Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 KAPONYI ERZSÉBET"

Átírás

1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR KAPONYI ERZSÉBET A KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER ÉS AZ ALAPVETŐ JOGOK VÉDELME* Bevezető A nemzetközi migráció komplex kérdése az Európai Unióban folyamatosan szerepel a politikai döntéshozók napirendjén, és egyaránt része a nemzeti, a regionális és a globális szintű fejlesztési stratégiáknak. A migráció által, akár tranzit akár célországként vagy mindkettőként, szinte minden Uniós ország érintett. 1 A nemzetközi migrációnak számtalan oka lehet, de általánosságban elmondható, hogy annak fontos mozgatórugója a szegénység, a kedvezőtlen gazdasági és szociális fejlődési kilátások, a tisztességes munka hiánya, a magas munkanélküliség és a gazdasági válság, 2 amit még sok esetben természeti katasztrófák, betegségek, háborús események is tetéznek. A klímaváltozások hatására is egyre több ember kénytelen megfelelő megélhetést biztosító országot keresni. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának márciusi döntése értelmében a klímaváltozások, környezeti szűkösség (pl. vízhiány, árvizek, elsivatagosodás, termőföldromlás) miatt hazájukat elhagyni kényszerülőknek (Environmentally motivated migrant, Environmental forced migrants) 3 is emberi joga, hogy más országokban próbáljanak meg letelepedni. 4 * Ez a tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem 4.2.1/B-09/1/KMR számú TÁMOP program [Társadalmi Megújulás Operatív Program] Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojektjében, a Hatékony központi és helyi jogalkotás műhelyben készült. A műhely (kutatócsoport) vezetője: Kaponyi Erzsébet. A tanulmányt szakmai szempontból lektorálta: Tóth Judit egyetemi docens (SZTE). A szerző egyetemi tanár (BCE Társadalomtudományi Kar); elérhetősége: 1 RYSZARD, CHOLEWINSKI (2000): The EU Acquis on Irregular Migration: Reinforcing Security at the Expense of Rights. European Journal of Migration & Law, Volume 2, Numbers 3-4, pp AWAD, IBRAHIM: The global economic crisis and migrant workers: Impact and response, ILO, International Migration Programme, Geneva, 2009, p. 51. ISBN Interview with Georges Lemaître, OECD international migration expert, on recent migration trends in the European Union. URL:http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_33931_ _1_1_1_1,00.html{ ] 3 International Organization for Migration (IOM).(2008).International Dialogue on Migration No. 10. Expert Seminar: Migration and the Environment.In collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA). Geneva. p Human Rights Council resolutions relevant to the relationship between human rights and the environment, including resolutions 7/23 of 28 March 2008 and 10/4 of 25 March 2009 on human rights and climate change, and resolutions 9/1 of 24 September 2008 and 12/18 of 2 October 2009 on the

2 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Gyakori oka az elvándorlásnak, a demokrácia, a demokratikus intézmények hiánya, a kirívó társadalmi egyenlőtlenségek, a széleskörű korrupció, az egyes kormányok működődés képtelensége, valamint az alapvető szabadságok és az emberi jogok lábbal tiprása is. Az ilyen környezetben élő emberek jellemzően nem a legszegényebbek - kilátástalan helyzetük miatt az új lehetőségek és jobb esélyek reményében gyakran elhagyják hazájukat. A nemzetközi migráció többdimenziós megközelítése megköveteli, hogy a migrációt kiváltó okok között megemlítsük a Föld népességnek a gazdasági fejlődésnél gyorsabb növekedését is. 5 A világ népessége, amely 2006-ban 6,7 milliárd volt, folyamatosan évi mintegy 75 millióval nőtt. Az ENSZ előrejelzése szerint a Föld népessége 2011-ben eléri (elérte) 6 a hétmilliárdot, 2050-re pedig a kilencmilliárdot, ráadásul a növekedés szinte kizárólag a szegény, elsősorban afrikai és dél-ázsiai országokra korlátozódik". 7 ENSZ által 2011 májusában nyilvánosságra hozott, a teljes világra vonatkozó népességelőreszámítása szerint, a népességnövekedés tempója az évszázad második felében ugyan lassulni fog, de ennek ellenére a Föld népessége 2100-ra feltehetően meghaladja a 10 milliárd főt. 8 Az ENSZ adatai szerint, 2005-ben 191 millió ember, körülbelül a Föld lakóinak 3 százaléka élt a születési országán kívül, és 60 százalékuk fejlett régiókban, legtöbben 64 milliónyian Európában, 53 milliónyian Ázsiában és 45 milliónyian Észak- Amerikában. 9 A migráció szempontjából nem csak a Föld népességének a létszáma, hanem azon belül az aktív munkavállalók száma is figyelmet érdemel. Ami a világ legfrissebb foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatait illeti, az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) évi jelentése a globális munkaerő számát mintegy 2,9 milliárd főre becsülte. 10 Ugyanebben az évben a munkanélküliek számát 205 millió főre - ezen belül a adverse effects of the movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights. Resolution adopted by the Human Rights Council 16/11 Human rights and the environment 12th session of the Human Rights Council 46th meeting24 March 2011 URL:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/12session/resdec.htm [ ] 5 LESLIE ROBERTS: 9 Billion? Science 29 July 2011: Vol. 333 no pp DOI: /science "The milestone of 7 billion is a challenge, opportunity and a call to action to ensure that everyone can enjoy equal rights and dignity," UNFPA Executive Director Dr. BABATUNDE OSOTIMEHIN. URL: The UNFPA's global 7 Billion Actions ScienceDaily [ ] Az ENSZ statisztikája szerint pedig október 31-én látja meg a napvilágot Földünk 7 milliárdodik lakosa. 7 THE FRED H. BIXBY FORUM: A Scientific Investigation of the Impact of Global Population Changes on a Divided Planet Held on Jan. 23 and 24, 2009, in Berkeley, California URL: [ ] 8 World Population Prospects: The 2010 Revision URL: [ ] 9 Word doc International Migration and Human Rights, Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60 th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights Global Migration Group, International Migration & Human Rights, Publication of the Global Migration Group (GMG) October 2008, p. 3 ISBN: Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, Executive Summary, Geneva (ILO News) 20 January 2011 ILO/11/2, ISBN

3 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR fiatal év közöttiek munkanélküliek számát 77.7 millió főre - a teljes globális munkaerő 6,2 %-ára kalkulálták. A szegény munkások ( working poor ) 11 azaz a napi legfeljebb 2 USD-nek megfelelő összegből élő személyek száma - az ILO jelentés 12 szerint 2009-ben megközelítően 1,2 milliárd volt, és hasonlóan döbbenetes adatokat közölt a szegénységről a Világbank is. 13 Nyilvánvaló, hogy a szegénység és a fejlődési lehetőségek hiánya mindig számos embert motivált és motivál napjainkban is arra, hogy a fejlett országok és régiók, így Európa felé vegye az útját. Kérdés csak az, hogy Európa, ezen belül is az Európai Unió be akarja-e, be tudja e fogadni ezeket az embereket? A migrációnak milyen előnyei és hátrányai lehetnek az Unióra nézve? Hogyan tudja az Európai Unió szabályozni a migrációt, és miként viszonyul a migránsokhoz? 14 A teljesség igénye nélkül, ez a tanulmány érinti a migráció demográfiai és gazdasági hatásait, majd bemutatja azt a fejlődést, ami az Európai Unióban a migráció szabályozása terén végbement, különös tekintettel a migráció emberi jogi vonatkozásaira. A migráció hatása az Európai Unió népességére és gazdaságára Az Eurostat előrejelzései szerint az Európai Unió 27 tagállamának népességszáma 2040-re, a 2010 évi 501 millió főről 526 millióra emelkedhet, ezt követően valószínűleg fokozatosan csökkenni fog, és 2060-ban előreláthatóan már csak 517 millió fő lesz. Ugyanezen becslések szerinte 2060-ra a 65 évesnél idősebbek aránya az Európai Unióban a jelenlegi 17%-ról 30%-ra, a 80 évesek népességen belüli aránya pedig 5%-ról 12%-ra emelkedhet, azaz, alig 50 év múlva a jelenlegi tendenciák ismeretében, minden nyolcadik ember 80 év felett lesz az Unióban. 15 Az időskori függőségi ráta az Európai Unióban összességében a becslések szerint a jelenlegi 26%-ról 2060-ra 53%-ra emelkedik. 16 A lakosság öregedésével egyidejűleg csökken Európában a születések száma is. 17 CIA 11 These workers are living on less than USD 2 dollars per day, a sum that is insufficient to lift themselves and their families out of poverty. CHRISTOPH ERNST, JANINE BERG (ILO): The Role of Employment and Labour Markets in the Fight against Poverty, OECD, 2009 p Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, Executive Summary, Geneva (ILO News) 20 January 2011 ILO/11/2, ISBN URL: [ ] World Development Indicators URL: [ ] 14 RYSZARD, CHOLEWINSKI (2000): The EU Acquis on Irregular Migration: Reinforcing Security at the Expense of Rights. European Journal of Migration & Law, Volume 2, Numbers 3-4, pp eurostat newsrelease110/ July 2010 URL: [ ] 16 A 65 év felettiek száma viszonyítva a év közötti korosztály lélekszámához. 17 Az Európai Bizottság: Európa demográfiai jövője: tények és adatok" című munkadokumentuma (SEC(2007)0638 Az Európai Parlament február 21-i állásfoglalása Európa demográfiai jövőjéről (2007/2156(INI)), 2009/C 184 E/12[ ] elismeri, hogy a születések számának növekedéséhez feltétel egy olyan társadalom, amely megkülönböztetett figyelmet szentel a gyermekeknek; kitart amellett, hogy családbarát környezet megteremtésére van szükség, és javítani kell a családok és a gyermekek

4 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR World Factbook becslése szerint, az Európai Unióban a népességnövekedés átlagosan százalékos. A jelenlegi legnagyobb létszámú EU tagállamban, Németországban (81,5 millió fő) a népességnövekedés csak -0,208 százalékos, Franciaországban 0,5 százalékos, Olaszországban 0,42 százalékos, Magyarországon -0,17 százalékos, a Cseh Köztársaságban -0,12 százalékos. Ezzel szemben Törökországban (78,8 millió fő) a népességnövekedés 1,235 százalékos. 18 Amint arra már a fentiekben utalás történt, a következő negyven évben a világ 2,3 milliárd fős növekedés 97 százaléka a kevésbé fejlett régiókban várható, ebből 49 százalék Afrikában. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a világ - első sorban a fejlődő országok - népességének gyors növekedésével szemben az európai országokat az elöregedés, a termékenység csökkenése fenyegeti, amit a várható élettartam jelentős növekedése kísér, amelynek a terheit egyre korlátozottabban tudják elviselni az európai országok, beleértve az Unió tagállamait is. 19 Éppen ezért, a nemzetközi migráció, jelentős szerepet játszik az Európai Unió legtöbb tagállamában, és kedvezően befolyásolja a teljes népesség növekedésének az alakulását. Figyelemre méltó tény, hogy a statisztikai adatok szerint, a népességnövekedés 71%-át az Európai Unióban a migránsok adják, és a nemzetközi migrációnak köszönhetően között a tagállamok lakossága átlagosan 17,7 millió fővel gyarapodott évente. A 2007-es adatok szerint az Európai Unió 27 tagországában 18,5 millió harmadik országbeli állampolgárságú személy telepedett le, ami a teljes népesség 4%-át jelentette. Az utóbbi évtizedekben a bevándorlás pozitív mérleget mutatott, azaz, ellensúlyozni tudta a kivándorlást, de valószínű, hogy a nettó migráció sokáig nem tartható fent, tekintettel arra, hogy a bevándorlás 2008 óta csökkenő tendenciát mutat. 20 Ha a legnagyobb befogadó tagállamokat nézzük, az Olaszországba és Spanyolországba irányuló migráció között csökkent, és ez a trend folytatódott 2009-ben is. Az Egyesült Királyságban sokáig stabil volt a bevándorlás, de 2009-ben már ott is enyhe csökkenés volt kimutatható. Ennek ellenére az Egyesült Királyságba évente mintegy félmillió bevándorló érkezik (beleértve a már letelepedettek rokonait, és az illegális bevándorlókat is) főként olyan országokból, ahol a családokban három-négy gyermek életkörülményein, valamint segíteni kell a családokat valódi törekvéseik megvalósításában; [ ] hangsúlyozza, hogy az EU abnormálisan alacsony 1,5-es átlagos születési rátája nem tükrözi a nők és az európai polgárok valós családalapítási szándékait, és összefügghet a szakmai és családi élet nehéz összeegyeztethetőségével (a kisgyermekeket ellátó intézmények és a családoknak nyújtott szociálisgazdasági támogatás hiánya, valamint a nők munkavállalása), a szorongást előidéző szociális viszonyokkal (bizonytalan munkaviszony, drága lakhatás), valamint a jövőtől való félelemmel (a fiatalok késői munkavállalása és bizonytalan foglalkoztatás) 18 The average annual percent change in the population, resulting from a surplus (or deficit) of births over deaths and the balance of migrants entering and leaving a country. The rate may be positive or negative. The growth rate is a factor in determining how great a burden would be imposed on a country by the changing needs of its people for infrastructure (e.g., schools, hospitals, housing, roads), resources (e.g., food, water, electricity), and jobs. Rapid population growth can be seen as threatening by neighbouring countries. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2002.html [ ] 19 Commission Staff Working Paper Demography update 2010 Brussels, SEC (2011) 431 final Vol. IV of 5 p Eurostat, Population and social conditions Statistics in focus Author: APOLONIJA OBLAK FLANDER

5 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR vállalása a jellemző. 21 A jelenlegi legnagyobb népességű EU tagállamban, Németországban (81,5 millió fő) a migránsok száma 2006-óta folyamatosan enyhén növekszik. 22 A nemzetközi migráció azért is fontos az Európai Uniónak, mert a már említett hosszú távú negatív demográfiai tendenciák azt mutatják, lehetséges, hogy a következő évtizedben már csak kisebb mértékben lehet az uniós tagállamok egymás közötti munkaerő áramlására támaszkodni. 23 Az Európai Unióba irányuló migráció, nemcsak a népességnövekedésre hat kedvezően, hanem a lakosság átlag életkorának alakulására is. A migránsok átlag életkora ugyanis jellemzően alacsonyabb, mint a célországok lakosságáé, így az kedvező hatással van a befogadó európai országok korfájára, amely több uniós tagállamban 24 jellemzően a születések számának állandóvá válását és az idősebb emberek számának viszonylagos emelkedését jelzi. 25 Az Európai Unióban a nemzetközi migráció, nemcsak a demográfiai adatokra, hanem a gazdasági adatokra is jelentős hatást gyakorol, mivel az elöregedő európai uniós országokban az aktív munkaerő pótlása egyre nehezebbé válik. 26 Amint azt a Bizottság 2005 januárjában kiadott, a gazdasági migráció kezeléséről szóló Zöld Könyve 27 is megállapította, a demográfiai visszaesés és átlagéletkor-növekedés komoly hatást gyakorol a gazdaságra, ezért a hosszú távú bevándorlási politikák felülvizsgálatát javasolta, főleg abból a szempontból, hogy egy gazdasági migrációs stratégia milyen 21 Jelenleg az Egyesült Királyságban több mint három kereső tart el egy-egy nyugdíjast, 2035-re az eltartók száma valószínűleg három alá csökken. Ha ilyen ütemben áramlanak, a bevándorlók az Egyesült Királyságba 2035-ban a britek népessége túlnőhet a franciákén, és 2043-ban érheti el a németekét. Forrás: október 29. szombat 17:02 InfoRádió URL: [ ] 22 Commission Staff Working Paper Demography update 2010 Brussels, SEC (2011) 431 final Vol. IV of 5 p European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) Research Paper No 9 Labour-market polarisation and elementary occupations in Europe; Blip or long-term trend? CEDEFOP, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, p. 45. ISBN A világ legöregebb régiónak Európa számít, ahol a medián életkor 38.9 év, sőt Németországban és Olaszországban a medián életkor eléri a 42 évet. Japánban a medián életkor 43 év, ugyanakkor Indiában ez az érték 25 év, míg a Közel-Keleten csak 24 év. (A medián életkor a népességet szám szerint két egyenlő csoportra osztja, azaz ugyanannyian vannak, akik ennél a kornál fiatalabbak, mint akik idősebbek). 25 Strengthening Migration Statistics in the Region of the United Nations Economic Commission for Europe, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) URL: [ ] 26 Report of Independent Network of Labour Migration and Integration Experts : Migration, Employment and Labour Market Integration Policies in the European Union ( ) Part 1: Migration and the Labour Markets in the European Union ( ) Part 2: Labour Market Integration Policies in the European Union ( URL: [ ] 27 A policy paper on immigration, integration and employment, COM (2003)336. Brussels,

6 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR hatásokat gyakorolna a versenyképességre és ebből következően a 2000 tavaszán elfogadott Lisszaboni Stratégia teljesítésére. 28 A Bizottság a kérdés vizsgálatára holisztikus megközelítést javasolt és szakértői vélemények alapján, cáfolta, hogy a migráció növelné a munkanélküliséget, 29 sőt arra a következtetésre jutott, hogy az uniós szükségleteknek megfelelő képzettséggel rendelkező migránsok befogadása megoldást jelenthet a munkaerő és a szakképzettség egyes ágazatokban mutatkozó hiányára. A jelenlegi becslések szerint az uniós informatikai, egészségügyi és kutatási ágazatban 2015-re 2,7 millió képzett munkaerő fog hiányozni, de elmondható, hogy egyre növekvő igény van a vegyészek, valamint a villamos- és gépészmérnökök iránt is. 30 A szakképzett munkaerő hiánya tetten érhető többek között az építőipar és az autógyártás területén, és egyre nő a kereslet a szakképzett fizikai munkások iránt a húsiparban, textiliparban, valamint fém- és acéliparban is. A Bizottság, egy 2010 novemberében elfogadott közleményében Az új készségek és munkahelyek menetrendjében 31 javaslatot tett az EU munkaerő piac problémáinak orvoslására, amellyel azt kívánta elősegíteni, hogy az Európai Unió ra elérje foglalkoztatási célkitűzését, azaz a munkaképes korú lakosság (20 64 éves) 75%- ának legyen munkahelye. A közleményben szereplő becslés szerint 2020-ra az egészségügyi ágazatban előreláthatólag mintegy egymillió szakember fog hiányozni (pl. ápolók, belgyógyászok, labororvosok és asszisztensek, altatóorvosok), de ez a szám, a kapcsolódó szakmákat is figyelembe véve, akár kétmillió is lehet. A becslések szerint 2015-re a szükségesnél rel kevesebb ITC szakember lesz a munkaerőpiacon. A Bizottság úgy vélte, hogy ahhoz, hogy az EU gazdasága versenyképes lehessen, az innováció területén jelentősen növekedni kell a kutatók számának, akiknek egy része minden bizonnyal harmadik országokból érkező migráns kell, hogy legyen. A közlemény azt a feltevést erősítette meg, hogy Unióban a munkaerő pótlására a demográfiai folyamatok kedvezőtlen alakulása, valamint az oktatásszakképzés torz struktúrája miatt, szabályozott migráció nélkül nincs reális esély. 28 A Lisszaboni Stratégia arra irányult, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg, illetve fenntartható környezetet teremt. Ez utóbbi célkitűzéssel az első svéd elnökség idején 2011 júniusában a Göteborgi Európai Tanácsülésen bővítették ki a célkitűzéseket. A Lisszaboni Stratégiát - amelyet 2010-re kellett volna megvalósítani ben kiigazították, majd azt 2010 márciusában felváltotta az EURÓPA Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. (Brüsszel, COM (2010) 2020 végleges 29 JONATHAN, COPPEL, JEAN-CHRISTOPHE DUMONT, IGNAZIO VISCO: Trends in Immigration and Economic Consequences, Labour markets and immigration, 14 ECO/WKP(2001)10, JT , pp European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) RESEARCH PAPER No 9 Labour-market polarisation and elementary occupations in Europe; Blip or long-term trend?cedefop, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, p. 45. ISBN An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment Strasbourg, , COM(2010) 682 final

7 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR Amint azt a Bizottság, 2011 májusában kiadott Közlemény a migrációról című dokumentuma is megállapította, 32 a jól kezelt legális migráció összhangban van az Európa 2020 Stratégiával, gazdasági dinamizmust teremthet, új ötleteket hozhat, és hozzájárulhat új munkahelyek teremtéséhez. A közlemény kiemelte, hogy a migránsok segítenek betölteni azokat a munkaerő-piaci hiányokat, amelyeket az uniós munkavállalók nem tudnak, vagy nem akarnak betölteni, és - amint erről már volt szó - hozzájárulnak az EU előtt álló demográfiai kihívások kezeléséhez is. Minden esetre a közlemény felhívja a figyelmet, hogy, a migrációs politika alakításakor el kell kerülnie az Uniónak a fejlődő országokból történő agyelszívást. A Bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy a migránsok egyharmada túlképzett az általa betöltött álláshoz, ami a humán tőke olyan pazarlását jelenti, amelyet Európa nem engedhet meg magának, ezért az EU-nak nagyobb erőfeszítéseket kell tennie a jogszerűen tartózkodó vagy újonnan érkezett migránsok formális képzettségei elismerése érdekében. 33 A Bizottság jelezte a dokumentumban, hogy mérlegeli annak lehetőségét, hogy 2012-re zöld könyvet nyújtson be a munkaerőhiánynak az EU tagállamokon belüli migráció révén történő kezeléséről. A Bizottság 2011-es közleménye megállapította, hogy eljött az ideje annak, hogy megállapodásra jusson az Unió az egységes engedélyre vonatkozó 2007-es javaslatról, amely egyszerűsíti a migránsokra vonatkozó igazgatási eljárásokat, valamint világosan és egységes módon meghatározza jogaikat. Az utalás arra a javaslatra vonatkozott, amit - a Bizottság 2005-ben kiadott Közleményére hivatkozva 34 - még Franco Frattini bevándorlási ügyekben is illetékes EU-biztos terjesztett elő a tagállamok bel- és igazságügyi minisztereinek októberi tanácsülésén. 35 Frattini akkor, azt javasolta, hogy a képzett és képzetlen bevándorlók arányát megváltoztatandó 36 vezessenek be egy ún. kék kártyát, amelynek segítségével a bevándorlók két éves munkavállalási engedélyt kaphatnának valamely tagországban, melynek elteltével azonban más tagállamok munkaerőpiacára is átléphetnének. 37 A 2011-es Közlemény utalt arra, hogy a potenciális migránsoknak információra van szükségük az uniós és a tagállami jogi keretekről, a nyelvi követelményekről, a vízumokról és a munkavállalási engedélyekről, ezért tervezik egy uniós bevándorlási portál létrehozását, amely 2011 végétől lesz elérhető, és egy világos és könnyen hozzáférhető információkat nyújtó egyablakos tájékoztatási pont 32 A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Közlemény a migrációról, Brüsszel, COM (2011) 248 végleges 33 Ibid. p Communication, Policy Plan on Legal Migration (COM(2005) Des conditions d'admission et de sejour attrayantes pour les immigrants hautement qualifies. attirer et retenir les immigrants hautement qualifies dont les economies de l'union europeenne ont besoin, Memo/07/423 bruxelles, le 23 octobre Az EU területére érkező bevándorlóknak csupán 5 százaléka számít jól képzettnek, szemben az USA-ba érkezők körében regisztrált 55 százalékos aránnyal. Ezzel szemben a képzetlen bevándorlók aránya az EU-ban 85 százalékos, míg az USA-ban mindössze 5 százalékos. 37 We have to look at immigration as enrichment and as an inescapable phenomenon of today's world not as a threat. Franco Frattini European Commissioner responsible for Justice, Freedom and Security Enhanced mobility, vigorous integration strategy and zero tolerance on illegal employment: a dynamic approach to European immigration policies High-level Conference on Legal Immigration Lisbon, 13 September 2007

8 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR lesz. Ami pedig a legális migrációra vonatkozó jövőbeli jogalkotási kezdeményezéseket illeti, a közlemény hangsúlyozta, hogy Bizottság majd folyamatosan értékeli azokat. A menekültügyi és bevándorlás-politika az uniós szerződések tükrében A migráció hatása nagyban függ, annak megvalósulási módjától, mechanizmusától és dinamikájától, amely az Európai Unióban tagországonként eltérő. 38 Ez azért lehetséges, mert minden uniós tagállam szabadon döntheti el, hogy mennyi és milyen bevándorló munkaerőre van szüksége, és ennek megfelelően a tagországok adják ki a munkavállalási és tartózkodási engedélyeket is. A tagállamok nyilvánvalóan igyekeznek elkerülni a komoly társadalmi feszültségek forrását jelentő, a harmadik országokból érkező képzetlen migránsok beáramlását, ugyanakkor ösztönözni próbálják a munkavállalói célzatú migrációt. Az irreguláris migrációt és az azzal kapcsolatos negatív jelenségeket valamennyi tagállam igyekszik visszaszorítani. 39 Az Európai Unió a bel és igazságügyi együttműködés keretein belül arra törekszik, hogy a migráció sokféle megnyilvánulási formájára egységes szabályokat alkosson, és a migráció hatékony és eredményes kezelése érdekében előmozdítsa ezen a területen is a tagállamok együttműködését. Az Európai Unió, a Maastrichti Szerződés 40 aláírása óta egy összehangolt és hatékony menekültügyi eljárás kialakítására, a migránsokra és menekültekre vonatkozó közös eljárás és jogállás létrehozására tesz erőfeszítéseket. Az együttműködésnek végső soron azt kellene eredményeznie, hogy az uniós tagállamok közös szabályokat állapítsanak meg ezeken a területeken, a szükséges mértékben harmonizálják a menekültügyi és bevándorlás-politikát, illetve a tagállamok menekültügyi eljárásait, és ez által kialakítsák a legális migráció és az illegális bevándorlás egységes kezeléséhez szükséges uniós jogi környezetet. Az Európai Unió menekültügyi és bevándorlás-politikája magában foglalja a harmadik országok állampolgárainak a hatékony beilleszkedésére vonatkozó politikákat, illetve a harmadik országokból érkező migránsok visszafogadását és visszatérését célzó együttműködést is. A folyamat, a téma komplexitása és a tagállamokat érzékenyen érintő jellege miatt csak fokozatosan, több lépcsőben zajlott illetve zajlik. Az Amszterdami Szerződés 41 hatálybalépésével megkezdődött a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása, mivel a Szerződés új hatáskörrel ruházta fel az uniós intézményeket annak érdekében, hogy a bevándorlással és a menekültüggyel kapcsolatos kérdésekben uniós jogszabályokat dolgozhassanak ki. Az Amszterdami Szerződés az Európai Unió keretein kívül létrejött Schengeni Egyezményeket 42 is beintegrálta úgy, hogy a schengeni joganyag rendelkezései helyébe, 38 Population and labour force forecasts for selected European countries: assumptions and results. In: Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe (E. HONEKOPP AND M. HEIKKI, eds), IOM, Budapest, pp BILL, JORDAN B, FRANCK DÜVELL.(2002): Irregular migration: the dilemmas of transnational mobility, Marston Book Services Limited, October 2002 c pp február 7-én írtak alá, november 1-jén lépett hatályba. Official Journal C 191, 29 July október 2-án írtak alá, május 1-jén lépett hatályba. Official Journal C 340, 10 November Az június 14-én írták alá Schengeni Megállapodást, majd június 19-én a Schengeni Végrehajtási Egyezményt. Az egyezmények, a határellenőrzés korábbi szabályait megváltoztatva

9 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR a Személyek szabad mozgása, menedékjog és bevándorlás fejezetben meghatározott területeken a Tanács által elfogadott intézkedések léptek. A változás az irányítóhatóság szintjén is megmutatkozott, a Schengeni Végrehajtó Bizottság helyét az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága vette át. 43 Az Amszterdami Szerződés értelmében az intézmények jogalkotási eljárásának hatálya kiterjedt a menedékjogra, a menekültek ideiglenes védelmére, a legális bevándorlásra és a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedésére vonatkozó intézkedésekre, a harmadik országoknak a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó állampolgárainak a jogaira, beleértve a más tagállamokban való tartózkodás jogát, valamint az illegális bevándorlást, és a visszatérésre vonatkozó intézkedéseket is. Azzal, hogy egy ötéves átmeneti időszakkal a fenti kérdések átkerült az első pillérbe, a menekültüggyel és bevándorlással kapcsolatos kérdések közösségi szintre emelkedtek. 44 Elmondható, hogy az Amszterdami Szerződés vízumokról, menekültügyről, bevándorlásról és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikákról szóló IV. címe illetve évi Tamperei Európai tanácsülésen csúcstalálkozón hozott határozatok alapozták meg a jövőbeni Közös Európai Menekültügyi Rendszer első szakaszát. A 2003-ban hatályba lépett Nizzai Szerződés 45 értelmében több kérdésben lehetővé vált a minősített többségi szavazásra való áttérés. A Nizzai Szerződés 63. cikke értelmében a minősített többségi szavazásra való áttérés az alábbi területeket érintette: menedékjog és ideiglenes védelem - feltéve, hogy a Tanács már egyhangúlag elfogadta az ezen ügyekben irányadó közös szabályokat és alapelveket meghatározó jogszabályokat továbbá az illegális bevándorlás és az illegálisan tartózkodók hazatelepítése. 46 A legális bevándorlással kapcsolatos ügyekben azonban megmaradt az egyhangúság, úgy, hogy Dániát, az Egyesült Királyságot és Írországot 47 opt-out miatt tartózkodási jog illeti meg, és eseti alapon részt vehetnek a döntések előkészítésében. A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés több változást is hozott az Európai Unió bevándorlási politikájába. 48 A Lisszaboni Szerződés értelmében az Unió közös 1995-ben léptek életbe. A közbiztonság, közrend és a nemzetközi személyforgalommal összefüggő biztonsági intézkedések elősegítése érdekében 1995 óta működik a Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information System (SIS), amelyet egy nemzeti és helyi rendőri, vámügyi és igazságszolgáltatási szervek képviselőiből álló, 24 órás kölcsönös információs szolgálatot fenntartó hálózat, az ún. SIRENE is támogat. Az akkor még létező három pillér vonatkozásában, külön rendeletek útján történt a rendszer továbbfejlesztése, az ún. SIS II rendszer létrehozása. (1987/2006 rendelet, 1986/2006 rendelet, és a 2007/533/JHA határozat). Jelenleg a SIS1+ to SIS II segítik a külső határvédelmet. (Council Regulation (EC) No 1104/2008 of 24 October 2008 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II). Council Decision 2008/839/JHA of 24 October 2008 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II). 43 Decision 1999/307/EC of 1 May 1999 laying down the detailed arrangements for the integration of the Schengen Secretariat into the General Secretariat of the Council 44 Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák február 26-án írták alá, február 1-jén lépett hatályba. Official Journal C 80, 10 March A minősített többségi szavazásra és együttdöntésre való áttérésre május 1-jétől került sor. 47 United Kingdom: Council Decision 2000/365/EC on 29 May 2000 and decision 2004/926/EC of 22 December Ireland: Decision 2002/192/EC on 28 February december 13-án írtak alá, december 1-én lépett hatályba. Az Európai Unióról szóló

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában *

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KOVÁCS ÉVA MARGIT A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * A 2008. harmadik negyedévében

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei

I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig. II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei Bevezetés 2 I. Bel- és igazságügyi együttmûködés a Maastrichti Szerzôdésig 3 II. A bel- és igazságügyi együttmûködés intézményei és keretei 5 III. Az Amszterdami Szerzôdés reformjai 11 IV. Az európai bel-

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE

AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXII. (2014), pp. 321 337. AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI JOGALKOTÁSÁNAK LEGÚJABB TENDENCIÁI UDVARHELYI BENCE A 2009-ben hatályba

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig

Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig Molnár Tamás mily színes e táj! az európai unió menekültügyi acquis-jának kialakulása És fejló dé s e a kezdetektó l na pja i n k ig a kezdetektó l amszterdamig Az eredendően gazdasági integrációs szervezetnek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben