MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSG október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG október :00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Mezőgazdasági alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1011

2 Fontos tudnivalók feladatlap a vizsgatantárgy 5 kötelező és 2 választható témakörének feladatait tartalmazza. dolgozat három részből áll. I. Tesztfeladatok z egyes feladattípusoknál részletes leírást talál a megoldás módjára vonatkozóan. feladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, nem kaphat pontot. II. Nyílt feladatok kidolgozás előtt pontosan értelmezze a kérdést! válaszban törekedjen az ismeretek rendszerezésére, fogalmazzon tömören! Különösen ügyeljen az esetlegesen kért példák felsorolására! III. Választható feladatok Figyelem! E résznél a kérdésekre aszerint kell válaszolnia, hogy az érettségi vizsgán a választható témakörök közül melyiket választotta. Így csak vagy z állati eredetű nyersanyagok előállítási folyamata vagy kertészeti alapismeretek témakör kérdéseire kell válaszolnia. feladatok végén található kétoszlopos táblázatba írt szám az adott feladatra adható maximális pontszámot jelenti. mellette lévő üres helyre ne írjon! Törekedjen a gazdaságos időbeosztásra, a jól olvasható, áttekinthető munkára! írásbeli vizsga / október 18.

3 I. TESZTFELTOK Egyszerű választás feladatokban a kérdésre adott válaszok közül egy helyes. Írja a kipontozott helyre a helyesnek tartott válasz betűjelét! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 1. Mennyi Magyarország mezőgazdasági területe? Kb. 1,7 millió hektár. Kb. 9,3 millió hektár. Kb. 5,8 millió hektár. Kb. 4,5 millió hektár. 2. Mi az idő? Valamely területen uralkodó időjárási rendszer. z idő változásának folyamata. Nagy légterek egyöntetű éghajlata. légkör pillanatnyi fizikai állapota. 3. Mit fejez ki a levegő viszonylagos (relatív) páratartalma? tényleges páratartalom hány százaléka a telítési páratartalomnak. z adott hőmérsékletű levegő telítési páratartalmát. z 1 m 3 térfogatú levegőben lévő, grammokban kifejezett páramennyiséget. telítési és a tényleges (abszolút) páratartalom különbségét. 4. Melyik a talaj kialakulása során lejátszódó fizikai mállás tényezője? kőzetek ásványi anyagai. növények. hőmérséklet-változás. talaj mikroorganizmusai. 5. Melyik fizikai talajféleségre jellemző, hogy benne a leiszapolható részek túlsúlyban vannak? Homok gyag Vályog Homokos vályog 6. vetőmag melyik tulajdonsága fejezi ki, hogy a vetőmag mennyi fajtaazonos, ép magot tartalmaz? csírázóképesség. z ezermagtömeg. tisztaság. használati érték. írásbeli vizsga / október 18.

4 7. Melyik fém felületén keletkezik vékony, zöld színű réteg, amely megvédi a további oxidációtól? Ón Réz lumínium ink 8. Melyik oldhatatlan kötés? csavarkötés. z ékkötés. reteszkötés. szegecskötés. 9. Melyik jogi személyiség nélküli gazdasági társaság? részvénytársaság. betéti társaság. korlátolt felelősségű társaság. közös vállalat. 10. Melyik tárgyi eszköz az alábbiak közül? készletek. követelések. z értékpapírok. z ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok. Ötféle asszociáció 10 z alábbi feladatokban fogalmak és ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Minden ítélet csak egy fogalomhoz tartozhat. Írja a fogalmak betűjelét a megfelelő ítéletek elé a kipontozott helyre! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 11. öntse el, hogy melyik talajművelő eszköz végzi legjobban a felsorolt talajművelési alapműveleteket! B E eke tárcsa henger simító kultivátor tömörítés egyengetés keverés forgatás porhanyítás 5 írásbeli vizsga / október 18.

5 12. Sorolja be a gépelemeket a megfelelő csoportokba! B E oldható kötés tengelykapcsoló forgó mozgást átszármaztató gépelem nem oldható kötés mozgást átalakító gépelem hegesztés forgattyús hajtómű reteszkötés lehet merev, rugalmas, oldható lánchajtás Párosítsa össze a következő fogalmakat meghatározásukkal! B E jövedelem önköltség ráfordítás termelési költség termelési érték a hozam pénzben kifejezett értéke a termelési érték nagyobb, mint a termelési költség az előállított termék vagy szolgáltatás egységnyi mennyiségére jutó termelési költség a felhasznált erőforrások (ráfordítások) pénzben kifejezett értéke a termelés érdekében felhasznált élő- és holtmunka természetes mértékegységben kifejezett mennyisége Párosítsa össze a következő növényápolási fogalmakat meghatározásukkal! B E kelés előtti talajápolás tenyészterület kialakítása öntözés kelés utáni talajápolás növényvédelem hazánk éghajlatán a másodvetések esetében általában nélkülözhetetlen mechanikai, fizikai, biológiai és kémiai eljárásai lehetnek fő feladata a csírázás elősegítése történhet ritkítással és egyeléssel is célja a megtömődött talaj fellazítása és a gyomok irtása 5 írásbeli vizsga / október 18.

6 Egyszerű hibakutatás Ezekben a feladatokban az állításokról el kell dönteni, hogy igazak vagy hamisak-e. Írja az állítások előtti kipontozott helyre igaz válasz esetén az I, hamis válasz esetén a H betűjelet! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 15. búza és a rozs nem kenyérgabona. 16. növények termesztésének abiotikus (élettelen) környezeti tényezője az éghajlat és a talaj. 17. Miközben a napsugárzás a légkörön áthalad, felmelegíti azt. 18. harmatponton a relatív páratartalom nem éri el a 100%-ot. 19. z agrometeorológia az időjárás és az éghajlat, valamint a növények kapcsolatát vizsgálja. 20. talaj szerkezete az egyes részecskék térbeli elrendeződését jelenti. 21. talaj szervetlen kolloidja az agyag. 22. mezőségi talajok keletkezésében a víz meghatározó szerepet tölt be. 23. z erózió a szél talajpusztító hatása. 24. talaj egyik szabad vízformája a gravitációs víz. 25. humusz sötét színű, kolloid tulajdonságú szervetlen anyag, mely növényi és állati maradványokból, mikroorganizmusok hatására alakult ki. 26. talajhibák azon kedvezőtlen talajtulajdonságok, amelyek a talaj termőképességét befolyásolják. 27. biológiai talajjavítás során a talaj kedvezőtlen tulajdonságait a rajta termesztett növények segítségével szüntetjük meg. 28. Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amelyekkel az elhasznált tápanyagokat pótoljuk, illetve a talaj termőképességét javítjuk. 29. z öntözés a termésbiztonsághoz Magyarországon általában szükséges. 30. z őszi mélyszántás az őszi vetésű növények alá végzett talaj-előkészítési munka. 31. vas-szén ötvözeteket 6,67% széntartalomig acéloknak nevezzük. 32. z axonometrikus ábrázoláskor a rajzolandó tárgy méreteit három, célszerűen elrendezett tengely mentén mérjük fel, a tengelyhelyzetnek megfelelő méretarányban. 33. szén és a kőolaj megújuló (alternatív) energiaforrás. 34. kínálat pénzzel alátámasztott, realizálható szükséglet. 20 írásbeli vizsga / október 18.

7 II. NYÍLT FELTOK 1. Jellemezze Magyarország éghajlatát és az egyes éghajlati tényezők növényekre gyakorolt hatását az alábbi szempontok alapján: hazánk éghajlatát kialakító tényezők felsorolása, napsugárzás (napsütéses órák száma, szerepe a növények életében), a levegő hőmérséklete (évi átlagos középhőmérséklet, területi eloszlás, az alacsony és a magas hőmérséklet hatása a növényekre), szél (uralkodó szélirány, a szél növénytermesztési hatásai), csapadék (évi átlagos mennyiség, területi eloszlás, a csapadék és formáinak növénytermesztési jelentősége). írásbeli vizsga / október 18.

8 25 írásbeli vizsga / október 18.

9 2. Jellemezze a növények betakarítását: a betakarítás célja, termékei és munkafolyamatai, a szemes termények betakarítása, a szálas takarmányok betakarítása. 15 írásbeli vizsga / október 18.

10 III. VÁLSZTHTÓ FELTOK Figyelem: az alábbi kérdésekre aszerint kell válaszolnia, hogy az érettségi vizsgán a választható témakörök közül melyiket választotta! z állati eredetű nyersanyagok előállítási folyamata témakört választók feladata: Sorolja be az alábbi takarmányozási módokat a takarmányozási technológiákba! Takarmányozási módok: vályúból, étvágy szerint, évszakonként változó, szálas, javított monodiéta, adagolt, önetetőből, szecskázott, monodiétás, száraz. Takarmányozási technológia Takarmányozási módok takarmányfogyasztás mértékétől függő takarmányfogyasztás módjától függő (honnan?) takarmány fizikai állapotától függő takarmányellátás szervezésétől függő 10 írásbeli vizsga / október 18.

11 kertészeti alapismeretek témakört választók feladata: 1. öntse el az alábbi mondatokról, hogy igazak vagy hamisak-e! Húzza alá a megfelelőnek tartott választ! (Minden helyes válasz 1 pontot ér.) ) hosszúnappalos zöldségnövények virágzásukhoz 12 óránál rövidebb igaz - hamis megvilágítást igényelnek. B) zöldségnövények optimális hőigényük alapján 5 csoportba igaz - hamis (25 º, 22 º, 19 º, 16 º, 13 º) oszthatók. ) szőlő fényigényes növény. igaz - hamis ) Minél magasabb a termőhely átlagos hőmérséklete, annál kisebb a igaz - hamis gyümölcsfák vízigénye. E) gyümölcsfák virágzása idején a nyirkos, ködös hideg hatására hiányos igaz - hamis lesz a megtermékenyülés. 2. Pontosan nevezzen meg legalább 1 alföldi, 3 dunántúli és 1 észak-magyarországi borvidéket! 5 5 írásbeli vizsga / október 18.

12 a feladat sorszáma maximális pontszám I. Tesztfeladatok II. Nyílt feladatok III. Választható feladatok 1. vagy Feladatsor z írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám javító tanár átum:... Feladatsor pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző átum:... átum:... írásbeli vizsga / október 18.

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Szakközépiskola közismereti tantárgyak 2013 A SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS, TOVÁBBÁ A PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS A SZAKMAI ALAPOZÁS KERETTANTERVI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 17. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Biológia

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 27. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben