Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240"

Átírás

1 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

2 12.15 Definicíók, alapismeretek A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése, Helyes klinikai gyakorlat Kávé szünet Jogi szabályozás ismertetése Gyermekvédelmi szolgálat feladatai Védınıi szolgálat bemutatása Kávé szünet Külföldi tapasztalatok bemutatása Eset ismertetések Kérdések, Összefoglaló

3 Definicíók, alapismeretek Gyermekbántalmazás Ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek. De az is annak minısül, ha nem akadályozza meg, vagy tud róla és nem jelenti.

4 Érzelmi bántalmazás Egy gyermek érzelmeivel való tartós visszaélés, amely a gyermek érzelmi fejlıdésére súlyos és tartósan káros hatást gyakorol. Ide tartozik a gyermekekben az értéktelenség, a szeretetlenség, a nem kívántság és a hasznavehetetlenség érzésének keltése, amely alacsony önértékeléshez, az önelfogadás képtelenségéhez, kötıdési nehézségekhez vezethet.

5 Érzelmi bántalmazás Jelentheti az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelı elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szoba-tisztaság idı elıtti erıltetése, a képességekhez nem igazodó iskolai követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása.

6 Érzelmi bántalmazás Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek, szem- és fültanúja más, igen gyakran édesanyja, bántalmazásának. Az érzelmi abúzus a gyermekkel szembeni rossz bánásmód minden formájában megtalálható, de külön is felléphet.

7 Fizikai bántalmazás Jelenthet ütést, rúgást, lekötözést, bezárást, rángatást, rázást, el vagy ledobást, gondatlan leejtést, mérgezést, megégetést, leforrázást, vízbe fojtást, fojtogatást, és a gyermeknek más módon történı fizikai sérülés okozását. Számos országban ide sorolják a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetést is (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)

8 Elhanyagolás Ha nem foglalkozunk megfelelıen a gyermekkel ez ártalmas a gyermek testi, szellemi érzelmi fejlıdésére

9 Érzelmi elhanyagolás Az érzelmi biztonság nagyon fontos a gyermek számára is. A szeretet hiánya, a gyermek érzelmi kötıdésének elutasítása nagyon káros a gyermekre. A gyermek jelenlétében történı erıszakos magatartás más családtaggal, többnyire az anyával szemben súlyosan bántja a gyermek érzelmeit.

10 Fizikai elhanyagolás Az alapvetı fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve. Az orvosi ellátás késleltetése, a gyermek egészségének/gyógyulásának veszélyeztetése a szükséges kezelés visszautasításával, az orvosi utasítások be nem tartása, a védıoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.

11 Fizikai elhanyagolás Az orvosi tanács ellenére a kórházból saját felelısségre való távozás. Számos véletlen baleset hátterében is feltételezhetı az elhanyagolás (pl.: autóban biztonsági öv, gyerekülés használatának mellızése, kerékpározásnál bukósisak hiánya).

12 Fizikai elhanyagolás Az éheztetés hátterében számos ok állhat (szándékos éheztetés, indokolatlan diétáztatás, indokolt diéta elhagyása, gyermek saját maga hanyagolja az evést pl.: drog-függés, kezeletlen anorexia-bulimia, szociális okok).

13 Fizikai elhanyagolás Bár meglepı a túltáplálás is ebbe kategóriába tartozik. Kevésbé gondolunk rá. A szülı felelıssége, hogy egészséges felnıtté nevelje gyermekét. A túltáplálás számos felnıttkori betegség eredıje.

14 Nevelési elhanyagolás Az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális képzési, fejlesztési szolgálatok igénybevételének elmulasztása.

15 Egyéb bántalmazás Kényszerítés koldulásra, lopásra, prostitúcióra, hazugságra kényszerítés, de a gyermek jelenlétében történı koldulás, vagy a gyermek korának nem megfelelı, ill. rendszeres megterhelı munka végeztetése is.

16 Egyéb bántalmazás Szociális bántalmazás. Jelenti a bántalmazott bezárását, a lakás vagy a szoba elhagyásának akadályozását, szociális kapcsolatainak lehetetlenné tételét (találkozás, telefonálás megakadályozása), utána való leselkedést.

17 Gazdasági bántalmazás elsısorban partnerek között lép fel, mely során a bántalmazó gazdaságilag ellehetetleníti a partnerét. Ez fıleg válás után a gyermeket is érintheti, amikor a gyermeket nevelı felet gazdaságilag indokolatlanul nehéz helyzetbe hozzák (tartásdíj megtagadása, lakhatás lehetetlenné tétele stb.).

18 A gyermek önmagát veszélyezteti: az önsértés, azaz a gyereknek a saját maga ellen irányuló erıszakos magatartása (pl.: falcolás), melynek súlyosabb formája az öngyilkossági kísérlet, öngyilkosság. Ide sorolhatók az egyéb veszélyeztetı magatartási formák: elszökés, csavargás, drogfogyasztás, alkoholizálás stb. Ezek hátterében gyakran családi diszfunkció, nyomasztó családi légkör, félelem, elhanyagolás, családi erıszak, kortársbántalmazás, iskolai problémák, kudarc stb. állnak.

19 Az oktatási nevelési intézményben is történhet bántalmazás/elhanyagolás, amit a gyermek felügyeletével megbízott pedagógus/óvónı/gondozó vagy a gyermek kortársa követhet el. Különösen veszélyeztetettek a bentlakásos intézményben nevelkedı, a sérült, speciális gondozási/nevelési igényő, és a szüleiktıl elválasztott állami gondozott, migráns, illetve kísérı nélkül érkezı gyermekek.

20 Az egészségügyi ellátás keretében is bántalmazottá válhat a gyermek, mert szükségtelen, vagy nem körültekintı orvosi vizsgálatokat végeznek rajta, vagy indokolatlan kórházba utalás történik, a szülıtıl való szükségtelen elválasztás.

21 Az egészségügyi ellátás keretében is Problémát jelenthet a szülık/gyermekek tájékoztatásának elmulasztása, vagy megtagadása, értelmetlenül mellızött fájdalomcsillapítás (pl.: kamra punkció koraszülötteknél, appendicitis diagnózisával mőtétre váró beteg), hosszadalmas várakozási idı (különösen, ha a váróhelység nem felel meg a gyermekek igényeinek), a szemérem tiszteletének mellızése (pl. nem elkülönített térben való vizsgálat) miatt.

22 Ide sorolható a nyomozási, jogi eljárás során a szükségtelen számú és nem megfelelı formájú kihallgatás, kikérdezés, vizsgálat, vagy ha az eljárás indokolatlanul elhúzódik. Ha a vizsgálatot nem megfelelıen felkészült szakember végzi, és ha a beérkezı információkat nem elsısorban a gyermekek érdekének megfelelıen mérlegelik.

23 A média-erıszak általános társadalmi probléma és igen káros a fejlıdı gyermeki lélekre. Bár a Médiatörvény szabályozza a mősorszolgáltatók kötelezettségeit, hogy megvédje a kiskorúakat a káros tartalmaktól, azonban az ORTT vizsgálatai szerint a magyar médiában még a gyermekmősorokban, ill. mősorsávokban is rendszeresen találkozhatunk erıszakos tartalmakkal. Emellett rendszeresen elıfordul, hogy megsértik a gyermekek személyiségi jogait a kép, ill. hangfelvétel felhasználása során (pl. egy bántalmazásról szóló interjúban a kiskorú felismerhetı).

24 Az internet világában on-line abúzus - formák jelentek meg. Az elmagányosodó, szilárd családi, baráti kapcsolatokat nélkülözı gyermekek közül sokan virtuális kapcsolatokban élnek, ami újabb veszélyforrás lehet. Felnıtt elkövetık többnyire szexuális szándékkal az interneten keresztül létesítenek kapcsolatot fiatalokkal.

25 Az internet világában Kezdetben ártalmatlan levelezés után erotikus fényképek kérése, esetleg web kamerán keresztül szexuális játék is megtörténhet. Az on-line módon kötött kapcsolatok az esetek egy részében személyes találkozáshoz is vezethetnek, ami további veszélyeket rejt magában.

26 Sportéletben az utóbbi idıkben figyeltek fel az erıszak különbözı formáira, pl.: indokolatlan nyomásgyakorlás a teljesítmény elérése érdekében, olyan táplálkozás vagy fogyókúra, amely evészavarokhoz vezethet.

27 Hogyan panaszkodik a gyerek? Nagyon ritkán tudja elmondani a gyermek a panaszát, inkább szervi betegségre utaló tüneteket produkál, anélkül, hogy valódi szervi betegsége volna. Úgymond minden nyílásával tiltakozik. Nem eszik, nem pisil, nem kakál. Vagy sokat eszik, hány, köhög, bepisil, bekakál. Vagy nem alszik, nem beszél, nem játszik.

28 Vizsgálat során figyelni kell az általános viselkedési gyanújelekre. Kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya. Autóagresszivitás jelentkezhet, mint hajtépés, de megrettenhet váratlan érintéskor, simogatáskor elrántja a fejét, fél a fizikai érintéstıl.

29 Vizsgálatkor feltőnıen készséges, túlságosan alázatos, engedékeny a viselkedése. Vagy túlságosan éber, vibráló, válogatás nélkül figyelmet követelı, de lehet szokatlanul félénk, riadt, túlérzékeny, bizalmatlan, különösen a közel állókkal szemben, fél a szülıtıl, félelem bizonyos személyektıl, vagy bizonyos típusú emberektıl (pl.: férfiak, katonák).

30 Éjszaka alvászavar jelentkezhet. Evészavarok, regresszív viselkedés, regulációs zavarok, enuresis, encopresis, pszichoszomatikus tünetek, gyermekközösségben kapcsolatteremtési problémák, passzivitás, izolálódás vagy agresszivitás, megváltozott gyermeki magatartás, beállítódás (pl.: extrovertáltból introvertálttá válik).

31 Iskolai teljesítmény romlása, izoláció, befelé fordulás, agresszivitás depressziós tünetek, deviáns magatartás, csavargás, elszökés, drogozás, alkoholizálás önagresszió, öngyilkossági kísérlet.

32 Az elhanyagoltaknál a nem normális jelekre kell figyelni: például a piszkos vagy az évszaknak nem megfelelı ruhára, vagy arra, ha a gyerek folyton éhes. Ezeket a jeleket bárki észreveszi. Az érzelmi bántalmazás kicsit nehezebben észlelhetı, de ha valahol hirtelen változás van, az mindig gyanús. Ha például egy gyerek, aki korábban csacsogott, nyitott volt, egyszer csak befelé fordul, és nem szól senkihez, görnyedten megy az utcán, úgy, hogy látszik, hogy fáj neki valami, akkor annak lehet oka az otthoni környezet.

33 Bántalmazás gyermekgyógyászati vonatkozásai Az elhanyagolás szomatikus tünetei, diagnosztikája, kezelése. Általános viselkedési gyanújelek a kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya. Feltőnıen készséges, túlságosan alázatos, engedékeny viselkedés. Túlságosan éber, vibráló, agresszív, válogatás nélkül figyelmet követelı.

34 A gyermek szokatlanul félénk, riadt, túlérzékeny a környezeti hatásokkal szemben. Bizalmatlan, különösen a közel állókkal szemben, fél a szülıtıl. Elmenekülés otthonról. Alvászavarok, evészavarok.

35 Regresszív viselkedés (alacsonyabb életkornak megfelelı viselkedéshez való visszatérés, pl. ujjszopás, ágybavizelés stb.). Kivonulás, mindenen kívül maradás, elutasítás. Koraérett magatartás, droghasználat, depresszió, bőntudat, szégyenérzet, váratlanul bekövetkezı változások a viselkedésben. Öngyilkossági késztetés, kísérlet.

36 Gyermekközösségben észlelhetı viselkedési gyanújelek. Gyenge kapcsolat a kortársakkal, barátokkal, kapcsolatépítési képtelenség. Korai érkezés az iskolába, késıi távozás, hiányzás szinte soha, vagy éppen ellenkezıleg gyakori hiányzás. Passzivitás az iskolai és egyéb programokban, koncentrálási, tanulási nehézségek, iskolai teljesítmény hirtelen hanyatlása, váratlanul gyenge teljesítmény.

37 Viselkedési gyanújelek a vizsgálat során. Általában kevés sírás, de extrém sírás orvosi vizsgálat alatt. Nem néz a szülıre biztatásért, megretten váratlan érintéskor, simogatáskor elrántja a fejét, fél a fizikai érintéstıl. Az átlagosnál jobban irritált, ha más gyermek sír, az átlagosnál jobban fél, vonakodik a levetkızéstıl.

38 Elhanyagolásra, bántalmazásra utaló gyanús szülıi magatartás. Védıoltások indokolatlan elmaradása. Orvosi, védınıi, ápolói tanácsok be nem tartása. A diéta elhanyagolása. Kórházba került gyermeket a szülık nem látogatják, nem viszik idıben haza. Kórházi látogatáskor italos állapot, kontrollálatlan magatartás, türelmetlen, agresszív szülı.

39 Elhanyagolásra, bántalmazásra utaló gyanús szülıi magatartás. Apatikus, gyermekével szemkontaktust nem tartó szülı. Túlaggódó, (indokolatlanul) gyakran orvoshoz forduló szülı. A szülı a tényektıl függetlenül másnak, rossznak tartja a gyermeket.

40 Elhanyagolásra, bántalmazásra utaló gyanús szülıi magatartás. A sérülés nem egyeztethetı össze az elıadott történettel. A szülı, vagy a gondozó a sérülés után nem fordul azonnal orvoshoz. A gyermek a sérülésrıl másképp számol be, mint a szülı. A szoptatás elutasítása, hárítása.

41 Az elhanyagolás szomatikus gyanújelei Alultápláltság, leromlott fizikai-lelki állapot, disztrófia. Erısen kiszáradt, vagy lehőlt állapotban kórházba, rendelésre kerülı gyermek. Ápolatlan, feltőnıen piszkos bır, piszkos, az idıjárási viszonyoknak nem megfelelı ruházat. Elhanyagolt bırfertızések, impetigo. Rovarcsípések nyomai. Hosszú ideje fennálló dermatitis glutealis.

42 Az elhanyagolás szomatikus gyanújelei A kórházba rövid idın belül, indokolatlanul leromlott állapotban visszatérı gyermek. Túl gyakran történik a gyermekkel baleset, sérülés, mérgezés. Ismeretlen eredető eszméletvesztés (agyrázkódás). Korábbi elhanyagolásra, sebesülésekre utaló jelek Elmaradás a szomatikus és idegrendszeri fejlıdésben, fáradékonyság, állandó éhségérzet, rossz fogazat, bırbetegségek.

43 Érzelmi elhanyagolás következményei. Csecsemı: egykedvő, közömbös, saját ösztönzı módszereket használ. Gyermek: nem alakul ki pozitív énkép, alacsony önértékelés, alacsony szinten marad az empátiás készség, gyakori az apátia, nehezen motiválható, nehezen kommunikáló gyerekek, beszédfejlıdés és kognitív fejlıdés retardációja Serdülı: önpusztító magatartásformák, agresszió, fejletlen társas kapcsolatok,visszahúzódó, bátortalan, szorongó kamaszok

44 A bántalmazás további következményei. Kognitív tünetek: megkésett beszédfejlıdés, koncentráció hiánya; figyelemzavar, alacsony problémamegoldó készség. Pszichés tünetek: poszttraumás stressz betegség, agresszió, visszahúzódás, alkalmazkodási, beilleszkedési zavarok, alacsony önértékelés, szorongás, örömtelenség, depresszió.

45 A bántalmazás további következményei. Hosszú távú következmények: bizalmatlanság (semleges gesztust is támadónak éli meg), alacsony önértékelés, depresszió, öngyilkosság, agresszivitás, zavar az emberi kapcsolatokban, gyenge iskolai teljesítmény, borderline személyiség, személyiségzavar, drogfogyasztás. Gyermek,- serdülı és felnıtt koron átívelı lelki és testi zavarok

46 Érzelmi abúzus Súlyos érzelmi, magatartásbeli és mentális zavart okozó bánásmódra jellemzı az érzelmileg kiszámíthatatlan szülı, bizarr büntetésmódok, szülıi ellenségesség, mellızés, állandó kritizálás, megszégyenítés, megfélemlítés, izoláció, deviánsviselkedésre tanítás

47 Szexuális bántalmazás gyanújelei más fejezetben részletezve, de néhány gyermekgyógyászati vonatkozást kiemelünk. Nem specifikus jelek: alhasi fájdalom, fájdalom és viszketés az anális-genitális területeken. Krónikus fájdalmas vizelés, ismétlıdı húgyúti fertızések, szekunder enuresis nocturna, encopresis. Specifikus jelek a végbél sérülése, vérzése, váladékozása, széklettartási zavarok, a genitalia makacs gyulladása, sérülése, hymen sérülése.

48 Néhány speciális bántalmazási forma részletezve A rázás A csecsemık, kisgyermekek megrázása az egyik leggyakoribb bántalmazási forma. Elkövetésének leggyakoribb oka, hogy a szülı nem bírja elviselni a gyermek sírását. Az erıteljes rázás retinavérzést, az agyi vénák elszakadását, a központi idegrendszer belsı vérzését, sérülését, esetleg nyakcsigolya sérülést okozhat. A bántalmazásnak ez a formája halált, vagy maradandó sérülést eredményezhet.

49 Igen súlyos, minden esetben 8 napon túl gyógyuló sérülésnek minısülnek a hasüregi, a koponyaőri és ritkábban a mellkasi szervek bántalmazásból fakadó sérülések, melyek közvetlen életveszélyt vagy akár halált is okozhatnak.

50 Fojtogatás A fojtogatás motivációi eltérıek lehetnek, vannak anyák, akik stressz állapotban, felindultan fojtogatják gyermeküket, mások pedig megfontolt rendszerességgel és mindig orvoshoz viszik, ha a gyermek elvesztette eszméletét. A fojtogatáshoz még kicsi gyermek esetében is jelentıs erıfeszítés és elıkészület szükséges. A nyilvánvaló erıszak ellenére általában viszonylag kevés nyom marad. Fojtogatás következtében az arcon bırbevérzések (petechia) alakulnak ki, különösen a szemhéjaknál a megemelkedett vérnyomás, oxigénhiány és a széndioxid visszatartása miatt.

51 Fojtogatás Az arcon vértolulás is keletkezhet. Ugyanitt megragadási nyomokat is láthatunk az orr vagy a száj körül. A fojtogatás minden formájához kapcsolódhat az orr vagy a száj nyálkahártyáinak bevérzései. A fojtogatást igen gyakran ruhával vagy párnával végzik, amely nem jár külsérelmi nyomokkal. Az ilyen módon megfojtott gyermek még a legtapasztaltabb klinikai patológus számára sem mutat jól azonosítható tüneteket.

52 Fojtogatás Az agyvérzés beálltához elegendı egy perc, a hosszabb idıtartamú fojtogatás maradandó agykárosodást okoz. A halál kb. két perces fojtogatás után katasztrófaszerően is beállhat, ha a gyermek szívbénulást kap vagy hányni és fuldokolni kezd. A súlyos fojtogatás tüdıödémát is okozhat.

53 Münchausen by proxy szindróma Ezek a szülık rendszerint nem élnek házasságban vagy tartós kapcsolatban, illetve kapcsolatuk megromlott, súlyos pszichés zavarokkal küzdenek és számukra az egészségügyi szolgálat jelenti az egyetlen szociális támaszt. Ebben az esetben az orvos is bántalmazóvá válhat, ha elfogadva az anya által szolgáltatott információkat, nem létezı betegség ellen kezeli a gyermeket.

54 Münchausen by proxy szindróma Kitalált betegségre utal, ha az orvos a következı jelzések valamelyikét, vagy együttesét észleli: A betegség szakmailag megmagyarázhatatlan. A gyermek tünetei ellentmondásosak (pl.: nehéz magyarázatot találni arra, ha az egyébként jó arcszínő, vidám és normális pulzusú gyermek véres hányadékkal jelentkezik). A tünetek az anya jelenlétéhez kapcsolhatók.

55 Münchausen by proxy szindróma Kitalált betegségre utal, ha az orvos a következı jelzések valamelyikét, vagy együttesét észleli: Az anya ragaszkodik a kórházi ellátáshoz, kitartóan keresi a kezelıorvos társaságát, figyelmét, egyre újabb történeteket ad elı, hogy kimutassa aggodalmát a gyermek állapota miatt, hogy ezzel kivívja az orvos elismerését. Az anya szerint az elıírt gyógymód hatástalan. A családban többféle betegséggel küszködnek, és hasonló szimptómák jelentkeznek a család más tagjainál is.

56 Prognózis A bántalmazás/elhanyagolás az akut sérüléseken túlmenıen hosszú távon a gyermek személyiségfejlıdésére is káros hatással van, mely kezelést igényel. Számolni kell a poszttraumás stressz szindrómával (PTDS), részletezve más fejezetben.

57 Prognózis A koragyermekkorban elszenvedett bántalmazás/elhanyagolás következtében kialakuló krónikus stressz állapot károsítja a kisgyermek fejlıdı idegrendszerét, a gyermek szellemi, érzelmi és szociális fejlıdését. A bántalmazott gyermekek körében felnıtt korban sokkal gyakoribb az öngyilkosság, a pszichés zavarok, a különbözı deviáns magatartási formák, a bőnözés, az agresszivitás, a depresszió, az alkoholizmus, a drogozás stb. (Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence WHO and ISPCAN whqlibdoc.who.int/publications/2006/ _e ng.pdf).

58 Amerikai adatok szerint a bántalmazástól szenvedett gyermekek esélye a bőnelkövetésre az átlag populáció kétszerese (Currie J., Tekin E.:Does child abuse cause crime? Ma már közismert, hogy a történelem néhány rettenetes diktátora bántalmazott gyermek volt (Miller Alice: Kezdetben volt a nevelés Pont Kiadó 2002).

59 Nagyon gyakori, hogy a bántalmazott gyermek felnıtt korában bántalmazó társat választ magának vagy maga is bántalmazó szülıvé válik, ezért igen fontos, hogy megtörjük ezt az ördögi kört. Minél fiatalabb korban éri a gyermeket a bántalmazás/elhanyagolás, annál súlyosabb következményekre lehet számítani. Az ismétlıdı bántalmazás hatásai súlyosabbak, mint az egyszeri eseteké. Hosszú távon különösen káros, ha a bántalmazó a gyermek közeli hozzátartozója, akitıl függ, akivel szoros érzelmi kapcsolatban van.

60 Megelızés victimizáció Kívánatos, hogy a gyermekorvos és a védını a várandós anyával, illetve az újszülöttet, kisgyermeket nevelı családdal olyan kapcsolatba kerüljön, hogy a rizikófaktorok és jelek felismerhetık legyenek. Az anya és családja személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, lehetıség szerint partneri viszony kialakításával kell az erre vonatkozó kérdésekrıl is beszélni.

61 Megelızés victimizáció Nem kell titkolni, hogy ezek az egészségügyi vizsgálatokhoz és gyógyításhoz tartozó és azzal azonos fontosságú ismeretek. Világosan meg kell fogalmazni, hogy az egészségügyi problémákhoz hasonlóan e kérdésekben is lehet valaki járatlan és segítségre szoruló. Mind az információkhoz, mind a segítséghez joga van a szülınek és gyermekének, ezért ezek elfogadása szükséges az együttmőködéshez.

62 A gyermek bántalmazása, elhanyagolása többnyire nem önmagában jelenik meg, hanem együtt jár a gyermek, a szülık, illetve a házastársak számos más problémájával is, melyek feltárása a családdal foglalkozó segítı szakember feladatai közé tartozik. A jelzırendszer tagjainak együttmőködése elengedhetetlen mindezek felismerésében és kezelésében, ezért igen fontos e problémák egységes szemlélettel történı értékelése.

63 A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelızése széleskörő társadalmi program. A családok szociális, gazdasági helyzetének javításától, munkahelyek teremtésétıl kezdve oktatási, nevelési feladatokig terjed. Minden eszközzel támogatni kell az erıszakmentes nevelési módszerek elterjedését, a közösségekben a konfliktusok erıszakmentes megoldási formáinak kialakítását, a jóvátételi technikák alkalmazásának elterjesztését. A gyermekekkel és családokkal foglalkozó szakemberek feladata elsısorban a családi és társadalmi erıforrások feltárása, a meglevı családi funkciók támogatása, a szülıi kompetenciák növelése.

64 Amennyiben a családok átmenetileg, vagy hosszú távon nem képesek ezeket ellátni, akkor feladataikat - szükség és lehetıség szerint - a megfelelı intézményeknek, szolgáltatásoknak, karitatív szervezeteknek kell átvenni. Fontos, hogy a szülı/gondviselı érezze, hogy meghallgatják, megértik a problémáit, és segítséget kap a gyermeknevelésben, ne azt, hogy ítélkeznek felette. A helytelen nevelési szokások felszámolása, a gyermekbántalmazás csökkentése nagyon hosszú folyamat.

65 Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van az egészségügynek is. A védını / házi orvos megelızı jellegő gyermekvédelmi gondoskodása a veszélyeztetı tényezık folyamatos megfigyelésén nyugszik. A családlátogatás az anya-, a csecsemı és gyermekvédelem egyik legjelentısebb eszköze, melyben kiemelt szerepe van a védınıi szolgálatnak.

66 Prevenciós programok jelentısége a családok megerısödése, elég jó szülıkké válás segítése, szakemberek érzékenyítése, problémás esetek korai felismerése, negatív és egészségre káros megbirkózási stratégiák idejében történı megszüntetése Nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre. És nem mindegy, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14.

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához,

Részletesebben

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Észlelő és jelzőrendszer működése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Észlelő és jelzőrendszer működése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Jelzőrendszer tagjai Gyvt 17 gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9. Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

BÁNTALMAZOTT GYERMEK

BÁNTALMAZOTT GYERMEK BÁNTALMAZOTT GYERMEK Dr. Vojnisek Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Budapest, I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika Igazgató: Prof. Szabó Attila Gyermekgyógyászati Kötelező Továbbképző Tanfolyam NAGYVÁRAD TÉRI

Részletesebben

Az elhanyagolás testi gyanújelei

Az elhanyagolás testi gyanújelei Az elhanyagolás testi gyanújelei alultápláltság, leromlott fizikai-lelki állapot, erősen kiszáradt, vagy lehűlt állapotban kórházba, rendelésre kerülő gyermek a kórházba rövid időn belül, leromlott állapotban

Részletesebben

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A bántalmazott b gyermek Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A gyermekekkel való bánásmód része annak a konkrét társadalmi gyakorlatnak, mely elválaszthatatlan a gazdasági,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

soló tényez Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PDF created with pdffactory Pro trial version

soló tényez Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PDF created with pdffactory Pro trial version Afejl dést befolyásol soló tényez k Dr. Pászthy Bea I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1 2 Acsecsem fejl désének optimális feltételei A csecsem k korai tapasztalatai dönt hatást gyakorolnak a kés bbi fejl

Részletesebben

A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított)

A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított) Popper Péter - Hegedős T. A. Feuer - Lajti Glauber: A deviáns veszélyeztetettség prognosztikai skálája (módosított) Illyés Sándor (szerk): 1988. Veszélyeztetettség és iskola, Tankönyvkiadó, Budapest c.

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN Munkaanyag Összeállította: Varga Bea Kristóf Pál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. Kedves Kollégák! Válogatásunk

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Münchausen szindróma by proxy

Münchausen szindróma by proxy Münchausen szindróma by proxy drbesnyő Márta Vadaskert Kórház és Szakambulancia Definíció, meghatározás A gyermekbántalmazás egyik súlyos formája Asher/1951/ Felnőttek betegségtüneteket találnak ki maguknak,

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016

Nehézségek a kommunikációban. Bán Ildikó 2016 Nehézségek a kommunikációban Bán Ildikó 2016 MILYEN A JÓ ORVOS? a beteg szemszögéből Mi teszi az orvost jó orvossá? 72% - jó személyes viszony a beteg és az orvosa között (empátia, figyelem, meghallgatja

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Gyermekpszichiátria. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Gyermekpszichiátria Gyermekkorban diagnosztizálható zavarok Gyermek és serdülıkorban induló pszichiátriai betegségek Fejlıdési perspektíva

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén

Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén Dr. Kovács Zsuzsanna Az iskola szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek gondozásában Továbbképző Konferencia

Részletesebben

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA

AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA AZ ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDÉSE- KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKRA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER A GYERMEKVÉDELEMBEN

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz

A gyermekbántalmazás specifikumai. Dr. Krivácsy Péter OMSz A gyermekbántalmazás specifikumai Dr. Krivácsy Péter OMSz Kérdések - Önök szerint Agresszíven viselkednek-e a szülők bántalmazás esetén előttünk a gyermekkel? Elárulja-e a gyermek nekünk, hogy bántalmazták?

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

A családon belüli erőszak, pszichés jegyek megjelenése a gyermekrajzokon Szögedi Dalma Klinikai szakpszichológus Családterapeuta Magyarországi kutatások 1. Velkey László (1994): a 14 év alatti populáció

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

Deviáns viselkedési formák

Deviáns viselkedési formák SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Deviáns viselkedési formák 2008/09. tanév, 2. félév Szociológia Páthy Ádám Definíciók Deviáns viselkedés: az adott társadalomban elfogadott normáktól

Részletesebben

WE CARE ABOUT FOOTBALL PSZICHOLÓGIA II. 1. Gyermekbántalmaz. ntalmazás 2. Pszcihoaktív szerek, drog. Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro (h)

WE CARE ABOUT FOOTBALL PSZICHOLÓGIA II. 1. Gyermekbántalmaz. ntalmazás 2. Pszcihoaktív szerek, drog. Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro (h) WE CARE ABOUT FOOTBALL UEFA B képzés PSZICHOLÓGIA II. 1. Gyermekbántalmaz ntalmazás 2. Pszcihoaktív szerek, drog Előadó: Baranya István pszichológus, UEFA Pro (h) WE CARE ABOUT FOOTBALL A New York-i Child

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyakorló ápoló szakképesítés Gondozás modul. 1. vizsgafeladat június 16. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde

HÁZIREND. Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde Kiszombor Önkormányzati Bölcsıde HÁZIREND Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bölcsıdei ellátása 6775 Kiszombor, Kossuth Lajos utca 13. sz. Telefon: (62) 297-070 Az intézmény vezetıje: Egyesített

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés. 2407-06 Csecsemő és gyermek monitorozása modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28.

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. Baleset-megelızés gyermekkorban Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. 0 18 éves korban baleset következtében meghaltak száma 2000-2004 Halálok 0 18 éves

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 FEJEZETEK Az egészség-magatartástan interdisciplináris

Részletesebben

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1873-06/1 A nevelıszülıi feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Szülői traumatizáció gyermeki addikció

Szülői traumatizáció gyermeki addikció Szülői traumatizáció gyermeki addikció BUDAPEST NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET 2009. Június 5 KOMÁROMI ÉVA klinikai és addiktológiai szakpszichológus Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia E-mail:

Részletesebben

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája?

1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között többemberes baba? igen 43% nem 57% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? 1. Volt a Baba közeli hozzátartozói között "többemberes" baba? 57% 43% 2/b. Milyen gyermek volt a Baba apukája? igazi többemberes átlagos 42% kifejezetten nyugodt, csendes könnyen kezelhetı sírós, nyőgös

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA

AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA AGYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA Gyermekpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó dr. Palaczky Mária gyermekpszichiáter 1 Aszül i gondoskodás 4 dimenziója 1. Érzékenység/érzéketlenség 2. Elfogadás/elutasítás 3. Együttm

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat május 17. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház A kötődési sérülés meghatározása Intenzív érzelmi stressz helyzetben alakul ki, amikor fokozott az igény a jelentős másik támogatására és ez nem történik meg. Kitüntetett

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika

Léleksimogató. Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika Léleksimogató Pászthy Bea SE I. Gyermekgyógyászati Klinika LÉLEKSIMOGATÓ Dr. Pászthy P Bea Idısek száma emelkedik Fiatalkorúak száma csökken Fertilitási ráta csökken Minıségi mutatók hogyan alakulnak?

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben