E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére"

Átírás

1 131/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési programja Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Előkészítő: Papp Alexandra intézményvezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 317/2014.(VI.26.) számú határozatában felkérte a Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ vezetőjét, hogy dolgozza ki a szakmai szervezetek bevonásával a fiatal- és gyermekkorúak bűnmegelőzési programját. A Gondozási Központ vezetője elkészítette a programot, melyet mellékelek. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot. P é t f ü r d ő, június 15. Horváth Éva polgármester Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-i ülésén meghozta a /2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata fiatal- és gyermekkorúak bűnmegelőzési programját elfogadja az alábbi észrevételekkel:.... P é t f ü r d ő, június 25. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

3 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Fiatal- és Gyermekkorúak bűnmegelőzési programja Pétfürdő, június.

4 I. A program célja: A program célja, hogy a településen élő fiatal- és gyermekkorúak széleskörű tájékoztatása által elősegítsük a biztonságos gyermekkort, illetve felismerhetővé tegyük számukra, hogy melyek azok a cselekmények, amivel szabálysértést vagy bűncselekmény elkövetését valósítják meg. A bűnmegelőzési program további célja, hogy megismerjék azokat a helyzeteket, amivel áldozattá válhatnak. További célja, hogy összehangolja a gyermekvédelemben érintett szervezetek munkáját, ezzel is elősegítve, hogy a településen hatékonyan érvényesülhessenek a prevenció szintjei. Pétfürdőn a 0-18 éves korú lakosok száma kb Az elmúlt év gyermekvédelmi tapasztalatai alapján minden évben más más arányában volt tapasztalható az áldozattá válás, a szabálysértések és a bűncselekmények elkövetése. Minden korcsoport más szempontból veszélyeztetett, a csecsemőkortól egészen a serdülőkorig. II. A gyermek áldozattá válása: A kisebb gyermekek jellemzően családon belüli erőszak áldozatává válnak. Életkorukból adódóan kiszolgáltatottabbak, nem tudják magukat megvédeni, valamint nem ismerik fel, hogy a rendszeres szülői elhanyagolással, előttük zajló veszekedéssel, vagy verekedéssel veszélyeztetésnek vannak kitéve. Elhanyagolás lehet fizikai és lelki. A gyermek fizikai elhanyagolása, bántalmazása a gondozás, gondoskodás hiánya, a nem megfelelő öltöztetés, betegsége esetén az egészségügyi szolgáltatás-, gyógykezelés elmulasztása, magára hagyása, rendszeres testi fenyítéssel, ütésekkel súlyos veszélyeztetést valósít meg a szülő. A lelki, érzelmi bántalmazásáról a kiskorú figyelmen kívül hagyása, lekicsinylés, állandó durva szidalmazás, kiabálás, ijesztgetés, indokolatlan és súlyos büntetés, erőszakkal való fenyegetés eseteiben beszélhetünk. Szexuális abúzus ténye a nem kívánt érintéssel, rágalmazással, kierőszakolt, fájdalmat okozó behatolással, szex- vagy pornó filmek nézésével, ha tanúja lesz közösülésnek esetekben valósul meg. A kiskorúval történő koldulás, lopásra, prostitúcióra, hazugságra kényszerítés, korának nem megfelelő, illetve rendszeres megterhelő munka végeztetése is a bántalmazás tényét meríti ki. Pétfürdőn az áldozattá vált gyermekek többsége csonka családból kerül ki. Ezeknél a kiskorúaknál fizikai és lelki elhanyagolás a jellemző. A Gyermekjóléti Szolgálat statisztikáját összehasonlítva évente gyermek kerül gondozásba leginkább fizikai és érzelmi bántalmazás és elhanyagolás miatt.

5 Sajnos előfordult olyan év is, amikor ez a szám meghaladta a 30-t. Ezeknél a kiskorúaknál a gondozás nem csak a gyermekre terjed ki, hanem az egész családra. A szülők téves gyermeknevelési elveket vallanak, így azt gondolják, hogy a gyermek megszégyenítésével, megalázásával helyes irányba terelhetik gyermeküket, ezzel megakadályozva a helytelen viselkedést. Általában nincsenek tisztában azzal, hogy mondanivalójuk gyermekük felé mekkora lelki problémát, szorongást, frusztrációt okoz, ami aztán kihat a kiskorú óvodai, iskolai, illetve akár az egész felnőtt korára. Előfordulhat, hogy a gyermek haszontalannak érzi magát, önértékelése nagyon alacsony szinten mozog, úgy gondolja, hogy ő semmire nem képes, vagy úgy sem tudja megtenni, elérni azt, amire jövőbeni sorsával kapcsolatban vágyik. A szexuális abúzus nem minden esetben jut a Gyermekjóléti Szolgálat tudomására. Találkozunk olyan esetekkel, amikor már megtörtént a rendőrségi feljelentés, így azt már nem nekünk kell megtenni. Pétfürdőn 2-3 évente találkozunk egy olyan kiskorú gyermekkel (nem csak lányok esetében), akit szexuálisan zaklattak, vagy bántalmaztak. Az iskola pedagógusai és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói egyre többször tapasztalják, hogy a kiskorúak olyan képeket és információkat osztanak meg a közösségi oldalukon, ami áldozattá válásukat okozza. Jellemzően a lányok azok, akik akár intim jellegű képeket készítenek vagy készítettnek magukról, ezzel társaik csúfolódásának teszik ki magukat, illetve idegen embereknek okoznak feltűnést. Előfordul, hogy olyan személyeket jelölnek vissza ismerősnek, akit sose láttak, nem ismerik, pedig ezeknek szintén sok veszélye van, mivel sok esetben az ott megadott információk és fényképek valótlanok. A közösségi oldalak nem megfelelő használatával szintén áldozattá válhatnak és válnak. Az érzelmi és fizikai elhanyagolás nem minden esetben von maga után rendőrségi feljelentést, azonban a gyermek gondozását, védelembe vételét igen. Pétfürdőn a nevelésbe vételek oka is az elhanyagolás, a nem megfelelő gondoskodás, értem itt a megfelelő ruházat, egészségügyi szolgáltatások, gyógykezelések elmulasztását, testi fenyítést. A szülő szabad életmódja okozhatja a gyermek magas óraszámban történő iskolai hiányzásait, ezzel is a kiskorú veszélyeztetését merítve ki. A gyermekek súlyos fizikai, érzelmi, szexuális bántalmazása bűncselekmény. II.a) Az áldozattá válás kezelése, illetve prevenciója: A településen működő jelzőrendszer feladata, hogy a bántalmazásokra utaló és tapasztalt jeleket jelezzék a helyi Gyermekjóléti Szolgálat felé. Kiemelném, hogy Pétfürdőn jól működik a jelzőrendszer, minden olyan esetben, ahol bántalmazás gyanúja merül fel, megtörténik a szakmaközi konzultáció. A jelzőrendszer hatékony működésével és rendszeres szakmaközi megbeszélésekkel a kiskorú veszélyeztetésének tényét, okait feltárhatjuk, a gyermek érdekében tett intézkedésekre javaslatot tehetünk a felelősök megnevezésével együtt.

6 A bántalmazásra utaló jeleket csak abban az esetben leszünk képesek észre venni, ha azokat megfelelően ismerjük. A jelzőrendszer tagjai a védőnői szolgálat, az általános iskola, óvoda, rendőrség, pártfogó felügyelők, civil szervezetek, bölcsőde, és a lakosság. Kiemelt jelentősége van a védőnő, gyermekorvos, bölcsődei kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, illetve pedagógus észlelésének, hiszen a leggyakrabban ők találkoznak a gyermekkel és szülőjével, ők azok a szakemberek, akik családlátogatásra mennek vagy személyes beszélgetéseikkel észreveszik a figyelmeztető jeleket. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata, hogy segítse a jelzőrendszer tagjait a gyermekbántalmazás felismerésében, feltárásában. Időszakonkénti szakmai tájékoztatással, szakmai fórumok megszervezésével, valamint továbbképzési helyek ismertetésével tájékoztatni és segíteni tudjuk a résztvevőket feladataikról és felelősségükről. Továbbá kiemelt fontosságú, hogy a közösségi oldalak megfelelő használatáról az osztályfőnökök, valamint a szülők rendszeresen beszélgessenek a gyermekkel. III. Szabálysértés, bűncselekmény elkövetése: Jellemzően éves korosztályból kerülnek ki azok a gyermekek, akik vagyon elleni bűncselekményeket követnek el. Pétfürdő a környező településekhez képest nem fertőzött. Az ismertté vált fiatalkorú elkövetők többsége olyan hátrányos helyzetű családi környezetből származik, ahol a szegénység, a munkanélküliség, a napi szociális problémák, a szülők következetlen elhanyagoló, bántalmazó magatartása a jellemző. A szülő következetlen elhanyagoló magatartásával gyermeke erkölcsi fejlődését veszélyezteti. Az elhanyagoló magatartás, illetve bántalmazás miatt már kisgyermekkorban agresszív viselkedés alakulhat ki. Ekkor megromlik a kapcsolat iskolatársaival, nevelőivel, tanulmányait pedig figyelmetlensége és motiválatlansága miatt lerontja. Kamaszkor felé haladva felerősödhetnek az alkalmazkodási rendellenességek, mint az antiszociális magatartás, agresszió, hazudozás, lopás, iskolakerülés és vandalizmus. Ezek a fiatalok jelentős része kipróbálja a dohányzást, az alkoholt és a drogokat. Tehát a különböző tudatmódosító szerek használatát, illetve a dohányzást és az alkoholfogyasztást az elhanyagoló, bántalmazó környezet, gyermekkori trauma, feldolgozatlan veszteségek, vagy a túlzott szülői féltés és aggodalom kiválthatja. A kiskamaszkor magával hozza a kortársak bandába verődését. Az együtt töltött programokon ismeretlen, egészségüket veszélyeztető szerekkel találkozhatnak. A kábítószer fogyasztása az emberi élet valamennyi szakaszában kockázatos, de gyermek és serdülőkorban a legveszélyesebb. A pszichoaktív anyagoknak romboló hatása van. Egyrészt visszafordíthatatlan szervi károsodást okoz, másrészt szociális értelemben vett problémákat von maga után, hiszen a drogfogyasztó a családjára, és a társadalomra nézve is megterhelő. Már maga a drogfogyasztás is bűncselekmény, azonban a kábítószer használata antiszociális viselkedést, agresszivitást, lopást, bántalmazást eredményez.

7 Pétfürdőn ben jelentek meg azok a kábítószerfajták, amelyek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, mint pl.: növényvédő szerek. Ezek egyszeri fogyasztása is gyors rosszullétet, eszméletvesztést okozhat. Ez a fajta kábítószer nagyon veszélyes az idegrendszerre. A szert kipróbáló kamasz kórházi kezelésre szorul. Tudatmódosító szerként használják még a különböző nyugtatókat és altatókat. Időről időre előfordul, hogy a helyi Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe kerülnek azok a fiatalok, akik gyógyszerek túladagolása miatt kerültek kórházba tól évente 4 olyan fiatalkorú kerül gondozásba, akik a fent leírt pszichoaktív szereket kipróbálták, vagy többször használták. Ez a szám valószínű, hogy magasabb, több fiatalkorú használja, mint akik a tudomásunkra jutnak. 18. életévükkel felnőtt korúvá válnak, így kikerülnek a Gyermekjóléti Szolgálat látóköréből. Segítséget a Családsegítő Szolgálattól kérhetnek, azonban a szolgálat igénybevétele önkéntes, még akkor is, ha a család kér segítséget a már felnőtt gyermekük részére. Amennyiben a fiatal felnőtt nem ismeri fel a kábítószer használatának egészségügyi kockázatait, azok következményeit, nem szeretné a Családsegítő Szolgálat közvetítését kérni más egészségügyi szolgáltató felé. Az elmúlt években nem találkoztam olyan fiatal felnőttel, aki ilyen esetben igénybe akarta volna venni a szolgáltatást. A fogyasztás kerülését felvilágosító foglalkozásokkal, beszélgetésekkel meg kell előzni, azonban a fiatalkorúnak, vagy a fiatal felnőttnek tudnia kell azt is, hogy a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálattól segítséget kérhet. Pétfürdőn a szabálysértési eljárások lopások miatt indulnak. Évente változó az elkövetési arány, de az elmúlt öt év statisztikájából kiderül, hogy átlagosan 4 gyermek-, illetve fiatalkorú követi ezt a szabálysértési formát. Általában a meg nem kapott vágyaikat, mint pl. játék, vagy csokoládé elemelésével valósítanak meg lopást. Előfordult olyan eset is, amikor a fiatalkorúak poénból, csupán a barátok előtti vagánykodásból loptak. A gyermek számára már csak az eljárás megkezdése után válik világossá, hogy az általa elkövetett csínytevéssel szabálysértést követett el. IV. Szabálysértések és bűncselekmények prevenciós céljai: A prevenció célja a szabálysértések, bűncselekmények közvetlen okainak feltárása, és a bűnözővé válás megelőzése. Feltétlenül szükséges a prepubertás korúak, illetve a kamaszodó fiatalok felvilágosítása. A megfelelően működő jelzőrendszerrel időben értesül a Gyermekjóléti Szolgálat a segítségre szoruló kis -, és fiatalkorúakról. Így a családban jelen lévő működési zavarok kezelésében a leghatékonyabban tudunk fellépni és segítséget nyújtani. Fontos, hogy a gyermek önismereti foglalkozásokon megtanuljon önkontrollt gyakorolni, a konfliktusos helyzeteket megfelelően kezelni. A kamaszok tájékoztatása arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, valamint hová fordulhatnak problémáik esetén. Az iskolai foglalkozások alkalmával ki kell emelni a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét, fontos, hogy tudják, mi nem számon kérünk, hanem segítünk problémáik kezelésében és azok megoldásában.

8 A gyermek- és fiatalkorúak védelme érdekében a településen működő intézmények, civil szervezetek, hatóságok együttműködése szükséges. Ezzel idejében felismerhetővé válik a bűncselekmények feltételezhető okai, azok visszaszorítása, valamint csökkenthető a bűnalkalmak elkövetése és az áldozattá válás veszélyének lehetősége. A prevenció kapcsán csökkenteni szeretnénk a szabálysértések, a bűncselekmények és a kábítószer fogyasztók számát. A pétfürdői Horváth István Általános Iskolában tanuló diákok részére prevenciós előadások megszervezésével és megtartásával tájékoztatjuk a fiatalokat az alkohol, a kábítószer hatásairól, azok hatása alatt elkövetett bűncselekmények és szabálysértések jogi következményeiről. A prevenciós foglalkozásba bevont szervek: - Horváth István Általános Iskola - a Várpalotai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, - az Igazságügyi Szolgálat Fiatalkorúak pártfogó felügyelője, - az iskola védőnő - a Vöröskereszt pétfürdői szervezete - a Katasztrófavédelem - a Drogambulancia A felsorolt szervek és intézmények a tanév folyamán szervezett formában segítik a gyermekek prevencióját. Tájékoztatást nyújtanak számukra a helyes viselkedési normákról, az áldozattá válás elkerüléséről, és a segítségkérés lehetőségeiről. A tanév folyamán a 8. osztályosok számára kirándulást szervezünk a veszprémi Várbörtönbe. Az iskolai prevención túl a gyermekek szabadidejének hasznos és szervezett eltöltése érdekében a helyi sportegyesület bevonásával kedvcsináló alkalmak, valamint rendszeres szabadidős programok szervezésével, különösen a nyári időszakban csökkenthetjük a szabálysértések, bűncselekmények elkövetésének lehetőségét. A gyermekek és fiatalkorúak felvilágosításán túl a szülők figyelmét is szeretnénk felhívni és tájékoztatni gyermekükre leselkedő veszélyekre, iskolai szülői értekezleteken és a helyi újság hasábjain. A szülő bevonás elengedhetetlen, hiszen ők is az otthoni beszélgetésekkel segíthetnek a kiskorúaknak a helyes viselkedések, és döntések meghozatalában, valamint figyelemmel kísérik gyermekük lelki egyensúlyát.

9 Összegzés: Pétfürdő az elmúlt években a jól működő jelzőrendszer segítségével hatékonyan sikerült a gyermekek érdekit szem előtt tartva, a velük kapcsolatosan kialakult problémákra választ adni. A településen működő intézmények iskola, óvoda, Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat, a védőnők rendszeresen szervezett prevenciós foglalkozásokat, illetve a szakmaközi megbeszéléseket. A jövőre vonatkozó feladatokban is a jelzőrendszer bevonásával kell a prevenciós foglalkozásokat megszervezni. A településen élő fiatal- és gyermekkorúak megóvása, vagy segítése csak együttes erővel, összefogással, a feladatok összehangolásával lehetséges. Pétfürdő, május 6. Papp Alexandra intézményvezető Szociális- és Gyermekjóléti Gondozási Központ

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend

Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Áldozatsegítési együttműködést szabályozó protokoll és eljárásrend Gyula 2014 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Online kiadást jóváhagyta: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsanna, Igazságügyi Szolgálat, igazgató 2014.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE 2006. NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben