MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Mezőgazdasági alapismeretek középszint írásbeli vizsga 081

2 Fontos tudnivalók A feladatlap a vizsgatárgy kötelező és választható témaköreinek feladatait tartalmazza. A dolgozat három részből áll. I. Tesztfeladatok Az egyes feladattípusoknál részletes leírást talál a megoldás módjára vonatkozóan. A feladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, nem kaphat pontot. II. Nyílt feladatok A kidolgozás előtt pontosan értelmezze a kérdést! A válaszban törekedjen az ismeretek rendszerezésére, fogalmazzon tömören! Különösen ügyeljen az esetlegesen kért példák felsorolására! III. Választható feladatok Figyelem! E résznél a kérdésekre aszerint kell válaszolnia, hogy az érettségi vizsgán a választható témakörök közül melyiket választotta. Így csak vagy Az állati eredetű nyersanyagok előállítási folyamata vagy A kertészeti alapismeretek témakör kérdéseire kell válaszolnia. A feladatok végén található kétoszlopos táblázatba írt szám az adott feladatra adható maximális pontszámot jelenti. A mellette lévő üres helyre ne írjon! Törekedjen a gazdaságos időbeosztásra, a jól olvasható, áttekinthető munkára! írásbeli vizsga 081 / október 17.

3 I. TESZTFELADATOK Négyféle asszociáció Az alábbi feladatoknál fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Az ítéletek vagy az egyik (A), vagy a másik fogalomra (B) vonatkoznak, vagy mindkettőre (C), esetleg egyikre sem (D). A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott helyre! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 1. Melyik gazdasági társaságra jellemzőek az alábbiak? A betéti társaság (Bt.) B korlátolt felelősségű társaság (Kft.) C mindkettő D egyik sem Alaptőkéje az összes részvény névértékének összege A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összegéből áll A társaság nem jogi személy A társaság vagyona a tagok vagyoni betéteiből tevődik össze A társaság jogi személy. 5. Melyik fémre jellemzőek az alábbiak? A réz B alumínium C mindkettő D egyik sem...1. Az elektromosságot és a hőt jól vezeti..... Fontos ötvöző anyaga a szén Sűrűsége 700 kg/m A légköri korróziótól a felületén képződött réteg megvédi Olvadáspontja 1083 ºC Melyik öntözési módra jellemzőek az alábbiak? A felületi öntözés B esőszerű öntözés C mindkettő D egyik sem A csapadékhiány pótlására alkalmas Az öntözővizet nyomás alatt lévő csővezetéken juttatjuk el az öntözés helyére Egyik fajtája az alagcsöves altalajöntözés Műtrágyák az öntözővízzel együtt kijuttathatók A tábláig elvezetett vizet ráfolyatjuk a tábla felületére. 5 írásbeli vizsga / október 17.

4 Ötféle asszociáció Az alábbi feladatokban fogalmak és ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Minden ítélet csak egy fogalomhoz tartozhat. Írja a fogalmak betűjelét a megfelelő ítéletek elé a kipontozott helyre! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 4. Párosítsa össze a felsorolt éghajlati tényezőket hatásukkal! A földrajzi szélesség B tengerszint feletti magasság C domborzat D a földfelszín anyag E a növényzet A nyári és a téli monszun kialakítója A vízszintes növényzeti öveket alakítja ki A különböző növénytársulások nem egyformán borítják a talaj felszínét Alföldekre, fennsíkokra, dombvidékekre és hegységekre tagolódva befolyásolja az éghajlatot A függőleges növényzeti öveket alakítja ki Párosítsa össze a talajművelő eszközöket a felsorolt jellemzőikkel! A eke B kultivátor C simító D tárcsa E henger Szántóföldi és sorközművelő változata is van Tömörít és porhanyít Kora tavasszal az őszi mélyszántások elmunkálására használjuk Munkája során a talaj keveredik, porhanyóssá válik és kismértékben átfordul A barázdaszeletet kihasítja, lazítja és fordítja Párosítsa össze a fogalmakat a felsorolt jellemzőkkel! A immateriális javak B tárgyi eszközök C készletek D találmány E követelések Valamely műszaki vagy gazdasági feladat újszerű megoldása, amely szabadalmi jogvédelem alatt áll Olyan jogszerű fizetési igények, amelyek szerződésből, előleg-vagy kölcsön nyújtásából, vagy jogi előírásból erednek Nem anyagi jellegű, forgalomképes eszközök Olyan vagyontárgyak, amelyek anyagi formában léteznek és több mint egy éven keresztül a vállalkozás vagyonában maradnak A vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra szánt eszközök összessége. 5 írásbeli vizsga / október 17.

5 Többszörös választás Az alábbi feladatoknál a négy válasz közül több is igaz lehet az alábbi séma szerint: A az 1.,. és 3. válasz igaz B az 1. és 3. válasz igaz C a. és a 4. válasz igaz D csak a 4. válasz igaz E mind a négy válasz igaz Írja a helyes válasz betűjelét a kipontozott részre! (Minden helyes válasz pontot ér.) 7. Melyek az alábbi felsorolásból a növények élettelen környezeti tényezői? 1. éghajlat. a talaj tápanyagai 3. a talaj víztartalma 4. állatok (férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, gerincesek) 8. Melyek az alábbi felsorolásból a bevonatok? 1. hó. zúzmara 3. jégeső 4. dér 9. Mi jellemző Magyarország éghajlatára? 1. Az évi napsütéses órák összege óra között mozog.. Az évi hőösszeg 1700 és 100 ºC között van. 3. Az évi átlagos középhőmérséklet 13 ºC körül van. 4. A csapadék hazánk éghajlatában a legbizonytalanabb elem. 10. Melyik talaj képződésében játszott elsődleges szerepet a víz? 1. szikes talaj. erdőtalaj 3. réti talaj 4. mezőségi talaj 11. Mely élőlény csoportokból kerülnek ki a növényi kórokozók? 1. vírusok. baktériumok 3. gombák 4. gyomnövények írásbeli vizsga / október 17.

6 1. Mely tényezők határozzák meg a szálastakarmányok betakarításának idejét? 1. a termés hasznosításának célja (zölden etetés, szénakészítés, silózás). a zöldtakarmányozás folyamatosságának biztosítása 3. egyes állatfajok különleges igénye 4. időjárás 13. Melyek az oldhatatlan kötőgépelemek? 1. csavarkötés. ékkötés 3. reteszkötés 4. szegecskötés 14. Melyek az alternatív energiaforrások? 1. nyersolaj és származékai. bioenergia 3. elektromos energia 4. napenergia 15. Melyek a szerves trágyák? 1. istállótrágya. zöldtrágya 3. tarló- és gyökérmaradványok 4. mésztrágya 16. Melyik ivartalan szaporítási mód? 1. ültetés. bujtás 3. oltás 4. palántanevelés írásbeli vizsga / október 17.

7 II. NYÍLT FELADATOK 1. Ismertesse a mezőgazdasági termelés szerkezetét! Két főágazat a szerves anyag előállítás típusa szerint A termelés szerkezete az egyes főágazatokon belül 16 írásbeli vizsga / október 17.

8 . Ismertesse a talaj vízgazdálkodását az alábbi vázlat segítségével! A talaj vízformái, az egyes vízformák rövid jellemzése, szerepe A talaj vízkapacitása, holtvíz, hasznosvíz (összefüggéseik különböző mechanikai összetételű talajok esetében) 4 írásbeli vizsga / október 17.

9 III. VÁLASZTHATÓ FELADATOK Figyelem! Az alábbi kérdésekre aszerint kell válaszolnia, hogy az érettségi vizsgán a választható témakörök közül melyiket választotta! Az állati eredetű nyersanyagok előállítási folyamata témakört választók feladata 1. Határozza meg a mikroklíma fogalmát, és sorolja fel az istálló mikroklímájának összetevőjét! 10 írásbeli vizsga / október 17.

10 A kertészeti alapismeretek témakört választók feladata: 1. Csoportosítsa és tömören jellemezze a zöldségnövények szaporítását! (Soroljon fel példákat is!) 10 írásbeli vizsga / október 17.

11 írásbeli vizsga / október 17.

12 a feladat sorszáma maximális pontszám I. Tesztfeladatok II. Nyílt feladatok III. Választható feladatok Az írásbeli vizsgarész pontszáma (Feladatsor) 100 elért pontszám javító tanár Dátum:... Feladatsor pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / október 17.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 I. Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 23. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben