Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna május 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben. Dr Kovács Zsuzsanna 2014. május 9."

Átírás

1 Gyermekbántalmazás és elhanyagolás az egészségügyi dolgozók szerepe a jelzőrendszerben Dr Kovács Zsuzsanna 2014 május 9

2 Kiskorú veszélyeztetése 2012 évi C törvény a Büntető törvénykönyvről XX fejezet 208 (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él -, aki e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a) bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik, b) bűncselekmény elkövetéséhez felajánl

3 Veszélyeztetettség 1997 évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 5 n): olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza 6 (5) bekezdésében: A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak

4 Veszélyeztetett kiskorúak (ea) % 80% 60% 40% 20% 0% Veszélyeztetett kiskorúak aránya kiskorúak száma veszélyeztetett kiskorúak száma Forrás: Gyermekjóléti Szolgálatok éves jelentés

5 Veszélyeztetett gyermekek aránya régiónként Forrás: KSH

6 Veszélyeztetett gyermekek 2012: Bántalmazott gyermekek: Fizikai: 2233 Érzelmi: 4285 Szexuális: 310 Elhanyagolt gyermekek: Fizikai: Érzelmi: Látencia értékek Ny Európában: 1:10 Magyarországon: 1:25 Forrás: OKRI

7 Adatok Az 1-24 éves korosztály körében külső tényező vezet leggyakrabban halálhoz (baleset/erőszakos cselekmény)! Évente kb15-20 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás következtében! 2010-ben 50 fiatalkorú lett öngyilkos (sikertelen öngyilkossági kísérlet ennek tízszerese) 2011-ben gyermek eltűnését regisztrálták (85% intézetből szökött) 2010-ben esetben rendeltek el nyomozást családon belüli erőszaknak tekinthető bűncselekmény ügyében Forrás: ORFK

8 27 OECD országban gyermekből bántalmazás/elhanyagolás miatt évente meghalt 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Spanyolország Görögország Írország Olaszország Norvégia Egyesült Királyság Szlovákia Portugália Svédország Lengyelország Franciaország Hollandia Csehország Németország Belgium Koreai Köztársaság Japán Dánia Finnország Ausztrália Kanada Svájc Ausztria Magyarország Új-Zéland Egyesült Államok Mexikó Forrás: First Comparative Analysis of Child Maltreatment in Rich Nations 2003 Innocenti Research Center

9 Elhanyagolás A gyermek szándékosság vagy hanyagság miatt tartós hiányt szenved azokban a tényezőkben, melyek fizikai, intellektuális és érzelmi fejlődéséhez feltétlenül szükségesek Fajtái Fizikai Érzelmi Oktatási/nevelési

10 Fizikai elhanyagolás Fizikai szükségletek hiányossága: mennyiségileg és minőségileg elégtelen táplálkozás higiénés szükségletek elhanyagolása ruházkodás hiányosságai lakáskörülmények hiányosságai A felügyelet hiánya, a kisgyermek magára hagyása gyakran vezet véletlen balesethez: Égés, forrázás, áramütés, ablakból kiesés, mérgezés, állat harapása Orvosi ellátás elégtelensége: a gyermeket egyáltalán nem vagy késve viszik orvoshoz utasítások be nem tartása, gyógykezelés visszautasítása a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása betegség titkolása, tagadása

11 Érzelmi elhanyagolás Csecsemő/gyermek érzelmi-kötődési igényeinek tartós, durva mellőzése, elutasítása, Az érzelmi biztonság, az állandóság hiánya A gyermek jelenlétében durva támadó erőszakos magatartás (Korai kötődési zavarok (Harlow féle kísérlet) az idegrendszerben organikus elváltozásokat okoznak károsodnak az idegsejtek közötti kapcsolatok Ennek következtében finom idegi és pszichés működési zavarok lépnek fel) Oktatási/nevelési elhanyagolás Az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, Szellemi fejlődés támogatásának hiánya A rendelkezésre álló és javasolt speciális képzés/ fejlesztés elmulasztása

12 Bántalmazás Ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy, ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt noha tud róla, vagy szemtanúja nem akadályozza meg, illetve nem jelenti Fő fajtái: fizikai érzelmi szexuális A gyermeket bántalmazás érheti: családon belül és kívül

13 Fizikai bántalmazás fizikai sérülés okozása: ütés, rúgás, lekötözés, rángatás, rázás, el- vagy ledobás, mérgezés, megégetés, leforrázás, vízbe fojtás, fojtogatás, sok országban ide sorolják a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetést is, speciális formája a megrázott gyermek szindróma

14 Érzelmi bántalmazás a gyermek érzelmeivel való tartós visszaélés, értéktelenség, nem kívántság érzésének keltése, a fejlettségnek nem megfelelő elvárások, félelemérzet vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása, ha a gyermek tanúja más, gyakran édesanyja bántalmazásának Az érzelmi abúzus rendszerint az egyéb bántalmazási formákkal együtt fordul elő

15 Szexuális abúzus 0-18 év közötti gyermek, vagy fiatal szexuális tevékenységre való kényszerítése vagy csábítása, molesztálás pl gyermek bevonása pornográf anyagok megtekintésébe, vagy készítésébe, a szülő/gondozó szexuális tevékenységének figyelésébe, vérfertőzés, gyermek-kereskedelem, kereskedelmi célú szexuális kihasználás

16 Egyéb formák Bűnözésre, koldulásra, prostitúcióra, kényszerítés Kizsákmányolás: kornak nem megfelelő, ill rendszeres megterhelő munka végeztetése Szociális bántalmazás: a bántalmazott bezárása, szociális kapcsolatainak lehetetlenné tétele, utána való leselkedés stb Gazdasági bántalmazás: elsősorban partnerek között a bántalmazó gazdaságilag ellehetetleníti a partnerét, ez főleg válás után a gyermeket is érintheti Méhmagzatot károsító magatartás: ha a várandós életmódjával magzata egészségét veszélyezteti A várandós bántalmazása, a nem gondozott, titkolt terhesség Ebbe a csoportba sorolandó az újszülött gyilkosság Alkohol és drog abúzus Münchausen by proxy szindróma: igen ritka, rendszerint pszichés zavartól szenvedő anya követi el azzal, hogy a gyermekénél szándékosan betegséget idéz elő, majd orvostól-orvoshoz viszi, hogy így kapja meg azt a figyelmet, amire vágyik Az áldozatok kb 30 %-a belehal!

17 Ki az elkövető? A gyermekbántalmazás 80 %-át családon belül követik el Forrás: UNICEF jelentés 2009

18 Családon kívüli erőszak rendszer abúzus A gyermekek védelmére létrehozott rendszer diszfunkcionálisan működik, így hozzájárul a bántalmazás késedelmes elhárításához, vagy a további károsodáshoz A gyermek tájékoztatásához fűződő jogainak figyelmen kívül hagyása, megtagadása, a szülőktől való indokolatlan elválasztás Oktatási nevelési intézményben: pedagógus/gondozó vagy a gyermek kortársa követheti el Veszélyeztetettek a sérült, szüleiktől elválasztott gyermekek Egészségügyi ellátás során: szükségtelen, nem körültekintő orvosi vizsgálatok, indokolatlan kórházba utalás, a szülőtől való szükségtelen elválasztás, a tájékoztatás elmulasztása, fájdalomcsillapítás mellőzése, hosszadalmas várakozás, a szemérem tiszteletének mellőzése Nyomozási, jogi eljárás során a szükségtelen számú, nem megfelelő, indokolatlanul elhúzódó kihallgatás, vizsgálat, ha az nem elsősorban a gyermek érdekét szolgálja

19 Családon kívüli erőszak Kortárs bántalmazás: egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja ismételten, fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál Káros vagy megalázó beavatási szertartások (csicskáztatás) Cyber-bullying Erőszak a sportban: pszichológiai lealacsonyítás vagy lelki megalázás indokolatlan nyomásgyakorlás teljesítmény elérése érdekében káros vagy megalázó beavatás, rituálék, olyan táplálkozás vagy fogyókúra, amely evészavarokhoz vezet, Média-erőszak On-line abúzus: virtuális világban élő magányos gyermek

20 Rizikófaktorok I Társadalmi-gazdasági tényezők kedvezőtlen társadalmi folyamatok (gazdasági krízis, radikális politikai átalakulás stb) az erőszakos magatartás társadalmi elfogadottsága, a női/férfi szerepek merev kezelése, a merev alá-/fölérendeltségi viszonyok, a családok stabilitásának csökkenése,pozitív családi minták hiánya, a többgenerációs családok együttélésének hiánya, a helytelen nevelési szokások (testi fenyítés, a pozitív nevelési technikák hiánya), a konfliktusok kezelésének hiányzó kultúrája, a veszélyeztetett családok izolációja, az ellátó rendszer működési zavarai és hiányosságai

21 Rizikófaktorok II Családi tényezők alkoholizmus, drog használat erőszak a családtörténetben (szülő bántalmazott gyermek volt) tájékozatlanság, alacsony iskolázottság, szegénység, hajléktalanság, munkanélküliség, elszigetelt család zavarok a családi kapcsolatban (egyedülálló, különélő szülők, mostohaszülő, szülő intézetben nevelkedett) agresszív viselkedésű partner szüléskor az anya 18 évesnél fiatalabb az anya rövidebb-hosszabb időre külön él a gyermektől a szülő személyiségével összefüggő problémák, mentális betegség szülés utáni depresszió elszökött gyermekek a szülő és a gyermek temperamentuma között diszharmónia

22 Rizikófaktorok III A gyermekkel kapcsolatos tényezők koraszülött, kis súlyú gyermek, az újszülöttet több mint 24 órára elválasztották az anyától, két gyerek születése között kevesebb, mint 18 hónap telt el, testi vagy értelmi fogyatékkal élő, illetve egyéb okból átlagostól eltérő gyermek nehezen kezelhető gyermek, nem kívánt gyermek, krónikus beteg gyermek

23 Gyanújelek a családban a bántalmazott szülő sérüléseit takarja, szorong, a várandós bántalmazása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos magatartás más családtaggal, többnyire az anyával szemben, szülő lehangolt vagy túlfűtött, munkahelyéről rendszeresen késik vagy hiányzik italos, drogos állapot, kontrollálatlan magatartás, türelmetlen, agresszív szülő, apatikus, gyermekével szemkontaktust nem tartó szülő

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

Gyermekbántalmazás kitekintés

Gyermekbántalmazás kitekintés Gyermekbántalmazás kitekintés Dr. Scheiber Dóra, Dr. Kovács Zsuzsa, Toma Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Dr. Kassai Tamás Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Budapest MAVE megyei napok

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Nemzetközi kitekintés... 5 I.1. A gyermekbántalmazás szabályozásának összehasonlítása... 6 I.2. A társadalmi kommunikáció, mint jó példa a hazai és nemzetközi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE 2006. NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról 1 2 PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról A Nyugat-dunántúli régióban 3 hajléktalan ellátó intézmény, továbbá két gyermekjóléti

Részletesebben

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A bántalmazott b gyermek Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A gyermekekkel való bánásmód része annak a konkrét társadalmi gyakorlatnak, mely elválaszthatatlan a gazdasági,

Részletesebben

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Hegedűs Judit Pintyi Zoltán: Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Lektorálta: dr. Bodonyi Edit, egyetemi docens RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Budapest

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

Bevezetés. A gyermekbántalmazás formái. Fizikális bántalmazás

Bevezetés. A gyermekbántalmazás formái. Fizikális bántalmazás Bevezetés Mivel kultúránként is, családonként is nagyon nagy eltéréseket tapasztalhatunk a gyermeknevelési szokások és gyermekekkel való bánásmód terén, nehéz pontosan meghatározni, hogy milyen bánásmód

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aranyos Zsolt CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aki különbséget tud tenni arcul-legyintés és ökölcsapás között, az már tudja, mi a gyermekek elleni erőszak. Henry Kempe Magyarországon is tartja

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program

Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program 1.sz. melléklet Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési program Cél: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A 3-7éves korosztályra

Részletesebben

A családon belüli erőszak általános ismertetése

A családon belüli erőszak általános ismertetése Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Beadandó feladat Civilbiztonság és Vidékbiztonság c. tárgyhoz. (Előadó: dr. Szilágyi Tivadar) A családon belüli erőszak általános ismertetése KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu P-02 PROTOKOLL A SZOCIÁLIS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁLDOZATSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1 A PROTOKOLL CÉLJA... 3 2 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 4 FELADAT,

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben