KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közgazdasági-marketing alapismeretek írásbeli vizsga 1021

2 Fontos tudnivalók Kedves Érettségiző! A feladatlap első része mikroökonómiai ismereteire vonatkozik, második része a makroökonómiában tanultak ismeretét feltételezi. A dolgozatban található feladattípusok: Feleletválasztásos kérdések Jelölje az Ön szerint helyes választ! Csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a megjelölés nem egyértelmű, nem kap pontot. Igaz-hamis kérdések, indoklással : Az állítások elé írt I (igaz) és H (hamis) betűkkel jelezze döntését! A válaszokat indokolni is kell. Definíciók: Értelmezze röviden, 3 4 sorban a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! Számítási és geometriai feladatok: A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a számításokat, a felhasznált képleteket is le kell írni. A pontos ábrázolás érdekében használjon vonalzót! Ábrák készítése közben használhat ceruzát, de a végső megoldást tollal rögzítse! Kifejtő kérdés: Maximum egy oldalban elemezze a megadott feladatot! Igyekezzen ismereteit jól rendszerezve átfogó képet adni! A feladatsor megoldásához nem programozható számológép használható. Törekedjen a jó időbeosztásra, a tiszta, rendes, áttekinthető munkára! Sok sikert kívánunk! írásbeli vizsga / május 13.

3 Mikroökonómia I. Feleletválasztós 3 pont Az alábbi feladatoknál húzza alá a helyes választ! 1. Az átlagtermék nő, amíg a. a termelés is nő. b. meg nem egyezik a határtermékkel. c. a termelés gyorsuló ütemben emelkedik. 2. A felvett hitel kamata a vállalkozásnak elszámolhatóság szempontjából a. explicit költség. b. elszámolható implicit költség. c. el nem számolható implicit költség. 3. Az egyéni munkakínálati függvény a. minden esetben pozitív meredekségű függvény. b. egyenletesen növekvő függvény. c. úgynevezett visszahajló függvény. írásbeli vizsga / május 13.

4 II. Igaz - hamis állítások 8 pont A következő állításokról el kell döntenie, hogy igazak (I) vagy hamisak (H). Írja a megfelelő betűt az állítás mellett lévő kipontozott helyre! Válaszát röviden indokolja, igaz válasz esetén is! 1. Ha a vállalkozás gazdasági profitja nagyobb mint nulla, akkor megérte belefogni a vállalkozásba Tökéletesen versenyző piacon, amikor a vállalkozás célja a veszteség minimalizálása, akkor a határbevétel az átlagköltség minimuma és az átlagos változó költség minimuma között van Egy befektetést akkor nevezünk kifizetődőnek, ha a belső kamatláb kisebb, mint a piaci kamatláb A föld bérleti díja meghatározza a földön termelt jószágok piaci árát.... írásbeli vizsga / május 13.

5 III. Definíciók Határozza meg a következő fogalmakat! 4 pont Származékos kereslet: Holtteherveszteség: IV.1. Számítási és geometriai feladat 15 pont A piacon a mikroökonómia tankönyv keresletét a Q D = P függvény írja le. A kínálati függvény egyenlete Q S = P. (A Q egy egysége darabot jelent.) Feladat: 1. Határozza meg az egyensúlyi mennyiséget és egyensúlyi árat, majd a fogyasztói többlet mértékét, ha a piaci ár megegyezik az egyensúlyi árral! 2. Ha a tankönyv árát Ft-ban maximálják, akkor mi jellemzi a mikroökonómia tankönyv piacát? Állapítsa meg az eltérés mértékét! 3. Mekkora ártámogatást kell kapniuk (az államtól) a termelőknek, ha az a cél, hogy az 1500 Ft-os ár mellett a teljes piaci keresletet kielégítsék? Számítását értelmezze! írásbeli vizsga / május 13.

6 IV.2. Számítási és geometriai feladat 10 pont Egy bőrdíszműves vállalkozás kimutatásai szerint a bőr laptoptáska kereslete visszaesett. Míg 2009-ben Ft-os áron értékesített mennyiség db volt, 2010-ben ,- Ft/db-os áron már csak darabot tudtak értékesíteni. Feladat: 1. Állapítsa meg az árrugalmassági együtthatót, majd értelmezze egy mondatban a kapott eredményt! Kerekítési pontosság: 2 tizedes. 2. Állapítsa meg, hogy várhatóan hogyan fog alakulni az értékesített mennyiség 2011-ben, ha az árakat a tanácsadók javaslatára Ft-ban határozzák meg, és az árrugalmasság állandó! A kapott eredményt fogalmazza meg! Kerekítési pontosság: 2 tizedes, tervezett mennyiségnél egész db. írásbeli vizsga / május 13.

7 V. Kifejtős kérdés 10 pont Jellemezze a föld és ingatlanpiacot, ábrázolja annak keresletét és kínálatát, fejtse ki mi a bérleti díj, mi határozza meg nagyságát, mi a földjáradék, mi határozza meg a termőföld árát! írásbeli vizsga / május 13.

8 Makroökonómia I. Feleletválasztós 3 pont Az alábbi feladatoknál húzza alá a helyes választ! 1. A bruttó beruházás a. bruttó kategória, mivel tartalmazza az áfát. b. tartalmazza a pótlást és a bővítést is. c. csak a pótlást tartalmazza. 2. A fogyasztási határhajlandóság kifejezi, a. hogy a többletjövedelemnek mekkora hányadát fordítjuk fogyasztásra. b. hogy a jövedelemnek mekkora hányadát fordítjuk fogyasztásra. c. hogy a háztartások maximálisan mennyit fordítanak fogyasztásra. 3. Ha az árszínvonal emelkedik, akkor ceteris paribus a. a reálpénzkínálat csökken. b. a munkanélküliség csökken. c. az a. és a b. válasz is igaz. írásbeli vizsga / május 13.

9 II. Igaz - hamis állítások 8 pont A következő állításokról el kell döntenie, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! Írja a megfelelő betűt az állítás mellett lévő kipontozott helyre! Válaszát röviden indokolja, igaz válasz esetén is! 1. Az állam folyótétel számláján soha nem szerepelhet negatív megtakarítás Kétszereplős gazdaságban, ha a kamatláb emelkedik, akkor nő az egyensúlyi jövedelem Az import független a makrojövedelemtől A forint leértékelése növeli a tőkeimportot.... írásbeli vizsga / május 13.

10 III. Definíciók Határozza meg a következő fogalmakat! 4 pont Adómultiplikátor: A deviza: írásbeli vizsga / május 13.

11 IV.1. Számítási és geometriai feladat 15 pont Egy háromszereplős gazdaságban a következő adatok ismertek: Az autonóm fogyasztás 100, a megtakarítási határhajlandóság 0,2, a kormányzati kiadások összege 500, az adó 300, a transzfer 200, a beruházás pedig a i függvénnyel írható le. A pénzkínálat 3 200, a pénzkeresleti függvény: Y-100i, és az árszínvonal 1. A gazdaság jelenleg egyensúlyban van. Feladat: a. Állapítsa meg az egyensúlyi jövedelmet és kamatlábat! b. Milyen az állami költségvetés egyenlege, mekkora az összege? c. Határozza meg, hogy egyensúly esetén mekkora a fogyasztás és a beruházás értéke! d. Hogyan változik az egyensúlyi jövedelem, ha a kamatláb 10%-ra emelkedik? írásbeli vizsga / május 13.

12 IV.2. Számítási és geometriai feladat 10 pont Ábrázolja külön koordináta-rendszerben az árszínvonal növekedésének és a jövedelem növekedésének hatását a pénzpiacra! Nevezze meg a tengelyeket és a függvényeket, valamint jelölje a bekövetkező változást! írásbeli vizsga / május 13.

13 V. Kifejtős kérdés 10 pont Fejtse ki a munkanélküliség fogalmát, mérésének módját, fajtáit, kapcsolatát a jövedelemmel és az árszínvonallal! írásbeli vizsga / május 13.

14 írásbeli vizsga / május 13.

15 írásbeli vizsga / május 13.

16 témakör Közgazdaságtan mikroökonómia Közgazdaságtan makroökonómia a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma I. Feleletválasztós 3 II. Igaz-hamis állítások 8 III. Definíciók 4 IV/1. Számítási és geom IV/2. Számítási és geom. 10 V. Kifejtő kérdés 10 I. Feleletválasztós 3 II. Igaz-hamis állítások 8 III. Definíciók 4 IV/1. Számítási és geom IV/2. Számítási és geom. 10 V. Kifejtő kérdés 10 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 a témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... mikroökonómia makroökonómia pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 13.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 25., 8:00. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport)

Tisztelt hallgatók! Farkas Péter egyetemi adjunktus, tananyagfejlesztõ, tutor (gyõri és pécsi csoport) egyetemi adjuntus, tutor (budapesti csoport) Tisztelt hallgatók! E-LEARNING KÉZÉS Az alábbiakban a Gazdálkodási szakos, e-learning rendszerben mûködõ képzés tananyagához készült hibalistát olvashatja. A visszajelzések és az anyag folyamatos gondozása

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben