contract and insurance during the voluntary work. After some period of voluntary work they receive a certificate. Cseh Köztársaságban van az önkéntes tevékenységet meghatározó törvény. A szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium A felelős az önkéntességért. Vannak regoinális szinten működő Önkéntes Centrumok, melyek a hazai önkéntességgel foglalkoznak. Minden önkéntesnek szerződése és biztosítása van a tevékenység idejére, valamint az önkéntes szolgálatok végén elismervényt kapnak az ott tanultakról. In Slovakia, concerning voluntary work we dont have a law yet, but there is a proposed law about voluntary work, which is now in second reading at the parliament. There is also a web portal about voluntary work in Slovakia and other countries. IUVENTA (www.iuventa.sk) is also implementing a project about teenage voluntary work. S zlovákiában az önkéntes tevékenységet illetően még nincs végleges törvényünk, csak tervezetünk, mely már a parlament előtt van másodszori tárgyaláson. Van egy weboldalunk www. dobrovolnictvo.sk, mely a hazai és nemzetközi önkéntességgel foglalkozik, illetve a IUVENTA (www.iuventa.sk ) hajt végre projekteket a tinédzserek önkéntes tevékenységével kapcsolatban.

11 Miért? Miért ne?! Go o d e x a m p l e s / Jó példák HU / Enikő Kovács, Várfok Foundation The volunteership is a good example for creating connection with other nationalities. It is a good experience for organizing youth camp or programs for youth. I started my voluntary work in an elderly home where I still visit an old lady. Then I ve started to give extra lessons for students in English and German for whom cannot afford a private tutor. Now I am teaching English in the framework of Poor School Program at the Várfok Foundation. HU / Kovács Enikő, Várfok Alapítvány Az önkéntesség nagyon kó példája más nemzetekkel való együttműködésnek. Jó gyakorlati lehetőség fiataloknak szóló táborok, vagy programok szervezésére. Az önkéntes munkámat egy idősek otthonában kezdtem, ahol a mai napig látogatok egy idős hölgyet. Ezután önkéntesen angol illetve német nyelvet kezdtem oktatni azoknak, akik nem negedhetik meg maguknak a magántanárt. Jelenleg a Várfok Alapítvány poor school programjában tanítok angolt.

12 12 Why? Why not?! CZ / Hodina H Chocolate Hour: - is a chocolate event with tasting and sale of chocolate kishaws, exhibition of chocolate wrappings, chocolate competitions for children and public, recipes and exhibition of the chocolate paintings from children. It means that the topic is chocolate, people can taste different kind of chocolates and choco drinks. Everything is about chocolate. The most favorite attraction is the chocolate fountain. In these cold days everyone enjoys and welcome this event. We put special zebras around the town. Csokoládé óra - egy csokoládé esemény, csoki koóstolásával és árusításával. Ami történik még: csoki-csomagolások kiállítása, csoki evő versenyek gyerekeknek és időseknek, receptek és csokiról szóló, gyermekek által készített képek kiállítása. Tehát a téma a csokoládé. Az emberek különböző országokból, visékekről származó csokikat kóstolhatnak meg és ihatnak csokiitalokat. Minden a csokoládéról szól. A legnépszerűbb attrakció a

13 Miért? Miért ne?! 13 csoki-szökőkút. A hideg téli napokon mindenki élvezi ezt az eseményt. Speciális, az eseményre invitáló zebrákat helyezünk ki a város utcáira. SK-Hungarian Scout Association in Slovakia/Fülek The team got the towns third oldest building(was built in the first half of the 18th century) as a gift from the owners for just 1Sk in 2005 with a condition that it would have to be renovated. The mansion was in ruins with a collapsing of roof and crumbling of walls when. The garden was full with bush and trash. Every people in Fülek said It is hopeles dream but we said that we can do it from our own power and with voluntary work. After 6 years and more than 7,000 hours of voluntary work, we are the proud owners of a habitable Scouts house. SK/ Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség /Fülek A cserkészcsapat a város harmadik legrégebbi épületét (épült a 18dik században) kapta meg 1 SK-ért 2005-ben. Nagyon rossz állapotban volt, a tető beomlott, a falak düledztek, az udvar is rendezetlen volt. A fülei emberek mind reménytelen álomnak nevezték ötletünket, de mi tudtuk, hogy saját erőből és önkéntes munkával fel tudjuk újítani. Hat év után, több mint 7000 önkéntes munkaórával felújítottuk és büszek tulajdonosai lettünk az épületnek.

14 14 Why? Why not?!

15 Miért? Miért ne?! 15

16

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg

Január - January Képzés Izbégi Általános Iskola Teacher s Training: Február - February Bemutató: Presentation: Klebersberg www.sportpoharak.hu Január - January Képzés: 2014 január 25.-én a szentendrei Izbégi Általános Iskola pedagógusa, Kertészné Ikvai Enikő kezdeményezésére tanári képzést tartottunk az iskola alsós tanárai,

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Projekt indító. Project starter. Előkészület

Projekt indító. Project starter. Előkészület 1 Előkészület Projekt indító A Turulmadár Ifjúsági Iroda 2010 októberében indította Cselekedj Légy Aktív programját a Fiatalok Lendületben program támogatásával, az 1.2 alpont fiatalok kezdeményezései

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével

Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével Nagyon kellemes dolog nagykövetnek lenni Magyarországon Interjú őexcellenciája Roland Galharague-val, Franciaország magyarországi nagykövetével It is very pleasant to be an ambassador in Hungary Interview

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

HUNGARIAN ENGLISH VERSION

HUNGARIAN ENGLISH VERSION HUNGARIAN ENGLISH VERSION Tisztelt Projektpartnerünk! Mint arról már értesítettünk, a Start ups című, a fiatalok vállalkozásra felkészülése témájú pályázatunk melynek ti is résztvevői vagytok - támogatást

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report

Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu. Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Pannon GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. www.pannon.hu Vállalati felelősségvállalási jelentés corporate responsibility Report Tartalomjegyzék Table of Content Vállalati információk 7 Company

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album

Egy kép az egyenlô. HBLF Szervezeti Sokszínûség Fotóalbum. HBLF Corporate Diversity Photo Album Egy kép az egyenlô esélyekrôl SZÜLÔKÉNT A MUNKÁBAN ÉS TELJESÍTMÉNY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGGEL HBLF Corporate Diversity Photo Album www.hblf.hu 1 A PHOTO ABOUT EQUAL OPPORTUNITIES WORKING PARENTS AND

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09

itt van japán! japan is here különszám 2011/21. INGYENES / FREE 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 INGYENES / FREE 2011/21. különszám itt van japán! japan is here 2011 / 09 / 26 2011 / 10 / 09 2. Butoh és Előadóművészeti Fesztivál / Budapest - Pozsony - Krakkó Butoh and Performing Arts Festival / Budapest

Részletesebben