Közösségi élet Community Life

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közösségi élet Community Life"

Átírás

1 Devon Strategic Partnership Közösségi élet Community Life Devon megye közösségei A közösség kifejezés gyakran alkalmazott Devonban, melynek fogalmáról két módon vélekedünk: Devon s communities Community is a word we use a lot in Devon. We think of communities in 2 ways: Olyan emberek csoportja, akik valamiben megegyeznek. Például a 65 év felettiek; az etnikai kisebbség tagjai; vagy a különleges érdeklődési körű emberek csoportja. Számos Önkéntes vagy Közösségi Szervezetet fog találni, amelyek támogatást nyújtanak ezeknek a közösségi csoportoknak. Később szó esik ebben az ismertetőben az Önkéntes és Közösségi Szektorról. Érdeklődjön ezekről a szervezetekről, és biztosan fog találni valamit, ami felkelti az érdeklődését és jó aktívan részt venni a helyi közösségben. Groups of people who have something in common. For example, people who are over 65; members of ethnic minorities; or people who have a particular interest. You will often find voluntary or community organisations providing support, specialist advice and services for these groups. There is an introduction to the voluntary and community sector later in this leaflet. Find out about the range of voluntary and community organisations, there is bound to be something to interest you and it s good to get involved with your local community.

2 A Devon megyében élő emberek hovatartozási tudattal rendelkeznek és kötődnek azokhoz, akikkel egy térségben élnek. Ez lehet egy bizonyos város körzete, vagy egy vidéki község, falu. Ezek a közösségek segítséget nyújtanak a lakosok számára, és a kis és nagyvárosok helyi Közösségi Központjai, vagy a helyi pubok, falusi boltok, postahivatalok, vagy a Községházak információforrásul szolgálhatnak arról, hogy mi található a közösségében, ahol él. Számos helyi tevékenységet és támogató csoportot fog találni, például sportolási lehetőségeket, szabadidő klubokat és szervezeteket, felnőtt képzési lehetőségeket és társadalmi tevékenységeket. Ami a legfontosabb, ez lehetőséget nyújt emberekkel való találkozásra, ahol barátokra lelhet, és részévé válhat a közösségnek. People in Devon, in general, feel a sense of belonging and a bond with others living in the same area. This may be a particular district within a town or city or a parish or a village in rural areas. These communities provide a focal point of support for their residents. The local community centre in towns and cities, a local pub, the village shop/post office and the village hall may all be places to find out more about what s available in your community. There will be a wide range of local activities and support groups, including sports activities, leisure clubs and associations, adult learning opportunities and social activities. More importantly there will be the opportunity to meet other people, to make friends and to become a part of the community. Közösségi hírek Az egyik módja részt venni és tájékozódni arról, hogy mi történik a helyi közösségben a közösségi hírleveleket és magazinokat olvasni, amelyek részletes információt adnak a helyi eseményekről, a helyi csoportok elérhetőségi adatairól, akikhez csatlakozhat, valamint a helyiek által írt közérdekű cikkeket olvasni. Keresse ezeket a kiadványokat a helyi boltban, templomban, a Községházán vagy egyéb helyiek gyülekezési helyein. Community news One way of feeling involved and finding out what s going on in your local community is to read community newsletters or magazines, which will contain details of things that are happening where you live, contact details of local groups you can join and articles of interest written by local people. Look out for them in your local shop, church, village hall or other places where people gather.

3 Városi és Falusi Önkormányzatok Nagy-Britanniában (UK) a helyi közösségek a demokratikus önkormányzat alapját is képezik. Az urbanizált területeken városi önkormányzatok, míg vidéken községi önkormányzatok vannak, amelyek tagjait a helyi lakosok választják meg. Ha érdeklik a helyi szolgáltatások, beszéljen a községi vagy városi önkormányzat egyik tagjával. A nevüket megtudhatja a helyi hírlevelekben, hirdetőtáblákon vagy megkérdezheti a helyiektől. Tudjon meg többet a Községi Önkormányzatokról és tevékenységükről a Devon Községi Önkormányzatok Szövetségétől a telefonszámon és a weblapon. Town and parish councils Local communities also form the basis of democratic government in the UK. You will find town or city councils in urban areas and parish councils in the more rural areas. These councils are elected by their residents. If you have a concern about local services talk to a member of your Parish or Town Council. You can find their names through community newsletters, notice boards or by asking other local people. Find out more about Parish Councils and what they do from The Devon Association of Parish Councils

4 Egyéb helyi önkormányzatok Attól függően, hogy hol él egyéb szintű választott önkormányzatok is vannak: Devon Megyei Önkormányzat egész Devont fedi, kivéve Plymouth-t és Torbay-t 7 Körzeti Önkormányzat (East Devon, Mid Devon, North Devon, South Hams, Teignbridge, Torridge, West Devon) Exeter Városi Önkormányzat Torbay Önkormányzat Plymouth Városi Önkormányzat Minden egyes önkormányzat bizonyos szolgáltatások nyújtásáért felelős. A Tanácstagok egyszerű állampolgárok, akik segíteni akarnak a helyi közösségnek. Ha szívén viseli a helyi szolgáltatások ügyét jogában áll kapcsolatba lépni és beszélni a helyi önkormányzat egyik tagjával. A honlapon megtudhatja kik ők és írhat nekik. Other local councils Depending on where you live there will be other levels of elected councils: Devon County Council covering all of Devon except Plymouth and Torbay 7 District Councils (East Devon, Mid Devon, North Devon, South Hams, Teignbridge, Torridge, West Devon) Exeter City Council Torbay Council Plymouth City Council Each council is responsible for providing particular services. The councillors are ordinary members of the public who want to help their local community. If you have a concern about local services you have a right to contact and talk to a member of your local council. You can find out who they are and write to them through

5 Információ az önkéntességről és az önkéntes közösségi szektorról Lehet, hogy valamelyik önkéntes, vagy egy közösségi szervezet (például bevándorlási hálózat) szolgáltatását igénybe kívánja venni, vagy szabad idejében, két munka között önkéntes szolgáltatást kíván nyújtani. Az önkéntesség valamilyen tevékenység nyújtása fizetés nélkül. Ez lehet nem hivatalos, mint például kisegíteni valamelyik barátot űrlap kitöltésében, vagy az angol nyelvben, vagy támogatást nyújtani valakinek nehéz időszakában. An introduction to volunteering and the voluntary and community sector You may want to use the services of a voluntary or community organisation (such as a migrant network) or you may be interested in volunteering in your spare time, or in between jobs. Volunteering is doing something without getting paid. It can be informal, such as helping a friend to fill in a form, helping with English, or giving someone moral support at a difficult time. Az önkéntesség hivatalos formája, amikor valaki egy szervezetnél tölti idejét, főleg jótékonysági célú szervezetnél, amely különböző szolgáltatást nyújt, programokat futtat, vagy tevékenységeket szervez a közösség számára, mint például a bevándorló hálózat, ahol önkéntesek nyújtanak segítséget és információt a többieknek. Az önkéntes és közösségi szervezeteknek vegyesen lehetnek fizetett és nem fizetett (önkéntes) alkalmazottai. Céljuk, ellentétben a magán cégekkel, a közösség számára igényelt szolgáltatás nyújtása és nem anyagi profit szerzése. Formal volunteering is when someone gives their time to an organisation mostly charities which provides a service, runs events, or organises activities for the community. For example, a migrant network where volunteers offer help and information to others. Voluntary and community organisations may have a mix of paid and unpaid (volunteer) workers. Unlike a private business, their aim is to provide a service that is needed in the community, rather than to make a financial profit. Nagy Britanniában az önkéntes és közösségi szervezetek oly nagy számot tesznek ki, hogy saját gazdasági szektort képeznek a nyilvános és magán szektor mellett. Ez az Ismertető Anyag egyik jó példája a magán és az önkéntes szektor együttműködésének, együttdolgozva a közösségi igények kielégítésén. In the U.K. there are so many voluntary and community organisations that it forms its own economic sector, alongside the public and private sectors. This Welcome Pack is a good example of a public sector and voluntary sector partnership, working together to meet community need.

6 Devon Megye Közösségi Önkormányzata (CCD), önkéntes és közösségi szektor szervezet, amelynek célja támogatást nyújtani a Devon megye vidéki közösségeiben élőknek. Elsősorban az önkormányzat (CCD), Társadalmi Befogadás csoportja dolgozik azon, hogy a kisebbség mindazon tagjának segítséget nyújtson, akik kirekesztettnek, vagy hátrányos helyzetűnek érzik magukat. Az alábbi módon léphet kapcsolatba velük: Devon Megye Közösségi Önkormányzata (Community Council of Devon) The Community Council of Devon (CCD) is a voluntary and community sector organisation which aims to support anyone living in Devon s rural communities. CCD s Social Inclusion Team in particular works to support anyone from a minority group who may feel excluded or disadvantaged. Contact Community Council of Devon Tudjon meg többet a lakóterületén működő Önkéntes és Közösségi Szervezetekről a következő helyi Önkéntes Szervezetekért Önkormányzatoktól (Council for Voluntary Services (CVS): Find out about the range of voluntary and community organisations in your area from your local Council for Voluntary Services (CVS): Devon Association of CVS Exeter CVS East Devon CVS Involve (Mid Devon) North Devon Voluntary Services West Devon CVS South Hams CVS Teignbridge CVS Torridge Voluntary Services Torbay Voluntary Service Plymouth Guild

7 Miért legyek önkéntes? Részt venni egy önkéntes vagy közösségi szervezetben remek módja fesztelen és barátságos körülmények között emberekkel találkozni, megtudni a helyi történéseket és a szabadidőt hasznos és kellemes módon eltölteni. Személyes érdek elérésének is jó módja az önkéntesség valamilyen készség elsajátításában, mint például fejleszteni és magabiztosságot szerezni az angol nyelvtudásban, Az önkéntes munka az önéletrajzban (CV) épp olyan súlyt vet a latban, mint a fizetett munka, mivel Angliában hasznos tevékenységként ismerik el. Angliában 10-ből 4 ember vállal önkéntességet élete valamely pontján. Why volunteer? Becoming involved in a voluntary or community organisation is an excellent way of getting to meet people in an informal and friendly environment, of finding out about what happens locally and spending your spare time usefully and pleasurably. It is also a good way of pursuing a personal interest and even developing skills, such as improving your confidence in speaking English. Voluntary work can be mentioned on a CV in the same way as paid work, as it is recognised in England as a worthwhile activity. About 4 in 10 people in England will have volunteered at some point in their lives. Az egyik módja információhoz jutni az önkéntes munkavállalásról az Önkéntes Központoknál lehetséges (Volunteer Centres), amelyeket a fent felsorolt Önkéntes Szervezetekért Önkormányzatok működtetnek. Lépjen velük kapcsolatba! A könyvtárakban és egyéb nyilvános helyeken, mint a községházán található hirdetőtáblák szintén találhat információt az önkéntes munkavállalási lehetőségekről és a helyi szervezetekről. Számos jótékonysági szervezet gyűjt pénzt használt cikkek eladásából a jótékonysági boltokban (charity shops). Keresse ezeket az üzleteket a főutcákon. Önkéntesként kisegítheti őket, (nem beszélve a kiváló alkalmi vétel lehetőségről). One way to find out about opportunities for volunteering is through the Volunteer Centres which are provided by all of the Councils for Voluntary Service listed above. Give them a call. Libraries and other public places such as notice-boards at village halls may also have lists of volunteering opportunities and local organisations. A number of charities raise money through selling second-hand goods in charity shops. Look out for these on many high streets. You could volunteer to help out (and they are also excellent places to find bargains).

8 Közösségi élet hasznos szavak és kifejezések Community life useful words and phrases Community Centre Kömjúniti szentre Közösségi Központ Village Hall Vilidzs hól Községháza Parish Peris Község Citizen Szitizen Állampolgár Active Citizenship Ektív Szitizensip Aktív állampolgárság Voluntary Services Voluntöri Szörvisziz Önkéntes Szolgáltatás Volunteer Voluntír Önkéntes Resident Rezidönt Helybeli lakos BME (Black and Minority Ethnic persons or groups) Newsletter Biemí (Blek end Májnoriti Etnik pörszöns or grúpsz) Nyúzletör Fekete és Etnikai Kissebségi személyek vagy csoportok Hírlevél Notice board Nótisz bórd Hirdetőtábla

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998

Éves beszámoló, 1998 Annual Report, 1998 CONTENT About NIOK 3 Information Service 5 1% Campaign: I give my tax. 1%! 5 Infonet 5 Information service about the new non-profit legislation 7 Non-profit Self-Portrait 7 The Non-profit Sector in Society

Részletesebben

Hogyan keressünk állást? / How to find a job

Hogyan keressünk állást? / How to find a job Hogyan keressünk állást? / How to find a job A kiadvány az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága támogatásával készült The publication of this book was facilitated by the help of United Nations High Commissioner

Részletesebben

Volunteering in different international aspects. Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból

Volunteering in different international aspects. Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból Why? Why not?! Volunteering in different international aspects Miért? Miért ne?! Önkéntesség különböző nemzetközi aspektusokból w w w.n y i c i ta.hu 2011 Miért? Miért ne?! 3 Pr o l o g The Foundation

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Alig-Vár. Alig-Vár. Jótékonysági Gyermektábor. Charity Youth Camp

Alig-Vár. Alig-Vár. Jótékonysági Gyermektábor. Charity Youth Camp Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor Alig-Vár Charity Youth Camp Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor Tisztelt Olvasónk! A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület állandó karitatív szolgáltatásának része

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE

CITY SILVER EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE SILVER CITY EFFICIENT LOCAL PARTNERSHIPS FOR ELDERLY AND VULNERABLE PEOPLE Good practice exchange of transnational cooperation projects funded by the CENTRAL EUROPE and the SOUTH-EAST EUROPE Programmes

Részletesebben

Uccu neki. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása. László Flóra

Uccu neki. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása. László Flóra romológia László Flóra Uccu neki Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása A civil kezdeményezést közel négy éve hozták létre roma és nem roma szakemberek és fiatalok azzal a

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town Én Me: Név Name Tel E-mail EVS projektem My EVS project Dátum Project date Hely (ország, város) Country, town Küldő szervezet kontakt Sending organisation contact info EVS kalendárium Készült a Nemzeti

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai

Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Városfejlesztés 2.0 A városfejlesztés új európai irányai Tosics Iván Városkutatás Kft Budapest Szakmai fórum városvezetőknek Budapest 2014. június 4. 1. Városfejlesztési kihívások Európában 2. Az integrációs

Részletesebben

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform

Tiszta Kék Platform Magyar Vállalatvezetôk az Éghajlatváltozás Ellen. Bright Blue Hungarian Corporate Climate Platform Founded by The Prince of Wales in 1992. X X V I I. s z á m 2 7 i s s u e 2011 DECEMBER w w w. h b l f. h u A HBLF félévente megjelenô KIADVÁNYA THE SEMI-ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Tiszta Kék Platform Magyar

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations

ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX. Foundations ANDERSEN LABOR-MARKET SUPPORT AND TRAINING PROGRAM LUX Foundations ANDERSEN MUNKAERŐ-PIACI TÁMOGATÓ ÉS KÉPZÉSI PROGRAM 2009. júniusában indult az Andersen Program azzal a küldetéssel, hogy jelentősen megnövelje

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law A tudományos közleményei 2011 No. 10 A tartalomból - Contents BEZDÁN Anikó Judit A vadásztársaságok fogalmának meghatározásáról The Conceptual Definition of Hunters Societies -3- Dr. ROMÁN Róbert A szövetkezeti

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANGOLTANÍTÁSBAN Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations

OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations OTP Fáy András Foundation Opportunities for the Future Generations Az Alapítvány bemutatása Presentation of the Foundation Az Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András reformkori politikus névadó szellemiségéhez,

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

A nem-internetezés okai

A nem-internetezés okai BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS SZAK Levelező tagozat Angol szakirány Pension systems and prospects in Asia and the Pacific

Részletesebben