Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika"

Átírás

1 A bántalmazott b gyermek Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2 A gyermekekkel való bánásmód része annak a konkrét társadalmi gyakorlatnak, mely elválaszthatatlan a gazdasági, társadalmi és szellemi környezettıl. A gyermekkor, a nevelés, a szülıi bánásmód, és a gyermekbántalmazás e társadalmi gyakorlat által meghatározott.

3 Történelmi elızmények antikvitás : kisgyermekeket rém maszkokkal ijesztgették, próbálták féken tartani középkor : nyilvános akasztásokat kötelezı jelleggel tekintették meg gyermekek tanítóikkal- közben morális tanítások hallgatása XVIII.sz.: gyermeket, mint döntıen testi, érzéki lényt a nevelés teheti a legtökéletesebb lénnyé - verni kell

4 Történelmi elızmények XIX.sz.: német szülık mottója: a gyermek soha nem kaphat elég verést -mesék: szörnytörténetek -apák büszkék voltak a félelem otthoni légkörére Angliában 1889-ben jelent meg az elsı gyermekek védelmérıl szóló karta, éppen 67 évvel az állatvédelmi törvény után 1946 Caffey 1962 Kempe ( megvert gyerek szindróma ) 1989 ENSZ Egyezmény a Gyermekek jogairól 1991 Magyarországon is jogrendbe emelkedett

5 Humán erıszak gyermekbántalmazás gyilkosság öngyilkosság háború népirtás Korai civilizáció fejlett demokratikus társadalmak

6 Erıszak társadalma Azok a társadalmak, ahol gyermekek tömegei veszítik el a gyermekkor esélyét bántalmazás elhanyagolás szexuális és gazdasági kihasználtság miatt érzelmi-fizikai terror légkörében nınek fel annak kockázatát viselik, hogy a felnövekvı gyermekekben az erıszak társadalma t születik újjá.

7

8 Gyermekbántalmazás elıfordulási gyakorisága USA 1974: eset 1980: 1,1 millió eset 1989: 2,4 millió eset 1999: 3,2 millió eset US Advisory Board an Child Abuse and Neglect MAGYARORSZÁG Évente 30 gyermek hal meg Gyermekek 1,5%-a a elhanyagolt, 1%-a a bántalmazottb

9 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

10 Elhanyagolás A gyermek szándékosság vagy hanyagság miatt számára elkerülhetı szenvedéseket kénytelen elviselni és/vagy tartós hiányt szenved azon általánosan elfogadott tényezıkben, melyek fizikai, intellektuális és érzelmi fejlıdéséhez feltétlenül szükségesek.

11 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

12 Elhanyagolás 1. Fizikális elhanyagolás 1.1. Orvosi ellátás s elégtelens gtelenségege - szülı letagadja gyermeke súlyos betegségét - visszautasítja a gyógykezelést - nem tartja be az orvos utasításait - egyáltalán nem fordul orvoshoz Következmény: gyakori, visszatérı betegségek, fejlıdésbeli elmaradás

13 Elhanyagolás 1. Fizikális elhanyagolás 1.2. Fizikai szüks kségletek kielégítésének elégtelens gtelenségege - mennyiségileg és minıségileg elégtelen táplálkozás - higiénés szükségletek elhanyagolása - lakáskörülmények hiányosságai - ruházkodás hiányosságai Következmény: elmaradás s a szomatikus és s idegrendszeri fejlıdésben, fáradf radékonyság, állandó éhségérzet, rossz fogazat, bırbetegsb rbetegségek gek

14 Elhanyagolás 1.Fizik Fizikális elhanyagolás 1.3. Elégtelen felügyelet - háztartási balesetek - égés - áramütés - fulladás - magasból leesés - mérgezések Következmény: életre szóló károsodás, s, krónikus betegség, g, halál

15 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

16 Elhanyagolás 2. Érzelmi elhanyagolás 2.1. Csecsemı/gyermek érzelmi-kötıdési igényeinek tartós, durva mellızése, elutasítása sa 2.2. Gyermek jelenlétében erıszakos vagy támadó magatartás

17 Kötıdés hiánya (Harlow) A mesterségesen szeparált majom kölykök közösségbe kerülve súlyos viselkedésproblémákkal küzdöttek szélsıséges agresszió túlságos passzivitás közösségbe nehezen beilleszkedık utódnemzéskor negligens, agresszív, abuzív anyák lettek a rossz kötıdési mintát továbbörökítve a következı nemzedékre

18 Az izolációra, elhanyagolásra adott biológiai változások noradrenerg dopaminerg szerotoninerg sejtcsoportokban károsodás csökken a neurotranszmitterek szintje az agyban és gerincvelıben

19 Noradrenalin és dopamin Felelısek a rendszerek figyelem figyelem szelektivitás stresszre adott válaszok adaptáció cirkadián ritmus neuronális plaszticitás megerısítésre való érzékenység szociális viselkedés kialakításáért.

20 Noradrenalin és dopamin rendszerek Mőködésének csökkenése esendıséget jelent nehéz élethelyzetekben a megbirkózási képesség kialakulására lehangoltságra depresszióra

21 Elhanyagolás 2. Érzelmi elhanyagolás s következmk vetkezményei csecsemı: egykedvő,, közömbk mbös, saját ösztönzı módszereket használ gyermek: nem alakul ki pozitív énkép, alacsony önértékelés, alacsony szinten marad az empáti tiás készség, gyakori az apátia, nehezen motiválhat lható, nehezen kommunikáló gyerekek, beszédfejl dfejlıdés és kognitív v fejlıdés s retardáci ciója serdülı: önpusztító magatartásform sformák, agresszió, fejletlen társas t kapcsolatok,visszahúzódó, bátortalan, szorongó kamaszok

22 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

23 Elhanyagolás 3. Oktatás-nevel nevelésbeli elhanyagolás 3.1 iskolalátogat togatási kötelezettsk telezettség elmulasztása sa 3.2 szellemi fejlıdés s támogatt mogatásának hiánya 3.3. speciális képzk pzési, fejlesztési si szüks kségletek elhanyagolása

24 Elhanyagolás felismerése Alvászavarok Regresszív viselkedés Depresszió Öngyilkossági késztetés Kiüresedett tekintet Koncentrálási nehézségek Iskolai teljesítmény hanyatlása Kapcsolatépítési képtelenség Koraérett magatartás Feltőnıen készséges vagy agresszív, elutasító viselkedés Félelem bizonyos személyektıl vagy bizonyos típusú emberektıl Bizalmatlanság különösen közelállókkal szemben Gyenge kapcsolat kortársakkal

25 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

26 Abúzus Sérülés, fájdalom okozása gyermeknek Ha valaki a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt (tud róla, szemtanúja) nem akadályozza meg, nem jelenti -Családon belül -Családon kívül

27 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

28 Abúzus 1. Fizikai abúzus 1.1. Fizikai sérülést okozó bánásmód(verés, rázás, ütés, égetés, dobás, rúgás) 1.2. A gyermek életkorának és fejlettségi szintjének nem megfelelı dolgoztatása 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma)

29 Diagnózis Szülık, gyermek viselkedés fizikális vizsgálat Ellentmondásosság Ingerültség, ellenségesség, dühösség Gyermek kritizálása Csekély aggódás Információ, további vizsgálatok megtagadása Késıi orvoshozfordulás

30 Diagnózis Gyakrabban utalhat a bántalmazók/bántalmazott rendellenes viselkedése a sérülés eredetére, mint maga a traumatológiai manifesztáció. Nagy diagnosztikus jártasság és tapasztalat!!

31 Megrázott gyermek szindróma Fontos jellemzıje a külsérelmi nyom hiánya!

32

33 Csonttörések 1.

34 Csonttörések %-ában több, mint 3 csont törik humerus 60% femur tibia 14% koponya 1 éves kor alatt csaknem mindig bántalmazás

35 Csonttörések 3 Koponyatörést létrehozni nem könnyő!!!!

36 Bordatörés Hátsó vagy posterolateralis lokalizáció, valamint különbözı stádiumú törések

37 Zsigeri sérülések Ütlegelés, rúgás következtében parenchymás szervsérülések (gyakran kétszakaszos) Anamnesztikus adat szinte mindig hiányzik

38 (Szándékos) égési sérülések szándékos forrázás cigarettacsikk forró vasaló kés hajsütıvas gépkocsiszivargyújtó 30% mortalitás

39 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma) (Meadow,1977) A gyermek betegségeit maga a gondozó általában az anyaokozza. 9 éves Jennifer: 200 kórházi bentfekvés, 42 mőtét (epehólyag-, vakbélmőtét, bélrezekció) Tünetkeltı módszereik változatosak: indokolatlan gyógyszer alkalmazás, helytelen adagolás, etetıkatéter beszennyezése, gyermek fojtogatása

40 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma) folyt. Betegség tipusa - vérzések - görcsrohamok - kóma - fulladás - hasmenés - hányás - véletlen mérgezések - fertızések - lázas állapotok - hirtelen csecsemıhalál szindróma

41 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma) folyt. Áldozatok 30%-a belehal tüneteibe, az életben maradók túlnyomó része maradandó károsodást szenved (testi, lelki, kognitív) Nehéz diagnosztizálni

42 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma) folyt. Gyanújelek - A betegség szakmailag megmagyarázhatatlan - A gyermek tünetei ellentmondásosak - A tünetek az anya jelenlétéhez kapcsolhatók - Az anya ragaszkodik a kórházi ellátáshoz, keresi a kezelıorvos társaságát, újabb történeteket ad elı, hogy kimutassa aggodalmát

43 1.3. Münchausen by proxy (helyettesítı Münchausen szindróma) folyt. A Münchausen anya -szenvedélyesen sóvárog a szeretetért,melyet a beteg gyermekének odaadó ápolásáért remél megkapni - számára az egyedüli szociális támaszt az egészségügyi hálózat jelenti -túlnyomó részt kvalifikált emberek Rossz prognózisú betegség

44 Fizikai bántalmazás felismerése Többszörös zúzódások, törés, karmolás, verés, vonszolás,égés, forrázás nyomai Fojtogatás nyoma Fél éven belül többször elıforduló hasonló sérülés Szülı nem fordul azonnal orvoshoz a trauma után Gyermek a sérülésrıl másképp számol be, mint a szülı Sérülés nem egyeztethetı össze az elıadott történettel Üres, riadt tekintet, állandó védekezés Bizalmatlan, nem engedi a vizsgálatot Alázatos, engedékeny, vagy túlzottan éber Vibráló, agresszív viselkedés

45 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

46 Abúzus 2. Érzelmi abúzus Súlyos érzelmi, magatartásbeli és mentális zavart okozó bánásmód érzelmileg kiszámíthatatlan szülı bizarr büntetésmódok szülıi ellenségesség mellızés állandó kritizálás megszégyenítés megfélemlítés izoláció deviáns viselkedésre tanítás

47 Gyermekbántalmazás elhanyagolás abúzus - fizikális - fizikai - érzelmi - érzelmi - oktatási-nevelésbeli - szexuális

48 magamutogatás gyermek kényszerítése az aktus nézésére pornográf video közös nézése történetek mesélése Abúzus 3. Szexuális abúzus Gyermek bevonása a szülı vagy gondozó szexuális magatartásába nézıként vagy résztvevıként önkielégítés gyermek elıtt gyermek simogatás orális és genitális aktusra kényszerítés

49 Tünetek: SZEXUÁLIS ZAKLATÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI Kisgyermekkor: ismeretlen eredető vérzés, folyás, nemibetegség, genitális viszketegség, visszatérı húgyúti infekciók, enuresis nocturna, alvás és étvágyzavar, illetlen szexuális játék, genitáliák mutatás Pubertáskor: visszatérı hasi fájdalom, aszociális magatartás, iskolakerülés, epileptoid rosszullét, provokáló sexuális magatartás Serdülıkor: fel nem ismert terhesség, promiszkuitás, prostitúció, droghasználat, öngyilkosság, evészavar, szabados viselkedés

50 Bántalmazás tipusok megoszlása 2% elhanyagolás 20% 25% 5% 48% fizikai bántalmazás érzelmi bántalmazás szexuális erıszak egyéb (Dr. Barkó Éva )

51 Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol jó gyereknek lenni

52 A gyermekbántalmaz ntalmazás s kockázati tényezıi és s következmk vetkezményei Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika

53 A gyermekbántalmaz ntalmazás s kockázati tényezıi A bántalmazó személyisége A bántalmazó múltja Családi tényezık Aktuális élethelyzet Szülı - gyermek interakció

54 A bántalmazó személyisége érzelmi éretlenség gyenge impulzuskontroll agresszió empátiára való képtelenség pszichiátriai zavarok Háttérben: - alkoholizmus, - társadalmi hátrányt jelentı élethelyzetek

55 A gyermekbántalmazás kockázati tényezıi A bántalmazó személyisége A bántalmazó múltja Családi tényezık Aktuális élethelyzet Szülı - gyermek interakció

56 A bántalmazó múltja Bántalmazott gyermek (saját szülıvel való azonosulás, mely intenzív stressz hatásra aktualizálódik) nem megfelelı szülıi minta a konfliktusok kezelésére szülıi minta hiánya érzelmi elszigeteltség megfelelı ismeretek hiánya

57 A gyermekbántalmazás kockázati tényezıi A bántalmazó személyisége A bántalmazó múltja Családi tényezık Aktuális élethelyzet Szülı - gyermek interakció

58 Családon belüli tényezık zártak, nincsenek külsı kapcsolataik nem tudnak segítséget kérni kommunikációhiány családon belül is házassági problémák, konfliktusok elégtelen szülıi készségek családi konstelláció

59 A gyermekbántalmazás kockázati tényezıi A bántalmazó személyisége A bántalmazó múltja Családi tényezık Aktuális élethelyzet Szülı - gyermek interakció

60 Aktuális élethelyzet munkanélküliség szegénység társadalmi hátrány támasz hiánya kapcsolati válság túlterheltség kimerültség alkohol és drog problémák

61 A gyermekbántalmazás kockázati tényezıi A bántalmazó személyisége A bántalmazó múltja Családi tényezık Aktuális élethelyzet Szülı - gyermek interakció

62 Szülı - gyermek interakció A szülı és a gyermek kapcsolatuk kezdetétıl képtelenek összehangolódni A szülı módszerei nem felelnek meg a gyermek temperamentumának, és fordítva Fogyatékosság

63 A gyermekbántalmazás következményei

64 A bántalmazb ntalmazás s következmk vetkezményei Testi tünetekt végtag és koponya törések égési sérülések zúzódások duzzanatok hypoxia idegrendszeri károsodás alultápláltság rekurráló fertızések

65 A bántalmazb ntalmazás s következmk vetkezményei Kognitív v tünetekt megkésett beszédfejlıdés koncentráció hiánya figyelemzavar alacsony problémamegoldó készség

66 A bántalmazb ntalmazás s következmk vetkezményei Pszichés s tünetekt poszttraumás stresszbetegség agresszió visszahúzódás alkalmazkodási, beilleszkedési zavarok alacsony önértékelés szorongás örömtelenség depresszió

67 A bántalmazb ntalmazás s következmk vetkezményei Hosszútávú következmények bizalmatlanság (semleges gesztust is támadónak éli meg) alacsony önértékelés depresszió öngyilkosság agresszivitás zavar az emberi kapcsolatokban gyenge iskolai teljesítmény borderline személyiség személyiségzavar drog fogyasztás Gyermek,- serdülı és felnıtt koron átívelı lelki és testi zavarok

68 Gyermek elhanyagolása, bántalmazása több összetevı eredménye, mely a gyermek fejlıdésének valamennyi aspektusát érinti: fizikai, érzelmi, szociális, erkölcsi, oktatási, kognitív és lélektani vonatkozásokat Megelızés és beavatkozás is csak összehangolt lehet

69 Prevenciós s programok jelentısége Családok megerısödése Elég jó szülıkké válás segítése Szakemberek érzékenyítése Problémás esetek korai felismerése Negatív és egészségre káros megbirkózási stratégiák idejében történı megszüntetése

70 Nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre. És nem mindegy, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE 2006. NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14.

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei.

A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. A hiperaktivitás és figyelemzavar tünetegyüttes képének alakulása a különböző életkorokban. A beavatkozás lehetőségei. Dr. Csiky Miklós, gyermekpszichiáter, ADHDoki, MRE-Bethesda Gyermekkórháza, Svábhegyi

Részletesebben

Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató

Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató Mi az a bipoláris betegség? Betegtájékoztató Prof. Dr. Rihmer Zoltán és Dr. Moretti Magdolna A bipoláris (más néven mániás-depressziós) betegség a pszichológiai és testi működések olyan központi szabályozási

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a roma gyermekek életében

Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a roma gyermekek életében Ezek a gyermekek még csak nem is képzelhetik el magukat bárminek az életben. S ebben fantáziájuknak nem a képességeik szabnak határt. /Mester Zsuzsa / Családi és iskolai szocializáció eltérı vonásai a

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása

Élet az SM-el. A téves képzetek tisztázása A téves képzetek tisztázása Élet az SM-el Az SM-et még nem értik teljesen, ezért nagyon sok téves információ létezik a betegséggel kapcsolatban. Itt van néhány olyan, melyeket már ön is biztosan hallott.

Részletesebben

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012.

Ph.D ÉRTEKEZÉS. Farkas Johanna MISKOLC 2012. Ph.D ÉRTEKEZÉS Farkas Johanna MISKOLC 2012. 1 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Farkas Johanna CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A

Részletesebben